נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 29 בספטמבר 2013

מה גורם לוודו מניאקים הנאה - How voodoo maniacs enjoy

טרוריסטים גרעיניים עינו אותי במשך כל הלילה עם מתקן שגורם לויברצייה של רגליים. המטרה שלהם ליצור טריגר המוות, הם רצו שאני יהרג בנסיעה ארוכה כתוצאה מעייפות. זה ניסיון לרצוח אותי של ממש.
הם עינו באכזריות את אבא שלי, בישלו לו ראש. בלילה עבדה אחת מבנות משפחת החשודים בלילה היא סוטה מין והיא בישלה לי אשכים - זאת הדרך שלה לקבל סיפוק מיני.
בנוסף בלילה הם תקפו אותנו 4 פעמים עם מתקן קרינה גמא.
אלו לא היו כל העינויים, הם הפעילו מתקן שגורם לרעש חזק מאוד באוזניים, אחרי ששמעתי את הצעדים שלהם מעל המיטה שלי הרעש התחזק.
Nuclear terrorists tortured me all the night with device that causes vibration of legs. Their goal was to create death trigger so I'll get killer on long drive because of fatigue. It is real murder attempt.
They tortured violently my father and cooked his head. At this night worked member of suspected family, she is sexual deviant and she cooked my groin, this is how she sexually satisfies herself.
Additionally they attacked us 4 times at night with gamma radiation device.
These were not all tortures, they also used device that caused severe ringing in my ears, when I heard their footsteps above my bed the noise became much louder.שילוב מתקני קרינה להגברת נזק - Combination of radiation devices to increase health damage

בנוסף לעינויי לילה אכזריים נגד ההורים שלי וודו מניאקים תקפו אותנו עם מתקן קרינה גמא מספר פעמים ובמשך שעות ארוכות מחזיקים אותנו בשדה רב עוצמה בתדר גבוה של מיקרוגל 1208MHZ.
בתמונה של קרינת מיקרוגל הוספתי הסברים כדי לעזור לכם להבין את מה שמראה מכשיר מדידה.
Additionally to cruel night tortures against my parents voodoo maniacs attacked us few times with gamma radiation device and for long hours holding us in powerful microwave field on 1208MHZ.
In picture of microwave radiation I added explanations that will help you to understand measurement instrument readings.
יום שבת, 28 בספטמבר 2013

ראיות של שילוב מתקני קרינה - Evidence for combining radiation devices

וודו מניאקים מבשלים את אמא שלי באמצעות מתקן המבוסס על מיקרוגל. זה אותו מתקן שעובד סביב תדר 1208MHZ שאנחנו מודדים כל הזמן. הפעם עוצמת שידור שנמדדה גבוהה במיוחד מעל 5 וואט על מטר ריבוע. זה ראיה שהם משלבים סוגים שונים של מתקני קרינ כדי להחמיר את הנזק הבריאותי.
Voodoo maniacs cooking my mother with microwave based device. It is same device that works on frequency around 1208MHZ that we capture all the time. This time we measured exceptionally high rate of more than 5 Watt on square meter. This is evidence that they combining different types of radiation devices to increase health damage.

מי מאפשר ביצוע מעשי טרור גרעיני ומי עושה את העבודה המלוכלחת - How allows nuclear terror and who does the dirty job

לצורך טרור גרעיני שירותים החשאיים מטעם השלטון בחרו מועמדים בעלי דם על הידיים וציידו אותם במתקני קרינה גרעינית - אף אחד אחר לא יסכים לבצע עבודה כזאת ובכך להפוך באופן גלוי לרוצח כי זה למה הם הופכים כאשר רוצחים אנשים ובאופן גלוי כי כל הפשעים שלהם מתועדים וזמינים לקהל הרחב. מי שהופך לרוצח בצורה כזאת ילך באותה דרך כמו פשיסטים שצדו אותם אחרי מלחמת העולם השניה. אף אחד אחר לא יהיה מוכן להכנס לזה כי אף אחד לא רוצה תווית של רוצח על המצח. בצורה כזאת מפעילי ציוד קרינה ממשיכים את מלאכתם האהובה לרצוח אנשים תמימים בגלויי והפעם זה גורם להם הנאה רבה מעינויים שהם גורמים תוך כדי שהם מענים את הקורבנות למוות, רוצחים ילדים, תינוקות ואנשים חסרי ישע.
שלטון שמאפשר ביצוע מעשי טרור גרעיני נגד עמו שותף את ידיו בדם הקורבנות.

בלילה האחרון וודו מניאקים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים מהירים (סוג קרינה מסוכן ביותר) בנוסף לתקיפות גמא. חשוב לציין שאנחנו מצליחים לתפוס רק חלק קטן מהתקיפות. זה כמובן מעבר לסוגי מתקנים רבים אחרים שהם משתמשים כדי לענות אותנו למוות. עדיפות הראשונה שלהם לרצוח את אבא שלי ואחרי זה הם ירצחו את אמא שלי במטרה לגרום לי סבל ליראות את ההורים שלי סובלים למוות ורק אז הם ירצחו אותי, או כמובן כל סוג אחר של תסריט לא פחות אכזרי ובלתי אנושי שהם מכינים. הם עובדים בשיטות של הטרוריסטים האכזריים ביותר ללא שום עקרונות או ערך לחיי אדם.

For nuclear terrorism secret services on behalf of the government chosen criminals with blood on their hands and provided them nuclear radiation devices - nobody else will agree to do this job and become publicly to murderers, because this will make them to be murdering people and all this evidence is publicly available. All who becomes to a murderer this way,  will go in same way like hunted fascists after WWII. Nobody else will agree, because nobody wants label of murderer on the forehead. This way radiation equipment operators continue doing their beloved job murdering innocent people and this time they enjoy it a lot inflicting tortures when torturing innocent people to the death, including children and other helpless innocent people.
Government allows nuclear terror against its own people and washes hands in victims blood.

Last night voodoo maniacs attacked my parents with fast neutron radiation device (most dangerous sort of radiation) additionally to multiple gamma attacks. Important to mention that we capture only small portion of nuclear attacks. It is not including other types of devices that they use for torturing us to the death.Their first priority to murder my father and then they will murder my mother letting me see my parents suffering to the death and only then they will murder me, or any other not less cruel and inhuman scenario. They are using methods of most cruel principles terrorists.

יום שישי, 27 בספטמבר 2013

עינויים באו כמצופה - Tortures came as expected

כמו שציפינו וודו מניאקים עינו בלילה האחרון את ההורים שלי. מעבר לתקיפות גמא, הם ניסו לחנוק את אבא שלי על ידי מתקן מיוחד שגורם להתכווצות דרכי הנשימה בגרון, השתמשו במתקנים לעינוי מניעת שינה נגד שני ההורים שלי. הנה מגיע עוד לילה וכרגיל אנחנו מצפים לעינויים שכבר התחילו: וודו מניאקים עינו באכזריות את אמא שלי - בישלו אותה עם מיקרוג.
As we expected voodoo maniacs tortured last night my parents. Additionally to gamma attacks they attempted to cause asphyxiate to my father with specialized device that causes airway constriction in the throat, they sued also special devices for sleep deprivation and my both parents could not sleep. Another night is coming and again we expect tortures: voodoo maniacs already started torturing my mother - they violently cooked her with microwave.
יום חמישי, 26 בספטמבר 2013

מוכנים לעינויים - Ready for tortures

וודו מניאקים ישנו רוב היום והתעוררו לפני זמן קצר כדי לענות אותנו במשך כל הלילה. הם התעוררו כאשר אנחנו הולכים לישון על מנת שלא נוכל לישון כל הלילה והם יגרמו לנו נזק בריאותי גדול ככל הניתן.
אכזריות יוצאת דופן שלהם, שינאה וגיזענות באים לידי ביטוי בכל פעולה שלהם.
הם רק התעוררו וכבר תקפו אותנו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.
Voodoo maniacs were sleeping most of daytime preparing for night tortures. They waked up when we were going to sleep to inflict us as much as possible health damage and deprive us from sleep.
Their exceptional cruelty, hatred and racism coming in their every actions.
They just waked up and already attacked us 3 times with gamma radiation device.

יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

מדוע טרור גרעיני - Why nuclear terrorism

בידי מפעילי ציוד קרינה ישנם מתקנים גרעיניים מסוג גמא וניטרונים. שימוש במתקנים האלו נגד בני אדם גורם לאותם אפקטים כמו מפצצה מלוחלכת.
למעשה שירותים החשאיים מבצעים פיגועי טרור נגד העם שלהם במטרה לקצת תוחלת חיים. בפועל הם גורמים למומים, מוטציות, סרטן, מחלות קשות מאוד ומשמידים את האומה, זה GENOCIDE.
מדדנו שמנות הכי גדולות של קרינה גרעינית שאנחנו מקבלים זה ניטרונים מהירים (קיבלנו מנות גדולות מאוד, אבל אפילו מנות קטנות או אפילו חלקיק אחד של ניטרונים מהירים יכול להרוג) - סוג קרינה המסוכן ביותר שאין בנמצא בטבע, מכיוון שאנחנו לא יושבים בתוך כור גרעיני אין מאיפה לניטרונים האלו להופיע, מקור שלהם מלאכותי בלבד. במספר חודשים קיבלנו מנה מירבית שמותרת במהלך שנים רבות לאנשים שעובדים עם מתקנים גרעיניים.
מתקני קרינה גרעיניים האלו משמשים לא רק נגדינו, אלא גם נגד עשרות אלפי אזרחים תמימים אחרים שרובם לא יודעים למה ילדים שלהם נולדים עם מומים, מדוע בריאותם קורסת ומה מקור הסרטן.
שימוש המוני במתקני קרינה האלו זה טרור גרעיני אמיתי, האבסורד שטרוריסטים הם מאותה אומה שמשמידים את אחיהם.

חשוב לציין שכדי לתפוס מדידות של שימוש במתקנים האלו, דרושים מכשירי מדידת קרינה ברמה גבוהה מאוד ברמה מדעית ו/או צבאית. מכשירים פשוטים לא מסוגלים למדוד סוגי קרינה האלו כי מתקני קרינה גרעיניים שמשמשים נגד האנשים התמימים יעדו כנשק מראש והם קשים מאוד לגילוי.

In hands of radiation equipment operators there are gamma and neutron nuclear devices. Usage of these devices against humans causes to same effects like dirty bomb.
Actually secret services committing acts of terrorism against their own nation, their goal is lifespan shortening, however they causing born defects, mutations, cancer, deadly diseases and actually they are exterminating the nation, performing a genocide.
We measured very high doses of fast neutrons - the most dangerous sort of nuclear radiation that does not exist in the nature (we received very large doses, however even small doses are dangerous, even one fast neutron particle can kill), and because we are not sitting in a nuclear reactor there is no source that can bring the radiation to us, only artificial source. In few months we received doses of neutron radiation that nuclear facilities workers receive in many years.
These nuclear devices used not only against us, they are used against tens thousands of innocent citizens, most of these citizens are not aware why their children born with defects, why their health degrading rapidly, what is the source of their cancer.
Mass usage of nuclear radiation devices against humans is real nuclear terror, the absurd is that terrorists are from the same nation as victims - they are murdering their brothers and sisters.

Important to mention that in order to capture these sorts of radiation, military and/or scientific grade dosimeters are required. Regular radiation measurement devices cannot capture this radiation because it is generated by radiation devices engineered as weapon and are very hard to detect.

הפגנת גזענות - Demonstration of racism

וודו מניאקים רוצחים עבור השירותים החשאיים במשך כל הלילה הראו לנו את השנאה והגזענות שלהם, הם תקפו אותנו 7 פעמים עם מתקן קרינה גמא. אלו הן רק תקיפות שהצלחנו לתפוס, סביר להניח שהיו עוד 10 תקיפות שלא תפסנו לפחות. כל זה בנוסף לתקיפות מרובות עם כל שאר האמצעים.
Voodoo maniacs murderers for secret services all the night demonstrated us their hatred and racism. They attacked us 7 times with gamma radiation device at night, these are only attacks that we managed to capture and we assume that at least 10 attacks were not captured. All this was additionally to multiple attacks with all other means.ראיות של טרור גרעיני - Evidence of nuclear terrorism

להלן ראיות לתקיפות קרינה גרעיניות מיממה האחרונה. כפי שאתם יכולים ליראות היו תקיפות מרובות, כולל תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי.
וודו מניאקים תוקפים אותנו ללא הפסקה על ידי מתקנים שסיפקו להם שירותים החשאיים.
תקיפות האלו הן אלו שלכדנו. זה פחות מ50% של תקיפות גרעיניות נגדינו וזה לא כולל תקיפות מרובות על ידי אמצעים אחרים.
Here is evidence from latest 24 hours for nuclear attacks. As you can see there are a lot of attack, including neutron attack against my parents.
Voodoo maniacs non stop attacking us with devices supplied to them by secret services.
These attacks are only ones we captured. It is less than 50% of overall nuclear attacks, not including many other sorts of attacks.


יום שלישי, 24 בספטמבר 2013

אידואולוגיה של רוצח - The ideology of a murderer

וודו מניאקים רוצחים עבור השירותים החשאיים, בשבילם חג זו חגיגת עינויים אכזרית של בני משפחתי. הם כל כך נהנים מהעינויים שהם גורמים שהם מתחלקים בשמחה הזאת עם כל בני משפחתם וחבריהם. כאשר הם הסתננו ארצה ביחד עם העליה הם כבר היו מוכנים אידיאולוגית לעבודה הזאת, הוריהם העבירו להם את האידואולוגיה בצורה מושלמת ושירותים החשאיים בידיעה של זה סיפקו להם כלים כדי לרצוח אנשים תמימים. שירותים החשאיים משתמשים בהם  כדי לבצע ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם ולתוכנית השמדת האזרחים. בני משפחת החשודים הם לא המסתננים עם עלייה היחידים שהיו מוכנים אידאולוגית, יש עוד אנשים כאלה בקהילה שלהם ואני בטוח שרובם משתתפים בתוכנית השמדת האזרחים.
האידיאולוגיה הזאת מתאימה לאידיאולוגיה פשיסטית של שירותים החשאיים.
Voodoo maniacs murdering for secret services, for them each holiday is cruel tortures celebration against my family. They enjoy so much from these tortures and share this happiness with members of their family and friends. When they infiltrated with aliyah they already were prepared ideologically for this sort of work, their parents perfectly transferred them the ideology and secret services just picked up this and supplied them radiation devices to murder innocent people. Secret services using them for illegal experiments against humans and for citizens extermination program. members of suspected family are not the only ones who infiltrated with aliyah prepared ideologically for all this, there are more people in their community and I'm sure they also participate in citizens extermination program.
This ideology matches the fascistic ideology of secret services.

יום שני, 23 בספטמבר 2013

הכוונות ברורות לרצוח אותנו - Clear intentions to murder us

וודו מניאקים עבדו קשה כדי לאלץ לכתוב אותי רשומה הזאת בבלוג. הם תקפו אותנו 18 פעם עם מתקן קרינה גמא.
בלילה וביום הם תקפו אותנו פעמים רבות עם מתקן קרינה גמא ובלילה תקפו אותי עם מתקן קרינה ניטרונים.
במשך כל שעות הלילה הם באכזריות עינו את כל בני משפחתי על ידי כל האמצעים שעומדים לרשותם, כולל מתקנים גרעיניים, מתקנים מבוססי מיקרוגל וגלי קול בתדר גבוה ונמוך.
על מנת שהם יוכלו לענות אותנו כל הלילה הם עבדו במספר משמרות שכללו בני משפחת שכנים החשודים ומקבוצת תגבור שגרים בקרבת מקום.

וודו מניאקים בתמורה להיותם פושעים אכזריים הם קיבו חסינות מפני רשויות החוק בתמורה לכך שהפכו לרוצחים אכזריים שמענים למוות אנשים תמימים עבוד השירותים החשאיים.
אנחנו בתמורה להיותנו אזרחים נורמטיביים שומרי חוק ומשלמי מיסים זכינו לעינויים אכזריים למוות.
שירותים החשאיים מקריבים אנשים נורמטיביים על מנת להמשיך בתוכנית השמדת האזרחים.

מנות קרינה שאנחנו מקבלים הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו תופסים על המכשירים, הרי וודו מניאקים צדים אותנו בכל מקום אפשרי.

לאחרונה שירותים החשאיים נתנו הוראה להחמיר תקיפות נגד משפחתי, לצורך זה הם צירפו קבוצת תגבור לשכנים החשודים. תוכנית השמדת האזרחים חלה לא רק על אנשים שמכבידים על התקציב, אלא גם על בני משפחותיהם, כולל ילדים וצעירים שמשרתים בצבא, עובדים ומשלמים מיסים. יוצא שאנשים תמימים בעזרת מיסים האלו מתקצבים את העינויים של עצמם.

הכוונות של וודו מניאקים ברורות: הם רוצים לרצוח את כל בני משפחתי ולצורך זה הם עובדים מאוד קשה.
אם מישהו ממשפחתי מכל סיבה שהיא ימות, הסיבה לכך שוודו מניאקים עינו אותנו למוות במסגרת תוכנית השמדת האזרחים המנוהלת על ידי שירותים החשאיים עבור השלטון.


Voodoo maniacs worked hard to force me writing this blog post. They attacked us 18 times with gamma radiation device.
Additionally to multiple gamma attacks they attacked me with neutron radiation device.
They attacked us non stop day and night with all available means, including nuclear devices, microwave and sonic wave devices (both low and high frequency).
To torture us continuously all the night they worked in couple duties, including members from the suspected family and from reinforcement team living nearby.

For being extremely cruel criminals voodoo maniacs got law immunity for torturing innocent people to order of secret services.
For being normative law obeying and tax paying people we are getting extremely cruel tortures to the death.
Secret services sacrificing normative people for citizens extermination program.

We are getting much larger radiation doses than we capture with our equipment, voodoo maniacs are hunting us all the time in every possible place.

Lately secret services ordered worsen attacks against us, for this they added more people reinforcing suspected family. Citizens extermination program is not only against people heavy on budget of the government, but also their families, including children and youth who are serving in army, working and paying taxes. It comes that by paying taxes we are sponsoring our own tortures.

Voodoo maniac's intentions are clear: they want to murder us and working very hard to accomplish their goal.
If anybody from my family dies from any reason, we were tortured to death by voodoo maniacs working for citizens extermination program managed by secret services for the government.