נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 31 באוגוסט 2013

מקור בלתי נשלט של העינויים הבלתי פוסקים - Uncontrolled source of non stop tortures

שכנים החשודים תקפו אותנו היום עם מתקן קרינה גמא יותר מ10 פעמים. כל פעם שמישהו מבני משפחת החשודים חזר לדירתם היו תקיפות גמא אחת אחרי השנייה, היו מקרים שכל כמה דקות הם תקפו במשך 3 פעמים. כל פעמים בתקיפה שמענו צעדים שלהם והזזות של ציוד כבד מעל מקומות הישיבה שלנו.
בלילה הם באכזריות יוצאת דופן על ידי מתקן מיקרוגל בישלו את אבא שלי בעודו חיי. בינתיים באותו אופן הערב הם בישלו את אמא שלי כאשר היא ניסתה לנוח במיטתה אחרי העינויים הבלתי פוסקים שלהם. ראינו שקרינה נמצאת רק מעל המיטה, במקומות איפה לא היינו באותו זמן בדירה לא הייתה קרינה.
ניראה כאילו כל בני משפחת החשודים מעורבים בפעילות עינויי של אנשים תמימים.

כמו שתירארתי כאן, כאשר שירותים החשאיים בחרו מפעילי ציוד קרינה מאותה קהילה, הם איפשרו להם בכל להשתמש במתקני קרינה נגד כל מי שבא להם ללא שום בקרה או שליטה. כאשר שירותים החשאיים סיפקו לאנשים אכזריים במיוחד מתקני קרינה, הם נתנו להם את הכלים להגשים את הרעיונות האכזריים שלהם. למעשה שירותים החשאיים יצרו קבוצה פשיסטית של גזענים שישתמשו במתקנים האלו כדי לספק את צמאון הדם שלהם ושנאה שלהם לאנשים שונים מהם. בשלב מסויים הם יתמרדו בשירותים החשאיים שמזמן לא שולטים בהם כאשר ירגישו שמגבילים אותם.
כבר עכשיו הם פועלים לא באופן מלא לאינטרסים של אלה ששכרו אותם: הם משמידים אותנו באופן גלויי ובכך שאנחנו חושפים תוכנית השמדת האזרחים זה יפגע בשלב מסויים בתוכנית הזאת. שירותים החשאיים היו מעדיפים חיסול שקט וחשאי של אזרחים בלתי רצויים, אבל בפועל מידע שדולף לתקשורת עם עדות וראיות עם פשעים נגד האנושות שהם מבצעים בסופו של דבר תביא אותם למשפט.

Suspected neighbors attacked us with gamma radiation device more than 10 times. Every time when somebody from suspected family came to their apartment they attacked us time after time, including multiple attacks with minutes between each other. On each attack we heard their footsteps and movement of heavy objects.
At night they cooked my father alive with microwave device.
At this evening they did the same to my mother, she tried to rest after non stop tortures and they cooked her with microwave. We found that radiation spot is only above bed, in places where we have not been were clean of radiation.
It looks like all members of suspected family involved in tortures of innocent people.
As I described here, when secret services chosen that community for radiation equipment operators, the actually allowed them use these devices uncontrolled against whoever they wish. Secret services equipped with radiation devices extremely cruel people who just needed tools to perform their cruel ideas. Actually secret services created group of racist fascists who will use these devices to satisfy their blood thirst and hatred to people who are different from them.
One day they will come against secret services when they will feel that secret services do not allow them doing whatever they want.
Even today they work against principles of secret services who hired them, they are exterminating us overtly and we discover it to a whole world - this can harm to citizens extermination program. Secret services prefer to exterminate unwanted citizens covertly and leaking information about it to the media will leave evidence and testimony for their crimes against humanity will bring them to the court.
יום שישי, 30 באוגוסט 2013

תוכנית ויסות אורך חיים יצאה מכלל שליטה - Program of lifespan adjustment went out of control

בלילה האחרון  מדירת שכנים החשודים באכזריות יוצאת דופן עינו את אבא שלי במשך שעות ארוכות: מנעו ממנו משינה במשך כל הלילה ובישלו לו ראש.
אותי הם תקפו עם מתקן קרינה ניטרונים. בלילה בדירת החשודים עבד בחור מקבוצת התגבור שגר בקרבת מקום.

אחת הסיבות העיקריות למה השלטון משמיד אזרחים כדי שלא תתהפך פירמידה של גלאי הפנסייה. בגלל שגיל אליו מגעים כל הזמן עולה, השלטון מנסה "לתקן" זאת כדי לשמור על כמות גדולה של משלמי הפנסייה וכמות קטנה של פנסיונרים.
לצורך זה באופן המוני משמידים קשישים ומקצרים חיים של אוכלוסיה על ידי מתקני קרינה.
שלטון רוצה שתוכנית השמדת האזרחים תיהיה שקטה, אבל בגלל שהם נתנו אותה לביצוע לידי סדיסטים מניאקליים - אלה מענים את הוקורבנות למוות באכזריות והופכים חיים שלהם לבלתי נסבלים. קורבנות מעונים לא מתים בשקט כמו שהיה מצפה השלטון, הנושא הזה צף וימשיך לצוף לתקשורת העולמית.

השלטון בחר בקהילה שמרבית מפעילי ציוד קרינה יהיו ממנה כי היסטורית הם ידועים בתור אכזריים ושונאים מאוד אנשים ששונים מהם. הפושעים האכזריים בותר מקהילה הזאת מצויידים עם ידי מתקני קרינה לצור עינויי ורצח של אנשים. בשבילם זה יותר מלרצוח אנשים, הם נהנים מהעבודה הזאת, לכן מצרפים לפעילות בני המשפחה שלהם וחברים כדי לחלוק את השמחה וההנאה שהם מקבלים מעבודתם. חברי הקהילה מסיתים נישאנה וגיזענות בקרב בני הקהילה שלהם כדי להצדיק את מעשיהם (כי בקהילה הזאת כולם יודעים הכל), לכן יותר אנשים מרוצנם החופשי מקהילה הזאת מצטרפים עליהם. ביחד הם תוקפים את הקורבנות בחזיתות רבות, כולל ונדליזים, הטרדות על ידי כנופייה ועינוי למוות על ידי מתקני קרינה.

Last night my father was tortured with exceptional cruelty, all the night perpetrators deprived him from sleep and cooked his head.
They attacked me at night with neutron radiation device.
That night worked guy from reinforcement team who lives in the apartment nearby.

One of main reasons for citizens extermination program driven by the government to ensure that ages pyramid of pension will not be reversed. Lifespan of people all the time increasing and government tries to "fix" it by maintaining number of people paying to pension funds and receiving pension.
For this they exterminate elderly and shorting lifespan of general population.
Government wants this program to be silent, but they are giving the dirty work to maniacal sadists - these are torturing victims to the death and making victims life insufferable. Tortured victims are not dieing silently as government wants, and everything comes up to the international media.

Government chosen community that their people will be mainly used as radiation equipment operators because historically they were known for their cruelty and hatred to people that not like them. Most cruel criminals in that community given radiation devices for torturing and murdering people, but they also train their members of family and friends to torture people. It is more than murdering for them, they enjoy this work and want to share there maniacal happiness with close people. These members of community incite hatred and racism among their members to justify their acts (in this community all people know everything), so more and more members are joining from their free will. Together they are attacking victims on many fronts: including vandalism, gang stalking and torturing to the death with radiation devices.


מתקן קרינה ניטרונים בנסיעה - Neutron radiation device on drive

בהמשך למה שכתבתי אתמול, ניראה ששירותים החשאיים התחילו להשתמש באופן המוני במתקן קרינה ניטרוני בכלי רכב על מנת לתקוף קורבנות. המטרה להשלים את ההשמדה של אזרחים בלתי רצויים.
בהתאם לכך היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה ניטרונים, האירוע התרכש בחנייה שמורה לנכים במרכז מסחרי גדול. זו הייתה תקיפה עוצמתית במיוחדת מטווח קצר - אבא שלי הרגיש את האלומה חודרת את גופו ומיד ראה מנה מוגדלת. רכב החשוד כתוקף הסתלק אחרי התקיפה כאשר הנהג חזר (מתקן ככל הניראה הופעל על ידי שלט). בתמונות המצורפות אתם יכולים ליראות מנת ניטרונים לפני התקיפה ואחרי באותו מקום על המפה.
Following my yesterday writing, it looks like secret services started mass using neutron radiation device in vehicles. They want to complete their missing exterminating all unwanted citizens.
This way they attacked my parents outside of our home, near large shopping person on dedicated for disabled persons parking place. It was exceptionally powerful attack - my father felt radiation beam penetrating his body and immediately saw neutron dose on the dosimeter. Suspected attacker returned to the vehicle and drove away after the attack (probably neutron device operated remotely). In attached pictures you can see dose before and after attack at same place on the map.


יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

שירותים החשאיים מתכוונים לנצל קונפליקט צבאי שמתקרב - Secret services planning to use upcoming military conflict

שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש רצב הלב - המטרה שלהם הייתה לגמור את חייו. כמו כן במשך כל הלילה הם בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים.
בזה תקיפות שלהם לא הסתיימו, במהלך היום הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

שירותים החשאיים הוראו לצוותים של סדיסטים להגביר את עינויי הקורבנות שנועדו לרצח, המטרה להחליש את הקורבנות עד כמה שאפשר ולנצל את הקונפליקט הצבאי שמתקרב עם סורייה כאשר כל רעש התקשורתי יהיה מכוון לשם ולרצוח כמה שיותר אזרחים בלתי רצויים.

Suspected neighbors attempted to murder my father with hearth rate disruption device - they had a goal to finish his live. Also, all the night they cooked his head and internal organs.
By all this attacks against my family were not ended, suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device.

Secret services ordered their maniacal sadists to increase tortures of citizens planned for extermination, they want to weaken victims as much as possible and use upcoming military conflict with Syria (when all attention of the press will be there) to finish lives of as much as possible unwanted citizens.

יום שלישי, 27 באוגוסט 2013

המשך של מחנות השמדה נאציים - Continuation of Nazi extermination camps

בנוסף לתקיפות גמא, שכנים החשודים עינו בלילה את כל בני המשפחה. הם בישלו את שני ההורים שלי על ידי מתקן קרינה מיקרוגל ומתקן מבוסס על גלי קול, הם שילבו את זה עם תקיפות גמא כדי להגביר את הנזק ככל שאפשר. כמו שהורים שלי ציפו, כאשר בלילה הם מדדו קרינה אלקטרומגנטית, הם מצאו ראיות לכך שמבשלים אותם במיקרוגל (תמונה מצורפת), כאשר ההורים שלי התחילו לצלם ראיות השכנים הורידו את עוצמת הקרינה וכיבו את המתקנים עד שהורים שלי כיבו מכשירי מדידה ואז מתקני קרינה הופעלו שוב.
אותי שכנים עינו על ידי מתקן שגורם ללחץ בחזה, ככל הניראה מתקן מבוסס על גלי קול בתדר נמוך.

העינויים האלו בשבילינו הם המשך של מחנות השמדה נאציים בהם היו סבים שלנו והורים של ההורים שלי.

נ.ב. אני כתבתי את הרשומה אחרי ששכנים תקפו אותי במיטה בזמן שישנתי אחרי ליל העינויים והלכתי לישון מוקדם. אחרי שחזרתי לישון, הם שוב תקפו אותי עם מתקן קרינה גמא.

Additionally to gamma attacks suspected neighbors tortured all members of my family. They cooked my both parents with microwave device and combined it with sonic wave device. They used these devices together with gamma to maximize health damage. As my parents expected, they measured at night high microwave rates, but when they started to photograph evidence (attached picture), suspected neighbors lowered rates and shut down devices until my parents finished measurements and then attacks continued.
Suspected neighbors tortured me at night with device that causes pressure in chest - probably based on low frequency sonic waves.

These tortures for us are continuation of Nazi extermination camps where been our grandparents and parents of my parents.

P.S. I wrote this post after neighbors attacked me in bed - I went to sleep earlier after tortures night. After they waked me up I wrote this post and went to sleep again. They again attacked me with gamma radiation device.


יום ראשון, 25 באוגוסט 2013

כל מפעיל ציוד קרינה אוהב לגרום כאב בדרך שלו - Every radiation equipment operator likes to cause pain his own way

בלילה שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. לפי חותם עינויים מיוחד קל היה להבין מי בלילה עבד: אחת מבנות משפחת החשודים אוהבת לבשל אשכים לגברים - את זה היא עשתה לי במשך שעות ארוכות וכל פעם כאשר ניסיתי לברוח אחרי זמן קצר תחושת הבעירה חזרה - לקחת להם זמן לכוון מתקן קרינה למקום החדש.
לכל מפעיל ציוד קרינה יש חותם עינויים ייחודי - ככה בקלות אפשר לזהות מי מענה אותנו. הם סדיסטים מניאקליים ומנים לעשות את עבודתם, כל אחד מהם אוהב לגרום כאב בדרך שלו.
At night suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device. It was easy that night to know which radiation operator worked, it was specific torture signature to one of suspected family daughters - she likes to cook groin to men - she did it to me for many hours, every time when I tried to escape it took them some time to point radiation device and burning sensation has returned.
Every radiation equipment operator has his own torture signature - it is easy to know every time who is torturing us. They are maniacal sadists and enjoying their work, everyone  of them likes to cause pain in different way.

יום שבת, 24 באוגוסט 2013

תקיפות שלא מפסיקות לעולם - Attacks which never stop

שכנים החשודים לעולם לא מפסיקות תקיפות נגדינו, תקיפות האלו הוא תנאי הכרחי מצד שירותים החשאיים על מנת לאפשר להם לייצר אבקות בלתי חוקיות.
Suspected neighbors never stop attacking us, these attacks are requirement from secret services for  approval making illegal powders at their home.


מתכוננים לליל העינויים - Preparing for tortures night

שכנים החשודים תקפו אותנו בלילה האחרון 7 פעמים עם מתקן קרינה גמא. בבוקר הם המישכו לצוד ולרדו אחרינו עם מתקני קרינה. במהלך היום רוב הזמן הם ישנו ונחו - התקוננו ללילה הבא כדי שיהיה להם כוח לענות ולרצוח אותנו במשך כל הלילה.
הנה הלילה כבר הגיע והם כבר ערים - אנחנו שומעים את הצעדים שלהם והזזות של דברים כבדים מעל המיטות. כם מכינים מתקני קרינה כדי לענות אותנו.
Last night suspected neighbors attacked us 7 times with gamma radiation device. At morning they continued hunting members of my family. During daytime most of the time they slept - prepared for next torture and murder night. Night has came and they already awake: we hear their footsteps and movement of heavy objects above our beds - they preparing to torture us.

יום שישי, 23 באוגוסט 2013

הסכם עם השטן - The agreement with the Satan

כמו שציפינו אחרי שהגיעה לדירת החשודים בת משפחת החשודים הידועה באכזריות יוצאת דופן שלה, התוצאות לא איחרו לבוא: היא עינתה במשך כל הלילה את כל בני המשפחה באכריות יוצאת דופן. בישלה לכולנו ראש על ידי מתקן אינפרא סאונד ושילבה אותו עם מתקן אלקטרומגנטי - המטרה לא רק לגרום לכאב ולמנוע משינה, אלא למקסם את הנזק הבריאותי.
בחודשים האחרונים קיבלנו מנות קרינה גמא וניטרונים הרבה יותר גדולות מקודם - רצח שלנו נעשה אינטנסיבי יותר. יותר מזה, מנת קרינה ניטרונים (סוג קרינה המסוכן ביותר) גדולה פי שתיים ממנת קרינה גמא שתקיפות שלה מאוד אינטנסיביות. קרינה ניטרונים לא באה מהטבע, לכן מקור שלה רק מלאכותי וזה מוכיח כוונה של מפעילי ציוד קרינה באופן חדש משמעי: לרצוח אותנו.
מכיוון שהשלטון רוצה לרצוח אותנו מהר יותר לשכנים החשודים הוא צירף צוות לגבור שגרים בקרבת מקום וביחד הם מענים ורוצחים אותנו ללא הפסקה. זה מאלץ אותנו להמשיך לחשוף אמת אודות השלטון ומה עומד מאחורי תוכנית השמדת האזרחים.

ארצינו הוקמה בעקבות שואה להיות מפלט לעם שלנו כדי להבטיח שהשואה לא עוד תקרה.
בפועל השלטון עושה לעמו שואה חדשה על ידי מתקנים קרעיניים: הם באופן אכזרי וציני מענים אנשים תמימים למוות. הם הופכים חיים של קורבנות גוססים ממנות קרינה גבוהות לבלתי נסבלים על ידי עינויים בלתי פוסקים.
העדות שאנחנו כותבים כאן בבלוג בצירוף ראיות נכתבות בדם שלנו תוך כדי עינויי מוות בלתי אנושיים שאנחנו עוברים. אנחנו כותבים את הדברים האלו בעוד שדמינו אוזל.
המדינה הזאת משמשת בתור חומה לשלטון כדי שהם יוכלו באין מפריע להוציא אל הפועל תוכנית השמדת האזרחים שלהם, החומה הזאת מסתירה את הפשעים שלהם, את האכזריות שלהם, הפשיזים והחוסר אנושיות.

זה ניראה כאילו השלטון חתם הסכם עם השטן ובכך מכרו את הנשמות שלהם תמורת הזכות להיות אליטות.  ללא הנשמה זה מאפשר להם לגרום סבל בלתי אנושי לחסרי אונים, לרצוח נשים וילדים, תינוקות וזקנים. כחלק מהסכם הזה הם נותנים לשטן את חיי העם שלהם.

As we expected after arrived most cruel member of the suspected family at night tortures were extremely cruel. During all the night she tortured all members of my family, cooking our heads with combined infra sonic and electromagnetic devices - the goal not only to inflict pain, but to maximize health damage.
Last few months we got much larger doses on neutron and gamma radiation - we are being murdered more intensively. Moreover neutron (most dangerous sort of radiation) doses that we received are twice larger than gamma despite number of gamma attacks every day. Neutron radiation does not come from the nature, it can be here only artificial source, it is proof that it used to murder us.
Government wants to murder us more quickly, therefore they added reinforcement living nearby to suspected neighbors and together they torture and murder us non stop. This way they are forcing us to discover more truth about what is standing behind government that does such things to its own people.

Our country established because of the holocaust, it should be the sanctuary for our nation and promise that holocaust will never happen again. Instead of this government tortures to the death its own people using nuclear radiation devices: with extreme cruelty an cynicism they torture people to death. They making insufferable last days of people dieing in agony because of large radiation doses continuously torturing them.
The testimony and the evidence we provide in this blog cost us live and blood, everything in this blog signed by our blood that  running out.
This country used as wall for the government and allows them without any disruption to execute citizens extermination program, this wall hiding their crimes against humanity, their cruelty, inhumanity and fascism.

It looks like government signed agreement with the Satan , sold their soul for place of elites in this society. Without a soul it is easy for them torture to the death innocent people, murder children and pregnant women, elderly and helpless people. As part of the agreement they provide lives of the innocent to the Satan.

עבודה מלוכלכת בידיים של מישהו אחר - Dirty work with sombody else hands

היום (22/8) הגיע לדירת חשודים חשודה כמפעילת ציוד קרינה מיוחדת המתאפיינת באכזריות יוצאת דופן שלה, אנחנו חושדים שהיא מעורבת בתקיפות קרינה הכי קשות נגד בני משפחתי. היא נישארה בדירת החשודים ללילה ואנחנו מצפים עינויים אכזריים במיוחד וניסיונות לרצוח את בני משפחתי.
בלילה האחרון מפעילי ציוד קרינה מדירה החשודה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים ובנוסף לזה תקפו אותנו 10 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.

בגרמניה בזמן מלחמת העולם השניה אנשים שהחשיבו את עצמם בתור אליטות (גזע עליון) רצחו אנשים לא נוחים להם (הרבה מקורבנות האלו היו בני עמינו). הם עשו זאת במו ידם.
אליטות מקומים כמו שמסורתי לאורך כל תקופת ההיסטוריה תמיד מצאו מישהו אחר שיעשה עבורם את העבודה המלוכלכת. הם מצאו אנשים שתואמים להם מבחינת שנאת אדם ואכזריות, עזרו להם ואיפשרו להם להסתנן ארצה עם עליה במטרה לנצל אותם לביצוע העבודה המלוכלכת: לרצוח אנשים לא נוחים להם.
כך מפעילי ציוד קרינה רבים שמענים אנשים תמימים למוות שייכים לקהילה מסויימת ובתוך הקהילה הזאת הם מסיתים לגיזענות ושינאה של אנשים כאלה כמונו שנועדו להיות קורבנות, כך הם מצדיקים בינם לבין עצמם את מעשיהם הבלתי אנושיים. זה מאוד נוח לאליטות שמישהו אחר יבצע עבורם את העבודה ובכך ישאיר אותם נקיים. לצורך זה הם הקימו יחידות בשירותים החשאיים כדי לגייס פושעים ומציידים אותם במתקני קרינה.

אליטות האלו משמידות את אנשי העם שלהם בצורה אכזרית ביותר בעזרת מתקני נשק גרעיניים. תחשבו איזו סכנה הם מהווים לכלל העולם. יותר מזה, תחשבו איזה עתיד מצפה לארץ הזאת, אתם יכולים ליראות את זה על משפחתינו: משפחה של רופא ושני מהנדסים. הם משמידים אנשים שיכולים לתת קידום ומחזקים אנשים שיכולים רק להביא למפולת של ארצינו. הכל כדי לשמור לעצמם מקומות של אליטות.

Today (22 Aug) one of most cruel suspected radiation equipment operators arrived to the suspected apartment, we suspect that she participated in most cruel radiation attacks against my family. She stayed for the night so we suspect that it is going to be exceptionally cruel night for my family - they will try murder us.
Last night radiation equipment operators from the suspected apartment attacked my parents with neutron radiation device and also attacked us 10 times with gamma radiation device.

In Germany during WWII people that thought themselves as elites (superior race) murdered not convenient people for them (many of these victims were from our nation). They did it with their own hands.
Local elites as they were doing for all history gave the dirty job to somebody else. This time they found people with comparable cruelty and human hatred as they have for this job, helped them and allowed to infiltrate to our country with aliyah to use them for dirty job: murder unwanted people for elites.
This way many of radiation equipment operators who are torturing innocent people to the death belong  to a specific community, inside the community they incite racism among their members to justify their inhuman acts. it is very convenient for elites that somebody does for them  the dirty job leaving them clean. For this they establishes special nits in secret services recruiting criminals and equipping them with radiation devices.

These elites exterminating their own people with nuclear devices, thing what danger they are for the entire world. Also think about future of our country, yo can see it on my family: doctor and two engineers are being exterminated, while position of people who will ruin this country is strengthened. They do everything to keep place of elites for themselves.

יום רביעי, 21 באוגוסט 2013

עיסקה ששירותים החשאיים מצעים: רצח תמורת חסינות - Secret servces offering deal: murder for protection

בלילה האחרון שכנים החשודים באכזריות יוצאת דופן ניסו לרצוח את אבא שלי ועינו אותו במשך כל הלילה. הם ניסו לרצוח אותו על ידי מתקן שיבוש קצב הלב, ניסו לחנוק אותו והפעילו במשך שעות ארוכות מתקני בישול איברים וראש שגרמו לכאב רב.
מתקן קרינה ניטרונים שיצא ללילה אחת מדירת החשודים שימש אותם ככל הניראה כדי לרצוח אנשים במקום אחר. אתמול המכשיר חזר והם תקפו את ההורים שלי בעזרתו, בלילה האחרון הם תקפו אותים עם מתקן קרינה ניטרונים. מתקן קרינה ניטרונים נמצא בשימוש כי זה מתקן פשיסטי מסוג מסוכן ביותר שגורם לנזק בריאותי כבד במינימום ראיות, הראיות שיהיו שירותים החשאיים בטוחים שיוכלו לטייח.
הם עובדים באופן מאוד אינטנסיבי כדי לענות אותנו ולנסות לרצוח, ככל הניראה זה תנאי בו שירותים החשאיים מאפשרים להם ליצור אבקות בלתי חוקיות בדירתם. בלילה האחרון בדירת החשודים עבד בחור מקבוצת תגבור שגר בקרבת מקום במטרה לעזור לשכנים לרצוח אותנו.
עכשיו ברור מה הם הביאו לבינין בימים האחרונים באריזות כבדות - מתקני עינויי ורצח נוספים.
Last night suspected neighbors attacked and attempted to murder my father with exceptional cruelty - they tortured him all the night. Multiple murder attempts committed with hearth rate disruption device, attempted to cause asphyxia. All the night they cooked his head and internal organs causing a lot of pain and suffering.
Neutron radiation device that returned yesterday most likely borrowed from the suspected apartment to murder somebody else, when it returned they attacked my parents at night and last night they attacked me with this device. Neutron radiation device is in use because it is fascistic device that causes severe health damage with minimum evidence, secret services are sure that they will be able to handle the evidence.
They are working very intensively to torture and murder us, probably it is the condition that secret services letting them produce some illegal powder in their apartment. Last night guy from reinforcement team who lives nearby worked in the suspected apartment to help neighbors murdering us.
Now it is clear what contained large heavy packets they brought recently to the house - additional murder devices.

יום שלישי, 20 באוגוסט 2013

מתקני קרינה בתנועה - Radiation devices on move

בלילה הקודם שכנים החשודים לקחו מביתםן מתקן קרינה ניטרונים. בלילה האחרון המתקן חזר לדירתם ובעזרתו הם תקפו את ההורים שלי.
במהלך היום הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה גמא מרחף חולף - מסחרית קלה.
At previous night suspected neighbors took from their apartment neutron radiation device. Last night this device returned back to their apartment and they used it to attack my parents at night.
During daytime my parents were been attacked with gamma radiation device on drive from light commercial vehicle.


יום שני, 19 באוגוסט 2013

מי תוקף אותנו - Who attacks us

אתמול בערב כאשר חזרו שכנים החשודים התחדשו תקיפות גמא.כמו כן במהלך כל הלילה היה רעש צפצוף מכני כמו של מטחנת אבקה. בבוקר מדירת החשודים הוציאו שלוש חבילות חשודות - אנחנו חושדים שזה אותה אבקה שהם טחנו במשך כל הלילה.
Yesterday at night when suspected neighbors returned to their apartment started gamma attacks. All the night there was mechanical chirping sound like from powder melting machine. At morning suspected neighbors took from their apartment three packets - we suspect that these packets contain powder that they melter all the night.

יום שבת, 17 באוגוסט 2013

בקרה אחרי מפעילי ציוד קרינה - Controlling radiation equipment opeators

וודו מניאקים תקפו אותנו בלילה 10 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא: 5 פעמים תקפו את ההורים שלי ו5 פעמים תקפו אותי.
היום הגיעו שני בחורים ברכב כחול וחנו קרוב לביתינו. זמן קצר לאחר שהם הגיעו הייתה תקיפת ניטרונים וגמא ומיד לאחר מכן הם עזבו את המקום. מאוחר יותר הם חזרו ואז התחדשו תקיפות קרינה גמא.
ככל הניראה בחורים האלה מבקרים פעילות מפעילי ציוד קרינה מקומיים. ניראה ששירותים החשאיים ממש דואגים בקשר למניאקים בלתי נשלטים ושלחו אנשים לבדוק אותם - הם כניראה חושבים בצורה כזאת להבטיח שלא יהיו ניסיונות הפיכה מצידם, אבל זה ניסיון נאיבי.
Voodoo maniacs attacked us at night 10 times with gamma radiation device: 5 attacks against my parents and 5 attacks against myself.
Today two guys arrived in blue car and parked nearby, right after they arrived we were been attacked with neutron radiation device and then gamma attack, after attack they drove away.
later hey returned and attacks continued.
probably they control activity of local radiation equipment operators. It looks like secret services really worried about uncontrollable maniacs and sent somebody to inspect them, they think to insure that revolution will not come from their side, but it is really naive attempt.