נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 27 בינואר 2015

הפגנת השנאה והגזענות - Demonstration of hatred and racism


בשביל הרוצחים יום הזיכרון הבין לאומי לשואה זה גם יום מיוחד. בשבילם זו חגיגת האידיאולוגיה שלהם, אותה אידיאולוגיה של היטלר. לכן ביום מיוחד הזה הם הפגינו את השנאה, הגזענות ואכזריות שלהם במלוא הכוח.
בם תקפו אותי בלילה 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא ועל ידי מתקן שלא אפשר לי להרדם. הם עינו אותי על ידי מניעת שינה במשך כל הלילה, המטרה שלהם להטיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. זו הייתה התנקשות בחיי. את ההורים שכנים רוצחים ניסו לרצוח על ידי שיבוש קצב הלב.
במהלך כל התקיפות שמענו צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקומות התקיפה.For murderers The International Holocaust Remembrance Day is a special day too. For them it is a celebration of their ideology which is the ideology of Hitler. Therefore they demonstrated on this special day their hatred, racism and cruelty in full power. They attacked me 4 times with gamma radiation device and deprived me from sleep with device which holds victim in stress. I have been sleep deprivation tortured all the night. Goal of murderers to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.
During all attacks we clearly heard footsteps and movement of heavy objects above place of the attack.יום הזכרון הבין לאומי לשואה - The International Holocaust Remembrance Day

עברו 70 שנה משחרור אושויץ.
מה השתנה ב70 שנה האחרונות מבחינת השואה?
בעבר השתמשו במחנות ההשמדה לעינוי ורצח של אנשים. היום הטכנולוגיה מאפשרת להפוך כל מקום מיקורים לתא השמדה בעזרת מתקני קרינה המבוססים על גלי קול, אלקטרומגנטיים וגרעיניים. מחנות השמדה גלויים נראים רע בעיני הקהילה הבין לאומית ופתרון כזה של עינוי ורצח חשאי מספק כניראה את השלטון.
תאי עינויים של העבר עברו שדרוג טכנולוגי ומאפשרים לבצע עיניים אכזריים ביותר של קורבנות, לגרום לאנשים להתפתל מכאבים - כל זה אפשרי מרחוק, ממרחק של עשרות מטרים ואפילו קילומטרים.
טכנולוגיה מודרנית מאפשרת ליראות דרך קירות ולזהות מיקום של הקורבנות, זה מאפשר לכוון את מכשירי הקרינה במדוייק על איבר הרצוי.
אכזריות וציניות של השלטון המודרני לא שונה מזו של היטלר.

מה מצופה לנו בעתיד הורוד כפי שהשלטון מתכנן? וירוסים גנטיים נגד אנשים מסויימים או קבוצות, ננו טכנולוגיות שיאפשרו לענות ולרצוח ביעילות רבה אנשים תמימים.

70 years passed after releasing Auschwitz.
What changed over last 70 years?
In the past people were murdered and tortured in extermination camps. Now the technology allows turn every place into torture chamber with radiation devices based on sonic waves, electromagnetic and nuclear. Overt extermination camps looks bad in eyes of an international community, but silent method of murder and torture satisfy needs of the government.
Torture chambers were updated with a modern technology and allow silently torture victims make them twisting in pain - all this can be done remotely, at distance of tens meters and even kilometers.
Modern technology allows see through walls, it allows precisely point radiation device at required victim's organ.
Cruelty and cynicism of a modern government not different from Hitler's/

What expecting us in the bright future as proposed by the government? Genetic viruses against specific people and groups of people, nano technologies which will allow murder and torture victims more efficiently.

יום שני, 26 בינואר 2015

ראיות לרדיפה פומבית - Evidence for public pursuing

לפני מספר ימים נסענו ברכב עם אבא ותקפו אותנו על ידי מתקן קרינה גמא. התקיפה התנהלה כרגיל, רכב עקב אחרינו, תקף וברח. אלא שהרמזור היה אדום ומפעילת ציוד קרינה חשודה היתה במבוכה כי רכב שלי עמד אחריו. הרמזור התחלף לירוק והתוקפת החשודה ניסתה להמלט במהירות גבוהה מאוד. אבל שוב לרוע המזל היה עומס תנועה ועוד רמזור אדום.

Few days ago my father and myself we were been attacked with gamma radiation device on drive. As usual attacker followed us, attacked and escaped. However unfortunately for her there was red light ahead and I was behind her.
When traffic light changed suspected attacker attempted to escape on very high speed, however again unfortunately for her there was a traffic jam and another red light.גל חדש של תקיפות בלתי אנושיות - New wave of inhuman attacks

בלילה האחרון שכנים רוצחים באכזריות בלתי אנושות עינו את שני ההורים שלי בעזרת מתקן קרינה אלקטרומגנטי. מתקן זה לא אפשר להרדם לכל בני המשפחה במשך כל הלילה. בנוסף באלימות בישלו ראש, איברים הפנימיים ורגליים לשני ההורים שלי.

זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים במהלך היום.

לאחר תקיפה זו החשודה בתקיפות האלו עזבה את דירת החשודים. אבל זאת רק ההתחלה, בדירת החשודים ביקרה בת משפחת החשודים החשודה בתקיפות האכזריות ביותר. זה אומר שמתחיל גל חדש של תקיפות בלתי אנושיות.

תקיפות כל כך אכזריות מעידפות שעבור התוקפים זה משהו אישי - הם מכורים לעינויים של אנשים אחרים, סדיסטים מניאקליים שלא יכולים להפסיק כי זה מקור השמחה שלהם. שנאה קיצונית שלהם והזענות הם המניעים מאחורי תקיפות בעלות אכזריות חסרת תקדים. אם לא יעצרו אותנוף אחרי שנמות הם ימצאו לעצמם קורבנות חדשים רק בשביל ההנאה.

Last night neighbors murderers violently torture my parents with inhuman cruelty. Murderers used electromagnetic device. This device tortured all members of my family with sleep deprivation all the night. Additionally they tortured my parents by cooking their heads, internal organs and legs.

It did not satisfy murderer's blood thirst. They attacked my parents with neutron radiation device.

After the attack suspected in these attacks left the suspected apartment. But it was only a beginning, suspected family member she is suspected in most cruel radiation attacks arrived to the suspected apartment. It means that starting new wave of inhuman attacks.

So cruel attacks can mean only one thing, for murderers it is personal - they addicted torturing other people, they are maniacal sadists and it is source of their happiness. Their extreme hatred and racism makes their attacks exceptionally cruel. When we will be murdered, they will find other victims for torture just for fun.
שידור קולות לתוך הראש - Transmitting voices into head

ישנו ציוד שמסוגל לשדר קולות לתוך הראש - מה שנקרא שמיעת מיקרוגל או קול לגולגולת.
בעזרת ציוד הזה ניתן לשדר קולות לראש הקורבן. קורבן שלא מבין מה קורה איתו עלול חשוב שמדבר איתו אלוהים, חוצונים, רוחות רפאים או איבד את שפיעותו.
שירותים החשאיים עלולים לנצל את זה כדי לגרום לאנשים לבצע משהו, למשל לרצוח מישהו, אפילו הקורבן עלול לרצוח ילדים של עצמו. אנשים שלא מודעים לעינין, במיוחד אנשים עם אמונות טלפות, מאמינים בחוצונים וכד' בקלות יאמינו לקולות האלה ויחשבו שמדבר איתם מישהו קדוש עבורם.
בצורה כזאת שירותים החשאיים עלולים ליצור סכיזופרניה או תופעות אחרות, למשל שירותים החשאיים עלולים לרצוח מישהו ולתלות אשמה על אדם שאיבד את שפיעותו כתוצאה מפעילות שלהם על ידי שידור קולות לתוך הראש השפעה על מצב רוח (יש מתקנים שמסוגלים לגרום לשמחה או דכאון כשרוצים). מאוד קל להאשים קורבן עם בעיות שפיות בפשע כלשהו, במקרה כזה לנאשם לא מאמינים בלי קשר למה שהוא יגיד.

There are devices capable to transmit sounds into head - it is called microwave hearing/voice to skull.
Using these devices voices can be transmitted into head of a victim. Victim who does not understand what is happening can think that god, aliens, ghosts or loss of sanity.
Secret services can use these technologies against people, make somebody do some action, for example murder somebody, even victim can murder his own children. people who are not aware about it, especially spiritual people with believes  can think that somebody holly is talking to them.
using this technique secret services can cause schizophrenia or something similar, for example secret services can murder somebody and blame some victim that he murdered because lost the sanity (as result of transmitting voices into his head). There are devices which can cause depression or happiness when operators need. It is very easy to blame victim who has sanity problems in some crime, nobody will ever believe a victim whatever he says.

יום שני, 19 בינואר 2015

ראיות יומיות לטרור גרעיני - Daily evidence for nuclear terrorism

בלילה שכנים רוצחים (טרוריסטים שמענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אותי בלילה רוצחים תקפו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא כדי לענות על ידי מניעת שינה, המטרה להשתיל טריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות - זה ניסיון התנקשות ממשי בחיי. בנוסף לזה תקפו בלילה פעם אחת את ההורים על ידי מתקן קרינה גמא.
במהלך הצוהוריים שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי פעמיים נוספות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

להלן ראיות.

At night neighbors murderers (terrorists torturing innocent citizens for the government) attacked my parents with neutron radiation device.
Murderers attacked me at night 3 times with gamma radiation device, the purpose of these attacks is sleep deprivation torture, they want implant death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue - it is actual assassination attempt. Additionally they attacked at night one time my parents with gamma radiation device.
During noon time murderer attacked twice my parents with neutron radiation device.

Here is evidence.מתחלקים בניסיון העינויים עם בני משפחה הצעירים - Sharing tortures experience with junior family members

אתמול בערב כאשר חזרה חשודה לדירת החשודים, זמן קצר לאחר מכן בוצעה תקיפת ניטרונים. ראינו התאמת זמן מושלמת בין החזרה לבין סימנים שמראים כי תקיפת ניטרונים מתבצעת - רמות גמא גבוהות מהרגיל.
חשוב לציין שתקיפה בוצעה בזמן שנחכו בדירה בני משפחה צעירים, זה החינוך שהם מקבלים מילדות - בני משפחה המבוגרים יותר הופכים את הצעירים למפעילי ציוד קרינה, מתחלקים איתם בניסיון העינויים שהם צברו.
להלן ראיות.

Yesterday at evening when returned suspected to the suspected apartment, short time after that neutron attack was committed. We saw perfect match in timing between the return and symptoms which clearly show that neutron attacks is committed - elevated levels of gamma radiation.
Important to mention that attack committed when junior members of suspected family were in suspected apartment, it is the education which they get from their senior family members - seniors teach junior ones to operate radiation devices, sharing the experience in tortures.
here are evidence.

יום שישי, 16 בינואר 2015

מתקני קרינה גרעיניים ללא השגחה במקומות ציבוריים - Nuclear radiation devices left without control in public places

אתמול תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בעבר מרבית תקיפות מחוץ לבית היו על ידי מתקן קרינה גמא, אבל לאחורנה ניראה ששיפרו את טכנולוגיית הניטרונים והתחילו להתקין ברכבים המצוידים לתקיפות מסוג זה.

הבשורות האלו רעות מאוד עבור כלל הציבור, זה אומר שהרבה יותר אנשים תמימים בלי לדעת יפגעו מחוץ לבית במקומות ציבוריים, בדרכים ממתקן קרינה המסוכן ביותר שקיים.

הפעם בראיות צירפתי מפה מצונזרת עם מיקום התקיפה, כמו שאפשר לראות תקפו את ההורים שלי במקום ציבורי - חניה של מרכז מסחרי גדול בו מסתובבים אנשים רבים.

זה אומר שיותר ילדים יוולדו עם מומים, סרטן ושאר מחלות קטלניות, יותר אנשים יחלו בסרטן בלי לדעת את הסיבה האמיתית. זו בדיוק תוכנית של השלטון שמקרין על אזרחים תמימים במטרה לרצוח בחשאיות.

רק שירותים החשאיים יכולים לגשת למקתני קרינה גרעיניים ללא פיקוח. כל שאר הארגונים מפוקחים ונבדקים באופן מחמיר מאוד - למתקנים האלו אין סיכוי להגיע לציבור.
רק מתקני קרינה שמיועדים לתקיפת אזרחים בחשאיות לא נמצאים תחת שום פיקוח, מסתובבים חופשי בבתי מיגורים אצל סדיסטים מניאקליים, פושעים שהוכשרו לרצוח אנשים על ידי עינויים בעזרת מתקני קרינה.

Yesterday my parents were been attacked outside of our home with neutron radiation device. In past most of attacks were gamma, however it seems that technology has been improved and neutron radiation devices now installed in specially equipped for attacks vehicles.

These are very bad news for the public, it means that more innocent citizens will be exposed without knowing outside of home in public places to most dangerousr sort of radiation currently exist.

This time in evidence I added GPS map with place of the attack, as you can see attack committed in large shopping center parking lot - it is a public place with many people around.

In means more children will be born with defects and cancer, more people will have cancer disease. This is exactly the fascistic plan of the government which irradiates innocent people in purpose to murder them silently.

Only secret service has access to to nuclear radiation devices without a control. All other organizations are under strict control and inspection of radiation devices - these devices have no chance get to the public.
Only nuclear radiation devices made for murdering silently innocent citizens are split around in houses and operated by maniacal sadists, criminals specially trained to operate radiation devices for murdering citizens. These devices operated without any control.


14 ינואר תוקפים תמורת סמים - Attacking for drugs 14Jan

בגלל שפרסמתי אתמול את החשודה בתקיפות האכזריות ביותר שהגיע לדירת החשודים למסור חבילה, שכנים רוצחים נקמו בי ותקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

בנוסף לזה שכנים רוצחים (טרוריסטים עם דם על הידיים שמענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) תקפו את ההורים שלי פעמיים עם מתקן קרינה ניטרונים.

רוצחים יודעים שתקיפות קרינה גרעיניות גורמות נזק לא רק לקורבנות, אלא גם לכל מי שנמצא מסביב, כולל ילדים קטנים בדירה שמתחתינו וגם נזק לתוקפים עצמם, כי חלק מקרינה חוזר. לכן הם לעיתים קרובות מזמינים לדירתם תוקפים חיצוניים שתמורת מנות סמים מבצעים את התקיפות.

Because I published face of suspected in most cruel attacks which arrived to suspected apartment to bring some package, neighbors murderers revenged me with neutron attack.

Also murderers (terrorists with blood on their hands torturing innocent citizens for the government) attacked my parents twice with neutron radiation device.

Murderers know that nuclear attacks inflicting damage not only to victims, but also everybody who is around, including our neighbors from apartment below where small children get radiation doses. Also murderers know that part of radiation coming back and attackers get large radiation doses, so many times they invite operate radiation devices people from outside who are attacking for portion of drugs.יום שלישי, 13 בינואר 2015

החבילה ותקיפות האכזריות שבאו לאחר מכן - The package and cruel attacks which came after

בלילה האחרון שכנים רוצחים עמלו קשות בניסיון התנקשות בחיי אבא שלי. במשך שעות ארוכות בלילה הם ניסו לרצוח אותו על ידי תקיפות קשות של מתקן שיבוש קצב הלב.
תקיפות אלו היו אכזריות במיוחד והן באו לאחר ביקור חשודה בתקיפות האכזריות ביותר, היא השאירה בדירת החשודים חבילה כלשהי. בדרך כלל אחרי הביקורים שלה משהו רע במיוחד קורה, גם הפעם הזאת לא הייתה יוצאת דופן.

Last night neighbors murderers worked hard on assassination attempts of my father. Long hours at night they attempted to finish my father's life with cruel attacks using hearth rate disruption device.
Exceptionally cruel attacks came after visit of suspected in most cruel attacks. She left some package in the suspected apartment. Usually after her visits something bad is happening, this time it was cruel as expected.


יום שני, 12 בינואר 2015

Taxes and modern slavery - מיסים ועבדות מודרנית

תוכנית השמדת האזרחים היא תוכנית בעלת אידיאולוגיה פשיסטית שבמסגרתה השלטון רוצה להשמיד חלשים. בנוסף לחלשים הם מוסיפים מגוון רחב של אזרחים בלתי רצויים מבחינה פוליטית וכד'. למעשה זה המשך דרכו של היטלר.

השלטון לקח על עצמו את הזכות לבחור למי מגיע לחיות ולמי לא. כל אחד מתישהו הופך לחלש, האנשים מזדקנים, אנשים שהם סבים של מישהו, הורים של מישהו, אותם השלטון משמיד. השלטון לא רוצה שאנשים יעבירו אידיאולוגיה שלהם לבני משפחתם, הם רוצים לתת את המידע שלהם. לכן הם לא רוצים שבחינוך ילדים יתעסקו סבים ויעבירו את המסורת המשפחתית, לכן בשלטון דואגים שהסבים לא יחיו מספיק. מתחת לאידיאולוגיה פשיסטית מתחבה הסיבה האמיתית והיא תעוות בצע, כל עוד אזרח שימושי, עובד ומשלם מיסים שומרים על חייו, ברגע שאזרח לא יכול לעבוד יותר או לא רוצים שיעבוד יותר אז משמידים אותו. משמידים שכבות שלמות של אוכוליה, מבצעים ניקויים דמוגרפיים, משתמשים באזרחים כעבדים שחיים כל עוד הם שימושיים - זו עבדות מודרנית. הכל משמש לצורך סיפוק רצון של פאונדלים שנמצאים בשלטון.

חשבתם לעצמכם מדוע המיסים כל הזמן עולים? כסף נותן חופש, השלטון רוצה לוודא שלאנשים לא יהיה כסף חופשי, הם רוצים אזרחים כבולים במחוייבות שעסוקים רק בהשרדות ואין להם מספיק זמן להרים את הראש ולהבין מה קורה סביבם. לכן מאכילים דרך התקשורת בשלל דיעות מהמגוון המותר כדי שאנשים יחשבו שיש דמוקרטיה, הרי לאנשים יש דיעות שונות כביכול. מי שיש לו דיעות לא מהמגוון המותר גם מוסיפים אותו לרשימת ההשמדה.

להלן ראיות מימים האחרונים של תקיפות ניטרונים שבוצעו על ידי רוצחים בשירות השלטון.

Citizens extermination program has fascistic ideology which is used by government to exterminate weak. Additionally to weak they exterminate people with unwanted political opinions and etc. This is continuation of Hitler's way.

Government assigned itself right to decide who lives and who dies. Everyone some day will become weak, people getting old, they are grandparents and parents of somebody and being exterminated by the government. Government does not want that people will get their own ideologies from the family, they want to create knowledge according to their needs. Therefore they don't want grandparents to educate children and transfer family's tradition, therefore government makes sure that grandparents will not live long enough. Behind the fascistic ideology hiding the real reason of extermination, it is greed. They want to use citizens when they are usable, can work and pay taxes - modern slaves. When citizen cannot work longer he becomes unwanted one and he is added to list of extermination. Entire groups of populations are being exterminated, demographic cleansing is performed. Useful citizens are used and not useful exterminated - this is modern slavery. Everything is used to satisfy will of feudal who are in the government.

Why taxes growing all the time? Money gives freedom, government does not want free citizens with free money, they want citizens bound in owning obligations who are only busy with surviving. They want citizens who do not have time to rise a head and see what is going on. People feed from media with range of allowed opinions to make them think it is democracy in everyone has its own opinion. However if somebody has opinion not from the allowed range we will be added to list of extermination.

Here are evidence of recent days, neutron attacks which were committed by murderers working for government.
יום רביעי, 7 בינואר 2015

רוצחים בשכנות - Neighboring murderers

מפעילי ציוד קרינה אלו ה אנשים שהוכשרו על ידי שירותים החשאיים כדי לתקוף אזרחים בלתי רצויים עבור השלטון. מפעילי ציוד קרינה עוברים הכשרות של שיטות עינויי ורצח באמצעות מתקני קרינה מסוגים שונים ומסוגלים לחולל שלל סימפטומים של מחלות ומספר סוגי מוות. את השיעורים המעשיים הם עוברים בבתי כלא תוך כדי עינוי אסירים או בהוסטלים לרצח קשישים.

שירותים החשאיים מציידים את מפעילי ציוד קרינה בשלל מתקני קרינה, כולל מתקני קרינה גרעיניים ומאכלסים אותם לגור במקומות שהשלטון חושב שצריך לרצוח אנשים תמימים, כגון הוסטלים, שכונות עוני, קרוב למיגורים של פוליטיקאים, בבניני משרדים איפה עובדים קורבנות שאי אפשר לתקוף אותם בביתם ועוד.

בדיוק כמו שכנים רוצחים שמענים אותנו ומתנקשים בחיינו, בבתים רבים בארץ יש מפעילי ציוד קרינה שעושים את אותו דבר עם התושבים המקומיים. כל קונפליקט עם שכנים הם פותרים על ידי הקרנות מפלצתיות של בני משפחה, כולל רצח ועינוי של ילדים.

שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים בלילה על ידי מתקן קרינה גמא ובמהלך היום תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. תקיפות גמא בוצעו בלילה בזמן הסופה, אף אחד לא היה יושב בלילה מחוץ לבית כדי לתקוף אותנו, זו הוכחה לכך שתקיפות בוצעו משכנות.

Radiation equipment operators were trained by secret services for attacking unwanted citizens for the government. Operators trained to use various types of radiation devices which can inflict several types of symptoms and deaths. Practical training done in prisons on prisoners and in hostels on elderly.

Secret services equip operators with radiation devices, including nuclear ones and populating them near victims to attack innocent citizens in hostels, poor neighborhoods, close to living places of politicians, in offices buildings for attacking people that they cannot access at their living places.

Exactly like neighbors murderers torturing us and attempting to assassinate, in many living places populated radiation equipment operators who are doing the same. Every conflict between neighbors they are solving with radiation devices, including nuclear irradiation of children.

Neighbors murderers attacked my parents at night 3 times with gamma radiation device and neutron attack was committed during daytime. When gamma attacks were committed at night, it was stormy weather, nobody would be near our hose to attack us like that. This is a proof that attacks committed from neighboring apartment.


יום שלישי, 6 בינואר 2015

ראיות לרדיפה בכל מקום - Evidence of pursuit in every place

לרוב אתם רואים בבלוג שלי ראיות של תקיפות מהבית. זה יכול ליצור רושם שכל מקור הצרות שלנו אלו הם השכנים שלנו. אבל מדובר במשהו הרבה יותר רחב היקף, מדובר על רדיפה אחרי אזרחים תמימים על ידי השלטון במטרה להשמיד אותנו בחשאיות. לכן זה לא יעזור לעבור דירה, לעבור עיר. ידיים הארוכות של שירותים החשאיים שמוצאים לפועל תוכנית השמדת האזרחים יצאו את הקורבנות שלהם בכל מקום בארץ.

השמדה גלויה של אזרחים על ידי אמצעים ושיטות גלויות לא פופולארית, זה יוצר הד תקשורתי ויוצר תדמית לא טובה למדינה. לכן במדינות מפותחות משתמשים בטכנולוגיה מודרנית כדי לעשות את אותו הדבר בדיוק מבלי לעורר חשד. בנוסף לזה על ידי יצירה של מחסומים ביורוקרטיים במקומות האסטרטגיים, כלומר מוסדות המדינה שאמורים לעזור לקורבנות, השלטון דואג כדי שהפרשה לא תדלוף.

באופן כזה היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית במקומות ציבוריים ובזמן הנהיגה על ידי מתקני קרינה גרעיניים. 4 תקיפות גמא ותקיפת ניטרונים. בעבר תקיפות ניטרונים מחוץ לבית היו לא פופולאריות, אבל כניראה שיפרו מאז את המתקנים ועכשיו הם מאפשרים התקנה קלה יותר ברכבים. בעבר מרבית תקיפות ניטרונים היו בתוך בינים, כמו דירות מיגורים בדומה למתקן קרינה שנמצא אצל שכנים רוצחים מדירה שמעלינו שתוקפים אותנו ללא הפסקה.

בנוסף לתקיפות מחוץ לבית, שכנים רוצחים כמובן תרמו את חלקם להשמדה שלנו, ניסו לרצוח את אבא על ידי שיבוש קצב הלב, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא ועינו את אבא בלילה במשך שעות ארוכות על ידי בישול איברים הפנימיים.

Usually you see in my blog evidence of attacks in our home. It can make wrong impression that source of all our troubles are our neighbors. However, I'm talking about something much wider, it is pursuing of innocent citizens by the government which does it to exterminate unwanted citizens. This is why it will not help to change apartment, travel to other city. Long arms of secret services will reach victims in every place in our country.

Overt extermination of citizens does not look good in eyes of international community. So in order to avoid suspicions, in advanced countries the same is done with secretly covert methods. Additionally they set bureaucratic barriers for victims to ensure that cases will not leak.

This way my parents were been attacked today five times from vehicles  with nuclear radiation devices outside of our home. Four gamma attacks and one neutron attack committed in public places and on drive. In past neutron attacks from vehicles were not popular, but probably neutron devices improved from that time, which allowed easier installation of devices in vehicles. In past most popular method of attacks with neutron devices was from building, like device which is located in neighbors murderers apartment from where they attack us from above our apartment.

Additionally to attacks outside, neighbors murderers contributed their part in our murdering: they attempted to assassinate my father with hearth rate disruption device, attacked my parents with neutron radiation devices at night and violently tortured my father all the night cooking his internal organs.