נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 31 במרץ 2017

Radiation Equipment Maintenance Guy - איש אחזקה לציוד קרינה

היום בדירת החשודים ביקר בחור החשוד כאיש אחזקה של מתקני קרינה הנמצאים בדירת החושדים. זה לא הביקור הראשון שלו. ביקור הקודם היה בספטמבר שנה שעברה.
הבחור שהה בדירת החשודים כ30 דקות.
הוא נכנס במעבר בריצה עם אופניים עמוסות בציוד כבד. כאשר הוא עזב, כבר לא היה אליו את הציוד הכבד (התיק כבר ניראה ריק וקל). הוא ניסה להסתיר את פניו כי ידע שיש מצלמה.

בלילה ניסו לרצוח את אבא על ידי החזקתו במשך זמן רב בהיפוקסיה חמורה ואז לקראת סוף ההיפוקסיה ניסו לעצור את הלב שלו. כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

את ההורים תקפו בלילה על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

Today suspected guy visited the suspected apartment. He is suspected to be the maintenance guy of radiation equipment. It is not his first visit, previous recorded visit was at September last year.
He stayed in the apartment for about 30 minutes.
He entered the passage while he was running, he was in hurry. He had some heavy equipment on the bicycle. When he left, he did not had that heavy equipment (the bad looked empty and light weight). He tried all the time to hide his face from the camera.

At night, operators attempted to murder my father by holding him very long time in severe hypoxia and then at the maximum hypoxia they attempted to stop his heart. As you can see in the attached graph.

At night my parents were been attacked by neutron radiation device.


יום חמישי, 30 במרץ 2017

The Mission Of My Blog - המטרה של הבלוג שלי

מפעילי ציוד קרינה המקומיים (שכנים רוצחים) ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

כמו כן הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

אלה החיים שלנו במחנה ההשמדה המודרני, כל לילה עלול להיות האחרון עבור מישהו מבני משפחתי. אנחנו לא יודעים מתי בסופו של דבר הם יצליחו לרצוח אותנו.
אנחנו יודעים מה הם עושים איתנו, אבל רוב הקורבנות לא יודעים. זה בדיוק הדבר שאני רוצה לשנות בעזרת הבלוג שלי, לספר את הסיפור שלו, לת את העדויות שלנו ולספק ראיות מסויימות. הראיות זה מה שהופך את הבלוג שלי לייחודי בכל העולם, רק אני מספק ראיות לתקיפות גרעיניות, תקיפות נויטרונים וגמא.

Local radiation equipment operators (neighbors murderers) committed extreme murder attempts on my father at night. As you can see in the attached graph.

In addition, they attacked my parents with neutron radiation device.

This is the life in our modern extermination camp, every night can be the last one for someone from my family. We don't know when they eventually will manage to murder us.
We know what they are doing with us, but most of victims don't. This is what I want to change in my blog, to share the knowledge, tell our story, tell our testimonies and provide some evidence. The evidence is what making my blog unique in the world. Nobody else documents nuclear attacks, such as neutron and gamma attacks.יום רביעי, 29 במרץ 2017

Another Cruel Night - עוד לילה אכזרי

עוד לילה של ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

אותי תקפו בלילה על ידי מתקן קרינה נויטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. כפי שאפשר לראות בקליפ המצורף.

Another night of extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. As you can see in the attached graph.

I have been attacked by neutron radiation device, we observed elevated gamma background radiation up to 37 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. As you can see in the attached clip.


יום שלישי, 28 במרץ 2017

My Father Managed To Survive Another Deadly Attack - אבא שלי הצליח לשרוד עוד תקיפה רצחנית

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ביצעו תקיפה קיצונית נגד אבא שלי בלילה במטרה לגמור אותו במקום. הם הכניסו אותו להיפוקסיה חמורה על סף עם היפוקסיה קיצונית למשך זמן ארוך מאוד. זה מוות כמעט ודאי. כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

Local radiation equipment operators committed extreme murder attempt on my father, they struggled to assassinate him instantly by holding very long time in severe hypoxia on border with extreme hypoxia. This is almost certain death. As you can see in the attached graph.

יום שני, 27 במרץ 2017

Difference Between Classic And Modern Extermination Camp - הבדל בין מחנה השמדה קלאסי ומדרני

שכנים רוצחים תקפו את אבא שלי בלילה באכזריות בלתי אנושית. הם ניסו לרצוח אותו באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב ושיבוש קצב הלב. עינו אותו באכזריות תוך כדי בישול על ידי מתקן אלקטרומגנטי עוצמתי ראש, איברים הפנימיים ורגליים, הם גרמו לו כאב בלתי נסבל.
תקפו את ההורים שלי באמצעות מתקן קרינה נויטרונים ומתקן קרינה גמא.
זה עבר את כל הגבולות של הניסויים הבלתי חוקיים בבני אדם והפך לעינוי גלוי לצורך ענישה תוך כדי דיכוי וכפיה לשתיקה.

במחנה השמדה קלאסי כמו אצל פשיסטים במלחמת העולם השניה ומשטרים טוטאליטאריים אכזריים במיוחד אותם מגנים בכל העולם מענים את הקורבנות בשיטות גלויות אותן כולם מבינים.
במחנה השמדה מודרני בזכות הטכנולוגיה לא דרושות יותר חומות,  מענים את הקורבנות באמצעים טכנולוגים מתקדמים שאותם רוב האנשים לא מבינים, כי לא רואים את זה קורה ולא רואים את התוקפים, לאומת סתם מכות. שימוש בשיטות חשאיות לצורך עינוי בעל יתרונות רבים, את זה לא מגנות אומות העולם, אפשר בקלות לטייח את זה ולהאשים את הקורבנות בדימיון מפותח יתר על המידה. למעשה מענים את האנשים למוות באכזריות בלתי אנושי מבלי שיודעים על כך הסובבים. הם יכולים לבחור על המיטה את אחד בני הזוג לענות, בעוד שבן הזוג השני לא מבין מה קורה. אחרי זה אנשים מתים מכל מיני סיבות שהרופאים לא יכולים להסביר, כמו דום לב, סרטן בעל מקור לא מוסבר, ומחלות רצחניות אחרות.

למעשה מחנה השמדה קלאסי ומודרני לא שונים. זה אותו דבר באמצעים שונים ומדינה שונה של סודיות. הממשלות שעושות זאת באמצעות השיטה המודרנית, למעשה מדובר על שלטון דמים טוטאליטארי שבמסווה של דמוקרטיה, רק יותר חכמים מאותם שלטונות של מדינות אותם מגנות כל אומות העולם.

Neighbors murderers violently attacked at night my father with inhuman cruelty. They attempted to assassinate him by evoking serial apnea with combination pf powerful radiation blows on the heart, in addition they disrupted his heart rate. They violently tortured my father with high power electromagnetic device, cooked his head, internal organs and legs, evoking insufferable pain.
They attacked my parents with neutron radiation device and gamma radiation devices.

In classic extermination camp like fascists had and have most condemned bloody totalitarian regimes, victims are tortured in ways that everybody understands.
In modern extermination camp with use of advanced technology there is no longer need for walls. Victims are being tortured by means which are not understood my most of people, because they don't see the attacker, like it would be for example in beating. Using covert torture techniques have many advantages: it is not condemned by nations of the world, very easy to hide it out and blame the victim for too much imagination. People are being tortured to death with inhuman cruelty without knowing of the surrounding. They can pick a victim in a couple bed, wile one will be tortured, other will not understand what is the one is complaining about. After this, people are getting killed because of various reasons which cannot be explained by doctors, like cardiac arrest, cancer of unknown source and other deadly diseases.

In fact, modern and classic extermination camps are not different, it is the same thing by other methods and with different levels of secrecy. Governments which are doing it in a modern way with their own people are bloody totalitarian regime under cover of false democracy, just they are smarted than governments of countries which are condemned by all nations of the world.


יום ראשון, 26 במרץ 2017

Fanatic Non Stop Neutron Attacks - תקיפות נויטרונים פנאטיות ללא הפסקה

שכנים רוצחים תוקפים אותנו בפנאטיות באמצעות מתקן קרינה נויטרונים. הם ביצעו תקיפה אתמול בערב, תקיפה נוספת נגדי בלילה ותקיפה היום נגד ההורים שלי.Neighbors murderers attacking us fanatically non stop with neutron radiation device. They committed neutron attack yesterday at evening, another attack at night and today during daytime they attacked again my parents.


יום שבת, 25 במרץ 2017

Summary Of A Very Cruel Week - סיכום של שבוע אכזרי במיוחד

עבר שבוע אכזרי במיוחד הכלל תקיפות נויטרונים מרובות, כולל מחוץ לבית במקום ציבורי.
מידי לילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות עוצמתיות על הלב.
אותי עינו באופן אכזרי במיוחד בתחילת השבוע, ממש הרגשתי את עצמי כמו אסיר במחנה ההשמדה אליו פשיסטאים מבצעים ניסויים.

גם הלילה ניסו לרצוח את אבא באותו אופן כמו בלילות הקודמים. כמו כן תקפו אותו במתקן קרינה נויטרונים.

Another very cruel week has passed, including multiple neutron attacks, also outside of our home in public place.
Every night radiation equipment operators attempting to murder my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart.
At the beginning of week I have been violently tortured, I was feeling like a prisoner in fascistic extermination camp, where fascists doing experiments on me.

This night operators also committed extreme murder attempts on my father like on previous nights from this week. In addition they attacked my father with neutron radiation device.יום שישי, 24 במרץ 2017

Another Night With Murder Attempts On My Father - עוד לילה עם ניסיונות לרצוח את אבא

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, מה שמוביל להיפוקסיה חמורה. כפי שאפשר לראות בגרך המצורף.


Extreme murder attempt on my father at night by evoking serial apnea, which leads to severe hypoxia. As you can see in the attached graph.


יום חמישי, 23 במרץ 2017

Government Repression By Nuclear Attacks In Public Places - הממשלה מדכא על ידי תקיפות גרעיניות במקומות ציבוריים

היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה נויטרונים. מחוץ לבית סוג תקיפה זה לרוב נדיר, כי גורם נזק רב לאנשים אקראיים מסביב וגם למפעילים עצמם. אבל כאשר נציגי השלטון רוצים להראות לנו את רמת הדיכוי, הם ישתמשו בכל אמצעי, כולל תקיפת נויטרונים במקום ציבורי מרכב מיוחד המצוייד במתקן קרינה.
תוקף חשוב יצא עם הרכב מחניה של הוסטל, נעמד מול רכב של אבא שלי למה זמן מבלי לצאת מהרכב וחזר לחניית הוסטל. הוא נכנס לרחוב בכיוון שאף אחד לא נכנס. אנחנו יודעים שבהוסטל כמו בכל הוסטל אחר תוקפים את הקשישים במתקני קרינה, כולל מתקן קרינה נויטרונים. ייתכן שתקיפות מקומיות מבוצעות מרכב המצוייד במתקן קרינה, רכב מהסוג שלא יעלה חדשות לפי מראה החיצוני.

בנוסף לתקיפת נויטרונים מחוץ לבית, תקפו את ההורים שלי גם בבית.

ביממה האחרונה אבא שלי קיבל מנת קרינה מפלצתית של 40 מיקרו סיוורט.Today my parents were been attacked outside of our home with neutron radiation device. Outside of home neutron attacks are quite rare because causing a lot of damage to random people around and even to operators themselves. But when government representatives want to demonstrate us the level of the repression, they will use any mean, including neutron attack in public place from a specially equipped vehicle.
The suspected attacker exited with the vehicle out of hostel parking to stand near my father's car and then returned the vehicle, he did not leave the vehicle, just stand in front of my father's car for some time and returned. He entered the street in direction which nobody else does. We know that in that hostel like in any other hostels they attack elderly with various radiation devices, including neutrons. Possibly local attacks could be committed from specially equipped vehicle which looks from outside ion a way not to rise suspicions.

Another neutron attack against my parents was committed at home.

During last 24 hours my father got a monstrous neutrons dose of 40uSv.

יום רביעי, 22 במרץ 2017

Extremely Cruel Tortures Developed Against Elderly - עינויים אכזריים באופן קיצוני פותחו נגד קשישים

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה וכרגע מענים למוות אנשים תמימים עבור השלטון) עינו במשך כל הלילה את ההורים שלי באכזריות בלתי אנושית. הם התחילו מאבא, בישלו לו ראש ואיברים פנימיים במשך שעות ארוכות, הוא התעורר מכאבים באמצע הלילה כאשר כולו מזיע. אז הם עברו לענות באופן אופן את אמא, בישלו לא ראש באכזריות, גם היא התחילה להזיע בצורה קשה בדיוק כמו אבא. עכשיו הם שורפים את השינויים של אמא שלי, בדיוק כמו שהם שרפו את השיניים של אבא שלי לפני כמה זמן כאשר הוא איבד מספר שיניים.
כפי שכתבתי כאן ששיטה הזאת פותחה במיוחד:
שיטת עינוי הזאת באמצעות בישול על ידי מתקן אלקטרומגנטי אכזרית במיוחד נגד קשישים ואנשים שיש להם שינויים או מפרקים תותבות העשויים ממתכת. זה גורם לחימום חזק מאוד של המתכת הזאת למשל בפה, שורף את השיניים, רקמות והעצמות. למעשה קשישים מסכנים שבכסף האחרון טיפלו בשיניים שלהם כדי לאכול, מפעילי ציוד קרינה עוקרים להם אותם מהפה על ידי בישול כזה. לפי הרשע בעינוי הזה, סביר להניח שזה פותח על ידי המדענים של השלטון במיוחד נגד קשישים על מנת לרצוח אותם יותר ביעילות.
בנוסף, שיטה הזאת פוגעת לא רק בעצבים של השינויים, אלא גם אוזניים. זה פוגע קשה מאוד גם בשמיעה.

מסתבר שבדירת השכנים שמשמשת רק בתור מחנה תקיפה ולא במיגורים הורידו את כל הרהיטים מעל מקומות שאנחנו שוהים, כמו מעל מיטות ומקומות הישיבה. הם עשו זאת כדי למקם בצורה נוחה יותר מתקני קרינה ולתקוף אותנו. אחד הסימפטומים לסוג כזה של הקרנות זה הווצרות של שעווה רבה באוזניים.

בנוסף שכנים רוצחים תקפו פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

Neighbors murderers (ex drugs dealers known to police and currently torturing to death innocent citizens for the government) violently tortured my parents for an entire night with inhuman cruelty. They started from torturing my father, cooked his head and internal organs for many hours, he waked up twisting in pain at the middle of the night with heavy sweating, then they switched torturing my mother, violently cooked her head, she started sweating exactly like my father did. Now they are burning mother's tooth exactly like they did some time ago to my father when he lot some of his tooth.
As I wrote here:
This method of torture by electromagnetic cooking is especially cruel when used against elderly and people with prosthesis which includes metal parts, such as tooth, joints and etc. Poor elderly for the last money buys a tooth prosthesis to be able eat, and radiation equipment operators tearing off these prosthesis from their mouth by cooking them. Metal parts overheat very much, it is burning much more in these places  tooth, bones, life tissues and etc.
This is very evil sort of torture, it is so evil that we can only imagine it was specially developed for our government by specialists for murdering elderly more efficiently.
This method damaging not only tooth nerves, but also hearing nerves. It is severely damaging hearing. One of symptoms of such irradiation is a lot of wax in ears.

It comes that in neighbors apartment which is not used for living, bit solely as attack camp, they removed all the furniture from places above where we are sitting and sleeping. They did so to make it more easily place radiation devices for attacks.

In addition, neighbor murderers attacked my parents twice with neutron radiation device.
יום שלישי, 21 במרץ 2017

Over 4 Min Secere Hypoxia - היפוקסיה חמורה נמשכה מעל 4 דקות

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה' כפי שאפשר לראות בגרף המצורף. הם החזיקו את אבא שלי מעל 4 דקות בהיפוקסיה חמורה, מה שעלול לרצוח במקום, ו/או לגרום נזק בלתי הפיך למוח ואיברים הפנימיים.

כמו כן תקפו אותי במתקן קרינה נויטרונים בלילה.
בתקיפת לילה באמצעות מתקן קרינה נויטרונים ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא בסביבות 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. כפי שאפשר לראות בקליפ המצורף.


Local radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father at night, as you can see in the attached graph. They held my father over 4 minutes in severe hypoxia, which can lead to instant death and/or irreversible damage to brain and internal organs.
In addition, they attacked me with neutron radiation device.
At night attack with neutron radiation device - we observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons. 
 

יום שני, 20 במרץ 2017

Extremely Violent Fascistic Torture Session - עינויים פשיסטיים אכזריים באופן קיצוני

שכנים רוצחים עינו אותי במשך כל הלילה באכזריות קיצונית. בנוסף לכך שהם תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור סוג ייחודי של עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות ואי אפשר לכבות את הדוזימטר כי אז הם יתקפו במנת קרינה רצחנית - מטרת העינוי להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים) הם עינו אותי באכזריות באמצעות מתקנים רבי עוצמה במטרה לגרום לייסורים.
הם השתמשו במתקן רב עוצמה שמשתק את הקורבן, כמו מכת חשמל וגורם לרעש חזק מאוד באופן בלתי נסבל באוזן שמכוונת לכיוון התקרה איפה שממוקם מתקן הקרינה. הלחי שמכוון לכיוון התקרה רעד, כאילו מכת חשמל.
אני התעוררתי עם ראיה מטושטשת. באמצעות אותו מתקן הם בישלו לי רגליים.
כמו כן הם משתמשים במתקן אלקטרו מכני כלשהו שכל 25 שניות עושה קליק, ייתכן מאוד שזה מתקן קרינה גרעיני שיש בתוכו חומר רדיואקטיבי והקליק הוא תריס שנפתח.
במשך כל הזמן הזה באופן ברור אני שומע צעדים של שכנים רוצחים מעל מקום השינה שלי והזזות שציוד כבד.

באותו אופן כרגע שכנים רוצחים מענים את אבא שלי, גורמים לו כאב בלתי נסבל, הוא מתפתל בכאבים.

מטרת העינויים היא עונש על מה שפרסמי בשבוע שעבר על כך שהממשלה מוכרת את אזרחיה לצורך ביצוע ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם.
הם הפכו את המדינה הזאת למחנה השמדה פשיסטי  אחד גדול הפועל לפי הדוקטרינה של היטלר, אך זה נעשה במסווה של דמוקרטיה והומניזים, בכל פעם שהאסירים שלהם שזה האזרחים עושים משהו שלא מוצא חן בעניהם, הם מענישים אותנו באותו אופן כמו שהיה עושה זאת אירגון טרור. הם מענישים באמצעות מכות ועינויים.

בנוסף לעינויים, סוכנות הממשלתית החשאית שאחראית על הפעילות הזאת מפעילים עלינו לחץ כבד מצד כל מיני אירגונים כדי לסבך אותנו בכל מיני הליכים ביורוקרטיים.

השלטון נוהג בכל הדרכים הגרועות ביותר, בכל מה שהם באופן רשמי מגנים. הם פועלים בניגוד לכל העקרונות והמטרות עליהם הוקמה המקינה הזאת. הם גוזלים את הלגיטימיזציה של ארצנו להתקיים.

Neighbors murderers violently tortured me for an entire night with extreme cruelty. In addition to 4 gamma attacks which is unique type of sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms and cannot turn off the dosimeter because they will use it for a lethal radiation dose - purpose of the torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue), they violently tortured me with very powerful radiation devices to cause agony.
They used high power radiation device which paralyzes the victim, like high power electric shock, it is causing very loud noise in the ear which is looking towards to the ceiling where neighbors have the radiation device, also cheek of that side vibrated like under electric shock. I waked up with a blurry sight. They used same device to cook my legs.
In addition they are using some mechanical device which clicks every 25 seconds, most likely it is nuclear radiation device which contains some radioactive material and there is a mechanical shutter opening.
During all tortures time I clearly hear footsteps and movement of heavy objects in neighbors apartment above my sleeping place.

Same methods of tortures are being used now against my father, he is twisting in pain.

Purpose of the tortures is punishment for my latest publication from the last week where I described that the government sells its own citizens for illegal experiments on humans.
They converted this country to large fascistic extermination camp which acts according to Hitler's doctrine but this is masked under cover of fake democracy and humanism, every time when their prisoners doing something what they don't like, they violently punish by tortures, exactly in the same way like terrorists could act.

In addition to tortures, secret government agency which is responsible for this activity ordered repression acts against my family from various organizations to force us dealing for bureaucratic mess that they created.

The government acts in all worst ways that they officially condemn, in oppose to the principles and the reasons on which was established this country. They are fledgling the legitimization of our country to exist.


יום ראשון, 19 במרץ 2017

Almost Certain Death - מוות כמעט ודאי

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה, כמעט הצליחו לגמור אותו. כפי שאפשר לראות בגרף המצורף, הם הביאו אותו למצב של מוות כמעט ודאי.

כמו כן תקפו אותי במתקן קרינה נויטרונים בלילה.
בתקיפת לילה באמצעות מתקן קרינה נויטרונים ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא בסביבות 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. כפי שאפשר לראות בקליפ המצורף.

Local radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father at night, they almost succeed finishing him. As you can see in the attached graph, he was in situation of almost certain death.

In addition, they attacked me with neutron radiation device.
At night attack with neutron radiation device - we observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons.


יום שבת, 18 במרץ 2017

Experiments On Humans Like Fascists Did During WW2 - ניסויים בבני אדם כמו שעשו פשיסטים במלחמת העולם השניה

במחנות ההשמדה של הנאצים

אבא מעיד שבמשפחה שלנו הייתה אישה ניצות שואה שהייתה אסירה בשטוטהוף.
היא סיפרה שעשו עליה ניסויים בבמהלכם היא הרגישה כאילו מתחת לעור שלה יש המון תולעים קטנים כפי שהיא הייתה מתארת את זה. זה השאיר אצלה טראומה מאוד קשה לכל החיים.

אבא שלי רופא ולדעתו מה שהיא הרגישה זה הייתה פגיעה במערכת העצבים שנמצאים מתחת לאור. זה היה יכול להיות להערכתו בגלל שימוש בחומרים כלשים, כגון גזים או שדות אלקטרומגנטיות רבות עוצמה, או אפילו קרינה גרעינית (בדומה לניסויים שביצע הורסט שומן באושוויץ). היא לא הבינה ופרשנה את מה שהרגישה בצורה שהיא יכלה להסביר.

המדינה שלנו היא מחנה השמדה לצורך ניסויים בבני אדם

לעיתים אבא שלי ושאר בני משפחה מרגישים אותו סוג של הרגשה. זה גורה כאשר מפעילי ציוד קרינה מקרינים עלינו במתקנים אלקטרומגנטיים או גרעיניים אותם אנחנו מתעדים בקביעות, או אפילו אם משתמשים נגדנו בגז עצבים ו/או ציאניד.

אנחנו יודעים שמקרינים עלינו באמצעים שונים, כולל מתקני קרינה גרעיניים ומשתמשים נגדנו בכל מיני חומרים רעילים לצורך ניסויים.
הממשלה מבצעים באופן בלתי חוקי באזרחים שלהם ניסויים בבני אדם ונהסים בכל דרך אפשרית להסתיר זאת. הניסויים האלו משמשים לפיתוח דור חדש של נשק חשאי שמסוגל לרצוח באופן כזה שהמוות יראה טבעי. המטרה של רציחות כאלה זה רציחות פוליטיים של אנשים לא נוחים לשלטון, רצח המוני של אנשים מכבידים על התקציב כמו קשישים ונכים כדי להזרים את הכספים למטרות אחרות וסיבות רבות אחרות. כמובן גם, למשל לצורך הוכחה ללקוחות שלהם שהאמצעים שהם מוכרים להם עובדים על מנת שאלה יוכלו להשתמש בזה כדי לרצוח בחשאיות את המטרות שלהם.
הרי אף אחד לא יחשוד בסיבות מוות כמו בדום לב או סרטן כאילו זה היה רצח. הנשק האידיאלי מהדור החדש גורם למחלות ומסוגל לרצוח במקום עם מוות שניראה טבעי.
הממשלה מוכרת את אזרחיה לכל מי שמשלם כדי לעשות ניסויים בבני אדם. למשל אם אירגון שעוסק בקרינה גרעינית, אז יעשו בשבילו ניסויים עם מתקני קרינה גרעיניים על בני אדם. יותר מזה, הם מספקים מפעילי ציוד כדי לבצע את הניסויים האלו.

למעשה המדינה שלנו הפכה למחנה השמדה אחד גדול. לפי העדויות זה קורה כמעט מהקמת המדינה. זה אומר שהרעיון של פשיסטים לא רק עדיין חיי, אלא חיי במדינה שהוקמה כתוצאה משואה כדי להיות מקלט לעם שלנו ולהבטיח שזה לא יקרה שוב לעולם.
אבל ניראה שזאת רק סיסמא המשמשת כדי לאסוף את כל העם שלנו במקום אחד ולהמשיך לעשות עלינו ניסויים. היטלר היה יכול להיות גאה במישהו שממשיך את רעיונות החולניים שלו בצורה כזאת.

תקיפות קיצוניות מהיממה האחרונה

בלילה שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, הוא שרד רק בנס. הם שילבו מספר אמצעים על מנת לרצוח אותו, כולל גרימת דום נשימה דרתי בו החזיקו את אבא שלי קרוב להיפקוסיה קיצונית (רק זה בפני עצמו מוות כמעט ודאי), הם שילבו את זה עם תקיפות נויטרונים ותקיפות אלקטרומגנטיות. אבא שלי התעורר עם ראיה מטושטשת כאשר הוא ראה נקודות שחורות.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות נויטרונים בלילה, 2 תקיפות נגד ההורים ותקיפה אחת נגדי.
בתקיפה נגד ההורים ונגדי ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 (אצל ההורים שלי) ו45 (אצלי) מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא בסביבות 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. כפי שאפשר לראות בקליפים המצורפים.

במצלמה שלי מהלילה היה אפשר לראות בפגיעה בקצב הנתונים בקבצים במשך כל הזמן שמפעילי ציוד קרינה בישלו אותנו בשדה אלקטרומגנטי עוצמתי.

רעש מוזר בלילה

בלילה כאשר התחילו לתקוך אותנו שמעתי רעש של כלי טיס כלשהו מסתובב סביב השכונה שלנו. ניראה שסוכנות הממשלתית החשאית שאחראית על כל הפעילות הזאת שלחים לשכונות ניסיוניות כלי טיס כדי באופן המוני להקרין על תושבי השכונה עם מתקן כלשהו או פיזור של גז רעיל כלשהו, למשל ציאניד שזוהתה הנוכחות שלו בשכונה.

In Nazi Extermination Camps

My father is telling that in our family there was a woman who survived the Holocaust, she was a prisoner in Stutthof.
She told that experiments were committed on her. During the experiments she told that the sensation was like thousands small worms are under her skin. It left a terrible trauma for her entire life.

My father is doctor, and he thinks that the sensation she was telling about because of damaging tiny nerves below the skin. He thinks that the sensation could be caused by usage of some sort of materials, like gases, or even electromagnetic fields, or even nuclear radiation (like the experiments which were committed by Horst Schumann in Auschwitz). She did not understand what they are doing with her, so she only could interpret it by something she could know or imagine.


Our Country Is An Extermination Camp For Experiments On Humans

Sometimes, my father and other members of my family having the same sensation, it is happening when we are irradiated with electromagnetic fields, nuclear radiation that we record or even when they are using against us nerve paralytic or cyanide toxic gases.

We know that we are being irradiated by various means, including nuclear radiation devices, usage of toxic materials and etc.
The government commits illegal experiments on humans. They are committing the experiments for development of new generation covert weaponry which will be used for political murder, murdering unwanted citizens, mass extermination of citizens which cost on budget like elderly, disabled and etc to put the money on some other greedy projects. Of course also as proof to show their customers that the newly developed murdering techniques are working perfectly, so they could use it for assassination of their targets. Because nobody will be suspicious about naturally looking death - people who died because of cardiac arrest, cancer and etc.
The government is actually selling their own citizens for various experiments to anyone who pays. For example, if it is some nuclear organization which is ordering experiments on humans with usage of nuclear radiation devices and etc. Moreover, they also supply the operators to commit the experiments.

Actually, our country became large extermination camp which is used to commit experiments on humans. According to testimonies, it is happening almost from established the state.
Which means that the idea of fascists not only lives, but it lives in the country which was established because of the holocaust to be a shelter for our nation and to ensure that it will never happen again. But it looks, like that it is just a slogan which is used to collect people of our nation in one place and continue commit experiments. Hitler would be proud for somebody who continued his sick ideas in this way.

Extreme Attacks From Last 24 Hours

Neighbors murderers almost assassinated my father at night. He survived only by a miracle. They combined evoking apnea which caused almost extreme hypoxia (it is almost certain death) and combined with with neutron and electromagnetic attacks. He waked up with blurry sight and saw black dots in his vision.

Operators committed 3 neutron attacks at night. Two against my parents and one against me.
In two of the neutron attacks (one against my parents and one against me) we observed elevated gamma background radiation up to 39 (in my parents case) and 45 (in my case) uR/h (normal levels around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons. You can see this in the attached clips.

In my camera from night recordings we saw many files with damaged data rate. Which means that the operators cooked us for long time in high power electromagnetic field.

Strange Noise At night

During long time at night when the attacks started I heard noise of something flying around the neighborhood. Looks like the secret government agency which is responsible for this entire operation sends some aircraft to the experimental neighborhoods for mass irradiating the population or spreading some toxic gas like cyanide which presence was found in the neighborhood.
יום שישי, 17 במרץ 2017

משתמשים בציאניד כדי לרצוח באיטיות את תושבי השכונה - Cyanide Is Used For Murdering Slowly Neighborhood Population

בלילה שכנים רוצחים באכזריות בלתי אנושית עינו את אבא שלי - בישלו לו ראש תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל.
היום תקפו אותנו מספר פעמים על ידי מתקן קרינה נויטרונים. כל פעם שמגיע בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה האכרית במיותר, תמיד תוקפים אותנו בנויטרונים.

לפני זמן מה כתבתי שרוצחים אותנו באיטיות על ידי גז: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2016/10/slowly-killing-us-with-toxix-and-nerve.html
היום בעזרת הכימיקאי סוף סוף אנחנו יודעים על מה מבוסס הגז הזה. הכימיקאי לפי ריח בזמן הטיול זיהה גז מבוסס על ציאניד.
לפני זמן מסויים על ידי העיריה נמצאה נוכחות של גזים מלחמתיים בשכונה.
יוצא שהממשלה רוצחים באיטיות את תושבי השכונה בעזרת גז הזה כי רק להם יש גישה לחומרים כאלה.

את אבא ניסו בלילה לרצוח על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות נויטרונים נגד ההורים שלי. שתי תקיפות במהלך היום נגד אבא שלי ותקיפה אחת מהלילה.
בתקיפת לילה באמצעות מתקן קרינה נויטרונים ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא בסביבות 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. כפי שאפשר לראות בקליפ המצורף.

At night neighbors murderers tortured my father with extreme cruelty - cooked his head inflicting insufferable pain.
Today they attacked us multiple times with neutron radiation device. Every time when arrives that member of suspected family (she is suspected to be most cruel local radiation equipment operator) we are being attacked by neutrons.

I wrote some time ago that we are being killed slowly by gas: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2016/10/slowly-killing-us-with-toxix-and-nerve.html. Today with help of a chemist we finally were been able to understand which gas do they use. The chemist has determined that this gas is based on cyanide during a walk according to the smell.
Some time ago the municipality also has detected in the neighborhood presence of military warfare gases
It comes that the government is using this gas to kill slowly the local population in the neighborhood, because only they have access to this kind of materials.
 
Operators attempted to assassinate my father at night by combining evoking serial apnea and powerful radiation strikes on the heart. As you can see ion the attached graph.

Operators committed three neutron attacks against my parents. Two attacks at daytime against my father, and one attack at night time.
At night attack with neutron radiation device - we observed elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons.