נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 31 במרץ 2014

רצח בעזרת מתקן קרינה ניטרונים - murdering with neutron radiation device

בהמשך לתיאורי עינויים אכזריים שעברנו בלילה, להלן ראיות המובטחות.

מד קרינה היה רחוק ממקום אליו כיונו מפעילי ציוד קרינה את מתקן קרינה ניטרונים, הם השתמשו במתקן הזה על מנת לבשל לי את הראש, למעשה להשתיל מחלת סרטן במוח ובצורה כזאת לרצוח אותי. לכן רואים במד קרינה שמנה עלתה ב1, כלומר ניטרונים שהגיעו למד קרינה עברו טרמוליזצייה (כלומר עברו דרך משהו אחר לפני שהגיעו למד קרינה).

חשוב לציין ששלטון משמיד את אזרחיו במסגרת תוכנית השמדת האזרחים, למעשה מענים למוות אזרחים תמימים מטעמי טעוות בצע של קבוצה קטנה של אנשים שבצורה כזאת רוצים לשמור על מקומם בחברה ויש להם את השליטה לעשות דבר כזה באופן המוני תוך כדי השמדה חשאית של העם שלנו.Following cruel tortures that we were been into last night, here are evidence that I promised.

Dosimeter was far from place where radiation equipment operators pointed neutron radiation device, they used this device to cook my head, actually to implant cancer in purpose to murder me. This is why we see that after attack dose increased by one, it means neutrons that reached the dosimeter were thermalized (passed thru something else before reached it).

Important to mention that government which exterminates its own citizens, actually torturing innocent citizens to death for some small group who want to keep their position in society as government in price of silent mass extermination of our nation.29 Mar

ביום שבת שכנים החשודים תקפו אותנו הרבה מאוד פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, רוב התקיפות היו מכוונות נגדי. הם תקפו אותנו הרבה יותר פעמים ממה שהצלחנו להסריט.
At Saturday suspected neighbors attacked us multiple times with gamma radiation device, most of attacks were against myself. They attacked us much more times than we were able to record.מה למעשה קורה - What is happening

שכנים רוצחים (לשעבר סוחרי סמים ידועים למשטרה) עם דם על הידיים (לפחות מקרה אחד ידוע לנו: באחת הלילות כאשר הם עינו אותנו באכזריות יוצאת דופן באותו לילה קשישה מדירה מתחתינו) רוצים להגדיל את כמות ההרוגים. בלילה הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, המטרה של תקיפה הזאת ברורה והיא רק אחת ואין לזה שום מטרה אחרת חוץ מ: לרצוח. הם כיוונו מתקן קרינה ניטרונים על הראש שלי, לאור זה אנחנו מבינים את מקור הסטטיסטיקה של אירגון הבריאות העולמי.
שירותים החשאיים יכולים להיות גאים בכך שבחרו אותם כמפעילי ציוד קרינה, בשנאה והגזענות שלהם מאפשרים להם באכזריות לענות למוות אנשים תמימים.
במקומות אחרים שירותים החשאיים גייסו אנשים אחרים שעושים את אותה העבודה ששכנים החשודים עושים כאן (הם סך הכל דוגמא מקומית). שירותים החשאיים מגייסים לצורך זה פושעים אכזריים במיוחד, מכשירים אותם להשתמש במתקני קרינה ומספקים להם אותם על מנת לרצוח אנשים תמימים. פושעים עושים את זה תמורת חסינות מפני רשויות החוק ופרוטקצייה.

האבסורד בכך שהם רוצחים אותי שאני עובד בחברה בין לאומית, משלם מיסים שבנוסף לכל משמשים כדי לממן תוכנית השמדת האזרחים, שירותים החשאיים ומשכורות של מפעילי ציוד קרינה והם בתמורה לא רק ורוצחים אותי, אלא למעשה מחבלים בפעילות החברה הזאת.

תוכנית השמדת האזרחים נועדה כדי באופן אולטימטיבי מצד אחד לרצוח קשישים כדי שלא יהיה צריך לשלם להם פנסיה, להפטר מאנשים לא נוחים פוליטית כגון אנשים שעלולים להצביע בעד כיוונים שהשלטון לא רוצה, לקצר תוחלת חיים של האוכלוסיה, להחליש את רוב האוכלוסיה כדי לשמור קבוצה קטנה של יותר חזקים וחכמים ששומרים לעצמם את מקום השלטון ולצורך ביצוע ניסויים בבני אדם על ידי קרינה.

תשארו דרוכים לעידכון הבא, אפרסם ראיות.

Neighbors murderers (ex drugs dealers known to police) with blood on their hands (we know about at least one case: one night when they tortured us with extreme violence elderly women from apartment below) they want to increase count of people they killed. Last night they attacked me with neutron radiation device, purpose of this attack is only one and cannot be any other: to murder. They pointed neutron radiation device at my head, therefore we understand source of WHO's statistics.
Secret services can be proud of their choice for selecting them as radiation equipment operators, their hatred and racism allows them violently torture innocent people to death.
In other places secret services recruiting people from extremely cruel criminals to do the same work like suspected neighbors do (they are just local example). Secret services training these criminals to use radiation devices and equip them with these dveices to murder innocent people. Criminals are doing it for immunity from low and order and protection.

The absurd is that I'm working in international corporation, I pay taxes that also used to fund secret services, citizens extermination program and salaries of radiation equipment operators, but they are not only murdering me for that, but also sabotage activity of international corporation.

Citizens extermination program pursuing few goals: exterminate elderly who get pensions, to get rid of politically inconvenient  people who can vote for unwanted parties, life span shortening for general population, weaken general population to keep advantage of small group who will be in result smarter and stronger to reserve government places for them, perform illegal experiments on humans with radiation.

Stay tuned for the next update, I'll publish evidence.

יום שישי, 28 במרץ 2014

ראיות לפשעים נגד האנושות - Evidence for crimes against humanity

השלכות של שימוש במתקני קרינה גרעיניים נגד בני אדם בתור נשק כוללות תוצאות ארוכות טווח כגון: מחלות רצחניות כמו סרטן, מומים וכד', לטווח קצר זה מחליש את הקורבן ומפרק אותו מבפנים כאשר מנות גדולות יכולות להביא למוות מהיר מאוד. במתקנים האלו משתמשים באופן סיסטמטי כדי לוודא שגוף הפגוע של הקורבנות לא יוכל לחזור לעצמו, הם תוקפים מכה אחרי מכה כדי לרצוח. שימוש בנשק בעל פעולה נקודתית מסוג קרינה גרעינית נגד בני אדם זה פשיזים מפלצתי טהור ופשע נגד האנושות. להלן ראיות מתקיפות שביצעו נגדינו שכנים החשודים ביממה האחרונה מטעם השלטון.
פשעים האלו מבוצעים מידי יום נגד אלפי אזרחים תמימים שלא מבינים מה קורה איתם, מדוע בריאותם קורסת מדוע חלו בסרטן, מדוע ילדים שלהם נולדים עם מומים וסרטן.

Implications of using nuclear radiation devices against humans as weapon has long term results as: lethal diseases like cancer, inborn defects and etc, for short term it is weakening the victim and ruining from inside, high radiation doses can murder very fast. Usage of nuclear weapons of localized action against humans is pure monstrous fascism and crime against humanity. Here is evidence of crimes from last 24 hours committed by suspected neighbors on behalf of government.
These crimes committed on daily basis against innocent citizens who don't understand why their health degrading rapidly, why they sick cancer, why their children born with cancer and defects.

יום חמישי, 27 במרץ 2014

מי מתאים להיות רוצח חשאי - Who can be a silent murderer

שכנים רוצחים עמלו קשה בלילה על מנת לרצוח את כל בני משפחתי. הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, עינו אותם באכזריות על ידי בישל איברים הפנימיים והפעילו מתקן שגורם לצפצוף בלתי נסבר באוזניים, המטרה להחליש את ההורים על מנת להשתיל מחלה סופנית כגון סרטן. אותי עינו באכזריות בלתי אנושית: בישלו איברים הפנימיים על ידי מתקן מיקרוגל רב עוצמה, הפעילו מתקן שגורם לויברצייה של כל הגוף, תקפו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא - המטרה שלהם לרצוח אותי על ידי השתלת טריגר המוות, כלומר הם רוצים שאהרג בנסיעה בגלל עייפות כתוצאה מעינוי מניעת שינה ולא אכפת להם אם על הדרך יקח איתו עוד אנשים תמימים. יש לראות בכך ניסיון ממשי של התנקשות בחיי.
בלילה בדירת החשודים היה בחור חדש מקבוצת תגבור שעזר להם לרצוח אותנו.

שירותים החשאיים בוחרים להיות מפעילי ציוד קרינה פושעים האכזריים ביותר שמראש מוכנים לענות ולרצוח אנשים תמימים, לצורך זה הם עשו מחקר היסטורי וגנטי כדי למצוא את האנשים המתאימים ביותר. שכנים החשודים נמצאו מתאימים בזכות השנאה והגזענות שלהם. שירותים החשאיים מרכיבים מאנשים כאלה יחידות של זונדר קומנדו מודרניות שרוצחים אנשים תמימים בעינויים בלתי אנושיים.

תישארו דרוכים, בערב אפרסם ראיות לתקיפות.

Suspected neighbors worked hard last night to murder all members of my family. They attacked my parents with neutron radiation device, tortured them violently by cooking internal organs, used device which causes insufferable ringing in ears, the goal to get weaken my parents and implant deadly disease like cancer. They tortured my with inhuman cruelty: cooked internal organs with high power microwave device, used device that causes vibration of a whole body, attacked 3 times with gamma radiation device - the goal to implant death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue caused by sleep deprivation torture, they don't care if somebody random also will be killed because of this. You shall see in it actual murder attempts.
At night there was new guy from reinforcement team who helped suspected neighbors to murder us.

Secret services choosing as radiation equipment operators most cruel criminals who are ready to torture and murder innocent people, they are doing performing genetic research to find most matching candidates. Suspected neighbors were been found matching because of their  hatred and racism. Secret services assembling groups of modern sondercomando from these people who will violently torture innocent citizens.

Stay tuned for the next update, I'll publish evidence.

יום רביעי, 26 במרץ 2014

26 במרץ יום של שנאה וגזענות - Mar26 day of hatred and racism

עוד יממה אכזרית עומדת להסתיים, יממה אותה ניצלו שכנים החשודים על מנת לשחרר עלינו את השנאה והגזענות שלהם.
Another 24 hours period going to end soon, this period was used by suspected neighbors to let expression if their hatred and racism.
יום שלישי, 25 במרץ 2014

25 Mar

שכנים החשודים תקפו אותנו 5 פעמים בלילה על ידי מתקן קרינה גמא בזמן שישנו, 3 פעמים את ההורים ואותי פעמיים, זה בנוסף לשאר עינויים כמו בישול איברים הפנימיים.
Suspected neighbors attacked us at night 5 times with gamma radiation device while we slept, 3 times they attacked my parents and 2 times myself, it was additionally to tortures like internal organs cooking.יום שני, 24 במרץ 2014

ההיסטוריה חוזרת - The history repeats

בזמן מלחמת העולם השניה פשיסטים הרכיבו מגזענים אכזריים יחידות זונדר קומנדו, אלה באכזריות רצחו אנשים תמימים. ההיסטוריה חוזרת, שירותים החשאיים מרכיבים צוותים של מפעילי ציוד קרינה מפושעים אכזריים במיוחד ואלה באכזריות מענים למוות אנשים תמימים.
בלילה באכזריות בלתי אנושית שכנים החשודים עינו של ההורים שלי, בישלו לאבא ראש תוך גרימת כאב בלתי נסבל ואיצלו אותו באמצע הלילה לברוח ממיטה ולאמא בישלו איברים הפנימיים. באותה שיטה החשודים בלילה הקודם בישלו לי את הראש כאשר היה אצלם בחור מצוות תגבור.
שימוש במתקנים כאלה גורם לסבל רב של הקורבנות ומעט תועלת לשירותים החשאיים, מלבד יוזמה פרטים של החשודים כדי לרצות את צמאון שלהם לגרימת כאב לשאנשים תמימים אין בעינויים האלה משמעות. שירותים החשאיים יותר דוחפים לכיוון של קיצור תוחלת חיים והשתלת מחלות סופניות.

During WWII fascists assembled sonderkomando groups from local cruel racists who violently murdered innocent people. The history returns, secret services assembling groups of radiation equipment operators from extremely cruel criminals and these criminals torturing innocent people to death.
Last night suspected neighbors tortured my parents with inhuman cruelty, they cooked my father's head inflicting insufferable pain and forcing my father escape from his bed at middle of the night, also they cooked internal organs of my mother. Same method was used by suspected neighbors at previous night when guy from reinforcement team was on duty there.
Usage of such devices causes a lot of pain to victims and not much use for secret services, mostly it is private initiative of suspected to satisfy their blood thirst. Secret services more pushing for life span shortening and implanting lethal diseases.

יום שבת, 22 במרץ 2014

Why Cancer - מדוע סרטן

שיעור תחלואה בסרטן כל הזמן עולה, זה הופך לבעיה ציבורית, אנשים רבים נפטרים בגלל המחלה הזאת, לכן האנשים זקוקים להסבר. באופן טבעי האנשים הולכים לקבל את ההסבר מצד הרפואי, הולכים לרופאים ומבצעים בדיקות. רוב האנשים מנהלים אורך חיים בריא למדי, אוכלים מוצרים איכותיים (בעולם נחשב שדיאטה ים תיכונית בריאה), נושמים אויר שלא נחשב כמזוהם במיוחד. רמת הרפואה גבוהה מאוד, אבל שיעור תחלואה בסרטן ממשיך לגדול. אבל מכיוון הזה קשה מאוד למצוא הסבר לסיבה ממנה האנשים חלו במחלה.
יותר מזה, כאשר רופאים חושדים במחלה הם שולחים את המטופלים לבצע בדיקות, אבל "אלפי טעויות בשנה באיתור מחלת סרטן" (עיתון ישראל היום 6/3/2014 עמוד 19). כתואה אנשים שחלו בסרטן לא מקבלים טיפול רפואי בזמן.

לפני זמן מה הסברתי לגבי הפירמידה של מבנה שירותים החשאיים - יש להם אנשים ברשויות. האנשים האלה נמצאים בכל מקום, במעבדות, במשרדי ממשלה ועוד. הם יכולים לסנן גישה של אנשים לשרותים מסויימים, לזייף תוצאות בדיקות ועוד על מנת שמידע לא רצוי לא יצוף. למשל הם יכולים לעשות את זה לאנשים שסומנו כמטרות שכתוצאה מכך לא יקבלו את טיפול רפואי הנדרש. יש נתונים מענינים על שיעור תחלואה בסוגי סרטן מסויימים, למשל לקבוצות אוכלוסיה מסוימת, כמו כן סוגי סרטן אופיניים לחשיפה לקרינה גרעינית (סרטן בלוטת התריס למשל) ועוד.


כפי שכולנו יודעים קרינה גרעינית גורמת לסרטן, בבלוג אנחנו נותנים עדות וראיות שמוכיחים הקרנה המונית (כגון גמא וניטרונים) של אנשים במתקני קרינה גרעיניים ניידים בכל מקום בארץ. הקרנות המוניות של אנשים גורמים לקיצור תוחלת חיים של האוכלוסיה, קרינה גרעינית גורמת להזדקמנות מהירה של תאים, הורסת תהליך רגנרצייה של תאים, גורמת למחלות דם ועצמות, פוגע בתהליך יצירת דם, וגורם לסרטן. מנות קרינה גבוהות מאוד עלולות לרצוח את הקורבן תוך ימים או שבועות, תלוי ממנת קרינה: זה יכול להראות כמו סימפטומים של הרעלת מזון או הצטננו, אבל אם לקחת את כל הסימפטומים ביחד אז רואים שמדובר על ACUTE RADIATION SYNDROME. מנות קרינה מצטברות והקרנות סיסטמטיות נועדו כדי שהקורבן לא יוכל לחזור לעצמו מהקרנות האל. עם הזמן זה גורם לסרטן (מאוד נפוץ אחרי הקרנות סיסטמטיות של שנים) ומחלות סופניות אחרות. לאור זאת זה לא אמור להפתיע אתכם שילדים נולדים עם סרטן, שתינוקות וילדים קטנים חולים במחלה הזאת, הרי ילדים ועוברים הכי רגישים אפילו למנות קרינה יחסית קטנות.

מצד אחד השלטון רוצה לפתור בעיה של כמות הולכת וגדלה של אנשים מבוגרים כי לחברות הביטוח לא יהיה כסף לשלם פנסיה לכל אותם אנשים שצברו אותה במהלך שנות עבודתם. מצד השני קל יותר לשלוט באנשים חולים וחלשים מאשר באנשים חזקים וחכמים. זה ניראה שלשלטון לא אכפת שכל האומה מתדרדרת לתהום בגלל זה.  בטווח ארוך לא ישארו אנשים שיוכלו להגן על המדינה, לדחוף קדמה בהי טק ופיתוח. אבל למי אכפת? הם רוצים להרחיק את המשבר לקדנציות הבאות, אבל הם גורמים לכך שמשבר יהיה הרבה יותר חריף ובלתי הפיך כי משמידים את קרן גנטית הלאומית  - משמידים את האנשים הטובים ביותר כדי ששלטון יוכל לשמור את המקומות לאנשיו. על הדרך השלטון מוכר את אזרחיו לאיגרונים וממשלות אחרות כדי שאלה יוכלו לבצע ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם, ניסוי רחב היקף של השפעת קינה גרעינית מסוגים שונים על אנשים בקנ"מ גדול מאוד.

Cancer morbidity rate growing all the time not proportionally to known causes. It becomes severe public problem, many people are dying because of this disease, therefore explanation for people is required. Naturally, people seeking for explanation from medical side, go to doctors, perform medical tests.  Most of people live relatively healthy life, using high quality products (Mediterranean diet considered in the world as healthy), breathing air which is not considered as highly polluted. Medicine level is very high but cancer disease rate still growing in shocking rates not like in other countries. All this doesn't help to find answers for high rate of cancer morbidity.
Moreover when doctors suspect cancer disease they send patients to labs, however in there are made thousands of mistakes in detection of cancer per year (Israel Hayom newspaper 6/3/2014 page 19). In result people who suffer from cancer do not get appropriate medical treatment in time and die.

I mentioned some time ago the pyramid how secret services organization is built - they have their people in authorities. These people in authorities are everywhere, in labs, government secretaries and etc. They can filter access of victims to required service and even make falsification of some results, like cancer lab tests to make sure that unwanted information will not flow up. For example they can do it against particular people (targeted individuals) who in result will not get required medical treatment - for victims it means death.
There is interesting information about morbidity growth of specific cancer types: cancer of special population groups, also cancer types which are of known cause as exposure to nuclear radiation is (like thyroid cancer) and etc.


As we all know nuclear radiation causes cancer, and we provide our testimony and evidence in this blog, mass irradiation of innocent people is committed everywhere in our country using various types of portable nuclear weapons like neutron and gamma radiation devices. Mass irradiation of people causes life span shortening because nuclear radiation increases senescence of cells, harms regeneration process of cells, causes blood and bone diseases, damages blood production and causes cancer. Very high radiation doses are able to murder victim in couple days or weeks - depends on doses: it may look like food poisoning or some viral infection, however taking all symptoms in account you can see that it is typical  acute radiation syndrome. Radiation doses accumulate and systematic irradiation committed to make sure victim will not recover from this. Over time it causes cancer (most common in case of  systematic irradiation lasting few years) and other lethal diseases. It shall not surprise you to see many born babies,  toddlers and children sick cancer: fetuses are all affected even by small doses of radiation.

So from one side it seems that government wants to solve problem of increased percentage of old people what is pressing insurance companies which have no money to pay them pensions collected over years of hard work. From the other side it is easier to control crowd of weak ill and people than strong and smart ones. However it looks as if government does not care of our entire nation which degrades because of that. In the long run there will be lack of people who could protect the country from enemy and push the progress in high-tech and development. But who cares of that? They postpone crisis to next government, but making it much worse by destroying genetic foundation of our nation - they exterminate best people of our nation to reserve government places for their small group. And same time government sells its own citizens to corrupted world governments and organizations for illegal global experiments performed on own land of victims, to see how various types of nuclear radiation affect people in very large scale.

Suspected neighbors pushing us to publish - שכנים החשודים לוחצים עלינו לפרסם

אתמול בערב הגיעה לדירת החשודים חשודה בתקיפות קרינה האכזרית ביותר, בדרך כלל כאשר היא מגיעה משהו רע קורה.
בלילה עינו באכזריות את כל בני המשפחה, לי בישלו ראש ועינו אותי על ידי מניעת שינה בעזרת מתקן שגורם לויברצייה של כל הגוף, תקפו בלילה על ידי מתקן קרינה גמא. את ההורים עינו באכזריות על ידי בישול ראש ואיברים הפנימיים, תקיפות גמא.

שכנים החשודים לוחצים עלינו לפרסם מידע חשוב ובהתאם לזה אפרסם על סרטן כפי שהבטחתי.

Yesterday at evening arrived to suspected apartment suspected neighbor for most cruel radiation attacks, usually when she arrives something bad is happening.
At night all members of my family were been violently tortured, they cooked my head, tortured me with sleep deprivation using device that causes vibration of a whole body, attacked with gamma radiation device. They violently tortured my parents, cooked internal organs and head, attacked with gamma radiation device.

Suspected neighbors pushing us to publish important information, therefore I'll publish about cancer as I promised.

יום חמישי, 20 במרץ 2014

כאשר כל יום עלול להפוך לאחרון חשוב להפיץ כמה שיותר מידע - When every day can become last day important to publish as much as possible information

בתמורה לחשיפת אמת שכנים החשודים נקמו בי במהלך כל הלילה, הם תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא והפעילו מתקן שגורם לויברצייה בכל הגוף ולא מאפשר להרדם. המטרה שלהם הייתה לגרום לטריגר המוות כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. זה היה ניסיון ממשי של התנקשות בחיי.
בלילה הם באכזריות עינו את ההורים שלי, בישלו ראש ואיברים הפנימיים של אבא שלי.

בצורה כזאת כאשר כל יום עלול להפוך לאחרון, חשוב מאוד להספיק ולחשוף כמה שיותר אמת מאחורי תוכנית השמדת האזרחים שתשאר מורשת, ראיות ועדות לפשעים נגד האנושות שמבצע השלטון באזרחיו.

תשארו דרוכים להעדכון הבא, אסביר לגבי הסרטן שזו בעיה נפוצה שמנסים להסוות אותה כדי שאנשים לא יבינו מה באמת קורה.

For revealing the truth suspected neighbors revenged me all the night, they attacked me 3 times with gamma radiation device, tortured me with device that causes vibration of a whole body and deprives from sleep. Their goal was to set a death trigger so I'll get killed in an accident on drive because of fatigue. It was actual murder attempt of me.
This night they violently tortured my parents, cooked my father's internal organs and head.

This way when every day can become last day, it is very important to reveal as much truth as possible of what is standing behind government's citizens extermination program, so evidence and testimony will remain for crimes against humanity that government commits again its own people.

Stay tuned for the next update, I'll explain about cancer and how this wide spread problem is being masked to cause misunderstanding of people for what is actually happening.


יום רביעי, 19 במרץ 2014

איך תוקפים בעזרת מתקן קרינה ניטרונים - How attacks committed with neutron radiation device

סוג מתקן קרינה ניטרונים שנמצא שנמצא בשימוש בתור נשק חשאי לתקיפה של אנשים תמימים הוא מסוג דאוטריום טריטיום (DT), זה מתקן קרינה ניטרונים נייד מסוכן ביותר בעל עוצמה גבוהה מאוד. תקיפת קרינת ניטרונים טיפוסית אורכת כ3 דקות לקבלת מנת קרינה של 10 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים דרך בטון.
מפעילי ציוד קרינה מכוונים את המתקן על קורבנות, מתרחקים רחוק ככל האפשר ותוקפים על ידי שלט רחוק, בשלט יש להם אינדיקצייה שמראה תקיפה שנמשכת, בכל אותו זמן הם לא מתקרבים למכשיר. למכשיר יש מצב הקרנה ארוך שמאפשר בפעם אחת במשך דקות עד שעות לגרום למנת קרינה רצחנית והקרנות קצרות על מנת לצבור נזק, לקצר תוחלת החיים ולרצוח את הקורבן תוך זמן מסויים.

ראינו ששכנים החשודים משתמשים דווקא בטקטיקה המתוארת כאן על מנת לתקוף אותנו. באותה שיטה בדיוק היום לפני מספר שעות הם תקפו את ההורים שלי.

Type of neutron radiation device which is used for covert attack of innocent people based on fusion of Deuterium and Tritium (DT), it is extremely dangerous very powerful portable device. Typical neutron attacks lasting about 3 min to achieve dose if 10 micro Sievert fast neutrons via concrete.
Radiation equipment operators pointing device at victims, going away and attack using remote control, remote control has indication when attack is committed, during time of attack operators not coming close to the device. Device has long irradiation mode which allows in one long attack of minutes to hours achieve lethal dose and short mode to accumulate damage and murder victim over time.

We observed that suspected neighbors using tactics as I described above for attacking us. Same method was used today few hours ago to attack my parents.

יום שלישי, 18 במרץ 2014

איך לא לשלם פנסיה ולהכין דור חדש של סדיסטים - How to avoid pensions payment and prepare new generation of sadists

בלילה הקודם שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניטרונים, היום הם תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. אחרי התקיפה הם היו מאוד שמחים ורקדו מעל המקום, זה אומר שהחשודים עירבו בתקיפות האלו את הילדים שלהם שמאוד התלהבו מכך שיכולים לרצוח אותנו דרך הקירות, בשבילם זה משחק. החשודים מכינים דור חדש של סדיסטים.
חשוב לציין שמטרת תקיפות ניטרונים לרצוח אותנו, אין לזה שום מטרה אחרת.

חשוב לא לשכוח שמאחורי תוכנית השמדת האזרחים עומד השלטון, אחת המטרות לקצר אורך חיים של האנשים על מנת שלא יהיה צריך לשלם פנסיה, סיבה נוספת היא ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם - השלטון מוכר את אזרחיו לשלטונות אחרים, לאירגונים שונים בתור בשר לניסויים.

On previous night suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device, today they attacked my father with neutron radiation device. After the attack they were very happy and danced above place of the attack, it means that suspected neighbors showing their younger generation how to use radiation devices and children really liked that they can murder trough the wall, for them it is like a game. Suspected neighbors prepare new generation of sadists.
Important to note that the only reason for neutron attacks it to murder us, there is no other reason for these attacks.

Important to mention who is standing behind citizens extermination program, it is government, one of goals to shorten life span of people so there will be no need to pay pensions, additional reason is illegal experiments on humans - government sells citizens to over governments and organizations as meet for experiments.

יום ראשון, 16 במרץ 2014

תקיפת ניטרונים - Neutron attack

שכנים החשודים ביצעו תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי, להלן מנת קרינה אחרי התקיפה.
Suspected neighbors committed neutron attack against my parents, here is radiation dose after the attack.
 

מי תוקף אותנו בדירתינו - Who attacks us in our apartment

בשבוע שעבר שכנים החשודים היו עסוקים בכל מיני דברים, הרבה אנשים ביקרו בדירת החשודים, לכן הם תקפו מעט פחות מהרגיל. העיסוק הזה נגמר,הם חזרו לתקוף בכל הכוח. זו הוכחה לכך שבדירתינו כל התקיפות מבוצעות על ידם.
בלילה האחרון הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים ובכך הפגינו את השנאה והגזענות שלהם.

תשארו דרוכים, בערב אפשרסם ראיות.

Last week suspected neighbors were busy with some stuff, many people visited the,, so they attacked less than usual. But this stuff recently ended and they returned to attack us with full power. it is proof that all attacks in our apartment committed by them.
Last night suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device and demonstrated by this their hatred and racism.

Stay tuned, I'll publish evidence at evening.

יום שבת, 15 במרץ 2014

נקמה תמורת חשיפת סוכן - Revenge for discoverig agent

בתמורה לחשיפת סוכן שעובד בשיתוף פעולה עם שכנים החשודים שאתמול הודיעו לו מתי אנחנו יוצאים לדרך על מנת לתקוף, היום שכנים החשודים נקמו בנו באכזריות: היו תקיפות קרינה גמא מרובות, בכל תקיפה שמענו צעדים שלהם והזזות של עצמים כבדים מעל מקומות תקיפה, בלילה באכזריות בישלו איברים לאבא שלי.
For exposing agent that works in cooperation with suspected neighbors, the one who attacked us on drive after suspected informed him that we are going to drive, today suspected neighbors violently revenged us: attacked us multiple times with gamma radiation device, in each attack we heard footsteps and movement of heavy objects, at night cooked internal organs of my father.


יום שישי, 14 במרץ 2014

מבצע תקיפה מתוכנן בנהיגה - Planned attack on drive

היום תקפו אותנו עם מתקן קרינה גמא במהלך הנסיעה, רכב עקב אחרינו וכאשר היה מאחורינו במסלול ישר תקף ממרחק קצר. זו הייתה תקיפה ארוכה במיוחד כי המרחק בינינו היה קצר ומהירות הייתה נמוכה. מיד לאחר התקיפה הוא ניסה להמלט בשיטה הרגילה: להאיט ולנסוע לכיוון אחר, אבל מכיוון שלקחתי נתיב אחר וכימעט עצרתי לא נשארה לו ברירה אלא לחלוף על פנינו תוך כדי חשיפת לוחית רישוי.
הוא נעלץ לבחור מסלול שיותר קל היה לי להגיע לרכבו, הוא חשב שאסע לכיוון השני לפי הנתיב שבחרתי. הוא שוב ניסה את אותה תקטיקה של המלטות, האיט ולקח כיוון נסיעה אחר. אבל זה היה מאוחר מידי, כבר קיבלנו את כל הפרטים שרצינו.
זה היה מבצע משולב, מישהו הודיע לתוקף שאני יוצא לנהוג.
Today we were been attacked on drive with gamma radiation device. Vehicle traced us and on straight part of the road attacked from short distance. It was very long gamma attack because he attacked from short distance on slow speed. Right after the attack he attempted to run away using the standard method: to slow down and choose other direction, however I took the other lane and slowed down to very low speed, he had no choice but to pass through us revealing his number plate.
Also he was forced to choose direction which is easier for us to trace him (he thought we will drive to other direction) and allowed us to reach that vehicle. He again attempted same escape tactics, slowed down and chose other driving direction. However it was too late for him because we collected all the information that wanted.
This operation was combined, somebody informed attacker that I'm going to drive.