נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 26 באוקטובר 2014

שיטות פשיסטיות במיטבן - Best fascistic practices

היום בלילה שכנים רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בזמן התקיפה הרגשתי כאילו גשם חם פוגע וחודר אותי. הם כיוונו את המתקן על ראשי,הרגליים שלי ואשכים (רק אחת מבנות משפחת החשודים - סוטה מין מכוונת מכשירי קרינה על אשכים, בצורה כזאת היא מקבלת סיפוק).

במהלך היום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים במקום ציבורי, למעשה כמו הורסט שומן החזיק אסירים של מחנות השמדה למלא טפסים בזמן שהוא מקרין עליהם עם מתקן רנטגן, כאן את אבא שלי גם החזיקו במלכודת דומה. שיטות פשיסטיות במיטבן.

אתם עלולים להיות קורבנות קרינה בדיוק כמוני, אולי פשוט אתם לא יודעים.
בצורה כזאת משמידים עשרות אלפי אזרחים תמימים שלא מבינים מדוע בריאותם קורסת, מדוע הם חולים בסרטן ומנוע ילדים שלהם נולדים עם מומים וסרטן.

בארץ אי אפשר לחיות ללא מדי קרינה מכל סוג לכל בן משפחה.

Last night I neighbors murderers attacked me with neutron radiation device. During the attack i felt hot rain which hits and penetrates my body. They pointed the device at my head, legs and groin (only one member of suspected family - sexual deviant points radiation devices on groin, this is how she satisfies herself).
During daytime my father was attacked with neutron radiation device at public place, exactly like Horst Schumann held extermination camp prisoners to fill some forms and at the same time irradiated them with X ray device, here my father was held in similar trap. Best fascistic practices.

You also can be a victim exactly like me, maybe you just don't know.
This way tens thousands of innocent citizens are being exterminated, people who don't understand why their health degrades, why they get cancer, why their children have born defects of even cancer.

In our country it is impossible to live without dosimeters for all radiation types for each family member.
24 Oct

שכנים רוצחים תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הם העבירו את המתקן ממני לאבא שלי כדי ששנינו נחשף למנות קרינה המסוכנת ביותר. כפי שאפשר ליראות כתוצאה מתקיפת ניטרונים, במונה גייגר שהיה על ידי רואים רמות גאמא גבוהות מהרגיל, זה נוצר כאשר ניטרונים פוגעים בחומר ומוצאים ממנו חלקיקים רדיואקטיביים.מונה ניטרונים של אבא שלי העיד על תקיפת ניטרונים מהירים.
Neighbors murderers attacked us with neutron radiation device. They swiped the device from me to my father so we both will receive extremely dangerous radiation doses. As you can see, my Geiger counter shows elevated rates, it is caused by neutron radiation which hits the material and release radioactive particles.יום רביעי, 22 באוקטובר 2014

נורמות חשיפה לקרינה - Radiation exposure dose limits

נורמות חשיפה לקרינה נקבעו לאנשים בריאים, בעוד שבמסגרת תכנית השמדת האזרחים באופן סיסטמטי משתילים בקורבנות נקודות תורפה ומחלות על ידי מתקני קרינה, שדות מגנטיים, קלי קול בתדר נמוך וגבוה.
באופן סיסטמטי מחזיקים את הקורבנות בשדות מזיקים ומקרינים על איברים נבחרים לפי אבחונים רפואיים ומחלות שרוצים להשיג. למעשה יוצרים בגוף סובל חורים ונקודות תורפה רבות, שאחרי זה ינוצלו בשביל תקיפות במתקני קרינה גרעיניים להשלמת התהליך - כלומר לרצוח את הקורבן שעינו אותו למצב הזה.
נזק של תקיפות קרינה האלו הרבה יותר גרוע בנקודות תורפה שיצרו, איברים שנפגעו מראש במטרה לרצוח את הקורבן, אפילו מנות קרינה קטנות גורמות במקרה כזה נזק רב.

ועכשיו לעזרת תוכנית השמדת האזרחים לוביסטים מנסים לדחוף חוק המתת חסד, זה אפשר לקצר תהליכים וכך יוכלו בקלות לגמור את הקורבנות בבתי חולים. למעשה זה מאפשר להגדיל משמעותית את תפוקת השחיטה של אזרחים תמימים. התוצאה יהפכו את הרופאים לרוצחים.

כפי שאתם יכולים לראות לאחרונה, אני מפרסם ראיות על תקיפות ניטרונים מרובות נגד ההורים שלי. מטרת התקיפות האלו לגמור את חייהם של ההורים שלי, זה אמור להיות השלב הסופי של ההשמדה שלהם אחרי שהרוצחים בעינויים בלתי פוסקים כבר הכינו את התשתית.

בנוסף לכל זה, מנות קרינה שאנחנו מקבלים גבוהות מאוד, הן רחוק מאוד עוברות את כל הנורמות האפשריות, אבל למוסדות המדינה לא אכפת, הם לא מגיבים לתלונות ולא ביצעו שום חקירה או שום צעדים כדי לעזור לנו ולהפסיק את התופעה המסוכנת. מדוע? מכיוון שהם מעורבים ותוכנית השמדת האזרחים היא מטעם השלטון.

Radiation exposure dose limits were set to people with normal health, while as part of citizens extermination program in order to implant weak points and diseases irradiating victims with radiation devices, magnetic fields, high and low frequency sonic waves.
They hold victims systematically in harmful fields and irradiate chosen organs according to symptoms and diseases they want to implant. Actually in suffering body of victim they inflict multiple holes and weak points which will be used later for attacks with nuclear radiation devices to complete the process - murder of the victim which was tortured to this state.
Damage of these radiation attacks much more severe against victims because of weak points specially created for that, organs which were initially prepared for murdering the victim, so even small doses of radiation inflict big damage.

And now lobbyists trying to promote euthanasia law, it will allow to shorten the procedure and finish victims in hospitals. Actually it will allow increase productivity of innocent citizens massacre. As result doctors will become murderers.

As you can see in evidence which is recently provided in my blog, there are very intensive neutron attacks against my parents. The purpose of these attacks to finish my parents lives, it is the last stage of their extermination after murderers already prepared with non stop tortures a base for it.

Additionally to all this, radiation doses that we get are very large, they far exceed all possible limits, but state institutions don't care about it, they absolutely didn't react to any of our applications,  didn't do anything to help us and stop this dangerous thing. Why is that? Because they participate in all this, citizens extermination program committed on behalf of the government.

סניף מקומי של אירגון טרור פועל במרץ - Local branch of terrorist organization works hard

שכנים רוצחים תוקפים אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים בצורה מאוד אכזרית ואינטנסיבית. אלו הן רק תקיפות שהצלחנו לקלוט, אבל אני בטוח שהיו תקיפות רבות אחרות.
להזכירכם, קרינת ניטרונים היא קרינה גרעינית המסוכנת ביותר, היא לא יכולה לבוא ממקום טבעי מכיוון שאנחנו לא גרים בתוך כור גרעיני. לכן מקור קרינה הזאת יכול להיות רק תקיפות מכוונות על ידי ציוד שפושע רגיל לא יכול להשיג. ציוד הזה מספק השלטון לרוצחים דרך אירגון שירותים החשאיים לצורך טרור. זה אירגון טרור וכל מחנה תקיפה כמו דירת החשודים היא סניף.

חשוב להזכיר שתוקפים החשודים היו סוחרי סמים ידועים משטרה, ברגע שהם הצטרפו לאירגון טרור קיבלו הגנה מפני החוק. אירגון טרור מופעל על ידי השלטון במסגרת תוכנית השמדת האזרחים לצורך ניקוי דמוגרפי ורצח של אזרחים בלתי רצויים.

הרעיון של השמדת אנשים על ידי מתקני קרינה גרעיניים אינו חדש, זה כבר נעשה בעבר במחנות ההשמדה של הנאצים ובבתי כלא של שטאזי. עם הזמן רק טכנולוגיה השתנתה, השיטות והאידיאולוגיה נשארו ללא שינוי.

Neighbors murderers violently attacking us multiple times with neutron radiation device. These are only attacks that we managed to capture, while I'm sure that there are a lot more.
Just to remind you, neutron radiation is most dangerous sort of nuclear radiation, it cannot be from natural source because we are not living in nuclear reactor. It means that it is an artificial source of radiation which sourced by equipment that regular criminal cannot get. This equipment is supplied to murderers by government's secret services for terror acts against innocent citizens. This is terrorist organization and each attack camp like suspected apartment is branch of it.

Important to remind also that  suspected attackers were well known to the police drug dealers, after joining to terrorists force they got protection from law. This terrorist organization belongs to government as part of citizens extermination program for demographic cleansing and extermination of unwanted citizens.

The idea of using nuclear radiation device for extermination isn't new, it was done before in Nazi extermination camps and Stasi prisons. With time only technology changed, methods and ideology is the same.

21 Oct

שכנים רוצחים תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים כאשר צפינו בטלויזיה.
Neighbors murderers attacked us with neutron radiation device while we watched TV.


19 Oct

שכנים רוצחים תרפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים במהלך יום.
Neighbors murderers attacked my parents with neutron radiation device during daytime.


יום ראשון, 19 באוקטובר 2014

תקיפה בדרכים - Attack on road

לפני זמן קצר הותקפתי על ידי רכב מסחרי בכביש. הסכימה הייתה סטנדרטית: הרכב חתך את דרכי בסיטואציה שלא היה לו איך לעשות את זה בביטחה. אחרי שהוא ביצע את התקיפה, הוא עבר לנתיב הימני ונסע לאט.  זו הייתה סיטואציה מסובכת על הכביש, היה חושך ודרך הייתה חלקה בגלל הגשם.
Short time ago I was attacked on road by commercial vehicle. It was standard scheme: vehicle cut my way in situation when there was no chance to do it safely. After he committed the attack, he switched to right lane and drove slowly. It was difficult situation on the road, it was dark and rainy wet road.


מקריבים אנשים כדי להשביע צמאון הדם של מניאקים - Sacraficing people to satisfy blood thirst of maniacs

אנשים נורמטיביים לעולם לא יסכימו לענות למוות אנשים תמימים, לכן השילטון לוקח לעבודה הזאת טרוריסטים שמבחינה אידיאולוגית מוכנים לעבודה כזאת.

בלילה שכנים רוצחים (טרוריסטים שמענים למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. המטרה שלהם לרצוח את ההורים שלי במהירות, להן מידי לילה הם תוקפים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

לתת מתקני קרינה גרעיניים לידיים מגואלות בדם של טרוריסטים זו סכנה גדולה לציבור, טרוריסטים שהפכו לסדיסטים מניאקליים וממש נהנים לענות אנשים ירגישו את עצמם אומללים אם לא היו להם מטרות לעינויים. במקרה כזה הם יבחרו מטרות לעינויי בעצמם.  הם נהנים יותר לענות אנשים חסרי ישע,  לכן הם עלולים לבחור במור מטרות לעינויים ילדים וחולים. אבל מה אכפת לשלטון? יש הרבה אנשים ואין להם בעיה להקריב כמה כדי להשביע את צמאון הדם של רוצחים מניקליים.

בנוסף, הבוקר רוצחים התתמשו במתקן אלקטרומגנטי שיוצר הפרעות כדי שלא נוכל ללקט ראיות, בדיוק כמו שהם עשו אתמול.

Normative people will never agree torture to death innocent people, therefore government hires terrorists for this job who are ideologically ready.

At night neighbors murderers (terrorists who torture innocent citizens for government) again attacked my parents with neutron radiation device. Their goal to murder my parents quickly, so every night they attack with neutron radiation device.

Putting nuclear radiation devices in bloody hands of terrorists is great danger for the public, terrorists who became to maniacal tortures really enjoying torture people and feel unhappy if have no targets for torture. In this case they will find torture targets by their own. They enjoy more torture helpless people, so they can chose for torture children and ill as their prime targets. But what does care the government? There are a lot of people and they have no problem sacraficing some to satisfy blood thirst of maniacal murderers.

Additionally this morning murderers used electromagnetic fields disruption device so we could not gather the evidence, exactly like they did yesterday.יום שבת, 18 באוקטובר 2014

שימוש נגד בני אדם במתקני קרינה שמיועדים נגד ציוד של אוייב - Using against humans radiation devices which intended against hostile equipment

אתמול בערב מרבית בני משפחת החשודים עזבו את הדירה. רק נשאר מפעיל ציוד קרינה. כפי שהיה צפוי, בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זה בנוסף לתקיפות גמא מרובות. בכל תקיפה שמענו צעדים מעל מקום התקיפה, הזזות ציוד כבד ורגע לפני תקיפה ריצה מהמקום. אחרי זה שוב צעדים ושוב הזזות.
כאשר אבא שלי הלך להעביר ראיות של תקיפות, רוצחים הפעילו מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה שהעלה מאוד את קצב הלב של שני ההורים שצפו בראיות מתקיפות הלילה, שדה אלקטרומגנטי הזה שיבש פעולת המחשב ואי אפשר היה לנגן את הקבצים. אתם יכולים ליראות איך ניראית תמונה מסירטון וידיאו בזמן שרוצחים הפעילו את המתקן. אותו מתקן היה בשימוש בתור התעללות כאשר ראינו טלויזיה לפני כמה זמן, וגם כאשר היינו במרכז הארץ וסוכנים רצו לתקוף ללא ראיות. מחולל שדות הזה נועד לשימוש נגד ציוד של אויב, אבל כאן משתמשים בו נגד בני אדם תמימים.

Yesterday at evening most members of suspected family left the apartment. Only radiation equipment operator has stayed. As it was expected, at night my parents were been attacked with neutron radiation device. It was additional to multiple gamma attacks. On each attack we heard footsteps and movement of heavy equipment above the place of the attack, right before the attack they always run away. After the attack they return and we hear again footsteps and movements.
When my father went to process the evidence from the night, murderers engaged very powerful electromagnetic device which disrupted hearth rate to my both parents while they watched video. Also electromagnetic field was so powerful, it disrupted the computer and it was impossible to play the files. You can see how looks the picture from clip when murderers used that magnetic fields generator. Same device was used when we watched TV some time ago, and when we were in center of country and agents wanted to attack us without evidence.
This fields generator intended to use against hostile equipment, but here this device used against innocent people.יום חמישי, 16 באוקטובר 2014

Government uses terrorists for political murders - השלטון משתמש בטרוריסטים לרצח פוליטי

בכל החגים תוקפים אותנו באופן אכזרי במיוחד. בחגים בבית רק שכנים יכולים לעשות את זה, עכשיו זה חג שמחת תורה, אבל בשביל שכנים רוצחים כל חג הוא הזדמנות תקפוף ולרצוח. אין להם שום קשר ליהדות, בגלל זה הקהילה שלהם קוראת להם "אחרים". הם הסתננו ביחד עם העליה כדי לעשות טרור. שירותים החשאיים מעבידים את הטרוריסטים בדיוק למטרה לשמם הם הגיעו.
בלילה טרוריסטים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. כאשר הרוצחים תקפו, אבא שלי הרגיש את אלומת הניטרונם חודרת את גופו, הוא התעורר בגלל זה בלילה וראה מנת קרינה שגדלה. זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, אם ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב.
תקיפות אכזריות במיוחד בחגים מראות את קשר התוקפים ליהדות. אצלם זאת אכזריות גנטית של קניבליזים. השלטון בשמחה מנצל את זה לרצח פוליטי ומשתמש בטרוריסטים. אף אחד אחר לא יסכים לעשות את העבודה המלוכלכת של רצח חפים מפשע בדרכים האכזריות ביותר.
On all holidays we are being attacked with exceptional cruelty. On holidays attacks in house can be committed only by neighbors, now it is Simhat Torah, but for neighbors murderers each holiday is happiness (simha) because it is an opportunity to attack and murder. They have no connection to the Judaism, this is why their community call them "others". They infiltrated to our country with aliyah to commit in terror. Secret services hiring terrorist for this exact reason.
At night terrorists attacked my parents with neutron radiation device. When murderers attacked, my father felt the neutron beam penetrated his body and waked up - he saw that neutron does was increased. It did not satisfy murderer's blood thirst and they attempted to murder my father with hearth rate disruption device.
Exceptionally cruel attacks on holidays showing the connection of attackers with the Judaism. They have genetic cruelty and cannibalism. Government gladly using it for political murders by hands of terrorists. Nobody else will agree to do the dirty job of murdering innocent people in most cruel ways.


Share the happiness - לחלוק את השמחה

אתמול שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. תקיפה אחת הייתה ביום (14 אוקטובר) ותקיפה אחת בלילה (15 אוקטובר) - רוצחים תקפו את אמא שלי, היא התעוררה לאחר התקיפה וראתה את מנת ניטרונים.
בכל תקיפה בבירור אנחנו שומעים הזזות של ציוד כבד מעל מקום התקיפה וצעדים של התוקפים. הם אפילו לא מנסים להסתיר את המעורבות שלהם לתקיפות. יותר מזה, הם מערבים בתקיפות האלו בני משפחה אחרים שלהם וחברים. בשביל רוצחים לתקוף ולענות אותנו זו שמחה גדולה, זה הדבר היחיד שמשמח אותם בחיים, הם חולקים בשמחה הזאת עם מקורבים שלהם ומערבים אותם בפעילות רצח הזאת.
Yesterday neighbors murderers attacked my parents twice with neutron radiation device. One attack was during daytime (14 Oct) and second attack was at night (15 Oct) against my mother - when murderers attacked, mother waked up at night and saw expected neutron dose. On each attack we hear footsteps and movement of heavy equipment above place of the attack. They even not trying to hide their connection to these attacks. Moreover, they  share it with members of their family and friends. For murderers it is great happiness to attack and torture us, this is the only thing in the life which makes them happy, they share this happiness with people close to them and involve them in this murdering activity.יום רביעי, 15 באוקטובר 2014

Euthanasia - המתת חסד

לאחרונה רוצים להעביר חוק שמאפשר המתת חסד.

התועלת מחוק הזה ברורה לי לחחלוטין בתור קורבן של תוכנית השמדת האזרחים. במסדרת תוכנית השמדת האזרחים מענים את האנשים למוות, מקרינים על ידי מתקני קרינה גרעיניים כדי להשתיל מחלות ולקצר תוחלת החיים. למעשה מדרדרים את מצב הבריאותי של הקורבן ומבאים אותו למצב בלתי נסבל שהקורבן כל כך סובל ממחלותיו שאינו רוצה להמשיך לחיות. והנה באה לעזרתו  המתת חסד. רוצים לעשות למעשה פס ייצור של השמדה מהתחלה עד הסוף כמו שהיה במחנות ההשמדה של הנאצים בזמן מלחמת העולם השניה.
הבעיה עם סתם לענות למוות וזהו כמו שעושים היום, שזה לוקח יותר מידי זמן ומבזבז משאבים רפואיים בלנסות להציל אנשים כאלה. מישהו רוצה לחסוך את התקציב ולקצר תהליכים: להביא את הקורבן ללמצב בלתי נסבל כדי להרוג אותו בדרך ליגיטימית המעוגנת בחוק.

Lately there is a work to enable law of euthanasia.

As victim of citizens extermination program, the benefit of such law is clear for me. As part of citizens extermination program victims tortured to death with nuclear radiation devices to implant deadly diseases and shorten the lifespan. They are actually degrading health of the victim to state when it is insufferable, so victim does not want to continue his live. And here comes the euthanasia. Actually they want create a conveyor of extermination which will look like it was in Nazi extermination camps during WW2.
The problem that just torture to death takes too much time, and it also consumes medical resources to try saving the victim. Somebody wants to save this and shorted the process: bring victim to insufferable health state in order to murder him in law legitimized way.

Blue blood - הדם הכחול

תוכנית השמדת האזרחים היא מאוד דרסטית ואכזרית, מענים באלימות בלתי אנושית מאסות של אנשים ומקצרים את חייהם, הכל כדי שהמוות יראה טבעי. ברור שאחת הסיבות היא תעוות בצע בצורה כזאת השלטון מנסה לפתור משבר של קרנות פנסיה שלא יהיה מספיקות לשלם לכל אותם אנשים שהרוויחו אותה וצברו במשך השנים שעבדו.
אבל מסתבר שיש עוד סיבה. כפי שידוע לכולם, תוכנית השמדת האזרחים מנוהלת על ידי אליטות ששולטים בעולם.
מסתבר שהיסטורית היו קיימים בני אדם עם דם כחול, במקום אלמנט של ברזל כמו בדם שלנו היה להם נחושת וצבע הדם שלהם היה כחול. בזכות אלמנט הזה הם לא סבלו ממחלות ורפוי היה מהיר מאוד, אבל הבעיה שלהם הייתה CO2. ברמות גבוהות של CO2  בורידים שלהם היו נוצרות חסימות והם היו מתים.
כפי שידוע האנושות המודרנית פולטת המון CO2 באורך חיים שלנו זה כולל מפעלים, כלי רכב, גידול בעלי חיים למאכל ועוד. כלומר למעשה האנושות המודרנית מייצרת CO2 שהורג את האנשים עם הדם הכחול. בעבר אשים עם הדם הכחול נחשבו אליטות ואפילו אלים, מה אם לא כולם מתו וחלק מצאו פתרון כדיצד לשרוד ברמות גבוהות של CO2? למשל אלקוהול עזר להם להזרים את הדם מהר יותר וכך לא נוצרו חסימות.

מבחינת אנשים עם הדם הכחול יוצא שכל האנושות המודרנית אויבים, הרי אנחנו מייצרים CO2 שהורג אותנו. מכיוון שיש אותם מעט, הם לא יכולים פשוט לבוא ולהתחיל לחסל אותנו בצורה פתוחה, אז הם צריכים פתרונות יצירתיים, כמו למשל תוכנית השמדת האזרחים שאפשרית למימוש אם הם הגיעו למעמד של אליטות.

Citizens extermination program is very drastic and cruel, violently tortured masses of people to shorten the life span, everything is done to make death look natural. It is clear that  one of reasons is government's greed which tries to solve problem with pension funds, because there will be not enough funds to pay all people who collected that money when they worked for years.
However, there is another reason. As it is known to everybody citizens extermination program is managed by elites of this world.

It comes that historically existed people with blue blood. They had copper element instead of iron in the regular blood, it gave them immunity against diseases and faster healing, however high levels of CO2 killed them because caused blockages in arteries.
It is well known that modern humanity emissions a lot of CO2 for living,  it includes cars, factories, animals for meat and etc. It means that modern humans making CO2 which kills humans with the blue blood. In past people with the blue blood considered as elites and gods, what if not all people died and some found solutions for high levels of CO2? For example alcohol makes faster circulation of blood and they survive in higher levels of CO2. 

For people with the blue blood it comes that people with the red blood are enemies because we make CO2 which kills them. There are only few of them, so they cannot come openly and just kill us, so they need more creative solutions, like citizens extermination program which can be done from their positions as elites.

יום שישי, 10 באוקטובר 2014

כיצד רוצחים חוגגים - How murderers celebrate

בשביל רוצחים כל חג הוא חגיגת עינויים, הדרך היחידה שגורמת להם שמחה זה לגרום למישהו אחר כאב. לכן בחגים הם תוקפים באכזריות יתרה.
בזמן שפרסמתי ראיות על הפשעים נגד האנושות שהם ביצעו, הם תקפו אותי שוב עם מתקן קרינה ניטרונים.

כמו בפעם שעברה, גם עכשיו בדירת החשודים נמצאים מפעילי ציוד קרינה שבאו להשתלמות. בני משפחת החשודים יראו להם את הדרכים האפקטיביות ביותר של רצח ועינויים כדי לגרום לכאב מקסימלי.


For murderers every holiday is celebration of tortures, the only thing which makes them happy is to inflict pain to some victim. Therefore in holidays they attack with extensive cruelty.
When I published evidence about their crimes, they attacked me with neutron radiation device.

Like on the previous time, in suspected apartment now reside outsiders radiation equipment operators who came for training. members of suspected family will show them most effective ways of murdering and causing pain.


מרכז הכשרה לטרוריסטים - Training center for terrorists

בלילה שכנים רוצחים תקפו אותי במתקן קרינה ניטרונים. הם כיוונו את המתקן על הראש שלי.

במשך כל הלילה באכזריות בלתי אנושית רוצחים עינו את אבא שלי, הם בישלו לו ראש, איברים הפנימיים, גרמו לו סבל וכאב רב לאדם חולה נכה.

בדירת החשודים כל הזמן מתחליפם לאחרונה מפעילי ציוד קרינה. בהכוונה הם נכנסים לדירת החשודים בהפגנתיות, ניראה ששירותים החשאיים מנסים להכין עבור שכנים החשודים אליבי. אבל, זה ממש לא משנה מי לוחץ על הכפתור, הם בכל זאת שותפים מלאים ברצח ועינויי שלנו.
ניראה שמפעילי ציוד קרינה שבאים לדירת החשודים, באים להשתלמויות על חשבון הדם שלנו מכשירים דור חדש של טרוריסטים - מפעילי ציוד קרינה שבהמשך ירצחו ויענו למוות אנשים תמימים.

At night neighbors murderers attacked me with neutron radiation device. They pointed the weapon on my head.

During all the night murderers tortured my father with inhuman cruelty, they cooked his head, internal organs and caused a lot of pain and suffer to ill disabled person.

Lately, in suspected apartment exchanging many radiation equipment operators. They enter the building demonstratively, looks like secret services trying to prepare an alibi for suspected neighbors. However, it does not really important who press the button, they are full participants in our murder and torture.
Looks like radiation equipment operators coming to that apartment for training in cost of our blood, new generation of terrorists - radiation equipment operators is prepared there, they will torture to death and murder many innocent people.ציד של תמימים - hunting the innocent

שירותים החשאיים מודאים שקורבנות שלהם יקבלו בזמן מנות קרינה בכל מקום. לצורך זה חוץ מצוותים שנמצאים באופן קבוע בבתים, יש צוותים שמפטרלים ברכבים בהמתנה לקורבנות.

בצורה כזאת ב8 לאוקטובר הותקפו הורים שלי מחוץ לבית. רכב המתין בצד הדרך, כאשר הורים שלי עברו אותו, הרכב נסע אחרי הרכב של ההורים, תקף וברח לדרך אחרת מזו שנסעו ההורים. אתם יכולים לראות אותו במראה. זה היה מבצע מתוכנן היטב עם תוכנית בריחה.

Secret services making sure that their victims will receive radiation doses in every place. For that additionally to teams located in buildings, there are mobile teams in vehicles patrolling some areas.

This way at 8 Oct my parents were been attacked outside of our home. Vehicle waited on side of the road, when my parents passed, he drove after and attacked, right after the attack he escaped to other direction than my parents drove. You can see him in the rear view mirror. It was well planned operation with escape plan.יום שלישי, 7 באוקטובר 2014

לאחר שבא הבחור באו עינוים צפויים - After guy arrived came expected tortures

כפי שהיה צפוי, לאחר שבא בחור לדירת החשודים, הייתה תקיפת ניטרונים כמו בלילה הקודם.
שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בנוסף לזה במשך כל הלילה עינו את ההורים שלי -בישלו להם רגליים וראש.
רוצחים במשך כל הלילה הפעילו מעל חדר שינה שלי מכונה רועשת שגורמת לשריקה וויברציה כדי לענות אותי על ידי מניעת שינה, בנוסף לזה תקפו אותי פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא. המטרה שלהם ליצור טריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

רוצחים מקומיים לא רק מבצעים מעשי פשיזים, בשבילם נקמה אישית היא מעבר לפקודות שהם מקבלים מהממונים שלהם. בשבילם עבודת עינויים ורצח זה דבר אישי, הם נהנים לרצוח ולענות אנשים, הכיף שלהם לראות אנשים שהם מענים מתפתלים מכאבים. הם סדיסטים מניאקליים. שירותים החשאיים שכרו לעבודת עינויים ורצח טרוריסטים שעברו הכשרה על ידי על קעידה או אירגון דומה שהסתננו ביחד עם העליה ואלה הן התוצאות.

As it was expected, after guy arrived to suspected apartment, there was neutron attack like previous night.
Neighbors murderers attacked my parents with neutron radiation device. Also, all the night neighbors tortured my parents - cooked their head and feet.
All the night murderers used nosy machine above my sleeping room which causes vibration and ringing noise for torturing me with sleep deprivation. Their goal was to create death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue.

Local murderers commit not only acts of fascism, for them it is also personal revenge which is excessive to orders they receive from their commanders. For them torture and murder work is personal, they enjoy torture and murder people, it is their fun to see people they torture twisted in pain. They are maniacal sadists. it is happening because secret services hired for this job terrorists trained by Al Qaida or the same organization who infiltrated with aliyah.יום שני, 6 באוקטובר 2014

תקיפות ניטרונים ותגבור רוצחים - Neutron attacks and murderers reinforcement

אתמול בערב לדירת החשודים הגיע חשוד שעזר לסחוב מתקני קרינה גרעיניים. זה אפשר לרוצחים מקומיים לתקוף את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

היום הגיע חשוד נוסף לדירת החשודים. אנחנו חוששים שהוא הולך לתקוף אותנו הלילה באכזריות ולנסות לרצוח את בני משפחתי.

Yesterday at evening arrived suspected guy to suspected apartment, he helped carry nuclear radiation devices. It allowed local murderers attacking my parents twice with neutron radiation device.

Today another suspected arrived to suspected apartment. We afraid that he came here for violently attack us at night and murder attempt members of my family.5 Oct

אתמול רוצחים מקומיים תקפו אותנו בפנאטיות על ידי מתקן קרינה גמא. ניראה שאחרי יום כיפור הם היו צמאים מאוד לדם שלנו.
בערב של אתמול הגיע חשוד שבהמשך בלילה עזר לרוצחים מקומיים לסחוב מתקני קרינה גרעיניים ולתקוף אותנו באכזריות יוצאת דופן.
Yesterday local murderers fanatically attacked us with gamma radiation device. Looks like after Yom Kippur they were very thirsty for our blood.
Yesterdays' evening arrived suspected who helped all the night to local murderers carry nuclear radiation devices and attack us with exceptional cruelty.