נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 27 באוקטובר 2013

אף אחד לא יצביע למוות של עצמו - Nobody will vote for his own death

בלילה לקראת בחירות עינו אותי כדי שלא יהיה לי כוח ללכת להצביע. מתקני קרינה משמשים גם כדי לקבוע זרם פוליטי, באופן חלקי על ידי עינוי והשמדה של מצבעים ובאופן חלקי על ידי תעמולה ושליטה בתודעה.
תוכנית ניקוי דמוגרפי - רצח של אזרחים בלתי רצויים לא יכולה לקבל הצדקה בשום מקרה כי זה תוכנית בלתי אנושית של תעוות בצע.
באופן דמוקרטי אף אחד לא יצביע בעד זרם פוליטי שינהל תוכנית ניקוי דמוגרפי, כי פירוש הדבר להצביע בעד מוות של עצמו. גם אם במקור תוכנית לא נוגעת באותו אזרח שהלך להצביע, מחר התוכנית תשתנה ותכלול גם אותו.
תוכנית ניקוי דמוגרפי - השמדה המונית של אזרחים תמימים היא תוכנית שלא קיבלה ליגיטימצייה, לא עברה הצבעה דמוקרטית, אלא מבוצעת מטעם קבוצה קטנה של אנשים שמחשיבים את עצמם בתור אליטות ומרשים לעצמם לקבוע מי יחיה ומי ימות. הם משתמשים בכל המנגנון של השלטון כדי להוציא את הפועל את התוכנית שלהם.
Night before elections I was tortured and did not have strength go to vote. Radiation devices are used also to moderate elections, partially by torturing and extermination of some people, partially propaganda and partially mind control.
Demographic cleansing program is extermination of unwanted citizens, it has no way for justification because it is inhuman greed program.
Nobody democratically will vote for such program, because it means that one will vote for his own death. Even if one is not including in current program, it always can change and include also him.
Demographic cleansing program is mass extermination of innocent that never got legitimation, it was not voted democratically, but done from small group considers themselves as elites and let themselves the right to decide who lives and who dies. They use government mechanism to execute their programs.

לא אכפת להם לרצוח את המממנים שלהם - They don't care to murder their sponsors

וודו מניאקים עינו באכזריות אותי בלילה על ידי מניעת שינה, הם השתמשו במתקן מבוסס על גלי קול שגורם לויברצייה של כל הגוף. כאשר הלכתי לישון שמעתי צעדים שלהם והזזות של עצמים כבדים, ידעתי שבעקבות זאת יבואו עינויים. מטרת ההעינויים לגרום לטריגר המוות, הם רוצים שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. הם עושים את זה בכל תחילת שבוע. את ההורים שלי הם תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אני עובד ומשלם מיסים שמממנים את שירותים החשאיים ותוכנית השמדת האזרחים, לא אכפת להם לרצוח את מי שמממן את התוכנית כי הם יודעים שבשלב הבא מתקני קרינה האלו ימכרו בכל העולם וישמשו לרצח פוליטי - וזה הרבה מאוד כסף. יחד עם זאת משלמי מיסים מממנים את פעילות הרצח של עצמם.
Voodoo maniacs violently tortured me at night with sleep deprivation, they used device based on sonic waves which causes vibration of a whole body. When I went to sleep I heard their footsteps above my bed and movements of heavy objects, I knew that tortures will come. They do it at every beginning of working week, creating death trigger so I'll get killed in road accident due to fatigue. They attacked my parents with neutron radiation device.
I'm working and paying taxes which go to sponsoring of secret services and citizens extermination program, they don't care to murder their sponsors because later radiation devices will be sold around the world and will be used for political murders - and it is a lot of money. However, tax payers sponsoring murdering of their own.

26 אוקט - 26Oct


יום שבת, 26 באוקטובר 2013

ניסויים פשיסטיים כדי לשפר מתקני רצח - Fascistic experminets to improve murdering devices

את אבא וודו מניאקים פשוט רוצחים בשביל הכיף, כי אליו אין טעם לעשות ניסויים כי הוא אדם חולה. הם לא יכולים לדעת מה תיהיה תגובה של גוף חולה של אבא שלי כי הוא אדם חולה, כל תקיפה נגדו היא התנקשות בחייו.

את אבא מענים למוות, עליי ועל אמא מבצעים ניסויים של שיטות עינויים ומתקני קרינה שבהמשך ישמשו כדי לרצוח פוליטוקאים. בתקשורת יש מספר מקרים בעולם שפוליטיקאים בעייתיים עבור אינטרסים מסויימים חלו בסרטן או מתו ממחלות קשות ומצאו עליהם עקבות של התערבות מלאכותית. לצורך זה מפתחים מתקני קרינה קומפקטיים בארצינו, כולל מתקן קרינה ניטרונים קטן ורב עוצמה, מתקנים שכרגע נימצאים בניסויי המבוצע עלינו.

שירותים החשאיים מבצעים עלינו ניסויים מפלצתיים כמו פשיסטים עשו במחנות ההשמדה. יש להם מומחים רפואיים וגישה לתיקים הרפואיים שלנו בהתאם לזה הם קובעים מי אמור לקבל מנות קרינה. זה תפקידו של מנגלה מקומי. ואחרי שמפעילי ציוד קרינה מבצעים את הניסויים האלו, שירותים החשאיים אוספים את התוצאות.
בדיוק כמו פשיסטים שעשו ניסויים קטלניים, למשל ניסוי להקפיא אנשים, להזריק דלק, ליראות כמה זמן בן אדם ישרוד ללא אויר, בתנאים קיצוניים ועוד. הם עקבו איך אנשים מתים, מה קורה אחרי זה עם תאים וכד'.
הורסט שומן למשל ביצע ניסויים עם קרינה רדיואקטיבית.
כאן מצב זהה להחלוטין, רק במקום מחנות השמדה בלתי פופולאריים, כל בית בישראל יכול להפוך לתא עינויים וניסויים בבני אדם. אנשים מקבלים מנות קרינה קטלניות לצורך ניסוי כדי להשביע סקרנות של מישהו ואז לפי כל תיק רפואי של קורבן מנתחים את התוצאות. על תיקים רפואיים של קורבנות יש סימון ובקופות חולים בזמן בדיקות יודעים לקחת קצת יותר דם על מנת לספק דם לשירותים החשאיים לצורך הבדיקות שלהם.

לאחר ניסויים מוצלחים עם מתקני קרינה, מתקנים האלו נמכרים בכל העולם כמו מגפה שמטרה שלה להשמיד את הציויליזצייה. שום טרור לא יכול להתרקב לסדר גודל של זה, כמו גרורות סרטן זה מתפזר בכל העולם ואם לא לעצור את זה בסופו של דבר זה ישמיד את הציויליזציה כי זה נשק הטולטימטיבי של רצח חשאי שישומש בכל פעם שמישהו ירצה לשנות פוליטיקה או כל דבר אחר. בהשוואה לזה טרור כמו נזלת לאומת מחלה סופנית.

Voodoo maniacs murdering my father just for fun, he is ill and there is no point to do experiments on him because he has rare disease. They cannot know what will be the reaction of ill body, therefore all attacks against him are just murder attempts.

They torture my father to death, while on myself and my mother they perform illegal medical experiments. Later radiation devices will be used to murder problematic politicians. In press there are case around the world when politicians got deadly diseases like cancer or died and found on them artificial factors involved which "helped" them to die. For this compact and high power radiation devices are developed in our country, including super compact powerful neutron radiation devices that currently under testing against us.

Secret services performing on us monstrous medical experiments like fascists did in extermination camps. They have medical experts and access to medical files of victims, according to this they set doses. It is work of local Mengele. After that doses applied by radiation equipment operators and secret services collect the data.
Exactly like fascists did lethal experiments, for example freezing people, injecting petrol, to see how long human can survive without air, extreme conditions and more. For example Horst Schumann performed radioactive experiments.
Here it is exactly the same situation, but they no longer use not popular extermination camps, instead every apartment can become to extermination chamber. Innocent people get lethal radiation doses to satisfy somebody's curiosity, and then using medical files they analyze results. Every victim has marked medical file and in medical centers they know to take more blood and sent it to secret services.

 After successful experiments of radiation devices, they are sold around the globe like plague for destruction of civilization. Any terror cannot even come close comparing to scale of this, like cancer metastasis it is spread around the world and if it will not be stopped ASAP, it will result end of the civilization, because it is the ultimate weapon of secret murdering that will be used every time when somebody will want to correct politics or anything else. Terror looks is like rhinitis comparing to this which is deadly disease.

25 אוקטובר דירת החשודים משמשת כמחנה תקיפות - 25Oct suspected apartment used as attacking camp

כרגע בדירת החשודים יושבים רוצחים שמענים ותוקפים אותנו ללא הפסקה עם מתקני קרינה גרעיניים.
בדירת החשודים לא מתנהלים חיים נורמטיביים כבר חודשים ארוכים, דירה מזמן לא משמשת בתור מקום מיגורים, אלא בתור מחנה תקיפה בלבד.
כאשר דרך דיור סוציאלי שירותים החשאיים אכלסו מעלינו את שכנים החשודים, במקום לתת דירה לנזקקים אמיתיים הם הקימו עוד שלוחה של אירגון טרור שלהם, אירגון טרור שתוקף על ידי מתקנים גרעיניים אנשים תמימים של העם שלהם.

תקיפת ניטרונים מהירים מאתמול בלילה לא הייתה אחרונה, הם שוב תקפו אותי באותו לילה. זה בנוסף לעינויים אכזריים של ההורים שלי, תקיפות גמא וצייד בלתי פוסק עם מתקני קרינה בכל מקום אפשרי.

Currently in suspected apartment there are only murderers that non stop torturing and attacking us with nuclear devices.
It is long time suspected apartment non used for living, it used only as attack camp.
When secret services provided social housing to suspected neighbors instead of letting to provide this apartment for people who really need it, they established another spot of their terrorist organization that attacks their own nation innocent people with nuclear devices.

Fast neutron attack from previous night was not the last one, they attacked me again at that night. This is additionally to cruel tortures of my parents, gamma attacks and constant hunting of us in every possible place.
יום שישי, 25 באוקטובר 2013

נשק גרעיני מפוזר ללא בקרה - Nuclear weapons stored spread without control

כאשר הלכנו לישון שמענו שמפעילי ציוד קרינה מדירה שמעלינו (דירת החשודים) יצאו לדירה סמוכה (דירה של צוות תגבור) וגררו משהו כבד. לאחר מכן שמענו צעדים והזזות מעל המיטה שלי ואז שקט.
שקט זה לא סימן טוב, כי סדיסטים מניאקליים לא מפסיקים תקיפות לעולם, אלא רק מחליפים שיטות ואמצעים.
כאשר הסתכלתי על מד קרינה ניטרונים הבנתי מה פשר השקט ואיזה ציוד כבד מפעילי ציוד קרינה הביאו מדירה סמוכה.
מנת קרינה ניטרונים עלתה ב10, פירוש הדבר שתקפו אותי בניטרונים מהירים, קרינת ניטרונים היא סוג קרינה מסוכן ביותר וניטרונים מהירים זה הסוג המסוכן ביותר של קרינת ניטרונים. מקור קרינה יכול להיות רק מלאכותי ממתקן יעודי, אין כורים גרעיניים מסביב שיכולים לגרום לזה. עכשיו זה ברור ששכנים החשודים מחזיקים ציוד לא רק בדירתם, אלא במקומות רבים וכל פעם מבאים את הציוד הדרוש לתקיפות. הם עושים את זה  כדי להקטין את הסיכוי להתפס.
When we went to sleep we heard radiation equipment operators in apartment above our (suspected apartment) going to adjacent apartment (apartment of reinforcement team)  and pulled something heavy. After that we heard movements and footsteps above my bed and then silence.
Silence is a sign for something not good, maniacal sadists never stop attacking us and only changing means and methods.
After I looked at neutron dosimeter I understood what is the reason for silence and which equipment they brought from the adjacent apartment.
Neutron dose rise by 10, it means that I was attacked by fast neutrons, neutron radiatio is the most dangerous sort of radiation and fast neutrons are the most dangerous of neutron radiation. Source of this radiation can be only artificial from specialized dedicated equipment, there are not nuclear reactors around which could cause this. So now it is clear that suspected neighbors hold radiation equipment not only in their apartment, but they are holding it in many places and bringing each time required equipment for attacks. They are doing it to reduce change to get caught with equipment in their apartment.

יום רביעי, 23 באוקטובר 2013

23 אוקטובר וודו מניאקים חזרו - 23Oct voodoo maniacs returned

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) חזרו לדירתם אתמול. מאז שהם חזרו הם תוקפים אותנו בפנאטיות עם מתקן קרינה גמא לפחות פעם בשעה. ככל הניראה הם הפכו להיות מאוד צמאים לדם שלנו אחרי שכמה ימים לא יצא להם לענות אנשים ועכשיו הם מוצאים את כל השנאה, הגזענות והרשע שלהם.
בנוסף לעינויים אכזריים במיוחד של ההורים שלי, וודו מניאקים תקפו את ההורים שלי בלילה 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא ואותי 3 פעמים. צייד פנאטי המשיך במהלך היום. לפניכם חלק מאירועי קרינה מתועדים.
Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) returned yesterday to their apartment. From that time they started fanatic gamma radiation attacks at least once per every hour. Probably they became very thirsty to our blood and tortures because they did not have who to torture for couple days and now they are expressing all their cruelty, racism and evil.
Additionally to extremely violent tortures of my parents at night, voodoo maniacs attacked my parents 4 times with gamma radiation device and 3 times they attacked my self. Fanatic hunting continued during daytime. here are some of documented radiation attacks.
יום שלישי, 22 באוקטובר 2013

התמונה המלאה של רצח חשאי - The whole picture of secret murdering

עבור שירותים החשאיים מפתחים שיטות ואמצעים לרצוח אנשים בשקט, בחשאיות ובלי להשאיר עקבות. אמצעים האלו כוללים מתקני קרינה גרעיניים, חומרים רדיואקטיביים, מתקני קרינה גלי קול ומיקרוגל ועוד.
ישנם מתקנים שמסוגלים לחולל מוות מיידי (דום לב, שבץ), מתקנים שגורמים למוות בהשהיה (מנות גדולות של קרינה גרעינית הורסים את הבן אדם מבפנים), מתקנים שגורמים למחלות סופניות (כגון סרטן, סכרת, לחץ דם, מחלות לב), מתקנים שמסוגלים להוציא מדעתם אנשים (כמו קולות בתוך הראש - יש אנשים שעלולים להאמין שאלוהים מדבר איתם ולעשות מעשים שונים עד כדי רצח או התאבדות) והרשימה עוד ארוכה.
על מנת לבדוק יעילות המכשירים לפני הכנסה שלהם לשימוש מבצעי מבצעים ניסויים בבני אדם. לצורך זה נבחרים אזרחים בלתי רצויים ועליהם מנסים את האמצעים. לכן לא פלא שמקרים מרובים בהם אנשים מתמוטטים ונפטרים ללא הסבר רפואי.
על מנת לבצע ניסויים רצחניים בבני אדם שירותים החשאיים כוללים יחידות של סדיסטים אכזריים ביותר שמפעילים מתקני קרינה האלו נגד אזרחים תמימים. מסביב לקורבנות מקימים צוות מעקב - הם עוקבים אחרי מצב הבריאותי של קורבנות, מנתחים סימפטומים ותיקים רפואיים, מאזינים לקורבנות ויודעים על מה הקורבנות מדברים, מתי מתפתלים מכאבים, צוחקים, בוכים, אוכלים, עושים צרכים טבעיים בשירותים ועוד. בשביל צוותי מעקב זה בידוק, הם ביניהם צוחקים על הקורבנות שלהם, לועגים להם ומספרים על מקרים מצחיקים שהיו. צוותי עינויים ומעקב גאים במעשים שלהם, הם נהנים מעבודה שהפכה להתמכרות - הם מזמן הפכו לסדיסטים מניאקליים והם לא יכולים להפסיק לענות אנשים. אם לא יתנו להם מטרות הם יבחרו לבד. בלי מטרה לעינויים הם סובלים ומרגישים אומללים. הם הפכו לסכנה לציבור ומשתמשים במתקני קרינה ששירותים החשאיים סיפקו להם לאינטרסים אישיים ושירותים החשאיים מאפשרים להם כי מוכנים להקריב אנשים תמימים עבור התוכנית שלהם.
אחרי שמספיק אנשים נרצחו ועונו למוות על ידי ציוד בבדיקה, הציוד ו/או האמצעים הופכים למבצעיים. בעזרת מתקנים האלו רוצחים אנשים מסביב לעולם, כולל רצח פוליטי. אני בטוח שלא מעט פוליטיקאים במקומות או דיעות של קונפליקט אשר חלו במחלות סופניות או נפטרו בנסיבות לא ברורות קורבנות של אמצעים האלו.
אמצעים האלו הם נשק אולטימטיבי שמאפשר לשירותים החשאיים בצורה נקייה לרצוח את מי שהם רוצים ולהראות את זה כאילו המוות היה לכאורה טבעי.

משפחתי ואני מותקפים באכזריות בעזרת אמצעים המתוארים כאן על ידי צוותים גדולים של סדיסטים מניאקליים שעובדים עבור השירותים החשאיים והשלטון. בבלוג יש עדות שלנו וראיות לכך שמראות תקיפה ורדיפה. למרות כל ניסיונות שלנו להפסיק את התופעה, הכל ממשיך כרגיל ומוסדות המדינה והציבור לא עושים שום דבר כדי לעזור לנו ולהפסיק את זה.
כוחינו אוזל ביחד עם בריאותינו וחיינו, אנחנו נמצאים במצב של ייאוש וחוסר ברירה. לכן ברשומה הזאת אני מציג את התמונה המלאה של מה שקורה מאחורי מתקני קרינה האלו ולמה הם משמשים.

For secret services operations special devices and means are developed, these means can murder people silently with high secrecy and leaving almost no evidence. These means including nuclear radiation devices, nuclear materials, radiation devices based on sonic waves/microwaves and much more.
There are devices able to cause instant death (cardiac arrest, stroke), delayed death devices (large doses of nuclear radiation), devices causing deadly diseases (cancer, hearth diseases, blood pressure), devices that can drive people crazy (voice to skull technology - some people can think God speaking with them and do terrible things like murder or suicide) and the list is very long.
These devices need to be tested before can be considered operational, for this experiments on humans are committed. Unwanted citizens are being chosen for experiments, on these people new deadly technologies are tested. It is not surprising that there are multiple cases when people are dying instantly without medical explanation.
Most cruel sadists are chosen for performing these experiments on humans, they operate newly developed devices on innocent citizens. Special tracking teams are established around victims, they track health of victims collecting information from symptoms and medical files, wire tapping to victims and hearing when victims twisting in pain, what victims talk about, when they laugh, eat, doing natural needs in the toilet and etc. These operators telling jokes each other and stories about their victims. These operators of tracking and torturing teams proud for their job, this job became their addiction and they cannot stop torturing people because they turned into maniacal sadists. If they will not have targets for torturesm they will find targets by themselves and will use devices supplied by secret services to torture innocent people. Maniacal sadists will be unhappy if they will have no target for tortures. Secret services don't care that operators became danger for public, they will do anything to keep their program running.
After enough people murdered and tortured to the death by newly developed means, these means became operational. Means used for murdering people arround the globe, including political murders. I'm sure that many politicians in inconvenient places or problematic opinions that got deadly diseases or died because of unclear reasons are victims of these means.
These means are ultimate weapon allowing secret services perform clean murders of people they want to eliminate and show it as natural death.

My family and myself being violently attacked by teams of maniacal sadists with means described in this post working for secret services and the government. In my blog there is our testimony and evidence showing attacks and pursuing of us. All our attempts to finish these attacks have no success, everything continues as usual and government instances and the public are doing nothing to stop it.
Our strength is leaving us with our health and our lives, we are desperate and left with no choice. Therefore in this blog post we are forced to discover the whole picture behind radiation devices and their usage.

שקט לקראת הבחירות - Silence before elections

טרוריסטים שעובדים עבור השירותים החשאיים בדירה מעלינו מענים אותי באכזריות על ידי מתקן מבוסס על גלי קול. הם שמו מתקן הזה לעבוד באופן קבוע מעל המיטה שלי כדי להחזיק אותי בסטרס ולענות אותי על ידי מניעת שינה. שירותים החשאיים הוראו להם בשקט לרצוח אותי על ידי טריגר המוות (הם רוצים שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות).
לכן אני חייב לפרסם כתבה שהמתינה להזדמנות מיוחדת וחושפת אמת על תמונה המלאה מאחורי כל מה שקורה. היום יום בחירות לרשות המקומית, לכן מפעילי ציוד קרינה השקיטו מעט את הפעילות שלהם כדי למנוע רעש פוליטי, אבל למרות זאת לא היה להם סובלנות להמתין עוד יום אחד.
בלילה בדירה של שכנים החשודים עובדים מפעילי ציוד קרינה מדירה חיצוניים מקבוצת התגבור, כאשר שכנים החשודים כבר מספר ימים לא מבקרים בדירתם.
Terrorists working for secret services in apartment above our torturing me violently with sonic wave device. They put this device to constant operation above my bed to hold me in stress and torture me with sleep deprivation. Secret services ordered them to murder me silently with death trigger (that want me to get killed on drive because of fatigue).
Therefore, I'm forced to post article which is waiting for long time for a special event and reveals the truth behind everything what is happening.
Today is day of municipal elections, radiation equipment operators silenced their operation for few days to avoid political noise, however they did not have patience to wait one more day.
This night in the suspected apartment working team of operators from the reinforcement team, while suspected neighbors did not visit their apartment couple days.

יום שני, 21 באוקטובר 2013

יום ראשון, 20 באוקטובר 2013

ראיות יומיות מ20 לאוקטובר - Daily evidence from 20 Octבשם לוחמה בטרור - In the name of terror warfare

טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים תקפו אותי הלילה 5 פעמים עם מתקן קרינה גמא. לטווח קצת הם רצו לגרום למוות מידי על ידי טריגר המוות (הם רוצים שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות והם השתמשו במתקן קרינה גמא בתוך מתקן עינויי מניעת שינה) , לטווח ארוך יותר הם רוצים לרצוח אותי ממחלה קשה כתוצאה ממנת קרינה גמא. בכל תקיפה שמעתי צעדים והזזות מדירת ווסו מניאקים.

שירותים החשאיים תחת כיסוי של פעילות לוחמה בטרור במקום להלחם בטרור, הקימו בעצמם אירגון טרור שרוצח את אנשי עמם.
הם מבצעים ניקוי דמוגרפי - מחסלים אזרחים בלתי רצויים, עושים ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם ודואגים שקורבנות לא יקבלו טיפול רפואי מתאים.
על מנת לפתח ציוד משוכלל שהם מפתחים על מנת לעקוב אחרי אנשים ולרצוח אותם הם אומרים שזה נועד ללוחמה בטרור. הם מצדיקים פעילות שלהם מבחינה מוסרית בכל מיני סיסמאות שקריות, למרות ששום דבר לא יכול להצדיק רצח בעינויים של אנשים תמימים.
Nuclear terrorists with blood on their hands attacked me last night 5 times with gamma radiation device. For short term they wanted to murder  me with instant death causing death trigger (they were planning me to get killed in road accident because of fatigue and used unique method of sleep deprivation torture), for longer term they want to murder me with deadly disease caused by doses of gamma radiation. On each attack I heard footsteps and movement of heavy objects in voodoo maniacs apartment.

Instead of terror warfare, under cover of terror warfare secret services established terrorist organization which is murdering people of their own nation.
They perform demographic cleansing - exterminating unwanted citizens, making illegal experiments on humans and making sure that victims will not get proper medical treatment.
To develop advanced equipment to track and silently murder people, they justify if by terror warfare. They justify their acts with false slogans, even when nothing can justify murder and torture to death of innocent.

19 אוקטובר - 19 Octיום שבת, 19 באוקטובר 2013