נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 27 בפברואר 2014

איזה שלטון משמיד את אנשיו - What kind of government exterminates its own people

שכנים החשודים (משתתפים בזונדר קומנדו מודרני - קבוצות שמענות אנשים תמימים למוות) עובדים קשה כדי לרצוח אותנו.
אתמול בערב חשודה בתקיפות קרינה האכזריות ביותר הביאה שני אחריות חשודות לדירת החשודים, לאחת מהן היה משהו כבד. כפי שהיה צפוי בלילה שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה ניטרונים. מטרת התקיפות האלו לרצוח ולא שום דבר אחר.

היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית במקום ציבורי - מרכז קניות גדול. כאשר אבא שלי המתין לאמא ברכב, הגיע רכב חשוד ועצר בחניית נכים. לאחר זמן קצר הייתה אזעקה של מונה גייגר וזמן קצר אחריה החשוד ברח מהמקום. הוא הגיע למרכז מסחרי, לא יצא מהרכב, לא המתין לאף אחד ולא הביא לשם אף אחד, םשוט בא, תקף וברח.

צוותים גדולים משתתפים בתוכנית השמדת אזרחים המונית - רוצחים אנשים שנידונו על ידי השלטון למוות בעינויים ללא כתב אישום או משפט הוגן.

Suspected neighbors (participants in modern sonderkomando - teams torturing innocent people to death) working hard to murder us.
Yesterday at evening suspected in most cruel radiation attack brought her two sisters, one had large heavy package. As we expected at night suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device. Purpose of neutron attack is only one: murder.

Today my parents were been attacked outside of home in public place - large shopping center. When my father waited for mother in car, suspected car approached, shortly after that Geiger counter alarmed and suspected ran away. Suspected came to place and stopped in reserved parking for disabled persons, he stayed in car, did not wait for anybody, did not bring anybody, just attacked and ran away.

Large teams working in mass extermination of unwanted citizens - innocent people who were sentenced by government to death by tortures without fair trial of charge.
יום רביעי, 26 בפברואר 2014

סכנה לציבור וקץ קיום ארצינו - Public threat and end of our country existance

בדירת החשודים כל הזמן נמצאים מפעילי ציוד קרינה. לפני זמן קצר שכנים החשודים תקפו את כל בני משפחתינו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
שכנים החשודים מחזיקים בדירתם נשק גרעיני ללא חשש לחיפוש מכיוון שיודעים היטב שהם מוגנים על ידי שירותים החשאיים.
זאת דוגמא מושלמת למה שרשמתי אתמול שמפעילי ציוד קרינה מהווים סכנה לציבור: ברשותם יש נשק רצחני שהם עלולים להשתמש בו נגד כל אחד ואי אפשר לשלוט בסדיסטים מניאקליים, לכן השילטון פשוט יקריב אנשים תמימים למען המשך תוכנית השמדת האזרחים שעתידה קץ קיום ארצינו כי לא ישארו אנשים שיוכלו להגן על המדינה כאשר כולם יפלו לדיכאון פרנוידאלי מחשש שכל אחד בסופו של דבר יהיה קורבן.
אנשים יהיו תשושים פיזית ונפשית משדות של שליטה בתודעה, מתקיפות קרינה אינסופיות (שכונות שלמות עוברות תקיפות קרינה סיסטמטיות).

In suspected apartment all the time reside radiation equipment operators. Short time ago suspected neighbors attacked all members of my family with neutron radiation device.
Suspected neighbors have all nuclear weapons in their apartment and don't afraid of search because they know very well that they are protected by secret services.
This is perfect example for my yesterday's writing that radiation equipment threat for the public: they have lethal weapons that they can use against anybody, and it is impossible to control sadistic maniacs, therefore government will just sacrifice innocent people in order citizens extermination program will continue. As result they will bring end to our country existence as there will no more  people who can protect it when everybody will fall into paranoid depression because everybody will afraid to become next victim.
People will be exhausted physically and mentally because of mind control fields and endless radiation attacks (people of entire neighborhoods are being systematically irradiated).


יום שלישי, 25 בפברואר 2014

דיכאון חברה - Society depression

כמות מפעילי ציוד קרינה שמענים אנשים מוות כל הזמן גדלה במסגרת הרחבת תוכנית השמדת האזרחים. סדיסטים מניאקליים מסתובבים בתוך חברה בינינו ומהווים סכנה לשלום הציבור. הם מהווים סכנה לא רק בגלל היותם סדיסטים מניאקליים שמענים אנשים למוות ועצם העובדה של מי שהם לא אוהבים הם עלולים לבחור בתור מטרה לעינויים צורך הנאה, אלא גם שעינויים האלו גורמים לאנרגיות שליליות שכמו מגפה מועברות מאדם לאדם. אנגריות שליליות זה דבר מדבק, בסופו של דבר כל החברה תיהיה חולה בזה וזה יוביל לדיכאון כל החברה, הרי כמות אנשים שחולים בסרטן כל הזמן גדלה, אין מספיק מקומות בבתי חולים לאנשים חולים, אנשים מתמוטטים מסיבות בלתי מוסברות, כל זה ממלא את באר מצב רוח החברה באנרגיות שליליות שמובילות לדיכאון. אנשים לא רואים אור חיובי בקצה המנהגה, הכל ניראה אפור ודיכאוני ללא עתיד, הם רואים רק מחלות וסבל. החברה תסבול מדיכאון פרנואידלי כי אנשים מרגישים על עצמם את האנרגיות השליליות וחוסר מוצא בחייהם.
אנשים ידעו בדרך כזאת או אחרת שגם הם עלולים להפוך למטרות מיועדות להשמדה, למשל כאשר מישהו הופך לבלתי נחוץ. בסופו של דבר זה יגע בכולם, הרי כולם מזדקנים.

Number of radiation equipment operators all the time grows as citizens extermination program is expanding. Maniacal sadists roam in society and are threat to public. They are threat not only because they are maniacal sadists torturing people to death, and can chose anybody who they dislike as target for tortures, but also because these tortures causing negative energies that like plague transferred from one man to another. Negative energy is contagious, as result all the society will be ill because of that, it will lead to society depression because people see rate of cancer disease is growing, not enough places for ill in hospitals, people collapsing in unexplained circumstances, it fills mood well of society with negative energies that leads to depression. People no longer see light in end of tunnel, everything looks gray, depressive and without a future, people see only pain and diseases.
Entire society will suffer from paranoid depression because people feel on themselves all the negative energy and hopelessness in their lives.
People will know one or another way that they can become targeted individuals, for example when somebody will become unneeded. In the end it will touch everyone because everybody gets old.

יום שני, 24 בפברואר 2014

צוותים של מפעילי ציוד קרינה תוקפים בכל מקום - Teams of radiation equipment operators attacking everywere

חשוב לציין שבמסגרת תוכנית השמדת האזרחים פועל אירגון שלם עם שלוחות בכל הערים עם סוכנים שמקומית מענים למוות אנשים תמימים. לרוב כדי לא ללכלך ידיים של עובדי האירגון שוכרים פושעים אכזריים במיוחד לביצוע העבודה המלוכלכת. מקומית עובדים שכנים החשודים, במקומות אחרים פועלים אנשים אחרים.

היום תקפו את ההורים שלי במהלך הנסיעה במתקן קרינה גמא. רכב נמצד מאחורי הרכב של הורים שלי בכביש פנוי, כאשר הורים התקרבו לכיכר התוקף תכנן לברוח במהירות, אבל אבא שלי עצר והוא נאלץ לעצור מאחורי אבא שלי. בעצבים הוא צפר ולאחר מיכן ברח ובדרך חשף לעדשת המצלמה את פניו ולוחית רישוי שלו. הוא ככל הניראה חשש שאבא שלי יצא אליו ויתחיל לצלם אותו מבחוץ. מהלך של אבא שלי שיבש את התקיפה שהייתה אמורה להתנהל רגיל: רכב תוקף מתקרב, תוקף ובורח. הנהג נאלץ אפילו להחליף מסלול וברח לכיוון אחר.

Important to mention that citizens extermination program managed by organization that works in all cities with local agents who torture innocent people. usually to keep their hands clean dirty job assigned to cruel criminals which are hired for that. Locally working suspected neighbors, in other places other people are doing that job.

Today my parents were been attacked on drive by gamma radiation device. Vehicle approached my parents from behind on an empty road, after attack suspected planned to escape rapidly when parents approached the square, but my father stopped and suspected also had to stop behind vehicle of my parents. Suspected was nervous and used his horn, but then he chosen other lane and escaped revealing his face and number plate. He probably thought that father will exit the car and approach him to take pictures, so it disturbed his original plan and he escaped to other direction than he initially planned.יום ראשון, 23 בפברואר 2014

שכנים החשודים רוצחים את הוריי - Suspected neighbors murdering my parents

לאחרונה שכנים החשודים איכלסו בדירת החשודים בת משפחתם ככל הניראה למיגורים קבועים. כרגע עומדים לרשות מי שגר שם יש את כל ארסנל מתקני קרינה האכזריים ביותר.
היום שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, מטרת התקיפות האלו לרצוח את ההורים שלי. כרגיל זה היה אחרי ביקור של החשודה בתקיפות קרינה האכזריות ביותר (כרגע היא שוב בדירת החשודים).
מדוע דוזימטר מראה מנה של 748? כי יש ברשותינו שני דוזימטרים, הראשון מראה כרגע 886 ובנוסף הזה מראה 748 (היום אחרי שנוספו עוד 10 מיקרו סיוורט שפירושם תקיפת ניטרונים מהירים - סוג קרינה המסוכן ביותר).
Lately suspected neighbors populated suspected apartment with one of their family members for permanent residency. Currently residents of suspected apartment have all range of most cruel radiation weapons.
Today suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device, purpose of these attacks to murder my parents. As always it was after visit of suspected for most cruel radiation attacks (now she again in suspected apartment).
Why dosimeter shows dose of 748? Because we have two dosimeters, one currently showing 886 + another one showing 748 (after today added 10 micro Sievert which means fast neutrons attack - most dangerous sort of radiation).

יום שבת, 22 בפברואר 2014

מתקן בעזרתו רוצחים קשישים - Device used for elderly murdering

לפני זמן קצר שכנים החשודים ניסו לרצוח את שני ההורים שלי במכה אחת. הם תקפו את ההורים שישבו יחד עם מתקן משבש קצב הלב - בעזרת מתקן הזה מפעילי ציוד קרינה מידי יום רוצחים קשישים תמימים.
Short time ago suspected neighbors attempted to murder my both parents with a single strike, They attacked my parents with hearth rate disruption device when parents sit together - radiation equipment operators murder elderly every day with this day.

יום שישי, 21 בפברואר 2014

תקיפת ניטרונים צפוייה - Expected neutron attack

אתמול הגיעה לדירת החשודים שכנה החשודה בתקיפות האכזריות ביותר. אנחנו יודעים ברגע שהיא באה משהו רע קורה. כצפוי, קרה משהו רע: שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
כרגע היא גם בדירת החשודים, זה אומר שתקיפות אכזריות במיוחדת ימשיכו.
אתמול קלטנו שכנים החשודים מבאים לדירתם מזוודה כבדה מאוד שהייתה יכולה להכיל מתקן קרינה ניטרונים.
Yesterday arrived suspected neighbor suspected for most cruel radiation attacks. We know that when she comes something bad is happening. As expected, something bad happened: suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device.
Now she is in suspected apartment, it means cruel attacks will continue.
Yesterday we captured suspected neighbors bringing very heavy luggage to their apartment, it could contain neutron radiation device.


יום רביעי, 19 בפברואר 2014

19 פברואר תקיפות שכנים החשודים נגדי - Feb-19 attacks of suspected neighbors against me

בלילה על ידי תקיפות חסרות תקדים נגדי שכנים החשודים ובכך אני רואה דרשו ממני לחסוף כמה שיותר אמת על הפעילות שלהם, משתתפים בפעילות עינויים ורצח של בני משפחתי ואחראים לכך. המשתתפים הראשיים באופן ישיר זה כמובן שכנים החשודים ואנשים מקבוצת תגבור שבאים לעזור להם לענות ולרצוח אותנו. האחראים לכך שירותים החשאיים והשלטון שמנהלים תוכנית השמדת האזרחים.

ככל שהם יענו אותנו יותר, נפרסם יותר. אתם יכולים ליראות בבלוג כמות פוסטים בכל חודש, החודש עוד לא נגמר אבל יש יותר רשומות מחודש הקודם. כך אתם יכולים לדעת באיזה חודש עינו אותנו יותר.
Last night suspected neighbors attacked me with unmatched intensity, I see in these acts their demand to publish more as we can who is participating in that activity of torturing and murdering my family and who is responsible for it. Direct participants are suspected neighbors and people from reinforcement team who come to help them torture and murder us, responsible for all this are secret services and government which manage citizens extermination program.

More they will torture us, we will publish more. You can see in this blog number of posts per month, this month didn't end yet but has more posts than entire past month. This way you can see which month they tortured us more.17 פברואר חשוד בתקיפות מצוות תגבור - Feb-17 suspected in attacks from reinforcement team

כאשר הורים שלי יצאו מחוץ לבית, לבנין שלנו נכנס אדם חשוד ויצא מהבינין תוך 2 דקות. אנחנו חושדים שזה חשוד מצוות תגבור שעוזר לשכנים החשודים להפעיל מתקני קרינה. הוא יצא מהבנין כי הורים לא היו בבית (זה קורה לעיתים רחוקות, רוב הזמן ההורים בבית והוא כניראה ציפה שההורים יהיו בבית כרגיל) והוא הרשה לעצמו לקחת הפסקה. ביציאה מהבינין הוא עשה סימנים מופנים לדירת החשודים "תתקשרו עלי".
זמן קצר לאחר שההורים שלי חזרו לבית החשוד גם חזר ומאז לא יצא מהבינין.

When my parents went out of our home, suspected person entered the building and exited after 2 minutes. We suspect that it is the guy from reinforcement teams who helps to suspected neighbors operate radiation equipment. He exited the building to take a break because my parents were not at home (my parents rarely go outside and he assumed that they will be at home as usual). When he exited the building he did signs with hands to direction of suspected apartment "call me". Short time after my parents returned he also came back to the building and from that time resided there.16 Feb


ביום הזה שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
At this day suspected neighbors attacked my parents 3 times with neutron radiation device.


הצדקה של פשעים נגד האנושות - Justification of crimes against humanity

שירותים החשאיים שוכרים פושעים אכזריים ביותר מכשירים אותם בתור מפעילי ציוד קרינה, הופכים אותם בכך לסדיסטים מניאקליים שמענים אנשים למוות. שירותים החשאיים מציידים את מפעילי ציוד קרינה במתקנים מסוכנים ביותר ואלה משתמשים בהם במקומות שונים בארץ כדי לענות אנשים תמימים למוות לפי תוכניות של השלטון.
בשירותים החשאיים יש אידיאולוגיה שהם לבינם מצדיקים את המעשים, הם שומרים את הידיים שלהם נקיות על ידי כך שעבודה המלוכלכת נעשית על ידי פושעים אכזריים. הם חושבים אם מישהו אחר עושה את העבודה, זה שומר אותם נקיים מחוץ לתמונה.

שיטות פשיסטיות שנלמדו ממחנות ההשמדה משמשות לפיתוח מתקני עינוי המשמשים לעינוי אנשימים תמימים למוות. בדיוק כמו פשיסטים, יש להם סיבות למה הם חושבים לאנשים מסויימים לא מגיע לחיות, הם מצדיקים את עצמם כאשר מבצעים פשעים נגד האנושות.

Secret services hiring extremely cruel criminals and train them as radiation equipment operators, converting criminals into maniacal sadists who torture humans to death. Secret services providing radiation equipment to operators and they are using it for torturing innocent people to death according to plans of the government.
Secret services have ideology to justify themselves, they keep their hands clean by giving the dirty work to criminals. They think if somebody else does the dirty work, it keeps them clean our of the picture.

Fascistic methods learned from extermination camps used to develop torture devices used for torturing innocent people to death. Like fascists they have reasons why they think some people shall not live, they justify themselves when committing crimes against humanity.

נקמה בהשהיה - Delayed revenge

שכנים רוצחים חושבים שמצאו שיטה חכמה וחדשה: נקמה בהשהייה. אחרי שפרסמתי בבלוג הם השתתפות שלהם בצוותים שמענים למוות אזרחים וראיות המעידות על הפשעים שלהם נגד האנושות שהם מבצעים מקומית, יומיים הם היו שקטים יותר והלילה הם החליטו לתת מכת נקמה. הם תקפו אותי בלילה 6 פעמים עם ידי מתקן קרינה גמא, המטרה הקרובה לענות אותי על ידי מניעת שינה, בנוסף לזה הם השתמשו במתקן שגורם לויברצייה וכיוונו אותו על הרגליים. מטרת מניעת עינוי שינה להשתיל לי טרידר המוות על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות (הם יודעים שיש לי נהיגה ארוכה לעשות היום). לא אכפת להם אם על הדרך עוד מישהו יהרג בתאונה.
כמובן זה לא ריצה את צמאון הדגם החסר גבולות שלהם, הם באכזריות בלתי אנושית עינו את אבא שלי, ניסו לרצוח אותו על ידי מתקן שגורם חנק ובישלו איברים פנימיים במשך שעות ארוכות.

בכל פעילות העינויים השתתף בחור שבא לדירת החשודים ועוזר להם לרצוח אותנו (הצלחנו לקלוט אותו במצלמות).

תישארו דרוכים, בערב, אם עד אז אשרוד אפרסם ראיות.

Neighbors murderers think that they found new smart method: delayed revenge. After I published about their participation in teams torturing citizens to death and evidence for their crimes against humanity committed locally we had few days when they were more silent than usual.  They attacked me at night 6 times with gamma radiation device, the purpose is sleep deprivation torture, additionally they used device that causes vibration of legs. The goal to set death trigger so I'll get killed on drive because of fatigue (they know that I have a long drive today). They don't care f somebody random will also get killed in that accident.
Of course it did not satisfy their endless blood thirst, they tortured my father with inhuman cruelty, attempted to murder him causing asphyxia, cooked internal organs for long hours.

In all this activity participated guy from reinforcement team that comes to suspected apartment and helps them murder us (we finally caught him on cameras).

Stay tuned, at evening if I'll survive I'll publish evidence.

יום ראשון, 16 בפברואר 2014

שכנים רוצחים ממהרים לרצוח את ההורים שלי - Neighbors murderers hurry to murder my parents

שכנים רוצחים (משתתפים בקבוצת זונדר קומנדו מודרנית) מאוד ממהרים לרצוח את ההורים שלי, היום הם תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. כל התקיפות תועדו במלואן, להלן התקיפה הראשונה מבית שלושת התקיפות שהם ביצעו באכזריות בלתי אנושית.
על מנת שלשכנים החשודים יהיה קל יותר לרצוח אותנו, בזמן האחרון כל הזמן מגיע עליהם בחור שעוזר להם לתפעל (תקראו עוזר לרצוח אותנו)  ולסחוב מתקני קרינה בדירתם מעל מקומות הקורבנות.
חשוב לציין שבזמן האחרון שכנה החשודה בתקיפות קרינה האכזריות ביותר משתתפת באופן פעיל מאוד בפעילות הזאת.

חשוב לציין שפעילות השמדת האזרחים נעשית על ידי יחידה של שירותים החשאיים בפועלת מטעם השלטון צמא לדם, אשר חושבים שהחשמדת האזרחים היא פתרון לכל הבעיות שלהם.
משפחתינו רק דוגמא להשמדה הזאת, ההבדל לאומת שאר הקורבנות שאנחנו מבאים את כל הראיות והעדות באופן פומבי לכך, אחרים לא מבינים מדוע בריאותם קורסת. השלטון משמיד אנשים באופן המוני שכונות שלמות, מקצר חיים של אנשים כדי לשלם להם פחות פנסייה.

בזמן האחרון מאוד החריפו תקיפות וטבח של ההורים שלי, הסיבה לכך שחשפתי הרבה אמת שמפריעה לשלטון לחסן אזרחים באין מפריע, ככל הניראה הפרסומים שלי עולים להם כסף על מנת לכסות את הפעילות. לכן כנקמה הם סוגרים חשבון כמו טרוריסטים ומשתמשים בהורים שלי כבני ערובה.

מה צריך לעשות בן אדם שרואה שאת קרוביו ואהוביו פשיסטים משמידים מול עיניו בדיוק כמו במלחמת העולם השנייה עשו פשיסטים של אותה תקופה?

Neighbors murderers (participants in modern sonderkomando teams) hurry to murder my parents, today they attacked my parents 3 times with neutron radiation device All attacks were recorder and documented, here is first of these attacks which they committed with inhuman cruelty.
To make for suspected neighbors attacks easier lately there is guy came to reinforce them and he helps to operate radiation devices (read he helps to murder us) and carry devices in their apartment above victims.
Important to mention that suspected neighbor suspected for most cruel radiation attacks participating in this activity in very delightful way.

Important to mention that citizens extermination activity done by department from secret services on behalf of blood thirsty government that thinks murdering unwanted citizens is an ultimate solution for all their problems. Our family is just an example of such extermination, the only difference with mainstream of victims being exterminated is evidence and testimony we bring to public of all world, other victims do not understand why their health collapsing. Government mass exterminating entire neighborhoods, shortening lifespan to pay less pensions.

Lately attacks and massacre of my parents got much worse, the reason because I published a lot of truth about citizens extermination program, my publication disrupt government from murdering citizens without obstacles and it costs them money to cover the operation. As retaliation like terrorists they use my parents as hostages

What shall one do when he see fascists exterminating his closest beloved ones like during WWII did fascists of that time?


שכנים יחזרו לגור לדירה רק כאשר ירצחו אותנו - Neighbors will return to apartment for living only after will finish our lives

שכנים רוצחים המשתתפים בצוותים שמענים אזרחים תמימים למוות שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הם תוקפים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים כל יממה ובכך מפגינים את האכזריות החסרת תקדים שלהם והגזענות. הם עד כדי כך שונאים אותנו שתקיפות האלו לא היו מספקות כדי לרצות את צמאון הדם החסר גבולות שלהם, בנוסף הם שרטו את רכב של אבא שלי המשמש עבורו כרגליים כי הוא נכה.
בדירה שלהם יש מתקני קרינה גרעיניים המשמשים לרצח. הם עובדים קשה כדי לגמור את החיים של ההורים שלי, כי רק כאשר הם ישמידו אותנו הם יוכלו לחזור לחיים נורמליים לדירה. כרגע בני המשפחה שלהם גרים בדירה אחרת בשכונה ובדירה הזאת נמצאים רק תורנים בני משפחתם רוצחים שמפעילים ציוד קרינה על מנת לרצוח אותנו. בפעמים היחידות ראיתו אותם חוזרים לגור לדירה, זה כאשר ממנות קרינה גבוהות במיוחד אבא שלי אושפז בבית חולים.

ראיות יפורסמו מאוחר יותר.

Neighbors murderers participating in teams torturing to death innocent citizens again attacked my parents with neutron radiation device. They attack my parents every 24 hours with neutron radiation device and by this demonstrate their unmatched cruelty and racism. They hate us some much that these attacks were not enough to satisfy their unlimited blood thirst, they also scratched my father's car which used as his legs because he is a disabled person.
In their apartment there are nuclear radiation devices used for murdering. They are working hard to finish lives of my parents, because only after they will exterminate us they could return to this apartment for a normal living. Currently members of their family living in other apartment in the neighborhood, only radiation equipment operators members of their family coming to this apartment to murder us. Only few times I saw them returning to the apartment for living: it was when they irradiated my father so hard he was in the hospital.

Evidence will be published later.

יום שבת, 15 בפברואר 2014

14 Feb

13 Feb

ביום הזה חוץ מתקיפת קרינה ניטרונים בתוך הבית שבוצעה על ידי שכנים החשודים על מנת לרצוח את ההורים שלי, תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית. תקיפה מחוץ לבית בוצעה כניראה משני רכבים, רכב אחד סטטי חונה ליד חנות מזון שבה הרבה קונים קשישים מהוסטל (אותם השלטון רוצה להשמיד בגלל שהם מקבלים קצבאות מהתקציב) ורכב שני שממנו הופעל מתקן קרינה מרחוק. הרכב השני היה מצוייד בלוחית רישוי עם ציפוי בלתי קריא על מנת שאי אפשר יהיה לצלם אותה.
That day additionally to neutron attack at home committed by suspected neighbors to murder my parents, gamma attack outside of our home was committed. Outside attack committed probably from two vehicles, one static vehicle parked near food shop where many clients are elderly living in hostel (government wants to exterminate them because they get pensions from the budget) and another vehicle where operator remotely controlled radiation device. Second vehicle had number plate coated with special paint so cameras could not capture its number.


12 Feb
גמא: הסבר על ערכי קרינה הנמדדים - Gamma: Explanation for measured radiation doses

אני כל הזמן מפרסם נתונים שנמדדים בזמן תקיפות קרינה, כאן אסביר לקוראים את המשמעות ואילו ערכים צריכים להיות במצב רגיעה נורמאלי.


מתקני קרינה גמא שמשמשים לצורך תקיפה מהירים מאוד וקשים ביותר לגילוי (זאת המטרה שלהם - להיות בלתי ניתנים לגילוי). רק מד קרינה גמא מהיר במיוחד מסוגל למדוד את התקיפות האלו. אנחנו משתמשים בדוזימטר מסוג Rotem RAM R-200 שעומד בסטנדרטים צבאיים מחמירים ומסוגל למדוד חלק מתקיפות גמא האלו. מידי יום יש כעשרה תקיפות קרינה שאנחנו תופסים ועוד מספר לא ידוע של תקיפות שאנחנו לא תופסים (ככל הניראה תקיפות מרובות מאוד כי משתלם להם להמשיך לתקוף אותנו כאשר אנחנו מגלים חלק מתקיפות). זה לא המכשיר היחיד שאנחנו תופסים איתו רמות קרינה גמא חריגות, יש מכשיר נוסף שמבוסס על עיקרון מדידה שונה שגם הוא תופס רמות קרינה האלו.
המכשיר Rotem RAM R-200 מודד בדיוק של 10% קרינה החל מ10 מיקרו רנטגן לשעה (ערכים נמוכים יותר פחות מדוייקים, אבל אין לזה משמעות למדידות שאנחנו מבצעים כי אנחנו מודדים ערכים גבוהים שמסוכנים לבריאות). במצב רגיעה בדירתינו אין רמות קרינה חריגות ולהוכחה מצרף תמונה שכוללת מספר מדי קרינה שמראים בסביבות אותו ערך, כולל מד קרינה מדעי מדוייק ביותר המבוסס על שפופרת פרופורציונלית. אלו הם רמות קרינה רגע רגילות ונורמאליות, מדובר על רמות קרינה רקע ממוצעת לארץ וערכים כאלה צריכים להמדד כל הזמן.
רמות קרינה חריגות שאנחנו מודדים הן ממקור מלאכותי בלבד, מאותו מתקן קרינה גמא המשמש לתקיפות.
בתקיפות גמא מדדנו ערכים שהם פי 60 ויותר מרמות קרינה נורמאליות שצריכות להיות (רמות קרינה נורמאליות צריכות להיות בסביבות 6 מיקרו רנטגן לשעה).

כמה קיבלנו לפני שהיה לנו מונה גייגר? קשה לדעת במדוייק ללא בדיקות וחקירה (מוסדות המדינה לא מאפשרים לנו להבדק), אבל לפי כמות פעמים שאבא של היה בבית חולים עם כל הסימפטומים של ARS - ACUTE RADIATION SYNDROME ככל הניראה קיבלנו מנות קרינה מפלצתיות.

קנינו מונה גייגר מחשד לכך שתוקפים אותנו עם מתקני קרינה רדיואקטיביים. אבא שלי בתור רופא לשעבר ביסס את החשדות לפי סימפטומים אופיינים.
בהתחלה היה לנו רק התראה על מנת קרינה גבוהה מאוד, באחת הלילות מונה גייגר הזעיק עם מנת קרינה גבוהה מאוד. ראינו על מסך מנה של 8.22 רנטגן, אבל מונה גייגר היה רחוק מהקורבנות (הורים שלי) ולהורים היו כביעות מקרינת גמא. לאחר מכן רכשתי כבל שמאפשר לכייל מונה גייגר להתרעה לא רק על מנת קרינה אלא גם על רמות קרינה, מאז כבר כמה שנים שכנים החשודים משתמשים בזה כדי לענות אותנו על ידי מניעת שינה (תוקפים הרבה פעמים בלילה ואזעקה של מונה גייגר מאירה אותנו). הם יודעים שאם נכבה מד קרינה, הם יוכלו לתקוף אותנו במנת קרינה קטלנית. גם רמות קרינה האלו שאנחנו מדודדים מזיקות מאוד לבריאות: מדובר על מכות קרינה שקורות במכה אחת.

מאוחר יותר אסביר על ערכי קרינת ניטרונים ומיקרוגל שאנחנו מודדים.

All the time I publish radiation rates and doses from attacks. Here I'll explain meaning of these doses and rates, and which values shall be in normal background.

Gamma radiation devices that used for attacks are very fast and very difficult to detect (their purpose to be undetectable). Only very fast gamma dosimeter is able to capture these attacks. We use Rotem RAM R-200 dosimeter which complies to military standards and able to detect some of these gamma attacks. Every day we capture about ten gamma attacks and additionally there is unknown number of attacks that we don't capture (probably they attack us a lot because it worth them to keep attacking even when sometimes we detect it). it is not the only dosimeter that we capture gamma attacks, there is another dosimeter based on other technology that also able to capture.
Rotem RAM R-200 measures radiation rates from 10 micro Roentgen per hour with 10% accuracy (lower values are less accurate, but it is good enough for our needs as we measure high values which are dangerous). In normal there are normal background radiation rates in our apartment, as proof I attacked picture where you can see couple radiation dosimeters which measure about same background value, including scientific extremely precise dosimeter based on proportional tube, these are average background radiation values that shall be measured all the time.
High radiation rates that we measure coming from artificial radiation source, gamma device used for attacks. At gamma attacks we measure rates exceeding 60 times and more normal background rate (normal rates shall be about 6 micro Roentgen per hour).

How much did we get radiation before we bought dosimeters? Hard to know without tests and investigation (government instances not allowing us to check,however according to times when father was in the hospital due to radiation doses (will all symptoms of ARS - acute radiation syndrome, we assume that we got monstrous doses.

Initially we bought Geiger counter dosimeter because suspicions for gamma attacks against members of our family. My father was medical doctor in the past and understood that symptoms he had should come from very high rates of radiation.
In the beginning we had alarm only for dose and one night we waken up when Geiger dosimeter alarmed with huge dose of 8.22 Roentgen, at that time Geiger counter was far from victims (my parents) who got much higher radiation dose and had radiation burns. After that I bought cable which allowed me to set rate alarm. From then we get multiple rates alarm, including at night (we are being attacked multiple times at night), it used also as unique sleep deprivation torture because they know we cannot turn dosimeter off, because if we will do so, they will apply lethal dose of radiation. Even doses that we capture are hazardous for health because applied rapidly.

Later I'll explain neutron and microwave radiation values that we capture.