נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

Evidence Disruption And Harrasment - שיבוש ראיות והטרדה

כאשר מוקדם בבוקר שכנים רוצחים תקפו (מפעילי ציוד קרינה המקומיים) את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים, הם שיתקו מצלמה שמקליטה ראיות במטרה להסתיר את הפשע שלהם. כאשר הורים שלי התחילו לצלם את הסביבה שבה התקיפה קרתה, הם התחילו להתקשר הרבה פעמים בטלפון (התקשרו 4 פעמים במהלך הצילומים במטרה להפריע ולגרום להורים לרוץ לענות לטלפון ולשמוע הודעה מוקלטת).

לאחרונה הם הרבה מאוד פעמים משתקים את המצלמות בזמן שמבצעים את התקיפות. תמיד יש תיאום מושלם בין תקיפות ושיתוק המצלמה. המטרה לשבש ראיות.When early at morning neighbors murderers (local radiation equipment operators) attacked my parents with neutron radiation device, they disabled the camera which was recording the evidence to cover their crime.
When my parents started recording with camera the environment where the attack was committed, neighbors started calling many times by phone and sending recorder message (they called 4 times during the video recording, it was done to disturb my parents recording the evidence and force them run and answer the phone).

Lately, operators a lot of times disabling the cameras when they committing attacks. It is done to disrupt the evidence. Timing is always perfect.
יום שלישי, 29 בנובמבר 2016

29 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

Extreme murder attempts on my father at night by combination of evoking serial apnea with powerful radiation strikes on the heart.


יום שני, 28 בנובמבר 2016

28 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב.
תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי בלילה - בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים.

Extreme murder attempts on my father at night by combining evoking serial apnea with powerful radiation strikes on the heart.
Neutron attack against my parents at night - in clip you can see elevated gamma background radiation caused by neutrons.


יום ראשון, 27 בנובמבר 2016

27 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה, קצב הלב שלו הגיע ל192 פעימות לדקה. זה כמעט מוות ודאי לאדם מבוגר בן 68.
כמו כן תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

Extreme murder attempts on my father, his heart rate reached 192bpm, it is almost certain death for a 68 years old man.
In addition, operators attacked my father with neutron radiation device.יום שבת, 26 בנובמבר 2016

Week Summary - סיכום שבועי

השבוע, למרות השריפות הקשות בערים בארץ, מפעילי ציוד קרינה המשיכו לתקוף אותנו כרגיל - זה כלל ניסיונות לרצוח את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ותקיפות נויטרונים שרובן בוצעו על ידי בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר.
זה אומר שבמקרה של אסון כמו שריפה או רעידת אדמה, ינצלו את זה בתור הזדמנות כדי לגמור אותנו.

הלילה גם ניסו באכזריות קיצונית לגמור את חייו של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי (כפי שאפשר לראות בגרף).

This week, despite the massive fires in cities, local radiation equipment operators continued attacking us as usual - it included extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea, and multiple neutron attacks which were committed by daughter of suspected family which is suspected to be most cruel local radiation equipment operator.
This makes clear that in case of catastrophe like fire or earthquake, this will be used as opportunity to finish us.

This night operators also attempted to murder my father with extreme cruelty, they evoked serial apnea (as you can see in the graph).

יום שישי, 25 בנובמבר 2016

Using The Catastrophe To FInish Our Lives - לנצל את האסון כדי לגמור אותנו

במספר ימים האחרונים בערו ערים רבות בארצנו. בחיפה הייתה שריפה הרעה ביותר מזו שידענו בארץ בערים מאז ההקמה. 75,000 תושבים פונו מבתהם.

תקיפות בביתנו ממשיכות כרגיל. תקפו את ההורים שלי פעמים רבות על ידי מתקן קרינה נויטרונים.
בנוסף בוצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי. לפי חותם עינויים ייחודי, עבדה מפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר.

זה אומר שאם יהיה אסון בארצנו, מפעילי ציוד קרינה מקומיים ינצלו את ההזדמנות כדי לגמור אותנו. אם תהיה רעידת אדמה או שריפה, הם יגזלו מאיתנו את ההכוחות להתגונן ולהציל את עצמנו בגלל העינויים ופגיעה בבריאות כתוצאה מתקיפות שלהם.


הראיות פורסמו.

Last couple days our country was on fire in many cities. In Haifa there was worst ever fire in any city in our country. 75,000 were evacuated from their homes.

In our home attacks continuing as usual. My parents were been attacked multiple times with neutron radiation device, also operators attacked me with neutron radiation device.
In addition, extreme murder attempts were committed on my father by evoking serial apnea (graph). According to unique torture signature, at night worked most cruel local radiation equipment operator.

This means that in case of any catastrophe in our country, local radiation equipment operators will use the opportunity to finish us. If earthquake or fire will happen, they are taking from us powers to protect and save ourselves (because of tortures and health damage).


Evidence was published here.


יום חמישי, 24 בנובמבר 2016

24 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה (גרף).

Extreme murder attempts on my father at night (graph).

יום רביעי, 23 בנובמבר 2016

23 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה (גרף). תקיפת נויטרונים נגדי בלילה (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גובוהת - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים), ביום תקיפת נויטרונים נגד אבא.

Extreme murder attempts on my father at night (graph). Neutron attack against me at night (in clip elevated gamma background radiation caused by neutrons), neutron attack against father during daytime.יום שלישי, 22 בנובמבר 2016

22 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה (גרף).

Extreme murder attempts on my father at night (graph).

יום שני, 21 בנובמבר 2016

21 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי (גרף).
תקיפת נויטרונים נגד ההורים בלילה.

בבוקר, אחרי תקיפות נויטרונים מהימים האחרונים, יצאה מהבית בת משפחת החשודים, החשודה כמפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר. בכל פעם שהיא מגיעה, יש תקיפות נויטרונים פנאטיות נגד בני משפחתי.

Extreme murder attempts on my father at night by evoking serial apnea (graph).
Neutron attack against my parents at night.

At morning member of suspected family which is suspected to be most cruel local radiation equipment operator has exited the building. Every time when she arrives, there are fanatic neutron attacks against members of my family.
יום ראשון, 20 בנובמבר 2016

20 Nov

תקיפת נויטרונים כפולה נגד ההורים בלילה, נוספה מנה מפלצתית של 20 מיקרו סיוורט. תקיפת נויטרונים נגדי בבוקר (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).
ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה (גרף).

Double neutron attack against my parents at night, 20uSv massive neutron dose was added. Neutron attack against me at morning (in clip elevated gamma background radiation cause by neutrons).
Extreme murder attempts on my father at night (graph).יום שבת, 19 בנובמבר 2016

Week Summary - סיכום השבוע

השבוע אבא שלי שלח מכתב לרשות הרלוונטית על מנת להפסיק בדרך של שלום את התקיפות נגד נשפחתי. הוא הציג עמדה נוחה שהם היו יכולים לאמץ. בינתיים תקיפות אכזריות במיוחד ממשיכות, אותה מפעילת ציוד קרינה ממשיכה לבצע נגדינו את כל תקיפות הנויטרונים. השבוע, להבדיל מזמן אחר שכנים החשודים ביצעו תקיפות נויטרונים נגדינו גם כאשר בדירתם שהו ילדים קטנים. יתתכן שהם נתנו להם בתור משחק להפעיל את מתקני קרינה. בכל אופן, מקום בו משתמשים במתקני קרינה גרעינית לא יכול לשמש למיגורים, מכיוון שנויטרונים לא רק מתפזרים מחוץ לאיזור המכוון, אלא הופכים אלמנטים סטביליים לרדיואקטיביים והשוהים במקום מקבלים מנות קרינה מסוכנות. זה במיוחד מסוכן לילדים. אני לא יודע אם זה בגלל הפסיכולודיה של משפחה מרובת ילדים שהם מעריכים חיים לא באותה דרך כמונו או שהם מכינים דור חדש של מפעילי ציוד קרינה.

הלילה שוב ניסו באכזריות לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי. בבוקר תקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים (בקליפ: רמות קרינה גמא רקע גבוהות, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים). כמובן, בלילה עינו באכזריות בלתי אנושית את שני ההורים שלי.

This week my father sent a mail to the relevant authority to stop peacefully attacks against my family. The suggested a convenient point of view for the authority which they could take. However, so far exceptionally cruel attacks are continuing, same local radiation equipment operators keeps attacking us with neutron radiation device. This week in oppose to any other time, suspected neighbors committed neutron attacks when their children present in the apartment. Perhaps they allowed them to operate the radiation devices as a game. Anyway, in place where nuclear radiation devices are operated cannot be used for living, because neutrons transmute stable elements to a radioactive ones and because neutron beam is scattering not also to the targeted location, but also all the way around. So the people around getting dangerous radiation doses. it is especially dangerous for children. But the suspected family probably don't care, I don't know if it is a psychology of family with a lot of children when they don't value the life in the same way like we do, or they are preparing new generation of radiation equipment operators.

At night, again operators committed attempts to murder my father. At morning operators committed neutron attack against me (shown in the clip: elevated gamma background radiation caused by neutrons). Of course the night was followed by inhuman tortures of my parents.

יום שישי, 18 בנובמבר 2016

Cruel Radiation Equipment Operator Has Returned And So Are The Attacks - מפעילת ציוד קרינה אכזרית חזרה וכך גם התקיפות

עם החזרה אתמול בערב של מפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר, חזרו תקיפות נויטרונים פנאטיות ועינויים אכזריים במיוחד.
בלילה ובבוקר בוצעהותקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי ונגדי (בקליפים המצורפים רמות קרינה גמא רקע גבוהות, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים). ביוםפ תקפו את אמא פעמיים על ידי מתקן קרינה נויטרונים.
בלילה עינו באופן אכזרי במיוחד את אבא, הוא התפתל בכאבים בגלל כאבים בלתי נסבלים שמפעילי ציוד קרינה גרמו לו.

After yesterday evening returned most cruel radiation equipment operator for a weekend, returned also fanatic neutron attacks and extremely cruel tortures.
At night and morning operators committed neutron attacks against me and my parents, in clips you can see elevated gamma background radiation caused by neutrons. During daytime operators committed another two neutron attacks against my mother.
At night tortures against my father were extreme, he twisted in pain which was evoked by the operators.

יום חמישי, 17 בנובמבר 2016

17 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה, תקיפת נויטרונים נגד ההורים בלילה. עינויים בלתי אנושיים של שני ההורים במשך כל הלילה.
ביום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים מחוץ לבית (זמן רב לא תפסנו תקיפות מסוג הזה, אך ניראה שהן חזרו).
בבוקר, אחרי לילה אכזרי במיוחד, עזבה בת משפחת החשודים את הדירה.
בערב היא חזרה. אחרי שהיא חזרה, החל מהלילה התחדשו תקיפות נויטרונים ועינויים בלתי אנושיים של ההורים שלי למשך כך סוך השבוע.

At night: extreme murder attempts on my father, neutron attack against my parents. During all the night tortures of my both parents were extreme.
During daytime my parents captured neutron attack which was committed against my father outside of our home (we did not capture such attacks for a while, but looks like attacks of this type have returned).
At morning, suspected operator left the apartment. At evening she returned and extreme attacks returned for the entire weekend, including multiple neutron attacks.


יום רביעי, 16 בנובמבר 2016

16 Nov

בלילה ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי.
כמו כן, תקפו אותי בלילה על ידי מתקן קרינה נויטרונים (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות כתוצאה מנויטרונים), את אמא תקפו על ידי מתקן קרינה נויטרונים בצהריים.

At night extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea.
In addition at night operators attacked me with neutron radiation device (in clip you can see elevated gamma background radiation caused by neutrons).
My mother was attacked by neutron radiation device at noon.יום שלישי, 15 בנובמבר 2016

15 Nov

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, כולל היפוקסיה ארוכה שנמשכה כמעט 7 דקות, מה עלול לגרום למוות במקום או נזק בלתי הפיך לאיברים הפנימיים.
את אבא תקפו על ידי מתקן קרינה נויטרונים. אחרי התקיפה, מפעילת ציוד קרינה החשודה עזבה את דירת החשודים.

Extreme murder attempts were committed on my father, including very long hypoxia which lasted almost 7 minutes, which was enough to kill instantly or cause irreversible damage to organs.
My father was been attacked by neutron radiation device. Short time after the attack suspected radiation equipment operator left the suspected apartment.
יום שני, 14 בנובמבר 2016

Fanatic Attacks As Punishment For Rescue Attempts - תקיפות פנאטיות בתור עונש עבור לניסיונות להציל את עצמנו

התקיפות הפנאטיות מהשבוע הקודם בוצעו על ידי בת משפחת החשודים החשודה כאחת ממפעילות ציוד קרינה המקומיות האכזריות ביותר. בתקיפות שלה היא הפגינה אכזריות בלתי אנושית, שנאה וגזענות.

אתמול אבא שלי שלך מכתב לגורם הרלוונטי בניסיון לסיים את הפרשה שלנו בדרך של שלום, אך בינתיים התקיפות נגדנו ממשיכות. בלילות באכזריות בלתי אנושית מענים את שני ההורים שלי, כאשר המטרה של מפעילי ציוד קרינה היא לגרום מקסימום כאב ולמנוע משינה בתור עונש - כך פועל רק אירגון טרור, מענישים את בני ערובה על ניסיונות להציל את עצמם.
ניראה שבסוכנות הממשלתית הסודית והמושחטת לא מוכנים להתפשר על שום פתרון אחר חוץ מהפתרון הסופי, כמו פשיסטים במלחמת העולם השניה, הפתרון היחיד שהם מוכנים לקבל זה המוות שלנו.

בלילה, מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, הם החזיקו אותו בהיפוקסיה עמוקה במשך כ9 דקות (זה עלול להרוג במקום או לגרום נזק בלתי הפיל לאיברים הפנימיים כמו המוח והלב).
בנוסף, הם תקפו את ההורים על ידי מתקן קרינה נויטרונים, נצפו רמות קרינה גמא רקע גבוהות (גמא משנית כתוצאה מנויטרונים, כפי שאפשר לראות בקליפ).

Fanatic attacks from the previous week were committed by one of most cruel local radiation operators (daughter of the suspected family). She demonstrated exceptional inhuman cruelty, hatred and racism.

Yesterday my father sent a letter to the relevant authority in order to stop the hostile activity against my family. However, the attacks continuing. At night my parents are being tortured with inhuman cruelty, when the purpose of tortures is to inflict maximum pain and deprive from sleep, this is a punishment. This way of action suits only a terrorist organization, they are punishing the hostages for rescue attempts. Looks like corrupt government secret agency is not willing to compromise on any other solution than the final solution, exactly like fascists they see only one possible solution  - it is our death.

At night operators committed extreme murder attempts on my father, they held him in 9 minutes long hypoxia (which can lead to instant death or cause irreversible damage to organs, such as bran and heart).
In addition, operators committed neutron attack against my parents (in clip you can see elevated background gamma radiation caused by neutrons).

יום ראשון, 13 בנובמבר 2016

13 Nov

בבוקר, יצאה מדירת החשודים, בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר.
בלילה בוצעו נגד אבא שלי ניסיונות רצח קיצוניים. את ההורים תקפו באכזריות על ידי מתקן קרינה גמא, עינו באכזריות בלתי אנושית במשך כל הלילה תוך גרימת כאב בלתי נסבל.

At morning daughter if suspected family which is suspected to be most cruel radiation equipment operator left the suspected apartment.
At night, violent murder attempts were committed on my father. Parents were been violently attacked by gamma radiation device, and were been violently tortured for the entire night, operators evoked insufferable pain.