נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 31 באוגוסט 2016

31 Aug

הפעם בלילה שכנים רוצחים ביצעו אותה תוכנית מניעת שינה נגד ההורים שלי, כמו בלילה הקודם נגדי. הסיבה - הם יודעים שאבא שלי הולך לנהוג נהיגה קשה ביום חמישי, אז הם מכינים אותו מראש לכביש.

זה כמובן בנוסף לניסיונות רצח בלתי אנושיים שאפשר לראות בגרף פרק זמן מאוד קצר ממה שהם ביצעו במשך כל הלילה. כמו כן הרוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

This time neighbors murderers used same sleep deprivation torture scheme against my father like they used yesterday against me. They knew my father going to have a difficult drive on Thursday, so they prepared him.

It was in addition to extreme murder attempts which were committed against my father, in graph you can see short time from attempts which lasted during the entire night. And murderer attacked my parents at night with neutron radiation device.יום שלישי, 30 באוגוסט 2016

How road fatalities are genefated - כיצד מחוללים תאונות עם הרוגים בכבישים

שכנים רוצחים תקפו אותי בזמן שישנתי 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (סך הכל 8 תקיפות בלילה). מכיוון שהם ידעו שהולכת להיות לי נהיגה קשה, מדובר בניסיון להרוג. הרי תקיפות גמא משמשות בתור עינוי מניעת שינה ייחודי במקרה שלנו: האזעקות והחשש לתקיפות חוזרות לא מאפשרים לישון. בבוקר אני קם מותש וצריך לנהוג, הם משחררים אותי לכביש במצב שאני עלול לההרג כתוצאה מעייפות. יש יגידו לא לנהוג. אבל זה בלתי אפשרי כי זה אומר לחלוטין לוותר על החיים ולתת לרוצחים את מה שהם רוצים להשיג: למוטט את החיים. אי אפשר אחרי כל תקיפה להשאר בבית (הרי הם תוקפים כל הזמן ללא הפסקה), אחרת לא היה לי עבודה ועבודה דרושה כדי לאכול ולחיות.
זה קורה להרבה מאוד אנשים תמימים בארץ, מענים אותם בזמן השינה (באמצעים רבים, כולל גרימת כאב, החזקה בסטרס ועוד) ורובם לא מבינים מה קורה. לכן מצב בכבישים כל הזמן מחמיר.
בקית הזה יש תוספת של 25% הרוגים בכבישים לאומת הקית הקודם: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842239,00.html

בנוסף אני מפרסם תקיפת נויטרונים שבוצעה נגד ההורים שלי וניסיונות לרצוח את אבא שלי בגרף המצורף.

During my sleep time neighbors murderers attacked me 5 times with gamma radiation device (8 attacks total at night). They are using it as sleep deprivation torture because it is impossible to sleep with multiple alarms and awaiting the next attack every time. They knew I am going to have a difficult driving today, so they planned it to be an assassination attempt so I'll get killed on drive because of fatigue. Somebody may ask me, why I am going to drive exhausted instead of staying home. It is impossible to stop the life, it would mean that I let them win and reach their goal: ruin my  life. I cannot just stay home every time when they attack (and they attack non stop), I would loose my job. And I need a job because I need eat every day and live.
It happens with many innocent people who are being tortured at sleep time. Most of them are not aware about it (many methods of sleep deprivation are used: evoking pain, holding victim in stress and etc.). This is the reason why road fatalities getting worse all the time, despite improvements in infrastructure. This summer we have +25% in road fatalities (Hebrew): http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4842239,00.html

In addition I'm publishing neutron attack from the night and graph showing murder attempts against my father.יום שני, 29 באוגוסט 2016

29 Aug

ניסיונות קיצוניים לירצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב - גרף מצורף.

שני תקיפות נויטרונים נגד ההורים שלי.

Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on heart - graph attached.

Two neutron attacks against my father.

יום ראשון, 28 באוגוסט 2016

28 Aug

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא (גרף מצורף).

Extreme murder attempts on my father (attached graph).

יום שבת, 27 באוגוסט 2016

Extreme Murder Arrempts At night - ניסיונות רצח קיצוניים בלילה

בלילה שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. אפשר לראות בגרף המצורף. הסבר על דום נדימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

פרסמתי ראיות עבור מספר ימים נבחרים של התקיפות בשבוע האחרון.

At night neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining ti with powerful radiation blows on heart. You can see it in the attached graph. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused.

I published evidence of chosen days from last week.


Multiple Neutron Attacks - תקיפות נויטרונים מרובות

26 אוגוסט

בנוסף לניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה (גראף המצורף), מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים פעמיים על ידי מתקן קרינה נויטרונים ואותי הם תקפו גם עם ידי מתקן קרינה נויטרונים.

בתקיפה שבוצעה נגדי ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (רמות רגילות סביב 6) - אפשר לראות בקליפ המצורף, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים, מנת נויטרונין שנוספה היא 10 מיקרו סיוורט בדוזימטר.

26 Aug.

In addition to extreme murder attempts on my father (graph), radiation equipment operators attacked my parents twice with neutron radiation device, and attacked me with neutron radiation device too.

During attack against me, we observed elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels are around 6 uR/h) - you can see in the attached clip, it is secondary gamma caused by neutrons, neutron dose increased by 10 uSv.


יום חמישי, 25 באוגוסט 2016

Murderers planned kill my parents today - רוצחים תכננו להרוג את ההורים שלי היום

שכנים רוצחים ידעו שהיום הולכת להיות נסיעה להורים שלי. לכן בלילה הם תקפו את ההורים 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (זה לא מאפשר לישון בגלל אזעקה). זה היה בנוסף לעינויים קיצוניים בהם רוצחים בישלו הלילה ובלילה הקודם כליות של אבא שלי, איברים הפנימיים של אמא שלי באיזור המִפשָׂעָה. מדובר בניסיון רצח מתוכנן שהם הכינו במשך מספר ימים.
בנוסף לזה ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי משולב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב הסבר על דום נדימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

אתמול בערב, לפני תחילת תקיפות קיצוניות, שכנה החשודה הביאה מזוודה כבדה מאוד לדירת החשודים. המזוודה הייתה כל כך כבדה שהיא לא יכלה להרים אותה אלא גררה אותה על מדרגות. זה בדיוק תואם משקל של מתקן קרינה גרעיניים ניידים.

Neighbors murderers knew that my parents going to have a difficult drive today, so they attacked my parents at night 6 times with gamma radiation device. It was committed as sleep deprivation torture (gamma alarms do not allow to sleep). In addition they violently cooked my father's kidneys during last couple nights, and mother's internal organs in the groin area. it is planned murder attempt prepared by neighbors during last couple nights.
In addition, they committed extreme murder attempts on my father by combining evoking apnea with powerful radiation strikes on the heart explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused.

Yesterday at evening, just before starting the extreme attacks, suspected neighbor brought some very heave suitcase to the apartment. It was so heavy that she could not lift it up and dragged it over the stairs. It precisely matching the weight of portable nuclear radiation devices.
יום שלישי, 23 באוגוסט 2016

Attacks To Kill - תקיפות כדי להרוג

בהמשך לפרסום אתמול של העדות שלנו בו תיארתי עינויים בלתי אנושיים שעברנו בלילה, הלילה שכנים רוצחים ניסו לגמור את חייו של אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. רמות סטורציה של חמצן בדם ירדו ל41%, כאשר בפועל זה היה 40% אמיתיים, זה היפוקסיה קיצונית - מצב בו מוות כמעט ודאי.
הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

בנוסף שכנים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקם קרינה נויטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא סביב 6), זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים. אפשר לראות בקליפ.

Following yesterday's publication where I described inhuman tortures from the night, this night neighbors murderers attempted to finish my father's life by evoking apnea and powerful radiations trikes on the heart. SpO2 levels in my father's blood went down to 41%, when it was actual 40% which is extreme hypoxia - this is situation of almost certain death.

In addition neighbors attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma radiation up to 39 uR/h (normal levels around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons. You can see it in the clip.


יום שני, 22 באוגוסט 2016

פקודות של הסוכנות - Agency Orders

כפי שצפוי מסוכנות של השלטון שפועלת כמו אירגון טרור, העינויים בלילה הוחמרו.
שכנים רוצחים קיבלו הוראות מהמפקדים שלהם לגרום הכי הרבה נזק שהם יכולים בלילה, לכן הם משתמשים במתקנים שגורמים לכאב בלתי נסבל, באכזריות עינו את ההורים שלי שהתפתלו מכאבים. זה למעשה פקודה מהסוכנות לעינויים אכזריים יותר.

רוצחים עינו אותי על ידי מניעת שינה במשך כל הלילה: בישלו לי ראש והחזיקו אותי בסטרס כדי שלא תיהיה לי אפשרות להרדם עד 5 בבוקר. אז הם עברו לעשות את אותו הדבר לאבא ואמא שלי.

As expected from government's agency which acts like a terrorist organization, the night tortures have been worsen.
Neighbors murderers received orders from their superiors inflict as much damage as possible during the night, so they are using devices which causing insufferable pain, violently tortured my parents making them twisting in pain. Actually the agency ordered more violent tortures.

Murderers deprived me from sleep all the night: cooked my head and held me in stress which did not allow me to sleep until 5AM. Then they switched doing the same to my father and mother.

יום שבת, 20 באוגוסט 2016

How Murderers Ensuring To Make Their Plan Work - כיצד רוצחים מבטיחים שתוכנית שלהם תעבוד

רוצחים ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ושילוב של זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. אפשר לראות בקליפ המצורף.

כמו כן הם תקפו אותנו 5 פעמים בזמן השינה עם מתקן קרינה גמא. המטרה שלהם עינוי מניעת שינה כדי להבטיח שאני אתחיל את שבוע העבודה מותש ואהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות (הסיבה לכך שזה עינוי מניעת שינה בגלל אזעקות של הדיזימטר בתקיפות גמא, אנחנו לא יכולים לכבות אותו כי יודעים שאז הם ירצחו אותנו עם מנת קרינה קטלנית). סביר להניח שמידי לילה הם ימשיכו סוג דומה של עינויים כדי להבטיח שתוכנית שלהם לרצוח אותי תצליח.

Neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father at night, they evoked serial apnea and combined it with powerful radiation blows on heart. You can see it in the attached graph.

In addition they attacked us 5 times with gamma radiation device during our sleep time - it is sleep deprivation torture (we waking up on gamma alarms and cannot turn off dosimeters, because if we do so they will kill us with deadly radiation dose). They are doing so to make sure that I'll start working week exhausted, so I'll get killed on drive because of fatigue. Most likely they will continue sleep deprivation torture during working week to ensure that their plan to kill me will work.


יום שישי, 19 באוגוסט 2016

Cruel Creativity Of Neighbors Murderers And Government Policy - ישירות אכזרית של שכנים רוצחים ופוליטיקה של השלטון

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר, כרגע רוצחים בשירות השלטון) ביצעו בלילה 6 תקיפות גמא נגדי. תקיפות גמא זאת שיטת רצח ששכנים שינו אותה כדי שבנוסף תשרת בתור עינוי ייחודי למניעת שינה (במקרה שלנו כל תקיפת גמא מלווה באזעקה, אנחנו לא יכולים לכבות את הדוזימטר כי אז הם ירצחו אותנו עם מנות קרינה ענקיות). היצירתיות שלהם מבוססת על אכזריות קיצונית גנטית שלהם, שנאה וגזענות - אלה בדיוק גם הסיבות למה השלטון בחר אותם לשירות בתור רוצחים.
בכל תקיפה שמעתי בבירור צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי. בכל תקיפת גמא הם המתינו עד שארדם ואז תקפו אותי שוב ושוב. בין התקיפות הם בישלו לי את הרגליים כדי שלא תהיה לי אפשרות להרדם.
בגלל שהם מענים אותי מידי ליהל בשבועה העבודה, אני משתמש בסופי שבוע כדי לחזור לעצמי קצת ולצבור שעות שינה על מנת לשרוד שבוע נוסף. הפעם שכנים רוצחים מתכננים לוודא שלא תיהיה לי אפשרות לישון גם במהלך סוף השבוע. הם עושים את זהכדי להגדיל את הסיכוי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. זה רצח מתוכנן. לפי הפוליטיקה של השלטון, לא אכפת להם אם אנשים תמימים אקראיים יהרגו בתאונה כתוצאה מכך. זה לא מפתיע שסטטיסטיקה של תאונות דרכים כל שנה רק מחמירה לאומת השיפר בעולם המערבי, אפשר לקרוא על זה כאן:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835202,00.html .

פעילות לילית אכזרית באופן קיצוני הייתה ענישה על פרסום רשומות אחרונות וכפיה לשתיקה. הם רוצים לרצוח אותנו בשקט כדי שלא נתלונן על כך.

בנוסף, שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. אפשר לראות זאת בקליפ המצורף.

זה לא סיפק את צמאון הדגם שלהם, הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים.


Neighbors murderers (ex drugs dealers known to the police and currently murderers on government service) committed at night 6 gamma attacks against me. Gamma attacks is a murdering technique which was altered by neighbors to be used also as unique method of sleep deprivation torture (in our case every time happens gamma alarm and we cannot turn off the dosimeter because then they will murder us with huge radiation doses). Their creativity based on their genetic extreme cruelty, hatred and racism - these are also the reasons why government has chosen them to the service as murderers.
On each attack I clearly heard their footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place. With each gamma attack they waited until I'll fall to sleep and attacked me again and again. Between attacks they cooked my legs so I could not fall to sleep.
Because they torture me every night during a working week, I use weekends to recover a little and collect some sleep hours so I could survive another week. However, this week neighbors murderers planning to make sure so I could not have sleep even during a weekend. They are doing so to increase chance so I'll get killed on drive because of fatigue. This is planned murder. According to government policy they don't care if random people will also get killed because of that. It is not surprising that road fatalities statistics getting worse every year, comparing with other countries where it is becoming better. Here you can read about it (Hebrew): http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835202,00.html

This extremely cruel nightly activity was punishment for last publications and coercion for silence. They want murder us silently so we will not complain about it.

In addition, neighbors murderers committed extreme murder attempts on my father, the evoked apnea and combined it with powerful radiation blows on the heart - you can see it in the attached graph.

It did not satisfy their blood thirst, in addition they attacked me with neutron radiation device, we observed elevateg gamma background radiation up to 38 uR/h - it is secondary gamma caused by neutrons.