נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 27 בספטמבר 2016

כיצד סוכנות סודית ממשלתית רוצחים משפחה קטנה ותמימה - How Secret Government Agency Murdering Small Innocent Family

היום בבוקר לדירת החשודים הגיע בחור לכייל מתקני קרינה ומכשירי מעקב. הוא עבד במשך שעות ארוכות. במהלך הזמן הזה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא ותקפו על ידי מתקן קרינה נויטרונים. זה בנוסף לתקיפת נויטרונים בלילה.

עכשיו מידי לילה שכנים רוצחים תוקפים את ההורים שלי לפחות פעם אחת על ידי מתקן קרינה נויטרונים. מדובר על טרור רדיואולוגי התואם את הדוקטרינה של הסוכנות החשאית שעומדת מאחורי תוכנית השמדת האזרחים - הם מתנהלים כמו אירגון טרור, כופים בכוח שתיקה ומגבירים טרור בכל פעם שרוצים להעניש את האנשים התמימים אותם הם מחזיקים בתור בני ערובה.

שכנים מפעילי ציוד קרינה יודעים שדירה שלהם לא יכולה לשמש למיגורים כאשר הם תקופים עם מתקן קרינה נויטרונים, לכן רק מפעיל יושב שם והם כל הזמן מתחלפים. מכיוון שהדירה לא יכולה לשמש למיגורים, הם לא מבאים את הילדים שלהם ולא יכולים אפילו לדמות סוג של חיים נורמטיביים שם.

מה שאנחנו עוברים זה לא רק טרור רדיואולוגי, אלא ניסיונות רצח אכזריים. גם הלילה שכנים רוצחים ניסו לגמור את חייו של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, בבוקר כאשר ניגשתי אליו הוא לא נשם, אני הערתי אותו כשי שהוא ינשום וישרוד.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

This morning arrived a guy to adjust radiation and tracking devices. He worked many hours. During all that time radiation equipment operators attacked my parents multiple times with gamma radiation device, attacked with neutron radiation device. It was in addition to neutron attack at night which was committed against my parents.

Now every night they are attacking my parents at least once with neutron radiation device. It is nuclear terrorism matching the doctrine of the secret government agency standing behind citizens extermination program - they act like a terrorist organization, forcibly coercing silence , worsening terror every time when they want to punish, holding their victims as hostages.

Neighbors radiation equipment operators know that their apartment cannot be used for living when they attack with neutron radiation device, so only operator on duty sits in the apartment, they are changing all the time, but the apartment not used for living, they are not bringing children and cannot even demonstrate an ordinary life there.

We are not only terrorist attacks, but also neighbors murdering committing inhuman murder attempts. This night they attempted to finish my father by evoking serial apnea, when I came to his bed, he did not breath, I waked up my father so he could take a breath and survive.

Evidence will be published during weekend.

יום שני, 26 בספטמבר 2016

Extreme neutron attack the purpose is murder - תקיפות נויטרונים קיצוניות במטרה לרצוח

שכנים רוצחים סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי בלילה 2 פעמים על ידי מתקן קרינה נויטרונים. הורים ספגו מנה לפחות 20 מיקרו סיוורט, זאת מנת קרינה גדולה ומסוכנת מאוד כי כל נומטרון בודד גורם נזק בלתי הפיך, זה כמו קליע נכנס לגוף. הכוונות ברורות: המטרה שלהם לרצוח את ההורים שלי.

השלטון בוחר בתור מפעילים פושעים שמוכנים לעשות כל דבר בתמורה לחסינות מפני החוק. הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

Neighbors murderers ex drug dealers known to police and currently radiation equipment operators attacked my parents twice with neutron radiation device. My parents got dose of 2o uSv, it is a huge neutron dose because each neutron is like a bullet causing irreversible damage. The intentions are clear: their purpose murder my parents.

Government choosing operators from criminals who  are ready to do anything for law immunity.

Evidence will be published on weekend.
יום ראשון, 25 בספטמבר 2016

מדוע הממשלה רוצים לרצוח אותנו כמה שיותר מהר - Why The Government Wants Murder Us ASAP

בת משפחת החשודים האכזרית ביותר מנסה להספיק במשמרת שלה ליגרום כמה שיותר נזק. בלילה היא עינתה באכזריות בלתי אנושית את שני ההורים שלי: הורים שלי התפתלו מכאבים בלילה ובבוקר קמו כאילו הכו אותם במשק כל הלילה.

הם ביצעו ניסיונות קיצונייםן לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הם ניסו לגמור אותו, הוא לא היה אמור להתעורר בבוקר. זה נעשה לפי פקודות של הממשלה שהזמינו לרצוח את אבא שלי בהקדם האפשרי. הכל בגלל שהוא רוצה לסיים את הפרשה הזאת בדרך שלום והשלטון לא מעונין בכך. הם רוצים לרצוח אותנו כי רוצים להמשיך תוכנית השמדת אזרחים שבמסגרתה הם מקרינים למוות על אנשים תמימים באמצעות מתקנים גרעיניים ומתקני קרינה נוספים סופר משוכללים.

בלילה תקפו אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא - 3 תקיפות נגד ההורים שלי ו3 תקיפות נגדי. כמו כן תקפו את ההורים שלי ואותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

ההוראה להחמיר את התקיפות נגדנו באה מסוכנות ממשלתית סודית שאחראית על תוכנית השמדת האזרחים.

ראיות יפורסמו בסוף השבוע אם אשרוד עד אז.

Most cruel member of suspected family tries to do as much as possible damage during her shift. At night she violently torture my parents: my parents twisted in pain, at morning my parents waked up like they were beaten for the entire night.

They committed extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and powerful radiation strikes on heart.They actually attempted to finish my father at night, he was not expected to wake up a live. This is done according to commands from the government who ordered murder my father ASAP. It happens because my father wants to finish what is happening with us in a peaceful way, but the government are not interested in that. They want murder us and continue citizens extermination program where they mass murdering innocent people by irradiation with nuclear devices and other super advanced radiation weaponry.

At night we were been attacked 6 times with gamma radiation device - 3 attacks against me and 3 against my parents. In addition operators attacked me and my parents with neutron radiation device.

The command to worsen the attacks comes from government agency which is responsible for citizens extermination program.

Evidence will be published on weekend if I'll survive till then.


יום שבת, 24 בספטמבר 2016

סיכום של שבוע אכזרי במיוחד - Summary Of Extremely Cruel Week

השבוע שכנים רוצחים תקפו אותנו באכזריות פנאטית מידי יום, כל יום תקפו אותנו עם מתקן קרינה נויטרונים, כל לילה ניסו לרצוח את אבא שלי באכזריות ועינו באכזריות את כל בני המשפחה באכזריות פנאטית במשך כל השבוע.
כמו בכל שבוע, שיא התקיפות הוא ביום שני-שלישי ובסוף השבוע. כניראה ככה זה מסתדר עם לוח זמנים של מפעילי ציוד קרינה מקומיים.
השבוע בדירת החשודים עבדה בת משפחת החשודים - מפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר. בכל פעם שהיא מגיעה, תקיפות נויטרונים קיצוניות לחלוטין.

גם הלילה הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא גבוהות (גמא משנית כתוצאה מנויטרונים), אפשר לראות בקליפ המצורף.
ניסו לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי. להלן הסבר.

This week neighbors murderers attacked us with fanatic violence every day. Every day they attacking us with neutron radiation device, every night attempting violently murder my father, every light violently torturing all members of my family.
Like in every week, most cruel attacks usually on Mondays and Tuesdays, and then on weekend. Probably cruelty of attacks is according to murderers schedule.
This week in suspected apartment worked daughter of suspected family which is most cruel local radiation equipment operator. Every time when she arrives, neutron attacks are absolutely extreme.

This night they attacked my parents again with gamma radiation device, we observed elevated gamma background (secondary gamma caused by neutrons), you can see in the attached clip.
They attempted to murder my father by evoking serial apnea. Here is explanation.

Extreme Radiation Attacks - תקיפות קרינה קיצוניות

23 ספטמבר

שכנים רוצחים ביצעו 4 תקיפות נויטרונים פנאטית נגד בני משפחתי. 3 תקיפות נגד ההורים שלי (2 עם דוזימטר ואחת בלילה עם רמות קרינה גמא גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה בקליפ) ותקיפה אחת נגדי.

כמו כן בישלו את ההורים שלי בעודם חיים על ידי מתקןני קרינה אלקטרומגנטיים. באחת התקיפות קלטנו תדרים של 8GHZ, זה היה מתקן קרינה לא אזרחי. הם משתמשים במגנטרון עוצמתי רב עוצמה ברמה צבאית שעובדת בתדרים גבוהים יותר מציוד אזרחי.
זה היה בנוסף לניסיונות רצח אכזריים שרוצחים ביצעו בלילה נגד אבא שלי. להלן ההסבר של הגרף.

23 Sep

Neighbors murderers committed 4 fanatic neutron attacks against members of my family. 3 attacks against my parents (2 with dosimeter dose increase and one with elevated gamma background up to 40 uR/h), and one attack against me.

In addition they violently  cooked my parents alive with high power electromagnetic devices. In one of attacks we captured frequency of 8GHZ, it is not civil radiation device. They use high power military grade magnetron which works on higher frequencies than civil equipment.
It was in addition to extreme murder attempts committed by neighbors murderers against my father. Here is graph explanation.Another Night Of Extreme Attacks - לילה נוסף של תקיפות קיצוניות

22 ספטמבר

הילה שכנים רוצחים ניסו לגמור את חייו של אבא שלי. הם מאוד השתתדלו לגמור את חייו, את זה אתם יכולים לראות בגרף. להלן ההסבר.

כמו כן בוצעו תקיפות נויטרונים נגדי ונגד ההורים שלי בלילה. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות כתוצאה מנויטרונים, אצלי עד 41 מיקרו רנטגן לשעה ואצל ההורים שלי 39. כפי שאפשר לראות בקליפים המצורפים.

22 Sep

Neighbors murderers attempted to finish my father's live at night. You can see this in the attached graph. Here is explanation.

In addition they attacked me and my parents at night with neutron radiation device. We observed elevated gamma background levels of 41 uR/h in my sleep room, and 39 in my parent's sleep room. You can see this in attached clips.

ניסיונות לרצוח את אבא גם הלילה - Murder Attempts On My Father This Night Too

21 ספטמבר

שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי. להלן ההסבר.

21 Sep

Neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father. Here is explanation.

יום שלישי, 20 בספטמבר 2016

Secret goverment agency want silent us permanently - הסוכנות הממשלתית הסודית מנסה להשתיק אותנו לצמיתות

בלילה תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.  תקיפות שימשו בתור עינוי מניעת שינה בגלל האזעקות, המטרה להתיש  אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים. הם כופים שתיקה על ידי תקיפות במטרה להשתיק אותנו לצמיתות.
גם הלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. עינויים של ההורים היו בלילה קצוניים לחלוטין. שכנים רוצחים באכזריות בלתי אנושית בישלו להורים שלי את האיברים הפנימיים. הורים שלי התפתלו מכאבים וקמו בבוקר כאשר הכל כואב להם, כאילו מישהו הכה אותם במשך כל הלילה.
בנוסף, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. בתקיפה אחת נוספה מנה של נויטרונים בדוזימטר ובתקיפה השניה ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות שנוצרו בגלל נויטרונים (קליפ).

בתחילת השבוע הגיע למשמרת של שבוע שלם בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר. הסיבה שהביאו אותה כי הסוכנות נתנה הורא להגביר את החץ כדי להשתיק אותנו לצמיתות  לפי השיטה המקובלת של השלטון.

I have been attacked at  night 4 times with neutron radiation device. Attacks were used as sleep deprivation torture because of alarms. The purpose of attacks is to exhaust me so I will get killed on drive because of fatigue. It is coercion for silence, they want us to shut up permanently.
This night my parents were been attacked again with neutron radiation device. Night tortures of my parents at night were extreme. Operator violently cooked internal organs of my both  parents. My parents twisted in pain. In morning when they came out of bed, they feel like were beaten violently for the entire night.
In addition operators attacked my parents with neutron radiation device, dose increased in dosimeter and we observed elevated gamma background caused by neutrons (clip).

On the beginning of week operator arrived for this week shift, she is member of suspected family and is suspected to be most cruel torturer. Agency brought her because want to increase the pressure so we will shut up permanently which is a common government practice.


יום שני, 19 בספטמבר 2016

Cruel revenge from the government agency - נקמה אכזרית מסוכנות ממשלתית


בתמורה לכך שציינתי כי סוכנות ממשלתית האחראית על תוכנית השמדת האזרחים מתנהלת כאירגון טרור, זכינו לפעילות נקמה אכזרית שכללה עינויים בלתי אנושיים, ניסיונות רצח, הטרדה. הם מחזיקים את בני משפחתי בתור בני ערובה, ומענשים אותנו באכזריות על כל שאנחנו לא מסכימים למות בשקט ולקבל את הגורל שהם הכינו לנו. הם כופים עלינו שתיקה.

הסוכנות הזאת הייתה אמורה להיות ללוחמה בטרור, לצורך זה הם צויידו במיטב הטכנולוגיה. אבל מישהו מושחט הפך אותם לאירגון טרור שנלחם נגד בני עמו. התוצאה, הם נלחמים נגד זקנים חולים, תינוקות, נשים בהיריון ואזרחים תמימים. במקום לעצור, הם רק מחריפים.

אתמול על מעבר חצייה, כאשר האור היה ירוק כמעט רסו אותי כאשר כבר עברתי מחצית מהכביש. למזלי היו סביבי אנשים ואז הנהג נאלץ לתמרן כדי לא לרצוח מספר אנשים אקראיים. השוטר שהיה בצומת לא התיחס.
בלילה עינו אותי עד 5 לפנות בוקר על ידי מניעת שינה, הפעילו מתקן שמחזיק בסטרס ולא מאפשר לישון, בנוסף  בישלו לי רגליים במשך כל הזמן הזה. כמו כן ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה, כאשר ניגשתי למיטה שלו הוא לא נשם במשך דקות ארוכות, הערתי אותו כדי שיתחיל לנשום.
בלילה תקפו את ההורים על ידי מתקן קרינה נויטרונים, נוספה מנת נויטרונים מהירים וצפינו בגמא משנית כתוצאה מנויטרונים (קליפ).

בבוקר שפכו ביוב מסביב לרכב שלי כדי שתיהיה לי בעיה לגשת אליו ולצאת לעבודה.

עכשיו אנחנו מצפים להמשך הנקמה וניסיונות רצח.

Because I mentioned that the government organization which is responsible for citizens extermination  program acts like a terrorist organization, we were violently revenged by extreme tortures, deadly attacks and stalking. It is their way of coercion for silence. They act like terrorists and holding our family as hostages, but want us silently accept the destiny they prepared for us.

That organization was established as anti terror, they were equipped with most advanced equipment. But someone very corrupted altered them to become a terrorist organization fighting their own people. Instead of fighting terrorists, they fight against toddlers, pregnant women, ill elderly and innocent citizens. Instead of stopping the offensive activity, they are only making it worse.

Yesterday on a crosswalk on my green light a car almost rammed me when i was half way to the other side. The luck was that more people were nearby and I was aligned with them, so ramming me would mean killing more people. Police officer in the junction did not do a thing to stop a potential killer.
Last night i have been violently deprived from sleep until 5am, they used device which held me in stress so I could not have sleep. In addition they cooked my legs all the time. The murder attempts o my father were extreme, I  came to his bed and he did not  breath for few minutes, operators evoked very long apnea. I waked up my father so he would take a breath.
At night operators attacked my parents with neutron radiation device, does increased by 10 uSv fast neutrons and we observed elevated gamma background radiation (clip).

At morning, sewerage workers spilled shit on my parking, so i had troubles accessing the car.

Now we are waiting for next revenge actions and murder attempts from the government agency.


יום שבת, 17 בספטמבר 2016

Extreme Murder Attempts On My Father - ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי

שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצונים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. להלן הסבר.

Neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and powerful radiation blows on the heart. Here is explanation.

יום שישי, 16 בספטמבר 2016

Trained torturing cats and dogs and switched to humans - התאמנו בעינויים על כלבים וחתולים, עברו לענות אנשים

מפעילי ציוד קרינה הביעו את השנאה שלהם כלפי על ידי כך שבמהלך 45 דקות תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה כדי שלא תיהיה ליאפשרות להרדם. סך הכל נגדי ביצעו 4 תקיפות גמא.
ניסו בקיצוניות לרצוח את אבא שלי וביצעו נגדי תקיפת נויטרונים, הופיעה רמות קרינה גמא משנית גבוהה עד 41 מיקרו רנטגן לשעה.

כאשר שירותים החשאיים בחרו את המועמדים להיות מפעילי ציוד קרינה, הם חיפשו אנשים אכזריים במיוחד. יש עמים שבהם מקובל בילדות להתאמן לרצוח ולענות בעלי חיים כגון כלבים וחתולים ואז הם עוברים לבני אדם. בדיוק כאלה אנשים נבחרו להיות מפעילי ציוד קרינה מקומיים. בהתחלה הם התאמנו על כלבים וחתולים ועכשיו עברו לענות בני אדם.

Radiation equipment operators expressed their hatred to me when attacked 3 times with gamma radiation device withing 45 minutes, they did it so I will not able to get sleep. They committed total 4 attacks.
Operators committed extreme murder attacks on my father and attacked me with neutron radiation device, we observed elevated secondary gamma 41 uR/h cause by neutrons.

יום חמישי, 15 בספטמבר 2016

Ensuring Murder Plan Against Me Will Work - להבטיח שתוכנית הרצח נגדי תצליח

אתמול תוכנית הרצח של של שכנים רוצחים לא עבדה, למרות העינויים שנמשכו כל הלילה והתקיפות, שרדתי על הכביש ולא נהרגתי בתאונת דרכים.
לכן כדי להבטיח הצלחה של תוכנית שלהם, הלילה הם חזרו על כל אותם עינויים מלילה הקודם בתוספת 6 תדיפות גמא (רק 4 נרשמו כי מפעילי ציוד קרינה שיבשו הקלטה במצלמה).
הם רוצים להבטיח שתוכנית שלהם תצליח - כדי שאהרג בתאונת דרכים התוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים תמימים אקראיים. יש גם סיכוי שבנוסף על הכביש יכינו לי מלכודות כדי להבטיח הצלחת התוכנית.
בנוסף תקיפות האלו הן חבסלה בחברה בין לאומית בה אני עובד, הם מחבלים ביכולת עבודה שלוגורמים לכך שאני עלול לעשות טעויות קריטיות. וזה למרות שאני עובד ומשלם מיסים שהולכים למדינה וזה ממן את תוכנית השמדת האזרחים. האזרחים למעשה ממנים את ההשמדה שלהם.

במקרה שלא יהיו יותר עדכונים בבלוג, אתם תדעו שתוכנית של הרוצחים הצליחה. לכן חשוב מראש לציין מי האמראיים, קודם כל זה הממשלה, סוכנות שמנהלת תוכנית השמדת האזרחים ואז אלו הם מפעילי ציוד קרינה המקומיים - שכנים רוצחים.

ניסיונות לרצוח את אבא היו קיצוניים. כמו כן תקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים, הופיעה גמא משנית 41 מיקרו רנטגן לשעה כתוצאה מנויטרונים.

Yesterday murder plan of neighbors murderers did not have success - I managed to survive on the road and did not get killed, despite the tortures which lasted the entire night.
So today neighbors murderers wanted to ensure success for their plan and repeated yesterday's tortures again in addition to 6 gamma attacks (only 4 attacks were recorded because operators disrupted camera recording). Their plan to make me get killed on drive because of fatigue,. They don't care if random people will also get killed. Also they may prepare traps on the road to increase change of success for their plan.
In addition, the attacks are sabotage of an international company where I work, they sabotage my work because I can do critical mistakes. They are doing so despite the fact that I'm working and paying taxes which are going for funding citizens extermination program. Actually citizens are funding their own extermination by paying taxes to the government.

If I'll not update the blog anymore, it means that their plan worked. So it is important to mention who is responsible - first of all it is the government and the agency which is managing citizens extermination program, next are local radiation equipment operators - neighbors murderers.

Murder attempts on my father were extreme, in addition operators attacked me with neutron radiation device, we observed secondary gamma of 41 uR/h caused by neutrons.
 

יום רביעי, 14 בספטמבר 2016

Fanatic attacks an murder attempt - תקיפות פנאטיות וניסיון רצח

שכנים רוצחים תככנו  לרצוח אותי: עינו אותי במשך כל הלילה על ידי עינוי מניעת שינה - החזיקו אותי בסטרס, לא יכולתי להרדם. כדי לוודא שלא תיהיה לי אפשרות לישון, תקפו אותי 5 פעמים על ידי  מתקן קרינה גמא - אזעקות לא מאפשרות לישון. התוכנית שלהם הייתה להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים.
תקפו את  הורים לי פעמיים על ידי מתקן קרינה נויטרונים בלילה ותקפו את אבא פעם נוספת במהלך היום. בנוסף,ניסיונות לרצוח את אבא בלילה היו כה קיצוניים שמפעילי ציוד קרינה לא ציפו שהוא ישרוד את הלילה.

Neighbors murderers planned assassination attempt on me. They tortured me with sleep sleep deprivation, held me in stress which did not allow me to sleep. To ensure so I will not have a sleep, thy attacked me 5 times with gamma radiation device - alarms do not allow to sleep. They exhausted me so I will get killed on drive because of fatigue.
They attacked my parents twice with neutron radiation device at night, and attacked my father another time at daytime. Also, at night murder attempts on my father were so extreme that he was not expected to survive the night.