נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 29 במאי 2016

התרסיס שהופך גוף של הקורבן למשרפה של עצמו על ידי קרינת ניוטרונים - The Aerosol Making Victims To Be Their Own Crematorium With Use Of Neutron Radiation

ברשומה זו אחשוף לפניכם את הסיבה מדוע התקיפות הוחרפו עד כדי כך במיוחד נגד אבא שלי.
הסיבה היא שהוא גילה על הנשק החדש שהשלטון משתמש נגד בני עמו.

על כך שהשלטון משתמשים במתקנים אלקטרומגנטיים וגרעיניים כדי להקרין על האנשים אתם יודעים כבר מתוך קריאת הבלוג שלי. אתם יודעים גם שהם משתמשים במתקני קרינה ניוטרונים (סוג קרינה המסוגן ביותר) בתור נשק לתקיפת אנשים תמימים.

כאשר ניוטרון פוגע באטום של איזוטופ, הוא משנה אותו, מה שגם גורם להווצרות של איזוטופים רדיואקטיביים מסוכנים מאוד. תלוי באיזוטופ שהניוטרון פוגע, בהתאם לכך נוצרים איזוטופים מסוגים מסויימים. אפשר להשוות את זה בעולם של מולקולות לפיצוץ אטומטי שמשחרר קרינת ביטא באנרגייה גבוהה מאוד שקורעת בדרכה את כל המבנה האורגני. אילו כמות אנרגייה  כזאת הייתה משתחררת במשך חודשים או שנים, זה לא היה גורם לנזק גדול, אבל זה משתחרר תוך שניות ספורות וגורם לנזק אדיר.

כאשר ניוטרון פוגע באיזוטופ של כסף, נוצר איזוטופ מסויים של כסף שהוא מסוגל לשחרר אנרגיה מאוד גבוהה תוך שניות ספורות, מה שגורם לנזק אדיר עבור רקמות החיות.
למשל גם, איזוטופ של טכנציום (משמש ברפואה) שהוא אחרי שביצע את תפקידו הרפואי זמן קצר מתפרק לאיזוטופ רדיואקטיבי אחר בעל אורך חיים 200,000 שנה, אבל אנרגיה נמוכה. אבל, אם ניוטרון פוגע באיזוטופ זה, האיזוטופ הופך לאיזוטופ רדיואקטיבי אחר של טכנציום שמשחרר אנרגייה אדירה בשניות ספורות תוך כדי שהורג את הרקמות החיות מסביב או גורם למוטציה (סרטן).

מדענים פיתחו תרסיסים שמפזרים איזוטופים של כסף, טכנציום וסוגים נוספים במטרה שהאנשים ינשמו אותם. בשילוב עם נאנו טכנולוגיות, אפשר להכניס איזוטופים האלו לאיברים הנבחרים, למשל לתוך כבד. בצורה כזאת אפשר לפגוע באיבר נבחר של הקורבן. כאשר האיזוטופים הגיעו לגופו של הקורבן, מקרינים את הקורבן בניוטרונים, מה שגורם לאקטיבצייה של איזוטופים ושיחרור אנרגייה הרסנית אדירה.
בעזרת שיטה זו ניתן לייצר לסימפטומים דומים למחלות שונות, ניתן לגרום לדלקות בדרכי נשימה. ואז מגיע חולה עם סימפטומים מוזרים שדומים לוירוס, אבל ללא כל מאפייניים הנלווים שאמורים להיות במקרה כזה.
יש לנו ראיות לכך ששיטות אלו כבר היו בשימוש נגד אבא ואמא שלי. אבא שלי אושפז לבית חולים עם כוויה בריאה, נגד אמא שלי השתמשו בטכנציום.

השלטון הפך גופים של כל התושבים למשרפה של עצמם באמצעות קרינת ניוטרונים.

מה שחשפתי לציבור מכניס את משפחתי לסכנת חיים גדולה מאוד, מכיוון שהלשטון הולך לנקום בנו על כך. הם ירצחו אותנו באמצעות אחת מאפלי השיטות שהם מפתחים.

In this blog post I'll reveal you the reason why recently attacks against my father got so much worse.
The reason is because my father discovered new weapon that government using against its own nation.

If you are reading my blog, you already shall be aware that the government using electromagnetic and nuclear radiation device to irradiate its own citizens. You already know that the government using neutron radiation devices (most dangerous type of radiation) to irradiate innocent people.

When neutron hits an atom of isotope, it transmutes the isotope, causing creation of very dangerous radioactive isotopes. Depending on an isotope that it hits, isotopes of certain sorts are created. You can compare it in molecular world to a nuclear explosion, which releases huge amounts of Beta radiation which destroying living tissues. Instead of releasing the energy in years, weeks, which is less dangerous, they are releasing same amount of energy in minutes, that is causing tremendous damage.

When neutron hits a silver isotope, it transmutes to silver isotope which releases huge amount of energy in a short time and causing catastrophic tissue damage.
For example technetium isotope which is used in medicine, in short time changes to an isotope which releasing small amount of energy by 200,000 years, however, if neutron hits the isotope of technetium, it releases same amount of energy in few seconds, causing catastrophic damage to living tissues around, and mutations (cancer).

Scientists developed an aerosol for spreading silver isotope, technetium and other isotopes. The purpose to make people breath the isotopes. With use of nano technologies they can make collection of isotopes in a selected organ, for example in liver. When the victim breathes the isotopes, operators irradiate him with neutron radiation, it is causing activation of isotopes and releasing huge amount of energy.
Using this methods they can cause symptoms similar to different diseases, they can cause respiratory infection. And then arriving a patient with symptoms similar to a virus, but without the related characteristic which should appear in such cases. We have evidence that such methods already have been used against my mother and father. Father was hospitalized with a burnt lung, and mother has been exposed to technetium. 

The government made bodies of its people to be crematorium form themselves by use of neutron radiation.

Revealing this to the public put lives of my family to a great danger, as the government going to revenge us for this. They are going to murder us by using one of thousands methods that they develop for killing people.

And The Revenge Has Came - והגיעה הנקמה

29 מאי

בלילה מפעילי ציוד קרינה  תקפו את אבא שלי בצורה קשה במיוחד על מנת לרצוח. הסיבה היא נקמה בתמורה לכך שאבא שלי גילה על אמצעי חדיש המשמש לרצח אזרחים תמימים שאינם חושדים בדבר. זאת הסיבה מדוע התקיפות נגד אבא שלי הוחרפו בצורה פנאטית. מפעילי ציוד קרינה קיבלו הוראה מהמפקדים שלהם.

כפי שאפשר לראות, בלילה האחרון כמות תקיפות על הלב של אבא שלי החמירה עשרות מונים ביחס לתקיפות אכזריות ביותר שידענו עד כה. בגרף הראשון אתם יכולים לראות השוואה של כמות אירועי תקיפה על הלב בלילה הקודם ובלילה האחרון. כל נקודה אדומה מציינת אירוע תקיפה על ליבו של אבא שלי שתיעד מכשיר הECG. ככל שמספר בצד שמאל גדול יותר, זה אומר שהתקיפה חמורה יותר. כך 1 למשל פחות חמור ו8 חמור מאוד, 9 זה כבר מוות ודאי כתוצאה מדום לב.

מה שאני מראה לכם מידי יום, זה מתונים ממכשיר שהוא מד סטורציה. מכשיר זה מודד בצורה אופטית את זרימת הדם ולפי זה יודע לומר כמה אחוז חמצן בדם ומה הדופק. אנחנו מפעילים את מד הסטורציה במקביל למכשיר הECG שמשתמש בעיקרון אחר לחלוטין לצורך תיעוד פעולת הלב. אני לא מפרסם את נתוני הECG, מכיוון שזה מהווה עבור מפעילי ציוד קרינה הוראות ישירות כיצד לרצוח את אבא ביעילות. בין שני מכשירים אלו יש התאמה מושלמת מבחינת תזמון בו רואים את כל התקיפות מזוית של מד סטורצייה וECG.

בנוסף אני מצרף את הגראפים הרגילים של מד סטורצייה כפי שאני מצרף מידי יום.

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

בבוקר מצאנו שביצעו מעשי ונדליזים ברכב שלי וברכבו של אבא שלי. אצלי שמו מתכת מתחת לגלגל כדי לגרום לתקר ולאבא שלי הכניסו זבל בפתחים של המכונית. כאשר היגעתי לעבודה, מקום החניה שלי היה תפוס על ידי מישהי שבאופן סיסטמטי תופסת רק מקומות החניה שאני נוהג להחנות בהם (לפני זה אף אחד לא החנה את הרכב במקומות האלו). וגם גיליתי שמחשב העבודה שלי עבר חבלה שלא אפשרה לי לעבוד באותו יום. יותר מידי צירופי מקרים מכדי להחשיב את זה בתור אירועים אקראים.

מדובר על מערכת שלמה של אזהרות מצד הנציגים של השלטון כדי למנוע מאיתנו לפרסם את הסיבה לכך.

למה כל זה קורה? את זה אגלה לכם ברשומה הבאה.

29 May

 At night radiation equipment operators attacked my father extremely hard, the purpose is murder. The reason is because my father discovered a new super advanced method for silent murdering of innocent citizens who even do not suspect that they are being murdered. This is the reason why attack against my father became fanatic. Radiation equipment operators received an orders from their commanders.

As you can see, attacks against my father got worsen many times comparing to worst attacks ever known so far. In the first graph you can see comparison with number of attacks last night and on the previous night. Each red dot represents an attack on my father's heart recorded by ECG device. The bigger number in the left column, more severe the attack. For example 1 represents small severity, and 8 very severe attack. 9 represents death caused by cardiac arrest.

Every day I publish data from saturation meter. This device optically measuring blood flow, it knows to determine oxygen levels in the blood, pulse rate and etc. We are running saturation meter in parallel with an ECG device, it is using completely different method to record heart activity (electrical signals). I'm not publishing the ECG data because it would provide exact instructions to radiation equipment operators how to murder my father in most efficient way. The see perfect matching between events recorded on ECG and saturation meters.

In addition, I'm attaching regular graphs like I publish every day.

At night radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device.

At morning, we discovered acts of vandalism committed against my and my father's cars. For my car they put a metal part under the tire to make the tire run flat, and for father they put garbage in car openings. When I arrived to work, my usual parking place was occupied by a woman who all the time parks only in places where I park (nobody parked in these places before). And also I discovered that my work computer was sabotaged so I couldn't work for the entire day.
Too many coincidents for considering them as causal random events .

It is entire system of warnings from government official representatives to prevent us publishing the reason for it.

So, why all this happening? I'll reveal it in the next publication.
יום שבת, 28 במאי 2016

My Father Supposed To Die At This Night According To Plan Of The Murderers - אבא שלי אמור היה למות בלילה לפי תוכנית של רוצחים

28 מאי

מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפות קשות במיוחד בלילה נגד אבא שלי, המטרה הייתה ברורה: לגמור אותו. הם הביאו את אבא שלי למצב של היפוקסיה קיצונית לזמן ממושך, אחרי דבר כזה רוב הקורבנות מתים במקום. הלילה אבא שלי שוב הצליח לשרוד. כמה עוד תקיפות כאלה ליבו המסכן יחזיק מעמד?

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה עינו באכזריות פנאטית את ההורים תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל במשך כל הלילה, תוך כדי הפגנה של שנאה בלתי אנושית שלהם. אנחנו סבורים שמפעילת ציוד קרינה העיקרית הייתה זאת שהגיעה לפני מספר ימים לסוף השבוע. כל פעם שהיא מגיעה, נשברים שאית חדשים של אכזריות בעינויים ותקיפות.

זה לא סיפק את צמצאון הדם של הרוצחים. הם תקפו אותנו בלילה 7 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (6 תקיפות נגדי).

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.

28 May

This night radiation equipment operators attacked my father extremely hard, the purpose of the attacks was clear: kill my father. They held my father in extreme hypoxia for long time, after such a thing many people would die instantly. However, my father managed to survive this time. How many more attacks like this my father's poor heart will be able to hold?

In addition, radiation equipment operators fanatically tortured my parents, evoking insifferable pain during the entire night, operators demonstrated their inhuman hatred. We are sure that the main operator was daughter of suspected family which arrived to the suspected apartment for a weekend few days ago. Every time when she arrives, new records of cruelty in attacks and tortures are broken.

It did not satisfy blood thirst of the murderers, they attacked us 7 times at night with gamma radiation device (6 attacks were against me).
Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma rates of 38 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.

27 May

ככל שמתקרב סוף השבוע, עינויים ותקיפות נעשות אכזריות יותר. כך הלילה מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות פנאטיים לרצוח את אבא. להלן הסבר לגרף המצורף.

As the weekend coming closer, the attacks becoming more and more cruel.  At night operators committed fanatic murder attempts on my father. Here is explanation for the attached graph.

The Weekend Is Coming - סוף השבוע מתקרב

26 מאי
סוף השבוע מתקרב, הגיעה מפעילת ציוד קרינה כדי לענות אותנו במשך כל סוף השבוע. תקיפות היו פנאטיות, עינויים מלאים בשנאה וסדיזים.

בלילה מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף. להלן הסבר.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.


26 May
 
The weekend is coming, arrived suspected radiation equipment operator for torturing us on the entire weekend. Attacks were fanatic, tortures full of hatred and sadism.

At night operators committed extreme murder attempts on my father, you can see in the graph short period from the attacks. Here is explanation.

Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma rates of 38 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.


יום רביעי, 25 במאי 2016

25 May

מפעילי ציוד קרינה באופן רצוף חנקו את אבא שלי במשך 8 דקות, הוא כמעט לא יכל לנשום. מקרה כזה בסבירות גבוהה היה עלול להסתיים במוות. להלן גרף המצורף והסבר.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.


Radiation equipment operators strangulated my father for 8 minutes not allowing him to breath. This incident could be ended by almost certain death. Here is graph and explanation.

Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma rates of 38 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.


24 May

ניסיונות קיצוניים לגמור את אבא, להלן גרף והסבר.

כמו כן תקיפת גמא עוצמתית במיוחד במהלך היום.

Extreme murder attempts to finish my father's life, here is graph and explanation.

In addition, exceptionally powerful gamma attack during daytime.


23 May

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, להלן גרף והסבר.
Extreme murder attempts on my father, here is graph and explanation.

22 May

מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא. להלן גרף מצורף והסבר.

Radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father. Here is graph attached and explanation.

יום שני, 23 במאי 2016

עינו אותי באכזריות במשך כל הלילה - I have been violently torured during the entire night

מםעילי ציוד קרינה עינו אותי במשך כל הלילה על ידי עינוי מניעת שינה. הם מנעו ממני שינה במשך כל הלילה על ידי שילוב מתקן קרינה שמחזיק את הקורבן בסטרס ולא מאפשר להרדם ותקפו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא כדי לוודא שלא תיהיה לי אפשרות לישון.

הם עשו את זה בגלל שידעו שאני אמור לקום מוקדם בבוקר והולכת להיות לי נהיגה ארוכה. הם רצו שאהרג בתאונת דרכים כתותאה מעייפות.

ראיות יפורסמו בהמשך.

Radiation equipment operators violently torture me for the entire night, it was sleep deprivation torture. They deprived me from sleep using special radiation device which holds the victim in stress and does not allow to sleep. In addition to make sure that I'll not be able to sleep at all, they attacked me 4 times with gamma radiation device.

They did so because they knew that I'm going to wake up early at morning and have a long drive. The purpose of the attacks was to make me get killed in a road accident because of fatigue.

I'll publish evidence later.

יום ראשון, 22 במאי 2016

Contact Policy - נהלים ליצירת קשר

קוראים היקרים של הבלוג,

1. אני לא יוצר קשר טלפוני ולא נפגש עם קוראי הבלוג.
2. את השאלות אפשר לשאות במייל או לשלוח תגובה בתוך בלוג.
3. ריכזתי את הנושאים החשובים שנכתבו במשך הזמן כאן: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2013/12/blog-posts-that-recommended-to-read.html
זה עשוי לענות על חלק מהשאלות שלכם. אם יש לכם שאלות, הארות, הערות, תלונות, רעיונות או בקשות אתם מוזמנים ליצור קשר.
4. אני עונה על כל מייל העומד בקריטריונים של סעיפים 5-6, לפעמים זה לוקח זמן - בבקשה תיהיו סובלניים.
5. אם אתם שולחים מייל, תוודאו שאתם שולחים מכתובת שאני יכול לענות במייל. נא לא להוסיף קבצים מצורפים למייל, המייל צריך לכלול טקסט ו/או קישורים לאתרים שאתם מעונינים שאבקר.
6. תגובות שכוללות קריאות לאלימות, נושאים שמנוגדים בכל צורה לחוק או לדברים מנוגדים למוסר אינן מפורסמות, אינן נקראות, אלא נמחקות מיידית.
7. תגובות בבלוג אני מפרסם לשיקול דעתי על סמך הקריטריונים המופעים כאן. אני מקבל כל שיח הגיוני, כולל דעות מנוגדות כל עוד הן אינן נוגדות את המוסריות המקובלת.

Dear readers of my blog,

1. I'm not using phone to communicate with readers and not meet with my readers.
2. You may ask your questions by sending an email or posting a comment.
It may answer your questions. If you have any questions, notes, complaints, requests, ideas, you are very welcome to contact me.
4. I'm answering any mail which meets a criteria from items #5,6. Sometimes it may take a while until I can answer an email, please be patient.
5. If you are sending an email, please make sure that it has valid reply address. Please do not attach files, the mail shall contain simple text, and/or links to sites that you wish me to visit.
6. Comments calling for violence, anything which may violate any laws, or violate moral principles will not be posted and will not be read. They are immediately deleted.
7. I post reader's comments according to the criteria which you can see in this post. I accept any reasonable conversation, including opinions which are different from mine, till they are not against the common morality.

21 May

מפעילי ציוד קרינה עמלו קשות בלילה כדי לגמור את חייו של אבא שלי. ניסיונות רצח היו קיצוניים. אפשר לראות זאת בגרף המצורף. כאן הסבר.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 42 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.


Radiation equipment operators worked hard to finish my father's life at night. They committed extreme murder attempts. You can see it in the attached graph. Here is explanation.

Radiation equipment operators violently tortured my father for an entire night.
Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma rates of 42 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.20 May

שוב ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא. כאן אפשר לקרוא הסבר.

מפעילי ציוד קרינה עינו באכריות בלתי אנושית את אבא במשך כל הלילה.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 42 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.

Again extreme murder attempts on my father. Here you can read explanation.

Radiation equipment operators violently tortured my father for an entire night.
Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma rates of 42 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.

19 May

אתמול בערב הגיע בחור לדירת החשודים, הוא בא לתגבר בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה האכזרית במיותר שהגיעה לסוף השבוע.

ניסיונות לרצוח את אבא שלי בלילה היו קיצוניים. אפשר לראות פרק זמן קצר מתוך הניסיונות האלו בגרף המצורף.

מפעילי ציוד קרינה עינו את שני ההורים שלי במשך כל הלילה באכזריות קיצונית תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל.

כמו בן, המפעילים ביצעו שני תקיפות ניוטרונים, תקיפה אחת לקראת הצהריים שבוצעה ביציאה מהבית ותקיפה שניה בערב.

Yesterday at evening arrived guy as reinforcement for daughter of suspected family which is suspected to be currently most cruel radiation equipment operator, she arrived especially for extreme attacks on weekend.

Murder attempts on my father at night were extreme. You can see short time of these attempts in the attached graph.

Radiation equipment operators tortured my parents for the entire night with extreme cruelty evoking insufferable pain.

In addition, operators attacked us twice with neutron radiation device, one attack was committed near noon hours on exit from home and another attack on the evening.

יום רביעי, 18 במאי 2016

18 May

מפעילי ציוד קרינה ממשיכים בניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא. אפשר לראות זאת בגרף המצורף. להלן הסבר למה שאתם רואים בגרף.

Radiation equipment operators continued extreme murder attempts on my father. You can see some of their efforts in the attached graph. Here is explanation for what you see in the graph.

17 May

מפעילי ציוד קרינה מידי לילה בקיצוניות ממשיכים לרצוח את אבא. ברור מה בדיוק המטרה של התקיפות שלהם, ברור כיצד בדיוק הם עושים את זה. הם אפילו לא מסתירים את השיטות. הם בטוחים באופן אבסולוטי שהאירגון שעומד מאחוריהם ידאג שהאמת לא תתקבל באופן רשמי. לכן הם אפילו לא טורחים להסתיר את הפעילות. מדובר על טרור גלוי.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.

מפעילי צידו קרינה המשיכו במשך כל הלילה לענות אותי על ידי מניעת שינה בשילוב של מספר שיטות - עינויים ותקיפות גמא. המטרה הייתה שהבוקר אהרג בתאונת דרכים בזמן הנהיגה כתוצאה מעייפות.

Radiation equipment operators every night committing extreme murder attempts on my father. It is clear that they are doing so with only a single goal, it is clear how exactly they are doing that. They even not trying to cover their methods -  they have absolute confidence that the organization which is standing behind the operation will cover everything up, and the truth will never be officially accepted. Therefore they working completely overt, it is overt terrorism.

Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device, we observed elevated background gamma rates of 38 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.

Radiation equipment operators continued depriving me from sleep all the night combining multiple methods - they tortured me and attacked 3 times with gamma radiation device. The purpose of the attacks was making sure so I'll get killed this morning on drive because of fatigue.

16 May

ניסיונות קיצונייים לרצוח את אבא נשמכים.

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה עינו אותי על ידי מניעת שינה במשך כל הלילה. הם ידעו שבקרוב מצפה לי נהיגה ארוכה מוקדם בבוקר, הם רוצים להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. כדי לוודא שלחלוטין לא תיהיה לי אפשרות להרדם, הם שילבו 3 תקיפות גמא עם הפעלה רצופה של מתקן שהחזיק אותי בסטרס ולא אפשר להרדם.

Extreme murder attempts on my father continuing.

In addition, radiation equipment operators deprived me from sleep for the entire night. They know that soon long drive is awaiting me on early morning hours, so they wanted to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. To make sure that I will not be able to sleep at all, they attacked me 3 times with gamma radiation device and combined it with continuous usage of radiation device which held me in stress.

15 May

ניסיונות לרצוח את אבא בלילה היו אכזריים מאוד, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף. המטרה של מפעילי ציוד קרינה הייתה לגמור אותו.

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו מספר פעמים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. באחת התקיפות דוזימטר הראה הגדלת מנה של ניוטרונים מהירים ב10 מיקרו סיוורט ובתקיפה אחרת ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגל לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.

At night radiation equipment operators committed extremely violent murder attempts on my father, you can see this in the attached graph. Goal of the attacks was finish my father's life.

At night operators attacked my parents multiple times with neutron radiation device. On one of attacks fast neutron dose increased by 10 uSv, and on other attack we observed elevated background gamma rates of 38 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons - you can see in the attached clip.יום שבת, 14 במאי 2016

14 May

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא נמשכים. להלן גרפים המצורפים והסבר למה שרואים בתוכו.

בנוסף, תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Extreme murder attempts on my father continuing. Here are graphs attached and here is explanation for what you see in the graphs.

In addition, operators attacked me with neutron radiation device.
13 May

מפעילי ציוד קרינה באכזריות פנאטית עבדו קשה מאוד בלילה על מנת לרצוח את אבא. אתם יכולים לראות זאת בגרף המצורף. להלן הסבר על מה שרואים בגרף.

בנוסף מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (למרות שבדירה מתחתינו בחדר גרים ילדים וניוטרונים זה סוג קרינה המסוכן ביותר).

Radiation equipment operators attacked my father at night with fanatic cruelty, they worked very hard to murder my father, as you can see in the attached graph. Here is explanation for values that you see in the graph.

In addition operators attacked me with neutron radiation device (despite that in apartment below in the room there are little children, neutron radiation is most dangerous type).
12 May

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא שלי נמשכים כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

Extreme murder attempts on my father continuing - as you can see in the attached graph.

11 May

ניסיונות לרצוח את אבא שלי בלילה היו קיצוניים. מפעילי ציוד קרינה גרמו לאירועי דום נשימה שהובילה להיפוקסייה (מחסור חמצן בדם חמור מאוד וקטלני) על גבול עם קיצונית. כל דום נשימה שכזה עלול לגרום למוות במקום או נזק בלתי הפיך לאיברים הפנימיים כמו לב ומוח.

Murder attempts on my father at night were extreme. Radiation equipment operators evoked apnea events which caused almost extreme hypoxia (very bad shortage of oxygen in the blood), Each apnea event like this could be ended with death or irreversible damage to internal organs like heart and brain.

יום שלישי, 10 במאי 2016

Insane Fanatic Attacks - תקיפות פנאטיות בצורה מטורפת

10 מאי

מידי יום התקיפות נעשות אכזריות יותר. עם הגעת מפעילת ציוד קרינה ב6 מאי, תקיםות נגדינו נעשו פנאטיות בצורה מטורפת.

ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו אפילו קיצוניים יותר מבעבר. אפשר לראות זאת בגרפים מצורפים.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי פעמיים בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמו כן תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, הופיעו רמות קריה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה בסביבות 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אפשר לראות בקליפ המצורף.

10 May

Every day the attacks getting worsen. After arrival of radiation equipment operator at 6 May, attacks against us getting insane fanatic.

Murder attempts on my father getting more extreme than previously. You can see it in the attached graphs.

Radiation equipment operators attacked my parents at night twice with neutron radiation device.
In addition, operators attacked me with neutron radiation device, we observed elevated gamma background rates up to 40 uR/h (normal levels around 6uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons.