נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 31 בדצמבר 2014

בחירות מתקרבות ואיתן גם הלחץ - Elections coming closer and so the pressure

בחירות מתקרבות ולחץ להשלים משימות קריטיות גדל בהתאמה. השלטון חייב לוודא השלמת משימות עבורן קיבל מימון מלקוחותיו. תוכנית השמדת האזרחים אחת מתוכניות קריטיות כאלה, לכן תקיפות נגדינו ונגד קורבנות אחרים מתגברות.

שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. אותי תקפו 3 פעמים בלילה על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינויי מניעת שינה. תקיפות התחילו אחרי ששכנה החשודה הגיע לדירה בערב.

 בנוסף לזה שכנים החשודים חסמו את החניה בה אני חונה תמיד למרות שכל החניות מסביב היו פנויות, המטרה לגרום לכך שרכב שלי לא יהיה תחת כיסוי מצלמות אבטחה ולבצע פעילות חבלה.

Elections are coming closer and so pressure to complete critical missions. The government has to make sure to complete missions which were sponsored by their customers. Citizens extermination program is one of such critical missions, therefore attacks against my family and thousands other victims got worse.

Neighbors murderers attacked my parents 3 times with neutron radiation device. I was been attacked 3 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture. Attacks began after suspected neighbor arrived to apartment.

Additionally suspected neighbors blocked place where I park all the time, despite the fact that all parking places around were free. The idea behind this operation to make a sabotage action against my car.
יום שלישי, 30 בדצמבר 2014

מוצאים אנשים להורג בגלל איברים - People are executed because of organs

שכנים רוצחים התנקשו בחיי אבא שלי, הם ניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב. בנוסף לזה עינו אותו במשך כל הלילה באכזריות בלתי אנושית, בישלו לו ראש, איברים הפנימיים ורגליים.
שכנים רוצחים עינו אותי במשך כל הלילה. המטרה שלהם ליצור טריגר המוות על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות, לא אכפת להם אם על הדרך אקח אנשים אקראיים.

בתי חולים קיבלו לאחרונה מתקן מיוחד שמאפשר להוציא איברים מאנשים שמתו בעקבות לב. מתקן זה הגיע בעקבות כך שיש מקרים מרובים בהם בבתי חולים לא מצליחים לטפל.
מכיוון שאנחנו יודעים שיש מתקני קרינה שגורמים לשיבוש קצב הלב ועצירה המסוגלים לרצוח את הקורבן, לכן סביר להניח שמקור מרבית האיברים הוא באנשים שסומנו כקורבנות. זאת הסיבה שהרבה אנשים בכל הגילאים נפטרים בגלל בעיות לב. זה מראה עד כמה תוכנית השמדת האזרחים צוברת תאוצה, בקרוב יוציאו להורג אנשים לא רק בגלל סיבות פוליטיות וכלכליות, אלא בגלל שיש להם איברים שמישהו בעל השפעה צריך.

Neighbors murderers did assassination attempt of my father, they attempted to murder him with hearth rate disruption device. Additionally they tortured him all the night, cooked his internal organs, head and legs.
Neighbors murderers tortured me all the night too. Their goal was to implant death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue, they don't care if on this way some random people will also get killed.

Hospitals received special device which allows to extract organs from people died because of hearth problems. This device arrived because hospitals could not handle many cases like this.
We know that there are radiation devices which causing hearth problems and able to murder a victim, therefore we assume that most of people used as source for organs arrived exactly this way. This is the reason why some many people of all ages have hearth problems and cardiac arrests. It shows that citizens extermination program extending all the time, soon people will be executed not only because political or financial issues, but because somebody with influence needs their organs.

יום ראשון, 28 בדצמבר 2014

רוצחים מנסים להשתיל מחלה סופנית באבא שלי - Murderers attempting to implant deadly disease in my father

שכנים רוצחים (טרוריסטים שהסתננו עם עליה, סוחרי סמים ידועיםלשעבר וכרגע מענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) תקפו אותנו אתמול פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

מידי לילה הם באכזריות בלתי אנושית מענים את אבא שלי, מבלים את הראש, איברים הפנימיים ורגליים. המטרה של עינויים האלו להשתיל מחלה כזאת כמו שנפטר ממנה אדם אחר שסומן כמטרה משכונה שלנו.  בגלל סיבה זו השיטות האלו משולבות בתקיפות קרינה גרעיניות.

Neighbors murderers (infiltrated with aliyah terrorists, ex drugs dealers known to the police and not torturers f innocent people for the government) attacked us yesterday twice with neutron radiation device.

Every night they violently torture my father with inhuman cruelty, cooking his head, legs and internal organs. Purpose of these tortures to implant same disease like recently died other targeted individual in our neighborhood. This is why these methods combined with nuclear radiation attacks.
יום שבת, 27 בדצמבר 2014

Large scale mass massacre - טבח המוני בקנה מידה גדול

רק לשלטון יש אמצעים ומשאבים למבצע רחב היקף תוך שימוש בכוח אדם רב בחשאיות. רק לשלטון יש גישה בלתי מוגבלת למתקני קרינה גרעיניים שנמצאים תחת רגולציה מאוד קפדנית. לכן אסור לשכוח מי עומד מאחורי הפעילות רצח המונית הזאת.

אתמול שכנים רוצחים תקפו אותי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

Only government has means and resourced for large scale operations with usage of manpower and secrecy. Only government has unlimited access to nuclear radiation devices which are under strict control. Therefore we shall not forget who is standing behind this mass massacre.

Yesterday neighbors murderers attacked me twice with neutron radiation device,

שיטות רצח שמשתמשים נגדינו משתמשים נגד פוליטיקאים - Same murdering methods like used against us used against politicians

לעיתים קרובות בעיתונות אנחנו רואים אישים פוליטיים עם אותם סימפטומים ומחלות אופייניות כמו שיש לנו. יוצא ששלטון משתמש בנו לניסויים בבני אדם כדי ללטש את שיטות הרצח החשאיות כדי להשתמש מאוחר יותר לרצח של אנשים פוליטיים לא נוחים. בשבילם זה הנשק האולטימטיבי, מכיוון שהאנשים מתים עם סימפטומים טבעיים כביכול, כמו מחלה קשה כלשהי (מחלת ריאות, כליות, סרטן או דומות), בעיות לב ועוד.

מתקני קרינה גרעינית מבחינה הזאת מאוד פרקטיים כאשר הם רוצים לחסל מישהו, זה מוות בהשהייה שקשה לקשר סימפטומים עם גורם שלו, לרוב האנשים אין מונה גייגר ובטח אין גלאים של ניטרונים שהם הרבה יותר נדירים.

כאן אתם יכולים לראות ראיות נוספות לשימוש במתקני קרינה גרעיניים לרצח אנשים תמימים. ב25 לדצמבר הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

Recently we see many cases in media where politicians have same typical symptoms and diseases like we have. It comes that government performs on us illegal experiments on humans to improve their silent murdering methods  to use later for murdering not convenient politicians. For them it is the ultimate weapon, people die with natural looking symptoms, like some disease (lungs, kidneys, cancer and etc), hearth problems and more.

Nuclear radiation devices are very practical when they want to exterminate somebody. It is delayed death where very difficult to connect symptoms with their cause. Most people do not own Geiger counter, and even less have much more rare neutron detector.

Here you can see another evidence for using nuclear radiation devices to murder innocent people. At 25 Dec my parents were irradiated with neutron radiation device.


יום שלישי, 23 בדצמבר 2014

תקיפות חסויות באכזריות פנאטית - Overt cruel fanatic attacks

בלילה שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. כל תקיפות האחרונות מבוצעות על ידי אותה בת משפחת החשודים, היא אכזרית במיוחד ובקלות אפשר לזהות אותה לפי חותם של העינויים.
חשוב לציין שבכל אותן תקיפות ניטרונים ושאר תקיפות קרינה, גם שכנים שגרים מתחתינו מקבלים מנות קרינה, כולל ילדים קטנים שבמיוחד רגישים לקרינה. אבל לרוצחים לא אכפת, הם בלי למצמץ מוכנים לפגוע באנשים אקראיים מסביב העיקר להשלים את משימתם.

במהלך היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא בנסיעה. רכב עקף את הרכב של ההורים ותקף. לרוע מזלו בצומת היה אור אדום והוא נאלץ לעצור, אבל כאשר ראה שהורים שלי מצלמים אותו, זינק במהירות וברח באור אדום.

Last night neighbors murderers attacked my parents with neutron radiation device. All recent attacks are committed by same member of suspected family, she is exceptionally cruel and it is easy to determine her according to her unique signature of attacks. Important to mention that neutron attacks, and other radiation attacks, radiation reaches also neighbors from apartment below, including their small children who are especially sensitive to radiation. However, murderers do not care, they will hurt random people without a second thought when the goal to complete their mission.

יום ראשון, 21 בדצמבר 2014

20 Dec

שכנים רוצחים שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Neighbors murderers attacked my parents again with neutron radiation device.


19 לדצמבר ראיות - Dec19 evidence


יום שבת, 20 בדצמבר 2014

להקריב מיליונים עבור תעוות בצע - Sacrafice millions for greed

נשק גרעיני בצורת מתקני קרינה, מתקני קרינה מבוססים על גלי קול, מתקנים אלקטרומגנטיים וכד' - כל זה רק שלב מעבר מסורבל יחסית ויקר. כבר מפתחים את המילה ההבאה בנשק השמדה המוני נגד אזרחים תמימים.

בפיתוח נמצא נשק גנטי, מפתחים וירוסים ונאנו טכנולוגיות שאמורים להיות מסוגלים להתחבר רק לאנשים בעלי גנטיקה מסויימת, הם יוכלו לצמצם את הבחירה לעדות מסויימות ואפילו אנשים ספציפיים ומשפחות. כאן כל טעות עלולה לעלות חיים לאנושות כולה. לקבוצת אנשים קטנה שעושים הכל למטרת תעוות בצע לא אכפת, הם בשמחה יקריבו מיליונים עבור תוכניות הדמים שלהם.

ככל הניראה מסיבה הזאת הם לא חוששים להשתמש באופן גלוי בפושעים עבור העבודה המלוכלכת. הם מתכננים להשמיד אותם בטכנולוגיות החדשות בוצורה כזאת לנקות את כולם שהיו יכולים לתת עדות או יודעים משהו על המבצע. הפושעים אפילו לא יחשדו שמשמידים אותם, הם יחשבו שסתם חלו בשפעת או מחלה אחרת. שיטות דומות כבר היו בשימוש בארצות אחרות, העיתונאים היו בשוק,  כאשר כל המדענית הקשורים ומפעילים מתו באותו זמן ממגוון סיבות.

Nuclear weaponry in form of radiation devices, sonic radiation devices, electromagnetic devices and etc - all this only temporary and expensive step. Currently under development new sort of mass extermination weapon against innocent citizens.

Genetic weapon is a new word in mass extermination, special viruses and nano technologies are developed which can bind to specific genetics, they could select race or even specific people and families. Each mistake here can cost life for entire humanity. However small group which does everything for greed will gladly sacrifice millions for their bloody plans.

Probably this is the reason why they use overtly criminals for doing the dirty work now. They plan to exterminate them with new technologies too and this way to clean all who might give an evidence or know anything about the operation. Criminals will not even suspect that they are being exterminated, they will think it is regular flu or any other disease. Same practice already was used in other countries, journalists were shocked when all related scientists and operators died almost at the same time because various reasons.

יום שישי, 19 בדצמבר 2014

מחנה השמדה גדול חדש - New large extermination camp

תקיפות קרינה פנאטיות נמשכות, שכנים רוצחים תקפו אותנו שלוש פעמים עם מתקן קרינה ניטרונים. לפני התקיפה שמענו אותם גוררים ציוד כבד בדיוק מעל מקום שאנחנו יושבים, זה מאוד אופייני ואנחנו תמיד שומעים אותם גוררים ציוד כבד מעל מקום התקיפה.

מכיוון שהשלטון הנוכחי מתפרק לקראת הבחירות, הם בונים על זה שבבלאגן שיש עכשיו, אפשר לתקוף את הקורבנות באופן פתוח ללא נקיטת אמצעי זהירות של שמירה על סודיות.

כרגע ארצינו נמצאת הכי קרוב למטרת השלטון, כלומר למשטר טוטאליטארי מודרני שבעקרנותיו עומד פשיזים פאונדליזים. כאשר המשטר יתמסד באופן מלא, הוצאות להורג, עינויים, דיכוי יהיו מאוד פופולאריים וכמות הקורבנות תגדל מעשרות אלפים של עכשיו למיליונים.

במקום מדינה שאמורה להיות מפלךט לעם שלנו, על ידי שימוש המוני במתקני קרינה נגד אזרחים תמימים, השלטון הופך את המדינה שלנו למחלקה אונקולוגית, בסוף כולם יהיו כאן חולי סרטן.
כאשר קראו לנו לעלות לארץ, למעשה עשו את אותו הטריק שעשו פשיסטים  במלחמת העולם השניה כאשר קראו ליהודים להתאסף ומשם אספו אותם למחנות ההשמדה. כל ארצינו הפכה למחנה השמדה אחד גדול.


Fanatic radiation attacks continuing, neighbors murderers attacked us three times with neutron radiation device. Before the attack we heard movement of heavy equipment above the place of the attack, it is so typical and we hear it every time before attacks begin.

Current government disassembles before the elections, they count on the mess which allows them attacking the victims overtly without measures to keep safety.

Now our country is closest ever to goal of the government,  it means that modern totalitarian regime which is based on fascism and feudalism. After new regime fully will take place, executions, tortures and repressions will be very common and number of victims will grow from current tens thousands to millions.

Instead of being shelter for our nation, this country converted by the government with radiation devices to ontological unit, in the end all will have cancer disease. We called to repatriate here, while actually it is same trick like fascists did during WWII when commanded Jews to assemble and from there people were taken to extermination camp. All this country became big extermination camp.

Murderers are danger to the public - מרצחים הם סכנה לציבור

שכנים רוצחים מצידם מאוד שמחים להגביר את התקיפות ולתקוף אותנו, הם חולקים את שמחת העינויים עם בני משפחתם הצעירים ומלמדים אותם כיצד לענות אנשים תמימים וכיצד להפיק מזה את ההנאה המירבית.

אפילו אם תוכנית השמדת האזרחים תתפרק, כאלה כמו שכנים - מפעילי ציוד קרינה, יהיה להם ביקוש גדול מאוד, מכיוון שכל אחד ישמח לחסל ולענות את האויבים שלו בחשאיות בעזרת מתקני קרינה.

לכן מפעילי ציוד קרינה הם סכנה לציבור, לא רק בגלל הידע והציוד שיש ברשותם, אלא שעבור כל דבר הם עונים בדרך אחת: הם מענים למוות משפחות שלמות של אנשים תמימים עבור כל דבר, זה יכול להיות בתמורה לחניה לקויה, מילה לא במקום או סתם כי הם לא אוהבים מישהו. הם מהווים סכנה  לציבור.

Neighbors murderers very happy from their side to worsen the attacks, they share this happiness with their young family members and teach them how to torture innocent people, how to maximize their joy from it.

Even if citizens extermination program will disassemble, people like neighbors - radiation equipment operators will have very high demand, many people will use their service to murder and torture their enemies silently with radiation devices.

This is why radiation equipment operators are danger to the public, not because of their knowledge and equipment they have, but also because their answer to anything is only one: they torture to death families of innocent people for anything, it can be just parking issue, not nice word in the corridor or just because they don't like you. They are danger to the public.

יום חמישי, 18 בדצמבר 2014

חייבים לסיים לפני הבחירות - Must finish before elections

מכיוון שהבחירות מתקרבות מוקדם מהמתוכנן, השלטון רוצה לוודא השלמה של מספר תוכניות שלו לפני שהקדנציה נגמרת. בגלל סיבה זו כמות תקיפות נגד משפחתי עלתה מדרגה, כך שכנים רוצחים (טרוריסטים שהסתננו עם עליה, סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מפעילי ציוד קרינה שמענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) היום תקפו את ההורים שלי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

בבוקר התעוררתי בגלל אזעקה של דוזימטר. זה היה מחדר השינה של ההורים. רצתי לשם וגילינו שמנת קרינת ניטרונים עלתה ב20 יחידות! מסתבר שרוצחים ביצעו תקיפה ארוכה שגרמה להפעלה של אזעקה בגלל רמות קרינה גבוהות שמייצר מתקן קרינה ניטרונים דאוטריום טריטיום שלהם.
בקושי הספקנו לצלם את הראיות, אז היגיע עוד תקיפה. זה לא סיפק את צמאון הדם של שכנים רוצחים. הם תקפו את אבא שלי פעם נוספת לקראת ערב.

כמובן, עינו אותנו  במשך כל הלילה במגוון רחב של אמצעים, בישלו איברים הפנימיים, ראש, תקפו פעמים מרובות עם מתקן קרינה גמא.

ניראה שעבור השלטון תוכנית השמדת האזרחים חשובה מאוד, הם רוצים לוודא שדמוקרטיה תתפורר בהצלחה ובמקום יעלה משטר טוטאליטארי מודרני.

Elections are coming closer than it was initially planned, so government wants to make sure that some of its programs will be completed before the end of its term. This is why scale of attacks against my family jumped far ahead, this way neighbors murderers (infiltrated with aliyah terrorists, ex drugs dealers known to the police and now radiation equipment operators who torture to death innocent people for the government) attacked my parents 4 times with neutron radiation device.

This morning I waked up because of dosimeter alarm, it came from my parents sleep room. I ran to parents room and we saw that dose increased by 20 units! It comes that murderers did a long neutron attack which activated rate alarm by their neutron radiation device based on deuterium and tritium. We hardly managed to take photos of this evidence when another neutron attack has followed. It did not satisfy blood thirst of neighbors murderers.

Of course, they tortured us all the night with other methods, cooked internal organs and head, attacked multiple times with gamma radiation device.

Looks like for government citizens extermination program is very important, they want to ensure that democracy will be ruined, and new order of modern totalitarian regime will rise.

יום רביעי, 17 בדצמבר 2014

למה כל כך הרבה תינוקות עם סרטן - Why so many babies with cancer

תוכנית השמדת האזרחים כוללת עשרות אלפי קורבנות שתוקפים אותם על בסיס יומי עם מתקני קרינה גרעיניים. הוכחה לכך אתם יכולים לראות בראיות שאני מפרסם בבלוג. ציד אחר הקורבנות נעשה לא רק במקומות המיגורים, אלא במרכזי קניות ובכבישים. יוצא הרבה פעמים שלא רק הקורבנות מקבלים מנות קרינה, אלא גם אנשים אקראיים שנמצאים מסביב, כולל נשים בהיריון. עובר מאוד רגיש לקרינה גרעינית ששוברת את הDNA וגורמת למוטציה של תאים, לכן בקלות מתפתח סרטן.
תוכנית השמדת האזרחים כל הזמן מתרחבת, ציד אחרי קורבנות כל הזמן עולה בקנה מידה, לכן יותר ויותר אנשים נפגעים מקרינה ולכן עם הזמן אנו צפויים לראות הרבה יותר תינוקות שנולדים עם סרטן וילדים שחולים בסרטן.

הנה לדוגמא היום שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

פשיסטים של מלחמת העולם השניה רצחו נשים, ילדים ותינוקות. פשיסטים מודרניים שאחראיים לתוכנית השמדת האזרחים עושים את אותו הדבר לעם שלהם לא יותר טובים מאלה שהם שאבו מהם אידיאולוגיה.

Citizens extermination program contains tens thousands of victims which are irradiated on daily basis with nuclear radiation devices. The proof for this is shown in my blog where I post evidence of such attacks. Hunting victims done not only in living places, but also in large shopping centers, and on road. It comes that when victims are being attacked also random people around getting radiation doses, including pregnant women. Wombs are very sensitive for nuclear radiation which breaks the DNA and causing mutation of cells, therefore cancer is easily developed. 
Citizens extermination program extends all the time, scale of hunting after victims rapidly increases, therefore more and more people are getting hurt by radiation doses, so we are going to see number of toddlers and children with cancer growing all the time.

Here is example how neighbors murderers attacked my parents today 3 times with neutron radiation device.

Fascists of WWII murdered women, children and toddlers, moderns fascists responsible for citizens extermination program who are doing it for their own nation are not better form those they tool an ideology.כך רוצחים חוגגים חנוכה - This is how murderers celebrate Hanukah

בדרך כלל בחגים שכנים רוצחים מגבירים את התקיפות, זה האופן שבו הם חוגגים את כל החגים. בחגים נעשים פנוים בני משפחתם תלמידי בית הספר שגם מצטרפים לחגיגית עינויים והפעלת מתקני קרינה. בני המשפחה המבוגרים מלמדים את הצעירים יותר להיות סדיסטים מניאקליים מילדות.

אתמול ב16 לדצמבר שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

Usually on holidays neighbors murderers worsen the attacks, it is their way of all holidays celebration. On holidays when their family members children from school have free time they also join the celebration of tortures and operating radiation devices. Adults teach youngsters from childhood how to be maniacal sadists.

Yesterday at 16 Dec neighbors murderers attacked my parents twice with neutron radiation devices.
יום שני, 15 בדצמבר 2014

אנשים שמוכנים לעשות כל דבר עבור מנת סמים - People prepared to do anything for portion of drugs

רוצחים שוב הכו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זה היה בנוסף לעינויים בלתי אנושיים שנמשכו במשך כל הלילה.

אנחנו רואים ששכנים החשודים מכינים סדרה שלמה של אנשים שמוכנים לכל דבר, הם לקחו נרקומנים, נותנים להם סמים ובתמורה שולחים אותם לבצע משימות שאף אחד אחר לא היה מסכים. הם מכינים אותם כימעט להיות זומבי.

Murderers again attacked my parents with neutron radiation device. It was additionally to inhuman tortures which lasted all the night.

We see that suspected neighbors preparing special people who will be ready for any action, they took drug addicts, feeding them with drugs and sending them to do things which any other people would never agree. They prepare them almost like zombies.יום ראשון, 14 בדצמבר 2014

תקיפות ניטרונים פנאטיות - fanatic neutron attacks

לאחר שאתמול בערב הגיע התגבור למפעילי ציוד קרינה, שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי בפנאטיות בלתי אנושית 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בתקיפות שהיו במהלך היום השתתפה החשודה בתקיפות האכזריות ביותר.

After yesterday evening reinforcement arrived   to radiation equipment operators, neighbors murderers attacked my parents fanatically  3 times with neutron radiation device. In daytime attacks participated suspected in most cruel attacks.