נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 28 בפברואר 2017

Violent Attacks On The Road - תקיפות אכזריות בדרכים

שכנים רוצחים תקפו אותי בלילה פעמיים אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא (4 תקיפות בלילה סך הכל). מטרת התקיפות עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).
כמו כן הם תקפו אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. אצלי צפינו ברמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 41 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים.
אותי עינו באכזריות במשך שעות ארוכות על ידי מתקן אלקטרומגנטי עוצמתי, מצלמה ששימשה לדוזימטריה הציגה פגיעה של 414 KB/S בקצב נתונים.
המטרה של העינויים נגדי בלילות היא להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים, בסבירות גבוהה בשילוב מלכודת כלשהי בדרכים.
בלילה בישלו את אבא באכזריות בלתי אנושית במשך שעות ארוכות - שכנים ידעו שמצפה היום נסיעה לאבא שלי, לכן הם עינו אותו אפילו יותר מהרגיל.
שיטת עינוי הזאת באמצעות בישול על ידי מתקן אלקטרומגנטי אכזרית במיוחד נגד קשישים ואנשים שיש להם שינויים או מפרקים תותבות העשויים ממתכת. זה גורם לחימום חזק מאוד של המתכת הזאת למשל בפה, שורף את השיניים, רקמות והעצמות. למעשה קשישים מסכנים שבכסף האחרון טיפלו בשיניים שלהם כדי לאכול, מפעילי ציוד קרינה עוקרים להם אותם מהפה על ידי בישול כזה. לפי הרשע בעינוי הזה, סביר להניח שזה פותח על ידי המדענים של השלטון במיוחד נגד קשישים על מנת לרצוח אותם יותר ביעילות.

את ההורים תקפו על ידי מתקן קרינה גמא בזמן הנסיעה מתוך רכב המצוייד במתקן קרינה. אחרי התקיפה, הם נהיו מאוד עצבניים וניסו לברוח, במשך זמן שהם נסעו אחרי רכב של ההורים שלי וביצעו מעשי אלימות בכביש, נצמדו לרכב, צפרו - בשילוב עם עינוי מניעת שינה אכזריים שעבר אבא שלי בלילה כפי שהוא עובר מידי לילה, זה עלול היה להבהיל אותו ולגרום לו לבצע מהלך בלתי שקול ולגרום לכך שהוא יגרום לתאונה (לא אכפת להם אם כתוצאה מהמהלך גם אנשים אקראיים יהרגו על הכביש).

רוצחים בלילה ניסו לרצוח את אבא במקום על ידי מכות קרינה עוצמתיות מרובות על הלב.

Neighbors murderers attacked me and my parents at night two times with gamma radiation device (four attacks total at night). Purpose of the attacks is sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms).
In addition, they attacked me and my parents with neutron radiation device at night. In my sleep room we observed elevated gamma background radiation up to 41uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons.
I have been tortured at night for many hours with powerful electromagneitc device, camera which was used for dosemetry had damaged data rate by 414 KB/S.
Purpose of the tortures against me which are committed at night is to make me get killed on drive because of fatigue, possibly with combination of some planned trap.
My father was cooked alive for many hours at night - neighbors knew he is going to have a drive today, so they tortured him even more than usual.
This method of torture by electromagnetic cooking is especially cruel when used against elderly and people with prosthesis which includes metal parts, such as tooth, joints and etc. Poor elderly for the last money buys a tooth prosthesis to be able eat, and radiation equipment operators tearing off these prosthesis from their mouth by cooking them. Metal parts overheat very much, it is burning much more in these places  tooth, bones, life tissues and etc.
This is very evil sort of torture, it is so evil that we can only imagine it was specially developed for our government by specialists for murdering elderly more efficiently.

My parents were been attacked on drive by gamma radiation device. After the attack the pursuing car attempted to escape, there became very nervous and committed acts of road rage on my parents, including not keeping distance, blowing horn all the time. They did it in combination with night tortures which are committed on my father every night, it could to scare him and force doing a wrong maneuver and cause accident (they don't care if random people will also get killed).

Murderers committed at night multiple powerful radiation strikes on my father heart to murder him instantly.יום שני, 27 בפברואר 2017

Extreme Tortures - עינויים קיצוניים

בלילה שכנים רוצחים עינו את אבא באכזריות בלתי אנושית: בישלו לו בצורה רעה מאוד את הראש באותו אופן כמו עינו אותי ואת אבא שלי בלילה הקודם.

אותי תקפו פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות) ותקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים - הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית תכוצאה מנויטרונים.

לפ קבצים של מצלמה מחדר של ההורים שלי היה אפשר ליראות שעינו אותם באכזריות במשך כל הלילה על ידי מתקן קרינה אלקטרומגנטי עוצמתי, על ידי שיטת דוזימטריה הבאה נפגע קצב הנתונים בכל הקבצים.

בלילה שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

At night neighbors murderers tortured my father with extreme cruelty: they badly cooked his head, exactly like on previous night they tortured me and my father.

They attacked me twice with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarm) and attacked me with neutron radiation device, we observed elevated gamma background radiation up to 39uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons.

According to files from my parents sleep room camera, during the entire night when my parents were been violently tortured with high power electromagneitc device,using following dosimetry method we saw all the files had damaged data rate.

At night neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father as you can see in the attached graph.

יום ראשון, 26 בפברואר 2017

Preparing An Accident For The Week - הכנת תאונת דרכים לשבוע

החל משעה כ1:30 בלילה שכנים רוצחים התחילו באכזריות בלתי אנושית לענות אותי: הם מבשלים לי ראש ורגליים עם מתקן רב עוצמה. לא ניתן לישון. מטרת העינוי מניעת שינה היא להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים - הם מכינים תאונה לשבוע הקרוב. במשך כל זמן העינויים אני שומע צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי. תחושת הבעירה הבעירה מהעינויים כל כך חזקה שזה מרגיש כאילו שופכים לי מים רותחים על הרגליים ומכים את הראש שלי.

באותו מתקן בדיוק שכנים רוצחים באכזריות בלתי אנושית עינו את אבא שלי - בישלו לו את הראש.

כתוצאה מעינוי הזה, זה גורם לכאב ראש חזק שנמשך במשך כל היום אחרי זה.

בנוסף, שכנים רוצחים תקפו אותי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).

הזמן ששכנים רוצחים באכזריות עינו אותי, רשמנו שאים חדשים בדוזימטריה אלקטרומגנטית.
קצב הנתונים במצלמה ירד ב350KB/S כאשר כבר מספיק ירידה של 50KB/S כדי שיהיה בלתי אפשרי לישון.

ייתכן שהתאונה שהם מכינים היא לא רק על ידי להתיש אותי באמצעות עינויים, אלא אירגון ממשלתי האחראי הולך לשים מלכודת בדרכים, כפי שהם עשו בשבוע הקודם ולפני זה. כרגיל, לא אכפת להם אם אנשים אקראיים גם יהרגו.

בכל אופן, אם בגלל סיבה כלשהי לא תראו יותר עדכונים בבלוג שלי, אז תדעו שהתוכנית של ארגון ממשלתי חשאי הצליחה - כלומר הם רצחו אותי.

בלילה שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף. אבאר שלי היה צפוי למות בלילה.
אותי שכנים רוצחים צקפו בלילה באמצעות מתקן קרינה גמא, הופיעו רמות קרינה גמא גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוטצאה מנויטרונים, כפי שאפשר לראות בקליפ המצורף.


Starting from about 1:30AM neighbors murderers started violently torture me: they are cooking my head and my legs with very powerful device. The purpose of sleep deprivation torture is to exhaust me, so I'll get killed on drive because of fatigue - they are preparing an accident for the upcoming week. During all the torture time I hear footsteps and movements of heavy objects above my sleeping place.  The burning sensation is so strong in the legs, it feels like they spill boiling water, and striking my head with something heavy.

Neighbors murderers used exactly same device for torturing my father - they cooked his head.

This torture causing severe headache which last all day.

In addition, murderers attacked me twice with gamma radiation device at night, they did it as another unique method of sleep deprivation tortures (impossible to sleep because of alarm).

During the time when neighbors murderers violently tortured me at night we had a new record of electromagnetic dosemetry, the data rate decrease was 350KB/s, while when 50KB/s it is already impossible to sleep.].

It is possible that the accident that they are preparing is not only by exhausting me with tortures, but also the responsible government organization will set a trap for me on the road, like they did it last week and before that. Like always, they don't care of random people will also die.

If in any case I'll not update the blog anymore, you can consider it as government organization plan success - which means that they successfully assassinated me.

At night neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father as you can see in the attached graph.  My father was supposed to die this night.
I have been attacked at night by murderers with neutron radiation device, as you can see in the attached clip, elevated gamma background radiation up to 39 uR/h caused by neutrons.

יום שבת, 25 בפברואר 2017

Electrically Evoked Apnea - דום נשימה שנגרת אלקטרונית

הלילה ניגשתי מספר פעם למיטה של אבא שלי והוא לא נשם. הייתי צריך להעיר אותו עם מנת שהוא יתחיל לנשום שוב. תקפו אותו באופן קשה במיוחד על ידי גרימת דום נשימה סדרתי. בגרף המצורף אתם יכולים לראות היפוקסיה חמורה, בצורה כזאת אדם רגיל לא יכול להוריד את אחוז החמצן בדם שלו. רק שוללנים מיומנים מסוגלים להגיע לרמות כל כך נמוכות. עבור אדם רגיל הגוף לא יאפשר לעבור 88%.

כיצד הם עושים את זה? תקראו כאן. וזה היה לפני עשרות רבות של שנים. מאז הטכנולוגיה התקדמה.

At night I approached couple times to my father's bed and he was not breathing. I had to wake him up in order he could start breathing. He was been attacked really hard by evoking serial apena. You can see in the attached graph severe hypoxia in a pattern which cannot be caused by the man himself. Only trained divers are able to reach so low levels, for normal people at about SpO2 88% their body will not let get lower.

How to they do this? Read here. It was many decades ago. From then the technology had some leaps forward.


יום שישי, 24 בפברואר 2017

24 Feb

ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי בלילה. אפשר לראות זאת בגרף המצורף.

Extreme murder attempts on my father at night. You can see this in the attached graph.

יום חמישי, 23 בפברואר 2017

Every Time When We Go To Sleep - כל פעם שאנחנו הולכים לישון

בכל פעם שאנחנו הולכים לישון, מפעילי ציוד קרינה מדירה שמעלינו מתעוררים כדי לתקוף ולענות אותנו במשך כל הלילה. מיד אחרי שאנחנו נכנסים למיטות שלנו, אנחנו שומעים צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקומות השינה שלנו. ואז מתחילות התקיפות מכל הסוגים שמתוארות כאן בבלוג.

הלילה למשל מפעילי ציוד קרינה עמלו קשה במיוחד כדי לנסות ולרצוח את אבא שלי. את זה אפשר לראות בגרף המצורף.

בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

Every time when we go to sleep, radiation equipment operators waking up to attack and torture us for the entire night. Every time when we go to our beds, we hear movements of heavy equipment and footsteps above out sleeping places and then the attacks that I describe here in my blog begin.

At night operators worked really hard to assassinate my father. You can see this in the attached graph.

At night operators attacked my parents with neutron radiation device.יום רביעי, 22 בפברואר 2017

22 Feb

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

Extreme murder attempts on my father by combining evoking serial apnea with powerful radiation strikes on the heart.

יום שלישי, 21 בפברואר 2017

Again Same Scheme Of Attacks - שוב אותה סכימה של תקיפות

שכנים רוצחים חזרו על סכימה של התקיפות מהלילה הקודם.
שוב ניסו לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

שוב במשך כל הלילה עינו את ההורים שלי - בישלו אותם בעודם חיים.

שוב תקפו באמצעות מתקן קרינה נויטרונים.

Neighbors murderers repeated the same scheme of tortures like yesterday.
They committed against assassination attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart.

Again they tortured my parents all the night - cooked them alive.

Again attacked with neutron radiation device.יום שני, 20 בפברואר 2017

Dosimetry Of Electromagnetic Torture - דוזימטריה של עינוי אלקטרומגנטי

בלילה שכנים רוצחים עמלו קשות כדי לרצוח את אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי ומכותק רינה עוצמתיות על הלב, כפי שאתם יכולים לראות בגרף.

כמו כן הם תקפו את ההורים פעמיים על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

במשך כל הלילה באכזריות בלתי אנושית הם בישלו את ההורים שלי ואותי.

ראינו תופעה מאוד מענינת, שבכל פעם שהם תוקפים אותנו באמצעות מתקן קרינה אלקטרומגנטי, קצת הנתונים של הקלטה במצלמה שמקליטה ראיות משתנה - גדל או קטן בהתאמה, עד לכיבוי מוחלט של המצלמה, תלוי מעוצמת הקרינה. למעשה המצלמה מספקת לנו סוג של דוזימטריה לתקיפות קרינה אלקטרומגנטיות שהם מבצעים נגדנו, מכיוון שהם משתמשים במתקנים רבי עוצמה שנועדו לשימוש נגד ציוד, אך הם משתמשים בזה כדי לענות אנשים.
לפי עוצמת הקרינה שהם משתמשים כאשר מענים אותנו, זה משפיע על קצב הנתונים בהתאמה בדיוק באותה מידה. כך שךמעשה אנחנו יכולים לראות מתי העינויים התחילו והסתיימו וכמה חזק הם עינו אותנו בהתאם לקצב הנתונים.

At night neighbors murderers worked hard to assassinate my father, they evoked serial apnea and combined with with powerful radiation blows on his heart, as you can see in the graph.

In addition, they committed two neutron attacks against my parents.

During the entire night they cooked us alive - they violently tortured me and my parents.

We found interesting phenomenon, it comes that every time when they attacking us with electromagnetic device, data rate in camera which records evidence is changing (increasing or decreasing accordingly), until the camera eventually turns off - depending on amount of radiation. Actually it supplies us with a dosimetry of electromagnetic intensity which was used against us. They are using electromagnetic devices which are intended for use against enemy equipment, but they are using it to torture us.
According to power which was applied by the operators when they tortured us,  it affects the data rate by exactly that amount. So we can actually see when they started torturing us at night, how long they did it and which power they did apply.

יום ראשון, 19 בפברואר 2017

Staged Road Rage and Cruel Attacks - זעם מבוים בדרכים ותקיפות אכזריות

בלילה שוב עינו אותי על ידי מניעת שינה. הפעם בישלו לי ראש ובאזור מפשעה (זה חותם עינוים ייחודי של אחת מבנות משפחת החשודים - היא סוטה מין).
מטרת העינוי הייתה להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים.

על הדרכים זכיתי לפעילות אלימה מצד נהג משאית: מדובר על משאית ללא סימונים וללא מדבקה "איך אני נוהג" למרות שחייב על פי החוק. נהג משאית ערב לי כדי לנסוע מאחורי ולהטריד במשך כל הדרך. הוא נצמד לפגוש, בלי סוף צפר והבהב עם אורות (זה נמשך כ10 דקות). נסעתי במהירות החוקית בכביש מסוכן והוא רצה לגרום לי לעשות מעשה מסוכן כדי שאהרג בתאונת דרכים. זו פעילות מתוכננת בשילוב עינוי מניעת שינה. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים אקראיים. כאשר נהג משאית עקף אותי הוא בלם במטרה לגרום לתאונה.
לאחר שהוא ביצע עקיפה, הוא שוב ניסה לגרום לתאונה, הפעם באופן יזום - בלם בחוזקה כדי לגרום לי להתנגש בו.
לפני זה, נהג המשאית המתין לי בכביש אחר ונסע לאט מאוד (למרות שדווקא בכביש הזה לנסוע יותר מהר היה בטיחותי יותר מאשר בכביש בו הוא תקף אותי), רק לאחר שהשתלבנו לכביש המסוכן, הוא התחיל לנסוע מהר, בכביש הזה נהרגו אנשים רבים. לא יצרתי בכביש שום מצב שהיה יכול להוביל לקונפליקט או תקדים שיגרום לנהג המשאית להשתולל. זאת הייתה משימה שלו, העקיפה שלו לכל מטרה אחרת הייתה חסר שימוש לחלוטין, כי לאחר כמה דקות פגשתי אותו ברמזור אדום (בתור נהג מקצועי הוא אמור לדעת את הסדרי התנועה). במראה האחורית ראיתי את הנהג, הוא נראה מקצועי ורגוע, נהג מקצוען. הוא היה ער לכל מה שקורה סביבו. הסיבה שהוא הפסיק ללחוץ עליי רק בגלל שביננו נכנס רכב אחר. זה נהג מקצוען שנשלח בכוונה כדי לגרום לתאונה. זאת עבודה של אותו אירגון שרוצים לחסל אותי ובני משפחתי.

בלילה מפעילי ציוד קרינה באכזריות עינו את ההורים שלי תוך גרימת כאב בלתי נסבל. כמו כן תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה נויטרונים. כמו כן, ביצעו תקיפת נויטרונים נוספת בלילה נגדי, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 44 מיקרו רנטגן לשעה,\ זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים (הם בישלו לי ראש באמצעות מתקן קרינה גמא), אפשר לראות זאת בקליפ המצורף.

זה בנוסף לניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.At night i have been tortured again. Operators deprived me from sleep by cooking my head and groin. It is unique torture signature of one member of suspected family (she is sexual deviant).
Purpose of sleep deprivation torture was to exhaust me so I'll get killed on drive.

On drive i was attacked by road raging truck driver. He had unmarked truck without mandatory by local regulation "how do i drive" sticker. He tailgated me, non stop blown horn and flickered with light (it lasted about 10 minutes). It was one lane very dangerous road and i drove according speed limit. He wanted force me drive faster so I'll get killed. It was planned action combined with sleep deprivation torture. Truck driver was sent on purpose. They do not care about random people who can get killed on the road. When truck driver has overtaken me, he applied break hard to cause an accident. The truck driver was waiting for me and driving very slow on other road (on that road if he would drive faster, it would be much safer than on road where he attacked me). He started driving fast only after we merged to the dangerous road where a lot of people got killed on drive. I did not cause any conflict situation on the road which could make him angry, this was his mission, and the overtake for any other reason would be useless, after few minutes I meet him again on red traffic light (as a professional driver he should be familiar with the timing on the road).
I saw driver in my rear view mirror - I got impression that he is professionally calm. He was very well aware about his surrounding and stopped the pressing after the incident only because another car has entered in the middle. It is a professional driver who was sent in purpose to cause an accident. This is work of the same organization which wants to terminate me and my family.

At night my parents have been violently tortured, insufferable pain was inflicted to them. Local operators attacked them twice with neutron radiation device. Another neutron attack was committed against me at night, we observed elevated background gamma radiation up to 44uR/h - it is secondary gamma caused by neutrons (they cooked my head with neutron radiation device) - you can see it in clip.

It was in addition to extreme murder attempts on my father which were committed by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation attacks on his heart.יום שבת, 18 בפברואר 2017

Evidence For Aritifical Cause Of Hypoxia - ראיות לסיבה מלאכותית לגרימת היפוקסיה

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף. בגרף אפשר לראות שהיפוקסיה חמורה של 44% נגרמה באופן מלאכותי, אם הנשימה של בן אדם עוצרת בגלל סיבות שלו, רמות חמצן בדם לא נופלות בצורה כזאת. זה מצב של מוות כמעט ודאי. זאת שיטת רצח מתקדמת מאוד שכמעט ולא משאירה ראיות, חוץ ממדידת רמת חמצן בדם אצל הגופה (בדיקה כזאת צריך לבצע לכל אדם שמת בארץ).

מפעילת ציוד קרינה החשודה שביצעה אתמול תקיפות נויטרונים קיצוניות וניסויות קיצוניים לרצוח את אבא (גם הלילה) עזבה את דירת החשודים היום.


Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph. In the graph you can see that severe hypoxiya SpO2 44% has artificial cause since if it would be caused by the man himself, oxygen levels would not decrease that way. This is almost certain death. This is very advanced murdering technique which leaves almost no evidence, only measuring oxygen levels on the dead body can show this (therefore this tests must be performed for all people who died in our country).

Suspected operator who committed extreme neutron attacks yesterday and extreme murder attempts on my father (last night too) left today the suspected apartment.


יום שישי, 17 בפברואר 2017

Extreme Murder Attempt And Fanatic Neutron Attacks - ניסיון רצח קיצוני ותקיפות נויטרונים פנאטיות

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף. מפעילי ציוד קרינה ניסו לעצור את ליבו של אבא שלי ולרצוח אותו באופן מידי.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות נויטרונים נגד ההורים שלי: שתי תקיפות בלילה ותקיפה אחת נגד אבא שלי במהלך היום.


Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph. Radiation equipment operators attempted to stop my father's heart and kill him instantly.

Operators committed 3 neutron attacks against my parents: two neutron attacks at night and another neutron attack on father during daytime.


יום חמישי, 16 בפברואר 2017

16 Feb

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף.
Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph.
 

יום רביעי, 15 בפברואר 2017

15 Feb

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף.Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph.
 

יום שלישי, 14 בפברואר 2017

14 Feb

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף.

שני תקיפות נויטרונים נגד ההורים שלי, תקיפה אחת בלילה, תקיפה שניה במהלך היום נגד אבא שלי.


Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph.
Two neutron attacks against my parents, one attack at night and another during daytime against my father.

יום שני, 13 בפברואר 2017

Car Sabotage And Aggression To Make An Accident - חבלה ברכב ואלימות כדי לגרום לתאונה

היום בערב כאשר חזרתי לרכב שלי בחניון של העבודה, מצאתי סימנים של שמן על מושב הנוסע הקדמי. ככל הניראה סוכנים מארגון הממשלתי החשאי פרצו לרכב שלי בגלל סיבה כלשהי. ייתכן שהם התקינו כלשהם מכשירים (אולי מכשיר שגורם לכשל במנגנון כלשהו ברגע קריטי כדי לגרום לתאונה), פיזרו חומרים רעילים או חומרים רדיואקטיביים כדי לגרום לנזק בריאותי. ברור שאם זה מה שקרה, זה היה לא בגלל סיבה טובה, הרי המטרה שלהם לרצוח אותי ואת בני משפחתי.

כמו כן, כאשר נסעתי הביתה, ביציאה לכביש ראשי, הרכב מאחורי נצמד והתחיל באגרסיביות לצפור. המטרה שלו הייתה להבהיל אותי כדי שאעשה מהלך לא שקול ואצא לכביש לא פנוי - המטרה הייתה לגרום לתאונה בא אני אהרג. כרגיל, לא אכפת להם מקורבנות אקראיים.
כפי שמתואר בפוסט הקודם בו אני מוסר עדות על כך שבלילה עינו אותי, המהלך הזה בכביש היה מבוסס על כך שהתגובה שלי תיהיה לא נכונה בגלל שאני מותש כתוצאה מעינוי מניעת שינה. הם בנו על התגובה שלי, בכך שיבהילו אותי ואצא לכביש לא פנוי.

Today at evening when I returned to my car in work place parking lot, I found tracks of engine oil on the front passenger seat. Looks like agents of secret government organization braked into my car because of some reason. Perhaps they installed some devices (like device which can sabotage some on board equipment to cause an accident), filled my car with poisons or radioactive materials to cause health damage. If this is the case, it is clear that their goal was not good, because their goal is to murder me and my family.

In addition, when I driven home, before the merge lane to the main road, some vehicle from behind started tailgating me and aggressively non stop horn. The purpose of this aggression was to scare me, so I'll do a dangerous maneuver and get killed while merging to the main road. As always, they don't care about random victims.
As it was described in the previous post, where I provided my testimony about how I was tortured at night, this act on the road was planned this way because they knew that I supposed to be exhausted by sleep deprivation tortures from the night. They counted on this fact and thought that my reaction will be incorrect and I'll be scared and merge to the road.
_____________________________________________________________
ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף.

תקיפת נויטרונים נגד ההורים בלילה, צפינו ברמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. תוכלו לראות את זה בקליפ המצורף.

Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph,
Neutron attack against my parents at night, we observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h, this is secondary gamma caused by neutrons. You can see this in the attached clip.

Revenge By The Government For Not Accepting Death By Tortures - נקמת השלטון על כך שלא מקבלים גזר דין מוות בעינויים

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מענים למוות אנשים תמימים עבור הממשלה) באכזריות בלתי אנושית מענים כרגע אותי ואת אבא שלי. אבא שלי התעורר בגלל כאב בלתי נסבל שהם גורמים לו על ידי בישול האיברים וראש שלו. אותי מענים על ידי עינוי מניעת שינה, מחזיקים אותי בסטרס על ידי מתקן שגורם לויברציה בכל הגוף, כמו כן מבשלים לי לסירוגין רגליים וראש. זה ניסיון התנקשות בחיי בגלל שהם יודעים שבבוקר מצפה לי נהיגה ארוכה. למעשה ניתן להסיק שנציגי הממשלה נתנו להם פקודה לענות אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו גם אנשים תמימים אקראיים. יותר מזה, סביר להניח שהם יכינו לי למכודות על הכביש כדי לגרום לי לעשות תאונות.

במשך כל זמן העינוים אנחנו שומעים בבירור צעדים של הרוצחים והזזות של ציוד כבד. העינויים כבר נמשכים מעל שעתיים.

זו נקמה של השלטו בגלל שאבא שלי פנה לאירגון ממשלתי האחרי בבקשה כדי שיפסיקו את הפעילות הזאת נגד משפחתי. הם מתנהלים כמו אירגון טרור, מחזיקים בבני משפחתי בתור בני ערובה וכל פעם מענישים אותנו על זה שאנחנו לא מוכנים לקבל את הגורל שהם הכינו לנו במחנה השמדה שליו הם הפכו את כל ארצנו - מוות בעינויים.

שיטת עינוי שהשתמשו נגדי אותה תיארתי - עינוי על ידי ויברציה גורם לכך שלחת הדם של הקורבן עולה, כולל לאנשים שיש להם לחץ דם נמוך או יציב שלא עולב בשום מקרה אחר. זאת שיטת רצח, קורבן מבוגר על כלי דם חלשים עלול למות. זאת אחת השיטות שהם משתמשים כדי לרצוח קשישים בהוסטלים ובתי אבות.

Neighbors murderers (ex drugs dealers known to police and currently torturing innocent people to death for the government) torturing now me and my father with inhuman cruelty. My father waked up because of insufferable pain when they violently cooked his organs and head. They are depriving me from sleep (sleep deprivation torture), holding me in stress using device which is causing vibration in a whole body. In addition they are cooking my legs and head. This is assassination attempt since they know that I'll have tomorrow very difficult drive. Actually, representatives of the government commanded them torture me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random people will also get killed. Moreover, they will probably prepare traps on the road to force me making accident.

During the tortures, we all the time hear footsteps and movements of heavy equipment above our sleeping places. Tortures already lasting over two hours.

This is revenge from the government because my father applied to the responsible government organization asking them stopping this activity against my family. They act as terrorist organization, holding members of my family as hostages, and every time punishing us by cruel tortures when we don't agree to accept the destiny that they prepared for us in this extermination camp to which they converted our entire country - death by tortures.

Torture method that they used against me, torture by causing vibration - it is causing sharp increase in blood pressure, including for people who usually have low blood pressure or people who always have stable blood pressure which is not rising in any other circumstances. This is a method which can murder a victim with weak blood vessels, like elderly. This method of murder used against elderly in hostels and retirement houses.

יום ראשון, 12 בפברואר 2017

12 Feb

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי שילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב עם גרימת דום נשימה סדרתי. תוכלו לראות את זה בגרף המצורף.

תקיפת נויטרונים נגדי בלילה, צפינו ברמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. תוכלו לראות את זה בקליפ המצורף.

Extreme murder attempts on my father at night by combining powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea. You can see this in the attached graph,

Neutron attack against me at night, we observed elevated gamma background radiation, this is secondary gamma caused by neutrons. You can see this in the attached clip.

יום שבת, 11 בפברואר 2017

Fanatic Attacks And Responsible Government Terrorist Organization - תקיפות פנאטיות ואירגון טרור ממשלתי האחראי

בנוסף לעינויים אכזריים במיוחד בלילה, שכנים רוצחים תקפו בלילה פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. בנוסף הם תקפו אותי בלילה על ידי מתקן קרינה נויטרונים.
ובנוסף, רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. בקלי המצורף אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים.


תקיפות פנאטיות חזרו לאחר שעבר זמן אחרי שאבא שלי פנה לאירגון אחראי ממשלתי, הוא פנה לאותו אירגון שאחראי על על כל פעילות טרור החשאית הזאת נגד האזרחים ושכנים רוצחים עובדים עבור האירגון הזה. למרות זאת, הטרור הזה כבר לא חשאי במשך שנים רבות, מכיוון שאנחנו יודעים מי תוקף ומענה אותנו. זה טרור גלוי. הפעילות של האירגון הזה שקולה לפעילות של פשיסטים במחנות ההשמדת במלחמת העולם השניה. הם מבצעים אותם ניסויים בבני אדם.

האירגון הממשלתי הזה שאבא שלי פנה עליהם, הם השיבו וסירבו להפסיק את הפעילות הזאת נגדנו. במקום זאת הם הוראו לנו להפסיק לכתוב להם. זה האירגון היחיד שענה בצורה כזאת לפניה של אבא שלי.

מה שעושה אירגון החשאי כאשר תוקפים אותנו באמצעים שונים, זה לפתח שיטות רצח חשאיות. הם משתמשים בנו לצורך ביצוע ניסויים בלתי חוקקים בבני אדם. כמו במחנות ההשמדה פשיסטיים המורים הרוחניים של האידיאולוגיה הנוכחית שלהם, גם הם מבצעים אותם סוגי ניסויים: מחזיקים בן אדם בלי יכולת לנשום ובודקים כמה זמן הוא יכול לשרוד ככה, מה הנזקים. כמה מנות קרינה רצחנית ישרדו בני אדם וכו'.

שיטות רצח חשאיות האלו הם מפתחים לצורך ביצוע רציחות פוליטיות, להפטר מבוחרים בעד מפלגות לא רצויות, רצח חשאי של אזרחים בלתי רצויים, כגון קשישים בהוסטלים ובני אבות שמכבידים לדעת הממשלה על התקציב ועוד.

לאחר שהם יסיימו את הניסויים עלינו, כל אדם שהשלטון ירצה שיזדקן מהר יותר (קיצור תוחלת חיים), יקרינו אליו בקרינה גרעינית (נויטרונים, גמא), הקרנות אלקטרומגנטיות על המוח (כדי להפוך אנשים ליור סניליים). לאחר מכן כדי להרוג את האנשים הם ישתמשו בגרימת דום נשימה סדרתי והחזקה בהיפוקסיה חמורה במשך זמן רב, כדי לגרום לנזק בלתי הפיך למוח ואיברים הפנימיים, מכות קרינה עוצמתיות כדי לרצחוח במקום על ידי עצירת לב (לא פלא שהרבה אנשים בארץ מתים כבר עכשיו בגלל דום לב שנוצר בגלל סיבות בלתי מוסברות). זה רק הולך להחמיר, הם רק יפתחו טכנולוגיות רצח נוספות עם הזמן.
לא פלא שלאור עינויי מניעת שינה, יכולת לגרום לאובדן הכרה מרחוק ושיטות נוספות יש מידי שנה החמרה בכמות הרוגים בתאונות הדרכים. זה לא סתם הרוגים, אלא מדובר על רציחות.

In addition to extremely cruel tortures at night, neighbors murderers attacked my parents twice at night with neutron radiation device. It was in addition to neutron attack at night against me.
And in addition, murderers attacked me with neutron radiation device, in clip you can see elevated gamma background radiation up to 40uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons.

Fanatic attacks have returned after some time passed, after my father applied to responsible government organization. He applied to the organization which is responsible for this silent terrorism activity, and neighbors murderers are working for them. However, this terrorism is long time not silent anymore, because we know who is responsible for that and we know who are attacking and torturing us. This is overt terrorism. This activity is equivalent to what done fascists in extermination camps during WW2. They are doing same experiments on humans.

This government organization where my father applied, their respond to my fathers request to cease the activity against my family: they refused to help, denied the request and commanded stop writing to them. It was the only organization which replied that way to my father's applications.

When the secret organization attacking us with various means, they are doing it in purpose of developing silent murder techniques. They are using members of my family as test subjects for illegal experiments on humans. Like their spiritual teachers from fascistic extermination camps, they are committing same experiments on humans: checking how many time a man can survive without breathing, how many radiation doses can survive, what is the damage after that and etc.

They are developing these murdering techniques for silent political murders, getting rid of unwanted citizens, unwanted electorate, silent murder of elderly in hostels and retirement houses because government things they are heavy on the budget and etc.

When they will finish the experiments on us, they will irradiate with nuclear sources (neutrons and gamma) people that they want to get older quicker (lifespan shortening), electromagnetic irradiation of brain (to make people more senile). Later on, in order to kill they will use evoking apnea for holding people in long severe hypoxia which is causing irreversible damage to brain and internal organs, they will strike with powerful electromagnetic blows to cause cardiac arrest for instant murder (it is not surprising why so many people in our country die because of cardiac arrest without a reasonable medical explanation). This is going to get only worse, they will develop more murdering techniques over time. 
It should not surprise you why every year road fatalities in our country getting worse, which technologies of sleep deprivation, ability to cause loss of conscience and many other, this is not just road kill, these is mass murder.