נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 29 ביוני 2015

מכים בנו חזק יותר כדי לכפות לשתיקה - Beating Us Harder as Coercion for Silence

 הקהילה הבין לאומית מאשימה את ארצינו בפעילות נגד זכויות האדם בקונפליקט צבאי האחרון, במקום לתקן ולהתנהג בהתאם לזכויות אדם ומוסר תקין, השלטון שלנו כרגע שוקל לעזוב את החברות במועצת זכויות האדם הבין לאומית. זה כל כך טיפוסי לשלטון שלנו - בקום לתקן התנהגות ולהתחיל להתנהג כפי שצריך, הם שוללים את ההאשמות ומנסים להשתיק על ידי יציאה ממועצה הבין לאומית לזכויות האדם. אותו דבר כאן קורה לאזרחים,  כאשר מישהו מתלונן על פשעי השלטון, הם נסים להשתיק אותו. התעמולה עדיין עובדת היטב, רוה האזרחים עדיין מאמינים בשלטון שמנסה להראות שכל העולם לא בסדר והם היחידים צדיקים.

החל מאתמול בערב, תקיפות ניוטרונים פנאטיות המשיכו אל תוך הלילה. בלילה תקפו מפעילי ציוד קרינה פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מהירים (סוג קרינה המסוכן ביותר לבריאות). מטרת התקיפות האלו זו כפיה לשתיקה. בגלל שאנחנו שולחים את הפניות שלנו לחו"ל (בגלל שמוסדות המדינה בארץ אינן מוכנות לעזור לנו ולהפסיקה את המתקפה הזאת של משפחתינו התמימה אין לנו ברירה), הם מנסים לכפות עלינו שתיקה על ידי כך שמכים אותנו חזק יותר. כמו טרוריסטים שמחזיקים בני ערובה, שירותים החשאיים משתמשים באותן שיטות בדיוק ותקיפות האלו הן הראיות לכך.

בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את הנשימה הקשה של אבא שלי דקה לפני מנת קרינה ניוטרונים גדלה ב10 מיקרו סיוורט. תקיפת ניוטרונים גורמת לסטרס גדול מאוד בגוף ואפילו קורבן ישן מרגיש את זה. תקיפת ניוטרונים נמשכת לפחות מספר דקות בכל פעם כדי לצבור מנת קרינה שמשמעותית.
בקליפ השני אתם יכולים לראות את מעבר המנה ב10 מיקרו סיוורט, כלומר תקיפת ניוטרונים מהירים (כך הדוזימטר מבדיל בין סוגי ניוטרונים: כאשר מהירים ננצברת מנה ומוצגים 10 מיקרו סיוורט, כאשר ניוטרונים שעברו טרמליזצייה נוסף 1 מיקרו סיוורט). לאחר מכן בקליפ הזה אתם יכולים שוב לשמוע את הנשימה הקשה של אבא שלי, זה שוב פעם כתוצאה מסטרס שגרמה תקיפת ניוטרונים.
בקליפ השלישי אתם יכולים לראות את תקיפת ניוטרונים השניה מהלילה והורים שלי שזיהו את זה בלילה מראית אם חדר השינה שלהם איפה הכל קרה.


International community accusing our country for acts against human rights in last military conflict, instead of fixing this and acting according to human rights and good morality, our government debating now about exiting the membership of international humans rights organization.  It is so typical for our government - instead of fixing behavior and starting acting like it desired, they are just neglecting accusations and trying to silence it by exiting the humans right organization. the same they are doing with their own citizens, when somebody complains about government crimes, they just trying to shut him up. The propaganda is still working well, most of our citizens still believe in their government which tries to show that all the world goes wrong and only they are saints.

Starting with yesterday evening, fanatic neutron attacks continued at night. At night radiation equipment operators attacked my parents twice with fast neutrons radiation device (most dangerous for health radiation type). Purpose of these attacks is coercion for silence. Because we are applying to organizations abroad (we are doing that because local authorities are not willing to help us stop this offensive activity against our family), they are trying to coerce silence by beating us harder. They are acting like terrorist organization, holding our family like hostages, secret services exactly these methods and here is the evidence for that.

In the first clip you can hear my father's hard breathing one minute before neutron dose switch. Neutron attacks causing a lot of stress to the victim, so even sleeping victim feels it. Neutron attacks lasting at least couple minutes to accumulate a significant dose.
In the second clip you can see neutron dose switch by 10 uSv. It means fast neutron attack was committed (the dosimeter distinguishes between neutron types: accumulates 10 uSv and displays on fast neutrons and adds 1uSv for thermolized). later in the clip you can hear my father's hard breathing, it is again due to stress caused by neutron attack.
In the third clip you can see second neutron attack from the night, this time my parents discovered the attack and showing their sleep room where this attack was committed.

video
video
video


28 Jun


בלילה מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באכזריות בלתי אנושית על ידי מניעת שינה. הם השתמשו בשיטות המתוארות כאן וגרמו לדום נשימה מספר רב של פעמים לשני ההורים שלי.
בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את שני ההורים שלי מתעוררים בגלל דום נשימה בו זמנית, בקליפ השני אבא שלי מתעורר בגלל דום נשימה.
זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם קפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים כאשר צפה בטלויזיה. בקליפ השלישי אתם יכולים לראות מנת קרינה עולה וברקע לשמוע סרט מטלויזיה.
At night radiation equipment operators violently tortured my both parents causing sleep deprivation torture. They used torture method which is described here and caused multiple times to my both parents apnea.
In the first clip you can hear my both parents awaking at the same time because of apnea and in the second clip you can hear my father awakening because of apnea.
it did not satisfy blood thirst of murderers. They attacked my father with neutron radiation device when he watched TV. In the third clip you can see neutron does switches and hear in the background sound from the movie.
video
video

video

יום שבת, 27 ביוני 2015

Zero Tolerance for Tortures - אפס סובלנות לעינויים

אחרי הפירסומים האחרונים שלי, העינויים לא פסקו אלא עברו לשיטה אחרת. שירותים החשאיים הוראו למפעילי ציוד קרינה לענות אותנו על ידי מתקנים מסוגים שונים כדי למצוא את הרף של העינויים שאנחנו מוכנים לסבול מבלי לפנות לגורמים שונים.
ובכן, הרף הוא היעדר מוחלט של כל פעילות עויינת נגדינו. אפרסם כאן ראיות ועדות שלנו על עינויים של הימים האחרונים.
After my last publications, the tortures did dot over, but they changed a method. Secret services ordered radiation equipment operators to torture us with different devices to find a threshold when we will not apply to various instances.
The threshold is total absence of any offensive activity against us. Therefore I'll publish our evidence and testimony of tortures from last few days.

27 Jun

זה היה לילה של עינויים פנאטיים נגד ההורים שלי. בקליפ אתם יכולים לשמוע את אמא שלי בזמן שמנסים לגרום לה דום נשימה.
בנוסף לעינויים אכזריים של מניעת שינה על ידי גרימת כאב, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הראיות (קליפ השני) לתקיפת קרינת ניוטרונים, זה מקרים מרובים של רמות גמא גבוהות מהרגיל עד 41 מיקרו רנטגן לשעה - גמא משנית שנוצרת על ידי ניוטרונים. כמו כן היו 4 תקיפות גמא.

It was fanatic torture night against my parents. In clip you can hear my mother's apnea during tortures.
Additionally to cruel sleep deprivation torture by inflicting pain, my parents were attacked with neutron radiation device. Evidence (second clip) for neutron attack is multiple elevated gamma up to 41 uR/h - secondary gamma created by neutrons. Also, my parents were been attacked 4 times with gamma radiation device.
video
video


26 Jun

בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה ריכזו את מאמצי העינויים שלהם בי.
בלילה היו רמות גבוהות של קרינת גמא עד 38 מיקרו רנטגן לשעה - זאת גמה משנית כתוצאה מתקיפות ניוטרונים שהם ביצעו נגדי.
כמו כן עינו אותי על ידי אמצעים שגורמים לכאב, אתם יכולים לשמוע בקליפ השני אותי נוהם בלילה התוצאה מעינויים.
This night radiation equipment operators focused their torture efforts on me.
At night there were elevated gamma levels up to 38 uR/h - this is secondary gamma created by neutron attacks.
Also, they tortured me with methods which inflict pain, you can hear in the second clip I'm moaning because of these tortures.
  video
video


25 Jun

בלילה הזה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בקליפ אתם יכולים לראות מנת קרינה גדלה ב10 מיקרו סיוורט, כלומר התקיפה בוצעה על ידי ניוטרונים מהירים.
This night my parents were been attacked with neutron radiation device. In the clip you can see dose increased by 10 uSv which means attack committed with fast neutrons.
  video

24 Jun

בלילה זה באכזריות עינו את שני ההורים שלי על ידי עינוי מניעת שינה לפי השיטה הזאת. בקליפ אתם יכולים לשמוע את שני ההורים שלי מתעוררים באמצע הלילה באותו זמן מעינויים.
This night my both parents were tortured with sleep deprivation torture using this method. In clip you can hear my both parents awakening at the middle of the night because of tortures.
video


23 Jun

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
את אבא עינו על ידי מניעת שינה תוך גרימת דום נשימה ומנק, לפי השיטות שמתוארות כאן. בקליפ אתם יכולים לשמוע את זה.

בערב של היום הזה שירותים החשאיים ניתקו אותנו מאינטרנט למספר שעות כדי להתקין התקן ריגול בארון תקשורת השכונתי.
At night radiation equipment operators attacked my with neutron radiation device.
My father was tortured with sleep deviation when tortures caused apnea and asphyxia, all was done according to methodology described here. In the clip you can hear it.

At evening of this day, secret services disconnected our internet  line to install sniffer in the communication hub of the neighborhood.
video
יום שני, 22 ביוני 2015

ראיות - The Evidence

בזמן שעינו אותי בלילה ונאלתי לקום לברוח מהמיטה, כתבתי רשומה בלילה. בזמן הזה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בלילה בוצעה תקיפת ניוטרונים נוספת נגד ההורים שלי וביום בוצעה תקיפת ניוטרונים השלישית נגד אבא שלי.
תקיפות גרעיניות פנאטיות האלו באות כעונש על זה שאנחנו פונים לגורמים מחו"ל על מנת שהשלטון שלנו יחדול תוכנית השמדת האזרחים במסגרתה מענים למוות עשרות אלפי אזרחי תמימים, כפי שמענים אותנו ואנחנו מפרסמים עדות וראיות לכך. שירותים החשאיים מנסים לכפות עלינו שתיקה על ידי כך שהם מכים אותנו חזק יותר.

חשוב לציין שהפרסומים שלנו הם תשובה עבור התקיפות. אין לנו אמצעים אחרים להתגונן כי מוסדות המדינה אינם מוכנים לעזור.
אנחנו כותבים רק עבור התקיפות. אם לא היו תקיפות, לא היה לנו חומר לפרסום.

When I was tortured at night, I was forced to scape from my bed, I wrote a blog post. During that time my parents were been attacked with neutron radiation device. Another neutron attack was committed at night. Third neutron attack was committed against my father during daytime.
These fanatic nuclear attacks are punishment for our application to organizations abroad where we try to force our government cease  citizens extermination program, where tens thousands of innocent citizens tortured to death, like we are tortured and publishing our testimony and evidence. Secret services trying to coerce a silence on us, so they are striking us harder.


Important to mention that your publishing is an answer for attacks. We don't have other means of protecting ourselves as government institutions not willing to help. We publish only for attacks. Without attacks we would not have material for publishing.

בקליפ הראשון אפשר לראות מעבר מנת ניוטרונים בתקיפה הראשונה שהייתה בלילה בזמן שכתבתי בבלוג בגלל שעינו אותי באכזריות. נוספו 10 מיקרו סיוורט, זה אומר שהניוטרונים שהגיעו לדוזימטר הם מהירים. בתקיפה זו נפגעו שני ההורים שלי.
בקליפ השני אפשר לראות את מעבר מנת קרינת ניוטרונים מהתקיפה השניה. בתקיפה זו נפגעו שני ההורים שלי.
בקליפ השלישי אפשר לראות את מעבר מנת הניוטרונים בתקיפה השלישית. נוסף 1 מיקרו סיוורט, זה אומר שניוטרונים שהגיעו לדוזימטר עברו טרמליזציה (האטה). בתקיפה זו נפגע אבא שלי.
בתמונות אתם יכולים לראות את קורבנות של תקיפות ניוטרונים.

In the first clip you can see neutron dose switch at night during first attack. Dose increased by 10 uSv - it means fast neutrons arrived to the dosimeter. My booth parents were exposed to the radiation dose.
In the second clip you can see the second neutron dose switch at night. My booth parents were exposed to the radiation dose.
In the third clip you can see the third neutron dose switch at daytime when my father was exposed. Dose increased by 1uSv - it means thermalized neutrons (slowed down). 
In pictures you can see victims of neutron attacks.
video
video
video
פשעי מלחמה - War Crimes

כרגע בכלי התקשורת רצות ידיעות על דו"ח UN על מבצע צוק איתן, הם טוענים שארצינו בציעה פשעי מלחמה.
אם היו מספרים לי דבר כזה לפני כמה שנים, לא הייתי מאמין, הרי ידוע עד כמה אנחנו מוסריים.
אבל לאור מה שקורה איתנו, העינויים הבלתי אנושיים שאנחנו עוברים מטעם השלטון, אני בקלות מאמין בדו"ח כזהלמרות שנציגי השלטון שוללים אותו.
הרי מה שעושים נגדינו, אזרחי המדינה הזאת, זה פשעים נגד האנושות כפי שרק הורסט שומאן ביצע במחנה ההשמדה אושויץ נגד אנשי עמינו. היה הגיוני שאוייב כלשהו יעשה דבר כזה לנו, אבל השלטון עושה את זה לאזרחיו. ראיות לכך אתם יכולים לראות על בסיס יומי בבלוג שלי.
השלטון הפך את השכונות למחנות השמדה מודרניים - הם זרקו את העם שלנו לימי אושויץ בצורה כזאת שללו את הלגיטימציה של המדינה שלנו.

Now in media there are running news about UN report about Tzuk Eitan action, they claim that our country committed war crimes.
If I have been told about such thing couple years ago, I would never believe that, because I know how high our moral standards.
However, according to what is happening with us, the inhuman tortures that we are put into by the government, I easily believe such report despite the fact that government representatives are denying that.
Against us are committed crimes against humanity, which include extremely cruel tortures and fascistic irradiation with nuclear devices like only Horst Schuman did during WWII in Auschwitz extermination camp against our people. It would be logical if some enemy would be doing that with us, however our government does it to their citizens. You can see daily evidence for that in my blog.
The government converted neighborhoods in our country to modern extermination camp - they threw our people to times of Auschwitz and this way delegitimized our state.

מדינה מזוייפת וחרם - Fake Country and Boycott

אני כותב עכשיו בשעה 4 לפנות בוקר כי מענים אותי ללא הפסקה על ידי מניעת שינה. בהתחלה כאשר הלכתי לישון הפעילו מתקן שגורם לויברציה בכל הגוף ולפני זמן קצר עברו לענות אותי על ידי מתקן שגורם להתקווצות האוזן, להלן העדות מה מרגישים בזמן העינויי הזה.
לסדיסטים שמענים אותי לא אכפת להם שעוד מספר שעות מצפה לי נהיגה ארוכה ואני עלול לההרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות ויחד איתי לקחת אנשים תמימים. אני לא יכול לא לצאת לכביש, כי אני צריך לעבודה, אחרת אאבד את העבודה וישאר בבית כמו בתוך בית כלא איפה הם יגמרו את חיי. המטרה שלהם לגמור את החיים של הקורבנות. לא אכפת להם שעל ידי עינויים האלה בנוסף לכל הם גם מחבלים בחברה בין לאומית בה אני עובד ומשלם מיסים שמממנים פעילות השמדת האזרחים כי הכסף הולך לשלטון.

הסיבה לעינויים כל כך אכזריים ובלתי פוסקים זה מפעילי ציוד קרינה שמוצאים לפועל את רצון השלטון. שוב שלחנו מייל לאירגון בין לאומי עם דו"ח שלנו.
בשירותים החשאיים של השלטון שלנו חושבים שאם הם יכו אותנו חזק יותר, אז יצליחו לכפות שתיקה ונקבל את גזר דין מוות בעינויים שהם גזרו עלינו. זאת כפיה לשתיקה על ידי עינויים. אבל למעשה, הם יכו אותנו למוות וירצחו, אבל אנחנו נספיק לידע את כל מי שרק אפשר בעולם הזה על מהות האמיתית של המדינה הזאת. הם יהפכו אותנו לקדושים מעונים.

מדינה מזוייפת היא מדינה שהחוק הבין לאומי לא עובד בה, לא קיימות בה זכויות אדם, מדינה כזאת לוקחת את הלגיטימציה של הקיום שלה.

כל אירגון שכבר הבין את מהות המדינה הזאת פתח נגדה חרם, מכיוון שאף אחד נורמטיבי לא רוצה להיות בקשר עם פושעים חסרי כל עקרונות אנושיים. האירגונים שעדיין לא פתחו את החרם שלהם נגד המדינה, זה רק בגלל שהם לא יודעים את המהות, זה אומר שהתעמולה שלנו עובדת טוב והם קונים את הרמאות הזאת. השלטון הזה זה כמו מחלת סרטן של העולם הזה, הם משמידים את האזרחים על ידי אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר שפותחו להשמדה חשאית, בקרוב גרורות של המחלה הזאת יפזרו בעולם ועל כל מי שהם רוצים ללחוץ הם יפעילו את האמצעים האלו. אם העולם לא יתאחד לחרם עד שהשלטון יפסיק את תוכנית השמדת האזרחים וינטוש שיטות של טרור בתור בדרך להשגת מטרותיו, יהיה מאוחר מידי.
מדוע חרם? כי המטרה של כל זה היא תעוות בצע, והחרם מוריד את הרווח הכספי שהוא המטרה לשמה הושקעו כל המאמצים הענקיים האלו.

בזמן שכתבתי את הרשומה הזאת, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים ועינו את ההורים שלי על ידי גרימת כאב בלתי נסבל.

בשבילנו העינויים האלו הם לא כפיה לשתיקה, אלא כפיה להמשיך להשקיע את כוחותינו האחרונים כדי להראות לעולם את מה שקורה באמת. שירותים החשאיים בסופו של דבר יכו אותנו למוות עם תקיפות קרינה ועינויים בלתי פוסקים, אבל אנחנו נשאיר את העקבות שלנו עם העדות והראיות.

I'm writing now at 4AM because I've been tortured non stop with sleep deprivation. In the beginning, when I went to sleep, operators used device which causes vibration of a whole time, short time ago torturers switched to device which causes spasms inside the ear, here is testimony of this torture.
Sadists that are torturing me don't care that in couple hours I'll have a long drive, and I can get killed due to fatigue and can take with me innocent random people. I cannot not to drive, I'll lose my job and then when I'll stay at home, they will finish me like in the prison. The purpose to finish lives of victims in all aspects. They don't care that also they sabotage international company from where I work and pay taxes which are sponsoring citizens extermination program as taxes go to the government.

The reason for so cruel non stop tortures, is because radiation equipment operators executing the will of the government. We sent again mail with your report to an international organization. 
In our government's secret services they think if they will beat us harder, we will be coerced for silence and will accept the sentence to death by tortures. This is coercion for silence with tortures. But actually, they will beat us harder and eventually will murder us, but will will make in time and will tell the story to the world about real essence of our country. They will make us martyrs.

Fake country means that international law is not working in such country, human rights do not exist, it is country that delegitimizes its existance.

Already every organization that understood the essence of our country started boycott, it is because no one normative wants to deal with criminals that don't have any moral humanistic principles. Organizations that did not star yet boycott, it is only because they don't understand the real essence of the country, it is proof that our propaganda works well and they take lies as truth.
This government is like the worlds cancer disease, they exterminate their own citizens with most advanced technological means which were developed for silent extermination, soon metastases will spread over the world and these means will be used against everyone against who they want to apply pressure. If world will not unite for the boycott, the government will not stop citizens extermination program and usage of terror methods to achieve its goals, it will be to late. Why boycott? Because all this done in purpose of greed, while boycott reduces the income of money which is the only purpose of all these huge efforts.

When I wrote this blog post, my parents were been attacked with neutron radiation device and were tortured by inflicting insufferable pain.

For us these tortures are not coercion for silence, but coercion  to continue putting all our efforts and remaining energy to show the world what is really happening. Secret services will eventually beat us to death with non stop radiation attacks and tortures, but w will leave the trace with our evidence and testimony.

Awards for Killing - פרסים על הריגה

לפני זמן קצר הייתה כתבה באחד העיתונים, מומחי סייבר, אנשי השירות  החשאי ואנששים מועדה לאנרגיה אטומית קיבלו פרסמים מראש הממשלה.
זה מענין, כי דווקא נציגי אירגונים האלו הם הנפשות הפעילות בתוכנית הששמדת האזרחים. מכיוון ששלחנו פניות לנציגי הועדה לאנרגיה אטומית - אנחנו יודעים שהם קשורים לעינין כי מפקחים על כל הנושא של מתקני קרינה גרעינית. מומחי סייבר הם אלו שדואגים שהמכתבים שלנו לא יגיעו ליעדם דרך הרשת ואנשי השירות שחשאי הם אלה שעומדים מאחורי הפעלת מתקני קרינה גרעינית לתקיפת האזרחים התמימים.

מה יוצא מזה? האם אנשים מקבלים פרסים על זה שהם מחסלים אזרחים תמימים? מנקודת המבט שלנו זה בדיוק נראה כך.

לא רציתי לפרסם את הרשומה הזאת, אבל על ידי עינויים בלתי אנושיים שעברתי הלילה לא השאירו לי ברירה.

Short time ago there was an article in one of newspapers, it comes that cyber specialists, people from secret services and people from atomic energy agency received awards from the prime minister.
It is interesting, because representatives of these organizations are working in citizens extermination program. Because we applied to representatives from atomic energy agency - we know that they are connected to this because monitoring usage of nuclear radiation devices. Cyber specialists are making sure that our emails will not reach to their destination from the network, and secret services agents are standing behind operating of nuclear radiation devices against innocent citizens.

So what is out of this? Are people who exterminate innocent citizens get awards? From our perspective it looks exactly like that.

I did not  want to publish this article, but with inhuman tortures of this night they left no choice for me.

יום ראשון, 21 ביוני 2015

שומרי מחנה ההשמדה - Guars of the Extermination Camp

שלחנו מספר פניות לחו"ל לאירגונים בנושא שימוש בלתי חוקי של מתקני קרינה גרעיניים נגד האזרחים תמימים.
כמובן, זה נעשה מכתובת אימייל חדשה ששימשה רק לצורך שליחת המיילים האלו.

אחרי כמה ימים של שימוש באותה כתובת מייל, פתאום החשבון לא מקבל את הסיסמא ולא ניתן אפילו לאפס את הסיסמא.
המסכנה: שירותים החשאיים השתלטו על חשבון המייל בגלל שנשלחו לתוכו תשובות של האירגונים מחו"ל.

למה נאלצנו לשלוח מיילים בצורה כזאת מחשבון מיוחד? בגלל שכל הפניות מכתובות המייל הרגילות אינן מגיעות ליעדן. שירותים החשאיים חסמו גישה.
בגלל ששלחנו בדרך זו, זה הקשה על שירותים החשאיים לחסום גישה, זאת הסיבה לפעילות ענישה על ידי תקיפות קרינה פנאטיות בשבוע האחרון. הם ממשיכים לכפות עלינו שתיקה על ידי עינויים בלתי אנושיים.


מומחי סייבר שעובדים עבור השירות החשאי, למעשה הם שומרים של מחנה ההשמדה, הם מודאים שהקורבנות לא יוכלו לברוח ולהציל את עצמם. למעשה במקום להגן על המדינה, הם משתתפים בטבח בלתי חוקי של אזרחים תמימים, ובכך משמידים את העתיד של המדינה הזאת. בגלל שבדרך של פשיזים שכרגע הולך השלטון, אין למדינה הזאת עתיד. הם מובילים את המדינה ביחד עם האנשים שחיים בה לתהום. הם עושים את זה מטעמי תעוות בצע תוך הפרה בוטה של כל השבועות שהם נתנו.

לכן, אם מסיבה כלשהי תראו שהבלוג לא מתעדכן על ידי הרבה זמן ואני לא מספק ראיות, יש לכך רק סיבה אחת - ששירותים החשאיים חסמו גם גישה הזאת. הם דואגים שהקורבנות ישבו בשקט וימתינו בשקט סבלנות עד שיחסלו אותם, כפי שמחסלים אותנו.

We sent your reports abroad about illegal usage of nuclear radiation devices against innocent citizens.
Of course it was done from special mailbox created for this single purpose.

After using that mailbox for couple days, suddenly the account does not accept the password and it was even not possible to reset the password.
Conclusion: secret services hijacked the account because this account got replies from organizations were sent.
Therefore secret services blocked the access to that account.

Why we sent mails this way? Because when used a regular way, our mails did not reach the destination.
Because we send mails with this method, it required extra efforts of secret services for blocking, therefore we were been violently punished with fanatic neutron attacks during last week. They are coercing us for silence with inhuman tortures.

Cyber specialists who are working for secret services, are actually guarding the extermination camp so victims will not be able to survive. Actually, instead of protecting the country, they are participating in illegal massacre of innocent citizens and ruining the future of this country. Because with current fascistic way of the government, this country has no future. They are leading to death all the country and people living in it. They are doing it because of their greed, while they violate all the swears that they gave.

Therefore, if you will see that my blog not updated for a while with regular evidence, only one reason can be for that: secret services are blocked even this access. They are making sure so victims will seat quietly and wait for their extermination with patience, exactly like we are being exterminated.

יום שבת, 20 ביוני 2015

תקפו אותי בזמן שפרסמתי ראיות - I was attacked when published evidence

בזמן שעבדתי על חומר לצורך פרסום הראיות בבלוג, שכנים רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמו לפני כל תקיפה, שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום העבודה שלי - הרוצחים סחבו לכאן מתקן קרינה.
להלן הראיות של התקיפה.

When I worked on material for publishing in the blog, neighbors murderers attacked me with neutron radiation device. Like before every attack, I heard footsteps and movements of heavy objects above the place of the attack - murderers brought here radiation device.
Here is the evidence of the attack.
19 Jun

רוצחים שוב בישלו את הראש שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמובן היו רמות גמא גבוהות מהרגיל (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אתם יכולים לראות בקליפ) והופיעו בועות במבחנה של 1~2.5 מגה אלקטרון וולט. הפעם מנת קרינה הייתה 14 מיקרו סיוורט (אתם יכולים לראות את החישוב בתמונה).
זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם תקפו פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

בקליפ השני אתם יכולים לראות את מנת קרינת ניוטרונים בחדר שינה של ההורים שלי גדלה ב10 מיקרו סיוורט (ניוטרונים מהירים).בקליפ השלישי אתם יכולים לראות את תקיפת הניוטרונים השני הנגד ההורים שלי, המנה שוב גדה ב10 מיקרו סיוורט ואתם יכולים לראות את אבא שלי מראה את עצמו ואת אמא - הקורבנות של התקיפה.

בימים האחרונים שני בחורים ממשפחת החשודים חשודים שהשתתפו בתקיפות קרינה אכזריות במיוחד. אחד החשודים האלו זה אותו בחור שהשתתף בתקיפות קרינה האכזריות ביותר בהן אבא שלי אושפז לבית חולים על מנת קרינה גדולה מאוד.


Murderers again cooked my head with neutron radiation device. Of course we saw elevated gamma levels (secondary gamma created by neutrons - you can see in the clip) and bubbles appeared in detector of 1~2.5 MeV. This time dose was 14 uSv, you can see calculation in the picture.
It did not satisfy blood thirst of the murderers, they attacked my parents twice with neutron radiation device.

In the second clip you can see neutron dose increasing by 10 uSv (fast neutrons) in my parents sleep room at night.
In the third clip you can see second neutron attack against my parents, dose increased by 10 uSv again, also my father filming the victims of the attacks - himself and my mother.

In last couple days two guys from the suspected family suspected in participation in these extreme cruel radiation attacks. One of the suspected is the same guy who is suspected in participation in most cruel radiation attacks where my father was hospitalized with very high radiation dose.
video
video
video
Jun18 Huge Neutron Radiation Dose - יוני 18 מנת קרינת ניוטרונים ענקית

בלילה הזה שכנים רוצחים תקפו אותי חזק במיוחד על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. המטרה שלהם לרצוח אותי. כרגיל, הם כיוונו את מתקן קרינה ניוטרונים על הראש, כרגיל היו רמות גמא גבוהות מהרגיל (ראו קליפ) כראיות וכמובן ראינו בועות במבחנת בועות. אלא שהפעם נוספה לא בועה אחת, אלא 44 בועות. 44 בועות זה מנה של 77 מיקרו סיוורט (ראו חישוב בתמונה של מבחנת הבועות). הבועות נוספו במבחנה של טווח אנרגיה 1~2.5 מגה אלקטרון וולט. קיבלתי מנת קרינה ענקית. יותר מזה, הרוצחים משתמשים במתקן קרינה ניוטרונים רב עוצמה שנותן מנות קרינה כאלו במכות של 100~300 מיקרו סיוורט לשעה. זה אומר שהם בישלו לי את הראש קרוב לשעה על ידי מתקן רב עוצמה. לצורך השוואה, רמות קרינה של 30 מיקרו סיוורט לשעה ויותר דורשות מיגון ומעקב רפואי - רק מומחים בתחום הקרינה נחשפים לרמות כאלו בכורים.

בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אבא שלי מתעורר מדום נשימה כתוצאה מעינוי מניעת שינה לפי השיטה הבאה.
בקיפ השלישי אתם יכולים לראות איך אמא שלי מתעוררת בגלל העינויים וגם אבא שלי מתעורר.

זה מה שקורה למעשה בדירות "סלולאריות" - מענים אנשים תמימים למוות. בצורה כזאת השלטון מבצע תוכנית השמדת האזרחים, הם משתמשים בדירות "סלולאריות" בתור כיסוי.

This night murderers attacked me with extreme neutron radiation strike. Their goal was to murder me. As usual, they set the device on my head, as usually we saw elevated gamma levels (see clip) and of course we saw bubbles in our bubbles detector. But this time was added not a single bubble, but 44 bubbles. 44 bubbles is does of 77 uSv (see calculation in the picture). Bubbles were added in detector of energy range 1~2.5 MeV. I got huge radiation dose. Moreover, murderers using powerful radiation device with rates 100~300 uSv/h. It means that they cooked my head for about one hour. For the comparison, dose rates over 30 uSv/h require special shielding and medical monitoring - such doses receiving only  nuclear specialists working in reactors.

In the second clip you can hear my father wakening up because of apnea caused by sleep deprivation torture using following method.
In the third clip you can see how my mother is waking up due to cruel tortures, and also my father waking up.

This is what happening in "cellular" apartments, people are torture to death. This is how government writes off citizens extermination program, they use "cellular" apartments as cover.
video
video
video


17 Jun

בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה - רוצחים סדיסטים, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בקליפ הראשון אתם יכולים לראות את מעבר מנת הקרינה ב10 מיקרו סיוורט, זה אומר שהתקיפה הייתה ניוטרונים מהירים (דוזימטר מסוגל להבדיל בין ניוטרונים מהירים לבין כאלה שעברו טרמליזצייה).
בקליפ השני אתם יכולים לראות שישר אחרי תקיפת ניוטרונים רמות גמא גבוהות מהרגיל, זה מאוד אופייני לתקיפות ניוטרונים (רמות גמא גבוהות מהרגיל זו גמא משנית שמופיעה כתוצאה מניוטרונים).

On this night radiation equipment operators - sadistic murderers, attacked my parents with neutron radiation device.
In the first clip you can see neutron does switch,dose increased by 10 uSv, it means that it was fast neutrons attack (our dosimeter is able to distinguish between fast and thermalized neutrons).
In the second clip you can see that right after the neutron attack there was elevated gamma. it is very typical to neutron attacks (elevated gamma levels is secondary gamma created by neutrons).
video
video


16 Jun

בלילה הזה רוצחים עינו באכזריות את ההורים שלי.
בקליפ הראשון אתם יכולים לראות איך מענים את אבא שלי, גרמו לו לדום נשימה - זו שיטת עינוי מניעת שינה.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים כתוצאה מעינויים.
בקליפ השלישי אתם יכולים לראות רמות גמא גבוהות מהרגיל אצלי בחדר השינה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים). הרוצחים מכוונים את מתקן קרינה ניוטרונים על הראש שלי, הם רוצים לבשל לי את המוח במטרה להפוך אותי לצמח. בתמונה אתם יכולים לראות את מבחנת הבועות שממוכיחה את זה. נוספה בועה במחנת בועות, טווח אנרגיה של הניוטרונים היה 2.5~10 מגה אלקטרון וולט.

At night murderers violently tortured my parents.
In the first clip you can see my father being tortured, operators caused him apnea - this is method of sleep deprivation torture.
In the second clip you can hear my mother moaning because of pain caused by tortures.
In the third clip you can see elevated gamma levels in my sleep room (it is secondary gamma caused by neutrons). Murderers set the neutron radiation device at my head, they want to cook my brain so I'll become to be a vegetable. In the bubbles detector was created a bubble (this is an evidence for the neutron attack), it was detector with energy range of 2.5-10 MeV.
video
video

videoיום שישי, 19 ביוני 2015

Evidence will be published tomorrow - הראיות יפורססמו מחר

רוצחים תוקפים אותנו מידי לילה עם מתקן קרינה ניוטרונים. בלילה האחרון הם תקפו את ההורים שלי פעמיים ואותי פעם אחת, כל התקיפות נגדי הן על הראש שלי, הם רוצים לבשל לי את המוח. בנוסף היו מספר תקיפות ניוטרונים בימים האחרונים.

תשארו דרוכים, ראיות של הימים האחורונים יפורסמו מחר.

Murderers attacking us with neutron radiation device every night. Last night they attacked my parents twice with neutron radiation device and also attacked me. All neutron attacks against me pointed to my head - they want to cook my brain. Also, we were attacked multiple times with neutron radiation device during few past days.

Stay tuned, I'll publish evidence tomorrow.