נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 28 באפריל 2016

Fanatic Attacks - תקיפות פנאטיות

27 אפריל
זה היה לילה של תקיפות פנאטיות. זה כלל ניסיונות לרצוח את אבא שלי באמצעות שילוב של אותם שיטות לעצור את הלב באופן מידי כמו ב23 לאפריל, וניסיונות רצח באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות כדי לעצור את הלב. כאן תוכלו לקרוא הסבר שיקל עליכם לקרוא את הגראפים.

זה כמובן לא הספיק כדי לרצות את צמאון הדם של הרוצחים שלנו. הם תקפו אותנו 8 פעמים באמצעות מתקן קרינה גמא בזמן שישנו (הסבר על תקיפות גמא).

כאשר אבא שלי עיבד את הנתונים, מפעילי ציוד קרינה בישלו אותו באמצעות מתקן קרינה אלקטרומגנטי. וגם הם תקפו את אבא שלי באמתעות מתקן קרינה גמא, אך בגלל מתקן אלקטרו מגנטי היו גם הפרעות שהקליטה המצלמה - אתם יכולים לראות זאת בקליפ המצורף.

מפעילי ציוד קרינה עמלו קשות בלילה על מנת לרצוח אותנו, מרבים היום והערב הם ישנו. הם התעוררו רק לפני זמן קצר ומתכוננים להמשיך לנסות לרצוח אותנו גם בלילה הזה (28 אפריל).

קוראים רבים של הבלוג עלולים לתהות מדוע אנחנו לא פונים לרשויות, למשטרה, לעיתונות, משרדים ממשלתיים, מדוע אנחנו לא בורחים למקום אחר.
ניסינו לפנות למשטרה ומשרדי הממשלה פעמים רבות, אבל תוכנית השמדה האזרחים שאנחנו בין הקורבנות שלה היא תוכנית ממשלתית של ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם (הם מקבלים על כך כסף מחו"ל), של השמדת אזרחים בלתי רצויים פוליטית או כל סיבה אחרת. פניות לכל המקומות לא הועילו. בעיתונות וכלי התקשורת לא מוכנים בשלב הזה לפרסם את התמונה המלאה של מה שקורה איתנו (אני מבין אותם, למשל עיתונאים מפורסמים שניסו לחחשוף את המצב הקשה של ניצולי השואה בארץ - "התחילו" אצלם בעיות לב קשות, בעיות בריאותיות וכד' עד שהם לא הרפו מהנושא).
לברוח? לאן? לעיר אחרת? ניסינו לעיר אחרת, כולל ישובים עם שמירה. לא עברו שבועיים עד שמפעילי ציוד קרינה איתרו אותנו ותקיפות אכזריות במיוחד התחילו. למדינה אחרת? הדוד שלי ניסה ורצחו אותו.

27 April
It was a night of fanatic attacks. It included murder attempts on my father by same methods of attempting to stop the heart instantly like 23 April, and murder attempts by combining evoking serial apnea with powerful radiation blows on the heart. Here you can see an explanation for reading the graphs easier.

It did not satisfy blood thirst of our murderers . They attacked us 8 times with gamma radiation device (explanation about gamma attacks).

When my father worked on an evidence, radiation equipment operators cooked him with electromagnetic device. At this time they also attacked my father with gamma radiation device, however electromagnetic attack caused disruptions also in our camera - you can see the result in the attached clip.
Radiation equipment operators worked very hard at night attempting to murder us, so most of daytime and the evening they have slept. They waked up short time ago for attacking us and continue murder attempts on us also at the upcoming night (28 April).

Many readers of my blog may wonder why we don't apply to police, government authorities and news? Why we don't try to escape?
We applied to the police and other government authorities many times, with no success. Citizens extermination program belongs to the government, it is government's program for illegal experiments on humans (they get funding from abroad for this), extermination of politically unwanted citizens and etc. News also could not reveal a full picture of what is really happening (I understand why, for example when some famous journalists attempted to publish the bad living conditions of holocaust survivors, they started experiencing severe health and heart problems immediately - until they retreated).
Escape? Where? To other city? We tried, we also tried a well guarded one, but after couple weeks operators found us and all of the attacks have returned. Other country? My uncle tried and was murdered.
 

26 April

מפעילי ציוד חזרו על ניסיונות אכזריים במיוחד לרצוח את אבא. בגרף המצורף אתם יכולים לראות פרק זמן קצר מניסיונות האלו שנמשכו כל הלילה. כאן תוכלו לקרוא הסבר על הערכים שתראו בגרף.

Radiation equipment operators repeated extremely cruel murder attempts on my father. In the attached graph you can see short time from these murder attempts which lasted an entire night. Here you can read explanation about the values from the graph.

25 April

והפעם מפעילי ציוד קרינה שילבו את כל שיטות רצח בניסיון לרצוח את אבא שלי. אפשר לראות בגרפים מצורפים מספר שיטות באמצעותם הם ניסו לבצע זאת. להלן הסבר לקריאת הגרפים.

This time radiation equipment operators combined all methods of murdering for assassination attempts on my father. You can see these methods in the attached graphs. Here is explanation for reading the graphs.


Cruel Revenge - נקמה אכזרית

24 אפריל
האירגון שתוקף אותנו פועל כמו אירגון טרור, כאשר בני משפחתי הם בני ערובה. בתמורה לכך שפרסמתי אתמול (23 אפריל) ותיארתי שיטות שהם משתמשים כדי לרצוח אנשים תמימים, הם נקמו. הנקמה מצידם זה ניסיונות עוד יותר אכזריים לרצוח את אבא.
יותר מזה, הם הדגימו שהם מסוגלים לרצוח לא רק באמצעות עצירת הלב באופן ישיר, אלא גם באמצעות גרימת דום נשימה. בגרף אתם יכולים לראות כיצד הם רוצחים בשיטה זו. לילה הזה היה עלול להיות הלילה האחרון של אבא שלי.

24 April
The organization that attacking us, acting like terrorist organization, where members of my family are hostages. For publishing yesterday (23 April) and describing methods of murder they are using against innocent people, they revenged. A revenge from them is when they are trying harder to murder my father. Moreover, they demonstrated that they kill not only by stopping the heart directly, but also by evoking apnea. In graph you can see how they kill using that method. This could be the fatal night for my father.

יום שבת, 23 באפריל 2016

Execution Without a Charge and Fair Trial - הוצאה להורג בלי כתב אישום או משפט הוגן

23 אפריל

הלילה מעילי ציוד קרינה (שכנים רוצחים) הדגימו את השיטה שפיתחו מומחים של השלטון כדי לרצוח בחשאיות ובאופן מידי אנשים. מעבר לניסיונות רצח הרגילים בשילוב מכות קרינה עוצמתיות עם גרימת דום נשימה סדרתי, מפעילי ציוד קרינה הפעילו את מתקן האלקטרומגנטי שהם משתמשים למכות קרינה על הלב במצב עבודה אחר. במצב עבודה זה הם עוצרים את הלב של הקורבן ורוצחים אותו במקום.
על הגרפים של אק"ג אפשר לראות בבירור את אופן פעולת המתקן שלהם ושיטת הרצח.
בגרף המצורף של מד סטורציה ברגע שקרתה מכת קרינה שאמורה הייתה להיות סופית עבור אבא שלי וגם בקליפ אתם יכולים לשמוע מכשיר האק"ג משמיע אזעקה בזמן התקיפה. בגרף סימנתי את הזמן שבו הייתה האזעקה.

לשלטון יש דרך לרצוח כל אדם בכל זמן שירצו בשיטות חשאיות שלא משאירות עקבות. מה שאפילו יותר גרוע, הם משתמשים בזה נגד אזרחים תמימים - מוצאים להורג אנשים חפים מפשע ללא כתב אישום ומשפט הוגן.

23 April

This night radiation equipment operators (neighbors murderers) demonstrated the murdering method which was developed by government's experts for silent instant murder of people. In addition to the regular murder attempts by combining multiple powerful radiations trikes on the hearth and evoking serial apnea, radiation equipment operators activated their electromagnetic device in other mode, In this mode they are stopping the victim's heart and murdering him instantly.
On ECG graphs it is clearly seen how the device works and what is the murdering technique. On graph from saturation meter device you can see the moment of the attach, and in clip you can hear ECG device emergency alarm from that time. On graph I marked the moment of alarm.

Government has an ability to murder anybody at any times with silent methods which do not leave any trace. And even worse that they are actually using it against innocent citizens - they execute innocent people without a charge and fair trial.

22 April

סוף שבוע סוף סוף הגיע, עבור אנשים רבים זה הזמן להרגע ולנוח, בשבילינו זה זמן בו מפעילי ציוד קרינה מגבירים משמעותית את התקיפות נגדינו. בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לגמור את חיו של אבא שלי על ידי גרימת אירועי דום נשימה עמוקים וארוכים במיוחד עד לכדי דום נשימה קיצוני, זה במקרים רבים מסתיים עבור מרבית הקורבנות במוות. כמובן הם שילבו את זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב כדי להגדיל את סיכוי ההצלחה של התוכנית שלהם.

זה לא הספיק, בזמן שאבא שלי עיבד ראיות מהלילה הקודם, הם תקפו אותו על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

The weekend finally arrived. For most of people weekend is a time to relax and rest, for us it is a time when radiation equipment operators worse the attacks rapidly against our family. Radiation equipment operators attempted to finish my father's life by evoking very long and deep series of apnea which was at about extreme hypoxia, in many cases extreme hypoxia resulting death. Of course, in order to increase a chance of tehir plan,  operators combined it with multiple radiation strikes on heart.

It was not enough for operators to satisfy their blood thirst, when father processed the evidence from the night they attacked him with neutron radiation device.21 April

ניסיונות לרצוח את אבא שלי הפכו לקיצוניים במיוחד, מפעילי ציוד קרינה שילבו מכות קרינה עומתיות על הלב בכמות גדולה מאוד עם גרימת דום נשימה סדרתי על מנת לרצוח את אבא שלי. בזמן התקיפות דופק הלב של אבא שלי עלה ל225 פעימות לדקה, זה מספיק כדי לרצוח אדם מבוגר.

Murder attempts on my father became even more extreme, radiation equipment operators combined a lot series of attacks by powerful radiation strikes on the heart with evoking serial apnea, all this was done to attempt finish my father's life. During the attacks my father heart rate climb to 225 BPM - that's a lot, it is actually enough to murder an elderly.

20 April

סופי שבוע וחגים הם זמן בו בדירת החשודים פועל צוות מורחב של מפעילי ציוד קרינה. הם פועלים במטרה אחת - רצח.

סוף שבוע ופסח מתקרבים ואיתו תקיפות נעשות אכזריות עוד יותר. בלילה מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות רצח קיצוניים באבא שלי (חלק מהם אפשר לראות בגרף המצורף). בנוסף תקפו את ההורים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Weekends and holidays are the time when in suspected apartment working extended team of radiation equipment operators. They join their efforts for one single cause - murder.

Weekend and Passover coming closer,  and attacks becoming more cruel. At night radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father (some of them you can see in the attached graph). In addition they attacked my parents with neutron radiation device.יום שלישי, 19 באפריל 2016

19 April

שוב ניסיונות קצינויים לרצוח את אבא בלילה.

ביום מפעילי ציוד קרינה תקפו את אבא שלי מחוץ לבית במקום ציבורי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. המקום נמצא ליד הוסטל וחנות בה אנשים שגרים בהוסטל רוכשים מזון. קרוב נמצא סניף קבוע של מפעילי ציוד קרינה ממנו הם רוצחים קשישים מהוסטל.
כאשר אבא שלי הגיע למקום, זמן קצר לאחר מכן הגיע מפעיל ציוד קרינה מוכר והחנה רכב בצמוד לרכבו של אבא שלי. הוא החנה את הרכב רחוק ממקום שהוא היה צריך למרות שכל החניה הייתה פנויה. מפעיל ציוד קרינה התרחק מהמקום לכמה עשרות מטרים, ביצע תקיפת ניוטרונים מרחוק (מתקן קרינה נמצא ברכבו) והלך מהמקום.

Again extreme murder attempts on my father.

During daytime my father was attacked by neutron radiation device in a public place. This place is located near hostel and a shop where people from hostel buy food. Nearby there is a constant place where radiation equipment operators are located and murdering elderly from hostel.
When my father arrived to that place, short time after that arrived well known radiation equipment operator, he parked his car near my father's car. He parked far away from the place where he needed to go despite that all parking places were free. The operator went away couple dozens of meters and committed remote neutron attack (radiation device is located in his vehicle). After the attack, operator left the place.
18 April

מפעילי ציוד קרינה חזרו על ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב.
בנוסף, הם תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

Radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father, the combined evoking serial apnea with powerful radiation blows on the heart.
In addition, operators attacked my parents with neutron radiation device (in clip you can see elevated background gamma rates up to 38 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons).

17 April

בנוסף לתקיפות אכזריות במיוחד נגד אבא שלי שהיו עלולות להסתיים במוות (ראו גרף המצורף), מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 41 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).
In addition to extreme attacks on my father which could be ended by death (please see attached graph), radiation equipment operators attacked me with neutron radiation device (in clip you can see elevated background gamma rates up to 41 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons).


יום ראשון, 17 באפריל 2016

More about gamma attacks - עוד על תקיפות גמא

לעיתים אני מפרסם תקיפות גמא, אך אני עושה זאת לא מידי יום. בפועל מפעילי ציוד קרינה תוקפים אותנו קרוב ל10 פעמים מידי יום. לרוב כאשר אני מפרסם תקיפות גמא, אני מפרסם רק את הערך הכי גבוה, למשל 240, 300 מיקרו רנטגן. לעיתים אני מפרסם סירטון, בסוף הסירטון אפשר לראות תמיד 0 מיקרו רנטגן.
אנשים יכולים להגיד שרמות קרינה גמא של 300 מיקרו רנטגן לשעה למספר שניות זה לא הרבה (זה פי 50 מרות קרינה רקע הרגילות הממוצעות בארץ). אולי רמות קרינה כאלה למספר שניות זה באמת לא הרבה, אבל הדבר החמור פה זה לא ה300 מיקרו רנטגן, אלא ה0 שמגיע בסוף.
ה0 מיקרו רנטגן לשעה שמגיע בסוף יש לו משמעות הרבה יותר רעה מאשר לאותם 300 מיקרו רנטגן לשעה. הסיבה היא שמונה הגייר מראה 0 לא כאשר אין קרינה, אלה זה עומס יתר של המכשיר בגלל שאנרגייה כל כך גדולה שהוא לא מסוגל למדוד, זה הדבר החמור ביותר. כי בזמן ה0 המכשיר למעשה לא מודד, אנחנו לא יודעים כמה קרינה באותו זמן אנחנו מקבלים בפועל, אבל מה שאנחנו כן יודעים שאנרגייה של הקרינה הזאת יותר גדולה ממה שדוזימטר ברמה צבאית יכול להתמודד. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במתקן קרינה גרעיני רב עוצמה שפועל באנרגייה אדירה. עומס יתר של 0 הוא הדבר הרע באמת, בקליפ המצורף אתם יכולים לראות זאת, זה קורה בכל תקיפת גמא.

יותר מזה, תקיפות גמא משמשות בתור עינוי מניעת שינה ייחודי. פעמים רבות שאנחנו מתעוררי בגלל אזעקות של מונה גייגר מונעות מאיתנו לישון. אנחנו יודעים שאם נכבה את מונה הגייגר, נקבל מנת קרינה קטלנית שתרצח אותנו במקום, לכן אנחנו נאלצים לסבול את האזעקות האלו מידי לילה ומפעילי ציוד קרינה מנצלים את זה ומשתמשים בזה כדי למנוע מאיתנו לישון - לענות אותנו על ידי מניעת שינה.

Sometimes I'm publishing gamma attacks, I'm doing it not every time. Actually we are being attacked every day 10 times on average by this sort of attacks. Usually when I publish gamma attacks, I'm showing a picture with maximal number like 240, 300 uR/h. Sometimes I'm publishing a clip, always in end of the clip you can see 0.
People may say that 300 uR/h for few seconds is not much (50 times more than average background in our country). Maybe such radiation rates for couple seconds is not much, but the bad thing here is not the 300 uR/h, but the  in the end.
The 0 which appears in the end is much worse than the 300 uR/h. When counter shows 0, it does not mean that there is no radiation, but it means that the counter is over saturated, and this means that the energy of the radiation is so high that the counter cannot measure, and that's really bad. On 0 the counter actually not measuring the radiation, and we don't know which does do we get, but what we do know is that the energy range of the nuclear attack device is much higher than our military grade counter can take. Zero saturation is really bad thing, and you can see it happens in the attached clip, it happens every time on gamma attack.

Moreover, gamma attacks are being also used as unique method of sleep deprivation torture. We are wakening up every night many times because of Geiger counter alarm, it deprives us from a normal sleep. We know that if we will turn off the Geiger counter, we will be irradiated with a lethal dose which will murder us. Therefore we are forced to suffer the alarms and radiation equipment operators are using it for torturing us - this is their another unique method of sleep deprivation torture.


יום שבת, 16 באפריל 2016

ECG ON ECG OFF - אקג מופעל אקג מכובה

16 אפריל

מפעילי ציוד קרינה לא רק תוקפים אותנו באכזריות בלתי אנושית, הם גם מודאים על ידי עקיבה מאוד הדוקה אחרינו כדי לספק לנו כמה שפחות ראיות.
כך למשל כאשר מופעל מכשיר אקג בתקיפות שלהם הם משתמשים פחות במתקן קרינה אלקטרומגנטי כדי להכות על הלב, הסיבה היא שבאקג רואים מה בדיוק קורה עם הלב בזמן התקיפה, מידע שאי אפשר להסיק ממד סטורציה למשל. הם מאוד מקפידים על כך, כי הראיות שמתקבלות שם מראות תמונה זהה לכל הקורבנות, מה קורה עם הלב בזמן התקיפות האלו, רואים שהמקור הוא מלאכותי. ככל הניראה שיטה הזאת סודית והם לא רוצים לחשוף אותה.
אני לא מעלה לכאן נתונים של אקג מכיוון שזה עלול לשמש בתוך מידע שיעזור ליועצים מקצועיים של מפעילי ציוד קרינה לשפר את תהליך הרצח ולהגדי משמעותית את הסיכויים למה שנחשב מבחינתם הצלחה - כלומר רצח של הקורבן.

כאן בגרף תוכלו לראות כאשר האגג מופעל, הם תוקפים הרהב פחות עם מתקן קרינה אלקטרומגנטי, אבל כאשר האקג מכובה הם תרכזים את כל התקיפות. זה רק דוגמא מהיום, ככה זה כל יום.

בנוסף מעלה גרף של ניסיונות רצח נוספים שבוצעו באותו לילה.
16 April

Radiation equipment operators not only attacking us with inhuman cruelty, they also ensure by tracking to prevent us from getting evidence.
For example, when we are using ECG device, in their attacks they are using much less electromagnetic radiation strikes on heart, the reason is because in ECG it is easily seen what exactly happens during the attack, the information that saturation meter cannot provide directly. They are strictly ensuring to concentrate the attacks to time when the ECG is not working, because the provided evidence shows exactly same picture for all victims. It is clearly seen that the source is artificial. This murdering method is probably secret and they don't want to discover it.
I'm not uploading ECG evidence because it can be used as education material for experts consultants for the radiation equipment operators, who can improve the murdering technique and increase the chance of what they call success - murder of victim.

Here in the graph you can see when the ECG is on, the attack much less with electromagnetic strikes, and combine most of attacks when the ECG is off. It is only an example from today, it is every day like that.

In addition I'm adding here graph of other murder attempts committed at the same night.

15 April

מפעילי ציוד קרינה חזרו על אותה סכימה כמו בלילה הקודם, זה כולל ניסיונות רצח קיצונים באבא שלי על מנת לגמור את חייו במקום (אפשר לראות זאת בגרף המצורף, הסבר) ותקיפת ניוטרונים נגד ההורים שלי.
Radiation equipment operators repeated the same attack scheme like on the previous night, it includes extreme murder attempts on my father, they actually tried to finish him instantly (you can see it in the attached graph, explanation) and neutron attack against my parents.

14 April

ניסיונות רצח באבא שלי היו קיצוניים, מפעילי ציוד קרינה ניסו לגמור אותו סופית בלילה. אפשר לראות זאת בגרף (הסבר).
בנוסף, תקפו את ההורים שלי על ידי תקן קרינה ניוטרונים.

Murder attempts on my father at night were extreme, radiation equipment operators tried to finish his live once and for all. You can see it in the graph  (explanation).
In addition, operators attacked my parents with neutron radiation device.13 April

מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות רצח מרובים קיצוניים באבא שלי בלילה על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. כאן תוכלו לראות הסבר על הערכים הנמדדים בגרף.

Radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father at night, the combined many times evoking serial apnea with powerful radiation strikes on the heart. Here you can read explanation about the values measured in the graph.


יום שלישי, 12 באפריל 2016

12 April

בנוסף לניסיונות אכזריים במיוחד לרצוח את אבא בלילה, מפעילי ציוד קרינה עינו אותי במשך כל הלילה על ידי עינוי מניעת שינה. הם שילבו את זה עם 3 דקיפות קרינה גמא כדי לוודא שלא תיהיה לי אפשרות לישון. מטרת התקיפות היא לגרום לכך שאהרג בתאונה כתוצאה מעייפות, הם תכננו את זה לפי תנאי מזג האויר הקשים (גשם ראשון = כביש חלק) כמו שהם עושים לעיתים קרובות על מנת להגביר את הסיכוי שזממם יצליח. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים אקראיים תמימים.

In addition to very cruel murder attempts on my father at night, operators tortured me with sleep deprivation torture for the entire night. They combined ti with 3 gamma attacks to make sure that I'll not get sleep. Purpose of these attacks to make me get killed on drive because of fatigue, they planned combination with difficult weather condition (first rain = slippery road) to increase the chance to make it happen. They don't care if random people will also get killed.
11 April


10 April

בדירת החשודים עובדת אחת מבנות משפחת החשודים בתור מפעילת ציוד קרינה. עכשיו זאת המשמרת שלה.

בלילה היו ניסיונות מרובים לרצוח את אבא על ידי שילוב גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. להלן הסבר על הערכים שאפשר לראות בגרף.

בלילה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

One of suspected family daughters working in suspected apartment as radiation equipment operator.
Now it is her shift.

At night operators committed multiple murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart. Here you can read explanation about the values in the graph.

At night operators attacked me with neutron radiation device (in clip you can see elevated background gamma rates up to 38 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons).

יום שבת, 9 באפריל 2016

9 April

ניסיונות אכזריים לרצוח את אבא שלי ממשיכים.

Cruel murder attempts on my father continuing.

8 April

בנוסף לניסיונות אכזריים לרצוח את אבא שלי, מפעילי ציוד קרינה תקפו אותו על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

In addition to cruel murder attempts on my father, radiation equipment operators attacked my father with neutron radiation device.7 April

תקיפות אכזריות על ידי מפעילי ציוד קרינה נמשכות כדי לרצוח את אבא שלי. להלן גרף מצורף, כאן תוכלו לקרוא הסברים לערכים הנמדדים.

Radiation equipment operators continuing cruel attacks against my father. In the attached graph you can see these murder attempts on my father, here you can read explanation about the values from the graph.

 

יום רביעי, 6 באפריל 2016

6 April

מפעילי ציוד קרינה עמלו קשה מאוד על מנת לרצוח את אבא שלי בלילה. בגרף המצורף אתם יכולים לראות אחד מניסיונות רצח קיצוניים האלו, דופק עלה ל201 פעימות לדקה, דום נשימה היה ארוך במיוחד ובמהלכו המפעילים פעמיים הכו על ידי מתקן קרינה רב עוצמה כדי לעצור את הלב.

Radiation equipment operators worked very hard to murder my father at night. In the attached graph you can see one of these extreme murder attempts, the pulse risen to 201 bpm, during very long apnea operators strike twice with powerful radiation device to stop my father's heart.

5 April

ניסיונות לרצוח את אבא שלי נמשכו גם הלילה.

היום הגיע לדירת החשודים גבר שעבר הכשרה בשימוש עם מתקני קרינה. לצורך זה במיוחד הגיעה אחת ממפעילות ציוד קרינה האכזריות ביותר החשודה כשותפה לתקיפות גרעיניות החמורות ביותר. מפעילים מכינים תגבורת מאנשים מבחוץ, כדי שיחליפו את בני משפחתם על מנת לרצוח את משפחתי.

Extreme murder attempts on my father continued at this night too.

Today for training with radiation devices a man arrived to the suspected apartment. Specially for the training arrived one of must cruel radiation equipment operators, she is suspected to be participant in mist severe nuclear radiation attacks. Operators preparing a reinforcement from outsiders to substitute members of their family in murdering us.


4 April

כנקמה על מה שכתבתי אתמול, מפעילי ציוד קרינה עינו אותי באכזריות במשך כל הלילה, לא אפשרו לי לישון.

ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו קיצוניים כפי שתוכלו לראות בגרף המצורף.

בערב תקפו את אמה שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בלילה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

 As revenge for my yesterday's publication, radiation equipment operators violently tortured me for the entire night by sleep deprivation torture.

Murder attempts on my father were extreme, as you can see in the attached graph.

AT evening operators attacked my mother with neutron radiation device. At night operators attacked me with neutron radiation device (in clip you can see elevated background gamma rates up to 37 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons).