נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 29 ביולי 2013

ניטרונים ללא מנוחה - No rest for neutrons

מתקן קרינה ניטרונים שחזר לדירת וודו מניאקים מנוצל בכל הזדמנות אפשרית. במהלך היום וודו מניאקים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן זה.
Neutron radiation device returned to voodoo maniacs apartment and they use it on every possible chance to attack us.
During daytime voodoo maniacs attacked my parents with neutron radiation device.

מתקן קרינה ניטרונים אצל וודו מניאקים - Voodoo maniacs have neutron radiation device

וודו מניאקים חילקו בלילה את השנאה והגזענות שלהם בין ההורים שלי לביני. הם תקפו את ההורים שלי 3 פעמים עם מתקן קרינה גמא ואותי תקפו עם מתקן קרינה ניטרונים. כאשר הם תוקפים עם מתקן קרינה גמא יש אזעקה - בצורה כזאת וודו מניאקים בשיטה ייחודית מענים על ידי מניעת שינה ביחד עם נזק בריאותי וכאשר הם תוקפים עם מתקן קרינה ניטרונים המטרה שלהם לגרום לנזק בריאותי נטו.
בתמונות אתם יכולים ליראות מנת ניטרונים לפני תקיפה ואחריה. נוספה רק יחידה אחת בגלל מרחק מאלומת קרינה וזווית תקיפה (בזוית הזאת מקבלים מנת קרינה גם ילדים ישנים שגרים בדירה שמתחתינו).
Voodoo maniacs divided last night their hatred and racism between my parents and myself. They attacked my parents three times with gamma radiation devices and attacked me with neutron radiation device. When they attack with gamma there is alarm - they use gamma attacks not only to inflict health damage but also as unique method of sleep deprivation torture, when they attack with neutrons they want silently make maximal health damage.
In pictures you can see neutron dose before attack and after attacks was added one unit. Why only one? Because angle of attack and distance of beam from radiation dosimeter (on this angle radiation sleeping children of neighbors bellow getting large dose of radiation).
יום ראשון, 28 ביולי 2013

השנאה של וודו מניאקים - The hatred of voodoo maniacs

וודו מניאקים תקפו אותי בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. על מנת להגביר את הנזק הבריאותי בנוסף הם תקפו עם מתקן קרינה ניטרונים. כמו כן הם תקפו עם מתקן קרינה ניטרונים את ההורים שלי במהלך היום וביצעו תקיפות גמא מרובות.
וודו מניאקים הראו את השנאה שלהם והגזענות שלהם מכיוון שתקיפות גרעיניות היא רצח גנטי.
Voodoo maniacs attacked me at night three times with gamma radiation device. To worsen the inflicted health damage they combined it with neutron attack. Also they attacked my parents at daytime with neutron radiation device and committed multiple gamma attacks.
Voodoo maniacs showed their hatred and racism because nuclear attacks are clearly genocide.
יום שבת, 27 ביולי 2013

מפעילי ציוד קרינה מודעים למעשים שלהם - Radiation equipment operators aware of their actions

בלילה שכנים החשודים תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא - המטרה שלהם ברורה, הם רוצים לגרום למוות בהשהייה על ידי השתלה של מחלות רצחניות.
במהלך היום צוותים שמפטרים עם מתקני קרינה תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא. בשני המקרים הרכב התוקף ניסה לבצע מהלכי תמרון על מנת לברוח ממצלמות והפעם הם כשלו.
תכונית עם עינויים ורצח שלנו על ידי מתקני קרינה מתואמת היטב ומבוצעת לפי תוכנית של יעוצים של שירותים החשאיים המתאימים תוכנית עינויים אישית לכל קורבן וקורבן.
מפעילי ציוד קרינה למעשה מכרו את החיים של השכנים שלהם תמורת חסות מפני רשויות החוק. אני בטוח שבמהלך הזמן הם יהיו מוכנים למכור מידע תמורת כסף ולתת עדות על מעשיהם ולחסוף את אנשי הקשר שלהם. הם מודעים שהם גורמים נזק בריאותי מקרינה לא רק לקורבנות שלהם אלא גם לעצמם.

Last night suspected neighbors attacked mt 4 times with gamma radiation device - their goal is clear: they are trying to cause delayed death by implanting deadly diseases.
During the day my parents were been attacked twice on drive by patrolling teams equipped with radiation devices. Attackers attempted to maneuver to escape from our cameras - today they failed both times.
Each victim has personal tortures plan committed by radiation equipment operators according to plan provided by consultants of secret services.
Radiation equipment operators sold their neighbor's lives for law immunity. I'm sure that they will sell information and provide for money testimony about their actions and will discover their contact persons. They aware that they cause by radiation health damage not only to their victims but also for themselves.
יום חמישי, 25 ביולי 2013

תקיפות קרינה אלימות - Violent radiation attacks

בלילה האחרון שכנים החשודים באכזריות עינו את אבא שלי: בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים במשך שעות ארוכות. בלילה הקודם הם עינו אותי על ידי אמצעים האלו: בישלו לי איזור החזה ורגליים.
במהלך היום היו שני תקיפות גמא. לאחרונה מפעילי ציוד קרינה שפועלים מחות לבית הפכו ליותר זהירים.
לפני מספר ימים תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Last night suspected neighbors violently tortured my father, they cooked his head and internal organs for long hours. With same methods I was tortured previous night: they cooked my chest and legs.
During the day my parents were attacked twice with gamma radiation device outside of our home. Perpetrators working in vehicles became more careful.
Few days ago we were been attacked with neutron radiation device.יום שלישי, 23 ביולי 2013

תוכנית עינויים לילית - Night torture plan

כאשר הלכתי לישון שמעתי צעדים ובמשך זמן ארוך היו הזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי. העינויים לא איחרו לבואף וודו מניאקים תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה ופעמיים הם תקפו את ההורים שלי.
זה היה רק קצה הקרחון, וודו מניאקים הכו את ההורים שלי במתקן קרינה רב עוצמה שמחולל פולסים מאוד כואבים ומזיקים לבריאות, מתקן הזה לא מיועד לשימוש נגד האנשים. אותי הם עינו על ידי מתקן שגורם לויברצייה של רגליים.
בנוסף היו תקיפות גמא מרובות במהלך כל היממה.
When I went to sleep I heard footsteps and movements of heavy equipment above my bed. Expected tortures came that night, voodoo maniacs attacked me 3 times with gamma radiation device and twice they attacked my parents with it.
It was only small part of night torture program, voodoo maniacs strike my parents with high power pulsed radiation devices, it causes severe pain and shall not be used against humans. Also they tortured my with device that causes vibration of legs.
All 24 hours period there were multiple gamma attacks.
יום שני, 22 ביולי 2013

תקיפות גמא שלא מפסיקות - gamma attacks never stop

במהלך היממה האחרונה היו תקיפות גמא מרובות, 2 מתוך התקיפות היו מחוץ לבית - תקיפה אחת במרכז מסחרי גדול ותקיפה שנייה ליד בית מיגורינו (ככל הניראה שכנים החשודים תקפו מהחלון).
Last 25 hours period we were been attacked multiple times with gamma radiation device, two of these attacks were outside of our home: one near big shopping center and another one hear our home (probably suspected neighbors attacked from window).


יום ראשון, 21 ביולי 2013

צוותי עינוי נגד נכה חסר אונים - Torture teams against helpless disabled person

בלילה שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי מתקן שיבוש קצב הלב. במשך שעות ארוכות הם עינו את כל בני המשפחה, לאבא בישלו ראש, איברים הפנימיים ורגליים.
בדירת החשודים בלילה הייתה בת משפחת החשודים ביחד עם בחור כלשהו - ככל הניראה אותו אחד שמתמחה בהפעלת מתקן שיבוש קצב הלב.
במהלך היממה האחרונה היו תקיפות גמא מרובות.
Last night suspected neighbors attempted to murder my father with hearth rate disruption device. They tortured all members of my family at night for long time: cooked father's head, internal organs and legs.
In suspected apartment worked team of two perpetrators: female from suspected family and guy (probably the one who specializes with hearth rate disruption devices).
Last 24 hours period we were been attacked multiple times with gamma radiation device.


יום שבת, 20 ביולי 2013

שנאה ואכזריות באישור האירגון - Hatred and cruelty approved by the organization

בלילה שכנים וודו מניאקים הראו לנו את השנאה והגזענות שלהם על ידי תקיפות קרינה גמא אכזריות. הם תקפו אותנו בלילה 6 פעמים על ידיד מתקן קרינה גמא, 5 מתוך התקיפות האלו היו נגדי ותקיפה אחת נגד ההורים שלי.
האירגון מאפשר את זה כי יש מספיק משלמי מיסים שמממנים את את התוכנית ולא אכפת להם כמה מהם לרצוח.
Last night voodoo maniacs neighbors showed us their racism and hatred with cruel gamma attack. They attacked us 6 times at night with gamma radiation device, 5 of these attacks were against me and one against my parents.
Organization allows this because they have enough tax payers for sponsoring their program, so they don't care to murder few of them.

יום חמישי, 18 ביולי 2013

שכנים סדיסטים - Sadistic neighbors

וודו מניאקים שכנים סדיסטים צמאי דם בלילה האחרון באכזריות יוצאת דופן עינו את ההורים שלי. הם בישלו לשני ההורים איברים הפנימיים, ראש ורגליים. המטרה של וודו מניאקים הייתה אחת: לרצוח את שני ההורים שלי, לגמור את חייהם.

כל זה בנוסף ל10 תקיפות גמא ביממה האחרונה שלא נגמרה.

חשוב לציין שאם משהו יקרה למישהו מבני משפחתי, מי שעשה זאת באופן ישיר אלו הם וודו מניאקים, זה נעשה מטעם האירגון שפועל מטעם השלטון.

Blood thirsty voodoo maniacs, sadistic neighbors last night tortured my parents with exceptional cruelty. They cooked head, internal organs and legs for my both parents. They goal of voodoo maniacs was to murder my parents, to finish my parents lives.

Important to mention that if anything will happen to somebody form my family, directly it is committed by voodoo maniacs working for organization and done on behalf on government.

All this is additionally to 10 gamma attacks during last 24 hours period which dd not finish yet.

יום שלישי, 16 ביולי 2013

תקיפות אכזריות - Cruel attacks

בלילה שכנים החשודים הזיזו המון דברים כבדים מעל מקום השינה שלי כאשר הלכתי לישון. ידעתי מה הולך ליקרות: תיהיה תקיפה. כמצופה שכנים החשודים תקפו ומנת קרינת ניטרונים עלתה ב10.
במשך כל הלילה הם עינו באכזריות את ההורים שלי, בישלו להם ראש ואיברים הפנימיים.
הם הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה גמא פעמיים מחוץ לבית.
At night when I went to sleep I heard a lot of heavy objects movements above my sleeping place. I knew that attack will come and as I expected it came: neutron dose rise by 10.
All the night they tortured my parents: cooked head and internal organs.
Today my parents were been attacked twice with gamma radiation device outside of our home.

יום ראשון, 14 ביולי 2013

מבצע טי 4 מודרני - Modern T4 action

בלילה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. עינו אותו באכזריות על ידי מניעת שינה: בישלו ראש, הפעילו מתקן רב עוצמה שגורם לויברצייה של רגליים.
לאמא באכזריות בישלו איברים הפנימיים.

לפי כך לא נשארת לי ברירה אלא להמשיך לחשוף אמת מרה על מה שקורה.

בארצינו מתרכש אותו תהליך כמו בגרמניה הנאצית היה אחרי עליית היטלר לשלטון, כך כתב בספרו אברהם בורג. אז כאשר קראנו את הספר שלו "לנצח את היטלר" לא הבנו את זה, אבל עכשיו אנחנו רואים את זה מול עינינו וחשים זאת על בשרינו.

גם כאן משמידים אזרחים בלתי רצויים באופן המוני, רק הטכנולוגיה מונעת את הצורך להקים מחנות השמדה יעודיים, מתקני קרינה הופכים כל מקום לתא השמדה.
בבלוג אנו מבאים עדות וראיות ומראים בכך כיצד משמידים אותנו מידי יום ולילה. לפ היקף התופעה ומשאבית שמשקעים בזה אפשר להבין שיש לפחות עזרות אלפי קורבנות. שיטות השמדה אלו מוכיחות את היעילות ושירותים החשאיים אוטמים היטב דליפה של הנושא לתקשורת פורמאלית, למעשה מרבית הקורבנות אפילו אינם מודעים שמדמידים אותם, אלא פשוט לא מבינים למה הם חלו במחלות רצחניות ובריאותם מתדרדרת. לא מרגישים תקיפות קרינה באופן מידי, הנזק מצטבר במשך חודשים ארוכים וגם כאשר מקבלים מנות גדולות במיוחד, הרוב לא מצליח לפרש את הסימפטומים בצורה נכונה.

בגרמניה הנאצית היה מבצע T4 שבמהלכו השמידו נכים ואנשים חולים. את אבא שלי מענים למוות מידי לילה, אנחנו יודעים שבהוסטלים משמידים קשישים על ידי מתקני קרינה, כך שכאן קורה אותו דבר.

השלטון רוצה להבטיח שעמדות שליטה יהיו לקבוצה מסויימת, בעוד שאנשים אינטלקטואלים אחרים שיכולים להבין מה קורה מוצאים להורג ביחד עם שאר אזרחים בלתי רצויים שמכבידים על התקציב.

לתוכנית השמדת האזרחים יש עוד צדדים רבים, למשל קיצור תוחלת חיים כדי לשלם פחות שנים פנסיה.

מאט אנשים יסכימו לבצע את העבודה המלוכלחת, לצורך זה שירותים החשאיים מגייסים פושעים אכזריים במיוחד, במקום לבודד אותם בבתי כלא כי הם מהווים סכנה לציבור, משחררים אותם לחופשי על מנת שהם יפעילו מתקני קרינה.

At night there were murder attempts of my father using hearth rate disruption device. He was violently tortured, perpetrators cooked his head and used powerful device on his legs which causes vibration. Perpetrators violently cooked mother's internal organs.

I'm left no choice but only continue discovering the painful truth about what is happening here.

In our country same process happening like in nazi Germany after Hitler rise his power. Avraham Burg written about it in his book "Defeating Hitler". When we read this book, we did not understand it, but now when we feel it on our flesh and see it in front of our eyes we do understand.

Here also mass exterminated unwanted citizens, but technology allows doing it silently without dedicated extermination camps.
In my blog we bring our testimony and evidence about our extermination days and nights. According to resources spent and wide spread of it, we estimate that at least tens thousands of victims are being exterminated this way. These methods of extermination are well proven as any leak to media is prevented by secret services.
People don't understand why they get deadly diseases, why their health degrading. Radiation damage is happening over time and even when people receive large doses they don't understand because cannot diagnose these symptoms origin correctly.

In Nazi Germany there was action T4 where disabled people and people with diseases were exterminated. My father tortured to death every day, we know that elderly are exterminated in hostels, so we can say here same thing happening.

Citizens extermination program has many goals, one of them life span shortening to pay pension less years.

Only few people will agree to do the dirty work, secret services hiring them from cruel criminals who endanger the public instead of isolating them in jail.

יום שבת, 13 ביולי 2013

התשופר של פושעים אכזריים - The bonus to be cruel criminal

בלילות האחרונים מידי לילה שכנים החשודים באכזריות מענים את ההורים שלי: לאבא מבשלים ראש ולאמא איברים הפנימיים ותוקפים פעמים רבות על ידי מתקן קרינה גמא.
שכנים מרגישים בבטיחות מלאה כי האירגון מגן עליהם מפני רשויות החוק. פושעים מקבלים כבונוס אפשרות להשאר חופשיים ושוכחים את הפשעים שלהם בתמורה לכך שהם מחסלים אזרחים תמימים. הם לא זוכים למשפט הוגן, אלא יוצאים מסיפור הזה נקיים, בעוד שעל אזרחים תמימים נגזר גזר דין מוות בעינויים ואנחנו נרצחים באכזריות על ידי פושעים אכזריים שנהנים מזה ולא זוכים לכתב אישום או משפט הוגן.
Last nights suspected neighbors every night torturing my parents: cooking father;s head and mother's internal organs, attacking my parents multiple times with gamma radiation device.
Suspected neighbors feel secured because organization protecting them from law authorities. Criminals as bonus get option to be free of charge, while normative citizens sentenced to death by tortures without charge or fair trial, we are being exterminated by cruel criminals who are enjoying this.


תקיפות קרינה ומיסים - Taxes and radiation attacks

ביממה האחרונה שכנים החשודים משתייכים לקהילה סגורה שתוקפת אותנו בלי סוף, תקפו אותנו פעמיים עם מתקן קרינה ניטרונים שנמצא בביתם בימים האחרונים (עכשיו ברור למה עשו חבלה בתאורת חדר מדרגות - זה נעשה כדי שיהיה קל לנייד מתקן הזה). זה בנוסף לתקיפות גמא מרובות.

תקיפות ועינויים בלתי פוסקים ללא ספק משפעים על ביצועים שלי ושל עשרות אלפי קורבנות אחרים במקומות העבודה שלהם. אנחנו עובדים ומשלמים מיסים, אותם מיסים שמחזיקים את האירגון שמחסל אותנו ובכל זאת האירגון הזה כורט את את הענף שהוא יושב אליו. במקום לאפשר לחיות לאנשים שתורמים לכלכלה, הם מחזקים עמדות של אלמנטים אנטי סוציאליים, כמו פושעים מאותה קהילה שתוקפים אותנו.
מה יוצא מזה? השלטון רוצה פושעים ואלמנטים אנטי סוצאליים במקום אנשים נורמטיביים? אחרי שהם יחסלו את כולנו הם חושבים לחסל גם אותם? מי יעשה אז את העבודה המלוכלחת? הם חושבים להביא עוד אלמנטים אני סוצאיליים? ואז שוב השמדה? זה מעגל ללא מוצא.

למרות שאני מפרסם עדות וראיות במדיה פתוחה, האירגון ממשיך לחסל אותנו. אנחנו מאמין שזכות הציבור לדעת, לכן גם אחרי שכולנו נמות (סיבה לכך יכולה להיות רק אחת: נרצחנו) הבלוג הזה ישאר, הם הופכים אותנו לקדושים מעונים.

Last 24 hours period suspected neighbors that belong to closed community that attacks us non stop attacked us twice with neutron radiation device. This device is in their apartment last few days (now it is clear why light in the corridor was sabotaged - it is easier to transfer radiation devices this way). It is additionally to multiple gamma attacks.

Radiation attacks and tortures have very significant effect on my and tens thousands other victims productivity at work. We are working and paying taxes, these taxes holding that organization which exterminates us, and they are scratching tree branch on which they sit.
Instead of let live people who are profitable to economy, they are reinforcing position of anti social elements, like criminals from community which attacks us. So what is comming from all this? The government wants criminals and anti social elements instead of normative people? Maybe they think after they will exterminate us they will exterminate also them? Interesting who will do the dirty work that time? They will bring more anti social elements? And then again extermination? It is vicious circle.

Despite the fact I'm writing in open media our testimony and providing some evidence, organization continuing murdering our family. We believe that public has right to know, so even after we all will die (and the reason can be only one: we were been murdered), this blog will stay.
They are making from us martyrs.