נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 31 במרץ 2016

31 March

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא נשמכו גם הלילה. בגרף המצורף אתם יכולים לראות זאת.
המידע שמופיע בבלוג שלי לא מופיע בספרי לימוד של רפואה, מידע כזה יכלו לאסוף רק באושויץ ומחנות השמדה אחרים איפה יכלו לתעד מכות חשמל סדרתיות על הלב. בבלוג אנחנו מפרסמים מאחד המחנות ההשמדה המודרניים שנוצרו על ידי השלטון. כרגע הטכנולוגיה מאפשרת כל מקום מיגורים להפוך למחנה השמדה, אין צורך יותר לבנות מקומות יעודיים לצרכים האלו. אנחנו מדווחים ממקום בו מתבצע פשע נגד האנושות ואנחנו גם הקורבנות של הפשע הזה.

כמו כן מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינת ניוטרונים.

Extreme murder attempts on my father committed by radiation equipment operators at this night too. You can see it in the attached graph.
The information that you see in my blog you cannot find in medical books, because such information could only be collected in Auschwitz or other extermination camps. We post in the blog from one of modern extermination camps created by our government. Nowadays technology can make any living place to be a personal extermination camp, there is no need to build a dedicated facilities anymore. We are reporting from place where crime against humanity is being committed, we are also the victims of this crime.

In addition, operators attacked at night my parents with neutron radiation device.30 March

בלילה עבדה בת משפחת החשודים החשודה כמפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר. ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו קיצוניים אף יותר מהלילה הקודם, כמות מכות קרינה על הלב הייתה פשוט מטורפת. כל מכה כזאת עלולה לגרום למוות מידי. אבל זה לא היה מספיק, מפעילי ציוד קרינה שילבו את זה עם גרימת אירועי דום נשימה ארוכים במיוחד.

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים ועינו אותי על ידי מניעת שינה במשך כל הלילה.

At night worked daughter of suspected family, she is suspected as currently most cruel radiation equipment  operator. Murder attempts on my father were even more extreme than on the previous night, number of radiation strikes on the heart was totally insane. Each strike like that can be fatal. However it was not enough for operators, they combined with evoking very long serial apnea events.

In addition operators attacked me with neutron radiation device and deprived me from sleep for the entire night. 
29 March

מפעילי ציוד קרינה משקעים מידי לילה מאמצים רבים כדי לגמור את חייו של אבא שלי. הם עברו לטקטיקה מאוד אינטנסיבית של ניסיונות רצח על ידי כמות גדולה מאוד של מכות קרינה עוצמתיות על הלב. הם משלבים את זה עם גרימת דום נשימה סדרתי ושיבוש קצב הלב (קצב הלב של אבא שלי הגיע ל224 פעימות לדקה ! זה המון.). כפי שאפשר לראות בגרף. כל מכת קרינה כזאת עלולה להיות אחרונה.
Radiation equipment operators making a lot of efforts for finishing my father's life. They switched to very intense tactics of committing very large amount of powerful radiation strikes on heart. Operators combining it with evoking serial apnea and disruption of heart rate (my father had pulse rate of 224 bpm ! That's a lot). As you can see in the graph. Each radiation strike like that can be final.

28 March

להלן ראיות של התקיפות שבוצעו באותו יום ותוארו כאן.
 זה כולל ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא שלי כפי שאפשר לראות בגרף, תקיפת ניוטרונים נגדי בלילה (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים) ותקיפת ניוטרונים נגד אמא שלי.
Here are the evidence of attacks which were described here.
It includes extreme murder attempts on my father which can be seen in the graph, neutron attack against me at night (in clip you can see elevated background gamma rates up to 38 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons) and neutron attack against my mother.יום שני, 28 במרץ 2016

Radiation Equipment Operator Has Arrived Attacks Were Extreme - מפעיל ציוד קרינה הגיע תקיפות היו קיצוניות

בלילה העינויים וניסיונות רצח היו קיצוניים. עבד בחור מפעיל ציוד קרינה שהגיע בערב ותקף אותנו במשך כל הלילה.

ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו קיצוניים - מכות קרינה עוצמתיות על הלב היו מרובות ושברו את כל השאים, זה נועד כדי להרוג את אבא שלי. בנוסף מפעיל ציוד קרינה עינה את אבא שלי במשך כל הלילה על ידי בישול איברים הפנימיים באכזריות קיצונית.

אותן תקיפות על הלב מפעיל ציוד קרינה ביצע נגדי, זה היה בנוסף לעינוי מניעת שינה שנמשך במשך כל הלילה. מטרת עינוי מניעת שינה היה כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות, מפעיל ציוד קרינה רצה לשלב את זה עם תנאי מזג האויר הקשים כדי להגדיל סיכוי לרצח.

הראיות יפורסמו בהמשך.

At night tortures and murder attempts were extreme. A guy radiation equipment operator worked and attacked us for the entire night.

Murder attempts on my father were extreme number of powerful radiation strikes on heart broke a record, it was committed to murder my father. In addition operator violently tortured my father by cooking his internal organs with inhuman cruelty.

Similar radiation attacks on the heart operator committed on me in addition to sleep deprivation torture which lasted the entire night. Sleep deprivation torture was committed so I'll get killed on drive because of fatigue. Operator combined these tortures with difficult weather condition, it was done to increase the chance of murder.

Evidence will be published later.

יום ראשון, 27 במרץ 2016

27 March

מכיוון שבלילה הקודם מפעילי ציוד קרינה לא הצליחו לגמור את חייו של אבא שלי, הלילה הם השתדלו עוד יותר חזק להשלים את התוכנית שלהם. בגרף המצורף אתם יכולים לראות מה קרה עם אבא שלי במהלך ניסיונות רצח הללו, היו שם מספר אירועים שבמקרים רבים גורמים למוות ודאי, זה מה שקורה עם הקורבנות כאשר רוצחים אותם בשיטות האלו.
כמו כן מםעילי ציוד קרינה ביצעו מספר תקיפות ניוטרונים, תקיפה נגד ההורים שלי ותקיפה נגדי בלילה (בקליפ המצורף רמות קרינה גמא רקע עד 41 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

אחרי סוף שבוע אכזרי, מפעילת ציוד קרינה החשודה עזבה את דירת החשודים. אנחנו מאמינים שהיא אחת ממפעילות ציוד קרינה האכזריות ביותר במשפחת החשודים. כאשר היא תוקפת אותנו, העינויים וניסיונוצת רצח הם קיצוניים. החותם הייחודי של התקיפות שלה זה תקיפות מרובות במיוחד על ידי מתקני קרינה גרעיניים.

On the previous night radiation equipment operators have not managed to kill my father, therefore at this night they tried even harder to complete their plan. In the attached graph you can see what happened with my father during murder attempts committed on him by operators, some of the events could cause certain death, this is usually how people get killed when methods like this are used.
In addition operators committed multiple neutron attacks, attack against my parents and attack against me (in the attached clip you can see elevated gamma background rate of 41 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons).

After the long and cruel weekend, suspected operator has left the apartment. We believe she is one of must cruel operators of the suspected family. When she attacks us, the tortures and murder attempts are always extreme. Her unique attack signature is very large amount of nuclear attacks.26 March

מפעילי ציוד קרינה תכננו בלילה הזה לגמור את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, אירוע דום נשימה שנמשך כמעט 3 דקות והגיעה לרמות היפוקסייה חמורה של 47% עלול היה להיות סופי.
כמו כן, מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, שני תקיפות נגד ההורים שלי, תקיפה אחת נגדי (בקליפ המצורף רמות קרינה גמא רקע עד 39 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).
Radiation equipment operators planned to finish my father at night by evoking serial apnea. Apnea event which lasted almost 3 min with severe hypoxia of 47% SpO2 could result death.
In addition, operators committed 3 neutron attacks against us, two neutron attacks against my parents and one neutron attack against me (in the attached clip you can see elevated gamma background rate of 39 uR/h, it is secondary gamma caused by neutrons).

25 March

ניסיונו אכזריים לרצוח את אבא שלי באמצעות דום נשימה סדרתי ותקיפת ניוטרונים נגד אבא שלי.
Violent murder attempts on my father by evoking serial apnea and neutron attack against my father.24 March

שני תקיפות ניוטרונים נגד ההורים שלי, ניסיונות אכזריים לרצוח את אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי.

Two neutron attacks on my parents, violent murder attempts by evoking serial apnea on my father.

יום רביעי, 23 במרץ 2016

23 March

הפעם מפעילי ציוד קרינה הביאו תגבור עבור תקיפות לילה. בערב של 22 במרץ הגיעו שתי מפעילות ציוד קרינה החשודות.
ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו אכזריים במיוחד בלילה. באחד מאירועי התקיפה דום הנשימה נמשך יותר מ4 דקות ובמהלכו מפעילי ציוד קרינה הכו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה עוצמתי ישירות על הלב על מנת לרצוח.
כפי שאפשר לראות בקליפ, מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי בבוקר על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (אפשר לראות בקליפ), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

This time radiation equipment operators brought a reinforcement for night attacks. At evening of 22 March two suspected operators arrived.
Murder attempts on my father at night were extremely cruel. For example, one of apnea events lasted over 4 minutes and operators committed powerful radiation strike on the heart in the middle of attack - this was done to kill my father instantly.
As you can see in the clip, operators attacked my parents at morning with neutron radiation device, we observed elevated gamma background rates up to 37 uR/h (you can see in the clip)m it is secondary gamma caused by neutrons.   


22 March

מפעילי ציוד קרינה שוב חזרו על ניסיונות לרצוח את אבא בלילה (כמו שהם עושים מידי לילה) ותקפו את אבא שלי בבוקר על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Radiation equipment operators again repeated murder attempts on my father (like they do every night) and attacked my father at morning with neutron radiation device.21 March

21 מרץ
בנוסף לניסיונות מרובים לרצוח את אבא שלי בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב, מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. תקיפה הראשונה בוצעה בלילה ופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (אפשר לראות בקליפ), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים. תקיפה השניה בוצעה נגד אבא שלי ביום, בדוזימטר נוספו 10 מיקרו סיוורט של ניוטרונים מהירים.

21 March
In addition to multiple murder attempts which were committed at night on father by radiation equipment operators by combining evoking serial apnea and powerful radiation strikes on the heart, operators attacked my parents twice with neutron radiation device. First attack was committed at night, we observed elevated gamma background rates up to 40 uR/h (you can see in the clip)m it is secondary gamma caused by neutrons. Second attack was committed at daytime against my father, dose of 10 uSv fast neutrons was added on the dosimeter.20 March

20 מרץ.
מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות רצח באבא שלי.
אותי תקפו בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (אפשר לראות בקליפ), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

20 March
Radiation equipment operators committed murder attempts on my father.
operators attacked me at night with neutron radiation device, we observed elevated gamma background rates up to 40 uR/h (you can see in the clip)m it is secondary gamma caused by neutrons.

 

יום שבת, 19 במרץ 2016

19 March

כמו בכל לילה, גם בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ושילוב של זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בנוסף, בבוקר תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Like on every night, this night radiation equipment operators committed murder attempts on my father by combining evoking serial apnea and powerful radiation strikes on the heart. In addition operators attacked my parents at morning by neutron radiation device.18 March

18 מרץ
הפעם בנוסף לניסיונות לרצוח את אבא שלי בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות על הלב, מפעילי ציוד קרינה תקפו את אמא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
18 March
This time, in addition to murder attempts on my father by combining evoking serial apnea and powerful radiation strikes on the heart, radiation equipment operators attacked my mother with neutron radiation device.Fanatic Attacks And Tortures - תקיפות ועינויים פנאטיים

17 מרץ
ניסיונות לרצוח באכזריות את אבא שלי נמשכו על ידי מפעילי ציוד קרינה גם הלילה.
בערב מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. תקיפות בוצעו בזמן קצר. לאחר שתי התקיפות, מפעילות ציוד קרינה עזבו את דירת החשודים.
אותי תקפו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.
17 March
Cruel assassination attempts on my father continued also at this night.
At evening radiation equipment operators committed two neutron attacks against us in a short period of time. Right after the attacks they left suspected apartment.
Operators attacked me 4 times at night with gamma radiation device.