נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 30 בנובמבר 2014

רוצחים חושפים אותנו למנות קרינה מפלצתיות - Murderers exposing us to monstreous radiation doses

המטוס טס בגובה רב בו אטמוספרה דלילה יותר ופחות מגינה מקרינה קוסמית, לכן טסים נחשפים לקרינת ניטרונים.
לפי אקדמית רפואה בין לאומית לתעופה וחלל (עמוד 16) : www.iaasm.org/documents/Cosmic_Radiation.pdf רמות קרינת ניטרונים שנחשפות עליהן הטסים היא עד 5 מיקרו סיוורט לשעה בטיסות ארוכות.

אותנו תוקפים במתקן קרינה ניטרונים רב עוצמה שמחולל רמות קרינה של מעל 100 מיקרוס סיוורט לשעה ומנות קרינה שאנחנו מקבלים מפלצתיות. תמונה עם רמות קרינה מצורפת לפוסט הזה.

לפני מספר ימים ביקרה חשודה בתקיפות האכזריות ביותר. לאחר כל ביקור שלה, שוהים בדירת החשודים מחריפים תקיפות נגדינו. גם פעם הזאת הייתה לא יוצאת דופן ורוצחים מקומיים תקפו בלילה האחרון את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זה בנוסף לתקיפות קרינה מרובות ביום שבת, יום אהוב על רוצחים מקומיים לצורך תקיפות.

Aircraft flies on high altitude where the atmosphere is tenuous and provides less protection from cosmic radiation, so people during the flight exposed to neutron radiation.
According to International Academy of Aviation and Space Medicine (page 16): http://www.iaasm.org/documents/Cosmic_Radiation.pdf people during long flights are exposed to rates of up to 5 micro Sievert per hour.

We are being attacked with high power neutron device which generates rates over 100 micro Sievert per hour and receiving monstrous doses of radiation. Picture with radiation rate is attached to this post.

few days ago visited suspected in most cruel attacks. After her visits usually residents of suspected apartment worsen attacks again us. This time it was not an exception and local murderers attacked last night my parents twice with neutron radiation device. Shabbat is their favorite day for most cruel attacks.


יום שבת, 29 בנובמבר 2014

Abandoned victims of radiation attacks - קורבנות הקרינה מופקרים

הבעיה של קורבנות קרינה בארץ שאין למי להתלונן או לפנות לעזרה. מוסדות המדינה ומקומות שאמורים לטפל בנפגעי קרינה קיבלו הנחיות כיצד לטפל בסוג כזה של תלונות. ההנחיות אומרות לשלוח את האנשים שמתלוננים להסתכלות פסיכיאטרית תוך כדי התעלמות מוחלטת של סימפטומים ותוצאות בדיקה אופיניות לפגיעה ממנות גדולות מאוד של קרינה.
למעשה מפקירים את נפגעי הקרינה למות מכאב וסבל ללא עזרה אמיתית.

אם לתאר את הסיטואציה בצורה ציורית, זה כמו בשדה קרב שעבר מרחץ דמים ושוכבים בו אנשים פצועים שבקושי חיים וזועקים לעזרה רפואית. מי שאמור להגיש את העזרה מסתובב בשדה הזה ואוסף פרחים בין הפצועים שמדממים למוות וגוססים. כל מי שזועק לעזרה, מפנים אותו פלסיכיאטר בטענה שזה הרופא שיעזור להם.

מדובר על מכונת השמדה המשומנת היטב של רצח אזרחים תמימים, תוך כדי שיתוף פעולה על מנת לוודא שנפגעי קרינה לא יקבלו עזרה של כל מוסדות המדינה שאמורים להגיש את עזרה לנפגעים. בארץ נבנתה תשתית להשמדה המונית על ידי מתקני קרינה ועינויים.

זה מזכיר מאוד מכנות ההשמדה של פשיסטים ממלחמת העולם השניה. הפקרה של נפגעי קרינה לגורל של מוות בסבל בלתי אנושי מוכיחה שמזמינים של תקיפות קרינה האלו הם מוסדות השלטון שעושים את זה בני עמם באופן ייזום.

The problem of radiation victims that in our county there is no place where they could complain or seek for help. State institutions that need to provide help to such victims got instructions how to threat such complains. Instructions say that they shall redirect victims of large radiation doses to psychiatric treatment, totally ignoring typical symptoms and tests results.
They actually abandon victims of radiation attacks for pain and suffering without real help.

If we will describe the situation graphically, you can imagine battle field where mass of people laying wounded and bleeding seeking for medical help. People who shall provide medical help instead of doing so collecting flowers in the field between the injured and dying people. Anyone crying for help redirected to psychiatry and told that this is the doctor who would help.

We are talking here about well lubricated machine for extermination of innocent citizens, when all state institutions who shall provide help to victims of radiation actually collaborate to ensure that help will never provided. In our country they built an infrastructure for mass extermination with radiation and torture devices.

It resembles extermination camps from WWII. Abandoning victims of radiation attacks for fate of inhuman suffering and pain proofs that this was ordered by government institutions which are doing it with their own nation in purpose.

יום רביעי, 26 בנובמבר 2014

26 Nov

שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי שוב במתקן קרינה ניטרונים, המטרה שלהם לרצוח את ההורים שלי בעינויים. לפני זמן קצר הגיע לדירת החשודים מפעילת ציוד קרינה כדי גם הלילה לענות אותנו באכזריות בלתי אנושית ולהמשיך לרצוח את ההורים שלי.

כנקמה על זה שפרסמתי סוג מתקן קרינה שהרוצחים משתמשים לעינויים (מתקן אולטרא סאונד בתדר 10-20KHZ), הם תקפו אותי בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה, כדי להשתיל בי טריגר המוות, כלומר רצו שאהרג בנהיגה כתוצאה מעייפות ולא אכפת להם אם על הדרך עוד אנשים תמימים ייהרגו.

Neighbors murderers attacked my parents again with neutron radiation device, purpose of these attacks to murder my parents with tortures. Short time ago arrived suspected operator to the suspected apartment, she arrived for violently torture us all the night and continue murdering my parents.

As revenge for my publishing of torture device which is used against us (ultra sonic device on 10-20KHZ frequencies) murderers attacked my 3 times at night with gamma radiation device, goal of the attack implant death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue, they don't care if random people will also get killed because of that.
יום שלישי, 25 בנובמבר 2014

25 Nov

תקיפות ניטרונים מאתמול לא סיפקו את צמאון דם של שכנים רוצחים (טרוריסטים שמענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון), הם שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

Neutron attacks from yesterday did not satisfy blood thirst of neighbors murderers (terrorists who torture to death innocent citizens for the government), they attacked my parents again with neutron radiation device.24 Nov

ביום הזה שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זה בנוסף לתקיפות גמא מרובות ולעינויים בלתי אנושיים על ידי מתקן אולטרא סאונד הפועל בטווח תדרים 10-20KHZ.

This day neighbors murderers attacked my parents twice with neutron radiation device. It is additionally to multiple gamma attacks and inhuman tortures with ultra sonic device which works on 10-20KHZ.
יום שבת, 22 בנובמבר 2014

מטרת התקיפות הבלתי אנושיות לגמור את חיי ההורים שלי - Purpose of inhuman attacks to finish my parents lives

עינויים בלתי אנושיים ממשיכים כרגיל. מידי לילה מענים הרוצחים את אבא שלי על ידי בישול ראש, איברים הפנימים ורגליים.

היום בערב היה ביקור של אחד ממשתתפי תקיפות קרינה האכזריים ביותר. מה שמענין, החשוד לא עלה לדירת החשודים, אבל כמו תמיד אחרי הביקור משהו רע קורה, גם הפעם הציפיות היו לא לשווה, רוצחים תקפו את שני ההורים שלי במתקן לשיבוש קצב הלב - המטרה שלהם לרצוח את ההורים.

Inhuman tortures continuing as usual. Every night murderers torture my father by cooking his head, internal organs and legs.

This evening visited one of participants in most cruel attacks. What is interesting the suspected did not went to the suspected apartment, however like usually after visit something bad happens, this time expectations also came true, murderers attacked my both parents with hearth rate disruption device - the purpose to finish lives of my both parents.

יום שלישי, 18 בנובמבר 2014

גזר דין מוות בעינויים לאנשים תמימים - Innocent people sentenced to death by tortures

בלילה הזה במשך שעות ארוכות רוצחים מקומיים עינו אותי באכזריות בלתי אנושית. זאת הייתה הנקמה שלהם על כך שחשפתי את שיטות העינויים שלהם והעדפות שלהם לענות אנשים חולים וסובלים מה שנותן לה הנאה מיוחדת.
כאשר הלכתי לישון, כמו לפני כל לילה של עינויים, שמעתי צעדים מעל מקום השניה שלי והזזות של ציוד כבד. העינויים הצפויים לא איחרו לבוא, הם באכזריות בישלו לי ראש, רגליים ואיברים הפנימיים.
זה היה לא רק נקמה ועונש על חשיפת הפשעים שלהם, הייתה להם מטרה להשתיל טריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאנ מעייפות.

במהלך היום שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

חשוב לציין שמאחורי עינויים פשיסטיים האלו עומד אירגון של השלטון שהקים מטה טרור לצורך השמדת אנשי עמם. הם גוזרים גזר דין מוות בעינויים על מאסות של אנשים תמימים  שהופכים לבלתי רצויים כאשר מזקדנים וצורכים קצבאות מהתקציב וסיבות רבות אחרות.

Last night local murderers tortured me for long hours with inhuman cruelty. It was their revenge for revealing their methods of tortures and the fact that they prefer to torture ill and suffering people and getting pleasure from it.
When I went to sleep, like before each tortures night, I heard footsteps above my sleeping place and movements of heavy equipment. Expected tortures came right away, they violently cooked my head, my legs and internal organs.
It was not only punishment and revenge for revealing their crimes, they also had goal to set a death trigger so I'll get killed on drive due to fatigue.

During daytime neighbors murderers attacked my parents with neutron radiation device.

Important to mention that behind these fascistic tortures standing government organization which created a terrorist organization for extermination of their own people. They sentence to death by tortures masses of innocent people who become unwanted when getting old because utilizing budget for pensions and many other reasons.

יום שני, 17 בנובמבר 2014

לגרום כאב הופך את שכנים רוצחים למאושרים - Causing pain makes neighbors murderers happy

שכנים רוצחים במשך כל הלילה הפגינו את השנאה, הגזענות והאכזריות שלהם כלפי ההורים שלי. הורים שלי אנשים מבוגרים וחולים, לכן עבור השכנים הם מהווים מטרה הכי מהנה לתקיפות, בתור סדיסטים מניאקליים הם נהנים לתקוף קורבנות סובלים במיוחד על מנת לגרום להם עוד יותר כאב וסבל, זה מה שהופך את הסדיסטים למאושרים. הם שילבו את כל האמצעים הקיימים על מנת לגרום לנזק המקסימלי ותקפו את ההורים שלי בלילה 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.
Neighbors murderers demonstrated all the night their hatred, racism and cruelty against my parents. My parent are elderly and ill, so for neighbors they are most enjoyable targets for tortures, as maniacal sadists they enjoy more when attacking suffering victims to inflict them more suffer and pain, it makes sadists happy. They combined all possible means to cause maximal damage and attacked my parents at night 6 times with gamma radiation device.
יום שבת, 15 בנובמבר 2014

מוטיבציה של רוצחים מקומיים - Motivation of local murderers

בלילה שכנים רוצחים באכזריות יוצאת דופן תקפו את ההורים שלי על ידי כל האמצעים האפשריים. הם שילבו תקיפה באמצעות מתקן אלקטרומגנטי, גמא וניטרונים (ראינו רמות גמא גבוהות מהרגיל שנוצרו על ידי חלקיקים רדיואקטיביים כתוצאה מניטרונים). רוצחים תקפו בלילה 4 פעמים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא ואותי פעמיים, סך הכל 6 תקיפות גמא. זה קורה כימעט כל יום, לרוב אני נמנע לאחורנה לפרסם ראיות יומיות כאלה, אבל כאן זה קרה בשבת.

בדרך כלל שכנים רוצחים תוקפים אותנו בשבת באופן אכזרי במיוחד. שירותים החשאיים לא מאלצים את מפעילי ציוד קרינה לתקוף ביום קדוש בישראל, יום שבת. לכן תקיפה כל כך אכזרית בביתינו עם מגוון רחב של אמצעים יכולה להיות רק משכנים רוצחים שעושים את זה ביוזמתם. רק שכנים מדירה שמעלינו יכולים בבנין הזה לעשות את זה, שכנים אחרים מלבדם שומר שבת. מכיוון שרוצחים רצו לעשות את הנזק הגדול ביותר, הם שילבו את כל האמצעים ביחד. המניעה שלהם לאכזריות יוצאת דופן בשבת היא שנאה וגזענות שלהם, אכזריות מניאקלית שלהם והדחף לענות ולגרום לסבל של אנשים.

At night neighbors murderers attacked my parents with exceptional cruelty sing all possible means. They combined electromagnetic attack with gamma and neutrons (we saw higher than normal gamma rates created by radioactive nuclides due to neutrons). Murderers attacked my parents at night 4 times with gamma radiation device and attacked me twice. Total of 6 gamma attacks at night. It happens almost every day, usually I'm not publishing this sort of daily evidence, however it happened at Sabbath.

Usually neighbors murderers attacking us on Sabbath with exceptional cruelty. Secret services do not force radiation equipment operators attack on holiday In Israel Sabbath. Therefore so cruel attacks of this type with such wide variety of means can be sourced only by neighbors murderers who are doing it on their own initiative. One neighbors from apartment above ours can do it in our building, other neighbors honor Sabbath. Murderers wanted to do as much damage as possible, so they combined all means together. Their motivation for exceptional cruelty on Sabbath is their hatred and racism, maniacal cruelty and their willing to inflict pain and suffer for people.
תקיפת קרינה בכל מחיר - Radiation attack in all costs

גם הלילה (14 נובמבר) שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

כמו כן במהלך היום רכב חולף תקף אותנו על ידי מתקן קרינה גמר במהלך הנסיעה. תקיפה הייתה טיפוסית כמו מרבית התקיפות מסוג הזה, הרכב התקרב מאחור, תקף ומיד לאחר מכן עקף וברח לכיוון נסיעה אחר. בתקיפה הזאת נפגע גם רכב שהיה קרוב עלינו ובתוכו שהה ילד שגם קיבל מנת קרינה (עבור ילדים זה הכי מסוכן).
למפעילי ציוד קרינה לא אכפת שעוברי אורך אקראיים גם יקבלו מנות קרינה, בשבילם העיקר לבצע תוכנית של תקיפות קרינה בכל מחיר נגד אנשים שסומנו כמטרות. אותו דבר קורה בביתינו, כאשר שכנים רוצחים תוקפים גם ילדים שגרים בשכנות מקבלים מנות קרינה מסוכנות האלו. רוצחים לא יכולים להגיע להסכמות עם השכנים שגרים מתחתינו ולבקש מהם להסתיר את הילדים שלהם בחדר אחר כי כאשר הקרינה חודרת דרך בטון חלק ממנה כמו מים דרך מסננת היא מתפזרת כמו גשם ומגיעה לכל מקום. חלק מהקרינה מפזרת אטומים וחוזרת כמו כדורי פינג פונג גם למפעילי ציוד קרינה. מפעילי ציוד קרינה חושבים שריצה לחדר אחר תגן עליהם מקרינה (הם מפעילים את מתקן הקרינה מרחוק), אבל הם לא מבינים את עקרונות הקרינה ופיסיקה גרעינית וגם מקבלים מנות קרינה גדולות מאוד. כך שמצד אחד הם רוצחים אותנו, אבל מצד השני הם גם מתאבדים וגם רוצחים אנשים לא קשורים שנמצאים מסביב.

כל מפעילי ציוד קרינה הם רוצחים מתאבדים.


This night (14 Nov) also my parents were been attacked by neighbors murderers with neutron radiation device.

Also, we were been attacked on drive from passing vehicle. It was typical attack like most of attacks from this type, vehicle approached, attacked and then overtaken us and escaped to different driving direction. In this attack child in nearby car also got radiation dose (for children it is most dangerous). Radiation equipment operators do not care that random people nearby will also get radiation doses, for them most important is radiation attack in all costs of targeted individuals. Same is happening in our hose, when neighbors murderers attacking us, children from neighboring apartment also get very dangerous radiation doses. Murderers cannot agree with neighbors living below our apartment to hide their children in some other room, because when radiation penetrates concrete part of it goes like water through a sieve and spreading like rain. Also part of radiation scattering atoms and like ping pong balls returning back also to radiation equipment operators. Operators probably think that when they run to other room it protects them from radiation (we hear them running every time before the attack - they operate the device remotely), but the fact is they do not understand the principles of radiation and nuclear physics, so they are also getting very large doses. So from one hand they are murdering us, but from the other hand they suicide and also murdering not related people from nearby.

All radiation equipment operators are suicide murders.

13 Nov

בלילה שכנים רוצחים (טרוריסטים שהסתננו עם עלייה והיו סוחרי סמים יודעים למשטרה לפני שהפכו למפעילי ציוד קרינה עבור השלטון) תקפו פעמיים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים בלילה.

המטרה של תקיפות ניטרונים האלו היא לרצוח את ההורים שלי. זה בנוסף לעינויים באכזריות בלתי אנושים שהרוצחים מבשלים את ההורים שלי בחיים כדי לגרום לכאב, משבשים קצב הלב ועוד.

כמו כן הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה גמא במהלך היום בחניה של מקום ציבורי בו תקיפות מסוג הזה מאוד שכיחות.

At night neighbors murderers (infiltrated with aliyah terrorists ex drugs dealers known to the police before they became radiation equipment operators for the government) attacked my parents twice with neutron radiation device.

Purpose of neutron attacks is to murder my parents. It is additionally to inhuman cruel tortures when murderers cooking my parents alive to inflict pain, disrupting hearth rate and much more.

Also, during daytime my parents were been attacked in parking lot of public place with gamma radiation device. In that place attacks are very common.

יום שלישי, 11 בנובמבר 2014

הכשרה אידיאולוגית - Ideological training

לפי אידיאולוגיה של מרבית אירגוני הטרור, הפגנת אכזריות גלויה מותרת. יותר מזה, האירגונים האלו מכינים את האנשים שלהם בדיוק בדרך הזאת ונותנים להם אידיאולוגיה שמצדיקה את הפשעים שלהם.


שירותים החשאיים הקימו אירגון טרור כדי לענות למוות את אזרחי ארצם (אזרחי ארצינו). הם לוקחים את הפושעים האכזריים ביותר ומכשירים אותם בתור סדיסטים מניאקליים כדי לרצוח אזרחים תמימים.
עבור שירותים החשאיים טרוריסטים מסתננים כוללים ערך מוסף כי כבר עברו את ההכשרה ויש להם את האידיאולוגיה הזאת. מסיבה הזאת נבחרו השכנים החשודים.
שכנים החשודים בינים ולילות ללא הפסקה מענים את כל בני משפחתי. אין לילה אחד שעובר ללא עינויים. בנוסף לאכזריות בלתי אנושית של העינויים הם רוצחים אותנו באיטיות על ידי מתקני GENOCIDE - מתקני קרינה גרעיניים. כך גם היום הם תקפו אותנו עם מתקן קרינה ניטרונים.

According to ideology of most terrorist organizations, public demonstration of cruelty is permitted. Moreover, these organizations training their recruits exactly in this way and giving them the ideology which justifies their cruel crimes.

Secret services established terrorist organization for torturing to death innocent own citizens. They recruit most cruel criminals and train them as torturers and maniacal sadists for murdering innocent citizens.
For secret services infiltrated terrorists have added value because they already have the required ideology and mental training. This is why suspected neighbors were chosen.

Suspected neighbors daily and nightly non stop torture with inhuman cruelty all members of my family. There is no one night when they are not torturing my parents and me.
Additionally to inhuman torture methods they use means of genocide for slowly murdering us, they use nuclear radiation devices. This way today we also were been attacked with neutron radiation device.5 Nov

רוצחים שוב תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Murderers attacked us again with neutron radiation device multiple times.