נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 30 באפריל 2017

Same Operator Same Violence - אותה מפעילת ציוד קרינה אותה אכזריות

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה המקומיים) תקפו את ההורים שלי מספר פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
בקליפ אפשר לראות רמות קרינה גמא גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים (הנורמה היא 6).
תקיפה נוספת בוצעה נגד ההורים שלי במהלך היום.

בלילה רוצחים ביצעו ניסיונות אכזריים לרצוח את אבא כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

בנוסף עינו את שני ההורים באכזריות בלתי אנושית, בישלו אותם בעודם חיים.

בדירת החשודים פועלת אותה בת משפחה שלהם שהיא מפעילת ציוד המקצועית ביותר שעברה הכשרה על ידי האירגון האחראי שנמצא במשרד הביטחון.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators) attacked my parents multiple times with neutron radiation device.
In the clip you can see elevated gamma background radiation up to 37 uR/h, this is secondary gamma caused by neutrons (normal levels are around 6 uR/h).
Another neutron attack was committed against my parents during daytime.

At night murderers committed violent assassination attempts on my father, as you can see in the attached graph.

In addition they tortured my parents with inhuman cruelty, cooked them alive.

In suspected apartment still working the same daughter of the suspected family, she is most skillful radiation equipment operator because she was trained directly by responsible organization under ministry of defense.
יום שבת, 29 באפריל 2017

Purpose of Evoking Hypoxia and Tortures For Purpose Of Tortures - מטרה לגירמת היפוקסיה ועינויים למטרת עינויים


במאמר הבא: http://www.anesthesiaweb.org/hypoxia.php צויין שהכנסה להיפוקסיה ברמות MODERATE וSEVERE גורם לשכוח כאבים.
זה מסביר מדוע כחלק מניסויים בלתי חוקיים בבני אדם מכניסים את הקרבנות למצב של היפוקסיה. זה מאפשר לגרום לנזק כבד מבלי שהקרבן יתעורר ויוכל לברוח מהמקום. בצורה כזאת בישלו לאבא את שני הכליות עד שנוצרו בועות (קיימות ראיות של לפני ואחרי). באותו אופן גרמו לדלקת קשה בריאה הימנית (אשפוז לבית חולים). בגלל שימוש בשיטות האלו הורים שלי מתעוררים מידי בוקר עם כאבים חזקים באיברים שונים בגוף.
מפעילי ציוד קרינה עוקבים בזמן התקיפות אחרי הקרבנות ורואים כיצד נגרמות עוויתות – זאת האינדיקציה עבורם שהם מגעים לרמת פגיעה
.
מפעילי ציוד קרינה המקומיים ממשיכים להפעיל את מתקני הקרינה במהלך היום
, מה שגורם לכאב מורגש אצל הקרבנות, ברור להם שאנחנו מרגישים את הכאב ומגיבים על ידי התפתלות מכאבים ובריחה מהמקום. בזכות הבריחה מהמקום הם לא מספיקים לגרום נזק רב כי זה גורם לכאב בלתי נסבל. הם יודעים שרק בשילוב עם היפוקסיה חמורה הם יכולים להגיע לרמות פגיעה שהם תכננו. לכן, שימוש במכשירים האלו במהלך היום נעשה במטרה אחת ויחידה – עינויים למטרות הנאה של מפעילי ציוד קרינה.
זה מוכיח את האופי המניאקלי של מפעילי ציוד קרינה המקומיים, מכיוון שהם יודעים שהעינויים אסורים בכל העולם. אבל אינם מסוגלים להפסיק בעקבות היצר המניאקלי שלהם. הם מכורים לגרימת כאב לאנשים אחרים.
תיקים רפואיים שלנו עם כל האבחנות זמינים למומחים רפואיים המייעצים על אופן ביצוע הניסויים. הם יודעים שאחת האבחנות לאבא שלי זה תסמונת ריינו (Raynaud syndrome): https://en.wikipedia.org/wiki/Raynaud_syndrome. בבקשה תראו את התמונה המצורפת עם הידיים של אבא שלי.
התסמונת מתאפיינת בכאבים חריפים מאוד (כאב בלתי נסבל) שנגרם בעקבות היפוקסיה (מקומית כתוצאה מקור למשל, אך גם בגלל סיבה מרכזית מלאכותית של גרימה להיפוקסיה שעושים באופן קבוע לאבא שלי מידי לילה). כל פעם שהוא מתעורר הוא מרגיש את הכאב הנותר שעובר במלואו במהלך היום. זו גם סיבה שבשילוב עם ניטרונים הוא מאבד באופן חריף את רקמות העצמות באצבעות – במהלך השנים האחרונים הוא איבד עד סנטימטר של אורך האצבעות.

שנים רבות הם מענים אותנו ויודעים ששום ניסיונות שלהם של כפיה לשתיקה לא הועילו. זה לא משפיע על ההחלטות שלנו. לכן מדובר על עינויים למטרת עינויים.
 דברים האלו לא מזכירים אפילו ניסויים רפואיים בלתי חוקיים. זה יותר מזכיר התעללות ועינויים. האנושות מכירה דוגמאות כאלה רק ממחנות ההשמדה פשיסטיים, במשטרים טוטאליטאריים מרושעים ועכשיו גם בישראל.
 
In the following article: http://www.anesthesiaweb.org/hypoxia.php  it is told that putting the man to moderate and severe hypoxia is causing anesthesia.
It is explaining also why as part of illegal experiments on humans, the operators put victims in hypoxia. It is allowing them to cause severe damage to the victim, without making the victim waking up and escaping from the hazardous place. This method has been used when my father's kidneys were been cooked  until cysts were formed (we have evidence of before and after). Using same method they caused very severe right lung inflammation (my father was hospitalized because of this). Because of using these methods, my parents waking up every morning in pain in different organs.
Radiation equipment operators are monitoring the victims during the attacks, and see when the spasms are started - this is the indication for them that they are achieving the needed level of damage. 
Local radiation equipment operators are continuing to attack using same devices during daytime, it is causing twisting pain to the victims and they escape the position.  Because the victims escape, operators have not enough time to cause severe damage, because the pain is insufferable. Operators know that only with combination of hypoxia they can cause the planned damage. Therefore, using the devices during daytime can be with the single purpose only - tortures for pleasure of radiation equipment operators.
This is showing the maniacal character of local radiation equipment operators, because they know that the tortures are prohibited in the entire world. However, they cannot stop because of their maniacal being. They are addicted for inflicting pain to other people.

Our medical files with all the diagnosis are available for medical experts who are providing consultation for the experiments. They know that one of my father's diagnosis is Raynaud syndrome: https://en.wikipedia.org/wiki/Raynaud_syndrome. Please see attached picture of my father's hands.
The syndrome is characterized by very sharp pain (insufferable) which is caused by hypoxia (locally can be caused by cold, but also by artificially evoked centralized hypoxia which is evoked to my father every night). Every time when he wakes up, he fills the remaining of that pain, which goes away during the day. For this reason with combination of neutrons he is loosing bone tissue in his fingers very fast - during last year he lost about a centimeter in length of his fingers.

They are torturing us for many years and know that coercion for silence attempts did not work. It does not affect our decisions. Therefore the tortures are only for purpose of tortures.
This does not look like illegal experiments on humans. It is more abuse and tortures. Such things are known to humanity from fascistic extermination camps, evil totalitarian regimes and now also from Israel.Attacks Were Committed By Highly Skilled Professionals - התקיפות בוצעו על ידי מקצוענים מוכשרים במיוחד

בלילה ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו קיצוניים, הם בוצעו על ידי מקצוענים מוכשרים במיוחד שעברו הכנה במשרד הביטחון. אפשר לראות בגרף המצורף.

בנוסף, בוצעו שני תקיפות ניטרונים נגדנו. תקיפה אחת נגדי ועוד תקיפה נגדי ונגד אבא שלי.
אותי בלילה תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בקליפ המצורף רמות קרינה גמא גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

At night murder attempts on my father were extreme. They were committed by highly skilled professionals who were trained in ministry of defense. You can see in the attached graph.

In addition, two neutron attacks have been committed against us. One attack against me and another attack against me and my father.
I have been attacked at night with neutron radiation device. In clip you can see elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.
יום שישי, 28 באפריל 2017

Violent Neutron Attacks - תקיפות ניטרונים אכזריות

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה מקומיים), הם עובדים של משרד הביטחון האחראי על הפעילות שלהם, תקפו אותנו באכזריות על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הם תקפו אותי ואת ההורים שלי.

בכל סוף שבוע או חגים התקיפות תמיד נעשות קשות ומקצועיות יותר. הסיבה לכך שבכל סוף שבוע מגיעים מפעילי ציוד קרינה מקצועיים שעברו הכשרה במשרד הביטחון.

אפשר לראות שבנוסף לתקיפות נניטרונים אכזריות, גם ניסיונות לרצוח את אבא היו הרבה יותר אכזריים. הם בוצעו על ידי מקצוענים שעברו הכשרה רבה ובעלי ניסיון רב ברצח ועינויים.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators), employees of the ministry of defense which is responsible for their activity, violently attacked us with neutron radiation device. They attacked me and my parents.

On each weekend or holidays the attacks are always much harder and more professional. The reason is because on each weekend professional radiation equipment operators are arriving, they were been trained by ministry of defense.

As you can see, in addition to violent neutron attacks, murder attempts on my father also were been much more extreme. They were executed by highly trained professionals who have a lot of experience in murders and tortures.

יום חמישי, 27 באפריל 2017

Fanatic Tortures - עינויים פנאטיים

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה המקומיים) עינו את אבא שלי בפנאטיות באכזריות בלתי אנושית. בהפגנתיות הם עינו אותו באמצעות השיטה שמתוארת כאן (שיטה מספר 2), שרפו את השינויים של אבא שלי.

עינויים פשיסטיים האלו באים מתטך שנאה, גזענות וצמאון הדם של הרוצחים.

בנוסף, בלילה הרוצחים ניסו לגמור אתחייו של אבא שלי. אפשר לראות זאת בגרף המצורף.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators) fanatically tortured my father with inhuman cruelty. Demonstratively they tortured him with a method which is described here (method number 2), burned my father;s tooth.

These fascistic tortures came from hatred, racism and blood thirst of the murderers.

In addition, murderers attempted to finish my father's life. You can see it in the attached graph.
 

יום רביעי, 26 באפריל 2017

Attacks Continuing - התקיפות ממשיכות

גם בלילה הזה ניסו לרצוח את אבא על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. אפשר לראות זאת בגרף המצורף.

At this night also murder attempts were committed on my father by combining evoking serial apnea and powerful radiation blows on the heart. You can see it in the attached graph.

יום שלישי, 25 באפריל 2017

Another Day Of Nuclear Attacks - עוד יום של תקיפות גרעיניות

אותי בלילה תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בקליפ המצורף רמות קרינה גמא גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.


את אמא תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים במהלך היום.


I have bee attacked at night with neutron radiation device. In clip you can see elevated gamma background radiation up to 37 uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.

My mother has been attacked with neutron radiation device during daytime.יום שני, 24 באפריל 2017

Where The Next Holocaust Is Going To Happen - היכן תקרה השואה ההבאה

אנשים רבים ומדענים ידועים בכל העולם שואלים את השאלה: האם אפשרי למצוא אנשים שבתמורה למשהו יסכמו לפגוע ביהודים – בידיעה שהעם הזה שרד את השואה.
כפי שהראה הניסוי של מילגרם, האנשים שכפופים לשלטון מסוגלים לעשות זאת.


הפסיכולוג סטנלי מילגרם מאוניברסיטת ייל ביצע ניסויים הבוחנים את הציות לרשויות. תוצאות הניסוי הציגו כיצד בחברה נורמאלית אנשים הופכים למענים שמסוגלים לפצוע ולרצוח בן אדם.
אפשר לקרוא על כך בויקיפדיה.

בזמן שמבצעים עלינו ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם, מפעילי ציוד קרינה ביחד עם שימוש במתקני קרינה (גרעיניים: גמא וניטרונים, אלקטרומגנטיים וכד’) במשך 10 שנים האחרונות באופן קבוע מענים אותנו, להלן דוגמאות של סוגי העינויים הכי שכיחים:
1. מאז שרכשנו מד קרינה גמא הם משתמשים באזעקות (כאשר יש רמות קרינה חריגה של גמא באנרגייה גבוהה) כעינוי מניעת שינה (הרבה פעמים כל לילה). אי אפשר לישון בגלל האזעקות, ואי אפשר לכבות מד קרינה מחשש לקבל מנת קרינה קטלנית. כל פעם אנחנו מתעוררים בפחד לקבל מנת קרינה קטלנית כי כפי שהשנים הראו, אחד מבני המשפחה שהוא הכי רגיש למנות קרינה גרעינית התאשפז 3 פעמים לבית החולים עם כל הסימפטומים של acute radiation syndrome. כתוצאה מאיסור לחשוף את זה הרופאים לא רשמו את האבחנה האמתית, אלא כל מיני אבחנות דומות אבל לא לעניין.
2. לאחרונה, בנוסף לשיטת העיניים שתוארה בסעיף 1, שהמציאו מפעילי ציוד קרינה, הם המציאו שיטת עינוי נוספת, הפעם מבוססת על מתקן קרינה ניטרונים. מקרינים על ראש הקרבנות באמצעות מתקן קרינה ניטרונים בעל אנרגיה גבוהה מאוד. המטרה של התקיפה הזאת לצורך עינויים היא לגרום
אקטיבציה למתכות בתותבים וסתימות בשיניים, כלומר מתכות האלו יפלטו קרינה גמא במשך זמן רב אחרי שביצעו את ההקרנה.
פליטת קרינה גמא הזאת גורמת לדלקות קשות מאוד באזור הפה, זה גורם לכאב בלתי נסבל ושורף את השיניים. הקורבן מאבד את השיניים שלו. הם משלבים את זה עם מתקן אלקטרומגנטי רב עצמה המחמם את האזורים שניזוקו, כדי לוודא שהדלקת החמורה תמשך ולהאריך את הכאב.
3. שיטה נוספת שבמיוחד הומצאה כדי לענות את אבא חולה פסוריאזיס, מקרינים באמצעות מתקן קרינה אלקטרומגנטי בתדר גבוה שלא חודר עמוק לגוף, אבל גורם לתחושת הבעירה של העור בשטחים הנגועים במחלה. זה גורם לכאב בלתי נסבל בשטחים הנגועים שעוברים לעצבים שנמצאים לא עמוק, גורם לדלקות של קצוות העצבים (באזור הראש פוגע בעצבי ראיה ושמיעה, באזור המותן גורם לרדיקוליטיס).
4. יש להם מתודולוגיה של הרדמת הקרבן לפאזות של שינה, כאשר משתקת שרירים האחראים על פעילות נשימה – דום נשימה מרכזי (שיתוק מרכז הנשימה של המוח). אנשים קרובים מסביב נבהלים מזה וזה מכניס אותם לחרדה כי הקרבן ניראה מת. הם מנסים להאיר את הקרבן, צועקים לו: “תנשום, תנשום!”, יש סכנה ממשית של זה לגרום לאדם מבוגר לשבץ מוחי, דום לב וכד’. כמו כן הם מסוגלים לשתק את השרירים באזור הגרון ולחסום דרכי הנשימה העליונים – דום נשימה בעזרת מכשול. הקרבן מתחיל בקול רעם להיחנק, זה מעיר את הסובבים בפחד שבקרבן עוד מעט ימות. בצורה כזאת הם מענים על ידי מניעת שינה את כל בני המשפחה. מכיוון שפועלים מספר מפעילי ציוד קרינה בו זמנית, הם יכולים לחולל את זה לכל בני המשפחה בו זמנית.

דברים האלו לא מזכירים אפילו ניסויים רפואיים בלתי חוקיים. זה יותר מזכיר התעללות ועינויים. האנושות מכירה דוגמאות כאלה רק ממחנות ההשמדה.


וזה מחזיר אותנו לשאלה, כיצד אנשים מסכימים לענות בצורה כל כך אכזרית אנשים אחרים?
כפי שהוכח בניסוי מילגרם, זה אפשרי על ידי ציות לרשויות וגם על ידי בחירת מבצעים המתאימים מראש מבחינה מנטלית שאותם גם תיאר מילגרם במחקרו.
מפעילי ציוד קרינה עוברים הכשרה על ידי משרד הביטחון ביחידות מיוחדות בצבא, מכינים אותם בצורה מנטלית כדי שהם יוכלו ללא נקיפות מצפון לענות ולרצוח. בדיוק מפעילי ציוד קרינה משם מענים אותנו באכזריות הרבה ביותר ובמקצועיות.
המשתתפים שכירי חרב - משכנעים על כך שלא יעמידו אותם לדין על עבודת מפעילי ציוד קרינה, לצורך זה נבחרים אנשים בעלי עבר של פושעים, נרקומנים, אנשים אכזריים באופן גנטי - למשל כאלה שבתור ילדים מענים בעלי חיים (לפי מילגרם אנשים כאלה נקראים
אינסטינקטים הנמוכים ביותר), הם מאוד מהר עוברים לרמה מניאקלית ומענים באכזריות פנאטית.
עבור טכנולוגיות עינויים המתוארות כאן יש  גבול קרוב מאוד להפוך את זה לרצח. אמצעים הללו בלתי נראים, זה מתאפשר ידי קרינה, היא חודרת דרך קירות, מפעילי ציוד קרינה שולטים בזה באמצעות מערכות ממוחשבות. בשבילם זה כמו משחק מחשב, זה מנטליות של משחק מחשב אותה מאמצים מפעילי ציוד קרינה הצעירים ולעיתים קרובות גם בני משפחה של מפעילי ציוד קרינה מקצועיים. בשבילם לרצוח אנשים זה משחק.

תוכנית השמדת האזרחים הזאת היא תואמת לאותה למחנות השמדה פשיסטיים איפה ביצעו ניסויים אכזריים בלתי חוקיים בבני אדם, בדיוק כמו שעושים עם משפחתי: ניסויים עם קרינה גרעינית למשל כמו הורסט שומאן ששרף אברי המין תוך גרימת סבל רב.


החומות וחוט טיל של מחנות ההשמדה הפשיסטיים הוחלף אצלנו בחומת ביורוקרטיה שהוקמה  כחלק מתוכנית השמדת האזרחים כדי שאף תלונה של הקורבנות לא תגיע למומחים או אירגונים שיכולים להפסיק את זה. זה נעשה על ידי עובדים ביורוקרטים שהם כמו צבא אמיתי המשתפים פעולה עם התוכנית הזאת.
הסירוב של העובדים הביורוקרטיים האלו להפנות את הפניות שלנו למקומות שצריך כדי להפסיק את זה, זה הציות שלהם לרשות. לפי מילגרם יוצא, שהם מצבעים על אותם הרשויות שאחריות. כך הצלחנו למצוא את הרשויות שאחריות על תוכנית השמדת האזרחים.


עבור משפחתי השואה הזאת כבר התחילה. אם לא לעצור אותה, היא בסוף תבלע את כל העם.
האבסורד הוא שהשואה הזאת קוראת בישראל, מקלט של העם שלנו, במדינה שאמורה להבטיח שהשואה לא תקרה עוד לעולם.
לפי דוגמא של מה שקורה עם משפחתי, ניראה שמימוש תוכנית השמדת האזרחים בארץ יבוצע על ידי אנשי העם השייכים לקהילות שלא חוו את השואה.Many people, and well known scientists from the entire world are asking: will some people agree to hurt Jews  - knowing that this nation has survived The Holocaust.
According to Milgram's experiment,the people will do it if they are under obedience to authority.

The psychologist Stanley Milgram from Yale university performed experiments which check obedience to authority.  The results have shown causes how in normal society people can become torturers which are able to hurt and even murder other people.
During last 10 years radiation equipment operators are performing on us illegal experiments using radiation devices (nuclear: gamma and neutrons, electromagnetic and etc.) regularly overgoing from their task to torture. Here are some examples of common tortures:
1. When we bought Gamma radiation detector they are using alarms (on high radiation dose rates it alarms) for sleep deprivation torture (they are doing it many times every night). Impossible to sleep because of alarms and we cannot turn off the detector, because we are afraid to get lethal radiation dose. Every time we are waking up in fear of the lethal radiation dose. The last years have shown that our fears were real - my father who is most sensitive to radiation doses was hospitalized three times with symptoms of acute radiation syndrome. Due to prohibition, the doctors every time released him with similar but not the exact diagnosis.
2. Lately, in addition to torture method 1, radiation equipment operators invented another torture method, this time using neutron radiation device.  They exposed victim's head to high energy neutrons radiation source. Its use for tortures is because neutron radiation causes gamma activation of metals inside victim's mouth (filling, dentures and etc.), therefore these metals will emit gamma radiation long time after the neutron irradiation.
Emission of gamma radiation causes serious acute inflammations, with insufferable pain and burns the tooth out. The victim is actually loosing his tooth. Moreover operators are combining it with high power electromagnetic radiation which is overheating the injured areas and makes sure that it will get worse   intensifying the pain.
3. Another method was invented specially for people who have psoriasis skin disease like my father has. They are irradiating the victim with high frequency electromagnetic device, the radiation does not penetrate deep, but it heats up the skin and the psoriasis zones get severely burned causing insufferable pain. It also spreads about nerves and organs which are located  not deep under the skin, producing a lot of pain additionally harming sight and hearing nerves - the victim is loosing his sight and hearing.
4. They have methodology for putting the victim into different phases of sleep, when the breathing muscles are kept relaxed (blocking breathing center in brains). People around of victim are getting scared because the victim looks dead, for is breathless. They are trying to wake him up by shouting: "breath, breath!". In this phase there is a danger for the victim to get insult, cardiac arrest and etc. because of hypoxia and alerted blood circulation. In addition they can cause obstructive breathlessness by relaxing the muscles of the throat and soft palate. The victim begins loudly to choke and hoarse, all people around are waking up with fair that the victim will die now of suffocation. Using this method they are depriving from sleep all members of the family.
Because every night several radiation equipment operators are working simultaneously, they can  leave breathless all members of my family at the same time.

Things like that are masked so that are not looking like illegal experiments on humans or abuse and tortures. But victims and their testimonies are making visible our terrifying and true reality. 

This returns us to the question: how can people torture other people with so much cruelty?
The Milghram experiment has proven that it is possible by obedience to authority and by choosing executors who are mentally ready for the mission - as Milgram described them in his work.
Radiation equipment operators are being trained by The Ministry Of Defense in special army units, where they are mentally prepared to do that without pangs of conscience so they could torture and murder. Radiation equipment operators which are coming from there and torturing us with extreme cruelty and high level of professionalism.
Mercenary participants are convinced that they will not be judged or punished for working as radiation equipment operators. Most of them are chosen for being drug addicts, criminals, genetically cruel who  were torturing animals from the childhood and etc. (according to Milgram with lowest moral instincts ), and they very soon are becoming maniacal torturers, torturing with the fanatic cruelty.
Modern technology of tortures which is described here is based on invisible radiation, very easy to use it for killing - the radiation is penetrating walls, radiation equipment is controlled by operators using computer. For them murdering is an exciting computer game, young operators are adopting this mentality very quickly. Younger members of professional radiation equipment operators family usually are joining this work.

Citizens extermination program is a modern equivalent of Nazi extermination camps where  cruel experiments on humans were conducted, exactly like on members of my family today: experiments with nuclear radiation were done by Horst Schumann at Auschwitz who used it to burn gender organs causing terrible pain and suffering.  

The walls and the barbed wire are replaced today with impenetrable bureaucratic barriers which were established to support extermination program of citizens to make sure that victim's applications will never reach experts and authorities which could help stopping it. This is done by special bureaucratic workers who like a real army cooperate with citizens extermination program.
The refuse of these bureaucratic workers to send the application to relevant authorities in order to stop all this, this is their obedience to the authorities. According to Milgram, they are actually pointing to the responsible authorities. This is how we managed to discover which authorities are participating in citizens extermination program.

For my family this holocaust has began. If not to stop it, it will swallow our entire nation. Together with  our families, neighbors  and other surrounding people every hour we all are exposed to dangerous radiation from buildings where operators live when we are walking along the street , from cars driven by operators when we are driving along roads, at supermarkets doing our shopping, at clinics and hospitals  all according to experienced by members of our family radiologic events.
The absurd is, that it is happening in Israel, the country which should be a shelter for our nation, the country which supposed to ensure that The Holocaust will never happen again.
According to experience of my family, the executioners of citizens will originate from communities of our nation which never experienced The Holocaust.

The Father Holds Tightly His Son In The Tomb Of Others - האב מחבק את בנו בקבר אחים

כתבת ליטאית רוטה ונגייטה (Ruta Vanagaite) כתבה ספר על מרצחים ליאטיים ממלחמת העולם השניה. הספר נקרא "מישלנו" (Mūsiškiai).
ביוטיוב קיים סרט מהכנס בו היא מדברת על הספר. הסרט ברוסית: https://www.youtube.com/watch?v=QFsiKLKCIuM

היא אמרה את הדברים הבאים (תרגום וסיכום מקוצר של הדברים הרלוונטיים לדיון זה):
בליטא יש גישה חופשית לארכיון, זה כולל את דו"חות התשאול של הק.ג.ב. היא מצאה בארכיונים שהאנשים שרצחו היו אנשים נורמאליים, המרצחים היו נורמאליים. הם התגיסו כי ממשלת ליטה הזמינה אותם להתנדב ולהגן על המולדת. התגייסו למשל סטודנטים בסוף שנת 1941 כי רצו לעבוד בחופשת הקיץ ולהרוויח מעט כסף. התסבר שיש עבודה בזונדר קומנדו. היה צריך לנסוע לפנריי ולירות ביהודים. (הארה שלי, ראו ערך: Ponary massacre)
אותם סטודנטים היו בני 16, נסעו כל יום לעבודה וירו באנשים.
אחרי הקיץ הם חזרו ללימודים. כולם היו מתנדבים. ירו לא רק חיילים, אלא גם שוטרים. ב 3 חודשים נטבחו 150,000 בני אדם. זה לא הייתה כנופיה של סוטים, אלא זו פירמידה של רצח.
למה הם ירו? קודם כל, הביאו אותם לזה בשלבים, שנית הם הרוויחו, שלישית זו אנטישמיות. היא קראה את הדו"חות, החלומות, המכתבים של המרצחים לילדים שלהם.
הם לא קראו ליהודים - יהודים. קראו להם נידונים. "יריתי בנידונים, נידונים ככה וככה". כלומר בתודעה מבחינתם אלא היו נידונים. כלומר מישהו לפניהם גזר את דינם. המתחקר שאל: "האם אתם מרגישים אשמים?" והמרצח ענה: "לא, זאת הייתה העבודה שלי, עבודה מלוכלכת". מישהו מהמרצחים העיד איך היהודים הלכו כמו עדר עיזים בשקט ללא התנגדות, נכנסו לבורות, נשכבו והם ירו בהם. הגופות בערו מכדורים מבעירים, על הגופות משכיבים עוד שכבה של אנשים. המתחקר שאל אותו: "מה היה קורה אילו היו נשכבים האב והבן לצידו על הגופות הבוערות, במי הייתה יורה קודם?" המרצח ענה: "אנחנו לא חיות כדי מול העיניים של האב לרצוח את הבן. כמובן שהינו יורים קודם באב, אח"כ את הבן שלא מבין כלום".

בסרט שבקישור ב23:30 היא סיפרה שהיא השתתפה בכנס של סימון ויזנטל (Simon Wiesenthal) בניו יורק והעניקה לה מדליה על אומץ לב (בליטה היה צריך המון אומץ לב כדי להוציא ספר בו כתוב שמרצחים ליטאים היו לא קבוצה קטנה של סוטים, אלא אנשים רגילים, סטונדנטים שהלכו לעבוד בזונדר קומנדו - בעקבות זאת בליטא התנכלו בה, והיו אנשים שחששו לחיים שלה).
נתנו לה 2 דקות לנאום קצר בסגנון "תודה לאמא, תודה לאבא" וכד'. אבל היא אמרה את הדברים הבאים (תרגום שלי מרוסית)
"כאשר אני חושבת על יהודים, על 227 מקומות בהם רצחו יהודים. כל ליטאי יכול לבקר בכל המקומות האלו במרחק 30 דקות נסיעה. אני חושבת לא על סטטיסטיקה, אלא על אנשים שקבורים שם בשכבות: 3~4 שכבות. אני חושבת על אותו אבא ששוכב עם הבן שלו. כפי שפרוטוקולים של אקסהומציה מראים, לאבא יש חור כניסה של קליע 0.8ס"מ ויציאה 8~15ס"מ, כלומר הקליעים התפוצצו ופוצצו את הראשים לאותם אנשים משכילים שקראו מילדות, מי שיכלו להיות האנשים הנאורים של החברה שלנו. אני חושבת על אותו ילד ששוכב ליד אבא כבר 75 שנה, הראש שלו כניראה שלם כי קברו רבים בעודם חיים, בגלל שמאוד קשה לקלוע בהם. אני חושבת ש75 שנה אחרי האבא עדיין מחבק את בנו. הוא תמיד יחבק. אתם עכשיו תשתו שמפניה, אבל תדמיינו לרגע איך האבא והבן נשארו שם לעד. חלק מהיושבים הזילו דמעה. תודה לכם."
ב28:40 הכתבת אמרה:
"כמעט לכל הצאצאים של המרצחים היה גורל נוראי. הם נולדו חולי נפש, הם מתו, הם נשרפו חיים. יש כלשהו תשלום (על החטאים) בדור השני והשלישי. מפחיד, אבל זו האמת".

___________


כאשר אנחנו מסתכלים על זה מהצד שלנו, בעינינו מי שרצח את אנשי עמנו הם פשיסטים, מרצחים וטרוריסטים. קשה לקורבן לראות את זה מהצד השני. אנחנו רוצים לראות בהם ייצורים אכזיים ללא נשמה, מניאקים, סוטים. הכתבת מסתכלת על זה מצד האחר, היא רואה את זה מצד העם שלה. זה שינוי מאוד מרענן לאומת נקודת המבט שאנחנו רגילים לראות מהצד שלנו כקורבנות.
מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת, כי השואה חזרה, זו שואה אחרת, שואה שקטה וחשאית כאן בארץ ישראל, האמצעים עכשיו אחרים. אבל זו עדיין שואה.
מה שהיה אז, אפשר להאשים את האנטישמיות, כי טבחו בנו אנשים מעמים אחרים. אבל איך אפשר לקרוא לשואה השקטה והחשאית בה יהודים טובחים יהודים באותו אופן כמו טבחו בנו הנאצים?
זה קורה גם במדינות אחרות, שם זה נעשה על ידי עמים אחרים נגד האחים שלהם. השואה החדשה היא שואת אחים. זו מלחמת אחים שקטה.
ניצולי השואה הקודמת נכחדים עם הזמן. ככל שנשארים פחות ניצולי שואה, ככה עולה רמת האכזריות של העינויים והתקיפות בשואה הנוכחית.
זה סוג חדש של פשיזים שקם על בסיס תעוות בצע של קבוצת אנשים קטנה בעלי שליטה. מהשואה הקודמת לקחו לא את הלקחים כיצד למנוע את השואה הבאה, אלא איך לעשות את השואה שאף אחד לא ישים לב. זה לא כמו פעם, כאשר האויב היהי מוגדר היטב ומוחשי, עכשיו האויב בלתי נראה. זו מלחמה בלתי נראית. הרי איזה רצח הכי טוב? זה הרצח שלא קרה. זאת השואה החדשה שמאפשרת הטכנולוגיה המודרנית.

אני מזדהה לחלוטין עם הדימוי של האב והבן בקבר אחים, כאשר האב מחבק את בנו. זה בדיוק מה שקורה גם אצלנו. מטרה הראשית לניסיונות רצח האכזריים ביותר כרגע הוא האבא שלי. אחרי שהם יחסלו אותו, הם יחסלו את אמא ואז אותי.
מידי לילה במיטות שלנו אנחנו מרגישים בגלל העינויים הבלתי פוסקים כמו אותם היהודים רגע לפני שנטבחו בקבר האחים בליטא.
אנחנו יוצאי ליטא, הורים שלי גדלו ללא סבים, סבתות וכל הקרובים האחרים, בגלל שהמרצחים הליטאים טבחו בהם. ועכשיו, מה שהמרצחים הליטאים לא הספיקו שם, נציגי הממשלה שלנו עושים זאת איתנו כאן.
כמו אצל המרצחים הליטאים, גם אלה שרוצחים אותנו באמצעות מתקני קרינה הם אנשים נורמאליים שעושים את העבודה המלוכלכת. אותם אנשים שעל החטאים שלהם ישלמו הצאצאים שלהם בדור השני והשלישי בדיוק בדרך שתיארה הכתבת של הספר.

נ.ב. הדילמה את מי לרצוח קודם, את האב או הבן, כאן בארץ פתרו: טכנולוגיות חדישות במחנה ההשמדה המודרני מאפשרות להרדים אדם אחד ולגרום לו לשמוע קולות של אדם אחר כאילו עדיין חיי, ובאותו זמן לרצוח את האדם האחר, יוצא שהאדם הראשון למעשה ישמע קולות של אדם שכבר למעשה מת. זה משהו שמפעילי ציוד קרינה מקומיים מתרגלים מידי לילה בחדרי השינה שלנו.

Lithuanian writer Ruta Vanagaite wrote a book about Lithuanian murderers from the WWII. The book is called Ours (Mūsiškiai). In youtube you can see the movie from the summit (in Russian): https://www.youtube.com/watch?v=QFsiKLKCIuM


She told the following (my translation from Russian):
In Lithuania there is a free access to the archive, including the KGB reports.  She found in the archive that the murderers were normal people. They were recruited because the government called them to volunteer and protect the homeland.  For example in spring of 1941 students were recruited because they wanted to earn some money during the summer vacation. It comes that the work was on sonderkommando. They had go to Ponary and shoot Jews (my commend, please see: Ponary massacre).
The students were 16 years old, they were going every day to shoot people.
After the summer vacation they went back to school. All participants were volunteers. Not only the soldier shot the people, but also policemen.
In 3 months 150,000 people were massacred. It was not a gang of deviants,  it mas a murdering pyramid.  Why did they shoot? First, they were brought to this in steps, second they earned money and third it was antisemitism. She have read the letters of the murderers, their dreams, their letter to children.
They did not call Jews - Jews. They called them - doomed. "I have shot doomed, doomed did like this and like that". Therefore, in consciousness for them they were doomed, somebody else has sentenced and they are only doing the dirty job. The investigator has asked: "do you feel guilty?" and the murderer has answered: "no, I was doing my job, it was a dirty job". Somebody from the murderers testified and described how Jews were walking silently like a herd of goats without any resistance, silently lied down in the pit and they shot them. The bodies were burning because of igniting bullets, and on every layer of dead people they put another layer. The investigator asked: "what would you do if in the pit there would be the son and his father together, who would you shoot first?"  The murderer has answered: "We are not animals to shoot son in front of his father, of course we would shoot the father first! And then the son who anyway does not understand anything".

In the movie from the link at 23:30 she told about her participation in New York Simon Wiesenthal summit where she received a medal for courage (in Lithuania need a lot of courage to publish a book that the murderers were not group of deviants but normal people, some think that it could put in danger her own life). She got two minutes for a speech in style "thank you father, thank you mother". But she told the following (my translation from Russian):
"When I'm thinking about the Jews,  about 227 places where Jews were murdered. Each Lithuanian can visit all these places with travel time of 30 minutes.  I'm not thinking about the statistics, but about the people who are buried there in 3~4 layers.  I'm thinking about that father who is buried there with his son.  According to exhumation protocols, the father would have 0.8cm entering hole and 8~15cm on the exit, exploding rounds were used which exploded heads of educated people people who could be the best people in our society. I'm thinking about the child who is buried with his father already 75 years, his head is probably intact, because many were buried alive, because it was difficult to hit them all. I'm thinking that 75 years after and the father still holds tightly his son. He will always hold him. Now you will drink champaign, but imagine the father and the son who will stay there forever. Some people even cried. Thank you." 
At 28:40 she told:
"Almost all offspring of the murderers had a terrible fate. They were born mentally ill, they died, they burned alive. There is some payback for the sins in the second and third generation. It is scary, but this is the truth."

_________________

When we are looking on this from our point of view, for us executioners of our people are fascists, murderers and terrorists. It is very hard for the victim to see the other side. We want to see in them creatures without soul, maniacs, deviants, and etc. The writer is looking on this from the other side, from point of view of her nation. It is a fresh look on the problem not from the side that we are used to look at it.
It is very important to understand that point of view, because The Holocaust has returned, it is a different Holocaust, it is silent and it is happening in Israel, but still this is a Holocaust.
For what happened then we can blame Nazis, who are massacred people of our nation. We can blame antisemitism, because we were massacred by people of other nation.  But how can we name The Holocaust when Jews are massacring their own people exactly like Nazis did?
It is happening also in other countries, where brothers are massacring their brothers. The new Holocaust is The Holocaust of brothers. This is silent war of brothers.
Most of Holocaust survivors from the previous Holocaust were extinct,as they do extinct, the cruelty of tortures and the attacks is getting worse in the current Holocaust. 
This is new sort of fascism which was established by small group of greedy people who have the power.
From the previous Holocaust they took lessons not how to ensure that it will never happen again, but how to do it so nobody will ever pay attention for it. It is not like then when the enemy was well seen and well defined, this time it is invisible enemy. This is an invisible war. Which is the best murder? It is the murder which never happened. This is allowed by modern technology.

I fully identify myself with the image of the father and the son in the tomb of the unknown, when the father holds tightly his son. It is exactly happening with us. The main target for murder is my father now. After they will exterminate him, they will do the same with my mother and with me.
Every night we feel non stop tortures, like the Jews in tomb of others moment before they were exterminated in Lithuania. 
We came to Israel from Lithuania, my parents grew without grandfathers and grandmothers and other relatives which were massacred by Lithuanian murderers. What they did not manage to do then, now representatives of our governments are accomplishing here.
Like the Lithuanian murderers, people who are murdering us here with radiation devices, are normal people who are just doing the dirty job. The people who's offspring in second and third generation will pay for their sins, like writer of the book has described.

P.S. The dilemma who shall be murdered first, the sun of the father has been solved here: modern technology allows to make one man sleep, and let him hear the voices of other, and on the same time the other can be already dead. It comes that one will hear the voices of somebody who already is dead. This is exercised by local radiation equipment operators every night.

The Cruel night of 24 April - הלילה האכזרי של 24 באפריל

בלילה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא. בגרף המצורף אפשר לראות זאת.

אותי בלילה תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בקליפ המצורף רמות קרינה גמא גבוהות עד 41 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

At night extreme murder attempts were committed on my father. You can see this in the attached graph.

I have bee attacked at night with neutron radiation device. In clip you can see elevated gamma background radiation up to 41 uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.


יום ראשון, 23 באפריל 2017

Violent Attacks - תקיפות אכזריות

בלילה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא. בגרף המצורף אפשר ליראות זאת.

כמו כן תקפו את אבא שלי באמצעות מתקן קרינה ניטרונים.

At night extreme murder attempts were committed on my father You can see it in the attached graph.

In addition, my gather has been attacked with neutron radiation device.

יום שבת, 22 באפריל 2017

The Responsible Government Organizarion - אירגון הממשלתי האחראי

כפי שאפשר לראות בגרף המצורף, שכנים רוצחים עמלו קשה מאוד ובמקצועיות יוצאת דופן על מנת לרצוח את אבא. כמו בכל לילה בשבוע האחרון, גם הפעם הם הביאו אותו למצב של מוות כמעט ודאי.

מכיוון שהתקיפות מחמירות כל הזמן, לא נותרה לנו ברירה אלא לפרסם את שם ארגון הממשלתי האחראי על הפעילות הזאת. כל לילה עלול להיות אחרון עבור בן משפחתי. המעשים שלהם של עינויים בלתי אנושיים ותקיפות כה חמורות הן פשיזים.

מאיפה יש להם את המקצועיות לעשות זאת? כרגע בדירת החשודים עובדות מפעילות ציוד קרינה שהוכשרו על ידי משרד הביטחון ביחידה מיוחדת של הצבא - המשרד האחראי על כל פעילות רצח ועינויים הזאת שנמשכת נגד משפחתנו במשך יותר מ10 שנים האחרונות. זה נעשה במסגרת ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם שהפכו לעינויים.
זה האירגון שמבצע את הניסויים בבני אדם בארץ. אירגונים ממשלתיים אחרים מזמינים ומתקצבים ניסויים שונים בהתאם לצרכים (למשל עם מתקני קרינה גרעיניים שאמורים לשמש ללוחמה בטרור). התיקצוב נעשה לפחות משלושה אירגונים ממשלתיים.
זה האירגון בארץ שיש להם את המשאבים לעשות את זה ויש להם את היחידות שעובדות עם הציבור. האירגון הזה באופן מוחלט מתעלם מהוראות שימוש בעבודה עם מתקנים וחומרים מסוכנים. יש להם ועדה אחראית לאישור ניסויים על בני אדם.

כמו כן, הם תקפו בלילה את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בקליפ המצורף אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

As you can see in the attached graph, neighbors murderers worked very hard with very high level of professionalism to murder my father. Like every night last week, this time they also brought him to condition of almost certain death. Their attacks are so cruel, this is fascism.

Because the attacks against my family getting worse and worse, we have no other choice than publishing the name of government responsible for this activity organization. Every night can be the last for any member of my family.

From where do they have so high level of professionalism? Now in suspected apartment working two daughters of suspected family who were trained by Ministry of Defense in special army unit - this ministry is responsible for this entire activity of murdering and tortures which lasting against my family more than 10 years. It is done as part of illegal experiments on humans, which became tortures.
This is the organization which is in our country committing the experiments on humans. Other organizations are ordering and sponsoring experiments according to their needs (like with nuclear radiation devices which are to be used for anti terror warfare). The funding is at least from three government organizations.
This organization has the resources for this activity in our country, they have units which are working with the public. This organization foes fully ignore any safety precautions for working with  hazardous materials and devices.  They even have a commission which approves experiments on humans.

In addition, at night they committed neutron attack against my parents, in clip you can see elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.


יום שישי, 21 באפריל 2017

How Do They Torture With Neutrons - כיצד הם מענים על ידי ניטרונים

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה וכרגע מפעילי ציוד קרינה המענים למוות אנשים תמימים עבור הממשלה) תוקפים את ההורים שלי בפנאטיות באמצעות מתקן קרינה ניטרונים. בנוסף לנזק בריאותי הקשה שגורמת קרינה גרעינית הזאת מסוג המסוכן ביותר, היום אבא שלי הבין כיצד זה משמש לעינויים.

שכנים רוצחים מקרינים על ראש הקורבנות באמצעות מתקן קרינה ניטרונים בעל אנרגיה גבוהה מאוד. המטרה של התקיפה הזאת לצורך עינויים היא לגרום לתותבים וסתימות בשיניים ממתכת אקטיווציה, כלומר מתכות האלו יפלטו קרינה גמא במשך זמן רב אחרי שביצעו את ההקרנה.
פליטת קרינה גמא הזאת גורמת לדלקות קשות מאוד באזור הפה, זה גורם לכאב בלתי נסבל ושורף את השיניים. הקורבן מאבד את השיניים שלו. הם משלבים את זה עם מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה המחמם את האזורים שניזוקו, כדי לוודא שהדלקת החמורה תמשך ולהאריך את הכאב.

זה סוג עינוי אכזרי ביותר, רק פשיסטים מרושעים מודרניים יכלו להמציא שיטת עינויים כזאת. הם יכולים לראום פטנט על שיטת עינויים בלתי אנושית החדשנית הזאת.

לפני זמן קצר שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים - באמצע הלילה. זה בנוסף לסדרת תקיפות ניטרונים רבות נוספות שמבוצעות כל השבוע. כל מנות קרינה ניטרונים מצטברות וגורמות נזק קשה מאוד לבריאות.

בנוסף, שכנים רוצחים ביצעו תקיפות קשות ומקצועיות מאוד נגד אבא שלי בניסיון לרצוח אותו. את זה אפשר לראות בגרף המצורף, כיצד הם הביאו אותו למצב של מוות כמעט ודאי.

Neighbors murderers (ex drugs dealers know to police and currently radiation equipment operators who are torturing to death innocent citizens for the government) fanatically attacking my parents with neutron radiation device. In addition to severe health damage which is caused by this most dangerous sort of nuclear radiation, today my father understood how it is used for tortures.

Neighbors murderers irradiating head with neutron radiation device using very high energy radiation source. The purpose of the attacks for tortures is to activate metal fillings and dental implants, to make these metals emit gamma radiation for long period of time after the irradiation.
Gamma emissions causing very severe fever in the mouth, burning the teeth. The victim is loosing his teeth. They combine it with high power electromagnetic device to heat the damaged areas, to make sure that the fever will be more severe and prolong the pain.

This is extremely cruel torture, only modern evil fascists could invent it. They can get a patent for this innovative torture method.


Short time ago neighbors murderers committed another two neutron attacks against my parents - at the middle of the night. It was in addition series of neutron attacks were committed earlier on this week. All doses of neutron attacks are accumulating and causing very severe damage to health.

 In addition, murderers committed very severe and professional murder attempts on my father as shown in the attached graph. They brought him again to almost certain death.
יום חמישי, 20 באפריל 2017

Neutron Attacks In Public - תקיפות ניטרונים במקומות ציבוריים

במשך כל השבוע נמשכים ניסיונות מקצועיים ביותר לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בגרף המצורף אתם יכולים לראות שהלילה כמעט רצחו את אבא שלי.

היום בוצעה תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי במקום ציבורי. מסביב נפגעו מקרינה גם עוברי אורך אקראיים.
כמו כן, תקיפת ניטרונים נוספת בוצעה נגד ההורים שלי בבית.

קרינת ניטרונים זה סוג קרינה גרעינית המסוכן ביותר. בגובה בו אנחנו נמצאים מקור קרינת ניטרונים יכול להיות רק מלאכותי. בכיוון שאנחנו לא גרים בכור גרעיני, מקור קרינה זה נשק מיוחד המשמש לתקיפה של נגד אנשיפ כדי לרצוח אותם.

During all this week, very professional murder attempts are committed on my father every night. They are doing it by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart. At night they almost murdered my father.

Today neutron attack was committed against my parents in the public place. Random people passing around also were hit by the radiation.
In addition, another neutron attack was committed at our home.

Neutron radiation is most dangerous type of nuclear radiation. The source of the radiation can be only artificial on this altitude. Since we are not in a nuclear reactor, the source of radiation is specially developed neutron weaponry which is used in purpose to attack and murder people.


יום רביעי, 19 באפריל 2017

Start Of Fanatic Neutron Attacks - תחילה של תקיפות ניטרונים פנאטיות

בגרף המצורף אפשר לראות ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה.

בנוסף שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

היום התחילו תקיפות ניטרונים פנאטיות נגד ההורים שנמשכו כל השבוע.

In the attached graph you can see extreme murder attempts on my father at night.

In addition, neighbors murderers committed two neutron attacks against my parents.

Today started fanatic neutron attacks against my parents which lasted the entire week.


יום שלישי, 18 באפריל 2017

Attack Of Almost Cretian Death - תקיפה עם מוות כמעט ודאי

שכנים רוצחים במקצועיות רבה ניסו לגמור את חייו של אבא שלי. בגרף המצורף אתם יכולים לראות כיצד הם מחזיקים אותו בהיפוקסיה שנמשכת מעל 7 דקות. זה מצב של מוות כמעט ודאי.

כמו כן הם תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. באחת התקיפות ראינו רמות קרינה גמא גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

Neighbors murderers committed very professional murder attempt on my father. In the attached graph you can see how they are holding him in hypoxia which lasts over 7 minutes. This is almost certain death.

In addition they committed two neutron attacks against my parents. In one of attacks in the attached clip you can see elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6), it is secondary gamma caused by neutrons.

יום שני, 17 באפריל 2017

Professionally Made Murder Attemtpt - ניסיון רצח המבוצע במקצועיות

מפעילי ציוד קרינה המקומיים (שכנים רוצחים) במצקצועיות רבה ניסו לגמור את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצתמתיות עלה לב. בגרף המצורף אתם יכולים לראות כיצד הם הביאו את אבא שלי למצב של מוות כמעט ודאי. הוא שרד רק בנס.

Local radiation equipment operators (neighbors murderers) with high level of professionalism attempted to finish my father's life by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart.  In the attached graph you can see how they brought my father to state of almost certain death. He survived by miracle.


יום ראשון, 16 באפריל 2017

My Father Was Not Supposed To Survive This Night - אבא שלי לא היה צפוי לשרוד את הלילה הזה

היום בלילה שכנים רוצחים כמעט גמרו את חייו של אבא שלי. במשך שעות ארוכות הם תקפו אותו באמצעות מתקן קרינה המשתק מרכז האחראי על הנשימה במוח. אבא שלי לא נשם במשך פרקי זמן ארוכים. בגרף המצורף אתם יכולים לראות דוגמא לכך, זה רק אירוע קטן ממה שנמשך במשך כל הלילה. אבא שלי שרד רק בנס. לפי שכנים רוצחים הוא לא היה אמור לשרוד. היפקסיה חמורה כל כך ארוכה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך למוח ואיברים הפנימיים או מוות. עבור קשישים או חולים זה מוות כמעט ודאי. ברף אתם יכולים לראות מה קורה עם הקורבנות קשישים כאשר רוצחים אותם בהוסטלים. קשיש חולה לא מסוגל לשרוד כאלו תקיפות.

כמו כן שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה נויטרונים.
בקליפ אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 43 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים.

At night neighbors murderers almost finished my father's life. During long time at night they attacked him with radiation device which paralyzed brain breathing center. My father did not breath for very long periods of time. In the attached graph you can see an example of this, this is only a short episode of what lasted for an entire night. My father survived only by a miracle. According to neighbors murderers he was not supposed to survive.
Very long so severe hypoxia can cause irreversible damage to brain and internal organs or death. For ill and elderly this is almost certain death. In this graph you actually can see how they are murdering elderly in hostels. Ill elderly do not survive such attacks.

In addition, neighbors murderers attacked my parents 3 times with neutron radiation device.
In clip you can see elevated gamma background radiation up to 43 uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.יום שבת, 15 באפריל 2017

Evidence Has Been Published For The Week - הראיות פורסמו עבור השבוע

היום תקפו את אבא שלי באמצעות מתקן קרינה נויטרונים.
בלילה שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לגמור את חייו של אבא שלי, כפי שתוכלו לראות בגרף המצורף.

Today my father have been attacked with neutron radiation device.

At night neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father. As you can see in the attached graph.יום שישי, 14 באפריל 2017

Attacks With Maximum Damage - תקיפות עם נזק מרבי

שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

בלילה ניסו לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. הייתי צריך לגשת מספר פעמים לאבא שלי על מנת לאלץ אותו לנשום, אחרת הם היו גומרים אותו בעזרת חנק.

היום תקפו אותנו מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה גמא במהלך הנסיעה. הרכב עקב אחרינו, תקף ואז התרחק - התחיל לשמור מרחק גדול מאוד, אך כאשר המסלול הפך להיות דו נתיבי עקף ונסע במהירות גבוהה.

בלילה שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות רצחו קיצוניים נגד אבא שלי, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

בדירת החשודים פועלים מפעילי ציוד קרינה מיומנים מאוד שהמטרה שלהם לגרום את הנזק המקסימלי וככל הניראה עם עדיפות לגמור מישהו במשפחה. בעדיפות הראשונה שלהם לרצח נמצא אבא שלי, אחרי זה הם יחסלו את שאר בני המשפחה.

הראיות יפורסמו מחר.

Neighbors murderers attacked my parents today 3 times with neutron radiation device.

At night they attempted to murder my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. Few time I had to approach my father's bed and wake him up so he could start breathing, otherwise they would finish him.

Today we have been attacked on drive by gamma radiation device. A vehicle followed us, attacked and then started to keep very large distance, but when the road became two lanes, he started driving very fast.

At night murderers committed extreme murder attempts on my father, as you can see in the attached graph.
In suspected apartment working now very experienced radiation equipment operators, their goal to inflict maximal damage, with a priority to kill somebody in my family. Most likely their main priority is to murder my father first, after that they will finish rest of my family members.