נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 27 בפברואר 2016

זה מה שקורה עם בן אדם שמנסים לרצוח אותו באמצעות גרימת דום נשימה - Thats What Happening With A Person When Murder Attempt Committed On Him By Evoking Apnea

27 בפרואר

כל לילה ניסיונות לרצוח את אבא שלי מחמירים. מפעילת ציוד קרינה שעובדת במהלך סוף השבוע משקיע יותר ויותר מאמצים על מנת לגמר את אבא שלי. הפעם רמות חמצן בדם בזמן אירועי היפוקסייה חמורה היו נמוכים עוד יותר. כל אירוע כזאת הוא סכנה ממשית לחיים. בגרף אתם רואים למעשה מה קורה עם הקשישים כאשר מפעילי ציוד קרינה רוצחים אותם באמצעות דום נשימה סדרתי אותו הם גורמים בעזרת הקרנה על המוח בגלים אלקטרומגנטיים.

27 Feb

Murdering efforts on my father getting worse. Radiation equipment operator that works on the weekend  trying harder to finish my father. SpO2 levels in my father's blood where even lower during events of severe hypoxia. Each hypoxia event like this is actual threat for the life. In the graph you actually can see what happens with elderly people when operators attempting to murder them by evoking serial apnea which is caused by electromagnetic irradiation of the brain


Each Apnea Event Can Be Fatal - כל אירוע דום נשימה עלול להיות קטלני

26 פברואר

ניסיונות לרצוח את אבא שלי נעשו אפילו עודיותר אכזריים. אירועי דום נשימה נעשו ארוכים ועמוקים יותר - מפעילת ציוד קרינה עובדת קשה על מנת לרצוח את אבא. כל אירוע כזה בודד של דום נשימה עלול להיות אחרון.

בנוסף, בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

26 Feb

Murder attempts on my father got even worse. Apnea events became longer and  deeper - radiation equipment operator working hard to kill my father. Each apnea event like this can be fatal.

In addition, operators attacked my parents at night with neutron radiation device.המשמרת התחלפה בדירת החשודים - The Shift Has Changed In The Suspected Apartment


25 פברואר

בדירת החשודים התחלפה אתמול בערב משמרת. מפעילת ציוד קרינה שהגיעה היא זו שתמשיך לתקו אותנו במשך כל סוף השבוע.

ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו אכזריים במיוחד וזה מחמיר מיום ליום, כפי שאפשר לראות בגרף המצורף.

בבוקר תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

25 Feb

In suspected apartment yesterday at evening shift was changed. Arrived radiation equipment operator who will attack us for the entire weekend.

Murder attempts on my father were exceptionally cruel and it got worse every day, as you can see in the attached graph.

At morning, operators attacked my father with neutron radiation device.24 Feb

24 פברואר

ניסיונות לרצוח את אבא שלי נמשכים. תראו את התמונה המצורפת.

24 Feb

Murder attempts on my father continuing. See attached picture.

יום רביעי, 24 בפברואר 2016

The Repsonsibily For Death Of Any Member Of My Family Is On The Government - אחריות על מוות של כל אחד מבני משפחתי מוטלת על השלטון

23 לפברואר

מפעילי ציוד קרינה משמידים אותנו ותוקפים אותנו באמצעות מתקני קרינה קטלניים. זה נעשה במסגרת תוכנית השמדת האזרחים מטעם השלטון. לכן, אם מישהו מבני משפחתי ימות מכל סיבה שהיא, הסיבה האמיתית היא רצח מתוכנן שבוצעה מתוך כוונת תחילה. האחריות על כך היא על הממשלה.

באותו אופן נרצחים אלפי קורבנות בארצינו. רובם אינם מודעים לסיבות בגללת פתאום בריאותם קורסת, פתאום הם או קרוביהם נפטרים ממחלות סופניות כמו הסרטן, דום לב ומחלות רבות אחרות אותן ניתן להשתיל באמצעות הקרנות סיסטמתיות על ידי מתקני קרינה גרעיניים וסוגים נוספים הנמצאים בידיהם של מפעילי ציוד קרינה. בנוסף למוות כתוצאה ממחלות, עלול לקרות מוות כתוצאה מתאונות, עינויי סיסטמטי ובלתי פוסק מתיש את הקורבנות שיוצאים לאחר מכן לכביש. לכן בניגוד למגמה של תאונות דרכים בשאר מדינות העולם, כאן בארץ המצב מחמיר מידי שנה.

את הלילה הזה אבא שלי לא היה אמור לשרוד לפני תוכנית של מפעילי ציוד קרינה, הם השקיעו בכך מאמצים רבים וביצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא שלי באמצעות שילוב של גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. אירועי דום נשימה היו ארוכים במיוחד (כולל מקרים מרובים של מעל 3 דקות כל אחד), כמות מכות קרינה עוצמתיות גם היא הייתה מרובה במיוחד. כפי שאפשר לראות בגרף (על מנת לראות את הגרף בגודל מלא, קליק ימני ולפתוח את הגרף בטאב חדש). כל אירוע נפרד כזה של דום נשימה עלול להיות סופי.

בנוסף, מפעילי ציוד קרינה תקפו בלילה אותי ואת אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים ובתקיפה השניה את אבא ואמא שלי.

23 Feb
 
Radiation equipment operators are exterminating us by irradiating systematically with deadly radiation devices. It is done as part of citizens extermination program which is ran by the government. Therefore, if any member of my family will die because of any reason, the actual reason is well planned murder. The responsibility is on the government. 

Same way thousands of victims are getting killed in our country. Most of victims are not aware about the real reasons why their health is degrading, why they or their relatives are dying because of diseases like cancer, cardiac arrest, and etc. These and many other sorts of diseases are artificially caused by systematic irradiation by nuclear and other types of radiation devices. In addition to death caused by disease, death by accident can be caused - systematic irradiation means torturing and exhausting victims who later going to drive on the road. Therefore in opposite to the situation in other countries, in our country every year number of road accidents casualties getting worse.

According to plan of local radiation equipment operators my father was not expected to survive this night. They contributed a lot of efforts to make this happen by evoking extremely long events of serial apnea (including multiple events lasting more than 3 minutes each) and committed a lot of powerful radiation strikes on the heart. Please see the graph (to see it in full size, right click on the graph and open in a new tab). Each single apnea event like this can be fatal.

In addition, operators attacked me and my father with neutron radiation device, then they attacked again my father and mother at night.יום שלישי, 23 בפברואר 2016

Radiation Equipment Operators Worsening Murder Attempts On My Father - מפעילי ציוד קרינה מחמירים ניסיונות לרצוח את אבא שלי

22 לפברואר

ניסיונות לרצוח את אבא שלי היו אפילו עוד יותר קצוניים. מידי לילה שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה מקומיים) מגבירים את התקיפות בתקווה שזה הלילה שאבא שלי לא יתעורר.
בגרף המצורף אפשר לראות ניסיונות רצח קיצוניים מרובי שמפעילי ציוד קרינה ביצעו באבא שלי בזמן קצר. ניסיונות רצח ממשיים היו זהים במהלך כל הלילה, אתם רואים רק פרק זמן קצר.

כמו כן בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

22 Feb

Murder attempts on my father getting even more extreme. Every night neighbors murderers (local radiation equipment operators) worsening their efforts to make my father not wake up at morning.
In the attached graph you can see extreme murder attempts on my father which were committed in a short period of time. Actual murder attempts were the entire night, you see only very short time of that.

I addition operators attacked my parents at night with neutron radiation device. We observed elevated background gamma levels up to 37 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons.Collateral Damage Is Politics - נזק נלווה הוא חלק מפוליטיקה

21 לפברואר

עכשיו התקיפות כה אכזריות, כל לילה עלול להפוך ללילה אחרון לאחד מבני משפחתי. כרגע שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה מקומיים) ריכזו את המאמצים שלהם על מנת לרצוח את אבא שלי כמה שיותר מהר.

שכנים רוצחים משלבים ניסיונות לרצוח את אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עצמתיות על הלב במטרה לרצוח במקום - אפשר לראות זאת בגרף המצורף. הם מגבים ניסיונות רצח האלו על ידי תקיפות גרעיניות בלתי פוסקות. כך הם תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הם משלבים אמצעים מרובים על מנת להגביר את הנזק הנגרם ולגרום להתדרדרות מהירה של הבריאות. לא אכפת להם אפילו מילדים ששיכים לקהילה שלהם ונפגעים ממנות קרינה גרעיניות האלו. מבחינתם זה נזק נלווה. זאת גם הפוליטיקה של השלטון שלא סופרים את הנזק הנלווה.

כמו כן, בלילה הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 37 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

21 Feb

Now attacks are so cruel, that every night can become the last night for somebody from members of my family. Neighbors murderers (local radiation equipment operators) concentrated their efforts to murder my father as soon as possible.

Neighbors murderers committing combined murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart - you can see it in the attached graph. They are backing up these murder attempts by non stop nuclear attacks. So they also attacked my father with neutron radiation device. They are combining multiple means to amplify the inflicted damage and degrade faster the health. They even do not care that children from their community also get hurt by these nuclear attacks. For them it is a collateral damage. This is also the government politics.

In addition I have been attacked at night by neutron radiation device, we observed elevated background gamma levels up to 37 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), it is secondary gamma caused by neutrons.
יום ראשון, 21 בפברואר 2016

תקיפות אכזריות במיוחד - Very Cruel Attacks

20 לבפרואר

מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו בפנאטיות על ידי כל האמצעים שנמצאים ברשותם.

בלילה הם ניסו לירצוח את אבא שלי באכזריות פנאטית על ידי שילוב גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב.
כמו כן מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בתקיפה נגד ההורים בבוקר עלו רמות קרינה גמא רקע ל40 מיקר רנטגן (הנורמה היא 6, זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים, אפשר לראות בקליפ הראשון) , לאחר מספר דקות גדלה מנת קרינת ניוטרונים בדוזימטר ב10 מיקו סיוורט של ניוטרונים מהירים. תקיפה זהה בוצעה נגדי בלילה כאשר רמות קרינה גמא רקע עלו ל41 מיקו רנטגן לשעה - אפשר לראות בקליפ השני. בנוסף, תקפו את אמא על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בפעם נוספת מאוחר יותר בבוקר.

בערב, כאשר צפינו עם אבא בטלויזיה, אבא התלונן על כאב ראש חריף. היה ברור לנו שמפעילי ציוד קרינה הפעילו מתקן בעזרתו הם לעיתים קרובות מענים אותנו. מפעילי ציוד קרינה עוקבים אחרינו ובדרך כלל כאשר אנחנו מפעילים מכשירי מדידה, הם מכבים את הציוד במהרה. כך קרה גם היום, אך הפעם הצלחנו לתפוס את התדר בו פועל מכשיר העינויים שלהם, השיא היה ב5849 מגה הרץ. מדובר על מכשיר מבוסס קרינת מיקרוגל בתדר גבוהה הרבה יותר מאשר עובדים המכשירים הביתיים ובתדר גבוה יותר מאשר מרבית מכשירי מדידה הפשוטים יכולים לתפוס (גם אלה שיכולים לתפוס ולמדוד את העוצמה, הרוב לא מסוגלים למדוד את התדר ולכן מאוד קשה להבין את המקור), אבל מכשיר מדידה שאנחנו משתמשים בו יכול לקלוט תדר וגם עוצמה. אתם יכולים לראות אותו פועל בתמונה. בעבר מדדנו בזמן עינויים פעולה של מתקנים דומים.
עוצמת מכשירי עינוי היא כזאת שעל מנת לגרום נזק בריאותי לקורבן, זה גורם לקורבן כאבים. כלומר מפעילי ציוד קרינה קיבלו הוראות מהמפקדים שלהם לענות את הקורבנות כדי לגרום להם נזק בריאותי.

אותו דבר קורה באלפי "דירות סלולאריות" המתוארות כאן עם קישור לכתבה חיצונית בנושא (אנחנו מאמינים שלפחות בחלק מדירות האלו נמצאים בשימוש גם מתקנים גרעיניות בדומה למה שמשתמשים נגדינו) :
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/06/cellular-apartments.html
20 Feb

Radiation equipment operators fanatically attacked us with all means that are available for them.

Murder attempts on my father at night were committed with fanaticism, operators combined evoking serial apnea with powerful radiations trikes on heart.
Also, operators committed multiple neutron attacks against members of my family. On attack which was committed against my parents at morning we observed elevated background gamma levels up to 40 uR/h (normal levels are around 6 uR/h, elevated levels meaning secondary gamma caused by neutrons - can be seen in the first clip), after few minutes neutrons dose increased by 10 uSv (fast neutrons). Similar attack was committed at night against me, gamma rate climbed to 41uR/h - can be seen in the second clip. In addition another neutron attack was committed against my mother later at morning.

At evening, when we watched TV with my father, suddenly father complained about a sharp pain in his head. It was clear for us that operators are using the same device which is often used to torture us. We are being followed by operators, when we take measurement instruments they usually temporary turn off radiation devices. It also happened today, but this time we managed to capture the frequency on which their torture device operates, the peak was on 5849 MHZ. This is microwave based device, but it operates on much higher frequency than domestic microwave devices, most of  simple radiation measurement instruments cannot capture it, and even those that are able to capture it, usually cannot determine the actual frequency, but the device that we are using is able to capture the power and the frequency. You can see it operating in the picture. In past we already measured similar devices.
The power of torture devices is felt very well by the victim, it is causing pain. In order to inflict health damage, operators need actually torture the victim. This means that operators got instructions from their superiors torture their victims.

We believe that same thing happening in thousands of "cellular apartments" described here with link to external article (we believe that at least on some of these apartments nuclear devices used in similar way to our apartment): http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/06/cellular-apartments.html
The Government Gladly Sacrifices Innocent Citizens - השלטון בשמחה מקריב אזרחים תמימים

19 לפברואר


מפעילי ציוד קרינה רואים שיש להם הגנה אבסולוטית מצד השלטון שמפעיל אותם ולכן תקיפות נעשות פנאטיות יותר מידי יום.
סדיסטים מניאקליים המפעילים מתקני קרינה מכורים לענות אנשים, זאת הנאת החיים שלהם. הם מרגישים את עצמם אומללים כאשר אין להם אנשים לענות, מידי יום הדרישה שלהם לדם עולה, הם צריכים לגרום ליותר כאב וסבל על מנת לשמור על עצמם מאושרים.
כל זה נעשה לא רק בגיבוי השלטון, אלא זה נעשה מטעם השלטון. בכחלק מתוכנית השמדת האזרחים השלטון שולח מפעילי ציוד קרינה בחשאיות לגמור את חייהם של אזרחים בלתי רצויים. אבל גם בין לבין כאשר מפעילי ציוד קרינה מוצאים קורבנות עבור עצמם כדי לספק את צמאון הדם שלהם, השלטון מגבה אותם באופן מלא ובשמחה מקריב אזרחים תמימים.


19 Feb
 
Radiation equipment operators see that they have an absolute protection from the government, therefore attacks are getting more fanatic every day.
Maniacal sadists who operating radiation devices are addicted to torture people, it is their joy of life. They feel themselves unhappy if there are no people to torture, and every day their demand for blood is rising, they need to cause more and more pain and suffering for people to keep themselves happy.
All this is done under full backup from the government. As part of citizens extermination program where government sends radiation equipment operators for silent murdering of unwanted citizens. But also between  murdering victims for the government, operators find themselves their own victims to satisfy their blood thirst, the government backs up the operators and gladly sacrifices innocent citizens.

תקיפות גרעיניות נגד ילדים - Nuclear Attacks Against Children

18 פברואר

מפעילי ציוד קרינה שוב ניסיונות רצח פנאטיים באבא שלי.

כמו כן הם תקפו את ההורים שלי פעמיים על יד מתקן קרינה ניוטרונים. תקיפות ניוטרונים מבוצעות מספר רב של פעמים מידי יום למרות שמנות קרינה אלו מקבלים גם ילדים בדירה שמתחתינו. עבור ילדים קרינה גרעינית זאת מסוכנת אפילו יותר מאשר למבוגרים והרי מדובר בקרינת ניוטרונים - סוג קרינה המסוכן ביותר שמקור שלו יכול להיות רק מלאכותי.

18 Feb

radiation equipment operators committed again fanatic murder attempts on my father.

In addition operators attacked my parents twice with neutron radiation device. These neutron attacks are committed multiple times per day despite the fact that these nuclear radiation doses reaching children in the apartment below. Neutron radiation is most dangerous type of nuclear radiation, the source can be only artificial, and it is even more dangerous for children.

215 bpm

17 לפברואר

מפעילי ציוד קרינה לא הסתפקו בכך שבלילה הקודם הם כמעט רצחו את אבא שלי. הם שוב ביצעו ניסיונות רצח פנאטיים באבא שלי שבמהלכם עלה דופק הלב שלו ל215.

17 Feb

Radiation equipment operators were not satisfied that on previous night they almost killed my father. They committed again fanatic murder attempts on my father, during when his heart rate was up to 215 bpm.

יום שלישי, 16 בפברואר 2016

לילה בו מפעילי ציוד קרינה תכננו שאבא לא ישרוד - The Night When Radiation Equipment Operators Planned That Father Won't Survive

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה) ביצעו תקיפות פנטיות בבני משפחתי בתור נקמה על כך שהזכרתי בבלוג על כך שתקיפות גרעיניות שהם מבצעים עושים נזק לילדים בדירה שמתחתינו.
ולכן בלילה הם ניסו לגמור את אבא שלי על ידי תקיפות קיצוניות, אירוע אחד מתוך רבים של דום נשימה ארך אצל אבא שלי כימעט 4 דקות והיגיע לגבול עם היפוקסייה קיצונית. ממצב הזה הסיכוי לצאת בחיים לא גדול לאדם מבוגר חולה כמו אבא שלי.

בנוסף, הם תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים ותקפו אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה (בדרך כלל אני לא מפרסם תקיפות גמא, אך הפעם ברצוני להראות לכם כיצד זה ניראה).

Neighbors murderers (radiation equipment operators) committed fanatic attacks against members of my family as revenge for my blog post where I reminded that their nuclear attacks causing damage to children in apartment below us.
Therefore at night they attempted to finish my father's life by committing extreme attacks, one of many apnea events lasted almost 4 minutes and was on border with extreme hypoxia. The chance to survive it is small for an elderly ill person like my father.

in addition they attacked my parents twice with neutron radiation device and attacked us 6 times with gamma radiation device at night (usually I'm not publishing gamma attacks, but this time I want to show you how it looks).התקיפות לא מפסיקות לעולם - Attacks Never Stop

15 פברואר
בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו באכזריות לרצוח את אבא שלי על ידי שילוב גרימת דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

ביום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

תקיפות נגד משפחתי לא מפסיקות לעולם.

15 Feb
At nigh radiation equipment operators committed violent murder attempts on my father by combining evoking serial apnea and powerful radiation blows on the heart.

During daytime operators attacked my father with neutron radiation device.

Attacks against members of my family never stop.
יום ראשון, 14 בפברואר 2016

תקיפות גרעיניות פנאטיות - Fanatic Nuclear Attacks

בלילה ובבוקר מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו בפנאטיות על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הם ביצעו נגדינו 3 תקיפות. 2 תקיפות נגד ההורים בלילה ותקיפה אחת נגדי ונגד אבא שלי בבוקר. אבא קיבל מנה של 30 מיקרו סיוורט היום - זאת מנת קרינה ניוטרונים ענקית.
תקיפות ניוטרונים בוצעו למרות שבדירה מתחתינו יש תינוקת וילדים, הקרינה חודרת ופוגעת גם בהם. בילדים הפגיעה היא המסוכנת ביותר.
ניוטרונים זה סוג קרינה המסוכן ביותר שמקורו יכול להיות בכור קרעיני, מאיץ חליקיקים או מתקן קרינה יעודי. אף אחד מהדברים האלו לא אמור להיות קרוב למקומות מיגורים. השלטון סיפק את מפעילי ציוד קרינה במתקני ניוטרונים במיוחד לצורך תקיפות של אזרחים תמימים שלא חושדים בכך אפילו.

בתקיפה שהייתה בבוקר ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 44 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6) , זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים. תוכלו לראות זאת בקליפ המצורף.

At night and at morning radiation equipment operators attacked us fanatically with neutron radiation device. They committed against members of my family 3 neutron attacks. 2 attacks were at night against my parents, and at morning the attack was committed against me and my father. father got radiation dose of 30 uSv - this is a huge radiation dose.
Neutron attacks were committed despite that in the apartment below there is a baby and small children, the radiation penetrates to their apartment and they also get this radiation dose.
Neutron radiation is sort of most dangerous radiation type which can be sourced from nuclear reactor, particles accelerator or dedicated radiation device. Nothing of these things shall be close to living places. Government supplied neutron radiation devices to radiation equipment operators for attacking of innocent not suspecting citizens.

On morning attack in addition to dose increase of 10uSv of fast neutrons on the dosimeter, we observed  elevated background gamma radiation up to 44 uR/h (normal levels are around 6 uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see this in the attached clip.