נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 23 במאי 2014

Globalists using biological weapon - גלובליסטים משתמשים בנשק ביאולוגי

זה שגלובליסטים משתמשים בנשק גרעיני בנוסף לאלקטרומגנטי וגלי קול - אנחנו יודעים את זה במשך שנים רבות ובבלוג יש ראיות לכך משנים האחרונות.
מסתבר שגלובליסטים משתמשים לא רק בסוגי נשק כזה, הם בנוסף לזה משתמשים בנשק ביאולוגי - כלומר מדביקים את הקורבנות בוירוסים על מנת שקורבנות מוחלשים ואנשים מבוגרים ימותו. אבא שלי רופא מומחה, לפיו זה לא טיפוסי. זה לא פעם הראשונה ששירותים החשאיים עושים את זה.

גלובליסטים הם פשיסטים מודרניים שמשמידים אנשים תמימים בהמוניות מסביב לעולם. הם מחפשים שיטות רצח שהמוות יראה טבעי, כדי שאף אחד לא יחשוד. הם משמידים לא רק נשק גרעיני וטכנולוגי, אבל גם כימי, ביולוגי וננו טכנולוגיות. אין להם בעיה עם המוסר לתת חיסון לקבוצה קטנה של אנשים שלהם ולשגר וירוס שירצח מאות אלפי אנשים. זה רק שאלה של זמן. כל החלשים ימותו כוצאה מזה, כולל ילדי, קשישים וכד'.

הבעיה שוירוס עובר מוטציה בגוף של חולה ועלול להיות מועבר לאנשים כבר בתצורות החדשות שלו, זה עלול לצאת מכלל שליטה למגפה עולמית שימותו ממנה מיליונים. זו עלולה להיות קטסטרופה בקנה מידה ענקי. אבל מה אכפת לגלובליסטים? להם העיקר להבטיח את מקומת בשלטון. אפילו אנשים שקיבלו חיסון לא מוגנים מזה.


The fact that globalists using nuclear radiation weaponry additionally to electromagnetic and sonic waves - we know it many years and providing evidence for recent years in blog.
It comes that globalists using not only this type of weapons, they also use biological weaponry - viruses to infect victims so weakened and elderly people will die.
For example lately myself and my family were infected with disease which not typical for the season. My father is doctor and expert in it, according to him it is not typical. It is not the first time secret services doing it.

Globalists are modern fascists who mass exterminate around the world innocent people. They are seeking for methods of murder, so death will look natural and nobody will suspect. They develop not only nuclear and technological weaponry, but also chemical, biological and nano technologies. They don't have issues with conscience to vaccinate their people and spread the virus so hundreds thousands will die - it is only question of time when they will do this. All weak will die because of this, including children, elderly and etc.

The problem is virus mutating in infected bodies, it can be transferred in mutated state, it can get out of control and become world wide plague - millions will die. It can be huge scale catastrophe. But why globalists shall care about it? Most important for them to promise their place in the government.Even vaccinated people are not protected from this.

יום חמישי, 22 במאי 2014

האזעקה שהצילה את חיי - Alarm which saved my life

בלילה התעוררתי לקולות האזעקה של מד קרינה, מיד קפצתי מהמיטה שלי והתרחקתי ככל הניתן ממקום התקיפה.

אתמול בערב הגיע לדירת הרוצחים חשודה בתקיפות האכזריות ביותר. בדרך כלל כאשר היא מגיעה משהו רע קורה. יום הזה לא היה יוצא דופן מבחינה הזאת. בלילה שכנים רוצחים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הם תקפו אותי באופן חזק במיוחד, רק אזעקה של מד קרינה הצילה את חיי, מטרת הרוצחים הייתה לרצוח אותי על ידי מנת קרינה גדולה במיוחד. הם רצו לנצל את זה שאני חולה והגוף שלי מוחלש על מנת לגמור אותי. מד קרינה הראה מנה כפולה של ניטרונים מהירים, אחרי התקיפה מנת קרינה עלתה מ899 מיקרו סיוורט ל919 מיקרו סיוורט (בדרך כלל כאשר רוצחים תוקפים מנה עולה ב10).

המטרה של הרוצחים היא:
1. אנחנו יודעים את שיטת התקיפה של הרוצחים בעזרת נשק קרינה ניטרונים, הערכנו נכון את עוצמתו. כאן כתבתי על שיטה ומכשיר. היום אנחנו יודעים בדיוק מה קצב קרינה של מכשיר הרצחני הזה - מצורפת תמונה.
2. הם תוקפים אותנו לא מתוך כפיה לשתיקה, כי הם יודעים שהם לא ישתיקו את המאבק שלנו, המטרה שלהם גרימת נזק בריאותי מקסימלי כדי לרצוח אותנו.

ניראה שהחשודה בתקיפות האכזריות ביותר תקפה אותי עם המכשיר הזה, היא נשארה בדירה במשך כל הלילה.

I waked up at night because dosimeter alarm, I ran away from my bed immediately to get far from radiation source.

Yesterday at evening arrived to murderers apartment suspected in most cruel radiation attacks. Usually when she comes something bad happens.This day was not an exception. Neighbors murderers attacked me at night with neutron radiation device. It was exceptionally powerful attack, only dosimeter alarm saved my life. Purpose of murderers was to kill me with very large radiation dose. They wanted to use that I'm ill and have weakened body to finish my live. Dosimeter showed twice high fast neutron radiation dose, before attack it was 899 micro Sievert, and after attack it was 919 micro Sievert (usually when murderers attack dose rises by 10).

The goal of murderers:
1. We know their attack method with neutron radiation weapon, I described the method and weapon here.But today we know for sure radiation rate of this deadly device - picture is attached.
2. They attack us not as silence coercion, they know that we will not stop our battle, their goal inflict maximum health damage in purpose to murder us.

Looks like suspected in most cruel radiation attacks was the one who operated neutron device, she stayed in the apartment for all the night.


21 May20 May19 May18 Mayיום ראשון, 18 במאי 2014

שיטת רצח של הקורבנות שמבינים מה קורה איתם - Method of exterminating victims who understand what is going on

בלילה שכנים רוצחים תרגלו שיטה של השמדת קורבנות שמבינים מה קורה ומשתמשים באמצעי הגנה.
רוצחים משתמשים באופי טוטאליטארי של השלטון, בכל שמוסדות המדינה לא מגיבים לתלונות של הקורבנות ולכן נרצחים קורבנות שמבינים ולא מבינים באותן דרכים.
כיצד זה נעשה?
  1. מי שמבין מכסה את עצמו במיגון, רוצחים משתמשים במתקן שמחמם את הקורבן וגורם לו לתנאים בלתי נסבלים עד שזה מוריד את המיגון ואז הרוצחים תוקפים עם ניטרונים, אינפרא סאונד וכד'.
  2. במהלך היום כאשר הקורבן מתישב לעבוד, לאכול או לעשות כל פעילות אחרת הרוצחים מפעילים מתקן שמרדים את הקורבן, זה נעשה כדי שהקורבן לא יוכל לתפקד. קל מאוד להשיג את זה ביחד עם עינויי מניעת שינה סיסטמטיים שהקורבנות עוברים.
  3. על ידי תקיפות גמא בלתי פוסקות, הרוצחים מפעילים אצלינו אזעקה של מונה גייגר עשרות פעמים ביום, בכך מוצאים אותנו מריכוז מפעילות של אותו רגע או מענים על ידי מניעת שינה. למי שאין מונה גייגר, הם מוצאים דרכים אחרות לקבל אותו אפקט של היסך דעת.
 At night neighbors murderers exercised extermination of victims who understand what is going on and using protection means.
Murderers using totalitarian character of the government, the fact that state institutions do nothing for complaining victims, so victims who understand what is going on exterminated in same way like victims who do not understand.
How it is done?
  1. Victims who understand covering themselves with radiation protection,  murderers heat up the victim so it will be insufferable to stay under protection and when victim removes the protection murderers attack with neutrons, infra sound and etc.
  2. During daytime when victim sits to work, eat or do any other activity, murderers use device which makes victim to sleep so he couldn't do anything. With fatigue caused by systematic sleep deprivation tortures it is easy.
  3. Non stop gamma attacks used, murderers activate our gamma alarm tens times per day and night, it is done in order to disrupt daily activity and sleep deprivation. Victims who don't own Geiger counter, other methods used to get same result.

May 17 cruel neutron attack - מאי 17 תקיפת ניטרונים אכזרית16 May

ביום הזה שכנים רוצחים השתמשו בזה שהייתי חולה על מנת לתקוף על ידי מתקן קרינה גמא באופן מאוד אינטנסיבי.
This day was used by neighbors murderers for very intensive attacks because I was ill.13 May

ביום הזה שכנים רוחצים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
On that day neighbors murderers attacked my parents with neutron radiation device.


יום חמישי, 15 במאי 2014

סכנות של רמזור אדום - Hazzards of red traffic light

כולכם בוודאי יודעים שחציית צומת באור אדום מסוכנת. אבל מסתבר שזה גם מסוכן לא פחות לציית לחוק ולעמוד.
שירותים החשאיים מנצלים את כל הרגעים האפשריים כדי שיהיה להם קל לתקוף את הקורבנות עם מתקני קרינה. עם מתקן קרינה גמא קל לתקוף מרכב חולף בנסיעה, אבל עם מתקן קרינה ניטרונים צריך להקרין פרק זמן מסויים.

היום שירותים החשאיים הכינו מלכודת בכביש להורים שלי. רכב מצוייד במתקן קרינה ניטרונים עקב אחרי ההורים שלי החל משכונה שהם יוצאים. שירותים החשאיים בקלות יודעים לאן ההורים שלי בדרך כלל נוסעים ובעזרת מעקב הם בקלות מוצאים אותם. הם תכננו לתקוף את ההורים שלי במתקן קרינה ניטרונים באחת הצמתים בהם אור אדום דולק מספיק זמן. הרכב העוקב משכונה אחרי ההורים שלי עקף והמתין באותו רמזור. כפי שהיה צפוי הוא תקף.

All of you know that passing junction on red light is dangerous. But it comes to obey the law and stand is not less dangerous too. Secret services know very well to use all weak moments of their victims to attack victims with radiation devices. With gamma radiation device it is easy to attack on drive from a passing vehicle, but neutron radiation device needs more time for attack.

Today secret services prepared trap on the road for my parents. Vehicle equipped with neutron radiation device tracked my parents from the neighborhood. Secret services easily know usual routes of my parents, it is easy to track them. They planned to attack my parents with neutron radiation devices on one of junctions where red light is long enough. Tracking vehicle overtaken my parents and waited near such junction. As expected he attacked.

מה המטרה של גלובליסטים - What is the goal of globalists

גלובליסטים מאמינים שהם גזע עליון ומקומם לשלוט בעולם הזה. על מנת להבטיח את המקום שלהם בתור שליטי העולם הם מבצעים פשעים רשעים במיוחד. פשיזים מודרני חשאי זה מעשה ידיהם, הם לקחו את המודל הנאצי של מלחמת העולם השניה עם מחנות ההשמדה והפכו כל בית לתא השמדה (בעזרת טכנולוגיות מודרניות ונשק קרינה).
הם רוצים לשלוט בתודעה של העולם, לשלוט באוכלוסיה ודמוגרפיה, במשאבים שלכדור הארץ: לצורך זה במרבית מדינות העולם מתבצעת תוכנית שליטה בתודעה והשמדת אזרחים בלתי רצויים.
הם משתמשים בחשאיות תוך כדי שליטה מוחלטת במדיה הם דואגים ששום דבר לא ידלוף והציבור לא יבין מה קורה איתו. מי שיכול להבין או לא רצוי מסיבות אחרות פשוט מושמד.


Globalists believe that they are a superior race and their place to rule the world. To ensure their position as masters of the world they commit exceptionally evil crimes. Modern covert fascism is their hands doing, they took the Nazi model from WWII with extermination camps and converted every home to extermination chamber (with help of modern technology and radiation weaponry).
They want to control world's mind, to control population and demography, control earth's resources: in order to do this in many countries mind control and citizens extermination program is used.
They use secrecy with total control of media to make sure nothing pops out and public will not understand what is really going on. Anybody who can understand or unwanted because of any other reason simply exterminated.

כדאי להיות פושע אכזרי - It worts to be a cruel criminal

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע רוצחים סדיסטים עם דם על הידיים שעובדים עבור שירותים החשאיים) באכזריות יוצאת דופן עינו בלילה האחרון את אבא שלי: בישלו לו ראש במשך כל הלילה על ידי מתקן רב עוצמה. מטרת הרוצחים הייתה לגרום נזק בריאותי גדול, בראש וראשונה לעיניים. הם מנסים לגזול מאבא שלי את הראיה שלו.
זה כבר לילה שני ברציפות שהם עובדים במאומץ במטרה הזאת. בלילה הקודם הם עבדו עם מתקן קרינה אלקטרומגנטי שבנוסף להכל שיבש מכשירים אלקטרוניים.

בסדר העולמי החדש אכזריות ופשע משתלמים, פושעים אכזריים מגוייסים תמורת חסינות מפני החוק לביצוע עינויים למוות של אנשים תמימים.

Neighbors murderers (ex drugs dealers well known to the police and now sadistic murderers with blood on their hands working for secret services) tortured my father with inhuman cruelty: all the night cooked his head with high power radiation weapon. The goal was to inflict as much health damage as possible: while the main targets are eyes. They are attempting to take my father's sight.
It is second consequent nigh when murderers working hard for this goal. Previous night they used high power electromagnetic device to cook my father's head, this device also disrupted electronics.

In new world's order cruelty and crime is profitable, cruel criminals hired for protection from law as murderers for torturing innocent citizens to death.

יום שני, 12 במאי 2014

תקיפות אכזריות - Cruel attacks

שכנים רוצחים עינו באכזריות במשך כל הלילה את ההורים שלי: בישלו להם ראש ואיברים הפנימיים.
זה היה בנוסף ל5 תקיפות גמא בלילה: 3 פעמים הם מתקפו אותי ופעמיים את ההורים שלי.
מזה זמן רב בדירת החשודים נמצאים רק תורנים מפעילי ציוד קרינה, הדירה לא משמשת למיגורים נורמטיביים. ברשותם ציוד המאפשר במדויק לעקוב אחרי הקורבנות ולכוון מתקני קרינה.

neighbors murderers violently tortured my parents all the night: cooked head and internal organs.
It was additionally to 5 gamma attacks at night: 3 attacks against me and 2 against my parents. It is long time suspected apartment not used for normative life, only radiation equipment operators exchanging all the time. They have equipment which allows them precisely track victims and aim their radiation devices.