נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 31 ביולי 2016

31 July

ניסיונות קיצונים לרצוח את אבא, 2 תקיפות ניוטרונים נגד ההורים שלי.

Extreme murder attempts on my father, two neutron attacks against my parents.
 

יום שבת, 30 ביולי 2016

30 Jul

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא - להלן הסבר.Extreme murder attempts on my father - here is explanation

29 Jul

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא - להלן הסבר. בנוסף תקיפת נויטרונים נגד אבא ותקיפת גמא עוצמתית במיוחד.Extreme murder attempts on my father - here is explanation. In addition neutron attack was committed against my father, along with powerful gamma attack.
Another Planned Murder - עוד רצח מתוכנן

28 יולי
ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא - להלן הסבר.
כמו כן מפעילי ציוד קרינה עינו ותקפו את כל בני משפחתי בקיצוניות במטרה שנהרג. זה היה ניסיון רצח מתוכנן. להלן תיאור מפורט. כאן תיארתי בזמנו באופן מאוד מדוייק מה הרגשתי בתקיפה מסוג הזה.

28 Jul
Extreme murder attempts on my father - here is explanation.
In addition radiation equipment operators violently attacked and tortured all members of my family, they did it so we will get killed. Here is our testimony for what happened then. Here, some time ago I described precisely what sensations I had during this sort of attacks.

27 Jul

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא - להלן הסבר.


Extreme murder attempts on my father - here is explanation.

26 Jul

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא - להלן הסבר. תקיפת ניוטרונים נגדי.

Extreme murder attempts on my father - here is explanation. Neutron attack against me.יום חמישי, 28 ביולי 2016

Repeated planned murder - ניסיון חוזר לרצח מתוכנן

שכנים רוצחים שוב תכננו לרצוח אותנו. הפעם  הם יעינו אותי על ידי מניעת שינה בעזרת מתקן קרינה רב עוצמה. הם כיוונו את המתקן על הראש שלי והפעילו במשך זמן רב. המתקן משתק את הקורבן ולא מאפשר לישון וגם לא מאפשר להתעורר ולזוז. כאשר התעוררתי הראיה שלי הייתה מטושטשת. כת אותו מתקן הם הפעילו גם נגד אבא שלי. את אמא ניסו לרצוח על ידי תקיפות על הלב. במשך כל זמן התקיפות שמענו בבירור הזזה של עצמים כבדים מעל מקומות השינה שלנו וצעדים של השכנים. בלילה תקפה אותנו אותה מעילת תיוד קרינה אכזרית במיוחד מסוף השבוע. הסיבה לתקיפות אכזריות בלילה האחרון כי מפעילים  ידעו שלי ולאבא שלי הולכות להיות היום נהיגות מסובכות במיוחד.
At night radiation equipment operators again planned murder us. This time they deprived me from sleep with extremely powerful radiation device. Operators pointed the device on my head, it paralized me so i could not move, could not wake up but was also not on a sleep. When i waked up my sigh was blurry. This todture lasted long time. Same attack was committed against my father. Operators atempted to murder my mother by attacking her heart. During all time of attacks we clearly heard footsteps and movement of heavy equipment above our sleeping places. Attacks were committed by same extremely cruel member of suspected family that violently attacked us last weekend. The reason for so cruel attacks because operators knew me and my father going to have very difficult drives today, so they planned accordingly.

יום שני, 25 ביולי 2016

Extreme Murder Attempts - ניסיונות רצח קיצונים

ניסיונות רצח קיצוניים נשמכים. בלילות מפעילי ציוד קרינה באכזריות בלתי אנושית מנסים מידי לילה לגמור את חייו של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב. כאן אתם יכולים לראות אותם ניסיונות מהלילה האחרון.

Extreme murder attempts continuing. At each night radiation equipment operators attempting to finish my father's life by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart. Here you can see same attempts from the last night.

Another Cruel Weekend - עוד סוף שבוע אכזרי

24 יולי

ב22 יולי הגיעה לדירת החשודים אחת ממפעילות ציוד קרינה האכזריות ביותר ממשפחת החשודים. התוצאה, כצפוי תקיפות אכזריות במיוחד בסוף השבוע בנוסף לעינויים באכזריות בלתי אנושית.
לפני שהיא סיימה את המשמרת שלה, תקפה את ההורים שלי ואותי שוב עם מתקן קרינה נויטרונים.

24 July

At 24 July arrived for weekend work one of most cruel suspected family members, she violently attacked us during the entire weekend, it included inhuman tortures, murder attempts and nuclear attacks. Just before she left, she attacked my parents and me once more with neutron radiation device.


Neutron Attacks In Public Places - תקיפות נויטרונים במקומות ציבוריים

21 יולי

תקיפות ניוטרונים מחוץ לבית ממשיכות. שוב תקפו את אבא שלי מחוץ לבית במקום ציבורי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. רכב עצר קרוב לרכבו של אבא שלי למספר דקות, ביצע את התקיפה וברח מהמקום.

21 July

Neutron attacks outside of our home continuing. Again my father was been attacked outside of our home in public place. Neutron radiation device was in specially equipped vehicle, the vehicle stopped close to my father's car, committed attack and escaped.ראיות לרצח מתוכנן - Evidence For Planned Murder

19 יולי

בהמשך לעדות שלי בה תיארתי תקיפות אכזריות במיוחד, להלן הראיות. בנוסף, מסתבר שמפעילי ציוד קרינה באותו לילה ניסו לרצוח גם את אבא שלי, הראיות לכך בגרף המצורף.


19 July
 
Following my testimony for extremely cruel attacks, here is the evidence. In addition, it comes that at the same night operators also planned murder my father, you can see it in the attached graph.יום שלישי, 19 ביולי 2016

Planned Murder - רצח מתוכנן

שכנים רוצחים תקפו אותי בלילה 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. המטרה עינוי מניעת שינה כדי להתיש אותי, על מנת שאהרג בתאונת דרכים.
הם ידעו שיש לי מעט מאוד שעות שינה ואני צריך מאוד מוקדם בבוקר לעשות נסעה ארוכה ומסובכת מאוד. למעשה מה שהם עשו זה רתח מתוכנן.
שכנים תוקפים אותנו במשך כל הלילה, הם ערים כל הזמן שאנחנו ישנים, בזמן התקיפות אנחנו שומעים צעדים שלהם והזזות של ציוד כבד.
Neighbors murderers attacked me at night 5 times with gamma radiation device. This was sleep deprivation torture, they did it because knew i have very difficult drive very early at morning. So they exhausted me all the  ight so i'll get killed on drive. This was a planned murder.
Neighbors awake during out entire sleep time, on attack we hear tbeir cootsteps and movement of heavy objects.

יום ראשון, 17 ביולי 2016

תקיפות באכזריות בלתי אנושית - Attacks With Inhuman Cruelty

ניסיונות רצח שבוצעו בלילה נגד אבא שלי היו קיצוניים לחלוטין, לפי תוכנית של מפעילי ציוד קרינה את הלילה הזה אבא שלי לא היה אמור לשרוד (בדיוק כמו בלילה הקודם, אך הפעם הם שינו מעט טקטיקה וביצעו מכות קרינה עוצמתיות מרובות על הלב).

בלילה עינו את שני ההוריםן שלי באכזריות בלתי אנושית תוך גרימת כאב בלתי נסבל, הורים שלי לא יכלו לישון במשל כל הלילה.
אותי תקפו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה - מפעילי ציוד קרינה ידעו שיש לי נסיעה קשה מאוד בשעות מוקדמות של הבוקר, הם רצו לוודא שאצא לכביש מותש על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

כמו כן תקפו פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

כל התקיפות בוצעו על ידי מפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר, בת משפחת החשודים.

Extreme murder attempts were committed at night against my father, according to plans of operators my father was not expected to survive this night (exactly like previous night, but this time they changed tactics and added a lot of powerful radiation blows on the heart).

At night my both parents were been extremely tortured, operators inflicted insufferable pain, my parents could not sleep for the entire night.
I have been attacked 4 times with gamma radiation device - operators knew that I'm going to have very difficult drive very early at morning, so they wanted to make sure that I'll be driving while I'm exhausted so I'll get killed on drive because of fatigue.

In addition, they attacked my parents twice with neutron radiation device.
All attacks were been committed by most cruel radiation equipment operator, member of suspected family.

גורמת נזק ככל שהיא יכולה - Making As Much Damage As She Can

16 יולי

רמת התאכזרות של סדיסטים פנאטית עולה מידי יום, היא רוצה בכמה ימים שהיא עובדת בדירת החשודים להספיק לגרום כמה שיותר נזק.

בלילות ניסיונות לרצוח את אבא שלי קיצוניים לחלוטין. עינויים בלתי פוסקים של ההורי, גרימת כאב בלתי נסבל, בישול אשכים זה רק חלק קטן מאוד ממעשים אכזריים שמבוצעים נגדינו. בללה תקפו את אמא שלי עם מתקן קרינה נויטרונים וביום אותי.

16 July
Cruelty level of fanatic torturer rising all the time, in time she is working in suspected apartment she is struggling to make as much damage as she can.

At night murder attempts on my father are absolutely extreme. Non stop torturing my parents, inflicting insufferable pain, cooking groin are only small part of inhuman acts of cruelty which are committed against us. At night they committed neutron attack against my mother, during daytime they committed the same against me.

יום שבת, 16 ביולי 2016

When Professional Torturer Arrives The Attacks Are Extreme - כאשר מגיעה סדיסטית מקצועית התקיפות קיצוניות

בכל פעם שמגיעה לסופי שבוע מפעילת ציוד קרינה המאוד אכזרית שעובדת כרגע בדירת החשודים, התקיפות נגדינו הן באכזריות פנאטית.

מדובר על מפעילת ציוד קרינה מקצועית ומיומנת מאוד בעינוי ורצח של אנשים תמימים.

תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

ראיות יפורסמו בהמשך.

Every time when arrives for weekends very cruel radiation equipment operator who is working now in suspected apartment, attacks against us became fanatically cruel.

She is very professional radiation equipment operator, she has a lot of experience in torturing and murdering innocent people.

We were been attacked multiple times with neutron radiation device.

Evidence will be published later.

15 July

לאחד ההגעה אתמול של מפעילת ציוד קרינה בין האכזריות ביותר,  ניסיונות רצח והעינויים נעשו הרבה יותר גרועים.

עכשיו מפעילי ציוד קרינה בלילות באכזריות פנאטית מנסים לרצוח את אבא שלי על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. המטרה שלהם כדי שאבא שלי לא ישרוד את סוף השבוע.
עינויים נגד ההורים שלי בלילות חומרו מאוד גם הם, הורים שלי בקושי מצליחים לקום בבוקר בגלל כאבים של עינויים בלתי פוסקים שנמשכו כל הלילה.

After yesterday when arrived one of most cruel suspected radiation operator, murder attempts and tortures got much worse.

Now at night radiation equipment operators working very hard to murder my father, they are combining evoking serial apnea with powerful radiation blows on the heart to murder my father instantly. They are planning to make so my father will not survive this weekend.
Torturers against my parents at night got very bad, now on morning my parent barely able to wake up because on insufferable pain caused by night tortures.

14 July

אחרי הצוהריים הגיעה מפעילת ציוד קרינה שתתקוף אותנו במשך כל סוף השבוע.

היא החליפה את מי שעבד שם במשך השבוע. מיד השתנה סגנון של תקיפות, ניסיונות לרצוח את אבא שלי נעשו אפילו עוד יותר אכזריים.

After noon arrived radiation equipment operator who will attack us during the weekend.

She replaced other operator who worked during the week. Right after her arrival, torture and attacks style has changed, attacks became much more cruel.