נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 31 באוקטובר 2016

Chemical warfare - חל"כ

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה מקומיים) תקפו בלילה בקיצוניות את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. נוספה מנה מפלצתית של 30 מיקרו סיוורט על הדוזימטרטים.

הסיבה לתקיפות קיצוניות כי הבנו שהם תוקפים בקביעות לא רק על ידי מתקני קרינה גרעיניים ואלטרו מגנטיים, אלא גם על ידי חל"כ - גזים מלחמתיים, כגון גז עצבים.

אתמול ניסיתי לקבל הצעת מחיר למכשיר גלאי חל"כ, יבואן גדול בארץ (יבואן רשמי) סירב לתת הצעת מחיר למרות שהם מפרסמים את המכשיר באתר שלהם. הטענה שלו הייתה: "גם מדינת ישראל לא קיבלה את המכשיר". הטענה מופרכת, מכיוון שבארץ משתמשים בגלאים ממגוון סוגים של אותה חברה לצרכי ביטחון וצרכים אזרחיים. אותו מכשיר לגילוי חל"כ נמצא בשימוש במדינות רבות בעולם וניתן לקניה באופן חופשי.

היבואן קיבל הוראה מסוכנות ממשלתית האחראית שלא למכור לנו את המכשיר. הסיבה היא שבאמת משתמשים נגדינו בחל"כ, מופעים אצלינו כל הסימפטומים הרלונטיים, אמא סובלת במיוחד. בעבר הייתה פרשה שקרוב לשכונה שלנו כנופיה פיזרה את החומר המסוכן. הם כביכול נתפסו. אני מאמין שהפרשה הייתה כדי להסיט תשומת לב מהסיבה האמיתית.

ראיות לנויטרונים וניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא פורסמו כאן.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators) committed extreme neutron attacks against my parents at night. Huge dose of 30uSv added on dosimeters.

The reason for such cruel attacks because we understood that we are being attacked constantly not only with nuclear and electromagnetic devices, but also with chemical warfare - like nerve gas.

Yesterday I tried to get quote for the chemical warfare detection instrument, official importing dealer is a large one in our country refused to provide the quote despite the fact that the instrument is advertised in their site. He justified it by: "Even the Israeli government could not get that instrument". However, his justification is non logical since detectors of many times provided by the manufacturer company are already in use in many defense and civil authorities. The same instrument for detection of chemical warfare is in use in many countries, it is also available for purchasing by anyone who wants.

I think that the dealer got a command from responsible government agency not to sell us the instrument. The reason is because they are using chemical warfare against us. We are suffering from all the relevant symptoms, mother suffering from it especially badly. In past in our neighborhood authorities claimed that they captured gang which is responsible for dispersion of chemical warfare materials in the neighborhood. I think that the capturing story was only distraction from the actual reason.

Evidence for neutrons and extreme murder attempts on my father has been published here.

יום ראשון, 30 באוקטובר 2016

30 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה.

Extreme murder attempts against my father at night.

יום שבת, 29 באוקטובר 2016

Week Summary - סיכום שבועי

השבוע מפעילי ציוד קרינה מקומיים (שכנים רוצחים) ביצעו ניסיונות התנקשות קיצוניים בחייו של אבא שלי במשך מספר ימים. כל מקרה כזה של התנקשות בחיים היה עלול להיות אחרון - אבא שלי עלול היה לא לשרוד והיו לכך סיכויים גבוהים כי הרוצחים במיקצועיות רבה פעלו כדי שזה יקרה.
כמו כן פרסמתי רשומה עם הסבר במה בדיוק אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים לא במערכת, אלא במוסדות המדינה המושחטים שאחראים על כיסוי פשיעה אותה אני מתאר בבלוג.

פרסמתי ראיות של כל השבוע האחרון, את התקיפות הנבחרות.

הלילה שכנים רוצחים שוב ניסו לרצוח את אבא שלי באותה השיטה בדיוק כמו 24 לאוקטובר על ידי מכות קרינה עוצמתיות על הלב כדי לעצור אותו ולרצוח את אבא במקום.

This week local radiation equipment operators (neighbors murderers) committed multiple extreme assassination attempts against my father. Each assassination attempt could be the last for my father - my father could not to survive any of these attempts with very high probability because the murderers did it with very high level of professionalism.

In addition, I published explanation what exactly we are fighting with. We are fighting not with the system, but with the corrupted government authorities which are covering the crimes that I describe in my blog.

I published evidence for the last week - selected attacks.

Last night neighbors murderers attempted to murder my father by using exactly the same method like on 24 Oct when with powerful radiation blows they tried to stop my father's heart and kill him instantly.

יום שישי, 28 באוקטובר 2016

What Are We Fighting With - עם מה אנחנו נלחמים

אנחנו לא נלחמים נגד המערכת, אנחנו נלחמים במוסדות המדינה האחראיים שמושחטים והמכסים פשיעה.

בארצינו אין שום דבר שיכול להצדיק רצח של אנשים תמימים, כי האנשים האלו הם הארץ.
למרות זאת, מוסדות המדינה המושחטים והאחראים שכחו זאת. כדי להצדיק את הפשעים שלהם, הם מכריזים על אזרחים תמימים בתור אויבים ואז רוצחים אותם בחשאיות.
אותם מוסדות עושים הכל לא לטובת האנשים (מה שהם היו אמורים לעשות בפועל), אלא מבצעים פעילות כדי להצדיק את קיומם - הם מבצעים פשעים נוראיים בשביל זה. זה הוא מעגל ללא מוצא.

אנחנו יודעים זאת מניסיון אישי, מכיוון שפנינו למוסדות המדינה האלו והם הפקירו אותנו למות, הפקירו אותנו לא בשטח אויב או במדינה זרה, אלא כאן בארצינו הפקירו אותנו למות ולא עזרו לנו. פנינו למשטרה, שרים, משרדי הממשלה רבים ועוד.

הלילה שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה מקומיים, סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מפעילי ציוד קרינה עבור סוכנות ממשלתית מושחטת חשאית) ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי, הכניסו אותו למצבים ארוכים של היפוקסיה קיצונית. הם תקפו אותי עם מתקן קרינה נויטרונים בלילה.

בנוסף, הם תקפו אותי עם מתקן קרינה נויטרונים.

We are not fighting against the system, we are fighting against corrupt government responsible authorities which are covering crimes.

In our country there can be no justification for murdering innocent people, because these people are the country.
However, some corrupted responsible government authorities forgot that. To justify their crimes they declare innocent citizens as enemies and silently murdering them.
These authorities doing everything not for the wealth of the people (what they originally should do), but only actions to justify their existence - they are committing terrible crimes for that. It is a vicious circle.

We know this from our personal experience, because we applied to these government authorities but they left us to die, left us to die not in an enemy territory or foreign country, but here in our country they left us to die, they did not help us. We applied to police, many ministers, many government ministries, and to many other government instances.
AT night neighbors murderers (local radiation equipment operators, ex known to police drugs dealers and currently radiation equipment operators working for corrupt government covert agency) committed extreme murder attempts on my father, held him in long extreme hypoxia.
They attacked me at night with neutron radiation device.

In addition, they attacked me with neutron radiation device.
יום חמישי, 27 באוקטובר 2016

Repeated Murder Attempts - חזרו ניסיונות רצח

שכנים רוצחים חזרו בלילה על אותה סכימה של תקיפות כמו לפני מספר לילות. תקפו אותו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אזעקה של מונה גייגר לא מאפשרת לישון - זה שיטה ייחודית לעינוי מניעת שינה). המטרה להתיש אותי כדי שאהרג בתאונד תדרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו עוד אנשים אקראיים.
במהלך כל התקיפות שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי. כמו כן שמעתי איך מנסים לרצוח את אבא שלי על ידי חנק (כפי שעושים מידי לילה), זה אותה מפעילת ציוד קרינה בת משפחת החשודים כל הזמן רצה בין חדר שינה שלי ולבין חדר שינה של ההורים שלי. המטרה שלה הייתה ברורה, לרצוח אותי ואת ההורים שלי.

דירת החשודים לא משמשת למיגורים, רק מפעילי ציוד קרינה עובדים שם במשמרות ומתחלפים כל הזמן. למעשה הם גרים במקומום אחרים.
מסתבר שלהיות רוצח בשירות הממשלה זו עבודה רווחית מאוד, הם הצליחו לקנות בתים נפרדים עם דם של אנשים חפים מפשע.

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

תקיפת נויטרונים נגדי בלילה (רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).
 

Neighbors murderers repeated at night same attack scheme like on the night before few days. They attacked me multiple times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (the alarm does not allow to sleep - this is unique method of sleep deprivation torture).
The purpose of the attacks is to exhaust me so I'll get killed on drove because of fatigue. They don't care if random people will also get killed.
During all the attacks I heard footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place. Also, I heard that they are trying to murder my father by causing asphyxia (like they do every night). It is same radiation equipment operator, she is member of suspected family - she ran between my sleep room and my parents sleep room. Her goal was clear - murder me and my parents.

Suspected apartment is not used for living, only radiation equipment operators working there in shifts and interchanging all the time. They actually live elsewhere.
It comes that be a murderer on government service is a very profitable job, they managed to buy separate houses on blood of innocent people.
Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused 
Neutron attack against me at night (elevated gamma background - secondary gamma caused by neutrons).
יום רביעי, 26 באוקטובר 2016

26 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

תקיפת נויטרונים נגדי בלילה (רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).


Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused 
Neutron attack against me at night (elevated gamma background - secondary gamma caused by neutrons).
 

יום שלישי, 25 באוקטובר 2016

Deprived Me From Sleep So I'll Get Killed On Drive - מנעו ממני שינה כדי שאהרג בזמן הנהיגה

שכנים רוצחים חשבו שהיום אני הולך לעבודה, לכן בזמן השינה תקפו אותי 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. המטרה שלהם לענות אותי על ידי מניעת שינה כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות (אזעקות של מד קרינה גמא לא מאפשרות לישון, אני לא יכול לכבות את המכשיר כי אז הם עלולים לרצוח אותי עם מנת קרינה קטלנית). בכל תקיפה שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי.

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי בלילה (רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).

ראיות פורסמו כאן.

Neighbors murderers thought that I'm going to work today, so they attacked me during my sleep time 5 times with gamma radiation device (gamma alarms not allowing to sleep and cannot turn off dosimeter because then they will kill me with lethal radiation dose). They did it as sleep deprivation torture. The purpose of the attacks was make me get killed on drive because of fatigue. On each attack I clearly heard movements of heavy equipment and footsteps above my sleeping place.

Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused 
Neutron attack against my parents at night (elevated gamma background - secondary gamma caused by neutrons).

Evidence is published here.

יום שני, 24 באוקטובר 2016

Naturally Looking Death Can Be Murder Camuflage - מוות שניראה טבעי עלול להיות הסוואה לרצח

שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא. בנוסף לניסיונות רצח על ידי גרימת דום נשימה סדרתי כפי שהם מבצעים מידי לילה, בלילה הזה הם ניסו לעצור את הלב של אבא שלי באמצעות מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בזמן מכת קרינה רואים בגרף ירידה של דופק ולאחר מכן עליה - לפי תוכנית של הרוצחים, העליה הזאת לא הייתה אמורה לבוא, אבא שלי היה אמור למות. אך באורח פלא הוא שרד.
זאת שיטת רצח מאוד נפוצה שמפעילי ציוד קרינה משתמשים נגד אנשים מבוגרים בהוסטלים במחשבה שאף אחד לא יחשוד שמדובר במוות לא טבעי. סביר להניח שגם מקרים רבים מאוד של אנשים שמתמוטטים ללא סיבה מוסברת עם דום לב נרצחים באותו אופן.

אם אתם רואים שמישהו נפטר בגלל דום לב, בתור סיבה ראשונה אתם יכולים לחשוד שזה למעשה היה רצח שנגרם ממתקנים טכנולוגיים חשאיים שפותחו במיוחד למטרות האלו. מאז שהממשלה משתמשית נגד האזרחים במתקנים כאלה, אי אפשר יותר להאמין לאף מוות שניראה לכאורה טבעי. כמו גם אי אפשר להאמין שמחלות כמו סרטן נגרמו באופן טבעי בגלל שהממשלה משתמשת נגד האזרחים במתקני קרינה גרעיניים.
לכן, בכל מוות שניראה לכאורה טבעי, בכל מחלה, בכל פעם הממשלה צריכה להחשב בתור החשוד העיקרי בגרימה לכך.

הסיבה שרוצחים רצו להרוג את אבא שלי באופן מידי, כי המפקדים שלהם משירותים החשאיים חוששים מכך שאבא שלי רוצה לסיים את הפרשה הזאת בדרך שלום. הם לא רוצים להתפשר על תוכנית הרצח שלהם, הם השקיעו יותר מידי כדי להמשיך רצח המוני וחשאי של אזרחים תמימים. המטרה של הממשלה בגרימת מוות באמצעות השיטות האלה היא לגרום למוות שניראה טבעי - לרצוח מבלי שאף אחד יחשוד.

ראיות פורסמו כאן.

Neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father. In addition to regular murder attempts by evoking serial apnea as they do every night, this time they attempted to stop my father's heart with high power strike directly on the heart. During the attack his pulse rate decreased, and then increased again - according to plan of the murderers the pulse should not increase, my father was supposed to die. However, he managed to survive the attack.
This is very common murdering practice which is used by radiation equipment operators for murdering elderly in hostels, they assume that nobody will suspect if elderly will die because of cardiac arrest and people will not suspect that the death cause is not natural. Most likely that same practice is used in many cases when people die without a reason and explanation because of cardiac arrest - people are get killed by the same method. The goal in usage of such methods by the government is to make naturally looking death - the murder without anybody would suspect.

If you see somebody dies because of cardiac arrest, you can take the first suspected reason as murder caused by specially designed covert technological device.  From the moment when the government started using such devices against citizens, it is impossible to know whenever the death is really natural or not. As well nobody can longer believe that diseases such as cancer caused by natural ways as the government using  nuclear radiation devices against its own citizens.
Therefore every natural looking death or disease shall be considered as the government agency is the prime murder suspect.

The reason why the murderers attempted to assassinate my father instantly, is because my father wants to end government hostile activity against my family in a peaceful way. But they don't want to compromise their mass murdering program, they spent so much resources to continue mass murdering of their own innocent citizens. The goal of the government by causing this sort of deaths it to make naturally looking death so nobody will rise suspicions.

Evidence has been published here.


יום ראשון, 23 באוקטובר 2016

23 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.


Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused 

יום שבת, 22 באוקטובר 2016

22 Oct

תקיפות נויטרונים מרובות: בזמן השינה רמות קרינה גמא רקע גבוהות אצלי ואצל ההורים שלי (אפשר לראות בקליפים - זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים). ביום תקיפה נגד אמא שלי ומאחור יותר תקיפה נגדי ונגד אבא שלי.

Multiple neutron attacks: during sleep time elevated gamma background in my sleep room and in my parents sleep room (you can see in the clips - this is secondary gamma cause by neutrons). During daytime another neutron attack against my mother, and later against me and my father.

 
יום שישי, 21 באוקטובר 2016

21 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי בלילה (רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).

Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused 

Neutron attack against my parents at night (elevated gamma background - secondary gamma caused by neutrons).


יום חמישי, 20 באוקטובר 2016

For Most People Holidays Is A Pleasant Time - עבור רבים החגים הם זמן נעים

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה, להלן הסבר.
תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי בלילה ותקיפת נויטרונים נוספת תקפו אותי.

פרסמי ראיות יומיות עבור מרבית הימים החל מפעם שעברה כאשר פרסמתי ראיות.

בשביל שכנים רוצחים שיושבים בבסיס תקיפה בדירה שמעלינו, חגים זו הזדמנות מעולה כדי לתקוף אותנו חזק יותר וללא הרף. בדירה שלהם מפעילי ציוד קרינה כל הזמן מתחלפים, רובם בני משפחת החשודים. הדירה שלהם לא משמשת למיגורים (הדירה שלהם לא יכולה לשמש למיגורים כי הם משתמשים במתקני קרינה גרעיניים ובייחוד מתקן קרינה נויטרונים) אלא בתור בסיס תקיפה בלבד, מפעילי ציוד קרינה מתחלפים כל הזמן ועובדים שם בתורנויות.
בכל תקיפה אנחנו שומעים בבירור הזזות של ציוד כבד מעל מקום התקיפה. אחרי התקיה שוב צעדים והזזות - הם מזיזים מתקן קרינה למקום אחר. אם אין הזזות אחרי התקיפה. זה אומר שתיהיה עוד תקיפה.

עבור רוב האנשים החגים הם זמן נעים ושמח, עבורינו זה זמן שבו אנחנו סופגים תקיפות אכזריות במיוחד.

Extreme murder attempts on my father at night, here is explanation.
Neutron attack against my parents at night, another neutron attack against me.

I published daily evidence for most days since my last evidence publication.

For neighbors murderers who are sitting in attack base located in apartment above ours, holidays are perfect opportunity for attacking us harder and non stop. In their apartment radiation equipment operators are interchanging all the time, most of them members of suspected family. That apartment is used solely as attacking base and it is not used for living (the apartment cannot be used for living because they are using there nuclear radiation devices and especially neutron radiation device). They work there in shifts.
On each attack we clearly hear movement of heavy equipment above the place of the attack. After the attack we hear footsteps and movement of heavy equipment again - they are moving the equipment to the next attack spot. If there are no movements after the attack, this means they will attack again in the same place.

For most of people holidays is a pleasant time, but for us it is not because during this time we are being attacked very brutally.
יום רביעי, 19 באוקטובר 2016

19 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).


Extreme murder attempts on my father at night. Neutron attack against mt parents (in clip elevated gamma background radiation caused by neutrons).
 
 

יום שלישי, 18 באוקטובר 2016

18 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. תקיפת נויטרונים גדי בבוקר (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).


Extreme murder attempts on my father at night. Neutron attack against me at morning (in clip elevated gamma background radiation caused by neutrons).
 

יום שני, 17 באוקטובר 2016

17 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא.

Extreme murder attempts on my father.

יום ראשון, 16 באוקטובר 2016

Internet Line Was Disabled Because Of My Recent Publications - קו אינטרנט נותק בגלל פרסומים האחרונים שלי

ניראה שפרסום האחרון היה רלוונטי, תוכנית השמדת האזרחים כוללת לא רק מתקני קרינה, אלא גם שימוש בגז רעיל וגז עצבים לרצח המוני.
בגלל סיבה בתור כפיה לשתיקה זו לפני זמן קצר ניתקן לי חיבור אינטרנט.

Looks like the latest publication about toxic gases and nerve paralytic gases is very relevant, because as part of citizens extermination program - they are using it for mass murder along with radiation devices.
For this reason as coercion for silence they just disabled my internet line.

16 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. תקיפת נויטרונים נגדי (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).


Extreme murder attempts on my father at night. Neutron attack against me (in clip elevated gamma background radiation caused by neutrons).

Slowly Killing Us With Toxic And Nerve-Paralytic Gases - רוצחים אותנו באיטיות על ידי גזים רעילים וגז עצבים

לפני מספר שנים כתבתי פוסט על פיזור גז עצבים בקרבת מקום על ידי כנופיה שנתפסה באיזור שלנו: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/08/blog-post_5160.html. הכנופיה כללה גם אנשים מאותה קהילה כמו מפעילי ציוד קרינה המקומיים.

שמנו לב שלאחרונה בדירה שלנו מתו רוב החרקים (אנחנו לא משתמשים בכימיה או מכשירים כלשהם נגד החרקים). זה ידוע שחרקים מתים בגלל סוגים שונים של גז עצבים, וגזים רעילים אחרים.
במקומות איפה עובדים עם חומרים מסוכנים לחיים או יש חשש לשימוש בחומרים מסוכנים כנגד, לרוב מחזיקים חיות או ציפורים בכלובים בתור אינדיקציה - אם היות מתחילות למות, זה סימן שהמקום מסוכן לחיים. במקרה שלנו החרקים משמשים בתור אינדיקציה. במקרה שלנו החרקים משמשים בתור אינדיקציה, רוב העכבישים מתו (האכלתי אותם בקביעות במשך 10 שנים האחרונות, אבל בשנה האחרונה עכשיו נשארו רק גופות שלהם).
הוסםתי תמונות לדוגמא: בתמונה לפני שנה רואים שאני מאכיל את העכבישים עם תיקן. הם בריאים. התמונה השנה הגופה של העכביש לא ניזוקה, אבל הוא מת תלוי על הרשת שלו והגוף שלו כבר התייבש. וככה המצב בעשרות רשתות: גופות במקום עכבישים בריאים ושבעים.

אמא מאוד רגישה לגזים ויש לה את כל הסימפטומים הטיפוסיים של הרעלה מגז. לכן, אנחנו סבורים שבנוסף למתקני קרינה, מפעילי ציוד קרינה או אותה כנופיה שקשורה עליהם בשכונה מפזרים גז רעיל ו/או גז עצבים שרוצח אותנו ואנשים רבים אחרים בשכונה באיטיות.

Few years ago I wrote an article about nerve-paralytic dispersion by gang which was captured in our area (Hebrew): http://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/08/blog-post_5160.html. The gang included also people from same community like local radiation equipment operators. In our case, insects are used as indication, and almost all spiders are dead (I was feeding them on regular basis for over 10 years, now I only find their corpses left).
I have attached pictures for example. In the first picture which was taken an year ago I'm feeding my spiders with a cockroach. They look healthy. On the second picture you can see spider carcass tied on its net, it is undamaged but the body has dried out. And the same situation is in many nets, only carcasses instead of healthy pleased spiders.

We have noticed that in our apartment died most of insects (we are not using chemical or any other devices against insects). It is known that insects are dying because of some nerve-paralytic and other toxic gases.
In places where people working with hazardous materials which can kill, or places where somebody could use such materials against, usually they are holding animals or birds as indication - if animals are dying, this means that the place is hazardous to the life.
Mother is very sensitive to such gases and she has all the typical symptoms of gas poisoning. Therefore, we believe that in addition to radiation devices, operators or same gang which is connected to them in the neighborhood dispersing toxin and/or nerve-paralytic gases which slowly killing us and other people in the neighborhood.

יום שבת, 15 באוקטובר 2016

15 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. תקיפת נויטרונים גדי בבוקר (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).

Extreme murder attempts on my father at night. Neutron attack against me at morning (in clip elevated gamma background radiation caused by neutrons).

יום שישי, 14 באוקטובר 2016

14 Oct

תקיפת נויטרונים גדי בלילה. ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא.

Neutron attack against me at night. Extreme murder attempts on mu father.לרוצחים מקומיים אין שום דבר קדוש - For Local Murderers Nothing Is Holly

13 אוקטובר

לא הספיקה סובלנות למפעילי ציוד קרינה מקומיים (שכנים רוצחים - סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מענים למוות אנשים תמימים עבור הממשלה) והם לא המתינו עד סוף יום כיפור כדי לתקוף. הם תקפו אתמול את אמא שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

היום ללא הרף הם תוקפים אותנו עם מתקן קרינה אלקטרומגנטי רב עוצמה שמשבש פעולה של מכשירים אלקטרוניים (מחשבים, מצלמות וכד').

בלילה הם ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי ובאכזריות עינו את אמא.

ביום תקפו את הלב של אמא שלי במטרה לרצוח במקום, זה קרה במקום ציבורי (בחנות, או אוטובוס או ברחוב). עכשיו שוב מענית אותה באכזריות בלתי אנושית - מבשלים אותה בעודה חיה. היא מתפתלת בכאבים. מפעילי ציוד קרינה מענית אותה באמצעות מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה שפועל בתדר גבוה, הוא עובד בתדר כ8000MHZ וגורם לתחושת בעירה בעור.

בצורה כזאת אנשי השלטון, אירגון החשאי שעומד מאחורי תוכנית השמדת האזרחים רוצים לכפות עלינו שתיקה. הם פועלים כמו אירגון טרור ומשפחתי בני ערובה בידיהם וכל פעם שהם רוצים לכפות עלינו משהו או להעניש אותנו, הם בוחרים בן משפחה ומכים בו חזק מאוד במטרה לרצוח ולגרום לו לסבול, כדי ששאר המשפחה ירגישו חסרי עונים שלא יכולים לעזור לו ויסבלו גם. הפעם למטרה הזא הם בחרו את אמא שלי.
האירגון החשאי היה צריך לבחור אנשים אכזריים במיוחד, סחרי עקרונות שיהיו מוכנית לעשות את העבודה המלוכלחת: לענות את הקורבנות למוות, הם בוחרים לעבודה הזאת פושעים ומספקים להם חסינות עבור הפשעים שלהם.13 Oct

Local radiation equipment operators (neighbors murderers - known to police drug dealers and currently radiation equipment operators torturing to death innocent people for the government) did not have enough patience to wait until Yom Kippur will end. Yesterday they attacked my mother with neutron radiation device.

Today, non stop they use high power EMP device which disrupts electronics (computers, cameras and etc.).

At night they committed extreme murder attempts on my father and violently tortured my mother.

Today my mother's heart has been attacked in a public place (in shop, street, or bus), the purpose was murder her instantly. Now operators are torturing her again with inhuman cruelty - they are cooking her alive. She is twisting in pain, radiation equipment operators torturing her with high frequency electromagnetic radiation device, it works on 8000MHZ and causing skin burning sensation.

The government and the secret agency which is standing behind citizens extermination program doing so to coerce our silence. They act like a terrorist organization and our family are hostages in their hands, every time when they want coerce or punish us, they are picking family member and striking him very hard, which is causing him extreme suffering, and so rest of family members will feel helpless and will suffer with him. This time they picked my mother for this role.
The secret agency had to chose most cruel and unprincipled people for the dirty work, somebody who would agree the victims to death. They are choosing criminals for this role and providing them with immunity for their crimes.יום רביעי, 12 באוקטובר 2016

12 Oct

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי בלילה (קליפ - רמות קרינה גמא רקע גבוהות - נגרם על ידי נויטרונים), תקיפת נויטרונים נוספת נגד אמא במהלך היום.

Extreme murder attempts on my father. Neutron attack against my parents at night (clip - elevated gamma background radiation - caused by neutrons), another neutron attack against my mother during daytime.