נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 30 בנובמבר 2013

29 נובמבר - 29Nov

שכנים החשודים תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא.
Suspected neighbors attacked us multiple times with gamma radiation device.
28 נובמבר תקיפות גרעיניות - 28Nov nuclear attacks

בנוסף לתקיפות בבית ביום הזה תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית במקום ציבורי. זו הדרך ששירותים החשאיים ומפעילי ציוד קרינה חוגגים חנוכה.
Additionally to attacks at home, my parents were been attacked outside in a public place. This is way secret services and radiation equipment operators celebrating Hanukkah.יום חמישי, 28 בנובמבר 2013

28 נובמבר לילה של רצח - 28Nov murdering night

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) במספר לילות האחרונים השתמשו בניסיון שלהם ברצח אנשים על מנת לרצוח את אבא שלי על ידי בישול האיברים הפנימיים - זו שיטה הדרגתית של רצח על ידי גרימה של קריסת איברים הפנימיים. הם מנסים לרצוח את אבא שלי, הם עושים את זה עבור השירותים החשאיים שמחסלים אזרחים מטעם השלטון.
Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) used last couple nights their experience in murdering people, they attempted to murder my father by cooking his internal organs - it is method of gradual murdering to cause collapse of internal organs. They attempt to murder my father for secret services that are exterminating citizens for the government.

יום שלישי, 26 בנובמבר 2013

26 לנובמבר שנאה של וודו מניאקים - 26Nov voodoo maniacs hatred

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) תקפו הלילה את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הורים שלי הלכו לישון בלילה הזה מודאגים כי שמעו איך וודו מניאקים סוחבים לדירתם ציוד כבד. החששות הצדיקו את עצמן וודו מניאקים תקפו.
וודו מניאקים מציתים שנאה וגזענות נגדינו בקרב בני מהפחה שלהם, ראינו שבת משפחתם הרימה בחוץ משהו חד והסתובבה ליד רכב של אבא שלי, לאחר מכן מצאנו שריטות חדשות, אני בטוח שעם הזמן היא תפעיל מתקני קרינה נגדינו (אם עדיין היא לא עושה את זה) ונגד אנשים אחרים.

Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) attacked last night my parents with neutron radiation device. When my parents went to sleep they expected that attack will come because heard voodoo maniacs moving heavy equipment to their apartment. Expectations came truth.
Voodoo maniacs inciting hatred and racism of their family members against us, one of their daughters picked up something sharp at street and after she did something near my father's car we found scratches - she let expression of their hatred against us, I'm sure that in time she will participate in operating of radiation devices against us (if she does not do it already) and against other people.יום ראשון, 24 בנובמבר 2013

24 לנובמבר ראיות לתקיפות בכל מקום - 24Nov evidence for everywere attacks

בלילה שכנים החשודים מדירה שמעלינו תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. מעבר לנזק טווח ארוך, מטרת התקיפות הייתה עינוי מניעת שינה של ההורים שלי כי הם ידעו שלהורים שלי מצפה היום נסיעה ארוכה והם רצו ליצור טריגר המוות כדי שהורים שלי יהרגו בתאונת דרכים.
במהך הנסיעה של ההורים שלי תקפו אותם על ידי מתקן קרינה גמא מרכב חולף, אחרי התקיפה נהג ברח וחשף לנו את לוחית הרישוי שלו. הורים שלי ביקרו את סבתא בהוסטל בו גרים קשישים. אחרי הזזות של משהו כבד בדירה מעל סבתא שלי הייתה תקיפת גמא בדירתה. זה בדיוק אותו תסריט שת תקיפה כמו מידי יום עשרות פעמים אנחנו תופסים את השכנים שלנו.
בהוסטלים צוותים של מפעילי ציוד קרינה מחסלים קשישים, בין היתר בעזרת מתקני קרינה גרעיניים.
התמונות לפניכם מהיום הם הוכחה לתקיפות בביתינו, מחוץ לבית בנסיעה ובעיר אחרת במקום מיגורים אחר (הוסטל).
At night suspected neighbors from apartment above attacked my parents 3 times with gamma radiation device. Additionally to long term health damage the goal of these attacks was sleep deprivation of my father - they knew that my parents going to make a long drive today and wanted to set death trigger so parents will get killed in road accident.
During that drive my parents were been attacked from vehicle with gamma radiation device, after the attack driver escaped revealing us his number plate. My parents visited grandmother in hostel where living elderly people. After movement of something heavy in apartmeny above my grandmother came gamma attack - exactly like it happens in our apartment.
In hostels radiation equipment operators murdering elderly, including with help of nuclear radiation devices.
In pictures that we provide today you can see evidence of attacks in our home, on drive and in other city in other living place (hostel).


יום שבת, 23 בנובמבר 2013

23 נובמבר - 23Nov

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) עינו בלילה באכזריות את כל בני המשפחה. הם בישלו לי ראש על ידי מספר מתקנים, התחילו עם מתקן מבוסס אינפרא סאונד שגורם לויברצייה והמשיכו עם מתקן שגורם לסחרחורת המבשל את הראש, באכזריות הם בישלו ראש ואיברים הפנימיים לשני ההורים שלי.
בנוסף לזה הותקפנו על ידי צוות מפעילי ציוד קרינה אחר מחוץ לבית שלנו בבית משפחת קרובי משפחה בעיר אחרת, בתקיפה נפגעו גם שני ילדים קטנים (זה למעשה ראיות לכך שבאופן המוני מקרינים לא רק במקומות ציבוריים, אלא גם במקומות מיגורים אחרים - כמות הקורבנות גדולה מאוד).
Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) violently tortured at night all members of my family. The cooked my head with few devices, started with device that causes vibration and continued with device which cooks and causes balance disruption, they violently cooked internal organs and head of my both parents.
Additionally we were been attacked with gamma radiation devices outside of our home in house of family relatives in other city, on that attack two small children were hit (it is actually evidence for mass irradiation not only in public places but also in other apartments - there is very large number of victims).

סימון כמטרה מלידה - Targeted individuals from birth

יש שכבות שלמות של אוכלוסיה שבאופן סיסטמטי מחסלים אותם על ידי מתקני קרינה במטרה לקצר אורך חיים, שליטה בתודעה וחיסול אזרחים בלתי רצויים. תוכנית כל הזמן מתרחבת ויותר קורבנות נוספים למעגל ההשמדה על ידי עינויים. רוב האנשים לא מבינים מדוע בריאותם קורסת, למה ילדיהם חלו בסרטן, למה אנשים מתים בגיל מוקדם ללא סימנים מוקדמים, למה יש תלונות על הלב ורופאים לא מוצאים דבר. מפעילי ציוד קרינה כוללים מגוון רחב של אמצעים שמסוגלים לחולל סוגי מווח רבים באופן מידי ולטווח ארוך ממחלות סופניות, יש מתקנים שיכולים להשפיע על מצב רוח ולגרום לדיכאון או שמחה, מתקנים שמשדרים קולות לתוך הראש ועוד רבים אחרים. היום היינו עדים לכך ששני ילדים קטנים קיבלו מנות קרינה גמא. אנשים שמפעילים ציוד קרינה והמפקדים שלהם פשיסטים.
כל אחד עלול להיות קורבן, אם אתם שומעים קולות בתוך הראש זה לא אומר שאיבדתם את שפיותכם, אם יש לכם סימפטומים רפואיים שהרופאים לא מוצאים סיבה זה לא אומר שיש בעיה רפואית - ייתכן שמקרינים עיליכם. בין הקורבנות נמנים תינוקות שלא נולדו, פעוטות, ילדים, אנשים מבוגרים וקשישים - כולם.
Entire groups of population are systematically being  exterminated with radiation devices to shorten their lifespan, mind control and extermination of unwanted citizens. Program all the time expanding and more victims are added to extermination and torture circle. Most of people do not understand why their health is collapsing, why their children  got cancer disease, why people dying instantly without a reason, why people complain about health problems and doctors cannot find anything. Radiation equipment operators have multiple sorts of devices able to murder instantly, cause lethal diseases for longer run, there are even devices that can control mood and cause depression or happiness, devices that transmit voice to skull and many others.
Everyone can be a victim, if you hear voices in your head it does not mean you lost your mind, if yo have clinical symptoms it does not mean you are suffering from real health problem - you may be irradiated. Victims include unborn babies, toddlers, children, adults and elderly - everyone can be a victim.
Today we got an evidence that two small children were irradiated with gamma radiation device. People who operate radiation devices and command radiation equipment operators are fascists.

22 לנובמבר תקיפות ניטרונים יומיות - 22Nov Daily Neutron Attacks

לא פרסמתי במשך שבוע ימים, אבל מידי יום הותקפנו על ידי מתקן קרינה גמא פעמים רבות בימים ולילות, כ10 פעמים ביממה בממוצע.
וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) שוב תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בנוסף לזה הם הגבירו משמעותית תקיפות קרינה גמא. כרגע הם חזרו לדירת החשודים ויש להם מספיק משאבים כדי לתקוף אותנו 24/7. ברשותם יש מתקני קרינה נגישים מכל הסוגים.
I did not post about one week, but we were been attacked every day and night with gamma radiation device, in average 10 times per 24 hours.
Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) again attacked my parents with neutron radiation device. Additionally they increased number of gamma attacks. Currently they returned to suspected apartment and they have enough resources to attack us 24/7, also they have all sorts of radiation devices.
21 לנובמבר תקיפת ניטרונים - 21Nov Neutron Attack

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. כאשר הורים שלי חזרו מקניות ורכבם הגיע לבית, בזמן שאמא שלי פרקה את הקניות הם תקפו. בתמונות אפשר ליראות מנת קרינה ניטרונים לפני התקיפה עם מסלול נסיעה הביתה ובאותה נקודה של הבית כעבור כמה זמן הייתה תקיפת ניטרונים (מנת קרינה גדלה ב10 זה אומר שזו תקיפת ניטרונין מהירים - ניטרונים סוג קרינה מסוכן ביותר וניטרונים מהירים זה סוג המסוכן ביותר של קרינת ניטרונים, קרינה מסוג הזה יכולה להיות או בקרבת כור גרעיני או מתקן קרינה יעודי, אבל מכיוון שאין כור גרעיני בקרבת מקום, רק אפשרות שנייה יכולה להתקיים). זה היה בנוסף לתקיפות גמא מרובות.
Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) attacked my parents with neutron radiation device. When my parents returned from shopping and their vehicle approached our home, my mother took products to our home. During this time voodoo maniacs attacked and in pictures you can see journey on car to home with dose before attack and at same point near our home neutron dose increased (dose increased by 10 it means fast neutrons attack - neutron radiation is the most dangerous sort of radiation, fast neutrons are the most dangerous sort of neutrons, radiation source can be only nuclear reactor or specialized radiation device, but because there is no reactor nearby only the second option can be). it was additional to multiple gamma attacks.
יום ראשון, 17 בנובמבר 2013

מאיפה באות תקיפות קרינה גרעיניות - From where nuclear attacks are coming

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) תקפו היום את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. זה כמובן בנוסף לתקיפות גמא רבות. בתמונות הבאות המעידות על תקיפות גמא אתם יכולים ליראות תופעה מענינת: שני מוני גייגר ורק אחד מזעיק (כמו שהיה ב14 לנובמבר), תמיד אותו אחד שמודד קרינה מכיוון מסויים. זה אומר שמתקן קרינה נמצא בדירה של שכנים החשודים בחדר ליד ולכן תקיפה בזוית. אותו חדר זה חדר שינה של ההורים שלי, תקיפות בזוית היו בבוקר, כלומר אחרי לילה שבעזרת מתקן קרינה הזה וודו מניאקים תקפו את ההורים. מכיוון שמתקן כבד הם מתעצלים להזיז אותו לכן תקיפות ממשיכות מאותו המקום. זה גם מעיד על כך שאנחנו תופסים רק חלק מתקיפות בתלות מזוית שמותקנים מוני גייגר אצלינו, לכם משתלם להם להמשיך לתקוף אותנו כי מרבית התקיפות אנחנו לא תופסים.
Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) attacked my parents with neutron radiation device. Of course, these attack are additional to multiple gamma attacks. In following pictures you can see interesting situation: two Geiger counters and only one alarms each time (like it was on 14Nov), the same one that measures radiation for particular direction. It means that radiation device was located in suspected apartment above adjacent room to one where we captured attacks. It is my parents sleeping room, and these attacks committed at morning after the night when my parents slept there, it means that gamma radiation device remained in same location as at night time and voodoo maniacs were too lazy to move it. It also means that they attack us from different angles and that we capture only part of attacks - this is why it is still profitable for them keep attacking us, because we don't capture most of attacks.