נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 29 ביוני 2015

מכים בנו חזק יותר כדי לכפות לשתיקה - Beating Us Harder as Coercion for Silence

 הקהילה הבין לאומית מאשימה את ארצינו בפעילות נגד זכויות האדם בקונפליקט צבאי האחרון, במקום לתקן ולהתנהג בהתאם לזכויות אדם ומוסר תקין, השלטון שלנו כרגע שוקל לעזוב את החברות במועצת זכויות האדם הבין לאומית. זה כל כך טיפוסי לשלטון שלנו - בקום לתקן התנהגות ולהתחיל להתנהג כפי שצריך, הם שוללים את ההאשמות ומנסים להשתיק על ידי יציאה ממועצה הבין לאומית לזכויות האדם. אותו דבר כאן קורה לאזרחים,  כאשר מישהו מתלונן על פשעי השלטון, הם נסים להשתיק אותו. התעמולה עדיין עובדת היטב, רוה האזרחים עדיין מאמינים בשלטון שמנסה להראות שכל העולם לא בסדר והם היחידים צדיקים.

החל מאתמול בערב, תקיפות ניוטרונים פנאטיות המשיכו אל תוך הלילה. בלילה תקפו מפעילי ציוד קרינה פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מהירים (סוג קרינה המסוכן ביותר לבריאות). מטרת התקיפות האלו זו כפיה לשתיקה. בגלל שאנחנו שולחים את הפניות שלנו לחו"ל (בגלל שמוסדות המדינה בארץ אינן מוכנות לעזור לנו ולהפסיקה את המתקפה הזאת של משפחתינו התמימה אין לנו ברירה), הם מנסים לכפות עלינו שתיקה על ידי כך שמכים אותנו חזק יותר. כמו טרוריסטים שמחזיקים בני ערובה, שירותים החשאיים משתמשים באותן שיטות בדיוק ותקיפות האלו הן הראיות לכך.

בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את הנשימה הקשה של אבא שלי דקה לפני מנת קרינה ניוטרונים גדלה ב10 מיקרו סיוורט. תקיפת ניוטרונים גורמת לסטרס גדול מאוד בגוף ואפילו קורבן ישן מרגיש את זה. תקיפת ניוטרונים נמשכת לפחות מספר דקות בכל פעם כדי לצבור מנת קרינה שמשמעותית.
בקליפ השני אתם יכולים לראות את מעבר המנה ב10 מיקרו סיוורט, כלומר תקיפת ניוטרונים מהירים (כך הדוזימטר מבדיל בין סוגי ניוטרונים: כאשר מהירים ננצברת מנה ומוצגים 10 מיקרו סיוורט, כאשר ניוטרונים שעברו טרמליזצייה נוסף 1 מיקרו סיוורט). לאחר מכן בקליפ הזה אתם יכולים שוב לשמוע את הנשימה הקשה של אבא שלי, זה שוב פעם כתוצאה מסטרס שגרמה תקיפת ניוטרונים.
בקליפ השלישי אתם יכולים לראות את תקיפת ניוטרונים השניה מהלילה והורים שלי שזיהו את זה בלילה מראית אם חדר השינה שלהם איפה הכל קרה.


International community accusing our country for acts against human rights in last military conflict, instead of fixing this and acting according to human rights and good morality, our government debating now about exiting the membership of international humans rights organization.  It is so typical for our government - instead of fixing behavior and starting acting like it desired, they are just neglecting accusations and trying to silence it by exiting the humans right organization. the same they are doing with their own citizens, when somebody complains about government crimes, they just trying to shut him up. The propaganda is still working well, most of our citizens still believe in their government which tries to show that all the world goes wrong and only they are saints.

Starting with yesterday evening, fanatic neutron attacks continued at night. At night radiation equipment operators attacked my parents twice with fast neutrons radiation device (most dangerous for health radiation type). Purpose of these attacks is coercion for silence. Because we are applying to organizations abroad (we are doing that because local authorities are not willing to help us stop this offensive activity against our family), they are trying to coerce silence by beating us harder. They are acting like terrorist organization, holding our family like hostages, secret services exactly these methods and here is the evidence for that.

In the first clip you can hear my father's hard breathing one minute before neutron dose switch. Neutron attacks causing a lot of stress to the victim, so even sleeping victim feels it. Neutron attacks lasting at least couple minutes to accumulate a significant dose.
In the second clip you can see neutron dose switch by 10 uSv. It means fast neutron attack was committed (the dosimeter distinguishes between neutron types: accumulates 10 uSv and displays on fast neutrons and adds 1uSv for thermolized). later in the clip you can hear my father's hard breathing, it is again due to stress caused by neutron attack.
In the third clip you can see second neutron attack from the night, this time my parents discovered the attack and showing their sleep room where this attack was committed.28 Jun


בלילה מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באכזריות בלתי אנושית על ידי מניעת שינה. הם השתמשו בשיטות המתוארות כאן וגרמו לדום נשימה מספר רב של פעמים לשני ההורים שלי.
בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את שני ההורים שלי מתעוררים בגלל דום נשימה בו זמנית, בקליפ השני אבא שלי מתעורר בגלל דום נשימה.
זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם קפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים כאשר צפה בטלויזיה. בקליפ השלישי אתם יכולים לראות מנת קרינה עולה וברקע לשמוע סרט מטלויזיה.
At night radiation equipment operators violently tortured my both parents causing sleep deprivation torture. They used torture method which is described here and caused multiple times to my both parents apnea.
In the first clip you can hear my both parents awaking at the same time because of apnea and in the second clip you can hear my father awakening because of apnea.
it did not satisfy blood thirst of murderers. They attacked my father with neutron radiation device when he watched TV. In the third clip you can see neutron does switches and hear in the background sound from the movie.

יום שבת, 27 ביוני 2015

Zero Tolerance for Tortures - אפס סובלנות לעינויים

אחרי הפירסומים האחרונים שלי, העינויים לא פסקו אלא עברו לשיטה אחרת. שירותים החשאיים הוראו למפעילי ציוד קרינה לענות אותנו על ידי מתקנים מסוגים שונים כדי למצוא את הרף של העינויים שאנחנו מוכנים לסבול מבלי לפנות לגורמים שונים.
ובכן, הרף הוא היעדר מוחלט של כל פעילות עויינת נגדינו. אפרסם כאן ראיות ועדות שלנו על עינויים של הימים האחרונים.
After my last publications, the tortures did dot over, but they changed a method. Secret services ordered radiation equipment operators to torture us with different devices to find a threshold when we will not apply to various instances.
The threshold is total absence of any offensive activity against us. Therefore I'll publish our evidence and testimony of tortures from last few days.

27 Jun

זה היה לילה של עינויים פנאטיים נגד ההורים שלי. בקליפ אתם יכולים לשמוע את אמא שלי בזמן שמנסים לגרום לה דום נשימה.
בנוסף לעינויים אכזריים של מניעת שינה על ידי גרימת כאב, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. הראיות (קליפ השני) לתקיפת קרינת ניוטרונים, זה מקרים מרובים של רמות גמא גבוהות מהרגיל עד 41 מיקרו רנטגן לשעה - גמא משנית שנוצרת על ידי ניוטרונים. כמו כן היו 4 תקיפות גמא.

It was fanatic torture night against my parents. In clip you can hear my mother's apnea during tortures.
Additionally to cruel sleep deprivation torture by inflicting pain, my parents were attacked with neutron radiation device. Evidence (second clip) for neutron attack is multiple elevated gamma up to 41 uR/h - secondary gamma created by neutrons. Also, my parents were been attacked 4 times with gamma radiation device.


26 Jun

בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה ריכזו את מאמצי העינויים שלהם בי.
בלילה היו רמות גבוהות של קרינת גמא עד 38 מיקרו רנטגן לשעה - זאת גמה משנית כתוצאה מתקיפות ניוטרונים שהם ביצעו נגדי.
כמו כן עינו אותי על ידי אמצעים שגורמים לכאב, אתם יכולים לשמוע בקליפ השני אותי נוהם בלילה התוצאה מעינויים.
This night radiation equipment operators focused their torture efforts on me.
At night there were elevated gamma levels up to 38 uR/h - this is secondary gamma created by neutron attacks.
Also, they tortured me with methods which inflict pain, you can hear in the second clip I'm moaning because of these tortures.
 


25 Jun

בלילה הזה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בקליפ אתם יכולים לראות מנת קרינה גדלה ב10 מיקרו סיוורט, כלומר התקיפה בוצעה על ידי ניוטרונים מהירים.
This night my parents were been attacked with neutron radiation device. In the clip you can see dose increased by 10 uSv which means attack committed with fast neutrons.
 

24 Jun

בלילה זה באכזריות עינו את שני ההורים שלי על ידי עינוי מניעת שינה לפי השיטה הזאת. בקליפ אתם יכולים לשמוע את שני ההורים שלי מתעוררים באמצע הלילה באותו זמן מעינויים.
This night my both parents were tortured with sleep deprivation torture using this method. In clip you can hear my both parents awakening at the middle of the night because of tortures.


23 Jun

בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
את אבא עינו על ידי מניעת שינה תוך גרימת דום נשימה ומנק, לפי השיטות שמתוארות כאן. בקליפ אתם יכולים לשמוע את זה.

בערב של היום הזה שירותים החשאיים ניתקו אותנו מאינטרנט למספר שעות כדי להתקין התקן ריגול בארון תקשורת השכונתי.
At night radiation equipment operators attacked my with neutron radiation device.
My father was tortured with sleep deviation when tortures caused apnea and asphyxia, all was done according to methodology described here. In the clip you can hear it.

At evening of this day, secret services disconnected our internet  line to install sniffer in the communication hub of the neighborhood.
יום שני, 22 ביוני 2015

ראיות - The Evidence

בזמן שעינו אותי בלילה ונאלתי לקום לברוח מהמיטה, כתבתי רשומה בלילה. בזמן הזה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. בלילה בוצעה תקיפת ניוטרונים נוספת נגד ההורים שלי וביום בוצעה תקיפת ניוטרונים השלישית נגד אבא שלי.
תקיפות גרעיניות פנאטיות האלו באות כעונש על זה שאנחנו פונים לגורמים מחו"ל על מנת שהשלטון שלנו יחדול תוכנית השמדת האזרחים במסגרתה מענים למוות עשרות אלפי אזרחי תמימים, כפי שמענים אותנו ואנחנו מפרסמים עדות וראיות לכך. שירותים החשאיים מנסים לכפות עלינו שתיקה על ידי כך שהם מכים אותנו חזק יותר.

חשוב לציין שהפרסומים שלנו הם תשובה עבור התקיפות. אין לנו אמצעים אחרים להתגונן כי מוסדות המדינה אינם מוכנים לעזור.
אנחנו כותבים רק עבור התקיפות. אם לא היו תקיפות, לא היה לנו חומר לפרסום.

When I was tortured at night, I was forced to scape from my bed, I wrote a blog post. During that time my parents were been attacked with neutron radiation device. Another neutron attack was committed at night. Third neutron attack was committed against my father during daytime.
These fanatic nuclear attacks are punishment for our application to organizations abroad where we try to force our government cease  citizens extermination program, where tens thousands of innocent citizens tortured to death, like we are tortured and publishing our testimony and evidence. Secret services trying to coerce a silence on us, so they are striking us harder.


Important to mention that your publishing is an answer for attacks. We don't have other means of protecting ourselves as government institutions not willing to help. We publish only for attacks. Without attacks we would not have material for publishing.

בקליפ הראשון אפשר לראות מעבר מנת ניוטרונים בתקיפה הראשונה שהייתה בלילה בזמן שכתבתי בבלוג בגלל שעינו אותי באכזריות. נוספו 10 מיקרו סיוורט, זה אומר שהניוטרונים שהגיעו לדוזימטר הם מהירים. בתקיפה זו נפגעו שני ההורים שלי.
בקליפ השני אפשר לראות את מעבר מנת קרינת ניוטרונים מהתקיפה השניה. בתקיפה זו נפגעו שני ההורים שלי.
בקליפ השלישי אפשר לראות את מעבר מנת הניוטרונים בתקיפה השלישית. נוסף 1 מיקרו סיוורט, זה אומר שניוטרונים שהגיעו לדוזימטר עברו טרמליזציה (האטה). בתקיפה זו נפגע אבא שלי.
בתמונות אתם יכולים לראות את קורבנות של תקיפות ניוטרונים.

In the first clip you can see neutron dose switch at night during first attack. Dose increased by 10 uSv - it means fast neutrons arrived to the dosimeter. My booth parents were exposed to the radiation dose.
In the second clip you can see the second neutron dose switch at night. My booth parents were exposed to the radiation dose.
In the third clip you can see the third neutron dose switch at daytime when my father was exposed. Dose increased by 1uSv - it means thermalized neutrons (slowed down). 
In pictures you can see victims of neutron attacks.
פשעי מלחמה - War Crimes

כרגע בכלי התקשורת רצות ידיעות על דו"ח UN על מבצע צוק איתן, הם טוענים שארצינו בציעה פשעי מלחמה.
אם היו מספרים לי דבר כזה לפני כמה שנים, לא הייתי מאמין, הרי ידוע עד כמה אנחנו מוסריים.
אבל לאור מה שקורה איתנו, העינויים הבלתי אנושיים שאנחנו עוברים מטעם השלטון, אני בקלות מאמין בדו"ח כזהלמרות שנציגי השלטון שוללים אותו.
הרי מה שעושים נגדינו, אזרחי המדינה הזאת, זה פשעים נגד האנושות כפי שרק הורסט שומאן ביצע במחנה ההשמדה אושויץ נגד אנשי עמינו. היה הגיוני שאוייב כלשהו יעשה דבר כזה לנו, אבל השלטון עושה את זה לאזרחיו. ראיות לכך אתם יכולים לראות על בסיס יומי בבלוג שלי.
השלטון הפך את השכונות למחנות השמדה מודרניים - הם זרקו את העם שלנו לימי אושויץ בצורה כזאת שללו את הלגיטימציה של המדינה שלנו.

Now in media there are running news about UN report about Tzuk Eitan action, they claim that our country committed war crimes.
If I have been told about such thing couple years ago, I would never believe that, because I know how high our moral standards.
However, according to what is happening with us, the inhuman tortures that we are put into by the government, I easily believe such report despite the fact that government representatives are denying that.
Against us are committed crimes against humanity, which include extremely cruel tortures and fascistic irradiation with nuclear devices like only Horst Schuman did during WWII in Auschwitz extermination camp against our people. It would be logical if some enemy would be doing that with us, however our government does it to their citizens. You can see daily evidence for that in my blog.
The government converted neighborhoods in our country to modern extermination camp - they threw our people to times of Auschwitz and this way delegitimized our state.

מדינה מזוייפת וחרם - Fake Country and Boycott

אני כותב עכשיו בשעה 4 לפנות בוקר כי מענים אותי ללא הפסקה על ידי מניעת שינה. בהתחלה כאשר הלכתי לישון הפעילו מתקן שגורם לויברציה בכל הגוף ולפני זמן קצר עברו לענות אותי על ידי מתקן שגורם להתקווצות האוזן, להלן העדות מה מרגישים בזמן העינויי הזה.
לסדיסטים שמענים אותי לא אכפת להם שעוד מספר שעות מצפה לי נהיגה ארוכה ואני עלול לההרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות ויחד איתי לקחת אנשים תמימים. אני לא יכול לא לצאת לכביש, כי אני צריך לעבודה, אחרת אאבד את העבודה וישאר בבית כמו בתוך בית כלא איפה הם יגמרו את חיי. המטרה שלהם לגמור את החיים של הקורבנות. לא אכפת להם שעל ידי עינויים האלה בנוסף לכל הם גם מחבלים בחברה בין לאומית בה אני עובד ומשלם מיסים שמממנים פעילות השמדת האזרחים כי הכסף הולך לשלטון.

הסיבה לעינויים כל כך אכזריים ובלתי פוסקים זה מפעילי ציוד קרינה שמוצאים לפועל את רצון השלטון. שוב שלחנו מייל לאירגון בין לאומי עם דו"ח שלנו.
בשירותים החשאיים של השלטון שלנו חושבים שאם הם יכו אותנו חזק יותר, אז יצליחו לכפות שתיקה ונקבל את גזר דין מוות בעינויים שהם גזרו עלינו. זאת כפיה לשתיקה על ידי עינויים. אבל למעשה, הם יכו אותנו למוות וירצחו, אבל אנחנו נספיק לידע את כל מי שרק אפשר בעולם הזה על מהות האמיתית של המדינה הזאת. הם יהפכו אותנו לקדושים מעונים.

מדינה מזוייפת היא מדינה שהחוק הבין לאומי לא עובד בה, לא קיימות בה זכויות אדם, מדינה כזאת לוקחת את הלגיטימציה של הקיום שלה.

כל אירגון שכבר הבין את מהות המדינה הזאת פתח נגדה חרם, מכיוון שאף אחד נורמטיבי לא רוצה להיות בקשר עם פושעים חסרי כל עקרונות אנושיים. האירגונים שעדיין לא פתחו את החרם שלהם נגד המדינה, זה רק בגלל שהם לא יודעים את המהות, זה אומר שהתעמולה שלנו עובדת טוב והם קונים את הרמאות הזאת. השלטון הזה זה כמו מחלת סרטן של העולם הזה, הם משמידים את האזרחים על ידי אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר שפותחו להשמדה חשאית, בקרוב גרורות של המחלה הזאת יפזרו בעולם ועל כל מי שהם רוצים ללחוץ הם יפעילו את האמצעים האלו. אם העולם לא יתאחד לחרם עד שהשלטון יפסיק את תוכנית השמדת האזרחים וינטוש שיטות של טרור בתור בדרך להשגת מטרותיו, יהיה מאוחר מידי.
מדוע חרם? כי המטרה של כל זה היא תעוות בצע, והחרם מוריד את הרווח הכספי שהוא המטרה לשמה הושקעו כל המאמצים הענקיים האלו.

בזמן שכתבתי את הרשומה הזאת, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים ועינו את ההורים שלי על ידי גרימת כאב בלתי נסבל.

בשבילנו העינויים האלו הם לא כפיה לשתיקה, אלא כפיה להמשיך להשקיע את כוחותינו האחרונים כדי להראות לעולם את מה שקורה באמת. שירותים החשאיים בסופו של דבר יכו אותנו למוות עם תקיפות קרינה ועינויים בלתי פוסקים, אבל אנחנו נשאיר את העקבות שלנו עם העדות והראיות.

I'm writing now at 4AM because I've been tortured non stop with sleep deprivation. In the beginning, when I went to sleep, operators used device which causes vibration of a whole time, short time ago torturers switched to device which causes spasms inside the ear, here is testimony of this torture.
Sadists that are torturing me don't care that in couple hours I'll have a long drive, and I can get killed due to fatigue and can take with me innocent random people. I cannot not to drive, I'll lose my job and then when I'll stay at home, they will finish me like in the prison. The purpose to finish lives of victims in all aspects. They don't care that also they sabotage international company from where I work and pay taxes which are sponsoring citizens extermination program as taxes go to the government.

The reason for so cruel non stop tortures, is because radiation equipment operators executing the will of the government. We sent again mail with your report to an international organization. 
In our government's secret services they think if they will beat us harder, we will be coerced for silence and will accept the sentence to death by tortures. This is coercion for silence with tortures. But actually, they will beat us harder and eventually will murder us, but will will make in time and will tell the story to the world about real essence of our country. They will make us martyrs.

Fake country means that international law is not working in such country, human rights do not exist, it is country that delegitimizes its existance.

Already every organization that understood the essence of our country started boycott, it is because no one normative wants to deal with criminals that don't have any moral humanistic principles. Organizations that did not star yet boycott, it is only because they don't understand the real essence of the country, it is proof that our propaganda works well and they take lies as truth.
This government is like the worlds cancer disease, they exterminate their own citizens with most advanced technological means which were developed for silent extermination, soon metastases will spread over the world and these means will be used against everyone against who they want to apply pressure. If world will not unite for the boycott, the government will not stop citizens extermination program and usage of terror methods to achieve its goals, it will be to late. Why boycott? Because all this done in purpose of greed, while boycott reduces the income of money which is the only purpose of all these huge efforts.

When I wrote this blog post, my parents were been attacked with neutron radiation device and were tortured by inflicting insufferable pain.

For us these tortures are not coercion for silence, but coercion  to continue putting all our efforts and remaining energy to show the world what is really happening. Secret services will eventually beat us to death with non stop radiation attacks and tortures, but w will leave the trace with our evidence and testimony.

Awards for Killing - פרסים על הריגה

לפני זמן קצר הייתה כתבה באחד העיתונים, מומחי סייבר, אנשי השירות  החשאי ואנששים מועדה לאנרגיה אטומית קיבלו פרסמים מראש הממשלה.
זה מענין, כי דווקא נציגי אירגונים האלו הם הנפשות הפעילות בתוכנית הששמדת האזרחים. מכיוון ששלחנו פניות לנציגי הועדה לאנרגיה אטומית - אנחנו יודעים שהם קשורים לעינין כי מפקחים על כל הנושא של מתקני קרינה גרעינית. מומחי סייבר הם אלו שדואגים שהמכתבים שלנו לא יגיעו ליעדם דרך הרשת ואנשי השירות שחשאי הם אלה שעומדים מאחורי הפעלת מתקני קרינה גרעינית לתקיפת האזרחים התמימים.

מה יוצא מזה? האם אנשים מקבלים פרסים על זה שהם מחסלים אזרחים תמימים? מנקודת המבט שלנו זה בדיוק נראה כך.

לא רציתי לפרסם את הרשומה הזאת, אבל על ידי עינויים בלתי אנושיים שעברתי הלילה לא השאירו לי ברירה.

Short time ago there was an article in one of newspapers, it comes that cyber specialists, people from secret services and people from atomic energy agency received awards from the prime minister.
It is interesting, because representatives of these organizations are working in citizens extermination program. Because we applied to representatives from atomic energy agency - we know that they are connected to this because monitoring usage of nuclear radiation devices. Cyber specialists are making sure that our emails will not reach to their destination from the network, and secret services agents are standing behind operating of nuclear radiation devices against innocent citizens.

So what is out of this? Are people who exterminate innocent citizens get awards? From our perspective it looks exactly like that.

I did not  want to publish this article, but with inhuman tortures of this night they left no choice for me.

יום ראשון, 21 ביוני 2015

שומרי מחנה ההשמדה - Guars of the Extermination Camp

שלחנו מספר פניות לחו"ל לאירגונים בנושא שימוש בלתי חוקי של מתקני קרינה גרעיניים נגד האזרחים תמימים.
כמובן, זה נעשה מכתובת אימייל חדשה ששימשה רק לצורך שליחת המיילים האלו.

אחרי כמה ימים של שימוש באותה כתובת מייל, פתאום החשבון לא מקבל את הסיסמא ולא ניתן אפילו לאפס את הסיסמא.
המסכנה: שירותים החשאיים השתלטו על חשבון המייל בגלל שנשלחו לתוכו תשובות של האירגונים מחו"ל.

למה נאלצנו לשלוח מיילים בצורה כזאת מחשבון מיוחד? בגלל שכל הפניות מכתובות המייל הרגילות אינן מגיעות ליעדן. שירותים החשאיים חסמו גישה.
בגלל ששלחנו בדרך זו, זה הקשה על שירותים החשאיים לחסום גישה, זאת הסיבה לפעילות ענישה על ידי תקיפות קרינה פנאטיות בשבוע האחרון. הם ממשיכים לכפות עלינו שתיקה על ידי עינויים בלתי אנושיים.


מומחי סייבר שעובדים עבור השירות החשאי, למעשה הם שומרים של מחנה ההשמדה, הם מודאים שהקורבנות לא יוכלו לברוח ולהציל את עצמם. למעשה במקום להגן על המדינה, הם משתתפים בטבח בלתי חוקי של אזרחים תמימים, ובכך משמידים את העתיד של המדינה הזאת. בגלל שבדרך של פשיזים שכרגע הולך השלטון, אין למדינה הזאת עתיד. הם מובילים את המדינה ביחד עם האנשים שחיים בה לתהום. הם עושים את זה מטעמי תעוות בצע תוך הפרה בוטה של כל השבועות שהם נתנו.

לכן, אם מסיבה כלשהי תראו שהבלוג לא מתעדכן על ידי הרבה זמן ואני לא מספק ראיות, יש לכך רק סיבה אחת - ששירותים החשאיים חסמו גם גישה הזאת. הם דואגים שהקורבנות ישבו בשקט וימתינו בשקט סבלנות עד שיחסלו אותם, כפי שמחסלים אותנו.

We sent your reports abroad about illegal usage of nuclear radiation devices against innocent citizens.
Of course it was done from special mailbox created for this single purpose.

After using that mailbox for couple days, suddenly the account does not accept the password and it was even not possible to reset the password.
Conclusion: secret services hijacked the account because this account got replies from organizations were sent.
Therefore secret services blocked the access to that account.

Why we sent mails this way? Because when used a regular way, our mails did not reach the destination.
Because we send mails with this method, it required extra efforts of secret services for blocking, therefore we were been violently punished with fanatic neutron attacks during last week. They are coercing us for silence with inhuman tortures.

Cyber specialists who are working for secret services, are actually guarding the extermination camp so victims will not be able to survive. Actually, instead of protecting the country, they are participating in illegal massacre of innocent citizens and ruining the future of this country. Because with current fascistic way of the government, this country has no future. They are leading to death all the country and people living in it. They are doing it because of their greed, while they violate all the swears that they gave.

Therefore, if you will see that my blog not updated for a while with regular evidence, only one reason can be for that: secret services are blocked even this access. They are making sure so victims will seat quietly and wait for their extermination with patience, exactly like we are being exterminated.

יום שבת, 20 ביוני 2015

תקפו אותי בזמן שפרסמתי ראיות - I was attacked when published evidence

בזמן שעבדתי על חומר לצורך פרסום הראיות בבלוג, שכנים רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמו לפני כל תקיפה, שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום העבודה שלי - הרוצחים סחבו לכאן מתקן קרינה.
להלן הראיות של התקיפה.

When I worked on material for publishing in the blog, neighbors murderers attacked me with neutron radiation device. Like before every attack, I heard footsteps and movements of heavy objects above the place of the attack - murderers brought here radiation device.
Here is the evidence of the attack.
19 Jun

רוצחים שוב בישלו את הראש שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמובן היו רמות גמא גבוהות מהרגיל (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים - אתם יכולים לראות בקליפ) והופיעו בועות במבחנה של 1~2.5 מגה אלקטרון וולט. הפעם מנת קרינה הייתה 14 מיקרו סיוורט (אתם יכולים לראות את החישוב בתמונה).
זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם תקפו פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

בקליפ השני אתם יכולים לראות את מנת קרינת ניוטרונים בחדר שינה של ההורים שלי גדלה ב10 מיקרו סיוורט (ניוטרונים מהירים).בקליפ השלישי אתם יכולים לראות את תקיפת הניוטרונים השני הנגד ההורים שלי, המנה שוב גדה ב10 מיקרו סיוורט ואתם יכולים לראות את אבא שלי מראה את עצמו ואת אמא - הקורבנות של התקיפה.

בימים האחרונים שני בחורים ממשפחת החשודים חשודים שהשתתפו בתקיפות קרינה אכזריות במיוחד. אחד החשודים האלו זה אותו בחור שהשתתף בתקיפות קרינה האכזריות ביותר בהן אבא שלי אושפז לבית חולים על מנת קרינה גדולה מאוד.


Murderers again cooked my head with neutron radiation device. Of course we saw elevated gamma levels (secondary gamma created by neutrons - you can see in the clip) and bubbles appeared in detector of 1~2.5 MeV. This time dose was 14 uSv, you can see calculation in the picture.
It did not satisfy blood thirst of the murderers, they attacked my parents twice with neutron radiation device.

In the second clip you can see neutron dose increasing by 10 uSv (fast neutrons) in my parents sleep room at night.
In the third clip you can see second neutron attack against my parents, dose increased by 10 uSv again, also my father filming the victims of the attacks - himself and my mother.

In last couple days two guys from the suspected family suspected in participation in these extreme cruel radiation attacks. One of the suspected is the same guy who is suspected in participation in most cruel radiation attacks where my father was hospitalized with very high radiation dose.
Jun18 Huge Neutron Radiation Dose - יוני 18 מנת קרינת ניוטרונים ענקית

בלילה הזה שכנים רוצחים תקפו אותי חזק במיוחד על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. המטרה שלהם לרצוח אותי. כרגיל, הם כיוונו את מתקן קרינה ניוטרונים על הראש, כרגיל היו רמות גמא גבוהות מהרגיל (ראו קליפ) כראיות וכמובן ראינו בועות במבחנת בועות. אלא שהפעם נוספה לא בועה אחת, אלא 44 בועות. 44 בועות זה מנה של 77 מיקרו סיוורט (ראו חישוב בתמונה של מבחנת הבועות). הבועות נוספו במבחנה של טווח אנרגיה 1~2.5 מגה אלקטרון וולט. קיבלתי מנת קרינה ענקית. יותר מזה, הרוצחים משתמשים במתקן קרינה ניוטרונים רב עוצמה שנותן מנות קרינה כאלו במכות של 100~300 מיקרו סיוורט לשעה. זה אומר שהם בישלו לי את הראש קרוב לשעה על ידי מתקן רב עוצמה. לצורך השוואה, רמות קרינה של 30 מיקרו סיוורט לשעה ויותר דורשות מיגון ומעקב רפואי - רק מומחים בתחום הקרינה נחשפים לרמות כאלו בכורים.

בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אבא שלי מתעורר מדום נשימה כתוצאה מעינוי מניעת שינה לפי השיטה הבאה.
בקיפ השלישי אתם יכולים לראות איך אמא שלי מתעוררת בגלל העינויים וגם אבא שלי מתעורר.

זה מה שקורה למעשה בדירות "סלולאריות" - מענים אנשים תמימים למוות. בצורה כזאת השלטון מבצע תוכנית השמדת האזרחים, הם משתמשים בדירות "סלולאריות" בתור כיסוי.

This night murderers attacked me with extreme neutron radiation strike. Their goal was to murder me. As usual, they set the device on my head, as usually we saw elevated gamma levels (see clip) and of course we saw bubbles in our bubbles detector. But this time was added not a single bubble, but 44 bubbles. 44 bubbles is does of 77 uSv (see calculation in the picture). Bubbles were added in detector of energy range 1~2.5 MeV. I got huge radiation dose. Moreover, murderers using powerful radiation device with rates 100~300 uSv/h. It means that they cooked my head for about one hour. For the comparison, dose rates over 30 uSv/h require special shielding and medical monitoring - such doses receiving only  nuclear specialists working in reactors.

In the second clip you can hear my father wakening up because of apnea caused by sleep deprivation torture using following method.
In the third clip you can see how my mother is waking up due to cruel tortures, and also my father waking up.

This is what happening in "cellular" apartments, people are torture to death. This is how government writes off citizens extermination program, they use "cellular" apartments as cover.


17 Jun

בלילה הזה מפעילי ציוד קרינה - רוצחים סדיסטים, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בקליפ הראשון אתם יכולים לראות את מעבר מנת הקרינה ב10 מיקרו סיוורט, זה אומר שהתקיפה הייתה ניוטרונים מהירים (דוזימטר מסוגל להבדיל בין ניוטרונים מהירים לבין כאלה שעברו טרמליזצייה).
בקליפ השני אתם יכולים לראות שישר אחרי תקיפת ניוטרונים רמות גמא גבוהות מהרגיל, זה מאוד אופייני לתקיפות ניוטרונים (רמות גמא גבוהות מהרגיל זו גמא משנית שמופיעה כתוצאה מניוטרונים).

On this night radiation equipment operators - sadistic murderers, attacked my parents with neutron radiation device.
In the first clip you can see neutron does switch,dose increased by 10 uSv, it means that it was fast neutrons attack (our dosimeter is able to distinguish between fast and thermalized neutrons).
In the second clip you can see that right after the neutron attack there was elevated gamma. it is very typical to neutron attacks (elevated gamma levels is secondary gamma created by neutrons).


16 Jun

בלילה הזה רוצחים עינו באכזריות את ההורים שלי.
בקליפ הראשון אתם יכולים לראות איך מענים את אבא שלי, גרמו לו לדום נשימה - זו שיטת עינוי מניעת שינה.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים כתוצאה מעינויים.
בקליפ השלישי אתם יכולים לראות רמות גמא גבוהות מהרגיל אצלי בחדר השינה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים). הרוצחים מכוונים את מתקן קרינה ניוטרונים על הראש שלי, הם רוצים לבשל לי את המוח במטרה להפוך אותי לצמח. בתמונה אתם יכולים לראות את מבחנת הבועות שממוכיחה את זה. נוספה בועה במחנת בועות, טווח אנרגיה של הניוטרונים היה 2.5~10 מגה אלקטרון וולט.

At night murderers violently tortured my parents.
In the first clip you can see my father being tortured, operators caused him apnea - this is method of sleep deprivation torture.
In the second clip you can hear my mother moaning because of pain caused by tortures.
In the third clip you can see elevated gamma levels in my sleep room (it is secondary gamma caused by neutrons). Murderers set the neutron radiation device at my head, they want to cook my brain so I'll become to be a vegetable. In the bubbles detector was created a bubble (this is an evidence for the neutron attack), it was detector with energy range of 2.5-10 MeV.
יום שישי, 19 ביוני 2015

Evidence will be published tomorrow - הראיות יפורססמו מחר

רוצחים תוקפים אותנו מידי לילה עם מתקן קרינה ניוטרונים. בלילה האחרון הם תקפו את ההורים שלי פעמיים ואותי פעם אחת, כל התקיפות נגדי הן על הראש שלי, הם רוצים לבשל לי את המוח. בנוסף היו מספר תקיפות ניוטרונים בימים האחרונים.

תשארו דרוכים, ראיות של הימים האחורונים יפורסמו מחר.

Murderers attacking us with neutron radiation device every night. Last night they attacked my parents twice with neutron radiation device and also attacked me. All neutron attacks against me pointed to my head - they want to cook my brain. Also, we were attacked multiple times with neutron radiation device during few past days.

Stay tuned, I'll publish evidence tomorrow.

Cellular Apartments - דירות "סלולאריות"

לפני זמן מה הייתה כתבה באחד העיתונים לגבי דירות סלולאריות (ידיעות אחרונות, 14.5.2015 עמוד 18 "קרינת בכורה" שמתארת תוכנית טלויזיה בערוץ 10 "עושות חשבון"). הם תיארו דירות שחברות סלולר שוכרות עבור סכמוים גדולים להתקנת ציוד סלולאר בתוכן. לפעמים בדירות האלו אף אחד לא גר ולפעמים הם מאכלסים את הדירה עם מישהו שגר בה בחינם. הם ציינו שהשלטון לא עושה דבר עם הדירות האלו למרות הסכנות הבריאותיות.
אתם חייבים לראות את הכתבה המקורית מטלויזיה כאן: http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1126508
הכתבה באופן מאוד מדוייק מתארת את התהליך, כל רכבים מוססוים, הסוואת ציוד, מתקינים ללא סימני זיהוי וכד'.
בנוסף, אתם יכולים לראות שאנחנו משתמשים באותו ציוד למדידת קרינה אלקרומגנטית כמו בכתבה, הנה לדוגמא כאן.

בסיפור הדיירים ציינו את נושא הסרטן בבנינים שהם גרים בהם יש דירות מסוג הזה עם מתקנים סלולאריים.

אבל, בסיפור הזה חסרות מספר עובדות חשובות שהכתבים לא מכירים, לכן כל תשומת הלב היא לקרינה סלולארית.
בפועל, הסיפור שלנו מאוד דומה, אנחנו מתארים כאן בבלוג בדיוק אותו סוג של פעילות והסוואה, אבל גם לפי הראיות שאתם רואים כאן בבלוג, מדובר לא רק על קרינה אלקטרומגנטית ממקור כגון הסלולאר, אנחנו מראים ראיות לשימוש במתקני קרינה גרעינית, כגון ניוטרונים וגמא. כידוע, קרינה גרעינית היא מקור מוכח לסרטן, להבדיל מקרינה אלקטרומגנטית שהמדענים עדיין מתווכחים לגבי אם היא מסרטנת או לא. כאשר שיעור התחלואה בסרטן בארץ מדאיג את כולם. כאן בבלוג אתם יכולים לראות למה שיעור תחלואה בסרטן כל כך גבוה. גם אנחנו בהתחלה חיפשנו קרינה מהסלולאר ועמודי חשמל, עד שרכשנו דוזימטרים וראינו בבירור מה מקור לכל הצרות הבריאותיות. הדירות הסלולאריות מהסיפור, יש דירות רבות (לפחות אלפי דירות) זהות עם מתקני קרינה גרעיניים המשמשים להקרנות על אזרחים שאפילו לא חושדים מדוע קיבלו סרטן ומדוע בריאותם קורסת. דירות סלולאריות זו גם הסוואה מעולה לדבר הזה.

העובדה שהשלטון לא עושה דבר כדי להפסיק את זה, זה בגלל שהשלטון הוא זה שמשתמש בדירות האלו. הם מציידים את הדירות לא במתקנים סלולאריים, אלא במתקני קרינה גרעיניות ומסוגים נוספים לצורך תקיפת אנשים תמימים. משתמשים במתקנים האלו באופן זהה לדירת החשודים שמעלינו, הדירה משמשת מפעילי ציוד קרינה שכל הזמן מתחלפים ומשתמשים במתקני קרינה האלו כדי לענות למוות אנשים. כל הפעילות הזאת נעשית על ידי חברת צללים ששייכת לא באופן ישיר לשלטון, הם מבצעים את המשימות המלוכלחות ביותר ומשאירים את ידי נציגי השלטון נקיות. אתם יכולים לקרוא בבלוג שלי איפה אני מתאר כיצד פעילות מסוג הזה נעשית בדירה כזאת.

Some time ago there was an article in one of newspapers about cellular apartments (Yadioth Aharonot, 14.05.2015, page 18, "Debut Radiation" which describes TV show in channel 10 "Doing Account"). They described that apartments are rented by cellular companies for installation of cellular equipment. These apartments are rented for very high prices, sometimes nobody is living there or somebody lives there for free.
They mentioned in the article that government does nothing with these apartments despite the health hazard.
You must see the original article from the TV here: http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1126508
The article is describing very precisely all the process, starting with camouflaged vehicles, camouflaged equipment, unmarked technicians without identification and etc. In the story, people living in buildings with cellular devices told that a lot of people got cancer there. You can see here that we are using similar equipment for electromagnetic radiation detection like used by professionals from the article.

However, this story lacks some important facts that writers are not familiar with, so the public attention is on cellular radiation.
While actually our story is very similar, we are describing the same activity and camouflage methods, however, according to evidence that you see in the blog, it is not only electromagnetic evidence like from cellular equipment, but also nuclear radiation evidence such as neutrons and gamma. It is a known fact that nuclear radiation is reason for cancer, while regarding electromagnetic radiation there are still a lot of debates between scientists - does it cause cancer or not. While the cancer morbidity rate in our country  concerning everyone. Here in my blog you can see why cancer morbidity rates are so high. In the beginning we also searched for cellular and electric radiation sources, until we got nuclear dosimeters which clearly show the root cause for major health problems.
These cellular apartments from the story in the article, there are a lot of similar apartments (at least thousands) equipped with nuclear radiation devices for irradiating people that are not even suspecting the actual reason why they get cancer and their health collapses. Cellular apartments can also be a camouflage for the actual problem.

The fact is, that government does nothing to stop that, because the government is the user of these apartments. They equip these apartments not with cellular equipment, but with nuclear and other type of radiation devices for attacking innocent people. These devices used in similar way like in our suspected apartment which is located above us, it is used by operators who interchange all the time and operate these radiation devices for torturing of innocent people.
As all operations of this type, they are done by shadow ops corporation which belongs but not directly to the government and performs most dirty missions keeping clean hands for government officials. You can read my blog posts where I describe all the time how the activity is done in such apartment.

יום רביעי, 17 ביוני 2015

ניסיונות התנקשות בחיי אבא שלי - Assasination attempts of my father

אני חייב לפרסם ראיות של מספר ימים האחרונים, אעשה את זה בסוף השבוע. יש ראיות לתקיפת ניוטרונים נוספת ועינויים אכזריים.

לבינתיים אציין שהחל מאתמול בערב שכנים רוצחים ביצעו ניסיונות התנקשות בחיי אבא שלי בעזרת מתקן שיבוש קצב הלב. הם האיצו את הדופק לגבוה מאוד מספר רב של פעמים. אם במקום של אבא שלי היה קשיש עם לב חולה, הוא היה נרצח במקום. הם עשו זאת במהלך כל הלילה.

I have to publish evidence of last couple days, I'll do it on the weekend. We have evidence for additional neutron attack and cruel tortures.

Meanwhile I'll mention that starting from yesterday evening, neighbors murderers attempted to assassinate my father with hearth rate disruption device. They accelerated hearth rate to very high bpm multiple times. If in place of my father would be elderly with an ill hearth, he would be murdered. They did it all the night.

יום שני, 15 ביוני 2015

The Usual Cruel Tortures - עינויים אכזריים הרגילים


עוד יום של עינויים אכזריים עבר. בלילה הרוצחים עינו באכזריות בלתי אנושית את ההורים שלי, ביום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

בקליפ הראשון אתם יכולים לראות מעבר מנת ניוטרונים, מנה גדלה ב10 מיקרו סיוורט, כלומר מדובר בניוטרונים מהירים.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אבא שלי שחונקים אותו במהלך השינה. זה עוד סוג עינויים שניתן לגרום לו עם מתקני קרינה שיש ברשות מפעילי ציוד קרינה.
בקליפ השלישי אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבי העינויים וקוראת לאמא שלי.

Another day of cruel tortures has passed. At night murderers tortured my parents with inhuman cruelty, during daytime they attacked my father with neutron radiation device.

In the first clip you can see neutron dose switch, dose rise by 10 uSv which means fast neutron attack.
In the second clip you can hear my father, operators attempting to cause asphyxia. These is another type of tortures that radiation equipment operators can cause.
In the third clip you can hear my mother moaning because of pain and calling her mother.


14 Jun continued

להלן המשך הסיפור מהלילה של 14 ליוני. בלילה לא רק תקפו את ההורים בצורה פנאטית על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, אלא גם עינו באכזריות.
בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים כתוצאה מעינויים.
בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אבא שלי מתעורר מכאב חריף. שיטת עינויים זו בדיוק מתוארת כאן.

Here is continued story of 14 Jun. At night my parents were not only fanatically attacked with neutron radiation device, but also were violently tortured.
In the first clip you can hear my mother moaning because of pain caused by tortures.
In the second clip you can hear my father waking up because of sharp pain. This torture method is described here.

יום ראשון, 14 ביוני 2015

ראיות של תקיפות גרעיניות פנאטיות - Evidence of Fanatic Nuclear Attacks

כפי שהזכרתי ברשומה הקודמת, התקיפות האלו היו פעולת ענישה בתמורה לפניות שלנו לגורמים בחו"ל עם הדו"ח בתקיפות הגרעיניות שלנו. להלן הראיות.

As I mentioned my in previous post, these attacks came as punishment for our applications abroad with our nuclear attacks report. Here is the evidence.

ביממה האחרונה תקפו אותנו 5 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בתקיפה הראשונה שבוצעה נגד ההורים שלי בלילה בזמן שאבא שלי סידר את הציוד להקלטת ראיות לילית. מנת קרינה גדלה ב1 מיקרו סיוורט, פירוש הדבר שניוטרונים עברו טרמליזצייה, אנרגייה שלהם קטנה כאשר הם חדרו את גופו של הקורבן לפני שהגיעו לדוזימטר. מצרף קליפ בו אפשר לראות שהתקיפה בוצעה במקום השינה של ההורים.
התקיפה השניה בוצעה בלילה נגדי וגיליתי את זה רק בבוקר כאשר התעוררתי.
תקיפת ניוטרונים השלישית בוצעה נגד ההורים שלי בבוקר, זאת הייתה תקיפת ניוטרונים מהירים.
תקיפה רבעית בוצעה במהלך היום נגד ההורים שלי, מצרף קליפ בו אפשר לראות את המעבר, מנת קרינה גדלה ב10 מיקרו סיוורט, פירוש הדבר שדוזימטר קלט קרינת ניוטרונים מהירים.
תקיפה החמישית בוצעה גם היא במהלך היום כשעה מאוחר יותר. מצרף קליפ בו אבא שלי מסביר שמקור קרינת ניוטרונים הוא מכיוון דירת החשודים שמעלינו. יש לנו 10 חבילות של דפי פוליאטילן, בכל אחת 100 דפים (כל דף בעל עובי 120 מיקרון כי הוא שני שכבות, כל שכבה 60 מיקרון), עובי כולל 12ס"מ. בקליפ אתם יכולים לשמוע את אבא שלי אומר עובי דף 160 מיקרון, בלילה עינו אותו באכזריות והוא מותש, זאת טעות - בבקשה תסלחו לו.

פוליאטילן מאיט את הניוטרונים, הופך ניוטונים מהירים לאיטיים (ניוטרונים שעברו טרמליזצייה), אם התקיפה הייתה מלמטה, אז ניוטרונים שהיו מגעים לדוזימטר היו כולם טרמליים. אבל אנחנו מודדים בעיקר ניוטרונים מהירים, מה שמוכיח שהכיוון הוא מלמעלה.
טייסים מקבלים מנות ניוטרונים בקצב של 4~6 מיקרו סיוורט לשעה. אנחנו מקבלים מקות קרינה בקצב 100~200 מיקרו סיוורט לשעה, מדדנו עם הדוזימטר שלנו - בקצב קרינה כזה דרוש מיגון נגד קרינה עבור אנשים (מיגון זה מוריד רמות קרינה עד מקסימום 30 מיקרו סיוורט לשעה עבור מקצוענים שעובדים עם קרינה גרעינית ומקבלים טיפול רפואי מתאים).
לנו אין מיגון ואנחנו לא מקבלים טיפול רפואי.

סכנה הכי גדולה של קרינת ניוטרונים שהניטרונים הופכים אלמנטים לנוקלידים רדיואקטיביים בתוך הגוף שלנו שמקרינים עלינו מבפנים ומשמידים את הגוף. התוקפים מבצעים הקרנות ניוטרונים לעיתים קרובות על מנת להחזיק רמות קרינה גבוהות בתוך גוף הקורבן.
למעשה במספר שנים גורמים לקריסה מוחלטת של הגוף.


During last 24 hours period we were been attacked 5 times with neutron radiation device.
The first attack was committed at night when my father prepared the equipment for night evidence capture. Neutron dose rise by 1uSv, it means that thermolized neutrons, it means their energy was reduced when penetrated victim's body before arrived to the dosimeter. Attacking clip where you can see the attack which was committed in my parents sleeping place.
The second attack was committed against me during night time, I discovered it only at morning when I waked up.
The third attack was committed against my parents at morning, it was fast neutrons attack.
The fourth attack committed against my parents during daytime, it was another fast neutrons attack. I'm attaching clip where you can see neutron dose switch. Dose increased by 10 uSv, it means that dosimeter captured fast neutrons.
The fifth attack was committed a hour later, I'm attaching a clip where father explains that source of neutrons is from the upper suspected apartment. We use polyethylene sheets as neutron protection for determining the direction of attacks. We have 10 packages, with 100 sheets each (each sheet is 120 micron because it is double sided, each side 60 micron), total width is 12cm. In the clip you may hear my father saying 160 micron sheet thickness, he was violently tortured at night and feels exhausted, it is just spelling mistake - please excuse him.

Polyethylene slows down neutrons, it converts fast neutrons to slow ones (thermolized), if attack would be from the downstairs, dosimeter would get only thermolized neutrons, but our dosimeter gets usually fast neutrons, therefore attack committed from the upstairs.
Pilots getting neutron doses in rates of 4~6 uSv/h. We get neutron strikes with 100~200 uSv/h like we measured with our dosimeter - in such dose rates special shielding is required for humans (shielding which lowers dose rates up to 30 uSv/h for professionals who are working with nuclear sources and they get special medical treatment).
We don't have shielding and do not get special medical treatment.

The biggest hazard of neutrons, that neutrons converting elements to radioactive nuclides inside victim's body which irradiate the victim from inside and ruining the health. Attacks are committed periodically to hold radiation levels inside the victim's body.
Actually, in several years they are totally ruining victim's body.עינויים פנאטיים וכפיה לשתיקה - Fanatic Tortures and Coercion for Silence

זה היה לילה של תקיפות גרעיניות פנאטיות. לפני תחילת התקיפות הגיעו שני בנות משפחת החשודים החשודים כמפעילות ציוד קרינה. זמן קצר לאחר הגעתן התקיפות התחילו.
לרוב בלילות העינויים הרגילים בדירת החשודים יש תורן אחד מבני משפחת החשודים, אבל בשביל לילה כזה הם היו צריכים תגבור.

סיבה לתקיפות כל כך אכזריות זה בגלל שאנחנו שולחים לגורמים בחו"ל דו"חות על תקיפות גרעיניות. את זה שירותים החשאיים ממש לא אוהבים, כי המטרה שלהם לחסום כל גישה אפשרית של הקורבנות למישהו שיכול לעזור להם. שירותים החשאיים משקעים מאמצים רבים כדי לוודא זאת, יש להם צוות מומחי סייבר שכל העבודה שלהם היא לחסום גישה של הקורבנות. הם כמו השומרים של מחנה ההשמדה, מודאים שאף אחד לא יברח, הם למעשה שותפים לרצח של אזרחים תמימים. כאשר מישהו מצליח לברוח לפחות זמנית, אז הם צריכים להשתמש בסוכנים שלהם בחו"ל/סעיינים ואלה מטייחים פרשות. אבל זה עולה להם הרבה יותר יקר, לכן הם מענישים אותנו באכזריות פנאטית כדי לכפות עלינו שתיקה.

מצד אחד הם מענים אותנו למוות ותוקפים במתקני קרינה קטלניים ומצד השני הם רוצים שנשתוק. כאשר אנחנו לא שותקים, הם תוקפים אותנו עוד יותר חזק. אם מראש הם לא היו מתחילים לתקוף אותנו, הם לא היו צריכים עכשיו להשקיע משאבים כל כך רבים בטיוח הפרשה. היו להם מספיק סיכויים להפסיק, אבל במקום זה הם החמירו, עד שהנושא התחיל לדלוף לתקושרת המקומית ואינטרנט. הם עדיין יכולים לעצור, כי הם יודעים שאנחנו מפרסמים רק עבור התקיפות שלהם. אבל הם לא מעיניינים להתפשר, הם רוצים את הכל, הם רוצים גם לרצוח וגם שיהיה שקט.

ברשומה הבאה אני מפרסם את הראיות של התקיפות.

It was night of fanatic nuclear attacks. before the attacks started, arrived two suspected radiation equipment operators - daughters of the suspected family.Short time after they arrived, attacks have began.
During usual night tortures, there is one operator from suspected family on duty in suspected apartment, however for such a night they needed a reinforcement.

The reason for so violent attacks because we applying to instanced abroad with our reports about nuclear attacks. Secret services not really like this, because their goal to make sure that victims will not be able to apply for help anywhere. Secret services putting a lot of efforts for this, they have team of cyber specialists who are blocking access of victims. They like guards in the extermination camp, making sure that nobody will escape, they are actually accomplice to murder of innocent. When somebody manages to escape even for short time, they need to use their abroad agents/collaborators who cover up affairs. But it costs them more, so they punish us with fanatic violence as coercion for silence.

From one hand, they are torturing us to death and attacking us with lethal radiation devices, while from the other hand they want our silence. When we are not keeping silence, they attacking us much harder. If they would not start attacking us from the beginning, they did not have to spend all the resources for covering affairs. They had enough chances to stop, but instead of that they only worsen attacks, and then the case started leaking to the local media and the internet. They still can stop, as they know that we publish only as response for the attacks. But they want everything and at once, they are not willing for compromise, they want continue murdering and they want silence.

In the next post I'll publish the evidence of attacks.


יום שבת, 13 ביוני 2015

12 Jun


עוד לילה של תקיפות פנאטיות עבר, בלילה הזה התוקפים התרכזו בתקיפות אכזריות במיוחד נגד ההורים שלי. הפ שילבו עינויים עם תקיפות גרעיניות.
רוצחים תקפו את ההורים שלי באמצעות מתקן קרינה ניוטרונים, במשך שעה אחת תקפו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא ועינו באכזריות בלילה.
בקליפ הראשון (קורדינטות GPS צונזרו מטעמי פרטיות) אתם יכולים לראות מנת ניוטרונים שגדלה ב10 (זה אומר תקיפת ניוטרונים מהירים, כאשר נוספים 10 מיקרו סיוורט זה ניוטרונים מהירים, כאשר נוסף 1 מיקרו סיוורט זה ניוטרונים שעברו טרמליזצייה - ככה דוזימטר מבדיל בין סוגי ניוטרונים).
בקליפ השני אתם יכולים לראות רמות גמא גבוהות מהרגיל, זאת גמא משנית כתוצאה מתקיפת ניוטרונים, זה אומר שהרוצחים המשיכו את התקיפות עם מתקן קרינה ניוטרונים גם בהמשך הלילה.
בקליפ השלישי אתם יכולים לשמוע את אמא שלי נוהמת מכאבים עזים כתוצאה מעינויים בלתי אנושיים בלילה.
בקליפ הרבעי אתם יכולים לראות את מהלך המלא של אחת מתוך 4 תקיפות גמא שביצעו התוקפים במהלך שעה אחת. מטרת 4 תקיפות גמא אחת אחרי השניה היא עינוי מניעת שינה, התוקפים רצו להפסיק את השינה של ההורים שלי.

Another night of fanatic tortures has passed, in this night attackers concentrated their efforts for exceptionally cruel attacks against my parents. They combined tortures with nuclear attacks.
Murderers attacked my parents with neutron radiation device, during single hour they attacked 4 times with gamma radiation device and violently tortured my parents at night.
In the first clip (GPS coordinates were censored in sense of privacy) you can see neutron dose switch, does increased by 10 (it means fast neutrons, dosimeter is able to distinguish between fast and thermolized neutrons, when does increases by 10 uSv, it is fast neutrons, when by 1uSv then thermolized).
In the second clip you can see elevated gamma levels, it is secondary gamma caused by neutrons, it means that murderers continued attacking with neutrons in the rest of night.
In the third clip you can hear my mother moaning because of pain caused by inhuman tortures at night.
In the fourth clip you can see full gamma attack, one of 4 which were committed by attackers in the single hour. Purpose of these gamma attacks was sleep deprivation torture, they wanted tom interrupt m parents sleep.

11 Jun continued

זה מאוד קשה לפרסם את כל הראיות מידי יום - עיבוד החומר ופירסום לוקח הרבה מאוד זמן, לכן לרוב אנחנו מפרסמים רק דברים נבחרים.
להלן המשך העינויים מ11 ליוני.
בלילה רוצחים עינו באכזריות בלתי אנושית את שני ההורים. אתם יכולים לשמוע בקליפ הראשון את אמא שלי נוהמת מכאבים בלתי נסבלים שנגרמים על ידי העינויים של הרוצחים. בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את הנשימה הקשה של אבא שלי בזמן העינויים.

It is very difficult to publish all the evidence on daily basis - processing and publishing of the material takes a lot of time, therefore we usually publish only selected events.
Here is 11 June continued.
At night murderers tortured my parents with inhuman cruelty. You can hear in the first clip my mother moaning due to insufferable pain caused by tortures. In the second clip you can hear the hard breathing of my father during tortures.


יום שישי, 12 ביוני 2015

11 Jun

תקיפות ניוטרונים ממשיכות. בלילה היו בחדר השינה שלי רמות קרינה גמא גבוהות מהרגיל שהגיעו ל40 מיקרו רנטגן לשעה (גמא משנית כתוצאה מניוטרונים), מצורף קליפ עם ראיות. במהלך היום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
Neutron attacks continuing. At night in my sleeping room there was elevated gamma up to 40 uR/h (secondary gamma created by neutrons), I have attached evidence clip. During daytime, my father was attacked with neutron radiation device.10 June

בעקבות פניות שלנו עם ראיות על שימוש בלתי חוקי במתקני קרינה גרעיניים נגד האזרחים לאירגונים האחראיים, תקפו אותנו בפנאטיות 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. מטרת התקיפות להוכיח לנו שפניות שלנו לא הועילו.

שני תקיפות בוצעו נגד אבא שלי בזמן שהוא צפה ביחד איתי בטלויזיה ותקיפה אחת בוצעה נגדי בחדר השינה שלי כאשר נחתי. התקיפות נגד אבא שלי תועדו על דוזימטר ניוטרונים והתקיפה נגדי תועדה על ידי שני מבחנות בועות. הפעם ראינו בועות בשני המבחנות, כלומר ספקטרום של ניוטרונים היה 1~10 מגה אלקטרון וולט.

הרוצחים תמיד מכוונים מתקן ניוטרונים על הראש, הם רוצים לבשל את המוח שלנו.

במהלך היום כאשר הורים שלי הלכו לבית חולים, תקפו אותם במתקן קרינה גמא בחניה של הבית חולים. רכבים המצוידים במתקני קרינה גרעינית מסתובבים לא רק על הכבישים ובחניות של מרכזים מסחריים, הם צדים את הקורבנות גם במרכזים רפואיים ומרפאות. 

בארצינו כל המומחים שנוגעים בצורה כלשהי לנושא הקרינה אינם מוכנים להעניק סיוע, רוב העיתונאים חוששים לחשוף את הנושא לציבור, עורכי דין מפחדים לקחת טיפול בנושאים כאלה, רופאים כבר לא יכולים להסתכל למטופלים שלהם בעיניים. כולם חוששים שחשיפת הפרשה תסכן את חייהם וחיי משפחתם. כמו בשלטון טוטאליטארי של סטאלין, שם אסור היה לדבר נגד השלטון, אסור היה לחשוף את הפשעים של השלטון, כל ניסיון לצדק היה מביא לדיכוי ולמוות.

השלטון של ארצינו הוא טוטאליטארי, פועל באותן שיטות, מתוך אידאולוגיה פשיסטים משמיד את אזרחיו.

For applying to responsible organizations with evidence about illegal usage of nuclear devices against citizens, we were been fanatically attacked 3 times with neutron radiation device. Purpose of these attacks was to show us that our applications are useless.

Two attacks were committed against my father when we watched TV and one attack was committed against me in my sleep room when I got some rest. Attacks against my father captured with our neutron dosimeter, while attack against me was captured by bubble detector and we saw bubbles in both detectors, it means that spectrum of neutrons was 1~10MeV.

Murderers point neutron radiation device always at head, they want to cook our brain.

During daytime my parents were been attacked with gamma radiation device in parking lot of hospital. vehicles specially equipped with nuclear radiation devices patrolling not only roads, shopping centers, but also medical centers and clinics.

In our country, all nuclear experts are not willing to help, mot of journalists afraid to reveal the case to the public, advocates afraid to represent such cases, doctors cannot look into eyes of their patients. Everybody afraid that revealing the case  will endanger their and their families lives.  Like in Stalin's totalitarian regime, it was prohibited to speak against the government, it was prohibited to reveal government's crimes, every attempt for justice brought repressions and death.

The government of our country is totalitarian, with fascistic ideology they exterminate their own citizens.יום שלישי, 9 ביוני 2015

תקיפות גרעיניות מהלילה - Nuclear attacks from last night


בלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כרגיל, היו רמות גמא גבוהות מהרגיל שמעידות על תקיפת ניוטרונים (קליעפ ראשון: גמא משנית שנוצרת על ידי ניוטרונים). דוזימטר הראה מנת קרינה שגדלה ב10 מיקרו סיוורט, זה אומר שהתקיפה בוצעה על ידי ניוטרונים מהירים (קליפ שני).

בקליפ השלישי תוכלו לראות אחת מתקיפות גמא, כפי שיש לנו פעמים מרובות מידי יום ולילה. הפעם תקיפה הייתה עוצמתית מהרגיל.  תקיפה זהה בוצעה נגדי, הוספתי צילום מסך.

אנחנו מתנצלים, אבל קורדינטות GPS של המיקום שלנו בקליפים צונזרו.

At night, radiation equipment operators attacked my parents with neutron radiation device. As usually, we saw elevated gamma which is evidence for neutron attack (first clip: elevated gamma created by neutrons). Dosimeter showed that does increased by 10 uSv, it means that it was fast neutron attack (second clip).

In the third clip you can see gamma attack like we have many times during days and nights. This time attack was more powerful than usual. Similar attack was committed agains me, I added screenshot.

We apologize, but GPS coordinates of our location in clips were censored.


יום שני, 8 ביוני 2015

The government and cruel tortures - השלטון ועינויים אכזריים

מידי לילה שכנים רוצחים מענים אותנו באכזריות קיצונית. הסיבה, ענישה על כך שפנינו בנושא קרינה גרעינית לאירגונים הרלוונטיים. בצורה כזאת הם רוצים לכפות עלינו שתיקה.

הם משתמשים בשיטת עינוי מניעת שינה המתוארת כאן.

בצורה כזאת באכזריות בלתי אנושית הרוצחים עינו את אמא שלי, בקליפ הראשון אתם יכולים לשמוע אותה נוהמת מכאבי העינויים האכזריים. בקליפ השני אתם יכולים לשמוע את אבא שלי שמענים אותי בשיטת דום נשימה כפי שמתואר באותו קישור מעלה.

רוצחים עינו אותי על ידי מניעת שינה על 5 לפנות בוקר, הם השתמשו במתקן שמחזיק את הקורבן בסטרס ולא מאפשר להרדם. המטרה להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים (לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים תמימים אקראיים)  וגם לחבל ביכולת שלי לעבוד בעבודתי שדורשת דיוק רב (העבודה שממנה אני משלם מיסים שמממנים אותם).

זה מראה שהשלטון עושה זאת מטעמי תעוות בצע ולא אכפת להם מהעתיד, הם מענים למוות אזרחים נורמטיביים ונותנים כוח לפושעים סוחרי סמים כמו השכנים שלנו.

זאת השיטה שהשילטון נוקט כדי לדכא את האזרחים. הם מענים את האנשים למוות בחשאיות בשיטות טכנולוגיות מתקדמות ביותר כדי לגרום לאפיסת כוחות מוחלטת ומוות. אנשים שלא מבינים מה קורה איתם, אפילו לא חושדים בסיבות האמיתיות, לא מבינים למה הם או הילדים שלהם חלו בסרטן וכד'.

Every night neighbors murderers torturing us with extreme cruelty. The reason is punishment for applying to authorities regarding nuclear radiation issues. They are trying to coerce a silence.

They are using sleep deprivation methodology which is described here.

This way murderers tortured my mother with inhuman cruelty, in the first clip you can hear her moaning due to pain caused by violent tortures. In the second clip you ca hear my father tortured also with method described in the same link above, he was tortured by causing apnea.

Murderers tortured me with sleep deprivation up to 5:00AM, they used device which holds victim in stress and does not allow to sleep. Purpose of this torture is to exhaust me, so I'll get killed on drive (they don't care if on the way also will get killed some random people) and also they sabotage my work which requires precision (the work from which I pay taxes that are sponsoring them). 

This shows that government does it it greed purposes and they don't care about the future, because they torture to death normative working citizens while giving power to criminals and drug dealers like our sadistic neighbors.
 
These are the methods used by the government for repression of citizens. They secretly torture people to death with advanced technological means to cause total exhaustion and death. people that do not understand what is happening with them even do not suspect the real reason, they don't understand why they or their children got cancer and etc.