נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 31 באוגוסט 2017

New Murdering Method By Stopping The Heart - שיטת רצח חדשה באמצעות עצירת הלב

מפעילי ציוד קרינה  ביצעו ניסיון ישיר לעצור את ליבו על ידי הורדת קצב הלב, הלב היה אמור לעצור לפי התוכנית שלהם ואבא שלי אמור היה למות. אפשר לראות בגרף המצורף. זאת שיטת רצח חדשה שהם התחילו להשתמש בה על מנת לרצוח באופן מידי.

בלילה הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

בערב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זו תקיפת ניטרונים השניה נגד ההורים שלי.Operators attempted to stop my father's heart directly, according to operators plan the heart supposed to stop and my father was expected to die. You can see this in the attached graph. They started using this new murdering method for instant kill.
 
At nigh we observed elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

At evening operators attacked my parents with neutron radiation device. It is second neutron attack against my parents. 
יום רביעי, 30 באוגוסט 2017

Violent Attacks At Night - תקיפות אכזריות בלילה

מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה בדילוב מכות קרינה עוצמתיות הל הלב. אפשר לראות בגרף המצורף.

בלילה הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. זאת הייתה תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי.


Operators committed extreme murder attempts on my father at night by evoking apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart. You ca see this in the attached graph.

At nigh we observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. This was neutron attack against my parents at night.


יום שלישי, 29 באוגוסט 2017

Violent Tortures And Extreme Murder Attempt At Night - עינויים אכזריים ניסיון רצח קיצוני בלילה

מפעילי ציוד קרינה באכזריות בישלו לי ראש כאשר ישנתי. הם השתמשו במתקן עוצמתי שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים. במשך כל זמן העינויים שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי.

ב4 לפנות בוקר מפעילי ציוד קרינה ניסו לגמור את אבא שלי על ידי מתקן עוצמתי שגרם לדום נשימה מרכזי. אבא לא נשם במשך זמן רב, קצב הלב ירד, לפי התוכנית שלהם הוא היה אמור למות.כמו כן הם ביצעו ניסיון ישיר לעצור את ליבו על ידי הורדת קצב הלב, הלב היה אמור לעצור לפי התוכנית שלהם ואבא שלי אמור היה למות. אפשר לראות בגרף המצורף.

Radiation equipment operators violently cooked my head at night when I was sleeping. They used extremely powerful radiation device, it causing very loud ringing in ears while activated. During all  tortures time I heard footsteps and movement of heavy objects.

At 4:00AM operators attempted to finish my father with high power radiation device which caused central apnea, he could not breath for long period of time. Heart rate decreased, according to their plan he supposed to die.
In addition they attempted to stop my father's heart directly, according to operators plan the heart supposed to stop and my father was expected to die. You can see this in the attached graph.

יום שני, 28 באוגוסט 2017

Multiple neutron Attacks Against My Parents - תקיפות ניטרונים מרובות נגד ההורים שלי

בלילה הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

בערב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זו תקיפת ניטרונים השניה נגד ההורים שלי.


At nigh we observed elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

At evening operators attacked my parents with neutron radiation device. It is second neutron attack against my parents. 


יום ראשון, 27 באוגוסט 2017

Reporting From The Torture Camber - דיווח מתא העינויים

מפעילי ציוד קרינה צקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. תקיפה אחת בלילה ותקיפה נוספת בערב.

בלילה הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

במשך כל הלילה בישלו את ההורים שלי באכזריות רבה, עוצמת העינויים הייתה כל כך גדולה שזה שיבש קצב נתונים במצלמה שמקליטה ראיות ב140 קילובייט לשנייה. מתקן העינויים כל כך חזק שהוא משבש מכשירים מסביב.

את אבא במשך שעות ארוכות החזיקו בהיפוקסיה חמורה, היפוקסיה משמשת עבור מפעילי ציוד קרינה כלי כדי לשתק את הקרבן ולגרום לו שיכוח כאבים, על מנת להפעיל מתקן קרינה כה חזק, במצב רגיל הקרבן יתעורר ויברח מהמקום. הם צריכים את זה כדי להשלים בכל פעם חלק בתוכנית הניסויים, כך הם עושים את זה אפשרי.

בערב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זו תקיפת ניטרונים השניה נגד ההורים שלי.

Radiation equipment operators committed two neutron attacks against my parents. One attack at night and another attack at evening.

At nigh we observed elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

During the entire night operators violently tortured my parents cooking them alive. They used so powerful radiation device, which caused disruptions in devices around the beam, camera which record evidence had damaged data rate by 140 KB/s.

They held my father in severe hypoxia for long hours, they are using hpoxia as tool for making anesthesia and paralyzing the victim. They need this to use so powerful radiation device, which in normal would make the victim wake up because of pain and escape. And they need for the experiments complete the plan every time, this is how they make it possible.

At evening operators attacked my parents with neutron radiation device. It is second neutron attack against my parents.יום שבת, 26 באוגוסט 2017

Alternative Radiation Experiments For Military Contracts - ניסויי קרינה אלטרנטיביים לצורך חוזים צבאיים

היום בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. מטרת התקיפות לגרום לטרנסמוטציה של נוקלידים בתוך הגוף לנוקלידים רדיואקטיביים שפולטים כמויות קרינת גמא גדולות מאוד תוך זמן קצר בתוך הגוף. זה יגרום לצבירת מנות קרינה גדולות בזמן קצר, עד לצבירת מנת קרינה קטלנית. הם מצפים שעם מנת קרינה קטלנית אבא שלי שוב יגיע לבית חולים והם שוב יוכלו להמשיך לבדוק חומרים לטיפול במנות קרינה במסגרת ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם. ייתכן שהניסויים האלו מבוצעים ללא ידע של חברה המספקת את החומרים. זה ניסוי אלטרנטיבי על בני אדם המבוצע על ידי משרד הביטחון כדי למלא חוזים מול צד שלישי לצורך חוזים צבאיים.

כמו כן, הם החזיקו את אבא שלי בהיפוקסיה חמורהב משך זמן ארוך מאוד. המטרה של החזקת הקרבן בהיפוקסיה היא שיכוח כאבים, הם עושים את זה כדי שיוכלו לתקוף על ידי אמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל והקרבן בורח. בצורה כזאת הם מחזיקים את הקרבן משותק בזמן הויויסקצייה (לחתוך את הקרבן בעודו חיי כמו שעשו הפשיסטים) כדי בכל פעם להשלים את הנזק שהם רוצים לגרום.


Today operators attacked my parents 3 times with neutron radiation device at night. Purpose of the attacks cause transmutation of nuclides inside the body to nuclides which emit very high energy gamma in short period of time. This will cause accumulation of very high radiation doses in a short time, up to lethal radiation dose. They expect that with large radiation dose my father will be hospitalized again and they will continue checking the treatment for large radiation doses as part of illegal experiment on humans. It is possible that these experiments are committed without knowledge of the company which provides the treatment. This is alternative experiment on humans committed by ministry of defense for fulfilling military contracts with third party.

In addition, they held my father for a very long time in severe hypoxia. The reason they are doing so is because when the person is in hypoxia, it works like anesthesia, so they can evoke different times of attacks which are causing pain. In normal condition this is insufferable pain and the victim escapes. But they want to make maximal damage, so they are using this method to paralyze the victim during vivisection (like fascist did during WWII, cutting the victim alive).
יום שישי, 25 באוגוסט 2017

Burning Us From Inside - שורפים אותנו מבפנים

הלילה מפעילי ציוד קרינה המשיכו את שיטת הרצח שנגד אבא שלי כמו בלילה הקודם על ידי החזקתו בהיפוקסיה חמורה במשך זמן ארוך מאוד.

בנוסף תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניטרונים, כמו כן ביצעו תקיפת ניטרונים נוספת נגד אמא שלי ונגדי.
בתקיפה נגדי ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

הסיבה שהם כל הזמן תוקפים על ידי מניטרונים היא לשמור על הבעירה של גוף הקרבנות. הם שורפים אותנו מבפנים. ניטרונים הופכים אלמנטים טובים בתוך הגוף שמספקים אנרגייה לאלמנטים רדיואקטיביים שמשחררים אנרגייה עצומה בזמן קצר. כדי לגרום לנזק תמידי, הם כל הזמן מקרינים אותנו, כדי שהגוף לא יוכל להחלים.

 

At night radiation equipment operators continued same murdering technique on my father like on the previous night, they held him in severe hypoxia for very long period of time.

They attacked my parents at night with neutron radiation device, another neutron attack they committed against me and my mother.

The reason why they attacking us all the time with neutron radiation device is to keep us burning from inside. Neutrons transmute good elements inside the body which provide energy to highly radioactive elements which release tremendous radiation energy in short time. To make the damage permanent, they irradiate us all the time, so body will never recover. 

On attack against me, we observed elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see it in the attached clip.


יום חמישי, 24 באוגוסט 2017

Method Of Killing WIth Hypoxia - שיטת רצח באמצעות היפוקסיה

בלילה מנסים לרצוח את אבא שלי במקצועיות רבה. המטרה של מפעילי ציוד קרינה להחזיק אותו במשך זמן כמה שיותר ארוך בהיפוקסיה חמורה (מחסור חמצן בדם) כדי לגרום נזק מירבית למוח, לב, ראיה ואיברים הפנימיים, מה שמוביל בסופו של דבר למוות. היום החזיקו את אבא שלי בהיפוקסיה חמורה במשך שעה.

At nights operators attempting to assassinate my father with very high level of professionalism. The purpose of the attacks to hold my father in severe hypoxia (shortage of oxygen in the blood) for maximum possible time, this will cause irreversible damage to brain, heath, sight, internal organs and eventually death. They held my father in severe hypoxia for an hour.

יום רביעי, 23 באוגוסט 2017

Extreme Murder Attempts On My Father At Night - ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי בלילה

בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי החזקתו בהיפוקסיה חמורה במשך זמן רב מאוד, במשך יותר מ30 דקות. אפשר לראות בגרף המצורף.

אותי תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 41 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

At night operators attempted to assassinate my father by holding him for a very long time on severe hypoxia, longer than 30 minutes, You can see this in the attached graph.

Operators attacked me with neutron radiation device at night, w observed elevated gamma background radiation up to 41 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see it in the attached clip.


יום שלישי, 22 באוגוסט 2017

Extreme Night Attacks - תקיפות קיצוניות בלילה

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי בלילה באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי. ניסיונות רצח האלו בוצעו בצורה מקוייקת ומקצועיות ביותר. מפעילת ציוד קרינה שעבדה ידעה היטב כיצד לרצוח באמצעות שיטה זו. החזיקו את אבא שלי בהיפוקסיה חמורה במשך זמן רב כאשר רמות חמצן בדם הגיעו ל45% שזה מאוד מסוכן לחיים (מתחת ל90% נחשב שיש בעיה, הנורמה היא בסביבות 95%).

אותי תקפו בלילה 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות ואי אפשר לכבות מד קרינה בגלל חשש לקבל מנת קרינה קטלנית). המטרה של העינוי להתיש ואתי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים תמימים אקראיים.Local radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father at night by evoking serial apnea. Murder attempts were committed with very high level of preclusion and professionalism. The operator who worked knew very well how to murder using this method. They held my father in severe hypoxia for very long periods of time, SpO2 levels went down to 45% which is very dangerous for life (levels below 90% considered to be a problem, while normal levels should be around 95%).

They attacked me at night 5 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms, and cannot turn off the radiation meter because afraid to get lethal radiation dose). Purpose of this torture was to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random innocent people will also get killed.יום שני, 21 באוגוסט 2017

Radiation Experiments Sponsored By Third Party - ניסויי קרינה הממומנים על ידי צד שלישי

כפי שהיה צפוי, אחרי שהגיע לדירת החשודים אתמול מפעיל ציוד קרינה מסומם שיסכים לעשות כל דבר בתמורה למנה, תקיפות גרעיניות היו קיצוניות.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 4 תקיפות ניטרונים נגד ההורים שלי, תקיפה אחת בבוקר, תקיפה כפולה בערב ותקיפה נוספת זמן קצר לאחר מכן. הצלחנו למדוד קצב מנה אקוויוולנטי של ניטרונים 200 מילי סיוורט לשעה.

התקיפות הקיצוניות האלו הן חלק מניסויים בלתי חוקיים על בני אדם אותם מבצעת ממשלת ישראל נגד האזרחים שלה. הניסויים מבצוצעים עבור מדינה צד שלישי המממנת את הניסויים הללו עם מיליוני דולרים.
עבור צד שלישי זה היה "רק עסקים", אבל עבור הממשלה שהסכימה זה כבר פשע נגד האנושות.

להלן דוגמא של ניסויים בטיפול לקרינה שימומנו על ידי משרד ההגנה האמריקאי:
https://www.themarker.com/markets/1.4362880
זה בהמשך לניסוי שמומן במלאו על ידי מכון הלאומי לבריאות של ארה"ב (לפי המאמר הם בחנו על *חיות גדולות השפעה של מוצר למנות קרינה קטלניות):
https://www.themarker.com/markets/1.4067602

*אבא שלי אומר שב4 פעמים שהוא אושפז בבית חולים עם סימפטומים של מנות קרינה גדולות מאוד, הוא כמו אחד מה"חיות גדולות" האלו בסוג דומה של ניסויים.As expected, after yesterday arrived drugs addict radiation equipment operator, who will agree do anything for another dose, nuclear attacks were extreme.

Operators committed 4 neutron attacks against my parents. One attack at morning, then at evening double neutron attack and in short time after another neutron attack. We managed to measure dose equivalent rate of their neutron radiation device 200 mSv/h.

These extreme neutron attacks are committed as part of illegal experiments on humans committed by Israel government against their own citizens. These experiments committed by third party government which pays millions of dollars.
For third part it was "just business", but for the government which agreed it is crime against humanity.

Here is example of experiment for radiation doses treatment which will be sponsored by US ministry of defense (in Hebrew):
It is following the experiment which was sponsored by US national health organization (according to the article they tested on *large animals treatment after lethal radiation doses):
https://www.themarker.com/markets/1.4067602

*My father says that in the four times when he was hospitalized with very large radiation doses, he was one these "large animals" in same sort of experiments.
יום ראשון, 20 באוגוסט 2017

Special Action Is Planned To Kill Us All - מתוכנן מבצע מיוחד להרוג את כולנו

ב18 לחודש הגיעה מפעילת ציוד קרינה המקומית המקצועית ביותר (עברה הכשרה ביחידה צבאית מיוחדת של פיקוד העורף שמבצעים ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם עבור כל דורש). בהתאמה ניסיונות רצח היו מקצועיים ביותר שהשאירו לאבא שלי מעט מאוד סיכויים לשרוד.
היום היא סיימה את המשמרת של סוף השבוע, לאחר שהחזיקה את אבא שלי בלילה בהיפוקסיה במשך זמנים מאוד ארוכים של שעה ויותר. תקפה את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

לפני כשעה הגיע לדירת החשודים איש שניראה מסומם. הוא מזכיר מאוד את אותו אחד שהשתתף בהקרנות גרעיניות עוצמתיות ביותר שהיו לפני שנים (מה שהוביל אותי אז להקמת הבלוג).
כזה מסומם מסוגל לעשות כך דבר בתמורה למנת סמים.

אם מגיע לדירת החדושים אדם מסומם, הוא בא כדי לבצע משימה שלא מוכנים לעשות מפעילי ציוד קרינה הרגילים. למשל עבודה עם מקני קרינה גרעיניים מסוכנים מאוד ומינון גבוה מאוד של קרינה. הוא מוכן לעשות את זה בתמורה למנת סמים.

היום בערב כאשר נהגתי בחזרה לביתי פתאום הרגשתי עייפות חזקה מאוד ורצון לישון, זה נעשה על ידי מתקן קרינה שגורם לשינה מתוך רכב שערב אחריי. היו לו סימנים מיוחדים של אורות, כמו לקגב בשנות ה60 כדי שסוכנים אחרים יזהו אותו. כאשר הוא הבין שגיליתי מי הוא, הוא ישר הגדיל באופן דרסטי את המרחק, כיבה את האור המיוחד וברח לדרך צדית.

זה ברור שתוכנן מבצע מיוחד לגמור את כולנו. הם משתמשים בו זמנית במספר דרכים כדי להשיג את המטרה שלהם.

בלילה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי גרימת שום נשימה סדרתי במשך זמן ארוך במיוחד כדי להחזיק אותו בהיפוקסיה חמורה כמה שיותר זמן. אפשר לראות בגרף המצורף.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפות ניטרונים מרובות נגד ההורים שלי בלילה. באחת התקיפות נוספה מנה בדוזימטר, ובתקיפה אחרת ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

At 18 Aug arrived most professional local radiation equipment operator (she was trained in special army unit of home front command which commit illegal experiments on humans per ordering). As expected, murder attempts on my father were extremely professional, which left for him not much chance to survive.
She finished today her weekend shift, after she held my father in hypoxia for hours. She attacked my parents with neutron radiation device.

About an hour ago arrived suspected man who looks under influence of drugs. His look reminds the one who participated in extreme nuclear radiation attacks which were committed years ago, which forced me to open this blog.
This man under drugs influence will do anything for another portion of drugs.
I'm afraid that he was brought to here for murdering me or my parents, or maybe murder us all together.

Suspected apartment is not using as living. It is used as base only. People are not living there, only shifts of radiation equipment operators are interchanging all the time. There are no visitors, children are not visiting that place. Everyone who arrives there, he arrives with a very specific mission. Access to the apartment is restricted because it is full with classified equipment.

If drugs addict has arrived, this means he has very special mission which other operators do not agree to do. For example work with extremely dangerous nuclear radiation devices without protection ad very large radiation doses. But he is willing to do that job for portion of drugs.

Today at evening when I driven home I suddenly felt extreme fatigue and sleepiness, it was caused from vehicle which followed me with special sleep inducing device. He had special lights marker, like KGB cars had during 60w on cold war, so other agents will recognize them. When he saw that I have noticed about him, he increased drastically the distance and turned off the special signal. Then he drove to a side road.

It is clear that special action was prepared to finish us all, they are using multiple methods to complete their plan on us.

At night operators held my father for  very long time in hypoxia by evoking serial apnea.  You can see this in the attached graph.

Operators committed multiple neutron attacks against my parents. In one attack, neutron dose increased, and in the other attack we observed elevated gamma background radiation up to 37 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.יום שבת, 19 באוגוסט 2017

Why They Cannot Stop - מדוע הם אינם יכולים להפסיק

בלילה ניסו לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

בלילה תקפו אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בתקיפה נגד ההורים נוספה מנה של 10 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים בדוזימטר.

בתקיפה נגדי הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

רבים ממכם בוודאי ישאלו, מדוע תוקפים אותנו ללא הפסקה בכזאת אכזריות, אפילו כאשר אנחנו חושפים את הפשעים שלהם? מדוע הם אינם חודלים?

הממשלה שלנו קיבלו תקלום בתמורה להתחייבות לבצע ניסויים בלתיחוקיים על בני אדם. צד שלישי (מדינה אחרת שמעדיפים לעשות מיקור חוץ לניסויים האלו במקום לבצע אותם על האזרחים שלהם) הזקמינו את הניסוי, והם מצפים קבל את התוצאות. הם ישלמו סכום כסף אסטרונומי, וסיפקו ציוד קרינה. לכן בממשלה שלנו אפילו לא חשבו פעמיים לפני מכירת האזרחים שלהם.

הממשלה שלנו הקימה אירגון אחראי בתוך שירותים החשאיים, הם אחריים על סודיות, ויחידה צבאית מיוחדת בפיקוד העורף המכשירים מפעילי ציוד קרינה עבור ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם ובפועל מבצעים את הניסויים. הפ בוחרים פושעים בתמורה לחסות כדי להיות מפעילי ציוד קרינה. מכשירים את הפושעים האלו ביחידה מיוחדת של פיקוד העורף, מספקים להם ציוד קרינה ושולחים אותם לבצע את הניסויים.

הממשלה שלנו הקימה את כל המערך הזה במינימום השקעה, הגנה מינימאלית עבור מפעילי ציוד קרינה. הם עשו כך כדי שמרבית הכסף יילך לפרוייקטים המלוכלחים שלהם במקום לקחת קצב מתקציב המדינה שחייבים עבורו לתת דין וחשבון.

בגלל שהממשלה שלנו מחוייבת לבצע את הניסויים, את הכסף הם כבר הכניסו לפרויקטים המלוחלכים, עכשיו הם חייבים לבצע את הניסויים ולא יכולים להפסיק את זה ללא  סיבה מספיק חזקה.
אבל הם שברו את כל האמנות הבין לאומיות, חוקים, הם מבצעים פשעים נגד האנושות באופן גלוי, אם הם לא יפסיקו, הם יגרמו לכך שהצד השלישי יחלוק איתם את האחריות.
בשביל צד שלישי אלו היו רק עסקים, אבל בשביל הארץ שלנו אלו פשעים קיצוניין נגד בני עמם. אם הם לא יפסיקו, הם יגרמו לכך שהצד השלישי יחלוק איתם א האחריות על פשעים נגד האנושות וניסויים בלתי חוקיים על בני אדם.

הממשלה שלנו שוב מכרה את האזרחים לצורך ביצוע ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם, שוב במטרת תעוות בצע כדי להרוויח כסף הדמים. אבל עכשיו הם מערבים את הצד השלישי לחלוק איתם את האחריות.

אם הם ימשיכו לתקוף אותנו, בסופו של דבר הם ירצחו אותנו. כאשר מישהו מאיתנו יירצח, צד השלישי יחלוק אחריות על הפשעים נגד האנושות וניסויים בלתי חוקיים על בני אדם שהממשלה שלנו אחראית עליהם.

At night operators attempted to murder my father by evoking serial apnea, as you can see in the attached graph.

At night operators committed two neutron attacks, one attack against me and another one against my parents. In attack against my parents dose of 10 uSv was added on the dosimeter.

On attack against me we observed elevated gamma background radiation up to 37 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. As you can see in the attached clip.

Many of you may ask, why they are attacking us non stop so violently, even when we reveal their crimes? Why they are not stopping?

Our government received a payment for obligation to commit illegal experiments on humans. Third party (other government who prefer out source the experiments instead of doing them on their own people) ordered the experiment, and expecting to receive the results.
They payed astronomical amount of money, provided radiation devices. Therefore, our government agreed without a second thought.

Our government established responsible organization for committing the experiments, special unit in secret services who must keep all the operation secret and special army unit in home front command (HFC) who will train operators and actually commit the illegal experiments on humans.
They have chosen criminals who will work as radiation equipment operators in the experiments. Operators agree doing this for immunity. They are sent for training to special army unit in HFC and provided with radiation devices. Then the operators are being sent to commit the experiments.

Our government has established all this with minimal investing of money, minimum protection for radiation equipment operators. They did it to earn maximum money from the experiments for their dirty projects, because they cannot take that money from the budget, budget money needs to be reported.

Because our government is obliged for committing the experiments, and already used all the money for some other dirty projects, now they must commit the experiments.
They cannot stop without a powerful enough reason.
However, they violently broke all the international conventions, and laws, they commit crimes against humanity overtly, if they will not stop, they will lead the third party to share the responsibility. For third party it was just business, but for our country it is extreme crime against their own nation. If they will not stop, they will make third party share the responsibility for crimes against humanity, and illegal experiments on humans.

Our government again sold their own citizens as subjects for illegal experiments on humans for the purpose of greed to get the bloody money. But now they are involving the third party to share the responsibility.

If they will keep attacking us, they eventually will murder us. This will make the third party to share the crimes against humanity and illegal experiments on humans which are government is responsible for.
יום שישי, 18 באוגוסט 2017

Why They Are So Much In Hurry To Murder My Father - מדוע הם כל כך ממהרים לרצוח את אבא שלי

הלילה מפעילי ציוד קרינה המקומיים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, מה שהוביל להיפוקסיה על גבול עם קיצונית עם רמות חמצן בדם 43%, זה מוות כמעט ודאי לא רק לאדם מבוגר חולה כמו אבא שלי, אלא גם עבור אדם בריא. רמות כל כך נמוכות של חמצן, זו היפוקסיה הגרמת נזק בלתי הפיך למוח, לב, איברים פנימיים, ראיה. זה עלול להרוג במקום. זה נס שאבא שלי הצליח לשרוד את הלילה הזה, המטרה של מפעיליציוד קרינה הייתה כדי שהוא לא ישרוד.

הסיבה למה הם כל כך ממהרים לרצוח אותי, כי בסוכנות הממשלתית החשאית חוששים שאחת הפניות של אבא שלי למוסדות המשינה האחראים עלולה להוביל לעצירת ביצוע ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם, והם השקיעו בתשתיות לכך הרבה מאוד משאבית, זמן, כסף וכוח אדם. הניסויים האלו מאוד ריווחיים עבורם כי ממומנים על ידי כל מיני פרויקטים של ממשלה, משרד הביטחון, אירגונים ממשלתיים שונים וכד'.At night local radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea, which caused hypoxia on border with extreme SpO2 43%. This is almost certain death not only for ill elderly like my father, but also for healthy young man. So low levels of oxygen, such hypoxia causing irreversible damage to brain, heart, internal organs, sight and eventually death. It can kill instantly. It is miracle that my father managed to survive this night, radiation equipment operators meant that my father will not make it.

The reason why they are so much in rush to murder my father is because in secret government agency they afraid that another father's application has risk to stop illegal experiments on humans, and they put so much money in it, so much time, and manpower. These experiments are very profitable for them because are sponsored by the government, ministry of defense, various government organizations and etc.


יום חמישי, 17 באוגוסט 2017

What Happens With Victim When Trying To Kill Him By Evoking Apnea - מה קורה עם הקרבן כאשר מנסים לרצוח אותו על ידי דום נשימה

מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף. הם החזיקו אותו בהיפקוסיה חמורה מעל 10 דקות רצוף על מנת לרצוח. אתם רואים למעשה מה קורה עם הבן אדם בזמן שיטת רצח הזאת.

Radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father at night, as you can see in the attached graph. In order to kill him, they held him in severe hypoxia for over 10 minutes. You actually see what happens with the victim when trying to kill him using this method.

יום רביעי, 16 באוגוסט 2017

When Illegal Experiment On Humans Goes Wrong - מה קורה כאשר ניסוי בלתי חוקי על בני אדם משתבש

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה המקומיים) עובדים קשה מאוד למילוי פקודה של סוכנות ממשלתית חשאית לחסל אותנו בשקט, התקיפות שלהם הפכו לטרור קיצוני וגלוי.

בלילה הם ביצעו ניסיונות קיצוניים כדי לגמור את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, מה שהוביל להיפוקסיה חמורה על גבול עם קיצונית של 43% חמצן בדם - סכנת מוות לא רק לקשיש חולה, אלא גם לאדם בריא. אבא שלי הצליח לשרוד את הלילה הזה. כמה עוד הוא יחזיק מעמד של ניסיונות רצח האלו?

הם תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. ראינו בלילה רמות קרינה גמא רקע גבוהות (אצלי 39 מיקרו רנטגן לשעה ואצל ההורים 42), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים (הנורמה היא 6).

אותי תקפו 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות, ואי אפשר לכבות מד קרינה מחשש לקבל מנת קרינה קטלנית). המטרה שלהם להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם יהרגו גם אנשים תמימים אקראיים.

העדות שאתם קוראים כאן זה על ניסוי בלתי חוקי על בני אדם שהלך לא טוב, ועכשיו פושעים מסוכנות ממשלתית חשאית רוצים לנקות אחריהם כדי להמשיך ניסויים על אנשים אחרים. הם רוצים לגמור אותנו, העיקר שמוות יראה טבעי. סביר להניח אחרי שהם יחסלו אותנו הם יחסלו בצורה דומה שרשרת שלמה של אנשים מעורבים הם גם עדים לפשעים האלו.


Neighbors murderers (local radiation equipment operators) working very hard to fulfill secret government agency order to exterminate us silently. Their attacks became extreme overt terrorism.

At night they committed extreme murder attempts on my father to finish his life by evoking serial apnea and causing almost extreme hypoxia with SpO2 43% - it is hazard for life not only for ill elderly, but also for a healthy man. My father managed to survive this night. How many more nights like this he will survive?

They attacked us with neutron radiation device. We observed at night elevated gamma background radiation (39uR/h in my sleep room and 42uR/h in my parents sleep room), this is secondary gamma caused by neutrons (normal levels are around 6uR/h).

They attacked me at night 5 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms, cannot turn off the dosimeter because afraid to get lethal radiation dose). They did it ti exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if any random people will also get killed. Most likely that after they will exterminate us, they will do the same with the entire chain of people who were involved because they are also witness.

The testimony you read here is about illegal experiment on humans which went wrong and now criminal government organization attempts to clean all traces so they could continue experiments on many others by killing us silently with naturally looking death.