נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 31 במאי 2015

עוד תקיפת ניוטרונים מהירים - Another fast neutron attack

תקיפות קרינה פנאטיות לא עוצרות. השנאה והגזענות של מפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר לא מאפשרות לה להשביע את צמאון הדם שלה.

היא תקפה אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מהירים בטווח אנרגייה של 2.5-10 מגה אלקטרון וולט. קיבלנו את הראיות על מבחנת בועות. להלן הראיות לבועה שנוספה.

Fanatic radiation attacks not stopping. The hatred and racism of most cruel radiation equipment operators not allowing her to satisfy the blood thirst.

She attacked me with fast neutrons radiation device with energy range of 2.5~10MeV. We got the evidence with our bubbles detector. here is the evidence and bubble which added accordingly.

ראיות - The evidence

להלן הראיות של 30 מאי. זה כולל ניסיון שיבוש ראיות על ידי שיבוש מכשיר הקלטה (מצלמה), תקיפת ניוטרונים, 4 תקיפות גמא בלילה ותקיפת ניוטרונים ביום.

Here is 30 May night evidence. It includes attempt to disrupt evidence of recording device (camera), neutron attack, 4 gamma attacks at night and one neutron attack at daytime.

Corrupted files/קבצים משובשיםNeutron Attack At Night/תקיפת ניוטרונים בלילהקורבנות של תקיפת ניוטרונים לילית/Victims of night neutron attack

Gamma Attacks At Night/תקיפות גמא בלילה

תקיפת ניוטרונים ביום/Neutron Attack From Daytime

יום שבת, 30 במאי 2015

שיבוש ראיות ותקיפות אכזריות - Disrupting the Evidence and Cruel Attacksd

החל מאתמול בדירת החשודים עובדת בת משפחת החשודים האכזרית ביותר. מיד לאחר שהיא הגיעה, עינויים אכזריים במיוחד התחילו. היא לא ביקרה בדירה במשך זמן מסויים ונעשתה מאוד צמאה לדם שלנו. הם סדיסטים מניאקליים ומרגישים את עצמם אומללים כאשר לא מתאפשר להם לענות אנשים, זו ההתמכרות שלהם.

בלילה האחרון, כאשר אבא הלך לישון, הוא הרגיש כאב ראש חריף. מאוחר יותר הבנו מה גרם לזה, ראינו קבצים שבורים במצלמה שמקליטה את הראיות. הקובץ הראשון היה שבור לחלוטין, קובץ הבא היה שבור חלקית. רוצחים השתמשו במתקן קרינה סקלר כדי לגרום לזה. מטרת התקיפה הזאת הייתה לשבל את המצלמה לפני תקיפת ניוטרונים - הם רצו לשבש ראיות. לאחר מכן, הסדיסטית הלילית ביצעה תקיפת ניוטרונים. בנוסף היא תקפה 3 פעמים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא.

הענין הוא שלא ניתן בצורה כזאת לשבש ראיות, כי הדוזימטר מוגן לחלוטין ואת התוצאות אנחנו מצלמים עם מצלמת GPS שתכלול גם קאורדינטות של מקום התקיפה.

הראיות יפורסמו היום.

From yesterday in the suspected apartment working most cruel suspected family member. Right after she arrived extremely cruel tortures have began. She did not visit the apartment for a while, and probably became very blood thirsty. They are maniacal sadists and well unhappy if not torturing people, it is their addiction.

Last night when my father went to sleep, he felt a sharp headache. Later we understood what was the cause of it, we saw corrupted files in the camera which records the evidence. First file was completely corrupted and next file was partially corrupted. Murderers used scalar waves for doing that. The purpose of this attack was to disable the camera for time of neutron attack - they wanted to disrupt the evidence. Night torturer committed then neutron attack. And also night torturer attacked my parents 3 times with gamma radiation device.

The thing is, they cannot disrupt the evidence like that, because the dosimeter is fully protected and we also taking pictures with GPS camera which includes coordinates of irradiation place.

Evidence will be published today.

יום שישי, 29 במאי 2015

Violence - אלימות

במוסף 24 שעות של ידיעות אחרונות מתאריך 4.5.2015  כותב שלמה מולה על אלימות ממסדית. הוא צודק, השלטון מאפשר אלימות נגד אנשים מסויימים. למשל השלטון מאפשר אלימות של בני הקהילה שלו נגדינו. מדובר על קהילה סגורה בה כולם יודעים הכל, לכן הם יודעים גם עלינו. ידע זה מאפשר לו להסיק מסכנה נכונה מאוד שיש אזרחים אותם המדינה לא סופרת. ולכן לפי דעתו זה מאפשר לבני הקהילה שלו לא לספור את המדינה ומאפשר לבני הקהילה לפעול באלימות לא רק נגד מי שנתנו להם, אלא  נגד כל מי שהם רוצים.
מכאן מתבקשת המסכנה הבאה:
מהסיבה שכלפי שאר החברה הישראלית הם מציגים את עצמם בתור אלימים ומסוכנים, בצורה כזאת סוגרים את עצמם בגטו כי אף אחד לא רוצה להסתכן להתעסק עם אנשים אלימים. וזה מאוד חבל, יש להם המון אנשים מקסימים שרוצים להשתלב בחברה הישראלית, אבל המצב הזה לא מאפשר להם גם מבחוץ וגם מבפנים כי האלימים מדביקים גם לאותם מותג אלימות. נכון מאוד כותבת מיכל אברה סמואל באותו עמוד של המוסף שאם בני הקהילה יפנו לאלימות, יפסידו את ההבנה בקרב הציבור הרחב. שלמה כותב שהמדינה מסיתה לאלימות וגזענות ומיכל כותבת שצריך להתנגד לזה. שניהם צודקים ולכן אין להם על מה להתווכח (שלמה צודק בקשר לסיבת האלימות ומיכל צודקת שצריך להתנגד לאלימות). הפתרון: הקהילה שלהם צריכה להתנגד לאלימות במקום להגרר לאלימות כדי לצאת מהגטו ולהשתלב בחברה הישראלית באופן מלא.

המצב הקשה של משפחתינו נוצר בגלל שהשלטון מספק ציוד קרינה מסוכן לציבור לידי בני הקהילה שמדינה לא מסוגלת לשלוט בהם ורמת האלימות של מפעילי ציוד קרינה נהפכה לקטלנית עבור הקורבנות. השלטון לוקח מועמדים האלימים ביוחר, הם עוברים הכשרה מתאימה של שימוש במתקני קרינה ושיטות עינוי. בתמורה לחסינות מפני רשויות החוק הם מענים למוות את הקורבנות שהשלטון מורה להם. מתחת לחסינות הזאת מפעילי ציוד קרינה מסיקים את אותה המסכנה שהם יכולים להפעיל את האלימות כלפי מי שהם רוצים ובוחרים בעצמם מטרות נוספות לעינויים. בדרך כלל זה אנשים מקהילות אחרות, אבל ראינו כבר קורבנות גם בתוך הקהילה שלהם.
אבל לשלטון לא אכפת, כל עוד האנשים ממשיכים למות והם עומדים ביעדים של כמות אנשים שהשלטון מתכנן לחסל כל שנה. עבור תוכנית השמדת האזרחים לשלטון דרושה הקהילה הזאת כאלימה, לכן המדינה גורמת שהאלימות הופכת לחלק בלתי נפרד מהקהילה - זה מנוגד למטרות הקהילה שרוצה לקבל את אמון הציבור ולהשתלב בחברה הישראלית באופן מלא.
In magazine 24 hours of Yediot dated 05/04/2015 writes Shlomo Mulla about
institutional violence. He is right that government allows violence against particular people. For example government allows violence of his community against us. It is closed community, where everybody knows everything, so they know about us too.  This knowledge brings to very correct conclusion that there are citizens that the government does not counting. Therefore, according to his opinion, it allows his community not to count the state and engage violence against who they want.
This brings us to the following conclusion:
The community demonstrates themselves to rest of the Israeli public as violent and dangerous, as result they are closing themselves in a ghetto. This is really shame, because they have a lot of wonderful people who wants to become part of Israeli society, but cannot because of external reasons and internal reasons that violent people infecting them with badge of violence. I fully agree with Michal Abra Samuel who writes in the same page of the magazine, if community will go the violent way, they will lose the understanding of the society. Shlomo writes that the state inciting to the violence and Michal writes that need to resist the violence. They both are right and there is nothing to argue about (Shlomo is right about cause of the violence and Michal right about resistance to the violence). The solution is: the community has to resist the violence instead of going the violent way, only this will bring them out of their ghetto and will allow to integrate with the entire society.

The difficult situation of our family caused by the government which supplies dangerous for people radiation devices to hands of community members which the state is unable to control and levels of radiation equipment operators violence making it lethal for victims. The government chose most violent candidates, they train them to operate radiation devices and methods of tortures.  For laws immunity operators torturing to death targets that government gives them. Under the immunity they chose people that they want as additional targets for tortures. Usually victims are people not from their community, but we also saw when victims were from their own community too.
The government does not care as long as people are dying and they reach their target of number people get killed annually as part of citizens extermination program. For citizens extermination program government needs to community to be violent, so they make sure that the violence will become non separate part of the community - it is against community plans that wants to achieve the public's confidence and to become part from Israeli society.

Extremely cruel night tortures - עינויי לילה באכזריות קיצונית

בלילה שכנים רוצחים עינו את ההורים שלי באכזריות בלתי אנושית: הם בישלו איברים הפנימיים לשני ההורים שלי תוך גרימת כאב בלתי נסבל וביצעו ניסיון התנקשות בחיי אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. אבא שלי נאלץ לברוח ממיטתו באמצע הליהל כדי להציל את חייו.
At night neighbors murderers violently tortured my parents  with inhuman cruelty: they cooked internal organs for my both parents causing insufferable pain. Also they committed assassination attempt on my father with hearth rate disruption, my father forced to escape his sleeping place in the middle of the night to save his live.

יום רביעי, 27 במאי 2015

תקיפות גרעיניות קיצוניות - Extreme Nuclear Radiation Attacks


בלילה שכנים רוצחים תקפו אותנו 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. 3 תקיפות היו נגדי ו2 נגד ההורים שלי. מטרת התקיפות לטווח הקצר נגדי הייתה עינויי מניעת שינה, הם רוצים להטיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות, לטווח ארוך המטרה להשתיל מחלה סופנית. רוצחי תקפו בלילה את ההורים שלי קשה במיוחד על ידי מתקן קרינה גמא ומדדנו ערכים גבוהים במיוחד, 367 מיקרו רנטגן לשעה.
כמובן, כמו בכל תקיפות, גם הפעם שמענו את השכנים מזיזים ציוד כבד במקומות התקיפה לפני שהופיעו האזעקות.

זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים. הם המשיכו באכזריות לתקוף את ההורים שלי במהלך היום על ידי מתקן קרינה גמא והיו פעמים מרובות רמות גמא גבוהות מהרגיל שמהוות ראיות לתקיפות ניוטרונים (מצורפת דוגמא מהלילה).

Neighbors murderers attacked us at night 5 tomes with gamma radiation device. 3 attacks were against me and 2 against my parents. Purpose of attacks against me had two prime causes: first for shorter range is sleep deprivation torture, so I'll get killed on drive because of fatigue and for longer run they want to implant deadly disease. Murderers attacked my parents at night exceptionally hard with gamma radiation device, we measured very high rates of 367 uR/h.
As usual, before attacks we heard neighbors moving heavy equipment above place of the attack shortly before alarms appeared.

It did not satisfy murderers blood thirst, they continued cruel gamma attacks against my parents during daytime. Also we saw multiple events of elevated gamma levels which are evidence for neutron attacks (I have attached example from the night) .Elevated gamma levels - evidence for neutron attack/רמות גמא גבוהות - זה ראיות לתקיפות ניוטרונים


יום שני, 25 במאי 2015

לילה אכזרי מאוד - Very Cruel Night

בלילה רוצחים באכזריות בלתי אנושית עינו את ההורים שלי, רוצחים השתמשו לעינויים במתקן קרינה סלקר כדי לגרום לכאב בלתי נסבל ולענות על ידי מניעת שינה ולגרום נזק לאיברים. לאבא בישלו איברים הפנימיים ואשכים (יש בת משפחת החשודים סוטה מין וזה חותם ייחודי של עבודתה לבשל איברי מין), ניסו לרצוח על ידי שיבוש קצב הלב. לאמא בישלו איברים הפנימיים.
בנוסף ראינו רמות גמא גבוהות מהרגיל בחדר השינה של ההורים שלי, אלה הן ראיות לתקיפות ניוטרונים.

הערב מפעילי ציוד קרינה חזרו מבתיהם (אנחנו יודעים שהם גרים במקום אחר) והתאספו צוות שלם של סדיסטים מניאקליים במקום עבודתם (דירה החשודה). הם מתכוונים לענות בצורה אכזרית עוד יותר אותנו בלילה המתקרב ולנסות לרצוח אותנו.

At night murderers tortured my parents with inhuman cruelty, they used scalar radiation device to inflict insufferable pain, deprive from sleep and cause damage to organs. My father was cooked alive - internal organs and groin (one of suspected family members is sexual deviant - it is her unique torture signature), attempted to assassinate my father with hearth rate disruption. Cooked internal organs of my mother.
Additionally we observed elevated gamma rates in my parents sleep room, this is evidence for neutron attack.

This evening radiation equipment operators assembled as team and came from their houses (we know that they live elsewhere) to the workplace (suspected apartment). They are going to torture us this night even with more cruelty and commit more assassination attempts of us.

יום ראשון, 24 במאי 2015

23 May

רוצחים שוב ביצעו נגדי תקיפת ניוטרונים. להלן ראיות ממבחנת בועות, עוצמה הייתה 1-2.5 מגה אלקטרון וולט.
Murderers committed again neutron attack against me. here is evidence with bubbles detector, energy range was 1-2.5 MeV.

22 May


הפעם רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כרגיל המטרה שלהם הייתה ראש שלי ובנוסף ראינו ראיות נוספות לתקיפת ניוטרונים בצורת רמות גמא גבוהות מהרגיל שמופעיות תמיד בהתאמה. אנרגייה של הניוטרונים הייתה 1-2.5 מגה אלקטרון וולט. להלן הראיות.

ביום הזה בדירת החשודים התחלפה משמרת של מפעילי ציוד קרינה. החשודים הביאו מצרכים כדי לשהות כל סוף השבוע וחג.

This time murderers attacked me with neutron radiation device. As usual, their target was my head and also as always we saw elevated gamma which is another evidence for neutron attack. Energy of neutrons was 1~2.5 MeV. Here are evidence.

This suspected radiation equipment operators have interchanged. Suspected brought supply to stay all the weekend and holiday.
 

21 May


רוצחים שוב תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. גם הפעם נוסף מיקרו סיוורט 1 (ניוטרונים שעברו טרמליזציה), כלומר אלומת ניוטרונים עברה טרמליזצייה דרך גוף הקורבן שקיבל מנה מלאה (הרי מטרת התוקפים זה קורבן ולא דוזימטר).
Murderers attacked my father again with neutron radiation device. This time also dose increased by 1 uSv (thermalized neutrons), it means that neutrons where thermalized in victim's body who got the full dose (important to remember that attackers targeting victims and not dosimeters).

20 May

רוצחים תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
Murderers attacked my father with neutron radiation device.


יום שני, 18 במאי 2015

שליטה מלאה - Total Control

רוצחים שוב חזרו על העינויים של הלילה הקודם. הם שוב תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים, בהתאמה היו רמות גמא גבוהות מהרגיל והפעם הגיבה מבחנת בועות בטווח 1-2.5 מגה אלקטרון וולט.
הם מכוונים את מתקן קרינה ניוטרונים על הראש שלי כי המטרה שלהם להשמיד את המוח שלי.
סדיסטים עינו את ההורים במשך כל הלילה על ידי מתקן קרינה סקלר באכזריות בלתי אנושית. הם בישלו לאבא איברים הפנימיים באכזריות פנאטית ואותי עינו על ידי מניעת שינה על ידי מתקן קרינה סקלר גרמו לויברציה של כל הגוף.

עינויים פשיסטיים האלו מדגימים  מה עושה השלטון עם אנשים שנבחרו כמטרות להשמדה. מרבית הקורבנות אפילו לא מודעים מה שקורה איתם, מדוע הם פתאום חלו בסרטן או מתו מסיבות בלתי מוסברות.
השלטון עושה את זה כי הם מנסים לווסת את האוכלוסין על ידי רצח של אנשים בלתי רצויים (כגון: נכים, קשישים וכד'). חשוב לזכור שכל אחד נעשה פעם קשיש. אותו קשיש הוא אבא שלי מישהו. אז הם לא רוצים שיהיו קשישים, לכן הם מקצרים תוחלת החיים על ידי מתקני קרינה גרעיניים ומשמידים מי שהגיע לגיל בלתי רצוי. קשישים מחנכים את הילדים ומעבירים את המסורת המשפחתית, בעוד שהשלטון רוצה עדר בעל דיעות שהשרישו להם בתעמולה. השלטון רוצה שליטה מוחלטת בעמם.

Murderers again repeated tortures of the previous night. They attacked me again with neutron radiation device, like always we saw elevated gamma levels which are evidence for neutron attack and this time 1-2.5 MeV bubbles detector responded. They point neutron radiation device at my head, the purpose of these attacks destroy my brain.
Sadists tortured all the night my parents with exceptional cruelty, they used scalar radiation device to cook my parents alive. They fanatically cooked my father's internal organs and tortured my with sleep deprivation using scalar radiation device.

These fascistic tortures are demonstrating what does the government with targeted individuals. Most people even do not know what is happening with them, why they suddenly get cancer or dieing because of unexplained reasons.
Government does it because they try to regulate the population by murdering people who they consider as unwanted (like: disabled, elderly and etc). Important to remember that every one will become an elderly. That elderly can be father of somebody. They don't want elderly, so they shortening life span with nuclear radiation devices, murdering people who reached unwanted age. Elderly educate children and giving them family traditions, while government wants herd of people with opinions transferred with government's propaganda. Government wants total control of their nation.


17 May

כרגע בדירת החשודים נמצא בחור החשוד כמשתתף בתקיפות קרינה האכזריות ביותר. בכל הימים שהוא שוהה בדירת החשודים, התקיפות אכזריות באופן קיצוני - הוא עובד קשה במשך כל הלילה ומענה את כל בני המשפחה באכזריות בלתי אנושית תוך שילוב סוגי עינויים רבים.
כך למשל הוא תקף אותי במתקן קרינה ניוטרונים. בהתאם לתקיפה היו רמות קרינה גמא גבוהות מהרגיל, כפי שאופייני לכל תקיפות ניוטרונים ומבחנת בועות הראתה תקיפת ניוטרונים באנרגייה 2.5-10 מגה אלקטרון וולט (להלן מנה קודמת).
בנוסף לזה הסדיסט אכזרי עינה את ההורים שלי במשך כל הלילה, בישל להם איברים הפנימיים על ידי מתקן קרינה סקלר וגם אותי עינה בעזרת מתקן קרינה זה וגרם לויברצייה בגוף כדי שלא אוכל להרדם - הוא רוצה שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

Now in suspected apartment resides guy (suspected participant in most cruel radiation attacks). In all the time that he resides in the apartment, attacks are extremely violent - he works very hard all the night and tortures all members of my family with inhuman cruelty - he combines multiple types of tortures.
This way he attacked me with neutron radiation device. As usually, on neutron attacks there are elevated gamma levels, bubbles detector showed energy range 2.5-10MeV (here is previous dose).
Additionally, sadist torture my parents all the night, cooked their internal organs with scalar radiation device and also tortured me with this device causing vibration of a whole body so I could not sleep - he want that I'll get killed on drive because of fatigue.


יום ראשון, 17 במאי 2015

הפגנות גזענות בלילה - Demnostration of Racism at Night

שכנים רוצחים עינו אותי באכזריות בלילה בסביבות השעה 2:00. הם בישלו לי את הראש על ידי מתקן קרינה סקלר: זה גרם לצפצוף חזק מאוד באוזן המכוונת לכיוון הדירה שלהם ובזמן העינויי שיתוק של הקורבן שלא מאפשר להתעורר. זה כמו חלום בתור חלום, אני מנסה להתעורר, אבל במקום להתעורר מגיע לחלום אחר והעינויים ממשיכים, זה מצב של חצי הכרה עם שיתוק שאני מרגיש כל מה שקןרה איתי אבל לא יכול לעשות כלום.
המטרה שלהם הייתה לגרום נזק לראש שלי כדי לחבל ביכולת שלי לעבוד (אני עובד בחברה בין לאומית ומשלם מיסים שמתקצבים את תוכנית השמדת האזרחים, אבל לשלטון יותר חשוב לרצוח אזרחים תמימים מאשר לאפשר לחברות ולעובדים להביא להם את הכסף) וכדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות - זה ניסיון ממשי של התנקדות בחיי.

אלימות פראית ומעשי ונדליזים שהקהילה הזאת מציגה בהפגנות שלה זה בדיוק מה שהשלטון דורש מהם, בגלל זה נתנו להם מתקני קרינה לעינויים בלתי אנושיים למוות של התושבים בשכונות. מעשי הקהילה הזאת כלפי אנשים אחרים גורמים לכך שלא ניתן לחיות עם בני הקהילה בשכנות כי זה איום על החיים. השנאה והגזענות שלהם גורמת לכך שזה מסוכן לחיים לגור איתם בשכונות. הם סוגרים את עצמם בגטו וגורמים למצב שאף אחד לא ירצה לגור ולחיות איתם. פושעים שהסכימו להיות מפעילים מתקני הקרינה קיבלו חסינות מהשלטון מפני רשויות החוק וזה נתן להם שליטה בלתי מוגבלת בתוך הקהילה, הם מדרדרים את הקהילה לאלימות וגטו, מסיתים את האלימות והגזענות נגד קהילות אחרות.

Neighbors murderers violently tortured me at night around 2:00AM. They cooked my head with scalar radiation device: it caused very hard ringing in ear which was pointed to the their apartment and during the torture I was paralyzed and could not wake up. It is like dream in dream, trying to wake up but getting to another dream and tortures continuing, it is semi conscience situation, when I feel everything what is happening with me but cannot wake up.
Their goal was to sabotage my head so I could not work (I'm working in an international company and paying taxes which sponsoring citizens extermination program, but government  thinks it is more important to murder innocent citizens that allow people work and bring their money to the budget) and make me get killed on drive because of fatigue - it is actual assassination attempt of me.

Savage violence and acts of vandalism which showing members of the community in their demonstrations is exactly what the government expected from them, this is why they were equipped with radiation devices for inhuman tortures to death of residents in neighborhoods. Acts of the community against other people bringing the situation when it is not possible to live with neighboring members of this community. Their hatred and racism to people different from them makes it dangerous to life to live in same neighborhoods with them. They are closing themselves in ghetto and making the situation that nobody will ever want to live or work with them. People from the community who agreed to become radiation equipment operators got law protection from the government, it gives them unlimited control in the community, they degrading the community  for violence and ghetto, inciting them for violence against other communities.

יום שבת, 16 במאי 2015

תעוות בצע מסנוורת את השלטון - Greed Blinds the Government


בלילה פעמים מרובות היו רמות גבוהות של גמא אצלי ואצל ההורים שלי. זה מעיד שהרוצחים תקפו אותנו במתקן קרינה ניוטרונים (רמות גמא גבוהות מופיעות כתוצאה מרדיו נוקלידים שנוצרים על ידי ניוטרונים, זוהי גמא משנית).
בנוסף לזה בלילה הרוצחים תקפו חזק את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים ומנה עלתה ב10 מיקרו סיוורט (זה אומר שהרוצחים תקפו עם ניוטרונים מהירים).

השלטון סיפק לפושעים אכזריים מתקני קרינה גרעיניים ניידים מהסוגים המסוכנים ביותר לתקיפת אזרחיו. המתקנים האלו נמצאים במקומות רבים איפה אנשים תמימים שלא חושדים דבר מקבלים מנות קרינה גרעיניות בלתי מבוקרות.
זה אפילו יותר גרועה מזה: בתוך מתקני קרינה גרעיניים יש חומרים שמאפשרים לטרוריסטים ליצור פצצות מזוהמות. זה אומר שהפושעים בכל רגע יכולים למכור את המתקנים שישמשו לפוגועי טרור המוניים.
אבל תעוות בצע של הלשטון עושה אותם עיוורים, הם רואים רק כסף מול העיניים שלהם, לא אכפת להם ממאות אלפי אנשים תמימים שהם רוצחים והשפעה על קרן גנטית של האנושות.
את השילטון מובילה אידיאולוגיה משיסטית של היטלר עם תיקוני זמן שמאפשרת להם להתמש בטכנולוגיה מודרנית.

המשך תקיפות ניוטרונים כאילו אל קרה כלום מעידות על דבר אחד: המכתבים עם ראיות שלנו לא הגיעו ליעדם. המשטר הטוטאליטארי של ארצינו בעל שליטה מלאה בתעבורת הרשתות.

At night multiple times we saw high gamma levels in my room and in my parents room. It is evidence that we are being attacked with neutron radiation device (high gamma levels occur from radioactive nuclides created by neutrons, this is secondary gamma).
Additionally, at night murderers attacked my parents hard with neutron radiation device, dose increased by 10 uSv on the dosimeter (it means murderers attacked with fast neutrons).

Government supplied cruel criminals with most dangerous types of portable nuclear weaponry for attacking its own citizens. These devices reside in many places where innocent non suspecting people getting uncontrolled nuclear radiation doses.
It is even worse than that: nuclear radiation devices containing materials allowing terrorists create dirty bombs. It means criminals can any moment sell this devices and they will be served for mass terrorist act.
But government's greed makes them blind, they see only money against their eyes, they don't care about destinies of hundreds thousands innocent people that they are murdering and the impact of the genetic foundation of the humanity.
Government is led by fascistic Hitler's ideology with time corrections for use of modern technology.

Continuation of nuclear attacks like nothing happened, means that our letters with evidence did not reach their destination. Our country's totalitarian regime has full control of network traffic.המשמרת התחלפה והתקיפות ניהיו אכזריות יותר - The team on duty changed and attacks became more cruel

אתמול בצהריים התחלפו מפעילי ציוד קרינה בדירת החשודים. הגיע בחור אכזרי במיוחד שתמיד מסתיר את פניו. ביום הזה רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
כמו כן בלילה היו רמות גמא גבוהות שמעידות על תקיפות ניוטרונים נוספות שבוצעו נגדי ונגד ההורים שלי.
להלן הראיות.
Yesterday at noon, radiation equipment operators team interchanged. Arrived very cruel guy who usually hides his face. On this day murderers attacked me with neutron radiation device.
Also, we observed at my in in my parents sleep rooms high gamma rates which are evidence for neutron attacks committed against me and my parents.
Here is the evidence.


 

יום רביעי, 13 במאי 2015

כמה עולה להיות בשלטון בכל מחיר - What costs to be in the government in all cost

בלילה רוצחים תקפו אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. כמו תמיד, אחרי תקיפת ניוטרונים מסוג כזה, יש רמות גמא גבוהות מהרגיל בגלל נוקלידים רדיואקטיביים (זו גמא משנית). כאן תוכלו לראות את רמות גמא גבוהות אצלי ואצל ההורים שלי וראיות לתקיפת ניוטרונים בעוצמת אנרגייה 2.5-10 מגה אלקטגון וולט במבחנת בועות.

באותה צורה תוקפים עשרות אלפי אנשים תמימים אחרינים בארצינו שלא חושדים בכך אפילו. לא פלא ששיעור התחלואה בסרטן בארצינו כל כך גבוה. אחרי זה אנשים לא מבינים למה פתאום יש להם סרטן. כאן בבלוג אני מסביר ומוכיח את הסיבות. המטרה שלי לעלות את המודעות של הציבור לתופעה שהשלטון בחשאיות משמיד את אזרחיו מטעמי תעוות בצע. כרגיל הסיבה היא תקציב. במקום שהתקציב ישרת את משלמי המיסים שממלאים אותו, התקציב משרת קבוצה קטנה של אנשים שמנצלים אותו לתעוות הבצע שלהם וכדי להבטיח את מקומם בשלטון. הם לא רוצים בטובת העם והמדינה, הם רוצים רק להשביע את האמביציות שלהם של להיות בשלטון. הם מוכנים לעשות את זה בכל מחיר.

At night murderers attacked me and my parents with neutron radiation device. As always, after neutron attacks we saw elevated gamma levels caused by radioactive nuclides (this is secondary gamma). Here you can see the evidence for elevated gamma levels in my sleep room and my parents sleep room and also bubbles detector evidence for neutron attack against me with energy range of 2.5-10 MeV.

In same way tens thousands of innocent people are being attacked in our country, they even do not suspect it. It is not surprising that cancer morbidity rates are so high in our country. After that people do not understand why suddenly they have a cancer. Here in the blog I explain reasons and provide evidence. My goal is to increase public awareness to government which silently exterminates it's own citizens because of greed. As always, the reason is budget. Instead of budget would serve tax payers who fills it, it serves small group of people who use the budget for their greed and to ensure their place in the government. They don't want to do anything good for the country or the people, they only want to satisfy their ambitions to be in the government. They are going to do it in all cost.

ניסיון לגרום לתאונה - Attempt to cause an accident

הערב תקפו אותי בדרך בניסיון לגרום לתאונה. זו לא הפעם הראשונה, אבל השיטה דומה (דוגמא מהעבר) : יוצא רכב מדרך צידית, חוצה מספר נתיבים ללא סיבה כדי שאתנגש בו. לאחר שמנעתי את התאונה, הוא האיט, ככה עושים כל התוקפים בדרכים אחרי זה הוא האיץ למהירות גבוהה מאוד כדי שלא אתפוס לוחית רישוי שלו (אבל למעשה תפסתי אותה לוחית רישוי מתחילה ב: 52-130 ), להערכתי הוא נסע לפחות 160 קמ"ש כי נהגתי במהירות המותרת והוא עקף אותי כאילו הרכב שלי חונה. הוא לא פנה שמאלה אלא המשיך ישר, לכן הוא הגיע לנתיב השמאלי כאשר הימני היה פנוי רק עם סיבה אחת: תאונה.
Today I was been attacked on drive with attempt to cause accident. It is not the first time, but the method is similar (example from past) : vehicle exits from side road, crossing few lanes without a reason so I'll get hit by him. After I avoided the accident, he slowed down, and then like all attackers on road do accelerated to very high speed so I'll not capture his license plate (but actually I captured it: 52-130-XY), I estimate that he was driving at least 160KPH because when I drove on permitted speed he overtaken me like I was parking. He did not turn left, but continued straight forward, the right lane was empty, so the reason he took left lane was only one: accident.

12 May

העינויים ממשיכים. בלילה באכזריות יוצאת דופן עינו את אבא שלי, בישלו לו רגליים ואיברים הפנימיים באכזריות במשך כל הלילה. זה בנוסף לתקיפות גמא מרובות (דוגמא מצורפת).
Tortures continuing. At night my father was violently tortured for all the night, operators cooked his legs and internal organs. It is additional to multiple gamma attacks (example attached).


11 May

בתמורה למה שכתבתי, מפעילי ציוד קרינה מדירה שמעלינו עינו אותי בלילה על ידי מניעת שינה: הם השתמשו במתקן קרינה סקלר ובישלו לי את הרגליים ולאחר מכן את הראש. זה גרם לתחושת ויברצייה, כאילו קר למרות שלמעשה חם ולא אפשר להרדם. בצורה דומה הם עינו באכזריות את אבא שלי.
For my recent post, radiation equipment operators from apartment above ours tortured me with sleep deprivation: the used scalar radiation device to cook my legs and head. It gave vibration sensation, like cold when actually it was warm and did not allow to sleep. Same way they tortured my father.

יום ראשון, 10 במאי 2015

משבר עמוק - Deep Crisis

נא לקרוא הבהרה חשובה לפני שקוראים את הכתבה: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/07/blog-post_384.html
קרינת גמא גבוהה מהרגיל, פירושה נוקלידים רדיואקטיביים (גמא משנית) שנוצרים על ידי ניוטרונים. גם הפעם כאשר ישנתי הופיעה הראיות האלו לקרינת ניוטרונים. בקליפ המצורף תוכלו לראות רמות גמא שמגיעות ל37 מיקרו רנטגן לשעה.

הסיבה שמידי לילה מפעילי ציוד קרינה תוקפים אותי במתקן קרינה ניוטרונים כי הזכרתי גזענות בפוסט הזה. בקהילה רוצים באופן פומבי להראות בהפגנות רשמיות שהגזענות היא בעצם נגדם (כאשר למעשה אפילו בהפגנות הרשמיות זה התדרדר לאלימות ושוטרים רבים היו פצועים, צירי תנועה מרכזיים היו חסומים), אלא בפועל יש גם גזענות רבה מצידם שהם מנסים להסתיר (כי זה מסיר את הלגיטימצייה של ההפגנות שלהם). על ידי תקיפות ניוטרונים מוגברות נגדי הם רוצים לכפות עליי שתיקה.
אבל למעשה, לאירגוני פשיעה וכנופיות של הקהילה יש תרומה משמעותית לכך שהקהילה הנפלאה הזאת נמצאת במצב עצוב שהיא נמצאת. יש לזה כמובן יד של השלטון שמשתמש בפשעים מהקהילה כמפעילי ציוד קרינה ומעניק להם חסינות מפני רשויות החוק - מה שנותן לפושעים שליטה בלתי מוגבלת בתוך הקהילה שלהם.
לכן, כל יום שעובר ואנשים מקהילה הזאת עובדים כמפעילי ציוד קרינה, הם במו ידיהם משמידים את הקהילה שלהם מבפנים וסוגרים את עצמם בגטו.

הנזק שהשלטון גורם בתוכנית השמדת האזרחים הוא בלתי הפיך ומידי יום המצב נעשה רע יותר. המשברים החברתיים שהתוכנית הזאת גורמת לא יהיו ניתנים לפתרון. זו התחלה של הסוף. אבל מי שאחראי לזה לא אכפת להם, בשבילם העיקר הכסף ותעוות בצע.

כאשר מפעילי ציוד קרינה חברי הקהילה יגמרו את חיינו, הם באופן רשמי יהפכו לרוצחים מטעם השלטון. זה יכול לקרות לא רק בבית, אלא בכל מקום ששלחו אליו מפעילי ציוד קרינה כגון מסעדה, בית חולים ועוד.

לקהילה יש רק דרך אחת לצאת מהמשבר,  ולהשתלב באופן מלא לחברה הישראלית: הם צריכים להילחם בפשיעה פנימית שלא מאפשרים להם לעלות, בדיוק כפי שהיה בארץ המוצא על מיליציות קולוניאליות. נקודת ההתחלה צריכה להיות שחברי הקהילה לא יסכימו לעבוד בתור מפעילי ציוד קרינה. אלה שכבר עובדים בזה, צריכים להפסיק באופן מיידי ולדרוש מהשלטון לספק להם תנאי חיים נורמאליים במקום לסגור אותם בגטו.

לפני 20 שנה כאשר אנחנו באנו לגור לשכונה, רחוב ובית, באנו כי סמכנו באופן מלא על הקהילה. מאוד כואב לנו לראות לא רק איך בריאותינו וחיינו מתדרדרים בעינויים, אלא גם לראות איך הקהילה קורסת מבפנים. השלטון אחראי על זה.

חשוב לציין שאני כותב בבלוג לא בשביל הכיף או כי אין לי דברים חשובים יותר לעשות. אני כותב כי אין לננו ברירה אחרת עבור התקיפות וככל שתוקפים אותנו יותר, אני חושף יותר. לכן תוקפים שלנו יכולים להחשיב את עצמם בתור מחברי משנה של כל מה שכתוב כאן.

Please read disclaimer before reading the article (in Hebrew): http://terrorkrina.blogspot.co.il/2011/07/blog-post_384.html.

Elevated gamma levels meaning radioactive nuclides (secondary gamma) created by neutrons. When I slept, this time we also got evidence for neutron attack. You can see in the clip elevated gamma levels up to 37 uR/h.

The reason why every night I'm being attacked with neutrons is because I reminded racism in this post. The community publicly wants to show in their official demonstrations that the racism against them (while actually even public official demonstrations degraded to violence - many policemen were injured, main roads were blocked), while they want to hide their own racism (because it illegitimate their protests). With neutron attacks they are trying to coerce my silence.
While actually, criminal organizations and gangs that are acting from the community significantly contribute  to the sad situation that this wonderful community ran into. The contribution comes of course from the government too, they use criminals from the community as radiation equipment operators and providing them with law protection - it gives to criminals unlimited control over their community.
Therefore, every day which passes and members of community continuing work as radiation equipment operators, they with their own hands ruining their community from inside and closing themselves in ghetto.

The damage inflicted by the government is irreversible, and every day the situation gets worse. The social crisis that this program is causing will have no solution. It is start of the end. But responsible people do not care about this, for them only the money talks and interests of their own greed.

When radiation equipment operators members of the community will finish our lives, they officially will become killers on behalf of government. This can happen not only at home, but in every place where radiation equipment operators were sent, like restaurant, hospital and etc.

The community has only one way to stop their crisis, and fully integrate to the Israeli society: they shall fight the internal criminals who does not allow them to move forward in similar way like colonial militias in country of their origin.The starting point shall be that members of the community will not agree work as radiation equipment operators. people who are working in it shall stop immediately and demand from the government to supply them normal life instead of closing them in ghetto.

20 years ago we arrived to live in the neighborhood, street and house because we fully trusted the community. This is why it is very painful for us not only that we are being tortured and our life and health degrades,  but we see how the community is ruining from inside. Government is responsible for this.

Important to mention that I'm writing in this blog not for fun or because I have nothing better to do. I'm writing because we have no other choice, it is only a response of the attacks. As more we are being attacked - I reveal more. Therefore, attackers can consider themselves as co authors of everything what is written here.

מענים באכזריות כדי לרצוח במהירות - Violently Torturing to Murder Quickly

9 מאי.
תקיפות אכזריות מאוד המשיכו אחרי שאתמול הגיעו החשודים בתקיפות קרינה האכזריות ביותר. בלילה רוצחים שוב תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים (שוב תוכלו ליראות בקלים רמות גמא גבוהות מהרגיל שמעידות על ניוטרונים ובנוסף מנת ניוטרונים) ובנוסף 5 פעמים תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה גמא (4 תקיפות נגד ההורים חולים בלילה).

עכשיו כבר לילה ומפעילי ציוד קרינה כבר התעוררו אנחנו שומעים אותם מזיזים ציוד כבד, מרגישים שהם הפעילו מחוללי שדות קרינה סקלר. הם מוכנים לענות אותנו במשך כל הלילה ורק ממתינים כאשר נלך למיטות שלנו. קורבן שנמצא במקום קבוע עבורם מטרה הכי קלה ונוחה לתקיפות.
על מנת להגביר את הנזק, בנוסף לתקיפות גרעיניות הם משלבים את זה עם סוגי מתקנים רבי עוצמה נוספים כמו מתקני קרינה סקלר, שדות אלקטרומגנטיים וכד'.

הקריטריון לפיו אנחנו מזהמים שימוש במתקני קרינה רבי עוצמה מסוגים נוספים זה: תחושה של בעירה, כאב, קצב הלב, חולשה, התכווצות שרירים, זיעה וכד'. זה קורה בגלל שכדי להגיע לתוצאה מהירה, הם מפעילים את המתקנים בעוצמה גבוהה ובצורה כזאת מענים אותנו באכזריות בלתי אנושית.
9 May.
Very cruel attacks continued after yesterday arrived suspected in most cruel radiation attacks. At night murderers attacked me again with neutron radiation device (again you can see clip with elevated gamma level and also neutron fast dose), additionally they attacked us 5 times with gamma radiation device (4 attacks were against my ill parents at night).

It is already a night and radiation equipment operators already awake, we hear them moving heavy equipment, and we will that they powered on scalar field generator. They are ready to torture us all the night and only waiting when we will go to sleep. Victim in fixed position is and easy target for them.
To amplify the health damage, additionally to nuclear attacks they combine it with other types of high power radiation devices,like scalar radiation. electromagnetic fields and etc.

The criteria how we recognize additional high power devices (scalar, EMF and etc.), it is burning sensation, pain, hearth rate, weakness, spasms and etc. It happens because they want to get fast results, so they use radiation devices on high power - this way the torture us with inhuman cruelty.
 כפיה - Coercion

8 מאי.
בתמורה לחשיפה של עדות וראיות, רוצחים נקמו בי באכזריות. הם תקפו אותי בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים רב עוצמה בעל אנרגיה 2.5-10 מגה אלקטרון וולטו ובנוסף לזה תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא כדי להגביר את הנזק. כרגיל, הייתה גמא גבוהה שמעידה על תקיפת ניוטרונים (גמא משנית) - סירטון מצורף. תזכורת למנת בועות קודמת.
תקיפות אכזריות האלו הן ניסיון כפיה לשתיקה. הם פועלים כמו טרוריסטים ואנחנו עבורם בני ערובה.

ביום הזה התחלפו צוותים של מפעילי ציוד קרינה בדירת החשודים. זאת הסיבה למה הם צריכים כל הזמן להתחלף.
8 May.
For publishing evidence and testimony, murderers violently revenged me. They attacked me at night with high power (2.5-10MeV) neutron radiation device and additionally attacked us multiple times with gamma radiation device to amplify the health damage. Like usually we observed elevated gamma which is evidence of neutron attack (secondary gamma) - clip is attached. Reminder for previous bubbles dose.
These cruel attacks are coercion for silence. They work like terrorists and holding our family as hostages.

On this day teams of radiation equipment operators have interchanged. This is the reason why they must interchange all the time.


דיכוי ורדיפה - Repression and Pursuing

המשך הסיפור מ7 למאי.
לאחר שהצלחנו לסדר את המראה והורים שלי יצאו לקנות אוכל, תקפו אותם על ידי מתקן קרינה גמא בדרך במקום ציבורי. זה מראה את קנה מידה של דיכוי ורדפת השליטון אחר האנשים שסמונו כמטרות.
להלן תקיפה עם קורדינטות GPS ורכב חשוד.
Continuing the story of 7 May.
After we fixed the broken mirror and my parents went to buy some food, they were been attacked on drive in public place with gamma radiation device. It shows the scale of targeted individuals repression and pursuing. It is done by the government.
Here  are pictures with GPS coordinates and suspected vehicle.יום שישי, 8 במאי 2015

הפגנת אכזריות של הטרדת הכנופיה - Demonstration of Gang Stalking Cruelty

היום (7 למאי) שוב חיבלו ברכב נכה של אבא שלי המשמש אותו כרגליים. הפעם זו הייתה מראה (היו חבלות מסוג הזה בעבר), לפני מספר שבועות זו הייתה שמשה אחורית. זה חלק בלתי נפרד מלהיות אדם שסומן כמטרה על ידי השלטון, בתוכנית השלטון לא רק להרוס את הבריאות של הקורבנות, אלא להרוס את הקורבנות מכל אספקט אפשרי. הטרדה על ידי כנופיה זה חלק מתוכנית. השלטון מראש בוחר באנשים בעלי אכזריות מובנית גנטית, מסיט אותם לשנאה וגזענות ואלה עושים את כל השאר.
זה רכב נכה, כדי לתקוף ולחבל ברכב כזה, צריך אנשים מרמה המוסרית הנמוכה ביותר שיש, אנשים נורמאליים לא יגעו בנכים כי הם מבינים את הסבל. אבל חיות אדם יתקפו את החלשים, בין אם זה נכים, קשישים, חולים וכד'.

התקיפה בוצעה דווקא ביום הזה כי הפושעים מכירים את הלוח זמנים שלנו וידעו שהורים שלי אמורים לנסוע לקנות אוכל. הם רצו לכלוא את ההורים בבית ללא אוכל.

הנה עוד דוגמא לעקירת מראה שקרתה לפני מספר שנים.

Today (7 May) again there was committed act of sabotage against my father's disabled person's car which is used for him as legs. This time it was a mirror (many times they performed similar sabotage in past), few weeks ago it was rear windshield. It is part of being targeted individual, government wants not only to destroy victim's health, but also destroy the victim from all possible aspects. Gang stalking is part of the program. Government chose people with genetic cruelty, incited them for hatred and racism and they do the rest.
It is disabled person's vehicle, for attacking such vehicle - need people with lowest possible moral values, normal people will not touch disabled person because they understand the suffer. But animals will attack weak, disabled persons, elderly, ill and etc.

Attack was committed at this particular day, because perpetrators know our schedule and they knew that today my parents expected to go and buy some food. They wanted to lock my parents at home without food like in jail.

Here is another example of tearing off the mirror few years ago.


יום רביעי, 6 במאי 2015

תקיפות ניוטרונים אכזריות - Cruel Neutron Attacks


רוצחים תקפו את אבא שלי היום על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
בלילה רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים מהירים, מבחנת בועות הראתה טווח אנרגייה של 2.5~10 מגה אלקטרון וולט. בהתאמה הייתה גמא משנית גבוהה מהרגיל שעלתה ל37 מיקרו רנטגן לשעה כפי שאופייני לתקיפות ניוטרונים. 

Murderers attacked my father today with neutron radiation device.
At night murderers attacked me with neutron radiation device, bubble detector showed energy range of 2.5-10 MeV. Also there was matching elevated gamma up to 37uR/h - it is secondary gamma which appears on neutron attacks.


יום שני, 4 במאי 2015

Developed in Auschwitz - פותח באושויץ

בלילה עינתה אותנו בת משפחת החשודים סוטה מין שנהנית לענות את הקורבנות שלה על ידי בישול אשכים. היא עינתה בצורה כזאת אותי ואת אבא שלי. השיטה של הקרנה על האשכים פותחה עוד באושוויץ על ידי הורסט שומאן, פשיסטים עשו את זה. כאן אנחנו רואים יישום מחדש של השיטה עם מתקן קרינה סקלר שגורם להתכווצות שרירים באיזור המוקרן.
At night we were been tortured by suspected family member who is sexual deviant and enjoys cooking her victims gonad. This way she tortured me and my father. Gonad irradiation method was developed in Auschwitz by Horst Schumann, fascists did it. here we see reimplementation of this method with scalar radiation device which causes spasm of muscles in the irradiated area.

יום ראשון, 3 במאי 2015

צדים אותנו כדי לרצוח - We are hunted for murdering

בלילה רוצחים שוב ביצעו ניסיון התנקשות בחיי אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב (הם השתמשו במתקן קרינה סקלר שבנוסף באותו זמן שיבש קבצים של מקליט וידיאו). כמו כן בתור ראיות לניוטרונים מצרף קליפ בו אפשר ליראות רמות קרינה גמא גבוהות עד 43 מיקרו רנטגן לשעה, רמות קרינה גמא האלו מצביעות על נוקלידים רדיואקטיביים שנוצרו על ידי ניוטרונים (גמא משנית).
בנוסף הם תקפו אותי עם מתקן קרינה ניוטרונים, מבחנת בועות הראה טווח אנרגייה של 1-2.5 מגה אלקטרון וולט (תזכורת לכמות בועות באותו איזור). חשוב לציין שהתוקפים צדים אותנו וצוברים בחלקים מנות קרינה גבוהות מאוד.
Murderers committed another assassination attempt of my father at night with hearth rate disruption (they used scalar waves which also at the same time disrupted files of video recorder). Also as evidence for neutrons I'm adding clip where you can see elevated gamma levels of 43 uR/h, these high gamma levels are evidence for radioactive nuclides created by neutrons (secondary gamma).
Additionally they attacked me with neutron radiation device, bubbles detector showed energy range of 1-2.5 MeV (reminder of bubbles count in that area). Important to mention that attackers are hunting us and accumulating by fractions very large radiation doses.

יום שבת, 2 במאי 2015

סגירת הקורבנות בגטו - Closing the victims in Ghetto

השלטון חוסם גישה של הקורבנות לכל המוסדות שהיו יכולים לעזור להם. למשל ניסינו לאחרונה לשלוחי אימייל לאחת הרשויות, אבל ההודעה הייתה בלתי ניתנת לשליחה לאותה הכתובת. כל תעבורת הרשת של הקורבנות מבוקרת בצורה הדווקה והשלטון מוודא ששום דבר לא יגיע למקומות איפה הקורבנות יכולים לקבל עזרה.
הבקרה על התעבורה נמצאת גם בצד של הוקרבנות, אצל ספקיות האינטרנט ובמוסדות שעליהן הקורבן יכול לפנות. הבקרה היא לא רק על הרשת, במוסדות יש להם את האנשים שלהם במקומות אסטרטגיים והאנשים האלו מוודאים שפניות של הוקרבנות לעולם לא יגיעו ליעדם.
Government blocks access of victims to all institutions which might help them.
For example, we attempted recently to send an email to one of authorities, however the message was undeliverable.  This email address was recently documented in official resources, but we were unable to send an email. All network traffic of victims is tightly monitored and government makes sure that nothing will arrive to places where victims could get help.
Traffic control is on a victim's side, on internet provider and in authorities where victims can apply. They control not only network traffic, in authorities  they have their people in strategic positions and they make sure that applications will never arrive to the destination.

הרוצחים הראו את הכוונות שלהם - Murderers demonstrated their intentions

אחת מבנות משפחת החשודים מומחית רצח על ידי שיבוש קצב הלב. בלילה רוצחים התנקשו בחיי אבא שלי וניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב. הם האיצו את קצב הלב לגבוה מאוד וניסו לעצור את הלב. אם במקום אבא שלי היה אדם עם לב חולה, הוא היה נהרג במקום. הרוצחים הראו את הכוונות שלהם: לרצוח אותנו אחד אחרי השני.
בנוסף לזה הרוצחים תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים במהלך היום.
One of suspected family daughters is specialist in murdering with hearth rate disruption. Last night murderers committed assassination attempt of my father. they attempted to murder him accelerating hearth rate to very high levels and then attempted to stop his hearth. If in lace of my father would be somebody with ill hearth - he would die. Murderers demonstrated their intentions: murder us one by one.
Additionally murderers attacked today my father with neutron radiation device.


1 May

בנוסף לתקיפות גמא מרובות, רוצחים תקפו את אמא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים כאשר היא הייתה במיטה וניסתה לחזור לעצמה אחרי עינויי לילה אכזריים.
Additionally to multiple gamma attacks, murderers attacked my mother with neutron radiation device when she was in bed and tried to recover from cruel night tortures.