נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 31 בינואר 2014

30 בינואר הטבח נמשך - Jan-30 Massacre continues

היום שכנים החשודים שוב תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. מטרת תקיפות ניטרונים ושילוב שלהן עם תקיפות גמא כדי לרצוח. להלן שיטת רצח שלהם.
Today suspected neighbors attacked my father again with neutron radiation device. Purpose of combining neutron with gamma attacks is murder. Here is the method they are using.


29 ינואר כל אירועי קרינה - Jan-29 All radiation events

יום רביעי, 29 בינואר 2014

29 ינואר יום אכזרי במיוחד - Jan-29 Extremely cruel day

בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים (סוג מסוכן ביותר של קרינה). זה לא היה מספיק לסדיסטים, את אבא במשך כל הלילה עינו באכזריות בלתי אנושית: על ידי מתקן רב עוצמה שגורם לויברצייה בישלו לו איברים הפנימיים וראש ברמות כאלה שאבא נאלץ באמצע הלילה לברוח מהמיטה ולחזור לעצמו, כי עוד רגע זה היה מאוחר: מפעילי ציוד קרינה מדירת החשודים שמעלינו היו רוצחים אותו.
בלילה עבד בחור שגר בבנין ליד, כל פעם שהוא מגיע מתחילות תקיפות אכזריות באופן יוצא דופן בחותם הייחודי לו. בבוקר כפי שהיה צפוי, ראינו את הרכב שלו.
אותי בלילה הזה עינו על ידי מתקן שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים.
אץ סבתא מידי יום ולילה מענים על ידי אותם מתקנים בדיוק, להוסטל מגיע כל פעם בחור צעיר למספר ימים ומפעיל את ציוד קרינה הזה. בבית קרוב לשלנו יש גם בחור שמגיע לענות קשישים, כל פעם שהוא מגיע הקשישה שגרה באותו בנין מתלוננת על בעיות קצב הלב.

היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא במקום ציבורי. על יד רכב חשוד היה בן אדם משקיף שכיוון את מתקן קרינה לעיתוי מתאים, לאחר התקיפה האיש הסתלק מהמקום בהליכה.

זה ניראה כאילו השלטון נתן הוראה למפעילי ציוד קרינה לחסל צאצאים של אנשים ששרדו את השואה.

מקרי גמא נוספים של היום יפורסמו בהמשך.

Last night my parents were been attacked with neutron radiation device (most dangerous sort of radiation). It was not enough for torturers, they tortured my father all the night with inhuman cruelty. They used high power device that causes vibration, they used it to cook internal organs and head, mt father had to escape from his bed at middle of the night, because if he would not doing so, moment later it would be to late and radiation equipment operators could murder him.
At night worked guy from adjacent house, every time when he arrives we are being tortured very violently in his special way. As was expected, at morning we saw his car.
I was tortured at night with device that causes ringing in ears.
Grandmother tortured in hostel every day and night every time when guy that comes to the hostel and operates radiation equipment.
In close to our house when comes one guy above apartment of elderly persons, elderly woman complains about hearth rate disruptions.

Today my parents were been attacked from vehicle in public place with gamma radiation device. There was a guy waited for a good moment to operate gamma device, he was near suspected car, right after attack we went away on foot.

It looks like government commanded to finish descendants of people survived the holocaust.

More gamma events will be published later for today.

28 Jan
26 Jan
25 Jan

24 Jan