נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 24 באוקטובר 2017

The Meaning Of Automatic Publication You Will See - המשמעות של פרסום אוטומטתי שתראו

שכנים רוצחים חוזרים על אותה סכימת העינויים בלילה כמו בלילה הקודם. הם באכזריות מונעים ממני שינה, המטרה של התקיפות לגרום לי לההרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. הם יודעים שהיום מצפה לי יום קשה במיוחד ולכן מכינים אותי לזה.

במהלך כל זמן העינויים אני שומע צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי.

אם תיראו פרסום אוטומתי של תמונות בלתי מצונזרות של האחראים. זה אומר שקרה משה רע לי או למישהו אחר במשפחתי.

Neighbors murderers repeating the same torture scheme this night like at the previous night. They are violently depriving me from sleep, the purpose of the attacks make me get killed on drive because of fatigue. They know that today very difficult day is awaiting me, so they are preparing me for it.

During all tortures time I clearly hear footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place.

If you will see publication of uncensored faces of the responsible people, this means something bad happened to me or anybody else in m family.

יום שני, 23 באוקטובר 2017

Violent Tortures - עינויים אכזריים

מפעילי ציוד קרינה המקומיים באכזריות מנעו ממנו ומהורים שלי לישון במשך כל הלילה. הם השתמשו במתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה שהחזיק אותנו בסטרס. המתקן כל כך חזק ששיבש קבצים של מצלמה שמקליטה ראיות, קצב הנתונים נפגע כפי שקורה רק בגלל הפרעות אלקטרומגנטיות.

בנוסף כדי לוודא שלא אשן בלילה, הם תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), זו שיטה ייחודית של עינוי מניעת שינה שהינה פרי המצאה של מפעילי ציוד קרינה המקומיים.

מטרתם בעינוי מניעת שינה שבוצעה נגדי להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם ימותו גם אנשים אקראיים.

בנוסף לזה הם עינו אותנו על ידי מתקן רב עוצמה שגורם להזיע בכל האזורים בגוף שלא מכוסים על ידי שמיחה. כולנו התעוררנו עם זיעה כבדה, למרות שהיה קריר והמזגן עבד בעוצמה גבוהה.

הם תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות כתוצאה מניטרונים (גמא משנית). לפי מד קרינה מסוג צבאי שמודד במשולב מנה גמא וניטרונים, נוספה מנת ניטרונים של כ20~30 מיקרו רנטגן לראש שלהם.

הראיות יפורסמו בסוך השבוע.

Local radiation equipment operators violently deprived me and my parents from sleep for the entire night. They used high power electromagnetic device to hold us in stress. The device was so powerful, it broke all nigh files from camera which is recording evidence, data rate was damaged, this is happening only on electromagnetic interference.

In addition, to make sure I'll not sleep at night, they attacked me 3 times with gamma radiation device (impossible to sleep because of alarms), this is unique method of sleep deprivation torture created by creativity of local radiation equipment operators.

Purpose of depriving me from sleep is to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random people will also get killed.

In addition, they tortured us with device which is causing heavy sweating in all parts of the body which are not covered by a blanket. It happened despite cold weather and air condition which worked on full power.

They attacked my parents at night with neutron radiation device, we observed elevated gamma background radiation, this is secondary gamma caused by neutrons. According to military grade combined gamma and neutrons dosimeter, my parents got neutron dose of 20~30uR to their head.

Evidence will be published on weekend.

יום שבת, 21 באוקטובר 2017

Neutron Attacks Evidence - ראיות לתקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו מידי יום פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.
Here is the evidence for neutron attacks from the last week. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device every day.
 
15 Oct
5 neutron attacks. 4 attacks against my parents one attack against me.
On two of the attacks we observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clips.
 
5 תקיפות ניטרונים. 4 תקיפות נגד ההורים שלי, תקיפה אחת נגדי.
 בשתי מתוך התקיפות, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפים המצורפים.
 

video
video
16 Oct
2 neutron attacks against my parents.
2 תקיפות ניטרונים נגד ההורים שלי.17 Oct
2 neutron attacks against my parents.
On one of the attacks we observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
2 תקיפות נגד ההורים שלי.
 באחת מתוך התקיפות, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

video


18 Oct
2 neutron attacks, one against me and one against my parents.
On attack against me,  we observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
2 תקיפות ניטרונים - אחת נגדי ואחת נגד ההורים שלי.
 בתקיפה נגדי, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
 

19 Oct
We observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
20 Oct
3 neutron attacks. Two attacks against me and attack against my parents.
On on of attacks against me,  we observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
3 תקיפות ניטרונים. שתי תקיפות נגדי ותקפה אחת נגד ההורים שלי.
 באחת התקיפות נגדי, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
 
21 Oct
On neutron attack against me, we observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
בתקיפת ניטרונים נגדי ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video

 

Evidence For Evoking Apnea - ראיות לגרימת דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.

Here is weekly evidence of hypoxia which was evoked by operators on my father.
15Oct
Operators almost murderered my father by stopping his heart.
מפעילי ציוד קרינה כמעט רצחו את אבא שלי על ידי עצירת ליבו
 18Oct
20Oct
Operators almost murdered my father by evoking serial apnea, they held my father in extreme hypoxia. This is certain death for ill eldely. He survived only by a miracle.
מפעילי ציוד קרינה כמעט רצחו את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, הם החזיקו אותו בהיפוקסיה קיצונית. זה מוות ודאי עבור קשיש חולה. אבא שלי שרד בנס.

21Octיום שישי, 20 באוקטובר 2017

Extreme Murder Attempts And Violent Nuclear Attacks - ניסיונות רצח קיצוניים ותקיפות גרעיניות אכזריות

בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי. הם הכניסו אותו להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם) קיצונית, זה מצב של מוות ודאי עבור קשיש חולה. אבא שלי שרד בנס. רמות חמצן בדם ירדו ל40%.

למפעילי ציוד קרינה המקומיים לא אכפת מאשה בהיריון והילדים שלה והם ממשיכים לתקוף אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים פעמים מרובות, למרות שבבנין כל השכנים נפגעים מזה, כולל קרינה חוזרת אפילו לדירת מפעילי ציוד קרינה, הם יודעים את זה, לכן בדירת מםפעילי ציוד קרינה יש רק מי שעובד בתורנות.
הם לא מבאים לשם את החברים או הילדים שלהם. הדירה משמשת רק בתור מחנה תקיפה ומפעילי ציוד קרינה עובדים בה בתורנויות.

ראיות יפורסמו מחר.

At night radiation equipment operators attempted to assassinate my father by evoking serial apnea. They put him to extreme hypoxia (shortage of oxygen in the blood), this is certain death for ill elderly. My father managed to survive this by miracle.

Local radiation equipment operators don't care about pregnant women and her children, so they continuously attacking us with neutron radiation device, they committed multiple attacks, despite the fact that other members are getting hurt by this as well, and even operators themselves because some of the radiation is returning, but they know this and only operator on shift is in the apartment. 
They don't bring there friends and their children. That apartment is used only as attack camp, and operators are working there on shifts.

Evidence will be published tomorrow.

יום רביעי, 18 באוקטובר 2017

Non Stop Neutron Attacks - תקיפות ניטרונים בלתי פוסקות

השבוע לא עובר יום מבלי שמפעילי ציוד קרינה תוקפים אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אתמול תקפו את ההורים שלי. היום תקפו את ההורים שלי ואותי.
בתקיפה נגד ההורים נוספה מנת קרינה 10 מיקרו סיוורט של ניטרונים מהירים.
בתקיפה נגדי צפינו ברמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

קרינת ניטרונים חודרת גם לדירת שכנים שגרמים בדירות סמוכות. כולל דירה שבה גרים אשה בהריון וילדים. חשיפה של עובר לקרינת ניטרונים מסוכנת מאוד, חשיפה של הילדים מסוכנת מאוד גם היא. גוף שמתפתח עלול להנזק קשה מאוד. זאת אחת הסיבות למה בארץ נולדים ילדים שהם כבר חולים בסרטן.

בנוסף לזה מידי לילה באכזריות בלתי אנושית מענית את ההורים שלי. מפעילי ציוד קרינה מבשלי אותם בעודם חיים באמצעות מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה, זה גורם להורים שלי כאב בלתי נסבל, הם מתפתלים בכאבים.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

This week, radiation equipment operators not missing even a single day for neutron attacks.
Yesterday they attacked my parents with neutron radiation device. Today they attacked my parents and me with neutron radiation device.
On attack against my parents dose of 10Sv fast neutrons was added.
On attack against me we observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

Neutron radiation is penetrating to neighbors who are living in adjacent apartments. Including apartment where pregnant woman is living with small children. Exposure of fetus with neutron radiation is extremely dangerous, exposure of children to this radiation is very dangerous as well. Developing organism can be severely damaged. This is one of the reasons why children in our country are getting born with cancer.

In addition operators violently cooking my parents alive with high power electromagnetic device. My parents suffering from insufferable pain, they are twisting in pain every night.

Evidence will be published on weekend.

יום שני, 16 באוקטובר 2017

Forcing Collapse Of My Parents With Neutron Attacks - גורמים לקריסת ההורים שלי באמצעות תקיפות ניטרונים

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ממהרים מאוד לצבור בתוך ההורים שלי מנות קרינה ניטרונים גדולות מאוד, התוכנית היא לאלץ את ההורים שלי להתאשפז בבית חולים (כדי לאסוף מידע אודות הקרינה במסגרת הניסוי) או להרוג אותם. הם ביצעו היום שני תקיפות ניטרונים נוסות נגד ההורים שלי. כאן אני מסביר מה הנזק של תקיפות מסוג כזה:
http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html

בנוסף, הם תקפו אותי 3 פעמים בלילה על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).
מטרת התקיפות להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

Local radiation equipment operators are in hurry to accumulate in my parents very large neutron doses, the plan is force my parents to get hospitalized (it will allow to collect medical data which is required as part of illegal experiment on humans) or to get killed by radiation. They committed today another two neutron attacks against my parents. Here I explained the damage which is caused ny neutron radiation:

In addition they attacked me 3 times with gamma radiation device at night as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms). Purpose of the attacks is to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

Evidence will be published on weekend.

יום ראשון, 15 באוקטובר 2017

Cruel Nuclear Revenge - נקמה גרעינית אכזרית

בתמורה לפרסומים האחרונים שלי, איפה הוכחתי שבראש שרשרת פיקוד על תוכנית ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם עומד אדם אחד שהוא הסמכות שבמסגרת הציות האנשים שעומדים מתחתיו מבצעים פשעים נגד האנושות, נקמו בנו בצורה אכזרית במיוחד.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו נגדנו 5 תקיפות ניטרונים פנאטיות. 4 תקיפות ניטרונים מהירים, בשלושת התקיפות נגד ההורים שלי, הם קיבלו מנה של 10 מיקרו סיוורט, סך הכל 30 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים - מנת קרינה מפלצתית.

בנוסף מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפות ניטרונים בהן צפינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות. בשני המקרים אצלי ואצל ההורים שלי צפינו ברמות קרינה 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

For my recent blog posts, where I provided a proof that head of illegal experiments on humans program is a single person who is an authority, and people under his command committing crimes against humanity under obedience.

Local radiation equipment operators committed 5 fanatic neutron attacks. 4 fast neutron attacks against my parents, in three of the attacks dose of 10uSv fast neutrons was added on the dosimeter, in total 30uSv dose of fast neutrons - a monstrous dose.

In addition operators committed another two neutron attacks where we observed elevated gamma background radiation. In both cases it was up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

Evidence will be published on weekend.

יום שבת, 14 באוקטובר 2017

Single Authority In Top Of The Chain Of Command - סמכות אחת ויחידה בראש שרשרת הפיקוד

כפי שהבטחתי, כאן אפרסם עובדות מאוד מענינות אודות מפקדים של תוכנית בלתי חוקית של ניסויים על בני אדם.

לפי המחקר של מילגרם המבוסס על הניסויי שלו, יוצא שהמענישים (במקרה שלנו מפעילי ציוד קרינה), מבצעים מעשים נוראיים על בני אדם, כולל גרימת כאב בלתי נסבל ועלולים לגרום למוות בגלל ציות לסמכות. זה אפשרי רק אם יש סמכות בלתי מעוררת אחת.
במקרה אחד, אם הייתה יותר מסמכות אחת באותה רמה, הם היו מתווכחים לגבי השיטות וקבלה של מעשים כאלו על בני אדם. במקרה כזה המענישים היו בוחרים גישה פחות קיצונית מבין הגישות שמצעיות הסמכויות, עד כדי לסירוב מוחלט להמשיך.

במקרה שלנו, האכזריות של העינויים נעשית רק יותר גרועה כעבור זמן. פנינו למשרדי הממשלה השונים, מוסדות המדינה האחראים כדי להפסיק את הסיוט הזה. אבל במקום להפסיק את התקיפות זה רק נעשה יותר גרוע.

זה אומר שבמקרה שלנו בדיוק כמו שחשף המחקר של מילגרם, יש סמכות אחראית אחת על תוכנית ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם.
דוגמאות דומות מהיסטוריה אנחנו מכירים למשל היטלר או סטאלין.

As I promised, here I'll publish some very interesting facts about commanders of illegal experiments on humans programs.

According to Milgram's study based on his experiment,  it comes that the punishers (in our case radiation equipment operators) are committing terrible acts on humans which cause insufferable pain and may lead to death because of obedience to authority. According to Milgram, this only possible if there is a single undisputed authority.
In other case, if there would be more than one authority, they would argue about the methods and acceptance of such acts on humans. In this case punishers would chose more moderate approach from the given possibilities or even refuse to continue.

However, in our case the cruelty of tortures and the attacks only getting worse over time. We applied to various ministries and other government authorities in order to stop this nightmare, but instead of stopping attacks only got worse.

This means that in our situation, exactly like Milgram's study has shown to the world, in the chain of command for illegal experiments on humans program, there is a single authority who is responsible.
Similar examples we know from history, like Hitler and Stalin.


Apnea - דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.


Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.

Here is weekly evidence of hypoxia which was evoked by operators on my father.
 
9 Oct

 


 
10 Oct
 
 
12 Oct
Radiation equipment operators almost killed my father.
מפעילי ציוד קרינה גמעט הרגו את אבא שלי.
 
 

 14 Oct

Neutron Attacks - תקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו מידי יום פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.
Here is the evidence for neutron attacks from the last week. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device every day.
 
8 Oct
Two neutron attacks against me.
Elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels around 6), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the clip.
On another attack, neutron dose of 1 uSv was added (when 1uSv added, this means thermalized dose which was slowed down when penetrated victim's body before arrived to the dosimeter).

שני תקיפת ניטרונים נגדי.
רמת קרינה גמא רקע גבוה עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
בתקיפה נוספת נוספה מנה של 1 מיקרו סיוורט על הדוזימטר (כאשר נוספת מנה של 1 מיקרו סיוורט על הדוזימטר הזה, זה אומר שהניטרונים עברו טרמליזצייה  - האטה, כלומר הגיעו לדוזימטר אחרי שחדרו את גוף הקרבן).
video9 Oct
Two neutron attacks were committed against my parents.
Elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels around 6), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the clip.
On another attack dose of 10uSv fast neutrons was added on the dosimeter.
שני תקיפות ניטרונים נגד ההורים שלי.
רמת קרינה גמא רקע גבוה עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
בתקיפה השניה נוספה מנה של 10 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים על הדוזימטר.
video


10 Oct
Neutron attack against my parents at night.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.11 Oct
Neutron attack against my parents at night.
Elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels around 6), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the clip.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.
רמת קרינה גמא רקע גבוה עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video


12 Oct
Neutron attack against my parents at night.
Elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels around 6), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the clip.
 
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.
רמת קרינה גמא רקע גבוה עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
13 Oct
3 neutron attacks. One against me at night, one against my parents at night and another neutron attack against my mother at morning.
Elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels around 6) in my sleep room and up to 39 uR/h in my parents sleep room, this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the clips.

3 תקיפות ניטרונים. אחת נגדי בלילה, אחת נגד ההורים בלילה ותקיפה נוספת בבוקר נגד אמא.
רמת קרינה גמא רקע גבוה עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6) אצלי בחדר השינה ועד 39 מיקרו רנטגן לשעה אצל ההורים שלי בחדר השינה, זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפים המצורפים.
video
video14 Oct
Neutron attack against me in my sleep room. During the attack we observed elevated gamma background radiation up to 39uR/h, this is secondary gamma caused by neutrons. Dose 10uSv of fast neutrons was added on the dosimeter.
תקיפת ניטרונים נגדי בחדר השינה שלי. בזמן התקיפה צפינו ברמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה. זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.
מנת קרינה של 10 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים נוספה על הדוזימטר.
video


I'm Being Violently Tortured Now - מענים אותי באכזריות עכשיו

בדיוק ברגעים האלו מפעילי ציוד קרינה המקומיים באכזריות מענים אותי במשך כל הלילה הזה. הם מענים אותי על ידי מניעת שינה על ידי החזקתי בשדות אלקטרומגנטיים רבי עוצמה שגרמים לסטרס ומבשלים את הרגליים שלי, אני מרגיש שהעור על הרגליים שלי בוער.

הם עשו את אותו הדבר בדיוק גם בלילה הקודם.

הסיבה שהם עושים את זה כי הם מכינים אותי לשבוע הבא. התוכנית שלהם להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

במשך כל זמן העינויים אני שומע צעדים של השכנים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי. הם עובדים מאוד קשה.

תשארו דרוכים, בהמשך היום אפרסם עובדות על מפקדים של תוכנית ניסויים בלתי חוקית על בני אדם וראיות לכל השבוע.

Exactly during this time I'm being violently tortured by local radiation equipment operators for the entire night. They are depriving me from sleep by holding me in high power electromagnetic fields which are forcing me to be in stress, and at the same time they are cooking my legs, I feel burning skin on my legs.

They did the same at the previous night as well.

The reason why they are doing it, they are preparing me for the next week. Their plan is to make me exhausted so I'll get killed on drive because of fatigue.

During all torture time I clearly hear foot steps of the neighbors and  movement of heavy equipment above my sleeping place. Radiation equipment operators are working really hard.

Stay tuned, later today I will publish some interesting facts about commanders of this illegals experiments on humans program and evidence for the entire week.

יום חמישי, 12 באוקטובר 2017

Cruel Attacks On Holidays - תקיפות אכזריות בחג

כפי שהיה צפוי בחגים (עכשיו שמחת תורה) התקיפות נעשו הרבה יותר חמורות.

מפעילי ציוד קרינה המקומיים באכזריות תקפו את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי. הם החזיקו את אבא שלי בהיפוקסיה חמורה, קרוב להיפוקסיה קיצונית במשך זמן ארוך מאוד. זה מאוד מסוכן לחיים. להלן הסבר מה אומר דום נשימה:
http://terrorkrina.blogspot.co.il/2017/10/apnea.html

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים (הנורמה היא 6).

הם עינו את ההורים שלי במשך כל הלילה, בישלו אותם בעודם חיים באמצעות מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה. בגלל עוצמת המתקן הוא שיבש פעולת מצלמה שמקליטה ראיות, קצב הנתונים נפגע ב170קילו בייט לשניה. במצבים כאלה המצלמה משמשת בתור דוזימטרייה לתקיפות מסוג זה.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

As expected, on holidays (it is simhat torah now) attacks became much worse.

Local radiation equipment operators violently attacked my father at night by evoking serial apnea. They held my father at night in severe and near critical hypoxia for very long time. This is very dangerous for life. Here is explanation what means apnea:

Operators attacked at night my parents multiple times with neutron radiation device.

We observed elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons, you will see it in the attached clip.

Operators tortured my parents for an entire night with high power electromagnetic radiation device. The device was so powerful, it disrupted camera which is recording evidence, it damaged data rate by 170 KB/S. They cooked my parents alive for an entire night. In cases like that camera is used as dosimeter in this sort of attacks.

Evidence will be published on weekend.

יום שבת, 7 באוקטובר 2017

Neutron Attacks - תקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון.

Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.

Here is the evidence for neutron attacks from the last week.

2Oct two neutron attacks, one against my parents and one against me
 שתי תקיפות ניטרונים אחת נגד ההורים ואחת נגדי4 Oct neutron attack against me, elevated gamma background radiation cause by neutrons up to 43 uR/h (normal levels around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons
תקיפת ניטרונים נגדי, רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 43 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים
video
7 Oct neutron attack against my parents at night
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה


יום ראשון, 1 באוקטובר 2017

Apnea - דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.

Here is weekly evidence of hypoxia which was evoked by operators on my father.

1Oct

3Oct

4Oct


 6Oct Attempt to stop my father's heart ניסיון לעצור את הלב של אבא שלי

 

יום שבת, 30 בספטמבר 2017

What Is The Real Problem - מה היא הבעיה האמתית

מישהו טוען שאם שרדנו במשך 10 שנים תקיפות קרינה יומיות, אנחנו צריכים טיפול פסיכולוגי/סוציאולוגי, בגלל שאנחנו היינו אמורים למות בגלל מנות קרינה האלו. והסיבה מדוע אנחנו מאשימים מישהו אחר בתקיפות קרינה האלו היא מנטליות שלנו (לפי טענתו הוא מכיר את המנטליות שלנו כי משליך את המנטליות שלו על המקרה שלנו), לפי ההצעה שלו אנחנו אמורים לחפש את הבעיה בתוך עצמנו.

לפני זמן מה הוא גם הציע שאנחנו צריכים  לאמוד את הנזק הבריאותי שלנו אצל מומחה גנטיקה. הוא האמין שזה הפתרון הנכון היחיד.

נזק בריאותי כבר הופיע - אצל ההורים שלי מחלות תיפוסיות כתוצאה ממנות קרינה, כגון מחלת בלוטת התריס רב כיוונית וכד'. המחלות האלו הן טיפוסיות ברשימה של מחלות הנגרמות בגלל חשיפה לקרינה. מחלות האלו עלולות להתפתח לסרטן.

בכל מה שקשור לטיפול פסיכולוגי/סוציאולוגי, למעשה מי שצריך את הטיפול הזה הם מפעילי ציוד קרינה, כדי להבין כיצד כך כך מהר הם הפכו למענים. אבל על התשובה לשאלה הזאת כבר השיב סטנלי מילגרם בניסוי המפורסם שלו.
לפי הספרות הפסיכיאטרית המקצועית, האבחנות צריכות להינתן לעבריינים ולא לקרבנות שלהם.
בנו כבר מטפלים רופאים מומחים למחלות באיברים הפנימיים כתוצאה מקרינה.

מה שקשור לטענות לגבי המנטליות, המבוססות על השלכת המנטליות שלו לפי המקום שהוא חושב שייכת למקום ממנו באנו, הוא טועה. עלינו לישראל מאחת ממדינות חבר העמים לשעבר, אבל לא ממדינות הליבה, איפה קומוניזים ומשטר טוטאליטארי היו חזקים, איפה האנשים באופן פנאטי האמינו בפולחן האישיות, אלא ממדינה שהתושבים המקומיים שנאו קומוניסטים והחשיבו אותם בתור כיבוש. רוב האנשים של השלטון המקומי היו תושבים מקומיים, אנשים שבעבר היו קפיטליסטים. הרוח של הקומוניזים מעולם לא שלטה שם. זו הייתה אחת ממדינות היחידות בגוש שהאנשים לא נרדפו על זה שלא היו מאמינים פנאטיים בפולחן האישיות.
ליטא הייתה המדינה הראשונה להשתחרר מברה"מ.

גם אם להשאיר את כל הטענות וההסברים שלנו לגבי סיבות, אנחנו עדיין נחשפים למנות גדולות של קרינה גרעינית, כולל גמא וניטרונים. זה מידע אמיתי אותו אנחנו אוספים בעזרת ציוד גילוי קרינה מקצועי.
הציוד אוטומטי לחלוטין, הוא מודד באופן רצוף ללא שום התערבות, אם הציוד מזהה קרינה הוא מודד אותה.

העבודה היא שאנחנו נחשפים למנות קרינה גדולות מהסוגים שלא אמורה להיות קיימת בכלל בשום נסיבות בכבישים, מקומות ציבוריים ומקומות המיגורים.

הבעיה היא לא אנחנו, הבעיה היא שאנשים רבים נחשפים למנות קרינה גדולות ואפילו לא מודעים לזה. אנשים לא מבינים את הסיבה שבגללה שיעור התחלואה בסרטן כה גבוה בישראל, למה  אפילו נולדים ילדים כבר חולים בסרטן.

שורש הבעיה היא קרינה שהאנשים נחשפים עליה, כאשר לא אמורים להחשף לסוגי קרינה האלו בכלל.

התעלמות מעובדות האלו, היא לטמון את הראש בחול ולחשוב שהכל טוב.

איפה לפי דעתכם צריך לחפש את הבעיה? שתפו אותי בתגובות מה אתם חושבים.
______________________
מוקדם בבוקר מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בתמונות אפשר לראות מנת קרינה לפני ואחרי התקיפה. נוספה מנה של 10 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים.
בקלים אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 42 מיקרו רנגטן לשעה ( הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים, תקיפת ניטרונים שבוצעה נגד ההורים שלי בלילה.

פרסמתי את הראיות לכל השבוע.


Someone claims that if we survived daily radiation attacks for about 10 years, we need psychological/sociological treatment, because we supposed to die from radiation doses. And the reason why we blame someone else for these radiation attacks is our mentality (he claims he knows our mentality and he is projecting his own mentality on our case), according to his suggestion we shall seek for the problem inside ourselves.

Some time ago he also suggested us evaluate our health damage at genetics specialist.
He believed at that time it was the only correct solution.

Health damage of radiation appeared already - my parents suffering of typical diseases due to exposure to radiation, like thyroiditis, multi-nodular thyriod and etc. These are typical members of radiation diseases list. Such diseases may develop into cancer.

About psychological/sociological treatment, actually who really require this sort of treatment are the radiation equipment operators - to understand how they have became tortures so quickly. But Stanley Milgram already has answered this question in his study.
As professional psychiatric literature about mental diseases suggest,  the diagnosis are given to perpetrators and not the victims.
While we are being treated by doctors, specialists of internal organ diseases caused by radiation.

Regarding to claims about mentality which were based on personal projection of mentality and on place from where that person thinks we came from, he is wrong. We came to Israel from FSU, however, not from one the core countries where the communism and totalitarian regime were strong, and people were been fanatic believers in cult of personality, but from country where local population hated the communists and considered them as occupants. Most of local government were been from local population, who were been former capitalists. The spirit of communism never ruled there. It was one of the only countries on that time where people were not been repressed for not being fanatic believers in the cult of personality.
Lithuania was the first country to release itself from USSR.

Even if leaving a side all our claims and explanations about causes we suggest, we are still being irradiated with large doses of nuclear radiation, including gamma and neutron. This is real data we are collecting from our professional radiation detection equipment.
This equipment is fully automatic, it measures continuously the radiation it detects without any intervention. If it detects the radiation it measures it.

The fact is the doses we get and types of radiation we are being exposed to should not be present in any circumstances on roads, living places and public places. We are detecting this radiation multiple times where it should not be present at all.

The biggest problem here not we are, the problem is that many people are getting exposed to large doses of dangerous radiation and don't know about. People do not understand, why cancer morbidity rates are so high here, why even children get born with cancer.

The root cause of the problem is radiation that people are being exposed to, which should not be at all.

Ignoring these facts is like bury your head in the sand and think you are safe.

Where do you think we shall seek for the problem? Share your thoughts in the comments.
__________________
 At early morning radiation equipment operators attacked me with neutron radiation device. In pictures you can see the dose before attack and after the attack, dose of 10uSv of fast neutrons was added.
In clip you can see elevated gamma background radiation up to 42uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. It was on neutron attack which was committed at night against my parents.

I published evidence for this week.video