נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 31 במאי 2017

Murder Attemts On My Father - ניסיונות לרצוח את אבא

בלילה מפעילי ציוד קרינה מקומיים ניסו לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נהימה סדרתי בדילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. כפי שאתם יכולים לראות בגרף המצורף.
היפוקסיה חמורה עלולה לגרום נזק בלתי הפיך למוח, עיניים, איברים הפנימיים ולגרום למוות.

At night local radiation equipment operators committed assassination attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart. As you can see in the attached graph.
Severe hypoxia can cause irreversible damage to brain, sight, internal organs and even kill.


יום שלישי, 30 במאי 2017

Individual Assassination Plan For Each Victim - תוכנית רצח אינדיבידואלית עבור כל קורבן

כאשר אבא שלי חזר מבית חולים, שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה המקומיים, סוחרי סמים לשעבר וכרגע מענית למוות אזרחים תמימים עבור סוכנות חשאית של משרד הביטחון) ממשיכים בהקרנות ניטרונים נגד אבא שלי במטרה לגמור אותו.

כפי שראיתם בשבועות האחרונים שקדמו לאשפוז של אבא שלי בבית החולים, הם תקפו אותו במנות מפלצתיות של קרינת ניטרונים. המטרה של ההקרנות האלו היא לרצוח אותו.

הם מבצעים הקרנות סיסטמטיות על מקומות מאוד מסויימים בגוף, בהתאם להוראות של יועצים מקצועיים שהמטרה שלהם להכין תוכנית רצח אינדיוידואלית לקורבנות.


אותי תקפו במשך 9 שעות בלילה על ידי מתקן קרינה אלקטרומגנטי רב עוצמה, קבצי וידיאו במצלמה המקליטה ראיות נפגעו מעל 300 קילובייט לשניה בקצב הנתונים בגלל הפרעות שיוצרים מתקנים שהם תקפו אותי בעזרתם. המצלמות האלו בצורה כזאת מספקים מידע דוזימטרי על עוצמת ההקרנות. אותי הקרינו בעוצמה גבוהה מאוד.

בקליפ המצורף תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי. מופיעות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 44 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.When my father returned from hospital, neighbors murderers (local radiation equipment operators, ex drugs dealers known to police and currently torturing to death innocent citizens for secret agency which belongs to ministry of defense) continuing irradiation of my father with neutron radiation device, purpose of the attacks is to assassinate my father.

As you saw for last couple weeks before my father was hospitalized, they attacked him with monstrous doses of neutron radiation. The purpose of the irradiation is to assassinate him.

They are irradiating very particular parts of the victims body according to instructions from professional consultants who preparing individual plan of murdering for each victim.


They irradiated me with high power electromagnetic device for 9 hours during my sleep time, video files of camera which recording evidence were damaged in data rate for more than 300 kb/s, it is caused by interference of the electromagnetic radiation device. These cameras providing dosimetry information about th power of the irradiation. They irradiated me with very high power.

Th the attached clip you can see neutron attack against my parents. Elevated gamma background radiation up to 44 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is caused by neutrons.יום שני, 29 במאי 2017

Nuclear Attacks In Public Places Are Common - תקיפות גרעיניות במקומות ציבוריים נפוצות

מפעילי ציוד קרינה השיגו את אבא שלי גם בבית חולים ותקפו אותו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. מסביב היו הרבה מטופלים, רופאים ואחיות שגם נפגעו ממנת קרינה זו.
ככל שהזמן ממשיך כך שימוש בנשק קרינה גרעיני מתרחב למקומות ציבוריים. יש פחות ופחות מעצורים למפעילי ציוד קרינה ומפקדים שלהם. המוסר שלהם לא עוצר אותם, הרעב הגובר כל הזמן של תעוות בצע של השלטון הוא זה שמניעה אותם.

כל הכסף שהם הרוויחו מרצח אנשים תמימים זה כסף ספוג בדם שלנו ושל כל הקורבנות, כל הדברים שהם קנו בכסף הזה, הבגדים, הרכבים, הבתים - הכל ספוג בדם הזה. הם לובשים על גופם וגוף של הילדים שלהם בגדים ספוגים בדם וסבל של הקורבנות, הם שותים את הדם שלנו ואוכלים את הבשר שלנו, הפה שלהם מלא בדם שלנו. על חטאים כאלו אי אפשר לקבל מחילה, הצדקה ולברוח מהם. כפי שכתוב כאן, יש תשלום עבור החטאים האלו בדורות הבאים של הפושעים

תקיפת ניטרונים בוצעה נגד אבא שלי חולה קשה בלילה במיטת בית חולים בזמן השינה. הוא הגיע לבית חולים בגלל מנת קרינה ניטרונים גבוהה מאוד שקיבל במהלך הזמן האחרון. אתם יכולים לראות ראיות לתקיפות ניטרונים במהלך כל הזמן הזה בבלוג.

Radiation equipment operators reached my father even in hospital and attacked him with neutron radiation device. A lot of patients, doctors and nurses were around, they also were hit by neutron radiation dose.
As the time goes on, usage of nuclear radiation weaponry starting to be much more common in public places. Over the time, there are less things stopping radiation equipment operators and their commanders. Their moral is not stopping them, ever increasing hunger of government greed motivates them.

All the money that they are earning from murdering innocent people is full with our and all other victims blood. Everything what they bought for this money, clothes, cars, houses - everything is full with this blood. They are wearing on their bodies and bodies of their children clothes full with the blood and suffering of the victims, they are drinking our blood and eating our flesh, their mouths are full with our blood. For such sins there is no forgiveness or justification, it is impossible to escape. It is written here that there is a payment for such sins, it is in next generations of the people who committed the crimes.

Neutron attack was committed against my ill father at night. He was sleeping in the hospital bed and has been attacked with neutron radiation device. The reason why he was hospitalized is because of very big neutron radiation dose which he got during the lately attacks. You can see the evidence for this in my blog.
יום ראשון, 28 במאי 2017

Father Still In Hospital Cruel Gamma Attacks At Night - אבא עדיין בבית חולים תקיפות גמא אכזריות בלילה

אבא שלי עדיין בבית חולים.

אותי מפעילי ציוד קרינה תקפו בלילה 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, הם עשו זאת בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות ואי אפשר לכבות מחשש לקבל מנת קרינה רצחנית) כנקמה על הפרסומים שלי מהשבוע האחרון. המטרה של העינוי להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.
את אמא תקפו פעם אחת בלילה על ידי מתקן קרינה גמא.


My father is still in hospital.

Local radiation equipment operators attacked me 4 times at night with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms, and cannot turn off the dosimeter because it can lead to lethal radiation dose). It was made as a revenge for my publications from the last week. The purpose of the torture to exhaust me so I'll get killed o drive.
They attacked my mother at night with neutron radiation device too.


יום שבת, 27 במאי 2017

Result Of Inhuman Systematic Attacks - התוצאה של תקיפות סיסטמטיות בלתי אנושיות

אבא שלי עדיין בבית חולים.

השבוע ביום חמישי אבא שלי אושפז בבית חולים אחרי תקיפות גרעיניות סיסטמטיות שנמשכו במשך שבועות האחרונות בשילוב שימוש בחומרי לוחמה כימיים וייתכן אף פיזור טכנציום 99.

זה התוצאה של תקיפות סיסטמטיות בלתי אנושיות האלו.

My father is still in the hospital.

He was hospitalized at Thursday after systematic nuclear attack which lasted last few weeks with combination of using chemical warfare materials and possibly TC99 dispersion.

This is the result of these inhuman systematic attacks.יום שישי, 26 במאי 2017

Neutron Attack In Public Place - תקיפת ניטרונים במקום ציבורי

היום תקפו את אמא על ידי מתקן קרינה ניטרונים במקום ציבורי. מסביב היו הרבה אנשים" כולל נשים בהיריון וילדים.

Today my mother has been attacked in public place by neutron radiation device. Many people were around and also got radiation dose, including pregnant women and children.יום חמישי, 25 במאי 2017

My Father Is In Hospital - אבא שלי בבית חולים

אחרי תקיפות קשות במיוחד בשבועות האחרונים, בניסיונות לרצוח את אבא שלי, הופיעו אותם סימפטומים אצלו כמו ב2011 כאשר אושפז.

אבא שלי שוב בית חולים.

After massive attacks during last few weeks, attempts to assassinate my father, he had the same symptoms like at 2011 when he was hospitalized.

My father is again in the hospital.יום רביעי, 24 במאי 2017

Suspected Arrived With Container Which Could Have Weaponry Used To Attempt Assassinate My Father - החשודה הגיעה עם מיכל שיכול להכיל נשק ששימש נגד אבא שלי בניסיונות לרצוח אותו

בלילה אבא שלי לא יכל לישון. אחרי הלילה הזה הוא אושפז בבית חולים עם אותם סימפטומים כמו ב2011 כאשר קיבלת מנת קרינה גדולה.
התיעוד של תקיפות ניטרונים מרובות בהשבועות האחרונים הוא הסיבה לכך, ככל הניראה בצירוף שימוש במתקן פיזור טכנציום 99 ו/או חומרי לחימה כימיים שכתבתי על שימוש בהם בתחילת השבוע.

בצהריים הגיעה בת משפחת החשודים עם מזוודה גדולה וכבדה מאוד. מזוודה כזאת בקלות הייתה יכולה להכיל כל אחת מכלי נשק ששימשו כדי לנסות לרצוח את אבא, מה שגרם לאישפוז שלו בבית חולים.

At night my father could not sleep. After this night he was hospitalized with same symptoms like from 2011 when he got very large radiation dose.
The evidence that I published from last couple weeks with a lot of neutron attacks, possibly it was done with combination of TC99 dispersion and/or chemical warfare materials abut which I wrote at the beginning of this week.

At noon arrived member of suspected family with a large suitcase, such a suitcase could easily contain any of the weaponry which was used  to attempt assassinate my father which led to his hospitalization.


 

יום שלישי, 23 במאי 2017

Another Violent Night - עוד לילה אכזרי

בגלל העינויים אבא שלי כמעט ולא יכל לישון במהלך הלילה.

אותי תקפו עם מתקן קרינה ניטרונים.
קליפ המצורף אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

Because of tortures, my father could not sleep at night.

I have been attacked by neutron radiation device.
In clip yo can see elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), this is secondary gamma cause by neutrons,
יום שני, 22 במאי 2017

Fanatic Nuclear Attacks Against My Parents - תקיפות גרעיניות פנאטיות נגד ההורים שלי

בלילה מפעילי ציוד קרינה מקומיים תקפו את ההורים שלי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.

במהלך היום תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
תקיפות ניטרונים התחילו אחרי ששכנה החשודה עלתה לדירה שלהם ובידה היה מיכל מתכת גדול וכבד (מיכל גז - זה לא יכול להיות מיכל שמכיל גז בגלל שזה אסור לפי תקנות לשימוש במקומות איפה משתמשים במתקני קרינה ניטרונים, מכיוון שבעקבות קרינת ניטרונים יש סכנה גדולה לפיצוץ, לכן בדירה שהיא בסיס תקיפה גרעיני מיכל שניראה כמו מיכל גז זו רק הסוואה, ככל הניראה הם הוציאו מתקן קרינה ניטרונים לכמה שעות מדירתם כדי להקרין אנשים במקומות אחרים, אחרי זה החזירו אותו והתחילו לתקוף את ההורים שלי). בפועל בדיוק גודל כזה יש למתקן קרינה ניטרונים, לפי התקיפות שהתחילו מיד אחרי שהביאו את זה, זה מתקן קרינה ניטרונים מוסווה.

בקליפ אפשר לשמוע את אבא אומר בלילה שמפעילי ציוד קרינה מרעילים אותנו באמצעות חומרים כימיים, ברקע אפשר לשמוע את אמא (ברוסית) משתלוננת שמבשלים לה את הראש.

At night local radiation equipment operators attacked my parents 4 times with gamma radiation device.

During daytime they committed 3 neutron attacks.
Neutron attacks started after members of suspected family arrived to their apartment and bring large heavy metal canister (gas container - it cannot contain gas because according to regulations it is prohibited to have explosive materials in places where neutron radiation device is being used, it increases risk of explosion, therefore in apartment which is nuclear attack base gas container only can be camouflage, they took neutron radiation for a few hours device to irradiate some other people, and then returned it and started attacking my parents). Neutron radiation device could fit exactly that size and according to attacks which started exactly after they bring it, this is camouflaged neutron radiation device.

In clip you can hear my father at night saying that operators are poisoning us with chemical materials, in background mother complains (in Russian language) that they are cooking her head.

יום ראשון, 21 במאי 2017

Chemical Warfare Are Being Used - חומרי לחימה כימיים בשימוש

היום מפעילי ציוד קרינה המקומיים תקפו את ההורים שלי באמצעות מתקן קרינה ניטרונים.
בתקיפה הראשונה בקליפ המצורף אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת כמא משנית כתוצאה מניטרונים. תקיפת ניטרונים השניה הייתה נגד אבא שלי.

עכשיו במשך שעות רבות בחדר המדרגות הם פיזרו חומר רעיל. ייתכן שהחומר מבוסס על ציאניד. בנוסף לתקיפות קרינה הם מרעילים אותנו באמצעות חומרי לחימה כימית.

Today local radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device.
On first neutron attack in clip yo can see elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), this is secondary gamma cause by neutrons.
Another neutron attack was committed against my father.

Now for some last hours they are dispersing some toxic chemical material. Perhaps it is based on cyanide. In addition to radiation, they are poisoning us with chemical warfare.יום שבת, 20 במאי 2017

Burning Us Alive With Nuclear Radiation Devices - שורפים אותנו בחיים על ידי מתקני קרינה גרעיניים

במשך כל השבוע הזה מפעילי ציוד קרינה המקומיים (עובדים של סוכנות חשאית של משרד הביטחון) תקפו אותנו בפנאטיות על ידי קרינה ניטרונים וביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא.

מטרת תקיפות ניטרונים היא רצח איטי - לשרוף אותנו מבפנים על ידי קרינה.

בנוסף לזה הם מבצעים מידי לילה ניסיוניים על מנת לרצוח את אבא שלי באופן מידי.
כך הם עשו גם הלילה, אפשר לראות בגרף המצורף.

היום הם תקפו אותנו 4 פעמים על ידיט מתקן קרינה ניטרונים.
בשתי מתוך 4 התקיפות אפשר לראות בקליפים רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים).

התקיפות האלו מזמן עברו את התוכנית הבלתי חוקית של הניסויים אותם מבצעים משרד הביטחון על האנשים בעזרת פיקוד העורף. זה הפך לטרוריזים, עינויים בלתי אנושיים ותקיפות פשיסטיות. שורפים אותנו בעודנו חיים באמצעות מתקני קרינה גרעיניים. דברים כאלה אנשושות ראתה במחנות ההשמדה של הפשיסטים ובמשטרים מרושעים שנחשבים ציר הרשע.

During this entire week local radiation equipment operators (employees of secret agency which belongs to ministry of defense) fanatically attacked us with neutron radiation device and committed nightly extreme murder attempts on my father.

The purpose of neutron attack is slow murder - burn us from inside.

In addition, every night they attempt to murder my father instantly.
Exactly like they did at this night too.

Today they attacked us 4 times with neutron radiation device.
In two from the 4 attacks you can see in the clips elevated gamma background radiation up to 38 uR/h, this is secondary gamma caused by neutrons. 

The attacks crossed long time ago the border of illegal experiment on humans which is committed by ministry of defense with use of HFC. It became pure terrorism, inhuman tortures, and fascistic attacks. They are burning us alive with nuclear radiation devices. The humanity saw things like these only in fascistic extermination camps and under evil totalitarian regimes which are called the axis of evil.