נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 28 ביולי 2015

ניסיונות התנקשות בחיי - Assassination Attempts of Me

בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה (שכנים רוצחים) ביצעו ניסיונות התנקשות בחיי.
הם ביצעו את זה לפי הסכימה הסטנדרטית, התחילו בעינוי מניעת שינה על ידי מתקן שגורם לויברציה של רגליים. המטרה העיקרית להתיש אותי כדי שלו תהיה לי אפשרות להתעורר כאשר הם מנסים לרצוח אותי.
לאחר מספר שעות של עינויי מניעת שינה, הם השתמשו במתקן שמשתק (כאן אני מתאר כיצד זה מרגיש, כמו חלום בתוך חלום ללא אפשרות לזוז או להתעורר) ובמקביל הפעילו מתקן שיבוש קצב הלב. הם הפעילו את המתקן למשך זמן משמעותי, זה גרם להתכווצות בחזה, אם במקומי היה קשיש עם לב חולה - הם היו רוצחים אותו (זאת היטה הסטנדרטיתץ שהם משתמשים בהוסטלים כדי לרצוח קשישים).
לאחר מכן הם עברו עם המתקן הזה לבישום הראש שלי.
ואז לקראת בוקר הם תקפו אותי פעמיים עם מתקן קרינה גמא כדי להעיר אותי בתור עינוי נוסף למניעת שינה.

המטרה שלהם הייתה ניסיון לרצוח אותי, אם זה לא יצליח להם, הם יצרו תוכנית גיבוי - השתילו טריגר המוות על ידי כך שעינו אותי והתישו על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך אקח איתי אנשים תמימים אקראיים.

This night radiation equipment operators (neighbors murderers) committed assassination attempts of me.
They used the standard schema, started with sleep deprivation torture with device that causes vibration of legs. The prime purpose is to exhaust me so I'll not wake up when they will commit assassination attempts.
After few hours of sleep deprivation torture, they used device which paralyzes the victim (here I describe the feeling of this, it is like dream in dream when I cannot move or wake up) and in parallel they used hearth rate disruption device. They used the device for significant time, it caused spasms in chest, if in my place would me elderly with ill hearth, they would successfully murder him (this is the standard practice they are using in hostels to murder elderly).
After that they used the device on my head to cook my brain.
And then, closer to morning hours they attacked me twice with neutron radiation device as another sleep deprivation torture.

The purpose of these attacks was to murder me, if they will have no success with this, they prepared a backup plan - they set a death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care of on the way I'll take with me random innocent people.

27 Jul

בלילה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. נוספה בועה במבחנת בועות של 1-2.5 מגה אלקטרון וולט.
את שני ההורים בלילה עינו באכזרית בלתי אנושית. בקליפ המצורף אפשר לשמוע את אמא נוהמת מכאבים כתוצאה מעינויים ואפשר לראות כאשר מגיעות רמותגבוהות של קרינת גמא רקע עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מתקיפת ניוטרונים נגד ההורים שלי). הנשימה של אבא שלי משתנה (תקיפת ניוטרונים גורמת לסטרס גדול מאוד לקורבן, הוא מרגיש את זה גם כאשר ישן).
אחת מבנות משפחת החשודים נכחה בדירת החשודים בזמן שתקפו אותנו. היא מגיעה לדירת החשודים לעיתים, אבל בכל הגעה התקיפות נגדינו מחריפות.

At night I was been attacked with neutron radiation device. Added bubble in detector of 1~2.5 MeV.
My both parents were been violently tortured with inhuman cruelty. In the attached clip you can hear my mother moaning under pain of tortures and also hear my father's breathing changing when elevated gamma levels are coming up to 40 uR/h (elevated gamma caused by neutrons, which means my parents were been attacked with neutron radiation device). My father's breathing is changing (neutron attack causing severe stress to victim's body and he feels it even when he sleeps).
One of suspected family members was in suspected apartment when attacks were committed. She comes to suspected apartment only sometimes, but every time when she arrives, attacks get worsen.


יום שבת, 25 ביולי 2015

Jul 25 and how it was on the first time - יולי 25 וכיצד זה היה בפעם הראשונה

עוד לילה של עינויים פנאטיים עבר. שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בלילה (הקליפ הראשון מראה את המעבר של מנת הקרינה בדוזימטר), שוב עינו באכזריות בלתי אנושית (בקיפ השני אמא נוהמת מכאבים ובקליפ השלישי מנסים לחנוק את אבא שלי - אפשר לשמוע מעבר של נשימה רגילה לחנק).

לפני שנים כאשר הכל התחיל והפעילו נגדי פעם ראשונה מתקן קרינה, לא הבנתי מה קורה איתי. זה היה באמצע הלילה, הרגשתי גלים שחודרים את גופי, רעדתי, פחדתי ולא הבנתי מה קורה איתי - מבולבל.
לא ידעתי אז שאני יכול לברוח מהמיטה כדי שזה יפסיק. ההרגשה הייתה כאילו קשרו אותי למיטה ומנערים אותי מבפנים. כאילו מטבעים אותי מתחת למים וכאשר התעוררתי, זה כאילו שהצלחתי להתגבר מהטביעה ולצאת מהמים ולקחת אויר. 
אז עוד לא היו לנו דוזימטרים, לא ידענו שאנחנו קורבנות בתוכנית מפלצתית של השלטון. כאשר ניסינו לברוח מהדירה למקום אחר, אחרי כמה זמן הם מצאו אותנו, התקיפות חזרו במקום החדש.

Another night of fanatic tortures has passed. My parents were been attacked again with neutron radiation device at night (in the first clip you can see neutron dose switch in the dosimeter), again my parents were been tortured with inhuman cruelty (in the second clip you can hear my mother moaning, and in the third clip they try to strangulate my father - you can hear the switch from normal breathing to strangulation).

Years ago, when everything was started and I was been attacked first time with radiation device, i did not understand what is happening with me. It was on the middle of the night, I felt like waves are penetrating my body, I was vibrating, scared, did not understand what is happening with me - confused.
i did not know then that I could escape from my bed so it will end. The feeling was like I was tied to the bed and shaken from inside out. Like I was sinking, and when I waked up, I felt like I was able to exit the water and take some air.
We did not have yet dosimeters, we did not know that we are victims of monstrous government  program. When we tried to escape to other living place, short time passed until they found us and attacks returned in the new place.24 Jul

לאחר שחזרה מפעילת ציוד קרינה החשודה לדירת החשודים, בלילה התחילו תקיפות נגד ההורים שלי. זה כלל שעות ארוכות של עינויים בלתי אנושיים, ותקיפת ניוטרונים לילית.
בקליפ הראשון אתם יכולים לראות שבדוזימטר של ניוטרונים נוספים 10 מיקרו סיוורט. בקליפ השני אתם יכולים לראות רמות גבוהות של קרינת גמא עד 38 מיקרו רנטגן לשעה שמעידות על תקיפת ניוטרונים (גמא משנית נוצרת על ידי ניוטרונים) - שימו לב לשעה, זה אומר שמעבר למנת קרינה שהופיעה בדוזימטר, היו תקיפות ניוטרונים נוספות.
בקליפ השני תוכלו לשמוע את הנשימה הקשה של אבא שלי בזמן שעינו אותו על ידי קיווץ גרון כדי לגרום לחנק.

After suspected operator has returned to the suspected apartment, at night started attacks against my parents. it included long hours of inhuman tortures and night neutron attack.
In the first clip you can see the switch of neutron dose, dose increased by 10 uSv. In the second clip you can see elevated gamma levels up to 38 uR/h which is evidence for neutron attack (secondary gamma caused by neutrons) - but look at the time, it means that additionally to neutron attack recorded by dosimeter there were more attacks.
In the second clip you can hear my father's hard breathing when he was tortured by throat spasm to cause asphyxia.

 

Jul 23 Types of Death Caused by Radiation Devices - יולי23 סוגי מוות על ידי מתקני קרינה

בלילה הזה עינו את שני ההורים שלי באכזריות קיצונית. מפעילי ציוד קרינה עברו את כל הגבולות של בלתי אנושיות בעינויים. בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה היו פסיכופטים פנאטיים.
הם ניסו להתנקש בחייו של אבא שלי במשך שעות ארוכות על ידי גרימת דום נשימה ארוך פעם אחר פעם. בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע דוגמא לכך כאשר האבא אינו נושם במשך זמן רב גלל דום נשימה ואז מתחיל לנשום אבל בזמן הזה מפעילי ציוד קרינה גורמים לו לחנק והוא מתקשה לנשום.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אמא שלי צועקת בגלל כאבים בלתי נסבלים של העינויים.

זה לא היה הכל, מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

למעשה השלטון הכשיר ונתן לפושעים שהם חולים פסיכיארטיים (פסיכופטים, סדיסטים מניאקליים המכורים לעינויים) כלי נשק לעינויים ורוצח. המיתקנים ברשות מפעילי ציוד קרינה מסוגלים לחולל מוות מסוגים הבאים:
דום לב
דום נשימה
מנות רצחניות של קרינה גרעינית
מחלות סופניות כמו סרטן, לחץ דם, סכרת וכדק
שיתוק מלא של מוח עד למצב של תרדמת או מוות

מפעילי ציוד קרינה משלבים את כל סוגי המתקנים כדי להגביר את הנזק הבריאותי וגם כדי להנות יותר מעבודתם הם מענים וגורמים לכאב בלתי נסבל לקורבנות שלהם.

This night my parents were been tortured with extreme violence. Radiation equipment operators passed all possible boundaries of their inhumanity in these tortures. This night radiation equipment operators were fanatic psychopaths.
They attempted to assassinate my father for many hours causing long apnea every time. In the first clip you can hear an example how my father is not breathing during apnea period for long time and then starts breathing but operators causing then asphyxia and he is gasping for air.
In the second clip you can hear my mother screaming because of insufferable pain caused by tortures.

That was not all. Radiation equipment operators attacked my at night with neutron radiation device.

Actually the government trained and supplied criminals that are not mentally healthy (psychopaths, maniacal sadists addicted to tortures) weapons for torture and murder. Devices in hands of radiation equipment operators are able to cause following types of death:
cardiac arrest
apnea
lethal doses of nuclear radiation
deadly deceases like cancer, blood pressure,  diabetes and etc.
Paralyze brain causing comma and death 

Radiation equipment operators combining all types of available radiation devices they have to maximize the health damage, and also to enjoy more from their job they torture victims inflicting insufferable pain.
22 Jul

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בקליפ הראשון אתם יכולים לראות מנת קרינה ניוטרונים שגדלה ב10 מיקרו סיוורט בדוזימטר (כאשר נוספים 10 מיקרו סיוורט פירושם שזה ניוטרונים מהירים - כך הדוזימטר מבדיל בין ניוטרונים מהירים לכאלה שעברו טרמליזצייה).
ההורים שלי גילו את התקיפה זמן קצר אחרי שהיא קרתה מכיוון שלא יכלו לישון בגלל העינויים וצילמו את עצמם במקום שאירעה התקיפה - בחדר השינה שלהם.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע כיצד מפעילי ציוד קרינה גורמים לאבא שלי דום נשימה - בקליפ שומעים שאבא לא נושם, משתנק מספר פעמים ואז מתחיל לנשום. מפעילי ציוד קרינה חוזרים על כך פעמים רבות במהלך הלילה בניסיון לרצוח את אבא שלי.
בקליפ השלישי אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים שנגרמים בעינויים.

זה לא היה סוף התקיפות. במהלך היום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בחדר העבודה.

At night radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device. In the first clip you can see neutron dose increased by 10 uSv (when 10 uSv are added it means fast neutrons - this way the dosimeter distinguishes between fast and thermalized neutrons).
My parents discovered the attach very soon after it happened because they could not sleep properly due to inhuman tortures and took a clip to show where neutron attack was committed - in their bed room.
In the second clip you can hear how radiation equipment operators causing apnea to my father, in clip you can clearly hear that my father is not breathing, chokes couple times and start breathing. Radiation equipment operators repeating the same multiple times during the night as assassination attempts of my father.
In the third clip you can hear my mother moaning due to insufferable tortures.

It was not the end of the attacks. During daytime my father has been attacked with neutron radiation device in his work room.21 Jul contd.

בנוסף לתקיפת ניוטרונים שראיתם בפוסט הקודם, מפעילי ציוד קרינה באכזריות בלתי אנושית עינו את ההורים שלי במשך כל הלילה.

בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת בלילה בגלל כאב בלתי נסבל שנגרם לה על ידי עינויים.
בקליפ השני תוכלו לשמוע את אבא שלי שאינו מסוגל לנשום כי מפעילי ציוד קרינה גורמים לו לחנק על ידי כיווץ גרון.
בקליפ השלישי אתם יכולים לראות רמות גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה שמופיעות תמיד בתקיפות ניוטרונים (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

Additionally to neutron attack that you saw in the previous post , radiation equipment operators tortured my parents at night with inhuman cruelty.

In the first clip you can hear my mother moaning at night because of insufferable pain caused by tortures.
In the second clip you can hear my father cannot breath because operators causing asphyxia with throat spasm.
In the third clip you can see elevated gamma levels of 38 uR/h which always followed by neutron attack (secondary gamma created by neutrons).יום שלישי, 21 ביולי 2015

21 Jul

בנוסף לעינוי לילה של שני ההורים שלי באכזריות בלתי אנושית, במהלך היום רוצחים תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. להלן ראיות של תקיפת קרינה ניוטרונים.

Additionally to inhuman tortures of my both parents from the night, during daytime murderers have been attacked mt father with neutron radiation device. Here is evidence for neutron attack.


20 Jul

עוד לילה של עינויים פנאטיים עבר. שוב מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי ללא הפסקה במשך כל הלילה על ידי גרימת כאב בלתי נסבל. בקליפ אתם תוכלו לשמוע את אבא שלי צועק מכאבים באמצע הלילה.

זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים. הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמו תמיד הופיעו רמות גבוהות של קרינה גמא עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים) - אפשר לראות את זה בקליפ השני.
בתמונה אפשר לראות את הבעועות שנוספו במבחנה של ספקטרודוזימטריה לניוטרונים בטווח אנרגייה 1~2.5 מגה אלקטרון וולט - קיבלתי מנה של 17 מיקרו סיוורט. כאן אתם יכולים לראות מנה של התקיפה הקודמת.

Another night of fanatic tortures has passed. Again radiation equipment operators tortured my parents for a whole night non stop inflicting insufferable pain. In clip you can hear my father screaming because of pain in the middle of the night.

It did not satisfy blood thirst of our murderers. They attacked me with neutron radiation device. As usual on neutron attack there is elevated gamma (secondary gamma caused by neutrons) - you can see in the clip rates up to 39 uS/h.
In the picture you can see that bubbles added in the detector of 1~2.5 MeV - I received dose of 17 uSv. Here you can see the dose of previous attack/19 Jul

מפעילי ציוד קרינה שוב תקפו אותי בזמן השינה פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא, 3 תקיפות הם ביצעו נגדי ותקיפה אחת בוצעה נגד ההורים שלי.
סדיסטים עינו שוב את ההורים שלי במשך כל הלילה בשיטות אכזריות במיוחד. בקליפ אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים בגלל העינויים הללו.

Radiation equipment operators again attacked me multiple times with gamma radiation device during my sleep time, they committed 3 attacks against me and one attack against my parents.
Sadists tortured my parents again for all the night, this time they uses exceptionally cruel methods. In clip you can hear my mother moaning because of insufferable pain inflicted to her.

18 Jul

מפעילי ציוד קרינה (שכנים החשודים - סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) תקפו אותי בלילה 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. הם ידעו שהייתי חולה ורצו לגרום לכך שלא תיהיה לי אפשרות לחזור לעצמי.
בנוסף הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, בתור ראיות אני מביא קליפ בו אפשר לראות רמות גמא מגיעות ל41 מיקרו רנטגן לשעה, אלה הן ראיות לשימוש מתקן קרינה ניוטרונים שגורם לגמא משנית.
כמו כן, מפעילי ציוד קרינה עינו את שני ההורים שלי במשך כל הלילה באכזריות פנאטית תוך גרימת כאב בלתי נסבר לשני ההורים - זה כרגיל התחיל בעינוי מניעת שינה כדי להתיש את הקורבנות למצב כזה שהם לא יוכלו להתעורר כאשר מפעילי ציוד קרינה יעברו לשיטות שגורמות לכאב.

Radiation equipment operators (suspected neighbors ex drugs dealers well known to the police and currently torturers of innocent people for the government) attacked me 4 times with gamma radiation device. They knew that I'm ill and wanted to prevent me from recovery.
Additionally they attacked my parents with neutron radiation device, as evidence I bring clip where you can see elevated gamma level up to 41 uR/h, this is an evidence of neutron attack which generates secondary gamma.
Also, radiation equipment operators tortured my parents for a whole night with fanatic cruelty. They caused insufferable pain for my both parents. As usual it started with sleep deprivation torture with purpose to exhaust victims so they will not be able to wake up on tortures which are causing pain.יום שבת, 18 ביולי 2015

The "Small" Secret of Prime Minister - הסוד ה"קטן" של ראש הממשלה

בתאריך 12.7.2015 בעמוד 6 של העיתון פוסט פורסמה כתבה "לבדוק כיצד הוסתרה הפרשה מהקבינט ומהכנסת במשך שני קדנציות".
יו"ר מרץ, ח"כ זהבה גלאון אמרה:
"ראש הממשלה שכח שאנחנו לא במשטר נשיאותי, ושהייתה לו חובה לדווח לקבינט ולוועדת חוץ וביטחון. הוא לא יכול להרשות לעצמו לשמור דברים בינו לבין שר הביטחון בלבד".
הפרשה זהה במובן של הסתרת הפרטים למה שקורה איתנו כפי שאני תאר בבלוג.
ואני תוהה באשר למה שקורה עם משפחתי ואיתי במסגרת תוכנית השמדת האזרחים. הרי ברור שמאחורי הפעילות הזאת עומד השלטון, כי לאף אחד אחר אין את המשאבים והיכולת לבצע פעילות חסויה כזאת עם מעורבות אנשים רבים ומתקני קרינה גרעינית שנמצאים תחת פיקוח. אילו עוד דברים מסתירים ראשי השלטון משרים, אזרחים בניגוד לחוק?
או אולי המשטר הרשמי הוא עבודה בעיניים, כאשר המשטר האמיתי הוא טוטאליטארי? הרי רק במשטר טוטאליטארי השלטון משמיד את אזרחיו באופן המוני ללא כתב אישום ומשפט הוגן.
הראיות שאתם רואים בבלוג הזה, הם ההוכחה לכך שפניו האמיתיות של המשטר הוא טוטאליטארי מודני במסווה של דמוקרטיה.

On 12/7/2015 in the newspaper Post, page 6 (Hebrew) was published an article "Investigate how the affair was hidden from the cabinet and the Knesset for two terms".
Meretz Chairman, Member of Knesset (The Parlament) Zahava Gallon told:
"The prime minister forgot that we are not on a presidential regime, and he obliged to report the cabinet with Foreign Affairs and Defense Committee. He cannot allow himself to keep things between him and Defense Minister only".

The affair is equivalent in terms of hiding the details by the government to our case which is described in my blog.
I'm wondering about what is happening with my family as part of citizens extermination program. It is clear that the government stands behind this activity. Nobody else has resources and the ability to perform such secret activity in large scale. In this activity a lot of people are involved, including nuclear radiation devices which are under strict control. What else the government is hiding from its Ministers? Maybe the official regime is just a show, while the real regime is totalitarian? Only government of totalitarian regime performs mass extermination of its own citizens without a fair trial and a charge.
The evidence you see in my blog is the proof that the real face of the government is modern totalitarian regime under cover of democracy.

יום חמישי, 16 ביולי 2015

הראיות והקהילה - The Evidence and a Community

עינויי מניעת שינה שהיו נגדי במטרה להתיש אותי כדי שאהרג בזמן נהיגה היו מתואמות באופן מושלם עם לוח זמנים שלי בעבודה - היום היה לי יום ארוך בעבודה עם נהיגה בתנאים מסובכים בכבישים מסובכים.

להלן ראיות מעינוי לילה - 5 תקיפות גמא שבוצעו נגדי.

חשוב לציין שבבית שלנו מפעילי ציוד קרינה הם מקהילה מסויימת ממנה השלטון שוכר בעדיפות מפעילי ציוד קרינה. בגלל אכזריות יוצאת דופן של האלמנטים הלא נורמטיביים (הכוללים טרוריסטים שהסתננו ביחד עם עליה אשר עברו הכשרה במכחנות לאימון טרוריסטים ויש להם אידיאולוגיה של שנאה לעם שלנו) של הקהילה בעלי אכזריות מובנית, המוכנים לעשות כל דבר שאחרים לא יסכימו.

Sleep deprivation torture that was committed against me in purpose to exhaust me so I'll get killed on drive, were perfectly planned to my work schedule when today I have very long working day, including driving in difficult conditions on dangerous roads.

Here is evidence of my night tortures - 5 gamma attacks which were committed against me.

Important to mention that in our home radiation equipment operators are from community from which government preferably hires radiation equipment operators. The reason is because non normative elements from the community (including infiltrated with aliyah terrorists who trained in terrorist camps and have ideology of hatred to our nation) have built in cruelty, and ready to do thing which nobody else will ever agree.


רוצחים מילדות - Killers from Childhood

עוד לילה אכזרי במיוחד עבר. שכנים מפעילי ציוד קרינה (סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מענים למוות אזרחים עבור השלטון) תקפו אותי בלילה 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. מוטרת התקיפות עינוי מניעת שינה, הם רוצים להשתיל טריגר המוות על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך אנשים תמימים אקראיים יפגעו, יש להם מנטליות של טרוריסטים וככל שיותר אנשים יפגעו, כך הם ישמחו יותר.

אם אשרוד עד לערב, אפרסם ראיות.

עכשיו חופש הגדול ובני משפחת החשודים מלמדים את בני עשרה שלהם את המקצוע לעתיד - להיות סדיסטים מניאקליים שלמענים למוות אנשים תמימים. זה ערך מוסף של המשפחה זאת לשלטון שהם לא צריכים לשהקיע כסף נוסף בהכשרה של מפעילי ציוד קרינה נוספים. אבל אותה משפחה מכינה רוצחים מילדות. עם אכזריות מובנית שלהם זה טבעי עבורם.

Another exceptionally cruel night has passed. Neighbors radiation equipment operators (ex drugs dealers known to the police and currently torturing to death citizens for the government) attacked me 5 times with gamma radiation device. Purpose of these attacks is sleep deprivation torture, they want to set a death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if more random people will be hurt, they have mentality of terrorists and as more people will be hit, they will be more happy.

If I'll survive till evening, I'll publish the evidence.

Now there are a lot of days off for pupils, so members of suspected family teaching their teenagers to operate radiation devices as their future profession - to be maniacal sadists for torture to death innocent citizens. It is added value of the suspected family to the government that they don't need to invest more money in preparing additional radiation equipment operators. But that family prepares killers from childhood. WIth their built in cruelty it is natural for them.

יום רביעי, 15 ביולי 2015

The Evidence of Night Tortures - ראיות של עינויי לילה

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כרגיל הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה שמעידות על כך (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים) - קליפ הראשון.
התקיפה כוונה על הראש שלי, אני הרגשתי את התקיפה וזה מה שתיארתי הבוקר כ"בישול ראש". הופיעו 23 בועות במבחנה של 1-2.5 מגה אלקטרן וולט (בועות מופיעות במבחנה רק כאשר היא נחשפת לניוטרונים, המבנחה לא רגישה לסוגי קרינה אחרים). קיבלתי מנה של מעל 40 מיקרו סיוורט - זאת מנת קרינה ניוטרונים ענקית! אתם יכולים לראות בתמונה את המבחנה עם החישוב.
כמו כן מצרף צילומי מסך מקליפים בהם הוצעו נגדי תקיפות קרינה גמא.

בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה ביצעו ניסיון התנקשות בחיי אבא שלי, הם ניסו לרצוח אותו על ידי דום נשימה שחוללו פעמים רבות פעם אחר פעם עם מתקן קרינה מיוחד. אם במקום אבא שלי היה קשיש עם לב חולה, הוא היה נפטר במקום. בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את נשימתו של אבא שלי עוצרת, חוזרת ואז שוב עוצרת. אני נתתי לדוגמא רק פרק זמן קצר, אבל זה נמשך במשך שעות ארוכות.

At night radiation equipment operators attacked me with neutron radiation device. As usually, high background gamma rates up to 40 uS/h appeared (secondary gamma created by neutrons) - first clip.
The device was targeted on my head, I felt it and described it this morning as "cooking my head". 23 bubbles appeared in neutron detector with energy range of 1~2.5 MeV (bubbles can appear only when detector exposed to neutron radiation). I received dose of 40 uSv - it is huge neutron dose! You can see calculations in the picture.
Also attaching screenshots from clips where I was attacked with gamma radiation device.

At night radiation equipment operators committed assassination attempt of my father, they tried to murder him by causing apnea which was generated multiple times, time after time for long hours. If instead of my father it would be ill heart elderly, he would die for sure. In the second clip you can hear my father's breathing stopping, resuming and then stopping again. I gave only example from short period of time, but it happened for many hours.עינויים אכזריים בתמורה לאמת - Cruel Tortures for Truth

בתמורה לכך שפרסמתי אתמול ראיות לתקיפות גרעיניות ועינויים בלתי אנושיים, מפעילי ציוד קרינה נקמו בי במשך כל הלילה: עינו אותי על ידי מניעת שינה בעזרת מתקן בישול ראש, תקפו את הלב שלי ותקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. מטרת העינויים להשתיל טריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות ולחבל בעבודה שלי ממנה אני משלם מיסים מדינה שמממנים פעילות השמדת האזרחים. לא אכפת להם אם בתאונה אקח איתי אנשים תמימים אקראיים.
בימים האחרונים עובדת בדירה בת משפחת החשודים אכזרית במיוחד, מבחינת האכזריות היא במקום השני, אין לה הרגשה של מידה, היא מוכנה לענות עד הסוף במנות קרינה קטלניות. זאת הסיבה למתקפה גרעינית פנאטית בימים האחרונים.

For publishing yesterday evidence for nuclear attacks and inhuman tortures, radiation equipment operators revenged me during all the night: they tortured my with sleep deprivation by cooking my head, attacked my hearth and attacked me 3 times with gamma radiation device. Purpose of these tortures to implant death trigger so I'll get killed in traffic accident because of fatigue and sabotage my work where I pay taxes to the country which sponsoring citizens extermination program. They don't care if on accident I'll take with me random innocent people.
Last days in suspected apartment working one of suspected family daughters, she is very cruel, actually she has second place in cruelty level, she has no feel of scale, she is prepared torture to death with lethal radiation doses. This is why last few days were are under fanatic nuclear attacks.

יום שלישי, 14 ביולי 2015

14 Jul

בדרך כלל לפני שמתחילות התקיפות אנחנו שומעים הזזות של ציוד כבד מעל מקום התקיפה. בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע איך שכנים החשודים מזיזים מתקן קרינה מעל מיטת ההורים שלי זמן קצת לפני תקיפת ניוטרונים.
בקליפ השני אתם יכולים לראות את תקיפת הניוטרונים עצמה.
זה כמובן בנוסף לעינויים בלתי אנושיים ה"רגילים" שמידי לילה נמשכים במשך כל הלילה ובמסגרתם מענים את ההורים שלי על ידי מניעת שינה ולאחר מכן גורמים כאב בלתי נסבל כאשר הקורבן מוטש עד כדי כך שאינו מסוגל להתעורר.

אותי עינו במשך כל הלילה על ידי מניעת שינה, הפעילו מתקן שגורם לסטרס ולא מאפשר להרדם (דוגמא למתקן כזה שהיה קיים כבר לפני 50 שנה).

Usually before the attacks we hear movements of heavy equipment to place of the attack. In the first clip you can hear how suspected neighbors moving radiation device above sleeping place of my parents. It was just before the neutron attack.
In the second clip you can see actual neutron attack.
Of course it was additional to "regular" inhuman tortures of my parents, where they were tortured by sleep deprivation and then they were completely exhausted they were tortured by insufferable pain but could not wake up.

I was been tortured all the night with sleep deprivation torture, operators used device which holds victim in stress (example of a device which was 50 years ago and did this).13 Jul

בנוסף לעינויים בלתי אנושיים של ההורים שלי במשך כל הלילה (בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים), מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
תקיפה הראשונה בוצעה בלילה, אתם יכולים לראות בקלים השני איך ההורים שלי גילו מנת קרינה שגדלה.
תקיפת ניוטרונים השניה בוצעה במהלך היום נגד אבא שלי.

Additionally to inhuman tortures of my parents all the night (in the first clip you can hear my mother moaning because of pain), radiation equipment operators attacked my parents twice with neutron radiation device.
First attack committed at night, you can see in the second clip my parents discovering the dose.
Second neutron attack committed at daytime against my father.

12 Jul

בלילה של 12 ליולי עדיין עבדה אותה מפעילת ציוד קרינה מסוף השבוע. היא רצתה להספיק לענות ולתקוף אותנו כמה שיותר כדי "להטעין" את הצורך שלה בעינויים למשך שבוע שלם (סדיסטים מניאקליים חייבים לענות אנשים כדי להרגיש את עצמם מאושרים).

בלילה עינו את ההורים שלי באכזריות בלתי אנושית במשך כל הלילה ללא הפסקה. כרגיל התחילו עם עינוי מניעת שינה כדי להתיש את הקורבנות ואז עברו לשיטות שגורמות לכאב בלתי נסבל ונזק גדול מאוד, אבל הקורבן כבר עייף מידי מכדי להתעורר. בקליפ אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים בלתי נסבלים בזמן שהיא ישנה.

מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי במתקן קרינה ניוטרונים רב עוצמה באנרגייה גבוהה מאוד שגרמה לעומס יתר בדוזימטר (ראו תמונה ראשונה עם הסבר). 5 בועות הופיעו במבחנת בועות, זה שווה ערך למנת קרינה של 13 מיקרו סיוורט - זאת מנת קרינה חמורה, אבל צריך לזכור שמטרה של התוקפים היא הקורבן ולא דוזימטר שמקבל רק מעט קרינה.

At night of 12 Jul still same weekend radiation equipment operator worked. She wanted to torture as much as possible in order to "charge" here need for tortures for the entire week (maniacal sadists must torture people to feel happy).

At night my parents were been tortured with inhuman cruelty during all the night non stop. As usual, operators started with sleep deprivation torture and when victims were critically exhausted, operators continued with insufferable pain and severe health damage, but the victims already were not able to wake up. In clip you can hear my mother moaning due to insufferable pain while she is sleeping.

Radiation equipment operators attacked me with high power neutron radiation device, the energy was so high that it cause dosimeter saturation (see first picture with explanation). 5 bubbles were created in bubble detector, it is equivalent to dose of 13 uSv which is a severe dose, but need to remember that the victim is a target for attacks and dosimeter gets only partial dose.
11 Jul contd

התקיפות של ה11 ליולי לא נעצרו בפרסום האחרון אלא סימנו התחלה חדשה של תקיפות גרעיניות פנאטיות עם עינויים בלתי אנושיים.
להלן תקיפת ניוטרונים נגד אמא שלי. הוזימטר הראה מנה שעלתה ב1 מיקרו סיוורט - זה אומר שניוטרונים עברו טרמליזצייה (חדרו את גוף הקורבן והאיטו בדרך לדוזימטר).
Attacks of 11 Jul did not stop with last publishing, bit were a beginning of new wave of fanatic nuclear attacks and inhuman tortures.
Here is neutron attack against my mother. Dosimeter showed increase of 1uSv - this means thermolized neutrons (penetrated victim's body and slowed down on the way to dosimeter).


יום שבת, 11 ביולי 2015

עוד לילה של עינויים קיצוניים 11 יולי - Another Night of Extreme Tortures 11 Jul

גם בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באכזריות קיצונית. הם עינו את ההורים שלי במשך כל הלילה על ידי עינוי מניעת שינה וגרימת כאב בלתי נסבל.בהתחלה הם מענים על ידי מניעת שינה כדי להתיש את הקורבן בצורה קיצונית. לאחר מכן הם עוברים לשיטות אכזריות במיוחד שגורמות לכאב בלתי נסבל, אבל הוקרבן עד כדי כך מותש שאינו יכול להתעורר.

בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע כיצד גורמים לאבא שלי דום נשימה, זה חלק משיטת עינויי מניעת שינה.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת בגלל כאב בלתי נסבל.

זה לא היה מספיק. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בקליפ השלישי אתם יכולים לראות רמות גמא גבוהות בחדר שינה של ההורים שלי (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים) ובקליפ הרבעי אותו הדבר אצלי בחדר השינה.

העינויים האלו קורים לא רק אצלינו בבית. כאן אתם יכולים לקרוא על אלפי דירות בכל הארץ בהן קורה אותו הדבר בדיוק.

מקור של כל זה הוא תעוות הבצע של השלטון שלנו. השלטון שלנו הפך את ארצינו למחנה השמדה מודרני בו מענים למוות אלפי אזרחים תמימים על ידי נשק קרינה מתקדם.

This was another night when radiation equipment operators tortured my parents with extreme cruelty. They torture my parents for the entire night with sleep deprivation torture and inflicting insufferable pain.
In the beginning they torture with sleep deprivation to exhaust the victim and cause extreme fatigue. Then they switch to methods which are causing insufferable pain, but the victim is so exhausted that cannot even wake up.

In the first clip you can hear as operators causing my father apnea, it is part of sleep deprivation torture methodology.
In the second clip you can hear my mother moaning because of insufferable pain.

It was not enough. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device.
In the third clip you can see elevated gamma levels in my parents sleep room (secondary gamma created by neutrons) and in the fourth clip you can see the same in my sleep room.

These tortures happening not only in our home. Here you can read about thousands of apartments in our country where the same is happening.

Root cause of these tortures is greed of our government. Our government converted this country to a modern extermination camp where thousands of innocent citizens are tortured to death with advanced radiation weaponry.
לילה של עינויים בלתי נסבלים 10 יולי - Night of Insifferable Tortures 10 Jul

התחיל סוף השבוע, מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באכזריות פנאטית: בישלו להם איברים הפנימיים כדי לגרום כאב בלתי נסבל בלילה והשתמשו במגוון רחב של אמצעים כדי לענות על ידי מניעת שינה ולגרום לכאב, כולל שימוש במתקן קרינה סקלר.מוקדם בבוקר אמא שלי התעוררה מכאב בלתי נסבל, היא התלוננה לאבא שאינה יכולה להמשיך לסבול. להלן מצורף קליפ (ברוסית) בו ההורים מדברים.
תרגום:
אמא - בלתי אפשרי
אבא - מה עושים (הכוונה למפעילי ציוד קרינה)? מה עושים?
אמא - בלתי אפשרי (הכוונה שאינה מסוגלת יותר לסבול את הכאב של העינויים)
אבא - מה כואב?
אמא - כן, בוודאי.

בנוסף לזה סדיסטים תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה גרעיני (ניוטרונים). אתם יכולים לרמות בקליפ השני רמות גמא גבוהות מהרגיל (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים).

Weekend has began and radiation equipment operators started fanatic tortures of my parents: cooked their internal organs to inflict insufferable pain, used wide range of torture devices for sleep deprivation tortures and inflicting pain, including usage of scalar radiation device.
Early at morning my mother waked up because of insufferable pain, she complained to my father that she cannot continue suffering.
Here is clip where you can hear my parents talking (in Russian).
Translation:
Mother - Impossible
Father - What they (radiation equipment operators) are doing ?
Mother - Impossible (she means that cannot take suffering of the pain much longer)
Father - Is it painful?
Mother - Yes, very.

Additionally sadists attacked my parents with nuclear radiation device (neutrons). In the second clip you can see elevated gamma levels (secondary gamma created by neutrons).

9 Jul

בנוסף לעינויים בלתי אנושיים (אתם יכולים לשמוע בקליפ את אמא שלי נוהמת מכאבים כתוצאה מעינויים), מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, פעם הראשונה בלילה נגד שני ההורים שלי ופעם השני ביום.

Additionally to inhuman tortures (you can hear in the clip my mother moaning), radiation equipment operators attacked my parents twice with neutron radiation device. First attack committed at night against my both parents, second attack committed against my father during daytime.

8 Jul

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את כל שני המשפחה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בנוסף לתמונות, הוספתי קליפ בו אפשר לראות רמות גמא גבוהות כפי שמופיעות תמיד בתקיפות ניוטרונים (גמא משנית).

At night radiation equipment operators attacked all members of my family with neutron radiation device.
Additionally to images, I added clip where you can see elevated gamma levels which always appear after gamma attack.


7 יולי הגעת מפעילי ציוד קרינה לעינויי סוף השבוע - Jul7 Radiation Equipment operators Arrived for Weekend Tortures

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הופיעה בועה במבחנה של טווח אנרגייה 2.5-10 מגה אלקטרון וולט והיו רמות גמא גבוהות מהרגיל שמופיעות תמיד בתקיפות ניוטרונים (גמא משנית שנוצרת כתוצאה מתקיפת ניוטרונים - ניתן לראות את זה בסירטון).
בערב הגיעו מפעילי ציוד קרינה לסוך השבוע כדי לענות את ההורים שלי. מאז שהם הגיעו התחילו עינויים באכזריים פנאטית בנוסף לתקיפות גרעיניות.

At night I was been attacked with neutron radiation device. Bubble was added in the detector of 2.5-10MeV and also we observed elevated gamma levels which always coming on neutron attacks (secondary gamma caused by neutrons - you can see it in the clip).