נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 30 בספטמבר 2014

רופאים שואלים מאיפה אנחנו מקבלים מנות קרינה - Doctors ask from where we receive radiation doses

רוצחים שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

חשוב לציין שלהורים שלי יש אבחנות רפואיות מתועדות שאופיניות לקבלה כרונית של מנות קרינה גרעינית. רופאים שואלים היכן אנחנו מקבלים מנות קרינה.

Murderers attacked my parents again with neutron radiation device.

Important to mention that my parents have typical medical diagnosis for chronic exposure to nuclear radiation. Doctors ask from where do we receive these doses?


29 Sep

רוצחים מקומיים ידעו תחזית מזג האויר ליום הזה, לכן במשך כל הלילה עינו אותי על ידי מניעת שינה על מנת ליצור טריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. הם השתמשו במתקן שמחזיק את הקורבן בסטרס. בנוסף לזה הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה גמא כל פעם שנרדמתי.

Local murderers knew weather forecast, so all the night they tortured me with sleep deprivation so I'll get killed on drive because of fatigue. They used device which holds victim in stress. Also, they attacked me with gamma radiation device every time when I fell to sleep.


27 Sep

רוצחים מקומיים (חברים באירגון טרור שמענה למוות אזרחים תמימים עבור השלטון) תקפו בלילה את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Local murderers (members of terrorist organization which tortures to death innocent citizens for the government) attacked my parents with neutron radiation device.


יום שבת, 27 בספטמבר 2014

25 ספטמבר שנה טובה - Sep25 Happy New Jewish Year

על מנת לציין את השנה החדשה, רוצחים מקומיים עינו אותנו באכזריות בלתי אנושית. בלילה הם תקפו את ההורים שלי 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (סך הכל 7 תקיפות גמא בלילה), במשך כל הלילה עינו אותם על ידי כל מיני אמצעים אכזריים.
אותי במהלך היום תקפו עם מתקן קרינה ניטרונים.

קוראים יקרים, אני מאחל לכם שנה חדשה טובה ומוצלחת. שלא תדעו צרות כאלה כמו משפחתינו עוברת.

To mark the New Jewish Year, local murdered tortured us with inhuman cruelty. At night they attacked 5 times with gamma radiation device my parents (total 7 gamma attacks at night), during all the night tortured them with many cruel methods.
I was attacked during daytime with neutron radiation device.

Dear readers, I wish you Happy  New Year, full of success. I wish you that you will never know such problems like our family has.


23 Sep

ב23 לספטמבר הייתה לנו נסיעה ארוכה. כאשר היגענו ליעד, זה היה מקום עם מצוקת חנייה, אבל בדיוק כאשר התקרבנו לחניון רכב פינה לנו מקום. בהתחלה חשבנו שמדובר במזל, אבל לאחר זמן קצר הסתבר שזאת הייתה פעולה מתוכננת של שירותים החשאיים שידעו לאן אנחנו נוסעים.
כאשר החניתי את הרכב במקום, אבא שלי נשאר להמתין ברכב, הוא הרגיש כאב חריף מאוד בראש, כאשר זז הצידה הכאב הפסיק. זאת הייתה תקיפה אלקטרומגנטית רבת עוצמה שמטרה שלה הייתה לחבל במצלמה שמקליטה מונה גייגר. לאחר זמן קצר הייתה תקיפת גמא שלא יכולנו לתעד בגלל תקלה במצלמה.

בדרך חזרה, רכב תקף אותנו במטרה לגרום לתאונת דרכים. זאת שיטה ידועה, הנה דוגמא מאחת הפעמים שעברו. הייתי חייב לבלום כדי למנוע תאונה.

At 23 Sep we had a long drive. When we reached the destination, it was place where it is problematic to find parking place, but right when we arrived a vehicle left one of parking places. From the beginning we thought it was luck, however after short time we understood that it was well planned operation by secret services who knew where we are driving to.
When I parked and left my father in a vehicle, he felt sharp pain in his head, when he moved aside, pain ceased. It was powerful electromagnetic attack which done to sabotage camera which record Geiger counter. Short time after that came gamma attack and we could not document it because camera failed.

On our way back, vehicle attacked us to cause accident. It is well known method, here is example from other time. I had to break to avoid the accident.

יום ראשון, 21 בספטמבר 2014

From where secret services taking murderers - מאיפה שירותים החשאיים מבאים רוצחים

תקיפות ניטרונים פנאטיות המשיכו גם ביממה האחרונה. זאת הייתה נקמה של רוצחים מקומיים על כך שכתבתי שהם חברים באירגון טרור.

בלילה תקפו אותי במתקן קרינה ניטרונים, הרגשתי תחושת בעירה באיזור הרגליים ואשכים ומיד לאחר מכן ראיתי את מנת קרינה שנוספה. רק אחת מבנות משפחת החשודים אוהבת לכוון מתקני קרינה על אשכים, מדובר על סוטה מין שנהנית בצורה כזאת.
במהלך היום רוצחים מקומיים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

רוצחים מקומיים הגיעו לארץ לפני כמה עשרות שנים ביחד עם עליה, קהילה שלהם קוראים להם "אחרים", לכן אנחנו חושדים שהם הסתננו ביחד עם עליה. מקום שהם באו ממנו, פעלו בסביבה מספר אירגוני טרור גדולים ובאותן ארצות קיימים מחנות להכנת טרוריסטים. סביר להניח שמישהו מבני המשפחה עבר שם הכשרה והעביר את האידיאולוגיה לשאר בני המשפחה (אצלם נפוץ שהם מעבירים דברים כאלה לכל בני משפחתם, הרי בהתחלה עבדו רק מספר בני משפחה עם מתקני קרינה ועכשיו הרוב).
אדם נורמטיבי לא יהפוך לטרוריסט, שירותים החשאיים צריכים אנשים אכזריים במיוחד לביצוע העבודה המלוכלחת שהיא למעשה טרור. לצורך זה הם בחרו אנשים שמראש היו מוכנים אידיאולוגית לעבודות כאלה. לפני אכזריות בלתי אנושית של רוצחים מקומיים, השנאה והגזענות שלהם ברור מדוע שירותים החשאיים בחרו בהם.


Fanatic neutron attacks continues last 24 hours. It was revenge for publishing that local murderers are terrorists.

At night when I was attacked with neutron radiation device, first I had burning sensation on my legs and groin area and right after that I saw increased dose of radiation. Only on daughter of suspected family likes point radiation devices at groin, we are talking about sexual deviant who enjoys from it.

Few decades ago local murderers arrived to this country, in their community they are called "others", so we suspect that they infiltrated with the aliyah. In place from where they came from there were active some terrorist organizations, in these countries existed camps for preparing the terrorists. It is logical to assume that somebody from that family got education in one of terrorists camp and transferred the ideology to rest family members (in that family it is common to transfer knowledge about things like operating radiation devices, so they also could receive this ideology).
Normative person will never become a terrorist, secret services need extremely cruel people for doing the dirty job which is actually terrorism. According to inhuman cruelty, hatred and racism of local murderers it is clear why there were chosen by secret services.

תקיפות ניטרונים פנאטיות - Fanatic neutron attacks

היום (20 לספטמבר) רוצחים מקומיים (חברים באירגון טרור שמענה למוות עבור השלטון אזרחים בלתי רצויים, כגון קשישים בהוסטלים, נכים, עניים ועוד) תקפו אותנו בפנאטיות מטורפת 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. כרגיל, לפני כל תקיפה שמענו צעדים והזזות של ציוד כבד.
Today (20Sep) local murderers (members of terrorist organization which tortures to death unwanted citizens like elderly from hostels, disabled persons, poor and etc for the government) attacked us with insane fanaticism 3 times with neutron radiation device. As usual, before each attack we heard footsteps and movements of heavy objects.
יום שבת, 20 בספטמבר 2014

19 ספטמבר תקיפות ניטרונים - Sep19 neutron attacks

לאחרונה התחדשו תקיפות ניטרונים בצורה מאוד אינטנסיבית. לפני מספר ימים בדירת החשודים ביקר טכנאי ששהה שם 10 דקות. לטכנאי היה תיק כבד מאוד שבקלות היה יכול להכיל מתקן קרינה ניטרונים. אנחנו חושדים שהוא או הביא מתקן קרינה או כייל מתקן קרינה קיים.
ב19 לספטמבר תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Lately very intensive neutron attacks were returned. Few days before technician visited for 10 minutes suspected apartment (he had very heavy bag which could easily contain radiation device). We Suspect that he brought radiation device or regulated existing radiation device.
At 19 Sep my parents were been attacked with neutron radiation device.

 יום שבת, 13 בספטמבר 2014

8 תקיפות גמא בלילה - Eight gamma attacks at night

בתמורה לכך שצילמנו אתמול את החשודים שתקפו אותנו עם מתקן קרינה גמא במקום ציבורי, היום באה נקמה אכזרית במיוחד. לצורך הנקמה הגיע בת משפחת החשודים החשודה בתקיפות האכזריות במיוחד. בלילה רוצחים תקפו את ההורים שלי 8 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.

תקיפות פנאטיות האלו באה כנקמה, אך למעשה שירותים החשאיים עושים נזק בלתי הפיך לקהילה הזאת של אנשים טובים בכך שמערבים אותם בפעילות מסוג הזה, כי עכשיו בכל מקום איפה נראה את האנשים האלו, דבר הראשון נרגיש איום, הרי הם עלולים להיות חברים בקבוצת טרוריסטים רדיאולוגית הזאת.

For taking pictures of suspected who attacked us with gamma device in public place, today came extremely cruel revenge. For this arrived suspected in most cruel attacks.
At night murderers attacked my parents 8 times with gamma radiation device.

These fanatic attacks came as revenge, however secret services doing reversible damage to that community of good people by taking them to participate in these actions, no in every place where we will see them, we will feel threat, because that also can be members of that group of radiological terrorists.


Message: We are watching you - מסר: אנחנו עוקבים אחריכם

אתמול באירוע משפחתי תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה גמא במקום ציבורי, במסעדה.
במסעדה (בעיר אחרת מזו שאנחנו גרים) גם היו מספר חשודים מקהילה לאותה משתייכים שכנים החשודים, אנחנו חשדנו בהם שהם עלולים להאזין לנו או אפילו לתקוף. קבוצה אחת של החשודים ישבו בשולחן ליד וקבוצה אחרת ליד הכניסה. זה היה מוזר, כי שולחנות מסביב היו פנויים, וקבוצה שישבו בחוץ, כל הזמן ביקרו את אלה שישבו לידינו. אותנו תקפו עם מתקן קרינה גמא ליד כניסה, ככל הניראה רצו לסמן לנו בצורה כזאת שהם עוקבים אחרינו, אבל למעשה הם הראו לנו רדיפה.
צילמנו את החשודים ובתמורה לזה באה נקמה אכזריות במיוחד.

Yesterday on family event we were been attacked with gamma radiation device in public place, a restaurant.
In restaurant (in different city to which we live) we saw few suspected from same community to which belong suspected neighbors, we suspected them that they will try to wire tap us or even attack.  One group of suspected was on table near ours, while other group had table near the entrance, bit from that group somebody all the time visited the nearby group. It was strange because tables around were free. We were been attacked near entrance, probably attack committed to show us that they are looking after us, however we see in that pursuing.
We made pictures of suspected, after that came extremely cruel revenge.


11 Sep

רוצחים ביצעו תקיפת ניטרונים נוספת, הפעם נגד ההורים שלי.
Murderers committed another neutron attack, this time against my parents.


9 Sep

ב9 ספטמבר רוצחים מקומיים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. כמו שהיה צפוי, אחרי צעדים שלהם מעל מקום השינה והזזות של ציוד כבד באה התקיפה.
At 9 Sep local murderers attacked me with neutron radiation device. As it was expected, after their footsteps above my sleeping place ad movement of heavy equipment, attack was committed.יום שבת, 6 בספטמבר 2014

רק דבר אחד לא משתנה - Only one thing does not change

בלילה האחרון רוצחים מקומיים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
מעבר לתקיפות ניטרונים, הם תוקפים אותנו באכזריות עשרות פעמים ביום על ידי מתקן קרינה גמא ושיטות נוספות. הם לא מפסיקים את התקיפות שלהם לרגע, רק מחליפים כל הזמן אמצעים.
מה שמשותף לכל התקיפות בבית זה שמעל מקום תקיפה, בכל תקיפה שומעים הזזות של ציוד כבד וצעדים של שכנים.

Last night local murderers attacked my parents with neutron radiation device.
Additionally to neutron attacks, they violently attacking us all the time tens times per day with gamma radiation device and other methods. They never stop attacking us, just change methods all the time.
Only one thing remains unchanged in all attacks, on each attack we hear movement of heavy equipment and footsteps of neighbors above the place of the attack.


שינוי טקטיקה - tactics was changed

ביום רבעי (3 ספטמבר) תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה ניטרונים שלוש פעמים. שני תקיפות בוצעו ליד הוסטל בו גרים הרבה יוצאי ברה"מ לשעבר מבוגרים. זה ידוע שצוותים של מפעילי ציוד קרינה מענים למוות קשישים על מנת לקצר את חייהם ולרצוח אותם. רק נשאר לדמיין אילו מנות קרינה מפלצות מקבלים קשישים חסרי אונים. תקיפה נוספת הייתה בחנית נכים של מרכז מסחרי גדול.
בדרך כלל תקיפות ניטרונים היו מבוצעות בעבר ממקומות סטטיים כמו דירות, אבל לאחרונה כמות תקיפות מחוץ לבית הולכת וגדלה. ככל הניראה מדענים שמפתחים מתקני רצח מצאו פתרונות טכנולוגיים להתקין מתקני קרינה ניטרונים ברכבים.

סיבה לתקיפות גלויות וברוטליות האלו היא כדי להסוות שיטת רצח חדשה שמכניסים לשימוש - תקיפה במתקן קרינה ניטרונים במצב עבודה של פולסים מה שמקשה על גילוי על ידי מכשירי מדידת קרינה. הם רוצים לגרום לנו להאמין שזאת עדיין שיטת רצח עיקרית (תקיפה במצב של הקרנה ממושכת קבועה), בעוד שהם שינו טקטיקה. לכל מתקן קרינה ניטרונים נייד יש שני מצבי עבודה: קרינה קבועה ורבת עוצמה ופולסים שהם חלשים יותר, אבל מכיוון שקשה יותר לגלות זה מאפשר להם לצבור אותן מנות קרינה בפרק זמן ממושך יותר. מצב עבודה קבוע ישמש כאשר צריך תוך זמן קצר לגרום למנת קרינה גדולה מאוד, למשל בתקיפות מרכבים, לאומת תקיפות בפולסים ישמשו במקומות סטטיות כמו דירות.

At Wednesday (3 Sep) my parents were been attacked three times with neutron radiation device outside of our home. Two of attacks committed near hostel where living elderly immigrants from FSU. It is well known that groups of radiation equipment operators torturing elderly to death to shorten their lives. Need to imagine what monstrous doses getting helpless old people. Another attack committed near large shopping center at disabled person dedicated parking.
Usually neutrons attacks were committed from static places like apartments, but lately number of attacks from vehicles is rising. Looks like scientists found technological solution how to implement neutron radiation weaponry in cars.

The purpose of such brutal attacks is to mislead us from new  murdering metod which is being implemented lately - they attack with neutron radiation devices in pulse mode which is harder to detect with radiation dosimeters. They want us to believe that it is still main attack method (continuous radiation mode), while actually they changed tactics. Each portable neutron radiation device has two operating modes: powerful continuous and pulsed which is less powerful but harder to detect which allows acumulate same doses in longer period of time. Continuous mode will be used when need to inflict large doses in short time, in attacks such as from vehicles, while static attacks will be committed with pulsed mode like attacks in apartments.