נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

31Dec 2015

מפעילי ציוד קרינה עמלו קשה כדי שאבא שלי לא ישרוד את השנה 2015, הם תקפו את אבא שלי באכזריות קיצונית בניסיונות לרצוח אותו על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בגרף המצורף אתם יכולים לראות דום נשימה ארוך במיוחד שנמשך מעל 3 דקות. בנקודה הזאת לפי תוכנית של מפעילי ציוד קרינה אבא שלי היה אמור למות.

Radiation equipment operators worked very hard so my father will not survive the year 2015, they attacked my father with exceptional cruelty and committed multiple assassination attempts. They attempted to murder my father by evoking serial apnea and combining it with radiation strikes. In the attached graph you can see apnea which lasted over 3 minutes. At this point according to operators plan my father should die.

יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

30Dec 2015

מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיונות רצח אכזריים של אבא שלי באמצעות שילוב גרימת דוםנשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות ישירות על הלב. אפשר לראות את זה בגרף המצורף.
כמו כן הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Radiation equipment operators committed violent murder attempts of my father by combining evoking serial apnea and powerful radiation strikes on hearth. You can see this in the attached graph.
Also, operators attacked my parents with neutron radiation device.יום שלישי, 29 בדצמבר 2015

מדוע תוקפים את הלב של אבא שלי - Why They Attack My Father's Hearth

גם הלילה שכנים רוצחים חזרו על אותה מתכונת של ניסיונות לרצוח את אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי ושילוב של זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. הפעם דופק עלה ל219, דום נשימה ארוך נמשך רחוק יותר משתי דקות.

בנוסף רוצחים תקפו פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

מכיוון ששכנים רוצחים ידעו שאני צריך לקום מוקדם מאוד בבוקר ולעשות נסיעה ארוכה מאוד בתנאים קשים, הם תקפו אותי בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אזעקה של מונה גייגר). המטרה שלהם להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

מטרת תקיפות אכזריות במיוחד על הלב זה שינוי תוכנית של השלטון. כרגע בארץ סיבת מוות העיקרית היא מחלת הסרטן, השלטון רוצה לשנות סטטיסטיקה כדי כמו בשאר העולם סיבת מוות הראשית תיהיה בגלל לב ומחלות כלי דם.
כלומר, כל האנשים שהם הקרינו עליהם בעזרת מתקנים גרעיניים, עכשיו המטרה שלהם לרצוח אותם מהר יותר כדי שאלה לא יספיקו למות מסרטן, אלא ימותו בגלל סיבות שקשורות ללב וכלי דם. לכן הם שינו שיווי משקל של שיטות הרצח שלהם לגרימת דום נשימה סדרתי, מה שגורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם), זה גורם נזק לאיברים הפנימיים, מוח, לב וכד'. למרות זאת השלטון ימשיך להקרין על האזרחים באופן המוני על ידי מתקני קרינה גרעיניים, זאת תוכנית הביטוח שלהם, כדי שאם הוקרבנות לא ימותו מסיבה אחת, סיבה אחרת הם ימותו על בטוח.

This nigh neighbors murderers repeated again same scheme of attempts to murder my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the hearth. This time hearth rate was 219, long apnea took far more time than 2 minutes.

Additionally murderers attacked my parents twice with neutron radiation device.

Neighbors murderers knew that I need to wake up very early at morning and that very long drive in difficult conditions is awaiting me, so they attacked me 3 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (Geiger counter alarm). Purpose of these attacks was to exhaust me so I'll get killed on drive.

Purpose of exceptionally cruel attacks on the hearth is government's change of plans. Nowadays, main death reason in our country is cancer, the government wants to change the statistics so like in rest of the world main reason will become  hearth and vascular diseases.
Therefore, all the people who were mass irradiated by nuclear devices, now the government wants to murder them more quickly with death reason related to hearth, so they will not die because of cancer. For making so they changed weight balance between nuclear radiation and evoking serial apnea, which causes hypoxia (shortage of oxygen in the blood) and causing damage to internal organs, like brain. hearth and etc. However government will continue mass irradiation of citizens, because it is an insurance plan, so if one murdering technique will not work, the other will work for sure.
28 Dec

שכנים רוצחים חזרו על אותה מתכונת של ניסיונות לרצוח את אבא שלי כמו בלילה הקודם, הפעם דופק הלב עלה ל221! אפשר לראותזאת בגרף המצורף.
הפעם בנוסף הם תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Neighbors murderers repeated same murder methods of my father like at the previous night, this time hearth rate was 221! You can see it in the attached graph.
This time they combined it with 3 neutron attacks against my parents.


27 Dec

שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות רצח פנאטיים של אבא שלי באמצעות שילוב דום נשימה סדרתי מרובה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בגרף המצורף אתם יכולים ליראות ראיות לכך, כולל זמן דום נשימה שנמשך כ77 שניות, דופק הלב שעלה ל218 (זה המון לאדם מבוגר בן 68 שישן) ואת מכות קרינה עצמן ישירות על הלב.

Neighbors murderers committed fanatic assassination attempts of my father by evoking multiple serial apnea and combining it with powerful strikes on the hearth. In the attached graph you can see the evidence for this, including long apnea which lasted about 77sec, hearth rate if 218 (this is a lot for 68 elderly person sleeping) and the direct radiation strikes on the hearth.


יום ראשון, 27 בדצמבר 2015

Continued Murder Attempts - ניסיונות רצח נמשכים

ב26 לדצמבר מפעילי ציוד קרינה משיכו עם ניסיונות רצח אכזריים של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. אפשר לראות את זה בגרף.

בנוסף הם תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים. אפשר לראות את זה בקליפ.

At 26 Dec radiation equipment operators continued assassination attempts of my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the hearth. You can see it in the graph.

Additionally they attacked my parents at night with neutron radiation device. We observed elevated background gamma levels up to 38 uR/h (normal levels are around 6), it is secondary gamma caused by neutrons. You can see it in the clip.

יום שבת, 26 בדצמבר 2015

25 Dec

ב25 לדצמבר מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. זה היה בנוסף לסט סטנדרתי של תקיפות מסוגים אחרים.

At 25 Dec radiation equipment operators attacked me with neutron radiation devices. It is additionally to standard set of multiple attacks of other types.


Radiation Equipment Operators Attempting To Break Their Record Of Cruelty - מפעילי ציוד קרינה מנסים לשבור את השיא שלהם באכזריות

זה קרה ב24 לדצמבר.

שכנים רוצחים המשיכו לתקוף אותנו בפנאטיות. בלילה ניסיונות רצח של אבא שלי היו אכזריים ומרובים במיוחד, כל יום השכנים מנסים לשבור את השיא החדש ולגמור את חייו של אבא שלי.

בנוסף הם תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

It happened at 24 Dec.

Neighbors murderers continued attacking us fanatically. This night neighbors attacked my father with fanatic cruelty, attacks were exceptionally cruel and numerous, every night neighbors attempting to break the record of cruelty and finish my father's live.יום רביעי, 23 בדצמבר 2015

Fanatic Murder Attempts - ניסיונות רצח פנאטיים

מפעילי ציוד קרינה חזרו על ניסיונות רצח של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות ישירות הלב. אתם יכולים לראות בגרף דופק שעלה ל118, אורך של דום נשימה מעל דקה וחצי.

במשך כל הלילה מפעילי ציוד קרינה עינו אותי על ידי עינוי מניעת שינה. הם עשו זאת בעזרת מתקן שגורם לויברצייה בכל הגוף, מחזיק אותי בסטרס ולא מאפשר להרדם. בזמן שהם תקפו אותי בצורה כזאת שמעתי כל 20 שניות קליק רועש - זה הייתה פעולה של אחד ממתקני הקרינה שהם השתמשו. לרוב קליק כזה אנחנו שומעים כאשר הם תוקפים על ידי מתקן קרינה גמא, לכן ייתכן שהם תקפו אותי פעמים מרובות מאוד על ידי מתקן קרינה גמא בנוסף לעינוי מניעת שינה. מטרת עינוי מניעת שינה הייתה כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

כמו כן מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות ניוטרונים נגדינו, תקיפה אחד נגד ההורים בלילה, תקיפה אחד נגדי בלילה ותקיפה אחת נגד אמא שלי במהלך היום.
את שני התקיפות הליליות אתם יכולים לקרות בקליפים המצורפים, כאשר הגיעו רמות קרינה גמא רקע עד 37-39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.

Radiation equipment operators repeated assassination attempts of my father by evoking serial apnea and combining it with powerful direct radiation blows on the hearth. In graph you can see hearth rate up to 118 bpm, and apnea which lasted over a minute and half.

radiation equipment operators tortured me all the night with sleep deprivation torture, they used device which causes vibration in the whole body, hold the victim in stress and does not allow to sleep. During the attacks I heard every 20 sec repeating loud click, the source of that sound is from one of radiation devices which they used. Usually we hear such click when they attack with gamma radiation device, so possibly they attacked me multiple times with gamma radiation device additionally to sleep deprivation torture. Purpose of sleep deprivation torture was so I'll get killed on drive because of fatigue.

Additionally, operators committed against us 3 neutron attacks: 2 attacks were at night with elevated background gamma levels up to 37-39 uR/h as you can see in the clip (normal levels are around 6), it is secondary gamma created by neutrons. Another attack committed against my mother during daytime.


יום שלישי, 22 בדצמבר 2015

Well Planned Murdering Technique - שיטת רצח המתוכננת היטב

מפעילי ציוד קרינה (שכנים רוצחים) חזרו גם הלילה על אותה סכימה של תקיפות אכזריות. שוב ניסו לרצוח את אבא באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי ושילוב של זה עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב, אפשר לראות שדופק עלה באחד הפעמים ל211 פעימות לדקה, זה המון לאדם מבוגר. בגרף אתם יכולים לראות איך סכימת רצח המשומנת היטב שפותחה על ידי השלטון פועלת נגד קשישים באופן המוני בהוסטלים.

בנוסף, תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Radiation equipment operators (neighbors murderers) repeated at night same cruel murdering scheme like at the previous night. Again they attempted to murder my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on hearth, you can see in the graph hearth rate of 211 bpm, it is a lot for an elderly person. In the graph you can see how this well planned by specialists of the government murdering scheme is working and used for mass murder of elderly in hostels.

Additionally they attacked my parents 3 times with neutron radiation device.יום שני, 21 בדצמבר 2015

ניסיונות רצח קיצוניים בשילוב עם תקיפות גרעיניות - Extreme Murder Attempts Combined With Nuclear Attacks

הפעם מפעילי ציוד קרינה (שכנים רוצחים) באכזריות פנאטית ניסו לרצוח את אבא על ידי שילוב דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. אתם יכולים לראות דופק הגיע ל209 - זה המון לבן אדם מבוגר בן 68.

מפעילי צוד קרינה שילבו ניסיונות רצח עם 3 תקיפות קרינה ניוטרונים נגד ההורים שלי.

This time radiation equipment operators (neighbors murderers) attempted to assassinate my father with fanatic violence by combining evoking serial apnea with powerful radiation strikes on the hearth. In graph you can see that father's pulse raises up to 209 bpm - that's a lot for an elderly person 68 years old.

Operators combined it with 3 neutron attacks against my parents.


מפעילי ציוד קרינה נחושים בדעתם לרצוח - Radiation Equipment Operators Determined To Murder

ב20 לדצמבר נמשכו ניסיונות רצח אכזריים במיוחד של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ושילוב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. בגרף אתם יכולים לראות מקרים מרובים של דום נשימה שנמשכו הרבה מעבר לדקה.

At 20 Dec very cruel murder attempts of my father continued, like always operators combined evoking serial apnea with powerful radiation strokes on the hearth. You can see in the graph that multiple apnea events lasted much longer than one minute.

יום שבת, 19 בדצמבר 2015

Same Radiation Equipment Operator Attempting To Murder My Father For The Entire Weekend - אותה מפעילת ציוד קרינה מנסה לרצוח את אבא במשך כל סוף השבוע

כרגע בדירת החשודים עובדת בת משפחת החשודים המתמחה בשיטת רצח על ידי גרימת דום נשימה עם שילוב מכות קרינה על הלב. היא עבדה החל מ16 לדצמבר ובמשך כל סוף השבוע. יש לה חותם תקיפה ועינויים ייחודי וכולל ניסיונות רצח מרובים עם אותו סגנון.

כך גם ב19 לדצמבר היא חזרה עם אותם שיטות לניסיונות רצח של אבא שלי.

Currently in suspected apartment working one of suspected family daughters, she is expert in murdering techniques with combination of evoking serial apnea and powerful radiation strikes on the hearth. She worked in the apartment starting from 16 Dec. She has unique attack and torture signature, it includes a lot of murdering attempts with the same style.

Same way at 19 Dec she continued same murdering attempts of my father.


And Again - ושוב

ב18 לדצמבר מפעילי ציוד קרינה באכזריות בלתי אנושית ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שילוב של דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

בדיוק בשיטה זו סוכנים של השלטון באופן המוני רוצחים קשישים בהוסטלים עם מוות שניראה טבעי.

At 18 Dec radiation equipment operators again attempted to murder my father with inhuman cruelty by combining evoking serial apnea and powerful direct radiation strikes on he hearh.

This is exactly the method how government agents mass murdering elderly in hostelys with naturally looking death.