נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 30 במרץ 2015

I publish only for attacks - אני מפרסם רשומות רק עבור התקיפות

אני מפרסם את הרשומות לא בגלל שבא לי ואין לי דברים אחרים לעשות. אני עושה את זה מחוסר ברירה, מכיוון שאף ארגון בארצינו לא מוכן לעזור לנו ולהפסיק את הסבל והתקיפות, לבצע חקירה ולעזור להפסיק את תקיפות הקרינה נגד משפחתי והאזרחים.

אני מבין שלמישהו שבא מהצד ולא מכיר את הסיפור עלול להווצר רושם שגוי שיצאתי מדעתי.
סיפור כזה כמו שלי ושל משפחתי עלול להשמע תלוש מהמציאות, אך הראיות מצביעות על כך שיש בסיס אוביקטיבי. רמות גבוהות של קרינה גמא לא אמורות להיות קיימות במציאות הנורמאלית שאנשים רגילים לחיות בה במקומות המיגורים הנורמאליים. יותר מזה מנות קרינה ניוטרונים שאנחנו מקבלים לא יכולות להיות מקרינה קוסמית, מהטבע וכד'. אנחנו לא גרים בתוך כור גרעיני, מקור ניוטרונים מהירים יכול להיות רק מלאכותי במקום שאנחנו גרים ומנות קרינה שאנחנו מקבלים ומודדים תואמות עוצמות של מקורות קרינה ניוטרונים מהירים.

מי יכול להשיג מתקן קרינה ניוטרונים? מכשירים האלו נמצאים בפיקוח הדוק ביותר ואסורים לשימוש נגד אנשים על פי כל התקנות האפשריות. מכן נשאר להסיק ששימוש במכשירים האלו הוא מתוך כוונות זדון ומי ששיג את המכשירים יש לו גישה בלתי מוגבלת עליהם ללא פיקוח. מי זה יכול להיות? רק לשירותים החשאיים יש אפשרות לעקוף את כל הפיקוח. עבור מי עובדים שירותים החשאיים? השלטון כמובן.
מה המטרה בשימוש מתקני קרינה גרעינית נגד אנשים? רק אחת: לרצוח בחשאיות.

האם הראיות שלי אוביקטיביות? זה מה שאנחנו מודדים בביתינו מחוץ לבית כולל תוך כדי נהיגה בכבישים. גליץ' במד קרינה? ב3 מדי קרינה מקצועיים עם תעודות כיול בו זמנית? אז יש גם מבחנה עם בועות (נמצאים בשימוש גם בתחנות חלל על ידי נאסא) שאין לה גליצ'ים והיא מהווה כפל ראיות לכך שקרינה גרעינית זה דבר אמיתי.

תסיקו את המסקנות שלכם.

אני מפרסם רשומות רק בתור מענה לתקיפות כי העולם צריך לדעת.

I publish not because I like it or have nothing better to do. I do it because I have no choice, because no organization is prepared to help us stop the pain and the attacks, perform an investigation and cease attacks against my family and citizens.

I understand that somebody who is not familiar with me might get wrong impression and think that I have lost my mind. It may sound completely not connected to reality, however the evidence which we provide showing that there is an objective basis. In the reality that most were used to high levels of gamma radiation shall not exist in normal living places. Neutron doses that we get cannot come from cosmic radiation, nature and etc. We are not living in a nuclear reactor, source of fast neutrons can be only artificial in place where we live. Moreover, doses of neutron radiation that we capture perfectly matching to portable neutron radiation devices.

Who can get a neutron radiation device? Such devices are under extremely strict  monitoring and supervision and absolutely prohibited to use against humans according to all possible instructions. Therefore, these devices used against humans with evil cause and people who got these devices can bypass all regulations. Who could it be? Only secret services are able to bypass regulation like this. For whom secret services are working? The government. What is the reason such device used against humans? Only one reason: silent murder.

Can my evidence to be considered as objective? We capture these radiation doses at home and outside, including on drive. is it dosimeter glitches? In three dosimeters of the same type at once (they have valid calibration certificates)? We also use bubble detectors (used also in space stations by NASA) which do not have glitches and provides double evidence and proof that nuclear radiation we measure is real.

You are invited to conclude your conclusions.

I publish only as answer for attacks because the world must know.

עוד ראיות גרעיניות מהיום - More nuclear evidence from today

כמו אתמול, הנה הסבר.

Like yesterday, here is explanation.

כל אחד והמשפט שלו - Everyone and his trial

כל מבצעי מעשים בלתי הפיכים, יבוא יום מתישהו ומישהו ישפוט אותם.
All people who done irreversible acts, one day will come and somebody will judge them.

מחזיקים את הציבור בפחד כדי לשלוט בקלות רבה - Holding the public in fear for easier control

כאשר מישהו נמצא בראשות השלטון יותר מידי זמן, הוא מקבל עוד ועוד שליטה והמשטר הופך לטוטאליטארי (לכן במדינות דמוקרטיות יש הגבלה לכמות קדנציות). שלטון כזה מרשה לעצמו לעשות כל דבר. משטר טוטאליטארי פירושו השמדה של אזרחים בלתי רצויים, הסתרה של האמת מהציבור, תעמולה כדי להחזיק את הציבור בפחד.
למשל איום הגרעין של אירן. בצל האיום הזה מתבצע בארצינו על ידי השלטון טבח המוני על ידי השלטון של אזרחיו על ידי אמצעים סודיים: מתקני קרינה גרעיניים ניידים משמשים להקרנות של האנשים למוות. זה איום גרעיני האמיתי. בבלוג אני כל הזמן מספק ראיות לתקיפות כאלו שמבוצעות נגד משפחתי. בגלל הפירסומים האלו משפחתי נפגעת יותר כי רוצים לכפות עלינו שתיקה.

במקום לייצג את העם שבחר, השלטון לא מייצג לא את העם ולא את המדינה, אלא מטרותו להעצים את השליטה כדי להבטיח את מקומו. זה דורש להתפטר מאזרחים בלתי רצויים שמפרעים ליישם את התוכניות.
בצורה כזאת משמידים אזרחים בלתי שימושיים (כאלה שכבר לא מסוגלים לשמש בתור עבדים ולא משלמים מיסים) ואזרחים לא נוחים פוליטית.

הם שולטים בתודעה של הרוב, את זה מוכיחות הבחירות האחרונות. הרי ידוע שבפריפריה שימוש באמצעים טכנולוגייית שמשמים למטרה הזאת הלך הרבה יותר רחוק מבערים הגדולות ובמרכז.

אנחנו נמצאים בעידן של עבדות מודרנית, פאודליזים שמטרתו להעצים את השליטה והקפיטל של הפאודלים. זה בא בכל תחום, למשל: חינוך, תרבות, שירותי בריאות וביטחון של אזרחים. האנשים עסוקים יותר מידי בהשרדות במקום לעסוק בבעיות. זה בדיוק מה שרוצה השלטון. קל לשלוט בקהל שנמצא בפחד ופאניקה.

When somebody is leader of the government too long time, he gains more and more control so the regime becomes totalitarian (this is why in real democratic countries number of terms is limited). Such government allows them self anything. Totalitarian regime means extermination of unwanted citizens, hiding the truth from the public, propaganda to hold the people in panic.
For example the nuclear threat from Iran. In shadow of this threat in our country government exterminating its own unwanted citizens with secret means: using portable nuclear  radiation devices to irradiate people to death. This is the real nuclear threat. I all the time supply in my blog the evidence for such acts committed against my family. For publishing it, my family is hit much more, they want to coerce a silence on us.

Instead of representing the people who voted in elections, the government does not represent the people and the country - their goal to multiply their control to promise their place in the government. It requires them to get rid of unwanted people who interfere to apply their program. This way not usable citizens are exterminated (people who cannot work as slaves anymore and do not pay enough taxes) and politically inconvenient.

They control the mind of most people, it is shown on last elections. It is known that in peripheral country places technological means are far ahead than in center.

We live in time of modern slavery,  feudalism which has goal to multiply the control and the capital. It comes in every possible direction, like: education, culture, medical services, and safety of citizens. People are too busy with survival instead dealing with real troubles. It is exactly what the government wants. It is easy to control the crown with fair and panic.

Forcing us to reveal more - מאלצים אותנו לחשוף יותר

שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. על ידי תקיפות אכזריות בלתי פוסקות הם מאלצים אותי לחשוף עוד על השלטון שעומד מאחורי הפעילות הזאת.

Neighbors murderers attacked my parents at night with neutron radiation device. Non stop cruel attacks forcing me to reveal more about the government which stands behind this operation.


יום ראשון, 29 במרץ 2015

ראיות גרעיניות יומיות - Daily nuclear evidence


עוד יממה של עינויים אכזריים שכללה עינויים בלתי אנושיים של אבא שלי בלילה, השכנים בישלו אותו באכזריות במשך שעות ארוכות. היו תקיפות גמא מרובות, תקיפת ניוטרונים אחת שהופיעה במבחנת בועות של 1~2.5 מגה אלקטרון וולט.
Another 24 hours period with cruel tortures has passed, it included inhuman tortures of my fathers, neighbors cooked him for many hours. We were been attacked multiple times with gamma radiation device, neutron attack with energy range 1~2.5 MeV has showed up on bubbles detector.
יום שבת, 28 במרץ 2015

נקמה בתמורה להטלת אחריות על פשעים - revenge for putting responsibility for crimes


בעקבות כך שהטלנו אחריות על המפלגה שקיבלה מנהיגות בשלטון, היום תקפו את אבא שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.
כמו כל ארגון טרור, גם ארגון הזה מחזיק בבני משפחתי כבני ערובה, בתמורה לכך שאני חושף לציבור את האמת המרה פוגעים קשה בבני משפחתי. רוצים לכפות עלינו שתיקה. העבודה המלוכלחת של תקיפות נגדינו בבית מבוצעת על ידי סוחרי סמים ידועים למשטרה שקיבלו חסינות בתמורה לכך שהם מענים בעזרת מתקני קרינה למוות אזרחים תמימים עבור השלטון. הם רוצחים את משפחתינו!

בתמונה הראשונה אתם רואים מנת קרינה 438 מיקרו סיוורט, זה אחרי תקיפת ניוטרונים כפולה. לפני התקיפה הראשונה היה 427 מיקרו סיוורט, נוספה מנה של 10 שמעידה על ניוטרונים מהירים (הסוג המסוכן ביותר). בתקיפה השניה אלומת ניוטרונים עברה טרמליזצייה (הקטנה של אנרגיית ניוטרונים) כי חדרה דרך גוף של הקורבן שקיבל את המנה המלאה כאשר הגיע לדוזימטר ונוסף עם מיקרו סיוורט.

להלן מצורף סירטון בו אפשר לראות הוכחה לכך שתקיפת ניוטרונים בוצעה מדירה שמעלינו. הנה הסבר מדוע זה הוכחה.

For putting responsibility on partly which has leadership in the government, today my father was attacked twice with neutron radiation device.
Like every terrorist organization, this organization holds members of my family as hostages and violently hurting them because I publish the hard truth. They are trying to coerce a silence. Attacks at our home committed by drug dealers known to the police who got protection for torturing to death innocent citizens for the government. They are murdering our family!

In the first picture you see dose of 438 uSv, it is after double neutron attack. Before the first attack it was 427 uSv, 10 uSv of fast neutrons (most dangerous type) were added on the first attack and another 1 uSv added on the second attack - it was thermalized (reduced neutron energy) because passed trough victim's body who got the full dose when hit the dosimeter.

Here is video clip with proof that neutron attack committed from apartment above. And here is explanation why it is a proof for that.יום שישי, 27 במרץ 2015

מקור טבח גרעיני - Source of nuclear massacre

אותו שלטון נבחר, תוכנית השמדת האזרחים ממשיכה בכוח חדש ואכזריות. אנשים נורמטיביים לעולם לאהיו מסכימים עבור עינויים למוות של אזרחים תמימים, שכנים שלהם.
השלטון שוכר רוצחים, טרוריסטים ופושעים אכזריים לעשות את העבודה המלוכלחת.
אנשים הצביעו עבור השמדה של עצמם כי אינם מודעים לתוכנית השמדת האזרחים.
הבלוג שלי אמור לעלות את המודעות לתוכנית ואנחנו מספקים לכך ראיות ועדות שלנו. זאת גם הסיבה מדוע מענים אותנו אפילו בפנאטיות גדולה יותר.
אותם אנשים שלפני הבחירות, ימשיכו את עבודתם ויש להם אחריות אישית עבור כל אותם אנשים שנספו בגלל סיבות של תעוות בצע וצמאון הדם של השלטון.
אנשים סובלים ממחלות סופניות ואפילו לא מודעים לכך שלמעשה הם נרצחו.
רק לאחר הבחירות כאשר אותה מפלגה שהייתה בשלטון והוכיחה שוב את המנהיגות, החמרה של פגיע נגד בני משפחתינו מוכיחה שהם המקור והכיסוי של טבח גרעיני בבני עמם.


Same government has elected, and citizens extermination program continuing with new power and cruelty. Normative people will never agree for tortures to death of innocent citizens, their own neighbors.
Government hiring murderers, terrorists and cruel criminals to do the dirty job.
People have voted for their own extermination because they were not aware about citizens extermination program.
My blog shall rise the awareness to this program and we provide the evidence and our testimony. This is the reason why we are tortured even more fanatically.
Same people who did before elections, will continue their work and have personal responsibility for deaths and pain they have caused.Tens thousands of innocent lives were taken for greed and blood thirst of the government. 
People are suffering from deadly deceases and even not aware that they were actually murdered.
Just after elections when previously governed party proved its leadership again, aggravation of attacks against our family brought a proof that the party is a source and cover of nuclear massacre of its own people.

סדיסטים מניאקים - Maniacal Sadists

ביום חמישי  שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה שקיבלו חסינות מפני רשויות החוק בתמורה לכך שהם מענים למוות אנשים תמימים עבור השלטון) תקפו את ההורים שלי בפנאטיות על ידי מתקן קרינה ניוטרונים פעמיים. הפעם נשמע שהם מזיזים את מתקן ניוטרונים למיקום החדש אחרי שהם ביצעו תקיפה.
כרגיל לפני כל תקיפה אנחנו שומעים את השכנים מזיזים ציוד כבד מעל מקום התקיפה. מצרף סירטון בו תוכלו לשמוע את צליל הזזות ציוד כבד שאנחנו שומעים כל פעם שהם ממקמים מתקן קרינה מעל ראשינו.
תקיפות פנאטיות האלו מעידות על כך ששכנים רוצחים הפכו באופן גמור לסדיסטים מניאקליים וכל מה שהם רוצים זה לענות אנשים תמימים ולרצוח אותם. ברגע שהם יגמרו אותנו, הם ימצאו לעצמם מטרות חדשות לעינויי. שכנים האלו מהווים סכנה לציבור. אבל השלטון ממשיך להשתמש בהם בשביל לרצוח תמימים, מכיוון שרק מניאקים מסוגלים לבצע לעשות עבודה כזאת.
At Thursday neighbors murderers (drug dealers known to the police who got protection from law for torturing innocent people to death for the government) attacked my parents fanatically twice with neutron radiation device.
Usually before each attack we hear neighbors moving heavy equipment above the place f the attack. I have attacked movie clip where you can hear the noise of equipment movement that we hear above our heads each time when they placing it. This time it seems that they are moving neutron device to new position after they committed an attack.
These fanatic attacks showing that neighbors murderers completely became to maniacal sadists and all what they want is torture and murder innocent people. When they will finish us, they will find more torture targets for themselves. They are threat for the public. But government continues using them for murdering innocent, because only maniacs can do this work.יום רביעי, 25 במרץ 2015

הפגנת הגזענות והאכזריות של הרוצחים - Murderers demonstrate racism and cruelty


בלילה שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה שקיבלו חסינות מפני רשויות החוק בתמורה לעינויי למוות של אזרחים תמימים עבור השלטון) הפגינו את השנאה, הגזענות ואכזריות שלהם.
הם ביצעו ניסיון התנקשות בחיי על ידי עינויי מניעת שינה אכזרי שנמשך שעות ארוכות, מטרתו של העינוי להתיש אותי כדי שהארב בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם שעל הדרך עלולים לההרג אנשים תמימים נוספים. הם עינו אותי בעזרת מתקן שגורם לויברצייה וכיוונו אותו על ראש ורגליים. במשך כל זמן העינויים שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי - שכנים כיוונו את המתקן כל פעם שניסיתי להתחמק.
רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בלילה.

מעשי אלימות חסרת תקדים של השכנים נגד משפחתי מראים את שיטות העבודה שלהם: הם פועלים כמו טרוריסטים ומשתמשים באידיאולוגיה שהעיבירו להם בני המשפחה שלהם שעברו הכשרה בארץ המוצא שלהם במחנות להכנת טרוריסטים אשר הסתננו ביחד עם העליה ארצה כדי לעסוק בטרור. השלטון במקום לבודד אותם מהציבור שכר אותם להמיך לעשות את העבודה האידיאולוגית שלהם.

At night neighbors murderers (drugs dealers known to the police who got immunity from law for torturing to death innocent citizens on behalf of the government) demonstrated their hatred, cruelty and racism.
They committed assassination attempt of me with violent sleep deprivation torture which lasted long hours at night. The purpose of the torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random innocent people will also lose their lives on such incident. They tortured me with high power device which causes vibration, they used it on my head and legs. During all torture time I clearly heard their footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place - neighbors tuned radiation device on me when I moved trying to avoid it.
Murderers attacked my parents with neutron radiation device.

Acts of unprecedented violence of neighbors against my family showing their method of work: they work like terrorists and use the ideology which transferred to them from their senior family members who suspected to get training in terrorist camps in the country of their origin. They infiltrated to our country with aliyah to commit acts of terrorism. Government, instead of isolating them from the public, hired them to continue their ideological work.

יום שלישי, 24 במרץ 2015

לשלטון לא אכפת מחיי האזרחים - Government does not care about citizens lives


רוצחים ביצעו תקיפת ניוטרונים נוספת. תקיפות גרעיניות פשיסטיות מתרחשות כל יום ואנחנו מרסמים רק ממעט שאנחנו מצליחים לתפוס. כמה עוד תקיפות כאלו יש שאיננו מצליחים לתפוס?

עבור השלטון הקורבנות הם רק סטטיסטיקה, לא אכפת להם מהחיים שנלקחים בהוראה שלהם.

Murderers committed another neutron attack. Fascistic nuclear attacks are committed every day, and we publish only some of attacks that we manage to capture. How much more are of these attacks that we cannot capture?

For government victims are statistics, they don't care about lives that they order to finish.

יום שני, 23 במרץ 2015

מדוע וכיצד - Why and How

(תלחצו על הקישורים שיביאו אתכם לפוסטים שלי בבלוג שמסבירים בהרחבה)
הציבור מודאג משיעור התחלואה בסרטן. אבל אתם יודעים למה זה קורה. זה קורה בגלל שהשלטון החליט. כך הם רוצחים אותנו ואלפי אזרחים תמימים נוספים. זה שהם נתנו לעשות את זה לפושעים, זה לא פוטר אותם מאחריות אישית.

לפי תוכנית של השלטון כל אזרח לא שימושי יחלה וימות.  תזכרו שכל אחד מזדקן והופך לא שימושי בתור עבד.
חשבתם על זה, מדוע יש מעט מקומות בבתי חולים? הנה תשובה.

השלטון רוצה אותנו רק בתור עבדים שימושיים. כאשר אנחנו הופכים ללא שימושיים או לא נוחים פוליטים, הם יודעים כיצד להתפטר מאיתנו. בבלוג יש מלא ראיות לכך.

זה קורה לא רק איתנו,  אבל עם המון אנשים אחרים שאפילו לא מודעים לכך. לא לכך אחד יש רופא מומחה בבית ודוזימטר. אני ממליץ להתטייד בדוזימטרים של ניוטרונים. בארץ אי אפשר לחיות בלי זה, לא תדעו מאיפה בא הסרטן או מחלה קטלנית אחרת.

זה העתיד שאתם רוצים עבור ילדכם? בגלל שזה הולך ומחמיר.

(click on links which will bring you to my blog posts where I explain)
The public is concerned about cancer morbidity rate. But you know why it is happening. It happens because government has decided so. This is how they are murdering us and thousands of other innocent citizens. They gave a dirty job to criminals, but it does not exclude them from personal responsibility.

According to government's program each not useful citizen will get decease and die. Remember that one day everyone becomes old, and not useful as slave.
Did you ever think why there are so few places in the hospital? Here is an answer.

The government wants us only as useful slaves. When we become not useful or politically unwanted, they know how to get rid of us. In my blog you can see a lot of evidence for this.

This is happening not only with us, but with many other people who even do not aware about that. Not everyone have medical experts at home and dosimeters.While I do recommend to get a neutron dosimeter for you. In our country it is impossible to live without it, you will never know from where came the cancer or other lethal decease.

Is this the future you want for your children? Because it is going to be only worse.

ראיות של תקיפת ניוטרונים נוספת - Evidence for another neutron attack

רוצחים תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.Murderers attacked my parents at night with neutron radiation device.אחריות אישית - Personal Responsibility

כאשר גורלות של אנשים רבים נמצאים בידיהם של קבוצת אנשים קטנה בעלת שליטה, האם ניתן לסלוח להם על חיים שהם לוקחים?

האנשים שעומדים מאחורי תוכנית השמדת האזרחים שבמסגרתה מענים למוות עשרות אלפי אנשים תמימים על ידי מתקני קרינה גרעינית: יש להם אחריות אישית על כל אותם אנשים שמענים ועונו למוות במסגרת תוכנית השמדת האזרחים.
הם מחליטים מי יחיה ומי ימות, אבל בשבילם הקורבנות אלו רק מספרים של סטטיסטיקה כי את העבודה המלוכלחת הם נתנו לפושעים אכזריים בתמורה לחסינות מפני רשויות החוק על הפשעים שלהם. זה שמישהו אחר לוחץ על הכפתורים בשלט של מתקן קרינה גרעיני, זה לא פותר מאחריות אישית את האנשים שקיבלו את ההחלטות וכל מי שעמד בשרשרת הזאת. האחריות של מקבלי ההחלטות על חיי הקורבנות היא הגדולה ביותר.

אחריות אישית מוטלת על כל מי שיש לו יד בתוכנית השמדת האזרחים ולא משנה מה תפקידו בכוח. כל תפקיד שתורם להשמדה של אנשים תמימים בדרך כלשהי, החל ממקבלי ההחלטות, יועצים, פקידים במשרדים, שליחים, אנשי מחשבים המספקים את התקשורת, מי שמבצע את העבודה המלוכלחת ורבים אחרים. לכל אלה יש אחריות אישית.

When destiny of many people are in hands of small group of people with influence, can they be forgiven for lives that they are taking?

People who are standing behind citizens extermination program where tens thousands of people are tortured to death with nuclear radiation devices: they have personal responsibility for lives of all tortured and being tortured to death people as part of citizens extermination program.
They decide who lives and who dies, for them victims are only numbers in statistics because the dirty job done by cruel criminals who were hired for protection from law and order. The fact that somebody else pushing buttons on the control of nuclear radiation device, it does not exclude the decision makers from the personal responsibility, and all other people who are standing in the chain. Decision makers have the heaviest responsibility over all the lives that they are taking.

Personal responsibility rests  on all participants in citizens extermination program, and it does not matter which job he or she does. Each job contributing in any way to murdering of innocent people, starting with decision makers, consultants, clerks in offices,  delivery guys, computer technicians who set the communication, criminals doing a dirty job, and many others. All these people have personal responsibility.

יום שבת, 21 במרץ 2015

תקיפות נויטרונים ממשיכות - Neutron attacks continuing

היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. התקיפה בוצעה באותו זמן שבדירת החשודים הייתה נוכחת החשודה בתקיפות האכזריות ביותר.

בנוסף לזה בלילה היו 5 תקיפות גמא ופעמים מרובות ראינו רמות גמא גבוהות שמעידות על תקיפות נויטרונים (גמא משנית).

Today my parents were been attacked with neutron radiation device. Attack was committed when suspected in most cruel attacks resided in the suspected apartment.

Additionally we were been attacked 5 times at night with gamma radiation device and also we saw many elevated gamma which indicates neutron attacks (secondary gamma) .

עוד תקיפות נויטרונים מהירים - More fast neutron attacks


אתמול בלילה ישנתי שכנים רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים מהירים רב עוצמה בעל אנרגייה גבוהה בין 2.5~10 מגה אלקטרון וולט. בזמן התקיפה ראינו רמות גבוהות של קרינה גמא האופיינית לתקיפות נויטרונים (גמא משנית). בלילה פעמיים רמות קרינת גמא הגיעו ל40 מיקרו רנטגן לשעה.
ברשותינו יש מבחנות מדעיות שמייצרות בועות כאשר קרינת נויטרונים מהירים פוגעת בהם לפי עוצמת אנרגייה. המבחנות משמשות לספקטרומטריה כדי למדוד את טווח האנרגייה של מקור קרינה נויטרונים. הבועות הופיעו במבחנה של 2.5~10 מגה אלקטרון וולט. כבר סיפקנו ראיות ממבחנות האלו בעבר, הפעם אנחנו מצרפים עוד ראיות.

Yesterday at night when I was sleeping neighbors murderers attacked me with high energy neutron radiation device. Energy range of this attacks was 2.5~10 MeV. During the attack we saw elevated gamma typical to neutron attack (secondary gamma). We saw it at night twice when gamma rates got up to 40 uR/h. We have scientific bubble neutron detectors used for neutron spectrometry to find out energy range of neutron source. Bubble appeared on detector of 2.5~10MeV. We already provided evidence from bubble detectors before and this time we have more evidence.

יום רביעי, 18 במרץ 2015

תוצאות הבחירות - Results of elections


הבחירות הסתיימו, התוצאות שלהן הגיעו והכל נשאר כצפוי כרגיל. כלומר תקיפות קרינה גרעינית ממשיכות כסדרן. בצורה כזאת תקפו היום את אבא שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

הראיות מצורפות.
Elections have finished, the result was published and everything remains the same as expected. It means that nuclear attacks continuing as usual. This way today my father has been attacked with neutron radiation device.

Evidence has been attacked. 


יום שלישי, 17 במרץ 2015

האם הדמוקרטיה תנצח הפעם - Will this time win the democracy


היום יום הבחירות.

ישנה ועדה שעומדת בראשה של תוכנית השמדת האזרחים (הם פותרים בדיוק אותן דברים כמו ועידת ואנזה, גם הועדה הזאת הוקמה מטעמים פשיסטיים). חברי הועדה הם אנשים שמחליטים מי יחיה ומי ימות. לכל אחד מהם יש בית קברות פרטי משלו ובו הקורבנות שנרצחו מטעמו. כל חבר בועדה אחראי על תחום אחר ואנשים הופכים לקורבנות המסומנים כמטרות להשמדה מסיבות שונות. יש חבר בועדה שאחראי על הדמוגרפיה, יש מי שאחריאי על פוליטיקה וכד'.

אני מקווה שהפעם הדמוקרטיה תנצח ויפרקו את הועדה, יבטלו את תוכנית השמדת האזרחים ויעמידו לדין את האחראיים.

שכנים רוצחים שפועלים מטעם הועידה הזאת ניסו בכל כוחם למנוע מאיתנו לממש את הזכות הדמוקרטית ולהצביע. הם תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא ותקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

משפחתינו אינה יכולה להחשיב את הבחירות האלו בתור דמוקרטיות מכיוון שהופעל עלינו לחץ חסר תקדים כדי למנוע מאיתנו להתרכז לבחור והצביע.

להלן הראיות של תקיפת נויטרונים. בסירטון אפשר ליראות את מעבר המנה ב10 מיקרו סיוורט (זה אומר על פי יצרן של הדוזימטר שמדובר בנויטרונים מהירים - הוא מסוגל להבחין בין סוגי נויטרונים) והורים שלי מראים שדוזימטר נויטרונים עומד על שכבות עבות של פוליאטילן. פוליאטילן הוא חומר יעיל למיסוך נגד נויטרונים (יצרנים של הדוזימטר ממליצים להשתמש ב11ס"מ של פוליאטילן כדי לקבוע כיוון של מקור קרינה). זה אומר שהתקיפה בוצעה מלמעלה (אין מסביב בינינים או מקום אחר ממנו יכולה לבוא הקרינה הזאת) - דירת החשודים.

Today it is the elections day.

There is a board which manages citizens extermination program (they are solving same issues like Wansee Conference and this board also established because of same fascistic ideas). Members of this board decide who lives and who dies. Each one of members have his own cemetery of victims who were murdered on his behalf. Each member of the board responsible for his own field, somebody responsible for demographics, somebody for politics and etc.

I hope that this time the democracy will win and the board will be disassembled, citizens extermination program will be ceased, responsible people will be prosecuted.

Neighbors murderers who are working on behalf of this board attempted to prevent us from realizing our democratic right to vote. They attacked us multiple times with gamma radiation device and attacked my parents with neutron radiation device. 

Our family cannot consider these elections as democratic for us because unprecedented pressure was applied on us to prevent us from concentrating to chose and vote.

Here is the evidence for neutron attack. In the clip you can see the dose switching by 10 uSv (according to manufacturer of the dosimeter it means that fast neutrons - it can distinguish between neutron types) my parents showing that neutron dosimeter was standing on thick layers of polyethylene. Polyethylene is efficient shielding against neutrons (it is recommended by manufacturers of the dosimeter to use 11cm think  polyethylene to determine direction of neutron source). It means that attack committed from above (there is no anything else around like other buildings from where could be sourced this radiation) - suspected neighbors apartment.


יום שני, 16 במרץ 2015

מעשי טרור גלוים - Overt acts of terrorism

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה לפני שהפכו מפעילי ציוד קרינה עבור השלטון וזכו לחסינות פני רשויות החוק) הפגינו בלילה את השנאה והגזענות שלהם, את חוסר הפחד שלהם מרשויות החוק על ידי תקיפת נויטרונים נוספת נגדי. למרות הראיות המדעיות, הם בטוחים לחלוטין בחסינות מפני החוק שהשלטון מעניק להם בתמורה לכך שהם מענים למוות אזרחים בלתי רצויים שהשלטון החליט להפטר מהם. מה שהם עושים זה טרור גלוי לחלוטין, הם אפילו לא מנסים להסתיר את המעורבות שלהם.
להלן הראיות.

Neighbors murderers (drugs dealers known to the police who received immunity for crimes from the government) demonstrated at night  their hatred and racism, their total fearless of law by another neutron attack against me. Despite the scientific evidence, they are totally sure in their immunity provided by the government for torturing to death unwanted citizens from which government decided to get rid. They are committing acts of overt terrorism, even not trying to hide their connection to this.
Here is evidence.

יום ראשון, 15 במרץ 2015

עוד ראיות לתקיפות נויטרונים - More evidence for neutron attacks


נויטרונים זה סוג קרינה המסוכן ביותר שנמצא בשימוש אצל שירותים החשאיים בתור נשק לחיסול חשאי של אזרחים בלתי רצויים. כך קרינת נויטרונים הורגת. נויטרונים מהירים הם סוג המסוכן ביותר של קרינת נויטרונים.
במשך זמן רב בבלוג אני מספק ראיות לתקיפות נויטרונים מדוזימטרים מקצועיים. אבל עד עכשיו סיפקתי ראיות לנויטרונים רק מדוזימטר הזה, אבל כהוכחה לכך שתוקפים אותנו על ידי נויטרונים אספק עכשיו ראיות נוספות.
רכשתי סוג נוסף של מודד קרינה נויטרונים מסוג מבחנה עם בועות שנוצרות כאשר המבחנה סופגת קרינת נויטרונים. זה סוג פיסיקלי שלא תלוי בגורמים אחרים - המבחנות האלו לא מגיבות לקרינת גמא או כל דבר אחר. המבחנות הספציפיות שיש ברשותי מגיבות לנויטרונים מהירים ומיועדות לספקטרומטריה כדי למצוא באיזה טווח אנרגטי פועל מקור קרינה נויטרונים (יש מספר סוגי מבחנות שמיועדות להגיב לטווחים שונים של אנרגיית נויטרונים).
בתמונה המצורפת אתם יכולים לראות את המבחנה עם בועות שמעידה על כך שקרינת נויטרונים מהירים פגעה בה. המבחנה שהגיבה תואמת טווח אנרגייה של 1-2.5 מגה אלקטרון וולט. הקפתי בעיגול את הבועות. לאחר פגיעת נויטרונים הבועות גודלות עם הזמן, הבועה הקטנה היא מהיום בבוקר כאשר שכנים רוצחים הקרינו על הראש שלי עם מתקן קרינה נויטרונים.

עכשיו ברור למה ראינו רמות קרינה גמא גבוהות מהרגיל בחדר השינה שלי - זאת גמא משנית שנוצרה על ידי קרינת נויטרונים.

Neutrons are most dangerous radiation source used by secret services as covert murdering weapon of unwanted citizens. This is how neutron radiation kills. Fast neutrons are most dangerous sort of neutron radiation.
For long time in the blog I publish evidence for neutron attacks from professional dosimeters. However, till now I published evidence only from single type of dosimeter, however as proof that we are being attacked with neutrons I'll provide additional evidence.
I purchased another type of neutron dosimeter - it is bubble neutron detector which response only to neutrons. It is based on physical principles and it is independent from other factors - it responds only to neutron radiation but not for gamma and etc. These specific bubbles responding to fast neutrons and used for spectrometry to find the energy range of neutron radiation source (there are various bubbles for different range of energy response).
I have attached a picture where you can see the bubbles which indicate that detector was exposed to neutron radiation. The test tube which respond is for energy range of 1-2.5 MeV. I marked bubbles with circles. After neutron exposure bubbles are growing, the smallest is from this morning when neighbors murderers attacked me with neutron radiation device.

Now it is clear why we saw elevated gamma levels in my sleep room - it is secondary gamma created by neutron radiation.

האזעקה ששוב הצילה את אבא שלי - The alarm which saved my father's life again


שכנים רוצחים התנקשו בחיי אבא שלי על ידי תקיפת נויטרונים. רק אזעקה של קרינת מהדוזימטר הצילה את חייו. מספר רגעים לפני האזעקה, אבא שלי חש כאב ראש חריף (זה אומר ששכנים רוצחים כיוונו את מתקן הקרינה על הראש שלו).
מנת נויטרונים גדלה ב20 מיקרו סיוורט בזמן קצר, קצב קרינה בזמן התקיפה היהלפחות  100 מיקרו סיוורט לשעה (לשם השוואה טייסים בגובה רב מקבלים קרינת נויטרונים בקצב של 6 מיקרו סיוורט לשעה והוכח שיש להם שיעור תחלואה גבוה יותר במחלות מסויימות שקשורות לזה). רוצחים מפעילים מתקן קרינה נויטרונים באופן קבוע על מנת לצבור מנות קרינה קטלניות.

הסיבה לתקיפת קרינה גרעינית אכזרית במיוחד היא מבחירות שמתקרבות - השלטון מנסה להתפטר מכמה שיותר אזרחים בלתי רצויים (במיוחד כאלה שיצביעו עבור מפלגות בלתי נוחות - למשל מפלגות שאכפת להן מחיי אזרחים).

מצורף סרטון מזמן האזעקה, אמא שלי רצה לכיוון של אבא והוא מראה מנת קרינה.

Neighbors murderers committed assassination attempt of my father with neutron attack. Only alarm from dosimeter saved his life.
Few moments before the alarm my father felt a sharp pain in his head (it means neighbors murderers pointed the neutron device at his head) .
Neutron dose increased by 20 uSv in short time. Murderers use neutron device constantly to accumulate lethal doses. During the alarm, neutron radiation rate was at least 100 uSv/h (for comparison high altitude pilots receiving neutron radiation in rates of 6 uSv/h and it is proven that their morbidity rate for specific deceases is higher).
The reason for extremely cruel and overt nuclear attack is upcoming elections - government tries to get rid of as much as they can unwanted citizens (people who will vote for inconvenient parties - for example parties who cares about life of citizens).

I have attached movie of the attack, mother runs to father and he shows neutron radiation dose.רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים - Murderers attacked my parents with neutron radiation device


אתמול בבבוקר ב14 למרץ שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.
כאן מצורפות ראיות, כולל רגע מעבר של מנת קרינה נויטרונים שגדלה ב10 מיקרו סיוורט (זה אומר שרוצחים השתמשו במתקן קרינה נויטרונים מהירים - סוג קרינה המסוכן ביותר) .
כמו כן יש תמונה של ההורים שלי עם דוזימטר ורמות גמא גבוהות מהרגיל (גמא משנית שנוצרה על ידי נויטרונים - זה אומר שהרוצחים תוקפים אותנו פעמי מרובות).

Yesterday at 14 March morning time neighbors murderers attacked my parents with neutron radiation device.

Here in the evidence yo can see the moment when neutron dose switched by 10 uSv (it means that attack committed by fast neutrons which is the most dangerous source of radiation).
Also you can see picture of my parents with dosimeter and another clip with elevated gamma levels (secondary gamma caused by neutrons - it means that murderers attacking us multiple times).

יום שישי, 13 במרץ 2015

fascistic tortures from the night - עינויים פשיסטיים מהלילה

זה מאד כואב לראות אנשים קרובים ויקרים שנמצאים ליד מתפתלים מכאבים. כל אחד מבני המשפחה שלנו חווה את זה ורואה את יקיריו סובלים. בלילה אבא שלי ראה את אמא סובלת מכאבים כתוצאה מעינויים ואמא ראתה את אבא. וככה זה חוזר כל הזמן ואנחנו רואים סבל אחד של השני. למעשה הסדיסטים לא רק מענים אותנו למוות, אלא גם מתעללים בנו באכזריות בצורה מקסימלית ככל שהם יכולים. המטרה שלהם לגרום לנו לראות את אהובינו מתים בכאב. זה פשיזים.

במשך כל הלילה רוצחים עינו באכזריות את ההורים שלי. זה היה עינוי מניעת שינה עם ניסיונות התנקשות בחיי אבא שלי (בעזרת מתקן המשבש קצב הלב). רוצחים מענים למוות אנשים מבוגרים חולים בצורה כזאת שרק פשיסטים היו מרשים לעצמם.
רוצחים הפעילו במשך שעות ארוכות מתקן שמייצרת שדות אלקטרומגנטיות עוצמתיות ומשבש את כל המיכשור האלקטרוני, בישלו את ההורים שלי בעודם חיים על ידי מתקן מיקרוגל והשתמשו במתקן שגורם לרעש בלתי נסבל שלא מאפשר לישון. כמו כן מצאנו עדות לשימוש נגד ההורים שלי במתקן קרינה נויטרונים (ראינו רמות קרינה גמא גבוהות מהרגיל - גמא משנית שנוצרת מפגיעת קרינת נויטרונים בחלקיקים ומייצרת נוקלידים רדיואקטיביים).
בקובץ הראשון רואים קרינת גמא מוגדלת ובקובץ השני שומעים ברקע רעש כמו מנוע כלשהו שעובד קבוע.

It is very painful to see close and beloved people who are nearby twisted in pain. Each member of our family  experiences this and see his beloved ones suffering and twisting in pain. At night my mother sees my father suffering and father sees my mother suffering. It repeats all the time, we see our people suffering. Actually sadists not only torturing us to death, they also violently abusing us maximum as they can. Their goal to make us see our beloved ones dieing in pain. It is fascism.

During all the night murderers violently tortured my parents. It was sleep deprivation torture combined with assassination attempts of my father (with hearth rate disruption device). Murderers torture elderly people in way that only fascists could do.
Murderers used during all tortures time electromagnetic fields device which disrupted all electronics, cooked my parents alive with microwave device, and used device which causes insufferable noise and deprives from sleep. Also we saw evidence for neutron device usage (elevated gamma levels - secondary gamma created by neutrons which hit particles and make radioactive nuclides).
in the first clip you can see elevated gamma and in the second hear background noise which sounds like some heavy engine.


יום שלישי, 10 במרץ 2015

תקיפות במקומות ציבוריים - Attacks In Public Places


היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה גמא. התקיפה בוצעה ליד חנות מזון שמרבית הלקוחות שלה יוצאי ברה"מ לשעבר. כמו ברוב התקיפוץ זה נעשה בצורה הבאה: רכב נעמד מאחורי הרכב של אבא שלי, תוקף ונוסע מהמקום. גם הפעם התסריט היה זהה.
Today my parents were been attacked outside of our home with gamma radiation device. Attack committed near food shop where most of customers are immigrants from FSU. Attack committed like it usually happens: vehicle stands behind my father's vehicle, attacks and drives away. This time it was exactly like this.

Night's evidence - ראיות מהלילה


להלן ראיות של תקיפות גמא ליליות אותן ביצעו שכנים רוצחים במטרה לרצוח אותנו.
Here is evidence for night gamma attacks committed by neighbors murderers to assassinate us.
9 March

שכנים רוצחים הקרינו על הראש שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים בתמורה לחשיפה של לקוח סמים שלהם.
Neighbors murderers irradiated my head with neutron radiation device as revenge for revealing their drugs customer.


Drugs dealers working for elections - סוחרי סמים שעובדים עבור הבחירות

בלילה שכנים רוצחים תקפו אותנו 8 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (4 פעמים אותי ו4 פעמים את ההורים שלי). מטרת התקיפות להתיש אותנו כדי שנהרג בזמן הנהיגה (הם יודעים שהיום יש נהיגה ארוכה אצלי ואצל אבא שלי). לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו עוד אנשים. תקיפות האלו צריכות להחשב בתור ניסיון התנקשות בחיינו. בנוסף באכזריות בלתי אנושית עינו את אבא שלי, בישלו אותו בעודו חיי.
מתסבר שהשכנים הם לא סוחרי סמים לשעבר, אלא סוחרי סמים פעילים. הם משתמשים בחסינות מפני רשויות החוק ששירותים החשאיים העניקו להם תמורת זה שהם מענים למוות קורבנות. בגלל שחשפתי שלשום אדם שקיבל אצלם סמים, אתמול בלילה הם נקמו בי ותקפו אותי בעזרת מתקן קרינה נויטרונים.
 לאחרונה התקיפות נעשו אכזריות יותר בגלל שהבחירות מתקרבות. השלטון רוצה להבטיח שמפלגות הרצויות על ידם יבחרו. לכן הם מענים ורוצחים חזק יותר את האזרחים חשודים להצביע לא בעד השלטון הנוכחי.

בערב אפרסם ראיות אם אשרוד. אם לא, פניהם של החשודים יפורסמו אוטומטית.

At night neighbors murderers attacked us 8 times with gamma radiation device (4attacks against me and 4 against my parents). Purpose of attacks to exhaust us so we will get killed on drive because of fatigue (they know that myself and my father we both have long drives). They don't care if more people will get killed because of that. These attacks shall be considered as assassination attempts. Additionally hey tortured my father with unhuman cruelty, cooked him alive.
It comes that neighbors are not ex drugs dealers, they are active drugs dealers. They are using law immunity which they got from secret services for murdering victims to death. Day before yesterday I  revealed man who got drugs from them, so they revenged me with neutron attack yesterday at night.

Attacks became very cruel lately because elections coming closer. Government wants to make sure that their wanted parties will be elected. So they torture and murder harder citizens who are suspected to vote not for current government.

If I'll survive, I'll publish evidence at evening. If not, faces of suspected will be published automatically.

יום ראשון, 8 במרץ 2015

ביקור חשוד ותקיפת נויטרונים - Suspected visit and neutron attack

אתמול בערב חשוד הגיע לדירת החשודים. הוא נכנס עם ידיים ריקות, אחרי מספר דקות יצא עם חבילות.
בזמן שהוא היה בדירת החשודים, היו הזזות של ציוד כבד. מאוחר יותר בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. אנחנו חושבים שהחשוד עזר להזיז מתקני קרינה וקיבל על כך תשלום.
Yesterday at evening suspected arrived to suspected apartment. He entered with empty hands, but exited after couple minutes with some packages. When he was in suspected apartment, we heard movement of heavy equipment, Later at night, my parents were attacked with neutron radiation device. We think that suspected helped move radiation devices and got payment for that.

יום שבת, 7 במרץ 2015

שוב תקיפת נויטרונים - Again neutron attack

רוצחים שוב תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים (כך רוצחים בעזרת מתקן קרינה זה).
רוצחים עברו לטקטיקה חדשה והם מנסים לתפוס אותנו עם מתקני קרינה במקומות לא שגרתיים. אנחנו שומעים כל פעם שהם מזיזים את מתקן הקרינה הכבד למקום איפה נמצאים הקורבנות. כך למשל היום תקיפות נוטרינים בוצעה בשירותים (הם כבר נקטו בשיטות דומות בעבר).
כמו כן תקפו אותנו מספר פעמים על ידי מתקן קרינה גאמא בלילה (הוספתי שני סירטונים של התקיפות).

Murderers again attacked my father with neutron radiation device (this is how this device used for murdering). Murderers using now a little different tactics and attempting to catch us in not regular places. We hear them every time moving heavy radiation devices above places where victims reside. For example today neutron attack committed in the toilet (they already used similar methods in the past).
Also, they attacked us multiple times with gamma radiation device at night (I added clips of two attacks) .


עוד לילה עינויים טיפוסי - Another typical tortures night

אנחנו כבר לא זוכרים יום או לילה אחד שלא תוקפים או מענים אותנו. גם לילה של 6 למרץ היה לילה שגרתי של עינויים.
חשוב להבין שלא רק התקיפות גורמות לעינוי מניעת שינה, אלא גם התחזוקה של מכשירי המדידה. לעיתים הסוללות נגמרות בלילה, צריך לקום ולהחליף. אי אפשר לדעת מתי הסוללה תגמר, לכן אי אפשר להחליף מראש. בלילה הזה למשל נגמרה סוללה באחד מדוזימטרים של נויטרונים. אתם יכולים לראות את הסירטון עם האזעקה שלו. אנחנו לא יכולים לכבות את הדוזימטרים, הם חייבים לעבוד 24/7, מכיוון שאם מנכה את הזודימטר - מפעילי ציוד קרינה ינצלו את ההזדמנות כדי לגמור את חיינו על ידי מנת קרינה קטלנית.
כמו כן הוספתי סרטון של אחת מתקיפות גמא שאתם יכולים לראות היא העירה את שני ההורים שלי בלילה.

We do not remember a day or night when we were not been attacked or tortured. 6 March night was regular night of tortures.
Important to understand that not only attacks causing sleep deprivation torture, but also maintenance of dosimeters. Sometimes the battery drains at night and need to wake up and install a fresh one. It is not possible to know when the battery will drain, so we cannot initially change it. This night drained battery from one of neutron dosimeters. You can see the clip of its alarm. We cannot turn off dosimeters, they must run 24/7, because if we will turn off one of them - radiation equipment operators will use the chance to finish our lives with lethal dose of radiation.
Also, I added another clip, here you can see regular gamma attack from the night - this attack deprived from sleep my both parents.תקיפה במקום ציבורי - Attack in Public place

ב5 למרץ תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא במקום ציבורי (מרכז מסחרי גדול), כאשר מסביב היו אנשים שגם קיבלו מנת קרינה. התקיפה בוצעה מרכב המצויד במתקן קרינה. להלן הצילום מהמקום, כולל מפת GPS בזמן אמת. כמו כן תמונה של החשוד העיקרי שבדיוק עמד מאחורי רכב של אבא שלי בזמן שהייתה אזעקה של מונה גייגר.
At 5 March my parents were been attacked with gamma radiation device in public place (large shopping center), when many people were around and also got radiation dose. Attack committed from vehicle equipped with radiation device. Here is footage, including GPS coordinates and real time maps. Also suspected who was behind my father's car when Geiger counter alarm was sounded.


Purim party - מסיבת פורים

שכנים בדרך כלל מחריפים תקיפות בחגים. הפעם (4 במרץ ערב פורים) הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. זה כמובן בנוסף לתקיפות גמא ושאר סוגי העינויים.

Neighbors usually worsen attacks on holidays. This time (4 March Purim evening) they attacked my parents with neutron radiation device. It is additional to gamma attacks.