נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 30 במאי 2013

עוצב באושוויץ - Designed in Auschwitz

מתקנים רדיואקטיביים היו בשימוש במלחמת העולם השנייה על ידי פשיסטים במחנות ההשמדה, כדוגמת הורסט שומן שהשתמש במתקנים האלו באושוויץ.
מתקנים מאותם סוגים נמצאים בשימוש בימינו נגד האנשים כאן בארץ, למעשה נלקח הרעיון ממחנות ההשמדה ומיושם באמצעים מודרניים כדי להשיג אותה מטרה שרצו להשיג פשיסטים אז.

בלילה שכנים החשודים תקפו אותנו 7 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, 4 פעמים תקפו אותי ו3 פעמים את ההורים שלי. היו שני מטרות עיקריות לתקיפות האלו: הם רצו לטווח ארוך לרצוח אותנו עם סרטן בסבל רב ולטווח קצר על ידי עינוי מניעת שניה על מנת שתגרם תאונה בנהיגה בגלל העייפות.

במהלך היום פעמיים תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית מתוך רכב המצוייד במתקני קרינה ניידים.

Fascists used radioactive devices during WWII in extermination camps, for example Horst Schumann used these devices in Auschwitz.
Devices of that sort are in use today against humans in our country, actually idea from extermination camps took and extended here with modern technology to reach the same goal like fascists wanted then.

Last night suspected neighbors attacked us 7 times with gamma radiation device, 4 times they attacked me and 3 times my parents. Attacks intended to achieve multiple goals: death in pain from cancer for a longer run and immediate death from sleep deprivation on drive because of fatigue.

During daytime my parents were been attacked from specially equipped vehicles.
יום רביעי, 29 במאי 2013

תקיפות לילה - Night attacks

בלילה שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בנוסף לזה הם תקפו אותנו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא: פעמיים אותי ופעם אחת את ההורים שלי.
במשך כל הלילה הם עינו את אבא שלי באכזריות, בישלו לו ראש ומנעו ממנו שינה.

At night suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device. Additionally they attacked us three times with gamma radiation device: two attacks against me and one against my parents.
They tortured my father all the night, cooked his head and deprived him from sleep.

יום שלישי, 28 במאי 2013

תקיפות קרינה במקומות ריכוז של אוכלוסיה - Radiation attacks in places with high concentration of people

מחוץ לבית מפטרלים רכבים מיוחדים המצויידים במתקני קרינה גרעיניים, לא רק גמא כמו בעבר אלא גם ניטרונים. רכבים המצויידים במתקני קרינה לא רק מפטרלים, אלא גם חונים סמוך למקומות בהם יש ריכוז אוכלוסיה גדול, כגון: מרכזים מסחריים, מרפאות וכד'. הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים מאחד הרכבים מסוג הזה. מעבר לזה מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה גמא ומתקנים נוספים בבית.
Outside of home specially equipped vehicles with radiation devices are patrolling, the are equipped with nuclear radiation devices, not only gamma like it was before but also neutrons. These vehicles not only patrolling, but also parking near places with big concentration of people, like: shops, medical centers and etc.
My parents were been attacked with neutron radiation device from one of these vehicles.
Additionally radiation equipment operators attacked us at home with gamma and other devices.


יום שני, 27 במאי 2013

עינויי לילה אכזריים - Curel night tortures

וודו מניאקים גם הלילה בישלו איברים הפנימיים של ההורים שלי על ידי מתקן מיקרוגל רב עוצמה. הם משתמשים במתקן מיקרוגל שעובד בתדר 1.2GHZ - זה תדר שמור האסור לשימוש. הם קיבלו את המתקן לפני מספר ימים. המטרה של מתקן הזה לרצוח בן אדם על ידי בישול האיברים הפנימיים.
יוצא שוודו מניאקים מנסים עלינו כל האמצעים האסורים של קרינה בשימוש נגד האנשים. שירותים החשאיים נתנו להם את המתקנים לצורך ביצוע ניסויים בבני אדם.
בלילה עבדו בדירת החשודים בני משפחת החשודים. בנוסף הם תקפו בלילה 3 פעמים את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא ופעם אחת הם תקפו אותי. מטרת תקיפות גמא היא לרצוח את הקורבנות לאחר שהוחלשנו על ידי תקיפות מיקרוגל רבות עוצמה (מדדנו את תדר המיקרוגל האופייני לתקיפות האלו).Voodoo maniacs this night also cooked internal organs of my father to my both parents. They used high power microwave on 1.2GHZ (prohibited to use reserved frequency). They received this device few days ago. This device used to cook internal organs of humans.
It comes that voodoo maniacs are trying on us all radiation devices that are prohibited to use against humans. Secret services supplying them these devices for experiments on humans.
Last night members of suspected family worked in the suspected apartment. They also attacked my parents three times at night with gamma radiation device and one time they attacked me. The goal of gamma attacks is to murder weakened victims by microwave attacks (we captured measurements of microwave attacks).

יום ראשון, 26 במאי 2013

סדיסטים נהנים לגרום לכאב - Sadists enjoy causing pain

בלילות שכנים החשודים מענים את אבא שלי על ידי מתקנים אלקטרומגנטיים בעזרתם הם מבשלים אותו. לאבא שלי יש מחלת עור, לכן הוא סובל במיוחד כאשר הם מפעילים נגדו מתקנים האלו, במקרה כזה אבא שלי מרגיש שממש שורפים אותו בעודו חיי. מכיוון ששכנים החשודים הם סדיסטים מניאקליים הם בוחרים בתור מטרה עיקרית את מי שסובל הכי הרבה, הם נהנים במיוחד לענות את אבא שלי כי הם יודעים שהוא סובל במיוחד מעינויים האלו.
כיצד הם יודעים? יועצים רפואיים של השירותים החשאיים מכירים היטב את התיק הרפואי של אבא שלי ובהתאם לכך הם ממליצים על שימוש נגדו במתקנים ספציפיים. שכנים החשודים מצידם נהנים במיוחד כאשר יודעים שהם גורמים כאב.

בלילה שכנים החשודים ניסו לגמור את חייו את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו על ידי מתקן אלקטרומגנטי איברים הפנימיים של שני ההורים על מנת לגרום מקסימום נזק בריאותי (פעם שעברה כאשר הם השתמשו במתקן הזה הם הרתיחו לאבא שלי איברים הפנימיים את את זה היה אפשר ליראות בבדיקות רפואיות).
בנוסף לזה הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה גמא פעמיים ומנעו ממני משינה על ידי מתקן שלא מאפשר להרדם.

לפי חותם העינויים בלילה עבדו מפעילי ציוד קרינה מקבוצת התגבור בדירה בקרבת מקום שאוכלסו בקרבת מקום לפני כ4 חודשים. מאז שהם באו הוחמרו בצורה משמעותית תקיפות נגדינו. ההבדל העיקרי שבחור שמענה אותנו מספיק חזק כדי להרים מתקני קרינה, לכן כאשר הוא עובד אנחנו שומעים רק צעדים אבל לא הזזות של ציוד אחר, יש לו גם סגנון אחר של עינויים. ראינו שהם קיבלו ציוד עינויים נוסף לפני מספר ימים.

At night suspected neighbors torturing my father with electromagnetic devices, actually they are cooking him. My father has skin disease and when they are using these devices against him - he suffers much more than others. he feels like they burn his skin. Suspected neighbors are maniacal sadists and they prefer as their main target somebody who suffers more, it is because they enjoy more to torture somebody who suffers more.
How do they know? Medical consultants are familiar very well with my father's medical file and according to it they recommend using specialized devices. Suspected neighbors enjoy very much when they know that they are causing pain.

Last night suspected neighbors attempted to finish my father's life with hearth rate disruption device, cooked internal organs for my both parents with goal to cause maximum health damage (previous time when they used this device they boiled internal organs of my father and it is well seen in medical tests).
Additionally they attacked me twice with gamma radiation device and deprived me from sleep with device that does not let victim get sleep.

According to tortures signature at this night worked operators from the reinforcement team that lives in apartment nearby, they came to live here about 4 moths ago and then started even more cruel tortures. The main difference is that this guy torturing us at nights strong enough to lift radiation devices and we hear only footsteps but not movements of heavy equipment, he also has different style of tortures. We saw life they recived additional tortures equipment few days ago.

יום שישי, 24 במאי 2013

סרטן בתור נשק השמדה המוני - Cancer as mass destruction weapon

בלילה מדירת שכנים החשודים תקפו אותנו 5 פעמים על ידי מתקן גמא בלילה: 3 פעמים תקפו את ההורים שלי ופעמיים תקפו אותי.
את ההורים שלי בנוסף לזה תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים שזה הרבה יותר חמור מתקיפות קרינה גמא - המטרה של השילוב הזה הייתה להגביר את הנזק הבריאותי כמה שיותר.
בלילה בנוסף לתקיפות גרעיניות עינו את אבא שלי על ידי מתקן שמבוסס אינפרא סאונד וגורם לויברצייה בכל הגוף.
בדירת החשודים עבדו מצוות תגבור בן מספר מפעילי ציוד קרינה, כולל בחור שגר בקרבת מקום.
לפני זמן קצר לדירה שנמצאת בקרבת מקום הביאו מיכלים שיכולים להכיל ציוד קרינה נוסף.

שירותים החשאיים מחלקים לצוותי מפעילי ציוד קרינה שלהם מתקני קרינה גרעיניים. המטרה של שימוש במתקנים האלו היא לרצוח את הקורבנות על ידי סרטן. מכיוון שאנחו יודעים שמשתמשים במתקנים האלו מחוץ לבית בכל רחבי הארץ, זה אומר שמתקני קרינה האלו נמצאים בשימוש המוני.
זו הסיבה שסרטן סיבת מוות עיקרית בארצינו. ידוע גם שאחרי אסונות גרעיניים ילדים שנולדים, אין להם שיעור מוגדל של מחלות הסרטן. בארץ סרטן נפוץ גם בקרב תינוקות שנולדים. מכיוון שאנחנו יודעים שמקרינים גם על נשים בהיריון, אנחנו מאמינים שזו הסיבה לכך.
מתקני קרינה הפכו לנשק השמדה המוני של העם.Last night we were been attacked 5 times with gamma radiation device at night from the apartment of suspected neighbors: 3 times were been attacked my parents and I've been attacked twice.
Additionally, my parents were been attacked with neutron radiation device at night - it is much more severe than gamma attacks and the goal of this combination to worsen the health damage as much as possible.
Also, additionally to nuclear attacks my father was tortured by infra sound device which causes vibration of the whole body.
In the suspected apartment worked couple perpetrators, including guy from the reinforcement team from apartment nearby.
Short time ago some containers were brought to that apartment nearby, these containers ca contain radiation devices.

Secret services giving nuclear radiation devices to perpetrators. The goal is murdering of victims with cancer. We know that these devices usage is very wide spread in all our country, it means these devices are in mass usage.
This is the reason that cancer is the main death cause in our country. Also it is well known that even after nuclear disasters new born children have no increased cancer rate. In our country cancer is popular even among new born babies and toddlers. We know that even pregnant women are irradiated, so we believe that it is the master cause.
Nuclear radiation devices used as mass destruction weapons against our nation.

צעדים תרום תקיפות קרינה - Footsteps before radiation attacks

כאשר הלכתי אתמול לישון, שמעתי מעל מקום השינה שלי צעדים והזזות של ציוד כבר. כאשר אני שומע את זה, אני יודע שתקיפות קרינה לא יאחרו לבוא. החששות שלי התאמתו ובלילה תקפו אותי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא ופעם אחת תקפו את ההורים שלי.
When I went to sleep I heard footsteps and movements of heavy equipment above my sleeping place. When I hear this I know that perpetrators preparing radiation attacks. My expectations were correct and I was attacked at night three times with gamma radiation device, one time my parents were been attacked.
יום רביעי, 22 במאי 2013

מתקן קרינה ניטרונים חזר לדירת שכנים החשודים - Neutron radiation device returned to apartment of suspected neighbors

היום התחדשו נגדינו תקיפות ניטרונים, זה אומר מתקן קרינה ניטרונים חזר לדירת החשודים. כרגיל מפעילי ציוד קרינה משלבים תקיפות ניטרונים עם תקיפות גמא מרובות - המטרה למקסם את הנזק.
תקיפות מיועדות נגד בני משפחתי, מפעילי ציוד קרינה משתדלים שלא לתקוף על סרק.
בסרטון המצורף אפשר ליראות שרק כאשר אמא שלי קורבן תקיפת ניטרונים אחרונה התיישבה, זמן קצר מאוד לאחר מכן מנה של ניטרונים עלתה.
מפעילי ציוד קרינה לא מפספסים את המצב כאשר הקורבנות נמצאים במקום קבוע.
Today neutron radiation attacks against our family renewed, it means neutron radiation devices returned to the suspected apartment. As usual radiation equipment operators combine neutron attacks with multiple gamma attacks - the goal to maximize the damage.
Attacks intended to hurt members of my family, they usually avoid attacking unoccupied places.
In the attacked movie you can see my mother victim of recent neutron attack, short time after she got seat, neutron dose increased by ten.
Radiation equipment operators usually do not miss the chance to attack when victims are placed in some constant place.

יום שלישי, 21 במאי 2013

10 תקיפות גמא ביממה - Ten gamma attacks during last 24 hours

ביממה האחרונה הותקפנו 10 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא.

Last 24 hours period we were been attacked 10 times with gamma radiation device.

יום שני, 20 במאי 2013

תקיפות גמא בבית ומחוץ לבית - Gamma attacks at home and outside

בלילה הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה גמא 4 פעמים ואני הותקפתי פעם אחת.
במהלך היום תקיפות גמא המשיכו, כך תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית בזמן הנסיעה. רכב תוקף עקב אחרי רכב של ההורים שלי, תקף ולאחר התקיפה רכב תוקף ניסה לברוח.
My parents were been attacked 4 times with gamma radiation device at night and I was attacked once. During daytime gamma attacks continued, my parents also were been attacked by gamma radiation device outside of our home during drive, attacker car followed my parents, attacked and then attempted to escape after the attack.
יום ראשון, 19 במאי 2013

תקיפות גמא נגד ההורים שלי - Gamma attacks against my parents

ביממה האחרונה מפעילי ציוד קרינה התרכזו בעיקר בתקיפת ההורים שלי. הם תקפו את ההורים שלי 7 פעמים עם מתקן גמא, 4 מבין התקיפות היו בלילה בזמן שהורים שלי ישנו.Last 24 hours period radiation equipment operators concentrated mostly in attacking my parents. They attacked my parents 7 times with gamma radiation device, four of these attacks were at night when my parents were sleeping.

יום חמישי, 16 במאי 2013

הטרדה ודיכוי בתור אמצעי לכפיית שתיקה - Harrasment and represion as method to coerce silence

במהלך היום המשיכו תקיפות אינטניסביות אכזריות במיוחד, שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה גמא - תקיפה ארוכה במיוחד.

החגים נגמרו ורכבים מצויידים במתקני קרינה של שירותים החשאיים חזרו לפטרל ולתקוף אנשים תמימים. תקפו את ההורים שלי במהלך הנסיעה על ידי מתקן קרינה גמא. מיד אחרי התקיפה רכב תוקף ברח מהמקום.

לאחר בדיקה של מצלמות אבטחה ברור לנו מי עשה מעשי ונדליזים ברכב. זה היה חשוד מצוות תגבורת של מפעילי ציוד קרינה, הוא החנה את רכבו במיוחד כדי לחסום את החניה הרגילה שלי במקום לחנות ליד ביתו על מנת להכין תשתית לפגיעה. פעם שעברה שהוא חנה בצורה כזאת מצאנו תקר בגלגל. הוא שוב החנה את רכבו במקום הזה ואנחנו מצפים להמשך פעולות חבלה מצידו נגד הרכב שלי.

על ידי הרחבת חזיתות פגיע במשפחתי שירותים החשאיים מנסים לכפות עלינו שתיקה, הם רוצים שאנחנו נמות בשקט על מנת שהם באין מפריע יוכלו לרצוח אזרחים על ידי מתקני קרינה. זאת שיטה קלאסית של משטר טוטאליטארי.


During daytime suspected neighbors continue attacking us with extreme cruelty. They attacked my parents with gamma radiation device - it was exceptionally long attacks.

Holidays ended and specially equipped with radiation devices cars from secret services returned to patrol on roads and attack innocent victims. My parents were been attacked on drive. Right after the attack attacker escaped.

After checking CCTV we know who committed vandalism acts against our vehicles. It was suspected guy from radiation equipment operators reinforcement team - he parked his car to block my usual parking place instead of parking near his home. Previous time when he parked in that place we found flat tire in my car. Now he again parked in the same place and we are expecting from again sabotage acts against my car.

By extending attacks against our family secret services trying to coerce silence, they want us to die silently so they could murder us without resistance. This is classic method of totalitarian regime.

שילוב עינויים עם חבלות - Combining tortures with sabotage

בלילה תקפו שכנים החשודים אותי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא, הם תקפו במרווח זמן קצר על מנת לוודא שאני לא יוכל לישון. לאחר מכן הם עברו ותקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא.
בנוסף לזה שכנים החשודים בישלו לאבא שלי ראש ואיברים הפנימיים.
מעשי ונדליזים נגד רכבי המשפחה ממשיכים, שברו ביצה באופן סלקטיבי על השמשות של רכב עבודה אליו אני אמור לבצע נסיעה ארוכה ועל השמשה של רכב נכה של אבא שלי. גם אני וגם אבא שלי אמורים לנסוע ובידיעה למי שייכים הרכבים, תקפו אותנו. המטרה היא כדי שנהרג בדרכים לצורך זה הם שילבו עינויים עם חבלות.
אנחנו יודעים שכל זה עבודה של שכנים החשודים, מי שביצע מעשי ונדליזים זה אנשים שעברו הסתה נגדינו.
מעשים האלו היא פעילות סטנדרטית של הטרדה ודיכוי של אנשים שסומנו כמטרות.

Last night suspected neighbors attacked me twice with gamma radiation device, they attacked time after time to make sure that I'll not sleep. Right after this they moved to my parent's room and attacked them with gamma.
Additionally they cooked my internal organs and father's head.
Vandalism acts against our vehicles continuing, many eggs were broken on windows of my work car and on my father's car. They did it knowing to who these vehicles belong and they knew very well that we both need to make drives now. They wanted to cause accidents to make us get killed on the road combining tortures with sabotage.
We know that it all is work of suspected neighbors, vandalism sabotage acts committed by people turned against us by them.
These acts are standard operations of harassment and repression against targeted individuals.

יום רביעי, 15 במאי 2013

איך להפוך לרוצחים יעילים - How to become efficent killers

לפני זמן קצר שוב תקפו אותנו במתקן קרינה ניטרונים. מפעילי ציוד קרינה מלמדים את בני משפחתם לתפעל מתקני קרינה ביעילות, מכיוון שמתקנים האלו רצחניים מי שמפעיל אותם למעשה רוצחים. תוקפים אפילו לא מנסים להסתיר את השינאה שלהם עלינו או להסתיר את הפעילות, יותר מזה הם מסיתים את בני הקהילה שלהם נגדינו לפעילות תקיפה נגד נכה חסר אונים. כך לפני מספר ימים ניסו לעקור לאבא שלי פסי הגנה על הרכב שלו - הם  פשוט עשו את זה מתוך שנאה ומתוך רצון לפגוע.

Short time ago another neutron attack committed against our family. Radiation equipment operators teaching members of their family to use radiation devices efficiently, these devices are deadly, therefore people who are using them are actually killers. Attacker are even not trying to hide their hatred or their attacks, moreover they are turning against us members of their community for hatred and vandalism attacks, in this way couple days ago they attempted to tear off protection stripes from his car - they did it because they just want to harm us.

למה יש יותר תקיפות בחגים - Why more attacks on holidays

שכנים וודו מניאקים ללא הפסקה תוקפים אותנו עם מתקני קרינה גרעיניים. אנחנו כל הזמן שומעים צעדים שלהם מעל המקומות שלנו והזזות של ציוד כבד, מיד לאחר מכן הם בורחים ואז נשמעת אזעקה של מונה גייגר.
הם משלבים מתקן קרינה גמא שהספיקו איתו לתקפוף אותנו 10 פעמים ועם ניטרונים - המטרה שלהם לגרום מקסימום נזק בריאותי.
לרוב סוכנים של שירותים החשאיים לא עובדים בחגים, לכן בימים כאלו לא תוקפים אותנו בחוץ ברכב וכד', אבל בבית התקיפות ממשיכות כרגיל. שכנים החשודים נהנים מעבודתם, בשבילם זה סוג של תחביב מניאקלי לענות ולרצוח אותנו, הם לא יכולים בלי זה ומנצלים כל הזדמנות על מנת לתקוף. אחת הסיבות שבחגים יש יותר תקיפות זה מכיוון שיש חופש גם מבית ספר והם משתפים עם בני משפחתם את שמחת העינויים.

Voodoo maniacs neighbors attacking us non stop with nuclear radiation devices. All the time we hear their footsteps and movements of heavy equipment, after that we hear them running away and comes Geiger counter alarm.
They combine radiation devices to maximize health damage, they already attacked us 10 times with gamma and we also captured neutron attack.
Usually agents of secret services are not working on holidays, this is why usually no attacks in outside of our home like in vehicles and etc, however in our home attacks continuing as usual. The reason is that suspected neighbors enjoy their work, it is for them also sort of maniacal hobby to murder us, they cannot stop and use every possible chance to attack. One of reasons why on holidays we are attacked more is because it is day of in school and neighbors sharing their happiness of tortures with their teenage children.
 

יום שני, 13 במאי 2013

האירגון - The organization

אירגון חזק אחד שניתן למנות אותו בין שירותים החשאיים כולל בתוכו חטיבות רבות, כולל חטיבות ללוחמה בטרור. אחת החטיבות האלו היא לוחמה בטרור יהודי. אני בטוח שהחטיבה באופן רשמי כוללת נימוקים טובים לקיומה כגון מניעת פעילות טרור.
חטיבה ללוחמה בטרור כוללת ציוד רב שמשמש לניטור ובקרה אחרי החשודים, מערכות כגון:
- מעקב אחרי מטרות דרך קירות (מכ"מ לראיה דרך הקירות כגון RADAR VISION)
- מערכות לשיקוף רכבים ועצמים המבוססים על גמא וניטרונים המיועדים במקור לגילוי חומרי נפץ ונשק.
כחלק מפעילות החטיבה הם עוקבים אחרי החשודים ופועלים בקרבת מקום לחשודים, מנטרים ועוקבים אחריהם. כלומר יש להם את היכולות לעקוב אחרי אנשים בבתיהם ובכלי רכב, יש להם מתקני שיקוף וכד'.
האירגון שפועל נגדינו כולל את כל אותם האמצעים המתוארים מעלה, רק שאנחנו לא טרוריסטים ולא פושעים אלא אזרחים נורמטיביים שחיים חיים שקטים. אבל יש לנו ראיות לכך שמשתמשים נגדינו במתקני קרינה גמא, ניטרונים וכולל מעקב ורדיפה.
אנחנו לא היחידים שסובלים מזה, הוסטלים שלמים המלאים בקשישים סובלים מאותן תופעות ועוד אנשים רבים נמנים בין הקורבנות, כולל פעוטות וילדים שלא נולדו.
הפעילות נגדינו אינה דומה ללוחמה בטרור, אלא זאת פעילות השמדה פשיסטית של גזירת גזר דין מוות בעינויים על אנשים תמימים ללא משפט הוגן. לא רק עוקבים אחרינו, לא רק תוקפים אותנו במתקנים גרעיניים אלא גם מענים אותנו למוות במטרה לגרום לסבל וכאב על ידי מגוון רחב של אמצעים נוספים. כל מתקני עינויי האלו הם הוכחה לכך שהפעילות הזאת היא תוכנים השמדת האזרחים וניסויים בלתי חוקיים בבני אדם ולא לוחמה בטרור. אבל מי מסוגל לנהל תוכנית כזאת? למי יש את משאבים להשיג מתקני קרינה ולהשתמש בהם באופן בלתי מבוקר ללא היתרים ובניגוד להוראות היצרן תוך ידיעה על הנזק הבריאותי שהם גורמים?

בלילה האחרון שכנים החשודים תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, תקיפה נוספת הייתה מחוץ לבית נגד ההורים שלי. אחרי ניסויי מוצלח של שימוש במתקני קרינה ניטרונים בבתים שירותים החשאיים התקינו אותם ברכבים.Very powerful organization that can be called secret services has many divisions, including anti terror divisions. One of these divisions called anti Jewish terror division. I'm sure that it has good reasons to exist, including terror prevention goals.
Anti terror division includes various types of systems, including systems for monitoring and tracking like:
- thru wall radar (like Radar vision)
-systems for screening vehicles and objects to find weapons and explosives
As part of their activity they are working inside groups of suspected people, they are tracking and monitoring. Therefore, they have an ability to track and monitor people in their houses, vehicles, including screening and etc.
Organization that working against us has all these means, however we are not terrorists and not criminals but simple innocent citizens living our quiet harmless life. And we have evidence that all these means are used against us, including gamma and neutron radiation devices.
We are not the only ones who are suffering from this, whole hostels filled by helpless elderly, toddlers and even unborn children are victims of this activity.
This activity is not anti terrorist one, this is fascistic extermination of innocent people who were sentenced to death by tortures without a fair trial. They are not only tracking us, not only attacking us with nuclear devices, but also torturing us with devices that dedicated to cause insufferable pain. This activity includes illegal experiments on humans and not any sort of something close to anti terror warfare.
Who ca manage such program? Who has resources and unlimited access to nuclear devices that are used without license and completely uncontrolled against all restrictions stated by manufacturers for usage of these sort of devices, moreover they are causing health damage in purpose knowing very well what they are doing?

Last night suspected neighbors attacked me with neutron radiation device, another neutron attack committed against my parents in vehicle. After success with neutron radiation devices in domestic conditions - secret services installed it in vehicles.

יום שבת, 11 במאי 2013

שימוש במתקני קרינה ניטרונים - Usage of neutron radiation devices

מתקני קרינה ניטרונים ניידים מיועדים לשימוש של לוחמה בטרור, כגון: איתור נשק וחומרי נפץ על ידי שיקוף. במתקנים האלו יש איסור מוחלט להשתמש נגד האנשים מכיוון שהשלכות בריאותיות יכולות להיות בלתי קבילות.
כאן בעמוד 30 כותבים על כך בקשר לניטרונים טרמליים:
Some of the disadvantages of thermal
neutron activation are:
• Not suitable for personnel screening. Exposure to neutrons can have
unacceptable health consequences.
ניטרונים מהירים מסוכנים בעשרות מונים מניטרונים טרמליים, לכן האיסור להשתמש בהם נהג האנשים הוא על אחת כמה וכמה חמור יותר.

בארץ מתקני קרינה ניטרונים משמשים לא ללוחמה בטרור אלא לבוצוע מעשי טרור באזחים תמימים, כולל הפרה של כל האיסורים של שימוש במתקנים האלו נגד האנשים. כל זה מבוצע על ידי שירותים החשאיים באישור השלטון, מכיוון שמתקני קרינה מפוקחים בצורה ייסודית מאוד ואף אחד לא היה נותן אישור להשתמש במתקנים האלו נגד האנשים, רק לשירותים החשאיים יש גישה למשאבים אסורים תוך עקיפה של כל האיסורים וההגבלות.

Neutron radiation devices used for anti terror activity, like: detection of explosives and weapons by screening. It is forbidden to use these devices against humans because expose to neutrons can have unacceptable health consequences.
Here on page 30 they write about thermal neutrons:
Some of the disadvantages of thermal
neutron activation are:
• Not suitable for personnel screening. Exposure to neutrons can have
unacceptable health consequences.
Fast neutrons are much more dangerous than thermal ones and prohibition of usage against people is much more severe.

In our country neutron radiation devices used not for anti terror activity but for doing terror against innocent people, including breach of any of the prohibitions of the use of these facilities against people. All this committed by secret services sanctioned by the government as there is very strict control of radiation devices including special licenses that would never be given for usage of these devices against humans, because only secret services have access to prohibited resources by bypassing the control.

בני משפחת החשודים תוקפים אותנו - Members of suspeted family attacking us

כמו שהיה צפוי צוות ממשפחת החשודים שבאו בערב להחליף את מפעילי ציוד קרינה שישבו בדירה החשודה, בלילה הם תקפו אותנו באמצעים פשיסטיים. הם תקפו אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
As we expected team from suspected family who came at evening to replace perpetrators in the suspected apartment at night attacked us with fascistic methods: they attacked me and my parents with neutron radiation device.


פשעים נגד האנושות והמטרה - Crimes against humanity and the goal

פעילות לשמה לקחו והכשירו מפעילי ציוד קרינה היא רצח פשיסטי של אנשים תמימים. אי אפשר להצדיק פעילות כזאת בשום דבר, סדיסטים מניאקליים שמענים למוות ילדים, קשישים ושאר אנשים תמימים לעולם לא יחשבו בתור גיבורים, פעילות שלהם בזוייה והם פושעים מהסוג האכזרי ביותר. אם הם היו עושים את זה בזמן מלחמה היו קוראים להם פושעי מלחמה, אבל הם עושים את זה בתקופה של שלום ולכן הם מבצעים פשעים נגד האנושות.

רצח סדרתי של אנשים תמימים שקיבל את אישור השלטון ומבוצע על ידי השירותים החשאיים נעשי מטעמי תעוות בצע. אנשים שמבצעים את זה מעריכים את חייהם יותר מאשר חיים של אנשים אחרים,  כמו פשיסטים הם מאמינים שהם אליטות וכל השאר עבדים שנועדו לשרת אותם. על מנת להיות אליטות הם צריכים להחליש את האנשים שלפי דעתם בעלי פוטנציאל לתפוס את המקומות שהם שמרו לעצמם. על ידי החלשה שלנו וקיצור חיינו הם עושים את עצמם יחסית יותר חזקים ויותר חכמים ומבטיחים את המקום בחברה עבור עצמם ומשפחתם. מצד השני הם לא רוצים ללכלך את הידיים שלהם בדם של אנשים תמימים, זה לא יהיו פופולארי בתקשורת אם ייחשפו הפשעים שלהם, לכן הם מצאו אנשים יבצעו עבורם את העבודה הזאת - פושעים אכזריים במיוחד.
אנשים תמימים מסומנים כאויבים ונגזר עליהם גזר דין מוות בעינויים ללא משפט הוגן או כתב אישום מסיבות רבות: בעלי פוטנציאל לתפוס מקומות "שמורים", ניסויים של מתקני קרינה חדשים (ככל הניראה שכונות שלמות מעורבות), מכבידים על התקציב כי מקבלים קצבאות ועוד.
בערב היגיע צוות של משפחת החשודים להחליף את התורנים של הפעלת מתקני קרינה, הם מתכוננים ללילה עם כוחות טריים כדי לענות ולרצוח אותנו.

Activity that radiation equipment operators were hired and trained for is fascistic murdering of innocent people. There is no way to justify this activity, maniacal sadists torturing to the death children' elderly and other innocent people. radiation equipment operators will never be heroes, if they would doing this activity during the war, they would be called war criminals, but they are doing it on peaceful time, therefore they are committing crimes against humanity.

Serial murdering of innocent people sanctioned by government and executed by secret services serves only greed purposes. People who are doing it not value life of people at all, they like fascists believe that they are elites and all other shall be slaves or die. To make themselves elites they need to weaken people who potentially can hold same positions as they proposed for themselves and their families. By weakening us and shortening our lives they make themselves stronger and smarter to promise their positions for themselves. From the other hand they don't want blood of the innocent on their hands, it would not sound popular to be discovered on press, therefore they found extremely cruel criminals who will do the dirty work for them.
Innocent people are marked as enemies and being sanctioned to death by tortures without a fair trial or charges for different reasons: can take potential "reserved" position, experiments with new sorts of radiation devices (probably whole neighborhoods involved), heavy on budget because receiving pensions and etc.

At evening arrived from suspected family substitutions for perpetrators on duty, they will have fresh powers to torture and murder us at night.

יום שישי, 10 במאי 2013

הענישו אותי על חשיפת אמת - I was punished for revealing the truth

כל פעם שאני חושף אמת או פרט משמעותי על אופן פעולת השירותים החשאיים ומפעילי ציוד קרינה אני זוכה לפעילות ענישה. כך בלילה האחרון שכנים וודו מניאקים תקפו אותי 4 פעמים עם מתקן קרינה גמא, כל תקיפה הייתה בהפרש של שעה על מנת לענות אותי על ידי מניעת שינה, זה בנוסף לאובדן בריאות כתוצאה מהתקיפות.
העונש הנוכחי היה בתמורה לכך שחשפתי שירותים החשאיים התחילו להשתמש במתקני קרינה ניטרונים ברכבים.
Every time when I reveal truth and any significant part of secret services and radiation equipment operators operation they punish me. Last night voodoo maniacs neighbors attacked me 4 times with gamma radiation device, they attacked me with one hour interval to torture me with sleep deprivation, it is additionally to damage to the health they are causing by using this sort of radiation.
Recent punishment is because I revealed that secret services started using neutron radiation devices in their specially equipped vehicles.

יום חמישי, 9 במאי 2013

סוג חדש של מתקני קרינה ברכבים - New sort of radiation devices in vehicles

מפעילי ציוד קרינה (וודו מניאקים) בלילות האחרונים באכזריות יוצאת דופן מענים את אבא שלי כמו פשיסטים אמיתיים. הם ניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו ראש, רגליים ואיברים הפנימיים. תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים בלילה ובנוסף לזה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים מחוץ לבית.
שירותים החשאיים עברו בהצלחה את שלב הניסויים של מתקני קרינה ניטרונים ניידים בבתים והתקינו את המתקנים האלו ברכבים. למתקן קרינה ניטרונים יתרונות רבים: גורם הרבה יותר נזק מגמא והרבה יותר קשה לגילוי, זה דור חדש של נשק אולטימטיבי עבור השירותים החשאיים: נשק שרוצח במינימום עדות ומקסימום נזק.

היום יום מיוחד, יום ניצחון של הנאצים במלחמת העולם השניה. שירותים החשאיים בחרו את היום המיוחד הזה כיום להתמעת סוג חדש הרסני יותר של נשק סודי: מתקן קרינה ניטרונים. בצורה כזאת הם רוצים לסמל שהפשיזים לא הובס.


Radiation equipment operators (voodoo maniacs) last nights torturing my father with exceptional cruelty like real fascists. They attempted again to murder him with hearth rate disruption device, cooked his head, internal organs and legs. They attacked my parents with neutron radiation device at nights and also my parents were been attacked with neutron radiation outside of our home.
Secret services successfully passed tests with neutron radiation device at victims houses, now they installed these devices in specially equipped vehicles. Neutron radiation devices has many advantages for them: it causes far more damage than gamma and much more difficult to detect it. This is new generation of weaponry secret services will use against innocent citizens: weapon that causes even more damage and with even less evidence.

Today is a special day when people celebrating the victory of fascism on WWII, secret services decided to use this special day to deploy new and more destructive secret weapon: neutrons. In this way they are symbolizing that fascism did not end with fiasco.

יום רביעי, 8 במאי 2013

כיצד לכפות שתיקה - How to coerce silence

שירותים החשאיים אוהבים ללחוץ בדרך עקיפה על אנשים שפועלים לא לפי טעמם, על כך שחשפתי אתמול אמל על אופן הפעילות שלהם זכינו לפעולת נקם אכזרית במיוחד. שכנים החשודים תקפו אותי בלילה 4 פעמים ואת ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא. בלילה הם עינו את ההורים שלי על ידי שדה קולי מבוסס אינפרא סאונד, בישלו לאבא שלי איברים הפנימיים באופן אכזרי במיוחד.
באופן כזה על ידי עינויים מוגברים הם רוצים לכפות עלינו שתיקה על כך שהם רוצחים אותנו.
Secret services like to apply pressure on people who are not doing whatever they want, for revealing yesterday methods of their work we got cruel revenge actions. Suspected neighbors attacked me 4 times and two times my parents with gamma radiation device at night. They tortured my parents with extreme cruelty, they used infra sonic field and cooked internal organs for my father.
This way with increased tortures they are trying to coerce our silence for their murder attempts.

יום שלישי, 7 במאי 2013

שירותים החשאיים נגד האזרחים - Secret services working against citizens

בלילה האחרון שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. ההמטרה שלהם הייתה לגמור את חייו של אבא שלי. מישהו אחר עם מחלות לב היה מת במקום. לצורך שיבוש קצב הלב הם השתמשו במתקן מבוסס אינפרא סאונד רב עוצמה. בנוסף לזה הם בישלו לאבא שלי ראש ואיברים הפנימיים.
בלילה בדירת החשודים עבד בחור שגר קרוב, הוא מתמחה ברצח אנשים על ידי מתקן אינפרא סאונד. הוא עמל קשות כל הלילה על מנת לגמור את חייו של אבא שלי.
זה לא משנה מי עובד בדירת החשודים, זה עדיין באחריות שכנים החשודים כי תקיפות מבוצעו משטח שלהם.
במהלך היום תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בנוסף לכך תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא מחוץ לבית פעמיים.

חשוב לציין שספירת ניטרונים בסביבה אמורה להיות אפס. כפי שאפשר ליראות יש שילוב תקיפות בבית ומחוץ לבית, כלומר זה נעשה במסגרת הפעילות של שירותים החשאיים שמעלים הילוך בתוכנית ההשמדה על מנת לרצוח את בהי משפחתי. איום גרעיני הוא לא רק נגד משפחתי, אלא נגד כל האזרחים כי כרגע כולם מטרות פוטנציאליות.

Last night suspected neighbors attempted to murder my father with hearth rate disruption device. Their goal was to end my father's life, if in place of my father was anybody else with hearth diseases - he would die immediately. They used high power infra sound device to disrupt hearth rate. Additionally they cooked my father's head and internal organs.
At that night worked guy in the suspected apartment, he lives nearby and specializes on infra sonic device for murdering. He worked very hard that night trying finish my father's life.
It does not really matter who works in the suspected apartment, it is done in territory that belongs to suspected neighbors, therefore they are fully responsible.
During daytime my father was attacked with neutron radiation device.
Additionally to all this my parents were been attacked twice outside of our home with gamma radiation device.

Important to mention that background neutron count shall be zero. As we can see there is combination of attacks in our home and outside, it means that these attacks are part of activity from secret services, they have worsen attacks to end lives for members of my family. This nuclear threat is not only for my family but for all citizens, as everyone is a potential target.


יום שבת, 4 במאי 2013

קרינה גרעינית סכנה לאומה - Nuclear radiation endanger all our nation

Please scroll down for English version.

באדיבות: http://www.drct.com/neutron_detection/TBM-6GN.html
 Detection of even a few neutrons is significant since the natural background neutron count rate is zero. When the neutron indicator comes on the operator knows that neutrons from fissile material are present.
בתרגום שלי:
גילוי אפילו מספר קטן של ניטרונים בעל חשיבות רבה, מכיוון שממקור רקע סביבתי הספירה היא 0. כאשר גלאי ניטרונים נכנס לפעולה המפעיל יודע שמקור הניטרונים הוא חומר בקיע.

הניטרונים שאנחנו מודדים מקורם אינו טבעי, מכיוון שממקור סביבתי הספירה שלהם אמורה להיות 0. ניטרונים יכולים להמדד בקרבה לחומרים גרעיניים, לכור גרעיני או מאיץ חלקיקים. לפי זה ניתן להסיק שמקור של קרינת ניטרונים שאנחנו מודדים הוא מלאכותי, כלומר מתקן קרינה ניטרונים יעודי שמטרתו לפגוע בבראות שלנו. עשינו מספר בדיקות שעוזרות לנו לזהות כיוון ממנו באה קרינת ניטרונים ומצאנו שמקור הקרינה הוא מלמעלה, בדיוק במקום בו נמצאת דירה של שכנים החשודים. משם באה גם קרינת גמא שתמיד מלווה בהזזות של עצמים כבדים ובצעדים של החשודים לפני התקיפה.
ניטרונים מסוכנים בעשרות מונים מקרינת גמא, אפילו ניטרון אחד עלול לגרום לנזק בריאותי בלתי הפיך ואנחנו כבר קיבלנו במספר חודשים מנה שמתקרבת למנת 10 שנים שמותרת לעובדים שעבודים עם מתקנים שפולטים ניטרונים.

באדיבות: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-107shrg83977/html/CHRG-107shrg83977.htm

Madam Chairman, the successful threat or diversion of even 
small amounts of nuclear or radioactive materials would have 
profound implications for our Nation. We know that those who 
wish us ill are only limited by their opportunities, resources, 
and expertise. The SLD takes away those resources and 
opportunities.
בתרגום שלי:
גברת יושב ראש, איום או חבלה גם עם כמות קטנה של חומרים רדיואקטיביים או גרעיניים תגרום להשלכות עמוקות על כל האומה שלנו. אנחנו יודעים שאלה שרוצים אותנו חולים רק מוגבלים בהזדמנויות שלהם, במשאבים ובניסיון. הSLD מסלק את המשאבים והזדמנויות האלו.

בארצות אחרות לשלטון יש מודעות לסכנה בחומרים גרעיניים ורדיואקטיביים והנזק שהם עלולים להסבר לאומה כולה. יש להם אירגון שנלחם בכך.
אצלינו יש יד חופשית לאירגון שמפעיל מתקני קרינה גרעיניים ורדיואקטיביים נגד האזרחים ובמקום לא לאפשר להם לגשת לחומרים האלו ולא לתת להם הזדמנות, מאפשרים להם לא רק הזדמנות לפעול ביד חופשית אלא גם נותנים להם גישה לכל המשאבים.
אירגון שמפעיל אמצעי קרינה האלו יכול לפי אופי פעולתו להקרא אירגון טרור, מכיוון שלא מונעים מאירגון הזה לפעול, אירגון הזה עובד בתמיכה של השלטון.

בתמונות המצורפות אתם יכולים ליראות כציד מפעילי ציוד קרינה (שכנים החשודים) שילבו תקיפת ניטרונים עם תקיפת גמא.Detection of even a few neutrons is significant since the natural background neutron count rate is zero. When the neutron indicator comes on the operator knows that neutrons from fissile material are present.
Neutron radiation that we are measuring is from non natural source, environment background radiation shall count zero.  Neutrons count can present near nuclear materials, nuclear reactor or artificial radiation source, therefore it is dedicated neutron radiation device that working in purpose to harm our health. We did coupe tests to detect location of neutron radiation source,  we found that it comes from upstairs, exactly from place where suspected apartment is located. From that location also gamma radiation is coming, which always comes after footsteps and movement of heavy objects.
Neutrons are tens times more dangerous for health than gamma,  even single neutron can cause irreversible damage to health and we in couple months got dose of almost 10 years that permitted for  radiation workers who are exposed to neutrons.

Madam Chairman, the successful threat or diversion of even 
small amounts of nuclear or radioactive materials would have 
profound implications for our Nation. We know that those who 
wish us ill are only limited by their opportunities, resources, 
and expertise. The SLD takes away those resources and 
opportunities.
 In other countries government is aware for danger comes from nuclear and radioactive materials and the damage they can cause to a whole nation. They have organization that fighting against it.
In our country we have organization that is completely free to use nuclear and radioactive devices against citizens and instead of taking away their resources and opportunities, it is not only allowed them to do what they do, but they get unlimited resources for that.
Organization that uses these radiationmeans can be considered as terrorist organization, and because nobody preventing this organization operation, it means this organization working on behalf of government.

In attached pictures you can see as radiation equipment operators (suspected neighbors) combined neutron attack with gamma.

יום רביעי, 1 במאי 2013

שינה לפני העינויים - Sleeping before tortures

ביממה האחרונה שכנים החשודים תקפו אותנו 15 פעם על ידי מתקן קרינה גמא. כרגע הם ישנים וצוברים כוחות לרגע שאנחנו נלך לישון ואז הם יתחילו לענות אותנו.
Last 24 hours period we were been attacked 15 times by suspected neighbors with gamma radiation device. They are sleeping now, preparing for tortures night - they will wake up when we will go to sleep.

נקמה תמורת רשומות - Revenge for blog posts

שכנים החשודים ודוו מניאקים תקפו אותי בלילה 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא - המטרה שלהם לרצוח אותי. לטווח קצר הם מנסים לרצוח אותי על ידי טריגר המוות בעזרת עינוי מניעת שינה (הם המתינו כל פעם שאני ירדם ואז תקפו) ולטווח ארוך על ידי סרטן.
הם עינו באכזריות את אבא שלי: בישלו לו ראש, איברים הפנימיים ורגליי, תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא.
Suspected neighbors voodoo maniacs attacked me 5 times with gamma radiation device at night - their goal was to murder me. For short run they are creating death trigger with sleep deprivation torture (every time when I got sleep they attacked me) and for longer run - cancer.
They tortured my parents with extreme cruelty: cooked my father's head, internal organs and legs, attacked my parents twice with gamma radiation device.