נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 27 ביוני 2016

Wounds Which Never Heal [picture] - הפצעים שלא מחלימים לעולם [תמונה]

תקיפות קרינה גרעיניות גורמות נזק אדיר, במקומות איפה פגעה הקרינה במלוא עוצמתה נשארות כוויות קרינה שלא מחלימות לעולם. לכל אחד מאיתנו יש כוויות כאלה במקומות שונים בגוף (למשל כוייה שלי שלא מחלימה עד היום מ2013).
בתמונה המצורפת אפשר לראות כוייה כזאת של כווית קרינה גרעינית על רגל של אבא שלי שלא מחלימה  מ2011 (כפי שכוויות רבות נוספות).

Nuclear attacks causing tremendous damage, in places where it hit with full power it leaves radiation burns which never heal. Everyone from my family has such burns in various places on our bodies (for example my burn which does not heal from 2013).
In the attached picture you can see radiation burn on my father's keg, this nuclear radiation burn never heals since 2011 (as many other burns).

Extreme Tortures By Deviant Torturer - עינויים אכזריים ממענה סוטה

מפעילי ציוד קרינה עובדים בטקטיקה כדי להגדיל את הכיסוי שלהם להצלחה (רצח של אדם תמים). הם מבצעים ניסיונות רצח משולבים נגד אבא שלי על מנת לגמור את חייו. הם מחזיקים אותו בהיפוקסייה ארוכה מאוד ולא מאפשרים לו לנשום על ידי שיתוק מרכז הנשימה של המוח, ואז מכים במתקן אלקטרומגנטי חזק כדי לרצוח במקום. וגם כל הזמן חוזרים על ניסיונות רצח בשיטות האלו.

הלילה בנוסף לניסיונות רצח קיצוניים, העינויים היו קיצוניים. שכנה סדיסטית במשך כל הלילה עבדה קשה מאוד: הורים שלי ספגו עינויים בלתי אנושיים במשך כל הלילה, זה כלל בישול איברים הפנימיים תוך גרימת כאב בלתי נסבל ובישול איזור האשכים לאבא שלי. מפעילת ציוד קירנה זו סוטה מין, זה חותם עינויים ייחודי שלה שהיא תוקפת עברי מין של הקורבנות שלה.

אותי עינו במשך כל הלילה על ידי עינוי מניעת שינה, זה כלל שדה אלקטרומגנטי שלא אפשר לי להרדם בשילוב עם 5 תקיפות קרינה גמא (אזעקות). המטרה הייתה להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים בתוצאה מעייפות.

במשך כל זמן העינויים והתקיפות,ש מעתי צעדים מעל מקום השינה שלי והזזות של ציוד כבד.

בנוסף מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי ואותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים (במקרה שלי אפשר לראות בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן - זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים והאזעקה היא מתקיפת גמא שהייתה כדקה לפני זה).

Radiation equipment operators using tactics to increase their chance to success (murder of innocent person). They are committing combined murder attempts on my father, because they want finish his life as soon as possible. They are maintaining very long deep levels of hypoxia and not allowing my father to breath (disabling brain breathing center), and then strike with powerful electromagnetic device for instant murder. They repeat all the time this method of murder.

In addition, at night we were been extremely tortured. Sadistic neighbor worked very hard at night: my parents were violently tortured for an entire night, it included cooking of internal organs (insufferable pain), and cooking groin of my father, This is unique torture signature of one member of suspected family, she is sexual deviant and likes attacking gender organs of her victims.

I have been tortured all the night, operators used electromagnetic field which did not allow me to sleep, they combined it with 5 gamma attacks (alarms). The purpose was to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

During the entire torture time I heard footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place.

In addition, operators attacked me and my parents with neutron radiation device. In my attack you can see clip with elevated gamma background levels up to 39 uR/h and hear the gamma alarm from gamma attack which was committed about a minute before.Trying To Cause As Much Damage As Possible - מנסים לגרום כמה שיותר נזק

26 יוני

ניסיונות רצח קיצוניים ממשיכים. בדירת החשודים עדיין עובדת אותה בת משפחת החשודים, היא מנסה לגרום כמה שיותר נזק במשמרת שלה.

אותי תקפו עם מתקן קרינה נויטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).

 26 June

Extreme murder attempts continuing. Same operator continues her shift in the suspected apartment she tries inflict as much damage as possible during her shift.

Operators attacked me with neutron radiation device, we observed elevated background gamma radiation up to 38 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons.


מפעילי ציוד קרינה מבינים מה הנזק שהם גורמים לבריאות - Radiation Equipment Operators Understand The Health Damage They Inflict

25 יוני

ניסיונות רצח נגד אבא שלי נעשו אפילו עוד יותר חמורים. מפעילי ציוד קרינה מקומיים (שכנים החשודים - סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מפעילי ציוד קרינה שמענים למוות אנשים תמימים עבור השלטון) תכננו לגמור את חייו של אבא שלי.

בנוסף תקפו אותי פעמיים על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

חשוב לציין שמנות קרינה נויטרונים חודרות לדירה שמתחתינו בה גרים ילדים קטנים שגם סופגים את מנות קרינה הללו.

למרות זאת, מפעילי ציוד קרינה יודעים היטב על הנזק הבריאותי שגורמת קרינת נויטרונים. לכן בדירה שלהם הם עובדים במשמרות בלבד ואף אחד לא גר שם באופן קבוע, הם לעולם לא מבאים ילדים שלהם.

25 June

Extreme murder attempts on my father got even worse at this night. Local radiation equipment operators (suspected neighbors - ex known to the police drug dealers and now radiation equipment operators who are torturing innocent people to death for the government) planned to finish my father's life.

In addition, they committed two neutron attacks against me.

Important to mention that neutron radiation penetrates to the apartment below where living small children who get these radiation doses as well.

However, radiation equipment operators know very well about the health damage neutron radiation dose. Therefore they only arrive to the apartment to work at shifts and never bring their own children and nobody living the the apartment.

ניסיונות רצח קיצוניים - Extreme Murder Attempts

24 יוני

מפעילי ציוד קרינה ביצעו בלילה ניסיונות רצח קיצוניים נגד אבא שלי. להלן גרף המצורף.

24 June

Radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father. You can see results in the attached graph.

יום שישי, 24 ביוני 2016

תוצאה של תקיפות גרעיניות [התמונות קשות לצפיה] - The Result Of Nuclear Attacks [shocking images]

בשנת 2011 פרסמתי מאמר:  http://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/01/blog-post_03.html
זה פורסם לאחר תקיפות קרינה מאסיביות שבוצעו נגד אבא שלי על ידי מפעילי ציוד קרינה המקומיים (לפי סימפטומים מנה מקומית של 200~300 רנטגן!)

באותו פסוט הצגתי את התוצאות של תקיפות קרינה האלו על הרגליים של אבא שלי.

כעט אציג לכם מה קורה עם הרגליים של אבא שלי אחרי כמה מאות תקיפות ניוטרונים אשב מבוצעות באופן סיסטמטי על ידי מפעילי ציוד קרינה המקומיים.

בתמונה המצורפת (הראשונה והשלישית) אפשר לראות רשת של כלי דם מתחת לאור של אבא שלי ברגליים שלו, אפשר לראות שהמצב החמיר מאוד (סימנתי בעיגולים אדומים). זה אומר שכלי דם התרחבו ואינם חוזרים למצבם הרגיל, הם לא יכולים לחזור בגלל שהעצבים מתים כתוצאה מתקיפות גרעיניות.
בתמונה השניה אפשר לראות שאצבעות ברגליים של אבא שלי התקצרו. הסיבה: הקרנה סיסטמטית עם ניוטרונים. ניוטרונים הופכים זרחן שהוא חלק ממרכיבי העצם לאיזוטופ רדיואקטיבי עם אנרגייה גבוהה מאוד ואורך חיים קצר (שבועיים), הקרינה משמידה תאים מסביב והאיזוטופ מפרק - זה מפרק את העצם. בתמונה סימנתי אצבע לדוגמא בה אפשר לראות בבירור שהיא התקצרה.

כל הנזק שאתם רואים נעשה על ידי אותם מענים. כל צעד עולה לאבא שלי כאב שהוא נאלץ לסבול מידי יום. למרות זאת, המענים ממשיכים באכזריות לענות את אבא שלי מידי יום ולילה, מבשלים את הרגליים שלו תוך גרימת כאב בלתי נסבל, חופרים בפצעים המדממים שלו, תוקפים אותו על ידי מתקני קרינה גרעיניים ובכך גודלים ממנו את הסיכוי האחרות שלו ללכת ולחיות.

It was published after couple massive nuclear radiation strikes on my father which were committed by local radiation equipment operators (according to symptoms local doses of 200~300 Roentgen!).

In that post you can see what happened with my father's feet after the radiation strikes.

Now I'll show you what is happening with my father's feet after couple hundreds of neutron attacks which are systematically committed by local radiation equipment operators.

You can see in the new picture published here (first and the third one) that the subcutaneous vascular network on my father's feet got much much worse (marked with red circles). This means that the blood vessels got widen and not returning to their initial state,  constriction function does not occur because the nerves are dead due to nuclear radiation attacks.
In the second picture you can see that the fingers on my father's feet got shorter over the years. The reason is: systematic irradiation with neutrons causing this. Neutrons are converting stable phosphor element which is part of the bone to a radioactive one with very high radiation energy and short life time (two weeks), the radiation destroys cells around and collapses - this ruining the bones. For example I marked a finger where you can clearly see it was shortened.

All the damage that you see is inflicted by the same torturers. Each step costs my father a pain that he needs to suffer every day. Despite this, the torturers continue violently torturing my father every day and night, cooking is feet and inflicting insufferable pain, digging in his open wounds, attacking with nuclear radiation devices, taking from his his last chance to walk and live.

יום חמישי, 23 ביוני 2016

19-23 June

19 June
20 June

21 June22 June


23 Juneיום רביעי, 22 ביוני 2016

עינויים: מהגדרות למציאות שבה אנו חיים -Tortures: From Definitions To Our Reality

לפני זמן קצר פרסמי מאמר שכולל הגדרות הקשורות לעינויים.

כאן אסביר על הקשר בין ההגדרות לבין המצב בו נמצאת משפחתי.

עינויים:
אני מפרסם ראיות יומיות בהן אני מתאר את העינויים שבני משפחתי עוברים מידי יום על ידי מפעילי ציוד קרינה (מענים). באכזריות מענים את בני משפחתי על בסיס יומי, זה כולל: עינוי מניעת שינה סיסטמטי (על ידי גרימת כאב וגם בשיטה ייחודית שמתוארת כאן), גרימת כאב בלתי נסבל על ידי מגוון מכשירי קרינה (למשל מתקן מיקרוגל רב עוצמה המשמש בתור כלי עינוי ורצח - למעשה מבשלים את הקורבן בעודו חיי) וכד'.

מתקני עינויים:
כפי שמתואר מעלה, מתקנים טכנולוגיית משוכללים מסוגים שונים המשמשים כדי לענות אותנו.

מי יכול להיות מענה?
במקרה שלנו, המענים המקומיים הם משפחה של מפעילי ציוד קרינה סוחרי סמים יודעים למשטרה לשעבר, וכרגע רוצחים באמצעות עינויים אזרחים תמימים עבור השלטון באמצעים שכמעט ולא משאירים עקבות.

עינויים וטרור:
הם לא רק מענים אותנו. ניסינו פעמים רבות לפנות למוסדות המדינה כדי שיפסיקו את הפעילות נגד בני משפחתי. אך במקום להפסיק את הפעילות, הפעילות נעשית כל הזמן יותר גרועה. יותר מזה, בעקבות הניסיונות שלנו שיפסיקו את הפעילות, ניסניונות שלנו לפרסם עדות וראיות של מה שקורה איתנו, אנחנו זוכים לפעילות ענישה אכזרית.
הם מענים אותנו באכזריות קיצונית, תוך כדי שאנחנו מתפתלים מכאבים ללא סיכוי לברוח, רואים את יקירינו סובלים. הם מחזיקים במשפחתינו כבני ערובה, הם מענים מישהו ממשפחתינו באכזריות קיצונית כדי שנוכל לראות את התוצאות של הענישה. זה עינויים וטרור.

I have just published a post which contains the definitions related to tortures. 

Here I'll explain the connection between the definitions and the situation which is happening with me and my family.

Tortures:
I publish daily evidence which describe the daily tortures which are inflicted to members of my family by radiation equipment operators (torturers). The tortures are violently inflicted to members of my family on daily basis, including: systematic sleep deprivation torture (by inflicting pain and unique method described here), inflicting insufferable pain by various radiation devices (like high power microwave based torture and murder device - actually cooking alive) and etc.

Torture Instruments:
As described above, various highly technological torture and murder instruments are used.

Who can be a torturer?
In our case, local torturers and radiation equipment operators are family of ex well known to the police drug dealers, some of them were in prisons until they started to work for the government operating radiation devices, and murdering innocent people by tortures with means which leave almost no traces.

Torture And Terrorism:
They are not just torturing us. We tried apply many times to government organizations for stopping the activity against our family, however instead of stopping the activity, the activity gets much worse all the time. Moreover, for our attempts to stop the activity, or when we publish evidence or testimony about what is happening with us, in return we receive a cruel punishment activity. They torture us with extreme tortures so we could see each other twisting in pain, suffering without any chance to escape. They are holding us like a hostages, and chose somebody from our family for extreme punishment so we could see the result. This is torture and terrorism.

הגדרות של עינויים - The Definition Of Torture


לפני כשנה פרסמתי מאמר לגבי העינויים.

אני רוצה להזכיר את ההגדרה של עינוי מהמאמר:
עינוי:
לפי אמנה נגד העינויים של האומות המאוחדות שעברה באסיפה כללית ב1984, עינוי מוגדר כמעשה אכזרי בלתי אנושי או משפיל נגד יחיד במטרה להוציא מידע, או להעניש, או לנקום, או להפחיד.
מיכאל נוטקויץ', דוקטור, מנהל תפעולי של תוכנית לקורבנות שעברו עינויים. אפשר לראות בסרט תעודה מכשירי העינויים ב1:16 כאן (באנגלית) : https://www.youtube.com/watch?v=J5RxPTF48KQ


כמו כן אני רוצה להוסיף הגדרה לכלי עינוי כפי שהגדיר אותו בסרט מיכאל נוטקויץ', דוקטור, מנהל תפעולי של תוכנית לקורבנות שעברו עינויים.
כלי עינוי:
כלי עינוי, הוא כל כלי המשמש כדי לגרום כאב לאדם.

 מי יכול להניות המְעָנֶה?
אנשים מדמיינים פסיכופטים. אך למעשה אלה יכולים להיות אנשים משכילים שלמדו באוניברסיטאות, וגם אנשים אכזריים שיצאו מבית כלא ומשמשים שך המדינה בתור מענים.

 הקריין של הסרט אומר (2:10): 
בעשור האחרון האומות המאוחדות גינו באופן פומבי כל סוג עינוי מכל שיבה שהיא, על ידי מדינה של כל עם.
עינויים וטרור:
האשורים הקדומים גם ביצעו מעשי אכזריות איומה לא רק במלחמה, אלא גם נגד אזרחיהם המתנגדים, כפי שאומר פרופסור, ד"ר דניאל סמיט קריסטופר (11:59):
יש לנו בתור דוגמא סיפור קדום של כפר שניסו למרוד נגד האימפריה האשורית. האשורים הקיפו את המנהיגים של המרד ושרפו אותם בעודם חיים, פיזרו את חתיכות העור שלהם על חומות העיר... הם רצו שהאנשים יכירו את התוצאות הנוראיות של אנשים שהולכים נגדם. זה עינוי וטרור.

About an year ago I published a post about tortures.

I would like to remind a definition for torture from my previous post:
Torture:
Under UN convention against tortures which was passed by the general assembly in 1984, torture is defined as cruel inhuman or degrading activities against an individual for the purpose of extracting information, or punishment, or revenge, or intimidation.
Michael Nutkiewicz, Ph.D. Executive Director, Program for Torture Victims
in Torture Devices documentary movie available here 1:16: https://www.youtube.com/watch?v=J5RxPTF48KQ  
 
Also, I would like to add a definition for torture instrument as described in the movie by Michael Nutkiewicz, Ph.D. Executive Director, Program for Torture Victims:
Torture Instrument:
A torture instrument is essentially any instrument that used to inflict forceful pain on human being.
Who can be a torturer?
 
People imagine psychopaths, but in fact torturer can be highly educated people came out from universities... And they also can be brutal people came out of prisons and used by the state to act as torturers.
The narrator of the movie says (2:10):
Over the past decade the United Nations has openly denounced the use of any torture for any reason by any nation state.

Torture And Terrorism
The ancient Assyrian also practiced horrifying brutality not just in warfare, but against their own dissident citizens. Prof. Daniel Smith Christopher, Phd says (11:59):
We have for example an ancient story of a village tries to revolt against the Assyrian empire. The Assyrian rounded up the leaders of the revolt, flamed them alive, spread their skins on the city walls... They wanted the people to know the horrific results of people going oppose them. That is torture and terrorism.


יום שבת, 18 ביוני 2016

Why Need So Sophisticated Murdering Technique - מדוע דרושה שיטת רצח כה מתוחכמת

שיעורי רצח מלילה הקודם נלמדו על ידי מפעילת ציוד קרינה. הפעם היא שילבה ביעילות רבה ביותר גרימת דום נשימה ארוך מאוד עם מכות קרינה עוצמתיות בדיוק בתזמון הנכון. כאן אתם רואים סכימה מאוד יעילה המשמשת לרצח של אנשים תמימים. בזמן שהקורבן לא מסוגל לנשום כי מרכז המוח שאחראי על נשימה משותק, היפוקסייה מחמירה על לנקודות קריטיות, אז מפעילי ציוד קרינה מכים בדיוק רב על הלב בעוצמה על מנת לרצוח במקום.
מדוע צריך שיטה כה מתוחכמת? בגלל שרצח רק באמצעים הדורשים מגע פיזי משאיר עקבות מאוד ברורות והם רוצים לרצוח בצורה שהמוות יראה טבעי. בלי זה אי אפשר לבצע רצח המוני בשקטח מבלי לעורר חשדות.
השיטה הזאת היא רק אחת מתוך רבות, יש להם מבחר עשיר מאוד של שיטו רצח המבוססות על אמצעים טכנולוגיים חשאיים.

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה ביצעו בזמן שישנו 6 תקיפות גמא נגדינו, 5 מהתקיפות היו נגדי.

Murdering lessons from the previous night were learned by radiation equipment operator. This time when she combined evoking very long apnea, she committed blows on the heart on a perfect timing to kill. Here you see this very effective murdering scheme in work. When the victim cannot breath because his brain breathing center is disabled, and hypoxia getting very bad, at the critical point radiation equipment operator commits powerful  radiation blow to murder instantly.
Why need use so sophisticated method? Because murdering by physical contact leaves very clear traces after the death and they want to commit murder with naturally looking death. Without this it is impossible using these methods for mass murdering without rising suspicions.
This is only one of many murdering techniques, they have very rich selection of murdering methods based on silent technological means.

In addition, during our sleep time operators committed 6 gamma attacks, 5 of them were against me.Torturer Learning New Murdering Technique - סדיסטית לומדת שיטות רצח חדשות

17 יוני

מפעילת ציוד קרינה פנאטית לומדת לשלב שיטות רצח בתקיפות על אבא שלי. היא משלבת גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה על הלב. היא לומדת את שיטת הרצח של מפעיל ציוד קרינה שעבד עד 11 ליוני.

בנוסף לזה תקיפות גמא פנאטיות בזמן השינה.

17 June

Fanatic radiation equipment operators learning on my father to combine murdering techniques. She combines evoking serial apnea with electromagnetic blows on the heart. See learning same murdering techniques which were used by operator who worked up to 11 June.

In addition, fanatic gamma attacks during sleep time.
צמאון הדם של סדיסטית פנאטית - Boodthirst Of Fanatic Torturer

16 יוני

עם הגעת בת משפחת החשודים החשודה כאחת ממפעילות ציוד קרינה המקומיות הפנאטית ביותר ב13 ליוני,  תקיפות נגד משפחתי נעשות פנאטיות לחלוטין. סוף שבוע זה תמיד השיא של תקיפות פנאטיות האלו.

בלילה מפעילי ציוד קרינה מחוללים דום נשימה סדרתי לאבא שלי הגורם להיפוקסייה חמורה למשך זמן ממושך. הם עושים זאת על ידי הקרנה על המוח באמצעות גלים אלקטרומגנטיים שמשתקים מרכז האחרי על נשימה. את התוצאות תוכלו לראות בגרף המצורף. להלן הסבר.

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית תכוצאה מניוטרונים.

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו בזמן השינה 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.

16 June

When at 13 June arrived member of suspected family which is suspected to be one of most fanatic local radiation equipment operators, attacks against our family became totally fanatic.

At night radiation equipment operators evoking on my father serial apnea, which is causing severe hypoxia for a very long time. They are evoking it by applying electromagnetic radiation on the victim's brain and disabling breathing center. You can see the result in the attached graph. Here is explanation.

At night operators attacked my parents with gamma radiation device. We observed elevateg gamma background levels up to 38 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons.

In addition operators attacked us 6 times with gamma radiation device during our sleep time.יום רביעי, 15 ביוני 2016

האם מתקני קרינה מופעלים מרחוק - Are Radiation Devices Operated Remotely

זה ברור שמתקני קרינה המשמשים לתקיפת בני משפחתינו נמצאים בקרבת מקום - בדירה שכנה.

אבל, הפעלת מתקני קרינה מסויימים דורשת מיומנות רבה, במיוחד מתקני קרינה המשמשים לניסיונות רצח שמבוצעים מידי לילה נגד אבא שלי. בעיקרון כדי להפעיל מתקן קרינה כזה ביעילות דרוש ידע רפואי.
זה ברור שמפעילי ציוד קרינה מקבלים יעוץ רפואי מקצועי כדי לתפעל את המתקנים כדי לרצוח ביעילות. אבל עלתה בראשי מחשבה שייתכן חלק מהמתקנים מופעלים ישירות ממרכז בקרה כלשהו. כלומר ייתכן יושב מישהו עם השכלה רפואית במרכז הבקרה, עוקב אחרי הקורבנות ומפעיל מתקנים מסויימים שדורשים דיוק רב. כמו למשל מתקן שגורם לדום נשימה.

במקרה שזה פועל באופן זה, מפעילי ציוד קרינה מקומיים ממקמים מתקני קרינה לפי הוראות ממפעילים מרוחקים ואותם מפעילים מרוחקים משתמשים במתקני קרינה אלו לתקיפה. אחרי זה מפעילי ציוד קרינה מקומיים מסתירים את המתקנים או לוקחים למקום אחר.

It is clear that radiation devices which are used to attack members of my family are somewhere close - in a neighboring apartment.

However, some radiation devices require a lot of skill to operate, especially devices which  are used for nightly murder attempts on my father. To operate such device required a medical knowledge.
It is also clear that radiation equipment operators get advises from medical specialists consultants who guide them how to operate some devices for an efficient murdering. But I have a thought about a possibility that some devices are operated remotely from some control center. Therefore, it is possible that in that control center there is somebody with medical knowledge who tracks the victims and operates devices which require a lot of precision. For example, device which is causing apnea.

In such method of work local operators are placing the radiation devices in places requested by remote operators, and remote operators do their work. After that local operators hiding the devices or taking to another place where same scenario is repeated.

Another Day Of Extreme Attacks - יום נוסף של תקיפות קיצוניות

תקיפות קיצוניות ממשיכות. ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו אפילו יותר אכזריים. מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי בלילה באכזריות בלתי אנושית.

תקיפות גמא מרובות בלילה ותקיפת ניוטרונים נגד אבא שלי.

Extreme attacks are continuing. Murder attempts on my father getting even more extreme. Radiation equipment operators violently tortured my parents at night.

Multiple gamma attacks at night and neutron attack against my father.