נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 31 במרץ 2013

אירגון סודי - Secret organization

הלילה שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים (תמונה מצורפת). בנוסף לכך מידי לילה הם מנסים לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב.

אני ישבתי מול המחשב ועסקתי בדברים שלא קשורים לבלוג והם התחילו לתקוף אותי ולבשל לי את הראש. לפני זה כמובן שמעתי הזזות של ציוד כבד וצעדים שלהם - דבר אופייני לפני כל תקיפה. ככל הניראה הם לא מעוניינים שנעסוק במשהו אחר חוץ מלפרסם עדויות שלנו באינטרנט על הפשעים נגד האנושות שהם מבצעים.
פעילות טרור הזאת נגד אזרחים תמימים, עינויים פשיסטיים האלו אלו הם פשעים נגד האנושות. אירגון שמחשיב את עצמו מעל לחוק גזר גזר דין מוות בעינויים על אנשים תמימים. אירגון הזה הופך את המשטר הדמוקרטי למשטר טואטליטארי ועל ידי כך משמיד את עתיד המדינה, כלומר למעשה האירגון מבצע פעולות איבה נגד העם שלנו. האבסודר שאירגון הזה מורכב מאותם אנשי העם ובדיוק כמו פשיסטים גם להם יש אידיאולוגיה שמצדיקה את המעשים שלהם.
אני קורה לאירגון הזה שירותים החשאיים, אך למעשה הם יותר מזה, חברי צוות ההנהלה שלהם משחקים את עצמם אלים על ידי כך שהם מחליטים מי יחיה ומי ימות. אירגון זה זו חבורה סודית שיש לה גישה לכל המשאבים של השלטון.


Last night suspected neighbor attacked my parents with neutron radiation device (picture is attached). Additionally every night they attempt to murder my father with hearth rate disruption device.

I was sitting behind my computer and did not work on blog related issues but suspected neighbors started cooking my head. As always before it I heard their footsteps and movements of heavy objects. It seems that they are not interested that I'll concentrate on anything else than the blog to discover crimes against humanity that they are committing.
This terrorism against innocent people, fascistic tortures are crimes against humanity. Organization that considers itself above the law sentenced innocent people to death by tortures. This organization breaking our democratic order and converting it to totalitarian regime and by this destroying future of our country. Therefore this organization committing hostile activity against our nation. The absurd that this organization consists of our own people and exactly like fascists they have ideology to justify their crimes. I call this organization secret services, but it is actually more, participants of management are playing themselves Gods who deciding who lives and dies. This organization is secret society that uses all the government resources to execute their plans.

יום שישי, 29 במרץ 2013

עינויים פשיסטיים - Fascistic tortures

בלילה אחרון שכנים החשודים תקפו אותי 5 פעמים עם מתקן קרינה גמא. בנוסף לנזק בריאותי שהם גרמו המטרה שלהם הייתה למנוע ממני שינה, לכן 3 מתוך התקיפות האלו היו רצוף אחד אחרי השנייה בזמן קצר על מנת לוודא שאני לא נרדם.
הם משתמשים בשיטות פשיסטיות כדי לענות אנשים. בכל התקיפות שמעתי צעדים שלהם מעל מקום השינה שלי והזזת ציוד כבד. ככל הניראה הם רצו בנוסף לזה להשלים מנת קרינה מאתמול. שירותים החשאיים הוראו להם באופן מאוד קפדני לוודא שכולנו מקבלים את מלוא מנת הקרינה על מנת שהם יוכלו להמשיך בניסויי קרינה על בני אדם.
Last night suspected neighbors attacked me 5 times with gamma radiation device. additionally to health damage they done to me they wanted to deprive me from sleep. 3 of these attacks were in short time one after another to make sure that I'll not get sleep.
They are using fascistic methods to torture people. On each attack I heard their footsteps and movement of heavy objects above my sleeping place.
It seems that additionally they wanted to ensure that we get all the planned radiation dose as secret services ordered them, so it will allow them to continue on us radiation experiments.

יום רביעי, 27 במרץ 2013

מדוע משמידים אותנו - Why we are being exterminated

שירותים החשאיים בחרו פושעים אכזריים במיוחד ושחררו אותם לחופשי להיות מרצחים כדי לענות אנשים תמימים למוות ולצורך זה ציידו אותם במתקני קרינה. מפעילי ציוד קרינה צדים אחר אנשים תמימים בבתיהם, על הכבישים ובמקומות ציבוריים על מנת לוודא שהקורבנות שלהם מקבלים את מלוא מנות הקרינה הדרושות.
למה הם עושים את זה? אני שואל את עצמי את זה מידי יום ויש לנו רק השארות במספר גירסאות:
1. ניסויי בבני אדם.
2. השמדת אזרחים בלתי רצויים.
3. השמדת שכבות החלשות כדי להקל על התקציב.
4. ניסוי מתקני קרינה על אנשים מסובסד על ידי היצרנים כדי שהלקוחות ירצו לקנות מכשירים שהיעילות שלהם מוכחת.

מדוע שירותים החשאיים? שימוש במתקני קרינה מנוטר ומבוקר באופן מאוד קפדני על ידי הרשויות, על מנת להשתמש בסוג כזה של מתקן צריך לקבל רישיון. אף אחד לא יתן רישיון להשתמש במתקנים כאלה נגד אנשים ו/או במקומות ציבוריים, בבתי מיגורים ועל הכבישים. שירותים החשאיים זה אירגון היחיד שמסוגל לעקוף את הבקרה של הרשויות.

במשך כל היום שכנים החשודים צדי את אבא שלי ותקפו אותו בכל מקום אפשרי בבית, בישלו איברים, השתמשו במתקן הזה שבלילה ניסו בעזרתו לחתוך את איברים של אבא שלי לחתיכות.

Secret services chooses extremely cruel criminals and setting them free to torture innocent people to the death -for this they supply operators with specialized radiation devices. Radiation equipment operators hunting innocent people in their homes, on the road and in public places to make sure that their victims will receive required radiation doses.
Why are they doing this? I'm asking this question myself every day. We have couple possible versions:
1. Experiments on humans.
2. Extermination of unwanted citizens.
3. Extermination of population who are heavy on the budget.
4. Testing radiation devices supplied and sponsored by manufacturers to proof their clients efficiency.

Why secret services? Radiation devices usage is strictly controlled and monitored by authorities, need license to use this sort of device. Nobody will ever give them a license to use radiation devices against humans and/or in public places, places of living, roads and etc.
Secret services are the only organization with access level that allows to override any control of authorities.

Suspected neighbors all the day hunted my father with radiation devices at home, in every corner they attacked him to cook alive, including usage of device they used at night (device that can cut the victim from inside).

טרוריסטים פשיסטיים - fascistic terrorists

בלילה האחרון וודו מניאקים הראו לנו את הכוונות הפשיסטיות שלהם. בנוסף לתקיפות גמא, ניטרונים ועינויים אכזריים הם מתכוונים לחתוך אותנו לחתיכות. ברשות וודו מניאקים יש מתקן שמסוגל לחתוך את הקורבן מרחוק, הם השתמשו במתקן הזה נגד אבא שלי כדי לחתוך לו איברים הפנימיים. כמו פשיסטים במחנות ההשמדה חתכו אנשים בעודם חיים, וודו מניאקים חותכים אותנו. בנוסף לזה הם ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, תקפו את כל בני משפחתי במתקן קרינה גמא פעמים רבות.
בתור טרוריסטים פשיסטיים הם כוללים בתוכם את הרשע של כולם. כמו טרוריסטים הם רוצחים בני המשפחה מול עיניהם של שאר בני המשפחה כדי שניראה איך הם סובלים על מנת לגרום לכולנו כאב מירבי וכמו פשיסטים הם משתמשים באותן שיטות.
שירותים החשאיים מבצעים ניסויים בבני אדם ונתנו לידיהם של חיות אדם מתקני קרינה וחיות אדם האלו משתמשים ללא כל בקרה במתקנים האלו נגד אנשים תמימים.
Last night voodoo maniacs showed us their fascistic intentions. Additionally to neutron and gamma attacks, extremely cruel tortures they are going cut us to pieces. Voodoo maniacs have device that can cut victim remotely, they used it to cut internal organs of my father. Like fascists in extermination camps cut people to pieces live, voodoo maniacs are cutting us. Additionally to this they attempted to murder my father with hearth rate disruption device, attacked members of my family multiple times with gamma radiation devices.
They are real fascistic terrorists as they assemble in themselves all the evil from both. Like terrorists they are murdering members of my family on eyes of other members so we will see how they are suffering to the death to make us pain and like fascists they are using exactly same methods.
Secret services that doing these experiments on humans gave in hands of animals radiation devices and these animals are using them uncontrolled against innocent people.

יום שלישי, 26 במרץ 2013

מעיסקי סמים לרצח - From drugs dealers to murderers

שכנים החשודים היו ידועים למשטרה על עיסקי סמים. מאז שהם התחילו להפעיל לגד האזרחים מתקני קרינה הם זכו לחסינות. שימוש מתקני קרינה נגד אנשים זה רצח בעינויים.
שירותים החשאיים הופכים פושעים אכזריים לרוצחים סדיסטים מניאקליים.
Suspected neighbors were well known to the police for drugs dealing. When they became radiation equipment operators they received immunity. Usage of radiation equipment against people is murder with tortures.
Secret services converting cruel criminals to sadistic torturers and murderers.

אסיפת מפעילי ציוד קרינה בדירת החשודים - Assembly of radiation equipment operators in the suspected apartment

וודו מניאקים בחופשות תמיד פוגעים בנו יותר. אחת הסיבות שבני משפחתם שמפעילים ציוד קרינה במקומות אחרים (כמו הוסטלים, בתי כלא, דירות אחרות) מתאספים בדירת החשודים וגם לילדים אותם הם מלמדים להשתמש במתקני קרינה כדי לחלוק איתם את השמחה שלהם בעינויי אנשים תמימים. בצורה כזאת אם שירותים החשאיים הכשירו בן משפחה או שתיים ממשפחת החשודים, את השאר הם ילמדו בעצמם ויעבירו את הידע הנחוץ כדי לפגוע ולענות אנשים.
ידוע להם היטב שהם פוגעים בנו וגורמים לנו נזק בריאותי, אבל הם גם יודעים שהם גורמים לנזק בריאותי לעצמם וגם לשכנים תמימים שגרים מתחתינו, כולל הילדים הקטנים שלהם.
תקיפות ניטרונים ממשיכות וביממה האחרונה קיבלנו מנת קרינת ניטרונים גדולה יותר ממנה שנתית.
On vacations voodoo maniacs always hurting us more. One of reasons that all members of their family (including radiation equipment operators who are working in other places, like: hostels. prisons, other apartments) assembling in the suspected apartment and another reason that their children get trained using radiation equipment to torture innocent people. They are training children to share the happiness they have torturing people. Secret services probably trained one or two members of the suspected family, while they transferred the knowledge to the rest.
They know very well that they are hurting us causing health damage, however they also know that they are causing health damage to themselves and innocent neighbors bellow us who have small children.

אם מישהו ממשפחתי ימות הסיבה שכנים החשודים מענים אותנו - If anybody from my family dies, the reason is suspected neighbors torturing us

שכנים וודו מניאקים מנצלים את חג הפסח על מנת לפגוע בנו באופן אכזרי במיוחד. תקיפות ניטרונים ממשיכות, ביממה קיבלנו מנת קרינת ניטרונים שנתית של 5 מילי REM שזה שקול ל50 מילי REM של גמא לפחות. זה רק מנה שהצלחנו למדוד, כמה לא הצלחנו?
בנוסף לתקיפות ניטרונים, ממשיכות גם תקיפות גמא ובלילה הם באכזריות עינו את אבא שלי במשך שעות ארוכות: בישלו לו איברים הפנימיים, ראש ורגליים. זה בנוסף לניסיונות לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב.
מנהלים של תוכנית השמדת האזרחים מאפשרים לוודו מניאקים לענות אותנו בחגים, כאשר סוכנים רגילים של שירותים החשאיים בחופש. לכן לא נשאר שום ספק על כך ששכנים החשודים מדירה שמעלינו הם אלה שרוצחים אותנו. כמו כן אנחנו יודעים שאפילו ללא פקודה הם ימשיכו  לטבוח בנו מכיוון שהם סדיסטים מניאקלים שלא יכולים לחיות בלי לפגוע במישהו.
אם מישהו מבני משפחתי ימות מכל סיבה שהיא, הסיבה האמיתית לכך היא רצח. שכנים החשודים משתמשים במתקנים שגורמים למוות בהשהיה שהוא תוצאה של פגיעה תמידים בבריאות ועינויים אכזריים.
Voodoo maniacs using Passover holidays to hurt us more than usual. Neutron attacks are continuing, last 24 hour period we got year dose limit of 5 milli rem, which is equivalent to at least 50 milli rem gamma. It is only the dose that we managed to capture, which dose we didn't capture?
Additionally to neutron attacks, gamma attacks are continuing and last night they tortured my father violently again: for many hours they cooked his organs, feet and head. It was additionally to murder attempts of my father with hearth rate disruption device.
Managers of citizens extermination program allowing voodoo maniacs to torture us at holidays when usual agents of secret services are on vacations. Therefore we have no doubt that only suspected neighbors from apartment above ours are ones who murdering us. Also we know that even without order they will continue massacring us because they are maniacal sadists and cannot live without hurting somebody.
If anybody from my family dies from any reason, the real reason are suspected neighbors who are using against us delayed death devices that harming our health and torturing us continuously.

יום שני, 25 במרץ 2013

מתקן קרינה ניטרונים פעיל אצל השכנים - Active neutron radiation device in hands of suspected neighbors

לפני כשעה שכנים החשודים תקפו אותנו במתקן קרינה ניטרונים. בכל מכשירי מדידת ניטרונים שברשותינו עלתה מנת קרינה ב10~20 מיקרו סיוורט, כלומר קיבלנו לפחות 30 מיקרו סיוורט של קרינת ניטרונים. שכנים החשודים צדים אותנו עם מתקני קרינה במטרה לרצוח אותנו.
מתקן קרינת ניטרונים הוא מתקן קרינה גרעינית בלתי נפוץ. מטרה עיקרית לשימוש בו נגד האנשים באופן שמשתמשים בו שכנים החשודים  היא בחשאיות לגרום לנזק בריאותי מקסימלי כדי לגרום למוות בהשהיה. שירותים החשאים מספקים מתקני קרינה לפושעים אכזריים שפועלים מטעמם על מנת שאלה ירצחו אנשים תמימים. בין קורבנות לא רק נשים וילדים, אלא גם פעוטות ותינוקות שעדיין לא נולדו.
מכיוון שכימעט אף אחד לא פועל למען הפסקת שימוש במתקני קרינה נגד האזרחים, זה מאפשר להם באין מפריע להוציא אל הפועל תוכנית השמדת האזרחים ולבצע ניסויי קטלניים.
One hour ago suspected neighbors attacked us with neutron radiation device. All our neutron detection instruments had dose increase of 10~20 micro Sievert, therefore we got at least 30 micro Sievert dose. Suspected neighbors hunting us with radiation devices in order to murder us.
Neutron radiation device is rare nuclear radiation device. Main reason for its usage in way that suspected neighbors using it against people to cause maximal health damage being undetected. The goal is delayed death. Secret services supplying radiation devices to cruel criminals who working for them to kill innocent people. Not only women and children are victims, but also toddlers and unborn babies.
Almost nobody works to stop usage of radiation devices against people, it allows secret services without disruption to execute citizens extermination program and lethal experiments on humans.

חגים של עינויים - Torture holidays

בלילה האחרון שכנים החשודים עינו באכזריות את אבא שלי במשך שעות ארוכות, הם בישלו לו ראש, איברים הפנימיים ורגליים. אותי הם תקפו פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא.
הזזות של ציוד כבר מעל מקומות של קורבנות נמשכת, נמשכות גם תקיפות קרינה.
Last night suspected neighbors violently tortured my father for long hours, they cooked his head, internal organs and legs. Also they attacked me twice with gamma radiation device.
Movement of heavy objects above victims continuing, radiation attacks also continuing.

יום ראשון, 24 במרץ 2013

תקיפת ניטרונים לילית - Night neutron attack

בלילה האחרון תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. קרינת ניטרונים הרבה יותר מסוכנת מקרינה גמא וניתנת לגילויי רק על ידי מכשיר מיוחד.
הוספתי סירטון בו אפשר ליראות שמנת קרינת ניטרונים גדלה מ256 ל266 מיקרו סיוורט. מנת קרינה גדלה ב10 מכיוון שמדובר בתקיפת ניטרונים מהירים.
Last night my parents were been attacked with neutron radiation device. Neutron radiation is much more dangerous than gamma and only specialized devices can detect it.
I have attached short movie where you can see neutron dose switching from 256 to 266 micro Sievert. Dose incremented by 10 because it was fast neutrons attack.

יום שישי, 22 במרץ 2013

מוות בייסורים - Death in agony

וודו מניאקים תקפו אותי הלילה עם מתקן קרינה גמא וניטרונים. את ההורים שלי הם תקפו על ידי מתקן קרינה גמא. לא עובר יום או לילה כאשר הם אינם תוקפים אותנו. מידי יום אנחנו מתעדים תקיפות קרינת גמא חזקות במיוחד.
כל פעם שאני הולך לישון אני שומע צעדים שלהם מעל מקום שינה והזזות של עצמים כבדים. מידי לילה הם מוצאים מכשירי קרינה מהמחבוא ומכינים אותם לעינויי לילה.
למעשה, מה שוודו מניאקים עושים זה מקצרים את חיינו ודואגים לכך שנמות בייסורים ממחלות קשות.
Voodoo maniacs attacked me with gamma and neutron radiation devices. My parents were been attacked with gamma radiation device. There is no even one day when they are not attacking us. Every day we documenting exceptionally strong radiation attacks.
Every time when I go to sleep I hear their footsteps and movements of heavy objects, they are taking radiation devices out of hideouts and preparing them for night tortures.
Actually voodoo maniacs are working to make us dieing in agony because of deadly diseases.

יום חמישי, 21 במרץ 2013

ניקוי שורות בשירותים החשאיים - Cleanup in secret services

היום תיעדנו 11 תקיפות קרינה גמא ותקיפת ניטרונים אחת. וודו מניאקים באכזריות תוקפים אותנו ללא הפסקה, המטרה שלהם ברורה לנו: הם רוצים לרצוח אותנו. רצח ועינויים זו התמכרות מניאקלית שלהם, בלי שהם יכולים לעשות את זה הם בדיכאון, כאשר האושר שלהם לגרום לאנשים אחרים כאב.
הם עושים את זה בידיעה שהקרינה גם פוגעת בבריאותם, אבל הם לא מסוגלים להפסיק ועל כך מהווים סכנה לציבור.
אני בטוח מפעם לפעם שירותים החשאיים מבצעים ניקיון בשורותיהם ומתפטרים ממפעילי ציוד קרינה אכזריים במיוחד שאינם ממושמעים להם אחרי שאלה סיימו לרצוח את כל מי ששירותים החשאיים תכננו בשבילם. בשביל שירותים החשאיים מסוכן להשאיר מפעילים כאלו ללא השגחה מכיוון שהם לא רק רוצחים מניאקליים אכזריים ביותר שמהווים סכנה לציבור אלא גם עדים ויותר מזה הם מכירים אנשי קשר שמחלקים להם ציוד ומטרות. כמו כן יש סכנה שמפעילי ציוד קרינה יחשפו את המתקנים שהם משתמשים לציבור.
Today we documented 11 gamma attacks and one neutron attack. Voodoo maniacs non stop attacking us violently , their goal is clear for us: they want to murder us. Murder and tortures is their maniacal addiction, without doing it they feel depression and when they hurt people they feel happiness. They are doing it knowing that radiation also harms their health, however they cannot, therefore they are danger for public.
I'm sure that time to time secret services are making cleanup of their stuff and getting rid of extremely cruel radiation equipment operators who went out of control after they complete planned murdering. For secret services uncontrolled operators who became cruel maniacal murderers are danger, it is because they are witness for the massacre and know contact persons who supply them radiation equipment and giving orders. Also the risk is if these operators will reveal radiation devices to the public.

כפייה של שתיקה - Silence coercion

כמו שהיה צפוי שכנים וודו מניאקים ניצלו כל הזדמנות אפשרית כאשר הוקרבנות היו במקומות קבועים על מנת לגרום לנזק בריאותי מירבי, תקפו על ידי מתקני קרינה על מנת לרצוח. הפעם הם בחרו סטרטגייה של לרצוח לטווח ארוך יותר.

מטרת עינויים מוגברים כאשר אני כותב בבלוג היא לכפות עלינו שתיקה. אבל כאשר אנחנו שותקים ממשיכים לענות אותנו ולתקוף במתקני קרינה. לכן אני על כל תקיפה ימשיך לפרסם רשומות בבלוג כדי שתישאר עדות שלנו במקום פומבי גם אחרי שירצחו אותנו.
 As was expected voodoo maniacs neighbors used every possible chance to attack us when we were in constant placed to cause maximal health damage. They used strategy of murdering for a longer run.

The reason for increased tortures when I post in my blog to coerce our silence. However even when we silent they continue torturing us and attacking us with radiation devices. Therefore I keep posting for each attack so at least our testimony will stay after they will finish murdering us.

יום רביעי, 20 במרץ 2013

הלילה שכנים החשודים ינסו לרצוח אותנו - This night suspected neighbors will attempt to murder us

שכנים וודו מניאקים מתכוננים לעוד לילה עינויים אכזרי. שירותים החשאיים סיפקו להם את כל מגוון מתקני קרינה הדרושים על מנת שאלה יוכלו לרצוח אותנו באין מפריע. כרגע ברשות שכנים החשודים נמצא מתקן קרינה ניטרונים, מתקן קרינה גמא, מתקן שיבוש קצב הלב, מתקן לבישול איברים הפנימיים.
לפני זמן קצר הם התעוררו לקראת עינויי לילה, הם מוצאים מתקני קרינה ממקומות מחבוא. גם הלילה הם ינסו לרצוח אותנו.
Voodoo maniacs neighbors are preparing for another cruel tortures night. Secret services supplied them with all range of radiation devices so they can murder us without any disturbance. Now suspected neighbors have in their apartment neutron radiation device, gamma radiation device, hearth rate disruption device and organs cooking device.
Short time ago they were awaken to prepare out night tortures. They are bringing to their apartment all devices from hideouts. This night they will also attempt to murder us.

לקחים מהשואה - The lesson from Holocaust

מידי יום אנחנו אוספים ראיות על המשך השואה ומשלמים על כך מחיר כבד בבריאותינו וחיינו.
זה מדהים לשמוע בכירים מזכירים כל פעם את השואה שהייתה לפני כ70 שנה מצד אחד ומצד השני בארץ ממשיכה השואה חדשה של העם שלנו ובטכנולוגיות חדשות תחת אותן דוקטרינות פשיסטיות עם אותה אידיאולוגיה. אני שואל את עצמי אילו לקחים נלמדו מהשואה הקודמת? ואני רואה שנלמדו לקחים איך להפוך מכונת רצח הזאת לחשאית תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. לא צריך יותר מחנות השמדה יעודיים ותאי גזים, הכל נעשה בדירות של הקורבנות על ידי מתקני קרינה מסוגים שונים.
מפעילים נגד הקורבנות מתקנים מהרבה סוגים, החל ממעקב על מנת לאתר את הקורבן ולכוון נגדו מתקני תקיפה, כולל מתקני קרינה גרעינית, מתקנים שמסוגלים לרצוח באופן מיידי ומתקנים שמענים את הקורבן למוות. על אזרחים תמימים גזרו גזר דין מוות בעינויים ללא משפט הוגן וללא כתב אישום. את גזר הדין מבצעים פושעים אכזריים במיוחד שבתמורה לכך זוכים לפטור ממשפט ומעצר, שירותים החשאיים מוכנים לוותר על ביטחון הציבור על מנת שאלה יבצעו את העבודה המלוכלכת. לצורך זה נבחרים פושעים בעלי פיזיאולוגיה המאפשרת להם לעבוד בלילות ולישון בימים.
הפעם השואה נעשית לאותו עם על ידי אנשיו.
Every day we collect evidence about the Holocaust which continues in our country and paying for it with our health and lives.
It is amazing to hear officials reminding about the Holocaust which was about 70 years ago from one side, while from the other side new Holocaust is continuing for our nation and advanced technologies are used together with fascistic ideology. I'm asking myself which lesson did they learn from the previous Holocaust? And I see that they learned to convert this murdering machine to covert operation with help of advanced technologies. There is no more need for gas chambers of extermination camps, all this can be done with radiation devices in home of every victim.
Many times of devices used against innocent citizens, starting with tracking the victim to find where he is and pinpoint radiation device, usage of nuclear radiation devices, instant murder devices and devices for torture to the death. Innocent citizens were sentenced to death by tortures without a fair trial and without charge. Verdict executed by extremely cruel criminals who are payed for this activity by immunity from arrest. Secret services are ready to sacrifice safety of citizens for the dirty job. For this dirty job they are choosing  criminals with physiology that allows them sleep at daytime and torture all the night.
This time Holocaust committed from the same nation by our own people.

דור חדש של פשיסטים - New generation of fascists

וודו מניאקים עינו את אבא שלי במשך כל הלילה באכזריות יוצאת דופן, ניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב. הם מנסים לכפות עלינו שתיקה על מנת שלא נפריע להם בשקט לרצוח אותנו. הם הזמינו פיצה כדי שיהיה להם כוח במשך כל הלילה לענות אותנו. אותי הם תקפו 3 פעמים על ידי תקן קרינה גמא.
הם מגדלים דור חדש של פשיסטים כאשר מלמדים את הילדים שלהם להפעיל מתקני קרינה במטרה לרצוח ולענות.
Voodoo maniacs tortured my father all the night with exceptional cruelty, they attempted to murder him with hearth rate disruption device. They are trying to coerce us for silence so they could murder us silently. They ordered pizza to have energy torturing us all the night. I have been attacked 3 times with gamma radiation device.
They are growing new generation of fascist when training  their children to operate radiation devices for tortures and murdering.

יום שלישי, 19 במרץ 2013

כמו לפני 70 שנה - The same like 70 years ago

במלחמת העולם הייתה שואה והשמידו מעל 6 מיליון של בני עמי. בזמן המלחמה כולם שתקו ופשיסטים באין מפריע טבחו באנשים תמימים, עינו אותם למוות, ביצעו ניסויים. פשיסטים חשבו שזה יימשך לנצח והם ינצחו, אף אחד לא יעמיד אותם לדין. אחרי המלחמה נשארו ניצולי שואה ועל בסיס עדויות שלהם ומה שנשאר ממחנות ההשמדה שחזרו את מה שנשאר.
עכשיו קורה אותו דבר, פשיסטים מסוג חדש משמידים אנשים תמימים באמצעים אכזריים ביותר, מבצעים ניסויים רצחניים וגם הם חושבים שזה יימשך לנצח והם ינצחו. אבל עדויות שלנו ישארו לעד ויום אחד על בסיס שלהן ישחזרו את מה שהיה ויצודו את כל האחראיים כדי להעמיד אותם לדין.

היום שכנים וודו מניאקים תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה ניטרונים. מתקנים האלה אסורים לשימוש נגד האנשים ומיועדים לסריקת חפצים בלבד והם בניגוד להוראות משתמשים בהם נגד אנשים תמימים בפקודת השירותים החשאיים שמנהלים תוכנית השמדת האזרחים וניסויים בבני אדם.

During WWII there was a Holocaust, 6 million people of my nation were exterminated. During the war everyone was silent and fascist without disturbance massacred innocent people, tortured them and did experiments. Fascists thought it will last forever, they believed in victory and nobody will put them on trial. After the war holocaust survivors gave testimony which together with what remained from extermination camp showed the real picture.
Now exactly the same thing is happening, new sort of fascists exterminating innocent people with extremely cruel methods, doing lethal experiments and they also believe in a victory. However, our testimonies will stay long after they will murder us and one day based on these testimonies crimes will be revealed and all responsible people will be hunted down and put on trial.

Today voodoo maniacs neighbors attacked my parents with neutron radiation device. These devices are for scanning non living objects and instructions are strictly stated by manufacturers, however these devices used against humans in order of secret services who managing citizens extermination program and experiments on humans.

שכנים החשודים קוראים את הבלוג שלי - Suspected neighbors reading my blog

שכנים חשודים (וודו מניאקים) לא אוהבים כאשר אני מזכיר בבלוג את העובדה שם התעסקו בסמים ועל כך בלילה האחרון זכיתי לנקמה בצורת 4 תקיפות קרינה גמא (כמו תמיד בכל תקיפה שמעתי את הצעדים שלהם והזזות של עצמים כבדים מעל המיטה שלי במשך כל הלילה). עכשיו תלמידי בית הספר בחופש ואינטנסיביות של עינויים ותקיפות עלתה (כמו בכל החגים), הסיבה היא ששכנים החשודים מלמדים את כל בני המשפחה שלהם כולל תלמידי בית ספר להשתמש במתקני קרינה ולתקוף אותנו. בשביל שירותים החשאיים זה ערך מוסף שהם בעצמם מכשירים את כל בני משפחתם לתקיפות יעילות יותר. בתור סדיסטים מניאקליים הם נהנים לעשות את עבודתם ומתחלקים בשמחה הזאת עם כל בני משפחתם שמעורבים בפעילות רצח ועינויים של אזרחים תמימים.

יוצא ששכנים החשודים דנים בינם לבין עצמם על מה שאני כותב בבלוג, אפילו הם מערבים את הילדים שלהם בפעילות הזאת כפי שחשדנו. היום שמענו אותם דנים על מה שכתבתי אתמול (18 למרץ) בבלוג ואפילו הם ציטטו במלואם חלקי טקסט שכתבתי שם.
חשוב לציין שמידי לילה כאשר אנחנו הולכים לישון הם קמים על מנת לענות אותנו במשך כל הלילה, במשך כל שעות הלילה אנחנו שומעים אותם ומרגישים את הפעלת המכשירים שלהם, כולל מדידות של רמות קרינה חריגות שלא יכולה להפופיע בביתינו משום סיבה אחרת.

Suspected neighbors (voodoo maniacs)  don't like when I wrote in my blog about their former work as drugs dealers and for this they revenged me with 4 gamma attacks (as always on each attack I heard their footsteps and movement of heavy objects above my bed during all the night). Now pupils have holidays and intensity of attacks increased very much (like on all holidays), the reason is that neighbors training their all family members including pupils to operate radiation devies and attack us. For secret services it is added value that they train their family members to operate these devices for more efficient attacks. As maniacal sadists they enjoy doing their work, they share this happiness with all their family members so all of them are involved in murder and torture activity of innocent citizens.
It comes that suspected neighbors are following my blog, they are discussing what I'm posting and even involving in it their activity children as we suspected. Yesterday (18 Mar) we heard them discussing about what I recently posted, even they cited whole text sentences.
Important to mention that when we go to sleep suspected neighbors awakening to torture us for a whole night. All the night we hear their footsteps and we feel radiation devices that they are using against us, including measurements of exceptionally high radiation that cannot appear in our home from any other means.

יום שני, 18 במרץ 2013

חסינות מפני רשויות החוק לפושעים - Law immunity for criminals

וודו מניאקים הסתננו ביחד עם עלייה לפני כמה עשרות שנים הסתננו ארצה ביחד עם עלייה כדי לעשות טרור. עסקו במחסר סמים והיו ידועים למשטרה עד שהתחילו להפעיל מתקני קרינה בתמורה לחסינות מפני רשויות החוק.
אני עובד, משלם מיסים שמתחזקים אותם והם מענים אותי ומשפחתי ובכך מחבלים בכושר עבודה שלי.
בלילה האחרון הם עינו באכזריות את אבא שלי, בישלו לו איברים הפנימיים, לי ולאבא שלי הפעילו מתקן שגורם לויברצייה של רגליים כדי שלא נוכל לישון. בנוסף לכך הם תקפו אותי פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה גמא.
שירותים החשאיים מפעים חסינות מפני רשויות החוק לפושעים אכזריים במיוחד בתמורה לרצח ועינויים למוות של אזרחים תמימים על ידי מתקני קרינה, זאת בדיוק התוכנית שוודו מניאקים משתתפים בה.
Voodoo maniacs infiltrated with aliyah  few decades ago to do terror in our country. They were dealing  with drugs and were well known to the police until they agreed to operate radiation devices for laws immunity.
I'm working and paying taxes that they get payed from and they are torturing me and my family, sabotaging my working ability.
Last night they tortured my father with extreme cruelty, cooked his internal organs, they used agains me and my father device that causes vibration of legs and deprives from sleep. Also, they attacked me multiple times with gamma radiation device.
Secret services offering to extremely cruel criminals law immunity for murdering and torturing innocent people to the death with radiation devices, this is exactly the program in which voodoo maniacs participating.

יום ראשון, 17 במרץ 2013

מפעילי ציוד קרינה חושבים שהם מוגנים - Perpetrators think that they are protected

וודו מניאקים מענים את ההורים שלי באכזריות בימים ולילות, תוקפים אותנו בלי סוף במתקני קרינה גרעינית. בכל תקיפה אנחנו שומעים הזזות מעל המקום וצעדים שלהם. הם מבאים את המתקן, אחרי זה בורחים לצד אחר של הדירה שלהם ומפעילים את המתקן על ידי שלט רחוק במחשבה שקרינה לא תגיע עליהם. אבל גם הם מקבלים מנות קרינה האלו כי קירות גבס לא עוצרים קרינה חודרנית רבת עוצמה.
Voodoo maniacs non stop torturing my parents days and nights, attacking us with nuclear radiation devices. On each attack we hear their footsteps above and movements of heavy objects. They are bringing radiation device and then running away to far part of their apartment and then actuating the device with remote control. They think that on the other side of apartment they are not getting radiation dose, however gypsum wall does not stop penetrating high power radiation.

יום שבת, 16 במרץ 2013

תמיד בורחים - Always running away

תקיפת קרינה מחוץ לבית שהוזכרה בפוסט קודם, להלן תמונה של רכב חשוד. כמו תמיד הם פועלים לפי אותו תסריט ובורחים ישר אחרי שזיהו אותם. הם חנו ליד חנות ואני מעריך שתפו עשרות אזרחים בנוסף לתקיפה נגד ההורים שלי.
בלילה האחרון וודו מניאקים תקפו אותי עם מתקן קרינה ניטרונים. כמו כן הם בישלו ראש של אבא שלי בלילה הכאשר הוא ניסה לישון.
בזה לא הסתיימו אירועים האחרונים. אתמול בערב מאחד הבתים הסמוכים בחור חיבל ברכב שלי - שבר את המגב האחורי. זו לא הפעם האחרונה שהם עושים את זה.
Radiation attack outside of our home that I wrote about in my previous post, there is picture of the suspected attacker. Like always they are working on the same scenario: escaping after they were been spotted. They parked near shop and I believe attacked many people additionally to attack of my parents.
Last night voodoo maniacs attacked me with neutron radiation device. Also they cooked my father's head and night when he tried to sleep.
This was not the end of latest events. Yesterday at evening guy from one of adjacent houses sabotaged my car, he broke rear wiper - this is not the first time they are doing that.

יום חמישי, 14 במרץ 2013

תקיפות קרינה אכזריות במיוחד - Cruel radiation attacks

וודו מניאקים ממשיכים לתקוף אותנו עם מתקני קרינה גרעיניים בהוראת השירותים החשאיים. המטרה שלהם לרצוח אותנו. בלילה הם תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה גמא בעוצמה גבוהה במיוחד של 367 מיקרו רנטגן לשעה. במהלך היום תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה ניטרונים.
לפני מספר ימים תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה גמא מרכב מיוחד שמצוייד למטרה הזאת.
Voodoo maniacs ordered by secret services to continue attacking us with nuclear radiation devices. Their goal is to murder us. Last night they attacked my parents with gamma radiation device, attack was exceptionally powerful and rated by 367 micro Roentgen per hour. During the day they attacked my parents with neutron radiation device.
Few days ago my parents were attacked outside of home from specially equipped vehicle.


יום ראשון, 10 במרץ 2013

העיקר שמוות יראה טבעי - Most importand that death will look natural

וודו מניאקים (שכנים החשודים) ניסו בלילה האחרון לירצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו לו איברים הפנימיים ותקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. אותי הם תקפו ארבע פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. אנחנו שמענו הזזות של מתקנים כבדים בין הדירות, חלק מציוד הם מחזיקים באחת הדירו השכנות למקרה שיעשו בדירתם חיפוש.
זה ברור שהם עושים את כל זה מתוך כוונה לרצוח אותנו בהוראות של שירותים החשאיים.
לשירותים החשאיים העיקר שמוות יראה טבעי, בצורה כזאת הם יכולים להרשות לעצמם מוות המוני מבלי למשוך תשומת לב של הקהילה הבין לאומית.
Voodoo maniacs (suspected neighbors) attempted to murder my father last night with hearth rate disruption device, they tortured him by cooking internal organs and attacked my parents with neutron radiation device. They attacked me four times with gamma radiation device.
We heard movement of heavy equipment between apartments, they are holding some equipment in neighboring apartment for case if somebody will do a search in their apartment.
It is clear that they are working according to orders from secret services. For secret services most important that death will look natural, this is the only way they can mass murder innocent people without getting attention of international community.

יום שבת, 9 במרץ 2013

מתקני קרינה שלא נועדו לשימוש נגד האנשים - Radiation devices that shall not be used against humans

וודו מניאקים תקפו אותנו עם מתקן קרינה גמא פעמים רבות במהלך היממה האחרונה, כולל מספר תקיפות ארוכות במיוחד.
מתקני קרינה ששירותים החשאיים סיפקו להם מיועדים ללוחמה בטרור על מנת לסרוק רכבים, מטען וכד' ולגלות חומרי נפץ. בהוראות שימוש של מתקנים האלו היצרן במפורש ציין שחל איסור מוחלט להשתמש בהם על אנשים. אבל מי שעושה שימוש במתקנים האלו עובר על כל הכללים ואת המטרה לשמה הם נוצרות. במקום לשרת ביטחון מתקנים האלו רוצחים אזרחים תמימים שומרי חוק, ילדים ותינוקות.

Voodoo maniacs attacked us multiple times with gamma radiation device last 24 hours, including extremely long attacks.
Radiation devices that secret services supplied them used for combating terrorism, these devices used to scan vehicles, luggage and find explosives. In using instructions manufacturer strictly noted that these devices shall not be used against humans. However people who using these devices are not obeying instructions and the cause for which these devices shall be used. Instead of all that devices used against innocent law obeying citizens, children and babies.

יום שישי, 8 במרץ 2013

שירותים החשאיים פועלים כמו אירגון טרור - Secret services working like terrorist organization

שירותים החשאיים עובדים כמו אירגון טרור, הם מחזיקים את משפחות הקורבנות בתור בני ערובה על מנת לכפות עלינו למרות בשקט. כך למשל בתמורה למה שפרסמתי אתמול וודו מניאקים ניסו באכזריות לרצוח את אבא שלי על דידי שיבוש קצב לב בלילה ובמשך שעות ארוכות עינו אותו על ידי בישול איברים הפנימיים.
Secret services working as terrorist organization, they are holding my family as hostages to coerce us dieing silently. This way for my last blog post voodoo maniacs attempted to murder my father with extreme cruelty using hearth rate disruption device and they tortured him cooking his internal organs all for many hours.

יום חמישי, 7 במרץ 2013

רכבים מצויידים במתקני קרינה - Vehecles equipped with radiation devices

שוב באותו מקום ציבורי תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן גמא. מיניבוס מסחרי עם חלונות חסומים על ידי מדבקות סרק בחניון של המקום, תקף ומיד לאחר מכן הסתלק.
היו מקומות חנייה פנויות, הוא לא השתמש בהם. הוא נסע מהמקום בדיוק כפי שבא.
באותו אופן מפטרלים רכבים מצויידים במתקני קרינה, הם תוקפים קורבנות במקומות ציבוריים ומסתלקים למקומות אחרים. הם באים למקומות עם ריכוזים גדולים של אנשים וגם מפטרלים בדרכים.
Again in same public pace my parents were attacked with gamma radiation device. Commercial minibus with masked windows scanned the parking lot, attacked and drove away.
There were available places for parking, but he didn't use it. He drove away like he came.
Same way vehicles equipped with radiation devices patrolling in public places and attacking victims. After attacks they drive away to next places with large concentration of people. Also, the are patrolling on highways and attacking victims there too. 


יום שלישי, 5 במרץ 2013

לילות דמים - Bloody nights

תקיפות קרינה ממשיכות כרגיל. לאחרונה שכנים החשודים חזרו לתקוף אותנו במתקן קרינה ניטרונים. הם צדים אותנו במקומות שאנחנו מרבים לשהוות בהם.
בדירת החשודים כבר זמן ארוך לא מתנהלים חיים רגילים, בימים התריסים סגורים ורק בלילה הם מתעוררים על מנת לתקוף אותנו. כאשר אנחנו הולכים לישון אנחנו תמיד שומעים הזזות של ציוד כבד מעל מקומות השינה וצעדים של החשודים.
שירותים החשאיים מגייסים לתפקיד סדיסטים מניאקליים אנשים אכזריים במיוחד, כאלה שיוכלו לרצוח אנשים תמימים בעינויים.
Radiation attacks are continuing as usual. Lately suspected neighbors attacking us with neutron radiation device. They are hunting us in places where be usually stay for longer times.
For long time in suspected apartment  there are no signs of normal life, during daytime it is quiet there and all windows are closed, while at nights when we go to sleep they wake up to torture us. When we go to beds, we hear movement of heavy equipment above our sleeping places and their footsteps.
Secret services recruiting extremely cruel people for sadistic maniacs position, they are choosing people that can torture to the death innocent people.

יום שני, 4 במרץ 2013

וודו מניאקים מרעילים אותנו - Voodo maniacs are poisoning us

שכנים החשודים וודו מניאקים בכוח מנסים לכפות עליי לכתוב בבלוג. לצורך זה הם  ניסו הלילה לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים. תקפו אותי 3 פעמים עם מתקן קרינה גמא בלילה (במשך כל הזמן הזה שמעתי צעדים שלהם מעל מקום השינה שלי) ומנעו ממני במשך כל הלילה שינה במטרה ליצור טריגר המוות - הם רוצים שאני יהרג בנהיגה.
לקראת בוקר הם הפעילו מנוע רועש כלשהו שנשמע כמו מטחנת אבקה (לאור עבר המקצועי שלהם ניתן להבין איזו אבקה הם טחנו).
בין דירה שלנו ודירת החשודים יש תעלה, דרך תעלה הזאת הם מכניסים לדירתינו רעלים: אתמול ראינו מוות המוני של חרקים מסוגים שלא היו אמורים להיות אצלינו בבית.
Suspected neighbors voodoo maniacs are coercing me to write in the blog. For this last night they attempted to murder my father with hearth rate disruption device, cooked his head and internal organs. They attacked me 3 times with gamma radiation device (all this time I heard their footsteps above my sleeping place at night), deprived me from sleep all the night to create death trigger - they want me to get killed on drive.
Closer to morning hours they used some kind of noisy motor which sounds like powder grinding machine (according to their professional past we can understand what kind of powder it was).
Suspected neighbors made a chancel between our apartments, they use it to inject poison, this way yesterday we saw mass death of insects that never were at our home before.

יום שבת, 2 במרץ 2013

השמחה של וודו מניאקים - Happiness of voodoo maniacs

וודו מניאקים לא מרוצים כניראה שכבר מספר ימים לא פרסמתי רשומות בבלוג, לכן הלילה הם החליטו להתעקש כדי לשכנע אותי לפרסם.
הם תקפו את ההורים שלי 3 פעמים במתקן גמא, פעמיים על ידי מתקן ניטרונים. אותי הם תקפו על ידי מתקן גמא.
פעם הם היו סוחרי סמים קטנים, אבל לאחר שצרפו אותם לתוכנית השמדת האזרחים הם הפכו לרוצחים מניאקליים שנהנים לעשות את עבודתם. הם רוצים לחלוק את השמחה עם הילדים שלהם ומכשירים גם אותם להשתמש במתקני רצח. לא אכפת להם שהם שותלים בתוך עצמם תולעת המוות, הם לא יכולים לעצור כי שמחה שלהם זה לרצוח ולענות אנשים תמימים למוות. על מנת להיות מאושרים הם חייבים ליראות את הקורבנות שלהם מתפתלים מכאבים.

לפני מספר ימים תקפו את ההורים שלי במתקן גמא במקום ציבורי, תקיפה נעשתה על ידי מפעילים חדשים ובלתי מנוסים: הם עצרו את הרכב ליד רכב של אבא שלי, תקפו את ההורים שלי ומיד נסעו.

Voodoo maniacs probably are not satisfied that I did not post for couple days, therefore last night they decided to convince me to post.
They attacked my parents 3 times with gamma radiation device and two times with fast neutrons. They attacked me 4 times with gamma radiation device.
Once they were small drug dealers, but when they joined to citizens extermination program as radiation equipment operators they became murderers who enjoy to do their work. They want to share this happiness with they children and teach them to operate radiation devices. They don't care that they are implanting death worm into themselves, they cannot stop because their happiness to murder and torture to the death innocent victims. To be happy they need to see their victims twisting in pain.

Few days ago my parents were been attacked with gamma radiation device in public place, attack was committed by newbie perpetrators who stopped their car near ours and attacked, after attack they drove away immediately.