נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 30 ביוני 2013

למה ביקרה החשודה בתקיפות האכזריות ביותר - Why suspected in most cruel attacks visited

במשך כל הלילה שכנים החשודים באכזריות עינו כל בני המשפחה. את אבא עינו על ידי ויברצייה בכל הגוף, לאמא בישלו איברים הפנימיים , לי בישלו ראש על ידי מתקן מונע משינה.
במהלך היום היו תקיפות גמא מרובות ותקיפת ניטרונים נגד שני ההורים שלי.
עכשיו ברור למה ביקרה אתמול שכנה החשודה בתקיפות האכזריות ביותר בדירת החשודים.
At night suspected neighbors tortured us all the night. They used device that makes vibration of a whole body against my father, cooked internal organs of my mother and cooked my head with device that deprives from sleep.
During daytime there were multiple gamma attacks and neutron attack against my parents.
Now it is clear why suspected neighbor in most cruel attacks visited suspected apartment.
יום שבת, 29 ביוני 2013

תקיפות גרעיניות אכזריות - Cruel nuclear attacks

תקיפות גרעיניות ממשיכות במשך כל שעות היממה. שכנים החשודים תקפו אותנו עם מתקן קרינה גמא ומתקן קרינה ניטרונים. במהלך היום לדירת החשודים הגיעה חשודה בתקיפות קרינה האכזריות ביותר.
Nuclear attacks continuing all the time. Suspected neighbors attacked us multiple times with gamma radiation device and with neutron radiation device. Suspected member of that family in most cruel attack arrived to their apartment today.יום שישי, 28 ביוני 2013

תקיפות גרעיניות מיממה האחרונה - Recent nuclear attacks

ביממה האחרונה תקפו אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא ופעם אחת על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אחת מתקיפות גמא הייתה מחוץ לבית מתוך רכב המצוייד במגוון רחב של מתקני קרינה. ברכב היה מתקן המשבש פעילות אלקטרוניקה - מפעילי צוד קרינה השתמשו בו כדי לנסות לשבש את המצלמה שלנו על מנת שלא נצלם אותם. מיד כאשר הורים שלי עזבו את מקום התקיפה, אחריהם הגיע נהג לרכב החשוד וגם נסע מהמקום.
Last 24 hours period we were been attacked 6 times with gamma radiation device and also attacked with neutron radiation device. one of gamma attacks was outside of our home, it was committed from specially equipped vehicle which had many types of radiation devices. One of radiation devices was used to disrupt camera when my father started taking pictures of the suspected vehicle. After my parents left that place, driver approached this vehicle and also left the place.
יום רביעי, 26 ביוני 2013

צעדים של סדיסטים תמיד מלווים בעינויים - Footsteps of sadists always lead to tortures

בלילה עינו אותנו בני משפחת החשודים. הם תקפו אותנו בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, לאבא בנוסף בישלו את הראש. במשך כל שעות העינויים שמענו צעדים שלהם והזזות של ציוד כבד מעל מקומות השינה שלנו.
At night members of suspected family tortured us. They attacked us 3 times with gamma radiation device and additionally cooked my father's head. During all torture hours we heard their footsteps and movements of heavy equipment above our beds.יום שלישי, 25 ביוני 2013

סדיסטים פנאטיים - Fanatic sadists

וודו מניאקים, שכנים סדיסטים מניאקליים תקפו אותנו בלילה האחרון על ידי מתקן קרינה גמא בפנאטיות - 6 פעמים.
הם תקפו פעמיים תוך זמן קצר את ההורים שלי ומיד לאחר מכן לקחו את מתקן קרינה לחדר שינה שלי וברציפות תקפו אותי 3 פעמים. מאוחר יותר הם תקפו שוב.
המטרה שלהם הייתה משולבת: לרצוח לטווח ארוך על ידי השתלת מחלות ולטווח קצר לענות אותנו על ידי מניעת שינה (שיטה ייחודית כמו אין בשום מקום אחר בעולם על ידי מתקן גרעיני) על מנת שנעשה טעויות ונהרג בתאונות (טריגר המוות). זה למעשה ניסיון התנקשות בחיי כל בני משפחתי.
כל זה נעשה בהוראות השירותים החשאיים במסגרת תוכנית השמדת האזרחים - תוכנית תעוות בצע של השלטון.
חשוב לציין אם מישהו ממשפחתי מסיבה כלשהי ימות, הסיבה לכך השירותים החשאיים עם תוכנית השמדה שלהם ושכנים סדיסטים שלנו שמבצעים את העבודה המלוחלכת.

Voodoo maniacs, sadistic neighbors fanatically attacked us last night with gamma radiation device - six times.
They attacked my parents twice in short time and then took radiation device to my bed room and attacked me 3 times, time after time. Later they attacked again.
They have combined goal to murder us for long run by implanting deadly diseases and for short run torture us with sleep deprivation (unique method like no where else in the world with nuclear device) to create death trigger so we will misfire and get killed in some accident. This is murder attempt of all members of my family.
All this done on approval of secret services as part of citizens extermination program - government's greed  program.
Important to mention again that if anybody from my family dies from any reason, the reason is secret services program and our neighbors maniacal sadists who are doing the dirty work.יום שני, 24 ביוני 2013

גם תינוקות שלא נולדו הפכו לקורבנות - Even unborn babies became victims

שכנים החשודים מכריחים אותי להמשיך לפרסם. בלילה האחרון בדירת החשודים עבד בחור, אותו בחור שעובד במשך כמה ימים האחרונים. הוא השתמש נגד כל המשפחה במתקן קרינה רב עוצמה ממוקד מאוד. לכל הקורבנות הוא בישל ראש, רגליים ואיברי הפנימיים במטרה לגרום נזק בריאותי כבד. כל פעם כאשר ניסיתי לברוח מאלומה של קרינה, שמעתי צעדים והזזות מעל המיטה שלי ושוב תקיפת קרינה חזרה.
מתקני קרינה משמשים למטרות פשיסטיות הבאות:
1. גרעיני - משמש לרצח לטווח ארוך על ידי השתלת מחלות קטלניות ועיקור כמו הורסט שומן עשה באושויץ ורצח מיידי על ידי מנות גדולות.
2. שיבוש קצב הלב - מתקן קצח מיידי. לא מזמן היה מקרה בעיתונות שקצב הלב היה משובש לעובר ברחם, כאשר האם לקחה תרופות קצב הלב הסתדר והעובד נולד בריא. לרופאים אין כמובן הסבר. משתמשים במתקן הזה לא רק נגד קשישים, אלא גם נגד עוברים שעוד לא נולדו.
3. בישול איברים הפנימיים בגוף כדי להביא לקריסה של כל מערכות או מערכות הנבחרות, כגון פגיעה בראייה, בזיכרון ועוד.
מכיוון שאי אפשר לרצוח את כולם על דיד מתקן גמא, יש מתקנים נוספים שמספקים סוגי מוות נוספים.
Suspected neighbors forcing me keep posting. Last night worked same guy in suspected apartment, he tortures us recently for past couple days. He used against all members of my family high power focused radiation device that used to cause severe health damage. He used it to cook head, internal organs and legs for all members of my family. Every time when I tried to escape radiation beam, I heard footsteps and movements of heavy objects above my bed and beam has returned.
Radiation devices used for fascistic goals:
1. Nuclear - for murdering in the long term, implanting of deadly diseases, sterilization like Horst Schumann did in Auschwitz, instant murdering with high doses.
2. Hearth rate disruption - instant murder. Short time ago there was interesting case in press when fetus in the womb had hearth rate disruption, his mother took medicament which solved the problem and he was healthy on his birth. Doctors did not have an explanation, however it seems that hearth rate disruption devices started to be used not only against elderly, but also against unborn babies.
3. Cooking of internal organs - causing collapse of all systems or selected systems like sight, memory and etc.
They cannot murder all people with gamma, so they use alternative methods and have rich selection of possible murdering methods.

יום שבת, 22 ביוני 2013

תקיפות גרעיניות בבית ומחוץ לבית - Nuclear attacks at home and outside

במהלך היום שכנים החשודים תקפו אותנו עם מתקן קרינה ניטרונים. בערב תקפו אותנו מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה גמא בנסיעה, הרכב התוקף ניסע לברוח, אבל לרוע מזלו הוא לא הספיק לעשות את זה בזמן ומאוחר יותר נפגשנו ברמזור אדום. ברכב היו שני אנשים, אחד דיבר בסלולארי והיה מאוד עצבני, הרכב ניראה לא כמו רכב פרטי של מישהו ולא היו בו חפצים אישיים.
During the day suspected neighbors attacked us with neutron radiation device.
At evening we were been attacked with gamma radiation device on drive, attacker vehicle attempted to runaway, but he was not lucky enough and we meet him on red traffic light. In attacker car two people were sitting, one was on the cellphone and looked upset, this vehicle does not look like private one, no personal items inside.

נשק ללא רישיונות - Unlicensed weapons

וודו מניאקים מידי יום ולילה תקופים אותנו פעמים רבות על ידי מתקן גמא.
בלילה האחרון עבדה משמרת שלמה של מספר מפעילי ציוד קרינה בדירת החשודים.
בלילה תקפו אותנו 4 פעמים עם מתקן קרינה גמא.
בלילה עינו באכזריות את ההורים שלי באמצעות מתקן קרינה ממוקדם מאוד - זה נשק של ממש שנועד לפגוע קשה מאוד ואף לרצוח קורבנות. אפשר לומר שבדירת החשודים יש כלי נשק ללא רישיון שהם משתמשים בהם כדי לרצוח.
Every day and night voodoo maniacs attacking us with gamma radiation device.
Last night team of perpetrators worked in suspected apartment.
They attacked us 4 times with gamma radiation device at night.
They tortured violently my parents with highly focused radiation device - it is real weapon that can harm badly or even murder victims. We actually can say that there is unlicensed weapons in the suspected apartment that are used for murdering.
יום רביעי, 19 ביוני 2013

חדשות יומיות ממחנה ההשמדה - Daily news from extermination camp

בלילה וודו מניאקים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, עינו אותו באכזריות במשך כל הלילה על ידי בישול איברים הפנימיים וראש. הם ממשך ניסו לשים קץ לחייו. בלילה עבדו מפעילי ציוד קרינה ממשפחת החשודים המתמחים ברצח אנשים על ידי פגיעה בלב ואיברים הפנימיים.
בנוסף לזה הם תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא.
Last night voodoo maniacs attempted to murder my father with hearth rate disruption device, violently tortured him all the night, cooked his internal organs and head. They really attempted to finish his life.
At night worked perpetrators from the suspected family, they are specializing in murdering people by destruction of their organs and hearth.
Additionally they attacked us multiple times with gamma radiation device at night.יום שלישי, 18 ביוני 2013

הצעצועים של מניאקים - Maniac's toys

וודו מניאקים בישלו לאבא שלי איברים הפנימיים בלילה, ניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב. עינו במשך שעות הלילה על ידי מתקן שגורם לצפצוף באוזניים. בשבילם איברים של הקורבנות שלהם זה צעצועים לשעשוע.
Voodoo maniacs cooked at night internal organs of my father, attempted to murder him with hearth rate disruption device. All the night they tortured my parents with device that causes ringing in ears. Victim's organs are entertainment toys for perpetrators.
יום שני, 17 ביוני 2013

מייצרים טריר המוות כדי שאנחנו נהרג - Creating death trigger to make us get killed

וודו מניאקים - שכנים סדיסטים מניאקליים במשך כל הלילה עינו אותי ואת אבא שליעל ידי מניעת שינה. הם השתמשו נגדינו במתקן מבוסס מיקרוגל שיוצר צפצוף חזק מאוד באוזניים ופוגע בעצב השמיע, אחריו במשך שעות ארוכות הצפצוף ממשיך. אני ניסיתי להתרחק ממוקד קרינה, אבל כעבור זמן קצר שמעתי הזזות וצעדים מעל המיטה שלי וההרגשה חזרה. בנוסף לזה הם השתמשו במתקן אינפרא סאונד שיוצר רעש קבוע בתדר נמוך.
הם תקפו אותנו בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.
המטרה שלהם הייתה ליצור טריגר המוות על מנת שנהרג בתאונה.Voodoo maniacs - maniacal sadistic neighbors tortured me and my father all the night depriving us from sleep. They used microwave device that causes insufferable ringing in ears and harms to the hearing nerve, even after this device w continued to hear ringing for many hours. When I tried to escape from radiation beam, short time after that I heard movements and footsteps above my bed and the feeling has returned. Additionally they used infra sonic device that causes low frequency constant noise.
Voodoo maniacs attacked us 3 times at night with gamma radiation device.
Their goal was to create death trigger so we would killed in accident.

יום ראשון, 16 ביוני 2013

תקיפות גרעיניות לעולם לא מפסיקות - Nuclear attacks never stop

במהלך היממה האחרונה שכנים החשודים תקפו אותנו על ידי מתקן גמא באופן עוצמתי במיוחד. בלילה הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים ושילבו את זה עם גמא.
Last 24 hours period suspected neighbors attacked us with gamma device, these attacks were exceptionally powerful. At night they attacked me with neutron radiation device and combined it with gamma.