נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 29 ביולי 2014

מורה דרך של הארגון - The mentor of the organization

בלילה רוצחים מקומיים עינו באכזריות בלתי אנושית את אבא, בישלו לו איברים הפנימיים ורגליים במשך שעות ארוכות תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל. ניסו לרצוח את אבא על ידי שיבוש קצב הלב, תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אותי החשודים תקפו בלילה 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, המטרה הראשונים לענות על ידי מניעת שינה ולהשתיל טריגר המוות על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.
אחרי לילה של עינויים, מפעילת ציוד החשודה עזבה את דירת החשודים.

במשפחת החשודים הופכים כל דבר לפעילות פיזית, כלומר אם מישהו אמר להם מילה לא במקום, ניסה ללמד אותם להתנהג בצורה מסויימת, מישהו שהם לא אוהבים ממנעים גזעניים, הם ישר נוקמים על כך. שירותים החשאיים סיפקו להם כלי נשק קרינה אותם הם ינצלו עבור נקמה מסוג כזה, ביחד עם רצח אנשים שפקד עליהם השלטון לחסל.
מבחינת החשודים זה כלי אולטימטיבי לפתור את כל הבעיות שלהם - לרצוח שכן שמבקש להנמיך מוסיקה רועשת בלילה, מישהו שמאיר להם משהו, חבר שאמר מילה שהם לא אהבו. כל דבר הם הפוכים לפעילות נקמה על ידי מתקני קרינה ששירותים החשאיים לימדו אותם כיצד לרצוח בעזרת מתקנים האלו אנשים ביעילות. החשודים מהווים סכנה לציבור.

היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית, קרוב לחנות בא רוב הלקוחות יצאי ברה"מ לשעבר וקרוב להוסטל בו רוב הגרים הם יוצאי ברה"מ לשעבר. כידוע, אנשים האלה אחת ממטרות להשמדה המונית. במקום הזה נמצא מקום קבוע ממנו תוקפים מפעילי ציוד קרינה. הם מחסלים את הקשישים שמכבידים על התקציב עם קצבאות שהם מקבלים והשלטון רוצה לקצר את חייהם.
לאחר שתקפו את אבא שלי, יצא ממקום חשוד בחור עם תיק, הוא עשה סיבוב, התקרב לאבא בעוד שאבא שלי הלך לכיוון שלהם. בתיק לחשוד היה יכול להיות מתקן קרינה, זה שקל לא מעט למרות הגודל הקטן.

אירגון שעומד מאחורי פשעים האלו נגד האנושות ומסתתר מאחורי תקציבים של לוחמה בטרור, כאשר למעשה אירגון זה בעצמו אירגון טרור נגד האזרחים של ארצו, האירגון הזה אירגון פשיסטי שמבטל את הלגיטימציה של קיום המדינה שלנו. המדינה שלנו הוקמה התוצאה משואה כדי להיות מפלט לעם שלנו, אבל השואה ממשיכה כאן לעשרות אלפי אזרחים תמימים מאותם מנעים כמו שהיו למורה דרך של האירגון - היטלר.
האירגון שוכר פושעים אכזריים במיוחד, מלמדים אותם לרצוח ולענות למוות אנשים, מספק להם חסינות מפני רשויות החוק ומרכיב מהם צוותים של זונדר קומנדו מודרני.

At night local murderers tortured my father with inhuman cruelty, cooked internal organs and feet for long hours inflicting insufferable pain.They attempted to assassinate my father with hearth rate disruption device, attacked my parents with neutron radiation device.
Murderers attacked me at night 4 times with gamma radiation device, the primary goal was torture me with sleep deprivation so I'll get killed on drive because of fatigue (implanting death trigger).
After tortures night, suspected radiation equipment operator left the suspected apartment.

Suspected family converting everything to physical action, if somebody tells them something what they don't like, tried to teach them manners, if they dislike something because of racism, they revenge. Secret services provided them with radiation weaponry which will be used for this kind of revenge along with murder of targets commanded by the government.
For suspected it is the ultimate weapon to solve all their problems, they will use it to murder neighbor who asked them stop loud music at night, a friend who told something what they did not like and etc. They convert everything to revenge operation with radiation devices which they were trained to murder people efficiently by secret services. Suspected are public threat.

Today my parents were been attacked outside of our home, close to shop where most of clients are FSU immigrants and close to hostel where most of residents are elderly from FSU. As we know, these people are one of prime targets for mass extermination here. In this place there is permanent  residency of radiation equipment operators, from where they attack their targets. They exterminate elderly because their pensions are heavy on budget and government prefers shorten their life.
After my father was attacked there, guy with a bag left the suspected residency, went around my father while father came closer to the suspected place. In bag that guy probably had a radiation device, it weighted pretty much despite its small size.

Organization which stands behind these crimes against humanity, while it is hiding after budget of terror warfare, when actually it makes terror to its own people, this is fascistic organization which cancels legitimation of existence of our state. Our state established because of the Holocaust, to be a sanctuary for our people, however here the Holocaust continues for tens thousands of innocent people by organization which continue the Hitler's way who became their mentor.
Organization hires most cruel criminals, training them to murder and torture to death people and providing law immunity - they build modern Sondekommando groups.


יום שני, 28 ביולי 2014

החשודים לא רוצים לחזור על הטעות - Suspected do not want to repeat their mistake

בלילה החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. ניסיונות התנקשות נמשכו שעות ארוכות בעזרת מתקן רב עוצמה שהם הביאו במיוחד למטרה לגמור את חייו של אבא שלי.
כדי לא לחזור על הטעות של אחת הפעמים הקודמות כאשר הפעילו מתקן כה חזק (באותו מקרה אחרי לילה של עינויים קשים במיוחד נפטרה אשה מבוגרת שכנה שגרה מתחת לחדר של ההורים שלי), החשודים הוראו לשכנים להוציא את הילדים הקטנים מהדירה למשך הלילה.
כאשר מתקן רצח הזה מתחיל לעבוד, קודם כל שומעים צפצוף חזק שמתגבר ואז מגיעות המכות.

At night, suspected attempted to murder my father with hearth rate disruption device. Assassination attempts lasted many hours, the goal was to finish my father's life.
In order to avoid repeating of mistake when during one of torture nights so powerful device was used (in that case elderly woman who lived below my parent's room deceased after torture night), suspected ordered neighbors to get their children out for the night.
When this murdering device is working, first you hear buzzing sound which increases and then strikes are coming.

27 Jul

רוצחים מקומיים תקפ אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה.
Local murderers attacked us 6 times with gamma radiation device at night.

יום ראשון, 27 ביולי 2014

26 Jul

רוצחים מקומיים שוב תקפו במתקן קרינה ניטרונים.
Local murderers attacked again with neutron radiation device.


25 Jul

להלן ראיות מיום בו ביקרו חשודים בתקיפות האכזריות ביותר. התוצאה תקיפות קרינה מרובות ואכזריות במיוחד ותקיפות ניטרונים.
Here is evidence from day when visited suspected in most cruel attacks. The result is multiple and very cruel radiation attacks, including neutron attacks.
23 Jul