נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 30 באוגוסט 2015

שיא קרינה חדש - New Radiation Record

היום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה גמא באופן עוצמתי מיוחד. נרשמו רמות קרינה של 428 מיקרו רנטגן לשעה וזה השיא החדש שנרשם (לפני זה שיא קודם היה 367 מיקרו רנטגן לשעה).
לפני כמה ימים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא באופן חזק במיוחד בשכונה שלנו מרכב, זאת הייתה תקיפה של 367 מיקרו רנטגן לשעה והיום נרשם שיא חדש של תקיפה עוצמתית אפילו יותר.
זה אומר שברשות מפעילי ציוד קרינה יש מתקן חדש רב עוצמה שהם הולכים להשתמש בו על מנת לרצוח אותנו.
בסרטון המצורף תוכלו לראות את תקיפת הגמא.

היום ביקרו בדירת החשודים שני אנשים מבחוץ. האנשים האלו שהו בדירת החשודים כ45 דקות, כאשר יצאו, הם לקחו איתם בת משפחת החשודים החשודה כתוקפת אכזרית ביותר לאחרונה. לבת משפחת החשודים היה תיק גדול, היא ניגשה לרכב של אבא שלי ועשתה שם משהו במשך מספר דקות. לאחר מכן ביחד עם שני האנשים שבאו לקחת אותה, היא הלכה לכיוון אחר לחלוטין בו המתין רכב איתו הם נסעו (הרכב החנה מחוץ לשדה הראיה של מצלמות אבטחה, למרות שהיה הרבה מקומות חניה ליד הבית).

Today my father was been attacked with extremely powerful gamma attack. We recorded highest ever gamma rate of 428 uR/h (previously the record was 367 uR/h).
Few days ago my parents were been attacked on drive with powerful gamma attack in our neighborhood from a vehicle, attack was rated at 367 uR/h. and today we new record has broken.
It means that radiation equipment operators got very powerful nuclear radiation device for murdering us.
In the attached clip you can see that gamma attack.

Today two outsiders people visited in the suspected apartment. These people were in suspected apartment for about 45 minutes, and when exited, they took with them member of suspected family which is suspected as lately most cruel attacker. Member of suspected family had large bag, she came to my father's vehicle and did there something for couple minutes. After that she joined the two people who came to her and went with them to opposite direction where car was waiting for them and they drove away (the vehicle parked outside of my CCTV cameras viewing angles despite the fact that there was a lot of free parking around our building).


יום שבת, 29 באוגוסט 2015

עינויים אכזריים ורשלנות של מפעילי ציוד קרינה - Cruel tortures and negligence of radiation equipment operators

בלילה באכזריות עינו את אמא שלי: גרמו לה לחנק - זה ניסיון התנקשות בחיי אמא שלי. בסירטון המצורף אפשר לראות איך אמא שלי בהתחלה נושמת בצורה נורמאלית ואז היא לא יכולה לקחת אויר, היא מנסה לנשום וזה דורש מאמץ רב, כל הגרון והראש אצלה זזים. אז אמא מתעוררת, מסתובבת ומתנשפת.
בסירטון השני אתם יכולים לשמוע איך אבא שלי פתאום התחיל לנשום קשה באמצע הלילה, זה קורה בזמן שמפעילי ציוד קרינה גורמים לו כאב בלתי נסבל.

בקליפ השלישי תוכלו לשמוע את אבא שלי נושם, צעדים של שכנים מעל מקום שינה של ההורים שלי (הם הגיעו לחדר מעל, עשו משהו ויצאו מהחדר)  ואז הנשימה של אבא שלי משתנה ומפסיקה לחלוטין כעבור זמן מה. מה שקרה זה: באו מפעילי ציוד קרינה, הפעילו מתקן לדום נשימה והלכו. כלומר הם השאירו מתקן פועל ללא השגחה, הם עלולים לרצוח את הקורבן או אנשים אחרים בסביבה גם מתוך רשלנות מכיוון שאינם מבקרים על התהליך.
זה מה שקרה למעשה לפני מספר שנים כאשר נפטרה בת משפחה מדירה שמתחתינו (באותו לילה מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באופן אכזרי במיוחד).

אם משהו יקרה למישהו מבני משפחתינו, זו לא תיהיה רשלנות מכיוון שמפעילי ציוד קרינה צויידו במתקנים רצחניים במיוחד במטרה כדי לרצוח אותנו.
מפעילי ציוד קרינה נבחרו כי הביאו מארצם ערך נמוך לחיים. אם חיינו נתנו לידי מפעילי ציוד קרינה, זה מראה כמה החיים שלנו שוים בעיני השלטון ומה שווה הדמוקרטיה המזוייפת של ארצינו.

At night mother was violently tortured: operators caused strangulation - it is assassination attempt of my mother. In the attached clip you can see how mother normally breathing at the beginning and then she cannot take air, she tries to breath and it requires from her a lot of efforts, her head and throat are moving. Then she wakes up, turns around and takes some air.
In the second clip you can hear my father's in the middle of the night suddenly starts hard breathing due to insufferable pain caused by radiation equipment operators tortures.

In the third clip you can hear my father breathing, footsteps of suspected neighbors above my parents sleep room (they arrived, did something and went out),  and then my father's breathing is changing and stops after some time. What happened is: radiation equipment operators arrived to the room, activated device which generates apnea and went over. It means they left the device operating without control, so they can kill the victim or people around also because of negligence.
This is actually what happened couple years ago when died member of family from apartment below our (at that night operators tortured my parents with extreme cruelty).

If anything will happen with us, it will not be negligence, because radiation equipment operators were equipped in purpose with lethal devices for murdering us.
Radiation equipment operators were chosen because they brought with them low value of life from country of their origin. If our lives were given to hands of radiation equipment operators, it is clear what our lives cost for this government and this is how much worth the false democracy in this country.28 Aug

בלילה עבדו כוחות טריים (מפעילת ציוד קרינה שהתחלפה אתמול) ועינו באכזריות יוצאת דופן את שני ההורי שלי במשך כל הלילה, בישלו להם איברים הפנימיים על ידי גרימת כאב בלתי נתסבל, התעללו מאמא.

בערב תקפו אותי ואת אבא שלי על ידי מתקן קרינה גמא.

At night worked fresh forces (suspected operator that interchanged yesterday) and my parents were violently tortured during all the night, operators cooked internal organs inflicting insufferable pain, abused my mother.

At evening, me and my father were been attacked with neutron radiation device.Aug27 Extreme nuclear attacks - תקיפות גרעיניות קיצוניות 27 אוגוסט

ביום התחלפה משמרת של מפעילי ציוד קרינה. בת משפחת החשודים החליפה בת משפחת החשודים אחרת בדירת החשודים למשך סוף השבוע.
מפעילי ציוד קרינה מתחלפים מידי כמה ימים, כי לא ניתן לשהות זמן ממושך במקום בו מפעילים מתקן קרינה ניוטרונים.
בערב תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מהירים באופן עוצמתי במיוחד, טווח האנרגייה היה 2.5-10 מגה אלקטרון וולט ומנת קרינה הייתה 64 מיקרו סיוורט (מנת קרינה ענקית ומאוד מסוכנת לבריאות) - כפי שניתן לראות בתמונה, במבחנת בועות נוספו 24 בועות (במבחנות כאלו משתמשים בתחנת החלל בנאסא - זן שיטה המדוייקת ביותר ובלתי תלויה באף גורם אחר למדידת החשיפה לניוטרונים).

זה אומר שמפעילי ציוד קרינה השאירו ללא השגחה מתקן קרינה ניוטרונים במצב עובד משך כ20 דקות או יותר. הם מפעילים את המתקן מרחוק כדי לא להחשף בעצמם למנות קרינה מסוכנות, אבל זה שהם השאירו מתקן עובד במשך זמן כה רב, הרבה מאוד אנשים עלולים היו לקבל מנת קרינה הזאת, כולל ילדים קטנים של השכנים שגרים מלמטה. מעבר לכך הם לא יכולים לנטר תוצאות של עבודת מתקני קרינה גרעיניים מרחוק, מכיוון שהקורבן רק יקבל מנת קרינה קטלנית וימות, אבל לא יהיו סימנים מקדימים. זה רשלנות של שימוש במתקני קרינה מסוג הזה.


במהלך היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא מחוץ לבית במהלך נסיעה. זו הייתה תקיפת גמא עוצמתית במיוחד עם רמות קרינה 367 מיקרו רנטגן לשעה, רמות קרינה גבוהות נמשכו במשך זמן רב. התקיפה בוצעה מרכב המצויד במתקן קרינה, התקיפה בוצעה במקום איפה הרכב יכל לעשות פניית פרסה ולברוח. הרכב באופן קבוע מפטרל בשכונה שלנו.

During daytime, radiation equipment operators on duty have shifted, one member of suspected family replaced the member of suspected family for the weekend.
Radiation equipment operators are interchanging every couple days because it is impossible to stay for long time in place where neutron radiation devices are used.
At evening I have been attacked with neutron radiation device, it was extremely powerful radiation strike, energy range was 2.5-10 MeV, and dose was 62 uSv (it is very dangerous for health radiation dose) - as it can be seen on the picture, in detector 24 bubbles were added (these detectors used by NASA in space stations - this is most precise and reliable and independent method for measuring neutron doses).

This means that operators left neutron radiation device uncontrolled working for at least 20 minutes. They operate the device from distance to avoid getting dangerous radiation dose, however when they left the device working for so long time, a lot of people could be exposed to this radiation, including small children in apartment below us. Moreover, they cannot monitor state of their victims remotely when operating nuclear device, because the victim will just get a lethal dose and die, but there will be no signs in their monitoring. This is negligence of nuclear radiation devices usage.

During daytime my parents were been attacked with gamma radiation device outside of our home on drive. It was exceptionally powerful gamma attack with rates up to 367 uR/h, and elevated rate which lasted long time.
The attack was committed from specially equipped vehicle which tracked my parents car and attacked in place where he could make U turn and escape. This vehicle patrolling our neighborhood all the time.26 Aug

בערב הגיע חשוד לדירת החשודים (בני משפחת החשודים לפעמים קוראים לעוזרים מבחוץ לצורך תקיפות בלילה). בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

At evening arrived suspected to the suspected apartment (members of suspected family calling sometimes for outsider assistance for night attacks). At night my parents were been attacked with neutron radiation device.25 Aug

גם הלילה מפעילי ציוד קרינה המשיכו לנסות לרצוח את אבא שלי על ידי דום נשימה בשיטות המתוארות כאן.
בקליפ המצורף אפשר לשמוע איך אבא שלי נושם ובאותו זמן אמא נוהמת מכאבים כתוצאה מעיניים ואז אבא מפסיק לנשום למשך כדקה, לאחר מכן הנשימה חוזרת. זה אחת מאירועי דום נשימה הרבים שהיו לאבא בלילה שמפעילי ציוד קרינה גרמו באופן סדרתי, פעם אחר פעם.

הסיבה למה הם משתמשים בשיטה הזאת ושיטות רבות אחרות, כי הם רוצים מוות שנראה לכאורה טבעי ממגוון רחב של סיבות ולא רק מסרטן ודום לב. כאשר הם מצליחים לחולל מגוון רחב של סוגי מוות שנראים טבעי, זה לא מעלה חשדות ולאנשים יהיה קשה יותר לקשר בין פקטורים השונים למוות שנגרם באופן מלאכותי.
בצורה כזאת רצח המוני לא נראה כאחד כזה.

This night operators continued murder attempts of my father with apnea using methods described here.
In the attached clip you can hear my father breathing at the same time when mother is moaning because of pain inflicted by tortures. And then father stops breathing for about an minute and then his breathing is returning. This is one of multiple apnea episodes from the same night, operators causing this symptom continuously - time after time. 

The reason why they are using this method and many other methods, is because they want to have naturally death from many factors, and not only cancer, cardiac arrest and etc. When they are able to cause naturally looking death from many causes, it does not rise suspicions, because it is much harder to connect between deaths caused by special means. This way mass murdering does not look like one.

יום שני, 24 באוגוסט 2015

אחריות למותינו - Responsibility for our Death

ראש המשמשלה וחברי הקבינט שחתמו על תוכנית השמדת האזרחים הבלתי רצויים לא חוקית מחוץ למערכת המשפטית כולם ביחד אחראים על רצח של בני משפחתי.
ראש הממשלה וכל חברי הקבינט שלו יהיו באופן רשמי רוצחים של בני משפחתי אם חלילה מישהו ממשפחתי ימות באופן מיידי או לאחר זמן בגלל סיבה שקשורה לעינויים, קרינה או פעילות עויינת אחרת נגד משפחתי שאנחנו סובלים מידי יום ולילה.


Prime Minister and members of his cabinet which signed the program of unwanted citizens illegal extrajudicial extermination are responsible for killing members of our family. 
The Prime Minister and every member of his cabinet will be officially named as killers of my family when anybody from my family will die, God forbid to die, from sudden or delayed reasons related to tortures, radiation or other offensive acts against our family we suffer every day and night.

שיבוש ראיות ועינויים אכזריים באופן קיצוני - Disrupting The Evidence and Extremely Cruel Tortures

בלילה מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באכזריות קיצונית במשך כל הלילה. במשך שעות ארוכות הם בישלו את ההורים שלי בעודם חים על ידי מתקן קרינה סקלר (קרינה אלקטרומגנטית במודולציות שונות).
בנוסף לעינויי אכזרי במיוחד על ידי מתקן קרינה סקלר, קרינת סקלר משבשת גם מכשירים אלקטרוניים. במשך כל שעות העינויים מפעילי ציוד קרינה שיבשו הקלטת קול באמצעות מתקן קרינה סקלר את המצלמה שמקליטה ראיות. בקליפ המצורף אתם יכולים לראות ולשמוע קבצים מתוך הקלטה לילית עם ובלי קול, כאשר עבור כל הקבצים אני מראה שיש פס קול.
כמו כן בתחילת הקליפ אתם יכולים לשמוע את ההורים שלי שהתעוררו בלילה לאחר אזעקה של תקיפה גרעינית ומדברים, להלן התמליל של השיחה (תרגום מרוסית) :
אבא: הם שמו שדות כלשהם (הכוונה לשדות אלקטרומגנטיים שמפעילי ציוד קרינה משתמשים לעינויי)
אמא: ואני חושבת למה כואב לי
אבא: מבשלים את כל הגוף
מטרת שיבוש המצלמה היה כדי שלא נוכל להקליט ראיות על נהמות בלילה שמצביעות על העינויים האכזריים. אבל אתם יכולים לשמוע בקליפ השני את אמא שלי נוהמת מכאבים באותו זמן שבקליפ הראשון אפשר לראות שבקבצים אין קול.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. תקיפה אחת הייתה בבוקר נגד שני ההורים שלי ושני תקיפות במהלך היום (אחת נגד אבא ואחת נגד אמא).

סיבה לכך שמפעילי ציוד קרינה הגבירו את העינויים בצורה פנאטית היא טרור, הם פועלים כמו אירגון טרור ומחזיקים את משפחתי כבני ערובה וכל פעם שהם רוצים לכפות עלינו שתיקה הם מענים אותנו חזק יותר בתור נקמה.
הפעם הסיבה היא בגלל שנתתי ראיות לאופן בו הם רוצחים אנשים על ידי דום נשימה והזכרתי שדירת החשודים לא משמשת למיגורים (מיד לאחר פרסום, בני משפחת החשודים התחילו במהלך היום להביא בני המשפחה שלהם לדירה, כולל ילדים - ככל הניראה הם קיבלו הוראה מהנהלה שלהם כדי לא לעורר חשדות, אבל הם יודעים שהם פוגעי קשה בבריאות ילדים שלהם בכך שמבאים אותם למקום בו מפעילים מתקן קרינה ניוטרונים).
Last night my parents were been tortured by radiation equipment operators with extreme violence. Tortures lasted all the night. For long hours operators cooked my parents alive with scalar waves radiation device (modulated electromagnetic radiation). Additionally to very cruel tortures with scalar device, scalar waves also disrupting electronic devices. During all hours when scalar radiation device was used, the camera which recorder evidence was disrupted from recording the sound. In the attached clip you can see and hear  files from night recording with and without sound, when for each file I show that it has a sound track.
Also, in the beginning of the clip you can hear my parents talking at night after they were waked up by nuclear attack, here is what they say (I translated from russian):
Father: They put some fields (he means electromagnetic fields which are used by operators for tortures)
Mother: And I was thinking why I have pain
Father: They cook the entire body

The purpose of camera sound disruption was so we will not get evidence of night moaning which is caused by tortures. However, in the second clip you can hear my mother moaning exactly during the time when the other camera from the first clip does not record the sound.

Operators attacked my parents 3 times with neutron radiation device. Attack at morning committed against both parents, and next to attacks committed against each one of my parents.

The reason why radiation equipment operators  increased violence of their attacks is terrorism, they act like terrorist organization - holding us as hostages, and every time when they want to coerce our silence, they attack us harder as revenge.
This time the reason is because I provided evidence and showed how they murder with apnea, and also because I reminded that suspected apartment not used for living (right after that publication, members of suspected family started bringing members of their family, including children to suspected apartment for daytime - they were asked by their superiors to show presence in order not to rise suspicions, but they know that they harm to health of their children when they are bringing them to the apartment because neutron radiation device is operated there).
יום ראשון, 23 באוגוסט 2015

הראיות מהלילה - The Evidence of the Night

להלן ראיות של תקיפות גרעיניות מהלילה האחרון. זה כולל שני תקיפות ניוטרונים נגד ההורים שלי בתמונות המצורפות ושני תקיפות ניוטרונים נוספות, אחת אצל ההורים שלי ואחת אצלי בלילה. בתקיפות האלו אתם יכולים לראות רמות גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

בנוסף לכך מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי דום נשימה ועינו את אמא באכזריות בלתי אנושית.

Here is the evidence of nuclear attacks from the last night. It includes two neutron attacks against my parents in attached pictures and another two attacks where you can see high background gamma rates up to 40 uR/h (secondary gamma created by neutron) in parents and in my sleep rooms.

Additionally, radiation equipment operators attempted to murder my father with apnea and violently tortured my mother with inhuman cruelty.

המשך תקיפות גרעיניות פנאטיות - Fanatic nuclear attacks are continued

תקיפות גרעיניות פנאטיות ממשיכות נגד משפחתי. בלילה תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

ראיות יפורסמו בערב.

Fanatic nuclear attacks are continued against our family. At night my parents were been attacked twice with neutron radiation device.

At evening we will publish evidence.

יום שבת, 22 באוגוסט 2015

Today - היום

עוד לילה של עינויים באכזריות בלתי אנושית. מפעילי ציוד קרינה עינו באכזריות פנאטית את שני ההורים וניסו לרצוח את אבא על ידי דום נשימה בשיטות המתוארות כאן. בקליפ המצורף אפשר לשמוע את אמא נוהמת מכאבים כתוצאה מעינויים ובאותו זמן אבא בדום נשימה ולא נושם, לקראת סוף הקליפ אבא מתחיל לנשום ואמא נוהמת חזק יותר כי הכאבים התגברו.

זה לא סיפק את מצאון הדם של הרוצחים. הם המשיכו בתקיפות ניוטרונים אכזריות מרובות במהלך היום.
את אבא תקפו פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מהירים (תקיפה שניה בקליפ) כאשר הוא עיבד ראיות של העינויים.

זה לא הסוף של התקיפות. בנוסף לכך שמפעילי ציוד קרינה תקפו אותי בבוקר על ידי מתקן קרינה נייוטרונים (בקליפ השני: הייתה קרינת קרע גמא עד 42 מיקרו רנטגן לשעה  - גמא משנית כתוצאה מניוטרונים והופיעו בועות במחבנה של 1~2.5 מגה אלקטרון וולט), מפעילי ציוד קרינה תקפו את אבא שלי ואותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים כאשר צפינו בטלויזיה.

לילה נוסף מתקרב ומפעילי ציוד קרינה התעוררו לפני זמן קצר. הם מתכוננים לענות אותנו במשך כל הלילה ולסות לרצוח אותנו.

Another night of inhuman tortures. Radiation equipment operators tortured my parents with fanatic violence and attempted to murder my father with apnea using methods described here. In the attached clip you can hear my mother moaning because of pain inflicted by tortures when at the same time father is not breathing during apnea, and in the end of clip when father starts breathing mother is moaning harder.

It did not satisfy blood thirst of the murderers. They continued with multiple cruel neutron attacks during daytime. They attacked my father twice while he worked on torture evidence of the night in his work room (second attack in clip).

It was not the end of the attacks. Additionally to neutron attack against me at morning (second clip: elevated gamma up to 42 uR/h - secondary gamma created by neutrons, also bubbles appeared in detector of 1~2.5 MeV), radiation equipment operators attacked my father and me with neutron radiation device while we watched TV.

Another night is coming and radiation equipment operators already awake, they are preparing to torture us all the night and attempt to murder us.


21 Aug

מפעילי ציוד קרינה תקפו בלילה את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בערב הם תקפו את אבא שלי ואותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים כאשר צפינו בטלויזיה.
זה בנוסף לעינויי לילה באכזריות בלתי אנושית.

Radiation equipment operators attacked my parents at night with neutron radiation device.
At evening they attacked my father and me when we watched TV.
It was additionally to  night tortures with inhuman cruelty.
 

20 Aug

עינויים אכזריים של ההורים שלי המשיכו גם בליהל הזה. שוב ניסו לרצוח את אבא על ידי דום נשמה בשיטות שמתוארות כאן (אפשר לשמוע את זה בקליפ המצורף), עינו באכזריות את אמא.

Cruel tortures also continues this night. Again operators attempted to murder my father with apnea using methods described here (you can hear it in the attached clip), violently tortured my mother.

19 Aug

בלילה בוצעו ניסיונות לשים קץ לחיי שני ההורים שלי על ידי מפעיל ציוד קרינה ששהה באותו זמן בדירת החשודים. הוא ניסה לרצוח את ההורים שלי על ידי דום נשימה. כאן אפשר לקרוא תיאור מלא, לראות ולשמוע ראיות.
בנוסף לזה מפעילי צוד קרינה עינו אותי באכזריות על ידי מניעת שינה, הם הפעילו מתקן שמחזיק את הקורבן בסטרס ולא מאפשר להרדם (בדוגמת מכשיר LIDA שהיה קיים לפני עשרות רבות של שנים או בשיטות המתוארות כאן).
במהלך היום מפעילי ציוד קרינה תקפו את אמא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

At night radiation equipment operators committed assassination attempts of my both parents, these attempts were made by resident guy which was in the suspected apartment during that time - he attempted to murder my parents with apnea. Here you can read the full story, see and hear the evidence.
Additionally, radiation equipment operators tortured me at night with sleep deprivation, they used device which held me in stress and did not allow to sleep (they used something like LIDA machine which was available many decades ago or methods described here).
During daytime radiation equipment operators attacked my mother with neutron radiation device.


 

16 Aug

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בדוזימטר נוספו 10 מיקרו סיוורט שפירושם תקיפת ניוטרונים מהירים.
אותי גם תקפו על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בזוית שלא היה דוזימטר של ניוטרונים - מפעילי ציוד קרינה כיוונו את מתקן הקרינה על הראש שלי. בהתאם לזה הופיע רמת קרינה גמא רקע גבוהה עד 44 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים) אותה אפשר לראות בקליפ.

Radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device. 10 uSv added on dosimeter which means fast neutron attack.
I was been attacked with neutron radiation device too, operators attacked on angle where I did not have neutron dosimeter - they aimed at my head. Elevated background gamma up to 44 uR/h appeared accordingly (secondary gamma created by neutrons).


יום רביעי, 19 באוגוסט 2015

ניסיון רצח של ההורים שלי עם ידי דום נשימה - Assassination attempt of my parents with apnea

דירת החשודים שמעלינו משמשת בתור מחנה לתקיפה של משפחתינו בלבד. בדירה זו מתחלפים מפעילי ציוד קרינה, חלק מהם בני משפחת החשודים וחלק מבחוץ (הדירה לא משמשת למיגורים מכיוון שאף אחד קבוע לא גר שם - מפעילי ציוד קרינה לא יכולים להיות זמן רב במקום איפה משתמשים במתקנים גרעיניים). את דירת החשודים מאיישים 24/7 מפעילי ציוד קרינה תורנים. ביום מפעילי ציוד קרינה בדרך כלל ישנים, הם מתעוררים בלילה כאשר אנחנו הולכים לישון. כל פעם שאנחנו הולכים לישון, אנחנו שומעים הזזות של ציוד כבד מעל המיטות שלנו ואז במשך שעות לילה ארוכות מענים ומנסים לרצוח אותנו מידי לילה. במשך כל שעות העינויים בלילה אנחנו שומעים צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקומות השינה שלנו.


כרגע בדירת החשודים יושב בחור רוצח אכזרי, כל המטרה שלו זה לרצוח את ההורים שלי אותם הוא מענה באכזריות בלתי אנושית.

בלילה מפעיל ציוד קרינה (הבחור שיושב כרגע בדירת החשודים) ביצעו ניסיון התנקשות ממשי בחיי אבא שלי במטרה לרצוח אותו במקום. הבחור הפעיל מתקן שמשתק את מרכז הנשימה של המוח בשיטות המתוארות כאן. על ידי המתקן הזה מפעיל ציוד קרינה גרם לדום נשימה ארוך במיוחד לאבא שלי. דום נשימה נמשך מעל 8 דקות!

בקליפ המצורף אפשר מהתחלה לשמוע את אבא שלי נושם תוך כדי שהוא נחנק. זה הזמן שמוצג בתחילת הקליפ קליפ: 03:36:24. כאשר בקליפ הזמן הוא 03:36:37 האבא מפסיק לנשום לחלוטין. ברקע אמא נוהמת. באמצע הקליפ (כ36 שניות) כאשר הזמן הוא 03:39:26 אמא נוהמת חזק מאוד בגלל הכאבים של העינויים ובגלל שהיא מרגישה שהאבא לא נושם. לקראת הרבע האחרון של הקליפ (כ58 שניות) כאשר הזמן הוא 03:39:48 אבא מנסה לנשום. ואז בשעה 03:44:20 האבא חוזר לנשום בקושי רב תוך כדי חנק.
כל הזמנים שדילגתי בהם בקליפ הם זמנים שאבא שלי לא נשם. המקור נמצא אצלינו ולבלוג שמתי את הגירסא המקוצרת על מנת להמחיש לכם את האופן שבו רוצחים בעזרת דום נשימה. אחרי לילה הזה, אבא שלי יכל כבר לא להתעורר.

ואז מפעל ציוד קרינה עבר לחולל דום נשימה לאמא שלי. את זה תוכלו לראות בקליפ השני: אמא מתקשה לנשום, כל נשימה דורשת מאמץ רב (תסתכלו על הגרון), כך מבצעים חנק לקורבן על ידי מכשיר קרינה אלקטרוני.

הרעש שאפשר לשמוע בקליפים זה ניסיון של מפעילי ציוד קרינה לשבש ראיות ולהסתיר את העינויים שאנחנו עוברים. לצורך זה הם מפעילים מכשור כבד שגורם לרעש ומשתמשים במתקן קרינה סקלר שגורם להפרעות ומשבש מכשירים אלקטרוניים.

האנשים מתעוררים בבוקר לא יודעים ולא זוכרים מה קרה איתם בלילה ולפעמים לא מתעוררים בכלל.

רופאים לא מניחים על דעתם מדוע פעוטות, אנשים בראים או חולים שמתגברים על כל קשיי היום מתים במהלך שינתם.אבל עכשיו, אחרי שקראתם את זה, אתם יודעים מדוע כל כך הרבה אנשים מתים תוך שינתם.

הארץ והשלטון לא שוים כלום אם אנשים נורמאליים סובלים כאן כאילו היו בתוך מחנה ההשמדה.

Suspected apartment is used solely as attack camp against our family. In that apartment radiation equipment operators are interchanging all the time, some of them members of suspected family and some of them outsiders (this apartment not used for living as never anybody constant is living there - radiation equipment operators cannot stay for long time in place where nuclear radiation devices are used). There is somebody in the suspected apartment 24/7 - radiation equipment operators on duty. During daytime radiation equipment operators are usually sleeping, they are waking up at night when we go to sleep. Every time when we go to sleep, we hear movement of heavy equipment above our beds and then during long night hours we are tortured and attempted to be assassinated. During all torture hours we hear footsteps and movement of heavy equipment above the place of the attack.

Currently in suspected apartment there is a guy resident - he is very cruel murderer, all the purpose of his residency is murder my parents which he violently tortures.

At night radiation equipment operators (that guy from the suspected apartment) committed assassination attempt of my father, the purpose was instantly kill my father. The guy operated device which paralyzes breathing center of the brain using methods described here. Using that radiation device the operator caused very long apnea to my father which lasted over 8 minutes!

In the attached clip you can hear from the beginning my father breathing and strangulating by asphyxia. The time displayed in the clip is: 03:36:24. When time in the clip is: 03:36:37 father stops breathing at all. In the background you can hear my mother moaning. In the middle of clip (about 36sec) when the time is: 03:39:26 you can hear my mother moaning hard because of pain caused by tortures and because she feels that the father is not breathing. Near last quarter of the clip (about 58 sec), when the time is 03:39:48 father tries to breath. And only at 03:44:20 father starts hardly breathing during severe asphyxia. All the times that I passed over in the clip father was not breathing - it is possible to hear that in the original video. I added to blog shortened version for demonstration with selected parts to show you how murderers causing apnea. After such a night my father could not wake up permanently.

An then radiation equipment operator switched to generate apnea for my mother. You can see this in the second clip: mother hardly breathing, each time when tries to take an air, it requires from her very high effort (look at her throat), this is how operators causing asphyxia to a victim with special electronic radiation device.

The noise that you hear in clip is attempt of radiation equipment operators to disrupt the evidence so it will be not possible to record our tortures. They use heavy low frequency devices which generate noise and also they use scalar radiation device to disrupt the electronic equipment.

People are waking up at morning, don't know  and don't remember what they passed through at night, sometimes they are not wakening up at all.

Doctors even don't have thoughts why toddlers, healthy and ill people who are able to cope will all day challenges are dying during a sleep. But now, after reading this you know why so may people are dying during a sleep.

The country and the government worth nothing if normal people are suffering there like they would be in an extermination camp.יום ראשון, 16 באוגוסט 2015

דום נשימה ושאר תסמינים שמחוללים על ידי הקרנה חשמלית על המוח - apnea and other symptoms caused by electric irradiation of brain


להלן תרגום שלי לכתבה מלינק:
הנשק הסודי שנותן למפעילי ציוד קרינה שליטה - גירוי מוח חשמלי
ישנה גישה אחת לנשק אנרגיה שנותנת שליטה למפעילי ציוד קרינה על הקורבנות שלהם. בכתבה 'הצורך בקריטריון חדש לאיבחון פסיכוזה לאור טכנולוגיה פולשנית לתודעה', כתב העת חברתי פסיכו-מדעי 2003, פיסיאנליטיקאית ד"ר קרול סמיט כותבת:
'ב1969 ד"ר חוזה דלגדו, פסיכולוג ייל, פרסם ספר "בקרה פיזית של המוח: לקראת חברה פסיכו תרבותית", בספר מוצגות דוגמאות מעשיות כיצד באמצעות גירוי חשמלי של המוח נעשה מיפוי של היחס בין נקודות שונות, לפעילות, פונקיות ותחושות - בעזרת גירוי חשמלי משתנה קצב נשימה, קצב הלב, כמו גם הפונקציה של רוב הקרבים, והפרשת כיס מרה. קימוט מצח, פתיחה וסגירה של עיניים ופה, לעיסה, פיהוק, שינה, סחרחורות, התקפים אפילפטיים אצל אנשים בריאים היו מושרות. עוצמת הרגשות נשלטה על ידי סיבוב הידית, ששלטה בעוצמת הזרם החשמלי.'- ההדגשה שלי

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7123 

במונחים יומיומיים אנחנו מדברים - אני לא מתיימר לדעת הרבה על הצד הטכני - הוא שעל ידי הקרנה אלקטרומגנטית בחלקים מאוד מסוימים של המוח, מפעילי ציוד קרינה יכולים לשנות מצב הערנות של הקורבן, כולל:

 • הרדמה פתאומית של הקורבן/מניעת שינה
 • אובדן הכרה
 • לשכוח מה קרה לקורבן
 • לחוות רגשות שמוחוות מבחוץ
 • פרנויה ופסיכוזה מושרות מלאכותית
 • תקלה בלב
 • קשיי נשימה - ניתן לגרום לחנק על ידי שינויי תדרי המוח ששולטת על הנשימה
 • חילול מלאכותי של תדרים שיכולים לגרום למצב כמו אחרי נשימה בגזים או כימיקלים רעילים.
אם למפעילי ציוד קרינה לא היו יכולות כאלה, קורבנות היו יכולים לקום ולברוח ממרבית הדברים שמכוונים נגדם.

באדיבות: http://martinacableuk.net/2013/02/20/targeted-individuals-perpetraitors-secret-weapon/

בקליפ שמצורף אפשר לשמוע דוגמא של בפעלת מתקן קרינה סקלר נגד אבא שלי, בעזרת המכשיר חוללו לאבא שלי דום נשימה. בהתחלה אפשר לשמוע שהאבא לא נושם תוך כדי דום נשימה ואז מתחיל לנשום. הם מחוללים דומי נשימה שנמשכים בין דקה ויותר, קשיש עם לב חולה אחרי מספר דומי נשימה כאלה היה נהרג במקום.


כפי שניתן לקרוא ממאמר בבלוג מלינק המצורף, הסימפטומים באופן מדוייק מאוד מתאימים לעינויים שמידי לילה עוברים ההורים שלי אותם אני מתאר בבלוג שלי.

בקישור המצורף מתארים מה שהיה ניתן לעשות עם טכנולוגיות שהיו זמינות ב1969. עכשיו כאשר הטכנולוגיות קפצו קדימה דורות רבים, כבר אין צורך באלקטרודות שמחוברות לראש של הקורבן, אפשר לעשות את זה מרחוק ללא מגע פיזי עם הקורבן.
THE SECRET WEAPON THAT GIVES PERPETRAITORS CONTROL – electrical brain stimulation
There is one type of energy weapons approach that gives perpetrators control over their victims. In her article ‘On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology’, Journal of Psycho-Social Studies 2003, the psychoanalyst Dr Carole Smith.PHD, states:
‘In 1969 Dr Jose Delgado, a Yale psychologist, published a book: “Physical Control of the Mind: Towards a Psychocivilized Society”. In essence, he displayed in practical demonstrations how, by means of electrical stimulation of the brain which had been mapped out in its relations between different points and activities, functions and sensations, – by means of electrical stimulation, how the rhythm of breathing and heartbeat could be changed, as well as the function of most of the viscera, and gall bladder secretion. Frowning, opening and closing of eyes and mouth, chewing, yawning, sleep, dizziness, epileptic seizures in healthy persons were induced. The intensity of feelings could be controlled by turning the knob, which controlled the intensity of the electric current.’ – my emphasis.


What we are talking about in everyday terms – I do not pretend to know much about the technical side – is that by directing  electromagnetic technology at a very specific part of the  brain, perpetrators can alter the victim’s state of awareness, including:
 • Sudden onset of sleep/sleep deprivation
 • Going unconscious
 • Forgetting what happened to them
 • Experiencing externally induced emotions
 • Synthetically induced paranoia and psychosis
 • Heart malfunction
 • Breathing difficulties – asphyxia can be induced by altering frequencies in the brain that control breathing
 • Synthetically induced frequencies that replicate inhalation of noxious gases/chemicals.
If it wasn’t for this one perpetraitor capability, targeted individuals could probably get up and walk away from much of what was targeted at them, most of the time.

In the  clip you can hear how scalar waves are used against my father, in this case the device is causing apnea. In the beginning you can hear that my father is not breathing during apnea, and then starts breathing. They generate multiple apnea which last more than one minute each, elderly with ill hearth would die after couple apnea events.

As you can read from the article in the link that I added, the symptoms are perfectly matching to those that I describe here in my blog when provide evidence and testimony of tortures that passing my parents.

In the link that I gave here described capabilities which were possible back in 1969. Nowadays, when technology performed huge leap forward, electrodes connected to head of victim are no longer needed, all this can be done remotely without physical contact with the victim.


13 Aug

בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. את אבא ניסו לרצוח באמצעות דומי נשימה חוזרים אחד אחרי השני פעמים מרובות בלילה. בקליפ המצורף אתם יכולים לשמוע דוגמא לדום נשימה אחד מרבים שהיו לאבא שלי בלילה. בתחלה האבא לא נושם ואז לוקח אויר. כאן הסבר לאופן בו מחוללים דום נשימה.

At night my parents were been attacked with neutron radiation device. Operators attempted to murder my father with apnea which was cased repeatedly multiple times at night. In the attached clip toy can hear for example apnea event (one of many), first you can hear that my father is not breathing and then taking air. Here is explanation how apnea is generated.
יום שבת, 15 באוגוסט 2015

Aug12 Huge neutron dose - מנת ניוטרונים ענקית 12 אוגוסט

זה היה לילה של עינויים אכזריים במיוחד. כאן מתוארים העינויים שעברנו.
להלן ראיות של תקיפות ניוטרונים נגד ההורים שלי ונגדי. כולל מנת קרינה אותה אני קיבלתי של 70 מיקרו סיוורט של ניוטרונים מהירים בטווח אנרגיה 1~2.5 מגה אלקטרון וולט במבחנת בועות (חישוב אפשר לראות בתמונה).

It was night of exceptionally cruel tortures. Here I described the tortures.
Here you can see evidence of neutron attacks. Including neutron radiation dose that I got - 70 uSv fast neutrons with energy range 1~2.5 MeV in the bubbles detector (you can see the calculation in the picture).

9 Aug

עוד לילה של עינויים אכזריים נגד ההורים שלי. את אבא ניסו לרצוח על ידי דום נשימה (באמצעות הקרנה על המוח ושיתוק מרכז שאחראי על נשימה: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html), את זה אפשר לשמוע בקליפ הראשון. בקליפ השני אפשר לשמוע את אמא נוהמת מכאבים כאשר מענים אותה באכזריות.

Another night of cruel tortures against my parents. Operators committed assassination attempt of my father with apnea (irradiated brain center that is responsible for breathing: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html), you can hear it in the first clip. In the second clip you can hear my mother moaning in pain when she is violently tortured.


יום רביעי, 12 באוגוסט 2015

עינויי לילה אכזריים - Cruel Night Tortures

בלילה האחרון מפעילי ציוד קרינה באכזריות בלתי אנושית עינו את כל בני המשפחה:
בתחילת הלילה עד אמצע הלילה הם עינו אותי על ידי מניעת שינה, בישלו לי ראש והפעילו מתקן שלא מאפשר לי להרדם (הם רצו להשתיל טריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות - צריך להתיחס לזה כניסיון ממשי של התנקשות בחיי).
במשך הלילה הם עברו לענות את ההורים שלי. בנוסף לזה הם תקפו אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

ראיות יפורסמו בהמשך.

Last night radiation equipment operators tortured all members of my family with inhuman cruelty:
They started tortures from me which lasted up to middle of the night, cooked my head, deprived me from sleep with special device (the purpose is to implant death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue) .
Then, they switched torturing my parents. Additionally attacked my parents and me with neutron radiation device.

Evidence will be published later.

Why I did not post anything for so long time - מדוע לא פרסמתי דבר במשך זמן כה ארוך

בסוף שבוע האחרון התכוונתי לפרסם את הראיות שאתם רואים נוספו היום, אך הייתה תקלה בקו האינטרנט מכיוון שמישהו חיבל במרכזיה השכונתית. אני בטוח שזה נעשה במכוון - השירותים החשאיים רצו לבדוק כיצד נתנהג ורצו שמישהו יגיע לדירתינו לראות את סידור המכשור שלנו.

On weekend I was going to publish evidence that I published today, however there was malfunction of the internet line because somebody sabotaged the central hub in the neighborhood. I'm sure that it was done in purpose  - secret services wanted to check how we will act and also wanted somebody to get in to our apartment and to see the arrangement of our equipment.

8 Aug

בלילה את אבא ניסו לרצוח באמצעות דום נשימה (בקיפ הראשון אפשר לשמוע איך אבא שלי לא נושם בזמן התקיפה ואז לוקח אויר, זה רק חלק מהזמן, התקיפה נשמכה מעל 2 דקות - תקיפות כאלה בוצעו פעמים מרובות, פעם אחרי פעם).
בקליפ השני תוכלו לראות מונה גייגר שמודד 1~2 מיקרו רנטגן לשעה, זה לא מעיד על רמת קרינה נמוכה במיוחד בבית, אלא זה מעיד על כך שתקפו את ההורים שלי בקרינה גרעינית באנרגיה גבוהה מאוד ומונה גייגר למעשה נתקע במצב שאינו מסוגל למדוד קרינה.
בקליפ השלישי תוכלו לראות תקיפת ניוטרונים נגד אבא שלי בזמן שהוא מעבד את החומר המצולם מהלילה.

At night there was murder attempt of my father with apnea (in the first clip you can hear as my father is not breathing during the attack and then takes some air, it is only part of the time, attack lasted more than 2 minutes and same attacks repeated multiple times - time after time).
In the second clip you can see Geiger counter measures rates of 1~2 uR/h, it does not mean that we have very low radiation rates at home, but it means that my parents were been attacked with nuclear radiation device with very high energy range and Geiger counter just stuck in inability to measure radiation.
In the third clip you can see neutron attack against my father which committed during daytime when father proccesses recordings from the night.7 Aug

בלילה מפעילי ציוד קרינה ריכזור את המאמצים של התקיפות נגדי: עינו אותי, תקפו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא ועל ידי ניוטרונים.
בקליפ הראשון אפשר לשמוע כיצד אני נוהם בגלל כאבים של העינויים.
בקליפ שני אפשר לראות רמות קרינה גמא רגע גבוהות עד 38 מירו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים). בתמונה תוכלו לראות את הבועה שהופיעה במבחנת הבועות של הניוטרונים בטווח אנרגייה 1-2.5 מגה אלקטרון וולט.
בקליפ השלישי אפשר לראות תקיפת גמא חזקה במיוחד עם עוצמת קרינה בסך 360 מיקרו רנטגן לשעה (במקום רקע נורמאלי שצריך להיות עד 6 מיקרו רנטגן לשעה).

At night radiation equipment operators concentrated in attacks against me: they tortured me, attacked multiple times with gamma radiation device and with neutron radiation device.
In the first clip you can hear me moaning during tortures because of the inflicted pain.
In  the second clip you can see elevated gamma levels up to 38 uR/h (secondary gamma created by neutrons). In the picture you can see new bubble in neutron bubble detector with energy range of 1~2.5 MeV.
In the third clip you can see powerful gamma attack with rates up to 360 uR/h (while normal background should be 6 uR/h).5 Aug

בלילה בנוסף לעינויים אכזריים באופן בלתי אנושי, מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורי שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בקליפ תוכלו לראות מנת קרינה גודלת ב10 מיקרו סיוורט (תקיפת ניוטרונים מהירים - סוג קרינה גרעינית מבין המסוכנים ביותר).
At night additionally to inhuman tortures of my parents, radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device. In clip you can see dosimeter dose added 10 uSv (fast neutron attack - most dangerous sort of radiation).

4 Aug

ביום בוצעו שני תקיפות ניוטרונים נגד ההורים שלי. בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי חנק (תוכלו לשמוע את זה בקליפ).
During daytime two neutron attacks were committed against my parents. At night radiation equipment operators attempted to murder my father by throat spasm (you can hear the clip).

3 Aug

בלילה מפעילי ציוד קרינה התנקשו בחייו של אבא שלי וניסו לרצוח אותו על ידי דום נשימה וחנק. בקליפ המצורף אתם יכולים לשמוע את אבא שלי מנסה לנשום בעוד שחונקים אותו.
At night radiation equipment operators committed assassination attempt of my father, they attempted to murder him with apnea and asphyxia. In the attached clip you can hear my father trying to breath during asphyxia.


2 Aug

בלילה עינו באכזריות את שני ההורים שלי. בקליפ המצורף אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת בגלל כאבים.
כמו כן, במהלך היום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
At night radiation equipment operators violently tortured my both parents. In the attached clip you can hear my mother moaning because of pain.
Also, during daytime operators attacked my father with neutron radiation device.יום שבת, 1 באוגוסט 2015

Today - היום

בלילה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. אך מסתבר (קליפ הראשון) שגם את ההורים שלי תקפו על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מכיוון שהופיעו רמות גמא רקע גבוהות אצלם עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).
בנוסף לזה נמשכו גם הלילה ניסיונות לרצוח את אבא שלי על ידי דום נשימה. בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אבא שלי יוצא ממצב של דום נשימה ומתנשף, זז במיטה.

At night I was been attacked with neutron radiation device. But it comes that my parents also have been attacked with neutron radiation device at night (first clip) because w observed high background gamma levels up to 38 uR/h (secondary gamma caused by neutrons).
Additionally, assassination attempts of my father lasted this night too - operators attempted to murder him with apnea. In the second clip you can hear my father exits apnea situation and struggling to take some air, moves in the bed.