נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 26 בפברואר 2013

המוות שניראה טבעי - Natural looking death

משפחתי הינם בני ערובה בידי השירותים החשאיים, כאשר הם הפעילו לכפות אותי לשתיקה על זה שפרסמתי רשומות ובכל זאת המשכתי לפרסם רשומות, הם עברו הלילה לענות באכזריות את אבא שלי בשלל שליטות. שכנים החשודים התחילו בניסיונות רצח על ידי שיבוש קצב הלב ולאחר מכן בישלו ראש והפעילו במשך כל הלילה מתקן שגורם לצפצוף באוזניים, הם משתמשים נגדינו אותן שיטות כמו נגד אסירים בבתי הכלא ובהוסטלים נגד קשישים. ככל הניראה מפעילי ציוד קרינה עוברים הכשרה ופרקטיקה בבתי כלא על ידי עינוי אסירים כי אסיר יושב בתא קטן ולא יכול לברוח או להבין מה קורה איתו. לאחר מכן הם עובים מבחר סיום בהוסטל שהם צריכים לרצוח קשיש.
כמו כן החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן גמא בספקטרום שרק מכשיר מיוכד יכול לתפוס.
אמצעים שהם משתמשים נועדו על מנת לרצוח ביעילות ללא ראיות, על מנת שהמוות יראה טבעי כביכול.
יש אמצעים לרצח מיידי כמו שיבוש קצב הלב ויש אמצעים לטווח ארוך יותר כמו מתקני קרינה גמא וניטרונים שהם משתמשים (זה לא אמור להפתיע לאור זה שיש כל כך הרבה חולי סרטן בארץ).
שיטות האלו מקבילות לשיטות שהשתמשו פשיסטים במלחמת העולם השניה, רק שמאז נלמדו לקחים ובעזרת טכנולוגיה שיפרו את המתודולוגיה. הפעילות הזאת נגד האזרחים היא פשיזים.

שירותים החשאיים יודעים היטב שאני מפרסם רשומות רק עבור עינויים וניסיונות רצח של משפחתי ואותי. ובכל זאת ממשיכים לרצוח ולענות אותנו בידיעה שעדות שלנו תישאר גם כאשר הם יגמרו את חיינו. הם עושים מאיתנו קדושים מעונים.

My family like hostages in hands of secret services, as I described yesterday they attempted to coerce my silence for my blog posts with tortures, however I kept posting so they switched to torture my father with many methods. Suspected neighbors started from hearth rate disruption device, after that cooked his head and used device that causes ringing in ears all the night, they are using methods that usually used against prisoners and against elderly in hostels. Probably radiation equipment operators getting training in prisons where prisoner sits in a small chamber and cannot escape or understand what happening with it. After that they are making their final exam in the hostel where they have to murder somebody.
Also, they attacked my parents with gamma radiation at spectrum that cannot be captured with regular gamma metering instruments, only with a specialized one.
Methods that they use are murdering without evidence, the goal that death will look like natural. There are instant methods like hearth rate disruption and methods for the longer run with gamma and neutron radiation devices (it shall not be surprise that after that there are so many cancer ill patients).
These methods are equivalent to those used by fascists during WWII, the only difference is that modern ones learned and improved these methods with technology. This activity is pure fascism.

Secret services know very well that I post for tortures and murder attempts of my family and myself. However they keep torturing and murdering us knowing that out testimony will remain even after we die. They are making martyrs from us.

יום שני, 25 בפברואר 2013

רצח ונקמה - Revenge and murder

בתמורה לרשומות שכתבתי שירותים החשאיים הורו לשכנים החשודים וודו מניאקים לנקום.
הכל התחיל בתסריט רגיל: צעדים של החשודים מעל מקום השינה שלי והזזות של ציוד כבד. לאחר מכן הם הפעילו מתקן שלא אפשר לי להרדם: החזיק אותי בסטרס במשך שעות ארוכות. המטרה שלהם היתה להתיש אותי כדי שאני ירדם חזק ואז הם התחילו לבשל לי את הראש. בנוסף לטריגר המוות שהם ניסו להשתיל לי בידיעה שהתשה תגרום לכל שנסיעה ארוכה שאני הולך לבצע תהפוך לסכנה, בישול מוח נועד על מנת לגרום נזק מנטלי: להוריד לי את רמת האינטליגנצייה על מנת שאני לא יוכל לתפקד.
זה ניסיון של שירותים החשאיים לכפות עליי שתיקה תמידית מכיוון שהם אינם מעוניינים שאני יחסוף אמת על מה שקורה מאחורה הקלאים וכיצד מנגנון דמים הזה פועל. הם רוצחים אותנו בשקט וכל ניסיון שלנו לפרסם את זה גורר אחריו ניסיונות רצח אכזריים מצידם נגדי ונגד בני משפחתי.
למרות כל זאת אמשיך לפרסם רשומות ולחשוף את האמת המרה על כל תקיפה של משפחתי.
For last blog posts secret services ordered suspected neighbors voodoo maniacs to revenge.
Everything started with the usual scenario: footsteps of suspected neighbors above my sleeping place, they used device that held me ins tress and deprived me from sleep for many hours. The goal was to exhaust me and to make me sleep stronger and then they started cooking my head. Additionally to death trigger that they implanted in me this way knowing that I'll have a long drive today, brain cooking intended to cause mental damage: to reduce my inelegance level so I could not function.
This is attempt to coerce my permanent silence because they don't like that I discover the truth about what is happening in agenda and how their bloody mechanism is working. They are murdering us silently and every our attempt to discover the truth costs us our additional health as for this they are attempting to murder us more violently.
Despite all this I'll keep posting and discovering the truth for every attack against my family.

יום שבת, 23 בפברואר 2013

תחלואה בסרטן ושירותים החשאיים - Secret services and cancer disease rate

זה ברור לכולם שאחת הסיבות המשמעותיות לסרטן זה קרינה גרעינית. בארץ שיעור תחלואה בסרטן גבוה ונמצא במגמת עלייה בצורה מדאיגה, כל זה למרות אורך חיים בריא למדי, אוכל נקי, אויר טוב ועוד.
במסגרת תוכנית השמדת האזרחים באופן המוני מקרינים על אזרחים תמימים בעזרת מתקני קרינת גמא, ניטרונים, מקורות קרינה אלקטרומגנטיים ועוד.
בתוכנית הזאת משתתפים רופאים שמשתמשים בתוצאות לצורך מחקר של השפעת קרינה על בן אדם. תוכנית השמדת האזרחים היא לא רק ניקוי דמוגרפי, אלא ניסוי רפואי בהיקף המוני, זה ניסוי אכזרי ביותר מאז ניסויים שביצעו פשיסטים במלחמת העולם השנייה במחנות ההשמדה.
לצורך קבלת תוצאות משתמשים בבדיקות שעושים הקורבנות, למשל בדיקות דם: חלק מדם שלוקחים מהמטופלים הולך למטרות בדיקה שהוזמנה וחלק לצורך מחקר הנזק שהם גרמו (מספר פעמים כאשר הורים שלי עשו בדיקת דם בתוצאות שקיבלו הייתה הערה שהם נתנו לא מספיק דם, למרות שלקחו מהם כמות דם הדרושה לבדיקה).
עובדה מענינת שחולי סרטן שמנסים לפנות לרפואה בחו"ל לעיתים קרובות מטרפדים את הניסיונות שלהם, לא מאפשרים להם לצאת מהארץ ומנסים בכוח להחזיר ארצה אותם. שירותים החשאיים מפעילים לחץ ומציבים מחסומים על מנת שחולים לא יוכלו להבדק במקומות שלא נמצאים תחת שליטתם כי אז יתגלה הסיבה ממנה לחולה יש סרטן: יסתבר שחולה קיבל מנות גבוהות מאוד של קרינה.
שירותים החשאיים בכל כוחם דואגים שתוצאות אמת לא יגיעו לציבור כי זה יהווה הוכחה רשמית לתוכנית השמדת האזרחים ומהות אמיתית של שלטון טוטאליטארי מודרני.
בבתי חולים בארץ "לא מזהים" סימפטומים של מנות קרינה גבוהות ובמעבדות מקומיות לא מוכנים לבצע בדיקות הדרושות שהיו עשויות להוכיח שקורבן קיבל מנות קרינה.

שכנים החשודים ממשיכים לתקוף אותנו במתקני קרינה ניטרונים שנמצאים בביתם ומתקני גמא. ספגנו מנת קרינת ניטרונים נוספת ותקיפות גמא מרובות.

Everybody knows that nuclear radiation causes cancer. In our country there is high cancer disease rate and it is growing. All this happens when people live relatively healthy life, breath good air and eat good food. As part of citizens extermination program there is mass irradiation of population with gamma, neutrons, electromagnetic radiation sources.
In this program participating medical personnel, they are using results for research of how radiation affects human body. Citizens extermination program is not only demographic cleansing, but it is also extremely large scale medical experiment, the most cruel experiment after experiments done by fascists during WWII in extermination camps.
To gather test results they are using data collected by medial examinations that victims are doing, for example blood samples: portion from blood taken for tests they are taking for their own tests to see how radiation dose absorbed in victim and what damage it did (many times when my parents did medical blood tests, they got results with note that there was not enough blood, even when in fact they gave standard required dose for test).
Interesting fact that when people with cancer disease try to get medical help abroad, many times their attempts are blocked by secret services, they are forcefully get back to our country. Secret services setting barriers for victims to make sure that they will never reach medical help from instances not under their control, because in this case reason of cancer will be uncovered: very large radiation dose.
Secret services doing all what possible to make sure that truth will not reach people, because citizens extermination program shows the real modern totalitarian face of the government.
In our hospitals they "do not recognize" symptoms of large radiation doses, local labs are not ready to make required tests to discover the truth because it will be a proof that victim got large radiation dose.

Suspected neighbors continuing attacking us with neutron radiation device that located at their home and gamma radiation devices. We collected another neutrons dose and multiple gamma attacks.

אויב - The Enemy

עם אויבים פנימיים כאלה כמו שיש לנו, ארצנו לא זקוקה לאויבים חיצוניים על מנת להשמיד את עצמה מבפנים. שירותים החשאיים מנהלים תוכנית השמדת האזרחים ובאופן המוני רוצחים אנשים תמימים על ידי מתקני קרינה גרעיניים. מספיק שיהיה אסון כלשהו מספיק גדול כמו רעידת אדמה, צונמי או מלחמה גדולה שכוללת שימוש בנשק כימי או אטומי כדי שייווצר מצב שארצנו תזדקק לכל אזרח ואזרח על מנת להשתקם. אבל מכיוון ששירותים החשאיים משמידים את כל האזרחים שנראים להם בלתי נחוצים (כולל ילדים) או לא נוחים מבחינה פוליטית, במקרה של אסון לא יישארו אנשים שיוכלו לשקם את ארצנו. קבוצה של גלובליסטים שרוצים ליצור מעצמם גזע עליון וכדי ששאר אוכלוסיה תהייה עבדים שלהם, אותם ממשיכי דרכם של פשיזם לא מבינים שאחרי אסון לא יישארו להם עבדים ואותם לא יספיק כדי לשקם את הארץ. הם באופן מלאכותי רוצים להפוך את עצמם ליותר חכמים וחזקים על ידי כך שהם מחלישים את כלל האוכלוסיה ומורידים רמת האינטליגנציה על ידי מתקני שליטה בתודעה והקרנות.
בנוסף לכך מדובר על ניסוי רפואי המוני על אנשים האכזרי ביותר אחרי אושויץ. זה ניסוי רפואי כי מינון קרינה מנוהל על ידי רופאים והם משתמשים בתוצאות של בדיקות רפואיות על מנת ללמוד השפעת קרינה על אנשים.

אתמול בערב שכנים החשודים וודו מניאקים התחילו לתקוף אותנו בצורה מאוד אינטנסיבית, תוך זמן קצר תקפו על ידי מתקן קרינה גמא אותי ואת אבא שלי 4 פעמים ברציפות.
בלילה הם תקפו את ההורים שלי ואותי פעמים רבות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
תקיפות ניטרונים בלילה התחילו באופן תפוסי: שכנים החשודים הזיזו מתקני קרינה כבדים מעל מקומות השינה של הקרבנות. לצורך תקיפות האלו הם מוכנים לוותר על חיים של מפעילי ציוד קרינה כי אלה יודעים היטב שנזק קרינה נגרם לא רק לקרבנות אלא גם לעצמם, הם לא מעריכים לא את החיים של עצמם ולא את החיים של אחרים. כאן אפשר ליראות מנת ניטרונים מתקיפות קודמות, זה היה 203 מיקרו סיוורט, כאשר עכשיו זה כבר 214. מתקן קרינה ניטרונים עדיין נמצא בדירת שכנים החשוים.

With internal enemies like we have, our country does not need external enemies do be ruined completely. Secret services managing citizens extermination program and performing mass murdering of the local population with nuclear radiation devices. It is enough that some disaster will happen, like: tsunami, earth quake or war with usage of nuclear or chemical weapons to create situation when our country will need every citizen to rebuilt it. However, because secret services exterminating citizens that they think are unnecessary (including children) or politically not suitable, in case of disaster mo people people will remain to rebuilt our country. Group of globalists who are making superior race from themselves to make all other population to be their slaves, they are continuing the way of fascism and they don't understand that after disaster no people will remain to be their slaves. They are artificially making themselves stronger and more intelligent by weakening an entire population with radiation devices and using methods of mind control to reduce inelegance of mass people.
Also, it is most cruel mass medical experiment after Auschwitz. It is medical experiment because medical personnel is involved, they are using tests material to learn how radiation affects people.

Yesterday at evening suspected neighbors voodoo maniacs started intensive attacks against our family, subsequently they attacked me and my father 4 times with gamma radiation device. At night they committed multiple neutron attacks against my parents and myself.
Attacks started as usual from movement of heavy equipment above sleeping places of victims. For these attacks they are ready to sacrifice lives of radiation equipment operators, as they know very well that radiation damage will happen to them as well. They don't value their own lives and lives of other people.
Here you can see previous neutron dose before recent attacks. It mas 203 micro Sievert, while now it is 214. Neutron radiation device is still in apartment of suspected neighbors.

יום חמישי, 21 בפברואר 2013

תקיפות קרינה חצופות - Cheeky radiation strikes

בסביבות השעה 12 בלילה לדירת החשודים עלתה מפעילת ציוד קרינה חשודה. מיד לאחר מכן התחילו ניסיונות רצח של אבא שלי על ידי מתקן שיבוש קצב הלב, אותי תקפו על ידי מתקן גמא.
בנוסף במשך שעות רבות בלילה השתמשו נגדינו במתקן אינפרא סאונד שגורם לצפצוף באוזניים.
כאשר שירותים החשאיים לא מרוצים מהפעילות שלנו ומהעובדה שאנחנו לא מוכנים למות בשקט, הם מבאים צוות ענישה על מנת לענות אותנו באכזריות ולרצוח ועל ידי כך לכפות עלינו שתיקה.
היום תקפו פעמיים את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה גמא. באחת התקיפות חשוד יצא מרכבו, התרחק מאט ואז הייתה תקיפת קרינה, הוא רצה למנוע נזק קרינה לעצמו על ידי הפעלת מתקן קרינה בשלט. מיד לאחר תקיפת קרינה הוא חזר לרכבו ונסע.
בתקיפה השנייה רכב תוקף חסם לאבא שלי את הדרך ולאר התקיפה הסתלק.
At about 12AM suspected perpetrator arrived to suspected apartment. Right after this began murder attempts of my father with hearth rate disruption device, and I was attacked with gamma radiation device.
Also perpetrators for many hours used infra sonic device that causes severe ringing in ears.
When secret services do not like our activity and the fact that we refuse to die silently, they attempt to coerce our silence with punishment: torturing us to the death.
Today my parents were been attacked twice with gamma radiation device outside of our home.
On one of the attacks suspected perpetrator came with car and left the to keep distance to radiation device, then gamma radiation attack was committed (it is clear that device operated with remote control) and right after that he returned and drove away.
On second attack attacker vehicle blocked my father on drive and drove away after the attack.


יום רביעי, 20 בפברואר 2013

נזק קרינה - Radiation damage

היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים בנוסף לתקיפות קרינה גמא מרובות. מפעילי ציוד קרינה משתמשים נגדינו במתקני קרינה גרעינית שיכלו להגיע לידיהם רק על ידי השירותים החשאיים.

מפעילי ציוד קרינה תוקפים את הקורבנות במתקני קרינה וגורמים נזק במודע. הם גורמים נזק בריאותי לקרובנות ולעצמם הם גורמים לא פחות נזק. מתקני קרינה מספיק חזקים כדי לחדור דרך בטון וסוגי טווח אחרים, חלק מקרינה הזאת חוזר וחודר את המיגון. אני זוכר שאחרי תקיפות קרינה חזקות במיוחד גם מפעילי ציוד קרינה שעבדו באותו זמן היו חולים לאחר מכן. בנוסף לנזק ישיר מקרינה שהם גורמים לעצמם, המודעות לכך שהם גורמים נזק לקורבן ביחד עם העובדה שכל תא בגוף שלהם מרגיש את הקרינה מפתחת להם רפלקס בכל לחיצה על הדק של מתקן קרינה. זה מגביר את הנזק הבריאותי שהם גורמים לעצמם וכל פעם שהם חושבים על קרינה הם גורמים לעצמם נזק ביראותי נוסף - זה מנגנון של אבולוצייה גמו הורמון אוקסיטוצין שמשפיע באופן ישיר על אורך חיים ובריאות.
זו בדיוק תולעת המוות שאני כתבתי עליה אותה משתילים לעצמם מפעילי ציוד קרינה.
כמו אנשים שעובדים עם חשמל לפעמים מפתחים רגישות יתר לחשמל, כך אנשים שעובדים עם מתקני קרינה מסוג הזה מפתחים רגישות יתר לסוגי קרינה שהם משתמשים.

Today my parents were attacked with neutron radiation device along with multiple gamma attacks. Radiation equipment operators are using nuclear radiation sources against us, these devices can reach their hands only from secret services.

Radiation equipment operators are attacking victims knowing that radiation causes health damage. They are causing this damage not only to victims but also to themselves. Radiation equipment shall be powerful enough to penetrate materials like concrete, some portion of radiation is reflected back and penetrates radiation shielding of the device. I remember when after exceptionally strong radiation attacks against my family radiation equipment operator that worked that night also was ill after these attacks. Additionally to a direct health damage they are causing to themselves, knowing that each pulse on radiation device trigger causes health damage develops in operators reflex when knowing what they are doing because every cell in their body feels the radiation. It amplifies the health damage they are causing to themselves, and every time when they think about radiation they cause more health damage to themselves - it is same evolutionary mechanism like oxytocin which has direct impact on lifespan and health.
This is exactly death worm they are implanting into themselves.
Like people who work with electricity sometimes developing electrical sensitivity, people who work with these sorts of radiation devices developing radiation sensitivity to sort of radiation they are using.

יום ראשון, 17 בפברואר 2013

כיול מתקני קרינה - Callibration of radiation equipment

לפני מספר ימים אצל שכנים החשודים ביקר מישהו שניראה כמו נציג של השירותים החשאים, הוא בא  לא בשעות עבודה תיפוסיות על כלים לעבודה עדינה ושהה אצלם זמן רב. אנחנו חושדים שהוא בא לכייל מתקני קרינה של השכנים.
בלילה האחרון שכנים החשודים תקפו אותי עם מתקן קרינה גמא, תקיפה הייתה עוצמתית במיוחד - נמדדו 360 מיקרו רנטגן לשעה.
Few days ago suspected representative of secret services visited suspected neighbors, he came not at typical working hours and had tools for precise works. We think that he came to calibrate radiation devices.
Last night suspected neighbors attacked me with gamma radiation device, attack was exceptionally powerful, I measured 360 micro Roentgen per hour.

יום שבת, 16 בפברואר 2013

תוכנית השמדת האזרחים בשלב ביצוע סדיר - Citizens extermination program is on production stage

בימים האחרונים היו תקיפות קרינה גמא מרובות מחוץ לבית, אתמול היו 3 תקיפות שנעשו מרכב עוקב ושלשום שתי תקיפות. כמות צוותי תקיפה ומעקב המפטרלים בערים, בין ערים, במקומות מסחריים גדלה מאוד. תוכנית השמדת האזרחים עברה את שלב הפיילוט והיא נמצאת כרגע בביצוע סדיר.
כמו כן שכנים החשודים (וודוו מניאקים) תוקפים אותנו על ידי מתקני גמא וניטרונים. בלילה האחרון הפ תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Last few days we were attacked on drive with gamma radiation devices on drive, yesterday we were been attacked 3 times and two days ago 2 times. Number of patrolling teams in specially equipped vehicles lately rapidly increased. Citizens extermination program moved from pilot stage to production.
Also, suspected neighbors (voodoo) maniacs are attacking us multiple times with gamma and neutron radiation device. They attacked me with neutron radiation device last night.

יום שישי, 15 בפברואר 2013

גלובליסטים אליטות גזע עליון - Globalists elites superior race

תוכנית השמדת האזרחים נמצאת בתוכנית גלובלית מרחיקת לכת במטרה ליצור הבדלה בין מסות של אנשים פשוטים שיהיו עבדים לבין אליטות שולטות.
בזכות הנדסה גנטית מתקדמת אנשים יוכלו להאריך את חייהם, לעלות את רמת האינטליגנציה שלהם, מהירות, כוח וחוזק השלד. אליטות יהיו אנשים חזקים וחכמים מאוד, יהיו להם מבצרים טכנולוגיים שאנשים פשוטים לא יכולו להגיע לתוכם ויהיו להם מתקנים לשליטה בתודעה על מנת שאנשים פשוטים לא ירצו לעשות מה שאליטות לא רוצים וירצו לעשות מה שאליטות כן רוצים.
על ידי הקרנות גמה על עשרות אלפי אנשים הם מייצרים אנשים חלשים מבחינה גנטית ומקצרים את חייהם, כאשר לעצמם הם מפתחים שיטות להאריך את החיים.
למעשה הם עובדים על יצירת גזע עליון שולט של אליטות נבחרים שלאנשים פשוטים וחלשים לא יהיו כלים למרוד בהם ולנצח אותם.
אליטות הגלובליזציה משחקים באלוהים, הם מבטיחים לעצמם מקומות שליטה וחיים ארוכים בעתיד ובונים לעצמם כלים לשלוט במסות של אנשים תמימים. התשתית הזאת נוצרת כבר כיום.
אנשים שמסוגלים להבין את זה - משמידים אותם.

זה פשיזים מדורני, אליטות למדו ממלחמת העולם השנייה והבינו למה אנשים שחשבו שהם גזע עליון הפסידו: הסיבה שהם לא באמת היו גזע עליון כי לא היו חזקים או חכמים יותר מאנשים הרגילים. זה בדיוק הדבר שגלובליסטים עובדים אליו על מנת לתקן: מצד אחת מחלישים את הכלל ומצד השני מחזקים את עצמם.

Citizens extermination program is part of long running global program to create difference between mass of people who will be slaves and ruling elites.
With help of genetic design and scientific researches people will be able to prolong their life, to rise IQ levels, increase their speed, power and skeletal strength. Elites will be very strong and smart people, they will have well protected technological sanctuaries that normal people could not reach these places. They will have mind control systems to make sure that mass of regular people will do whatever they want and will not do whatever they don't want.
Mass irradiation of tens thousands innocent regular people makes us weak and ill, shortens our lives, elites are doing it when at the same time prolonging their lives.
Actually they are working to create superior human race from chosen people while all other mass will be under race of people that will be controlled by elites, this under race will not be smart enough or strong enough to take over elites.
Globalist elites are playing god, they are ensuring for themselves bright future of ruling this world and creating mass of slaves. All this infrastructure created today.
People that understand this are being exterminated.

This is modern fascism, elites learned from WWII and understood why people who thought they are superior race lost: they lost because they were not real superior race, they were not stronger or quicker than regular people. This is exactly what globalists are working to fix.

יום רביעי, 13 בפברואר 2013

תולעת המוות - Death worm

בימים האחרונים תקפו את ההורים שלי פעמים רבות על ידי מתקן קרינה ניטרונים ועשרות פעמים במתקן קרינה גמא את כל בני משפחתי.

ישנם מחקרים מדעיים שמראים קשר בין אורך חיים והורמונים. למשל הורמון אוקסיטצין הוא הורמון של מוסר גבוה ודאגה לזולט. אנשים בעלי הורמון זה ברמות גבוהות חיים יותר שנים וחיים בריאים יותר. אנשים אנטי סוציאליים בעלי כמות קטנה יותר של הורמון הזה חיים פחות זמן.
רמת הורמון זה גבוהה מעידה על אנשים שחיים בחברה מצליחה. מחקרים נאורו כלכליים מראים שיש קשר בין הורמון אוקסיטצין לבין שגשוג כלכלי, בחברה בריאה הורמון הזה גבוה.

אנשים אנטי סוציאליים שמתעסקים בעינויים ורצח שותלים בתוך עצמם תולעת המוות שתאכול אותם מבפנים. כלומר כל מי ששותף בתוכנית השמדת האזרחים לא רק רוצחים את הקורבנות אלא גם את עצמם ואת המשפחות שלהם וגם את החברה והמדינה שלנו במלואה אפילו מבלי שהוא מודע לכך.
שירותים החשאיים שמתעסקים בהשמדת האזרחים משכנעים את חברי האירגון שהם עוסקים במלאכה טובה, מצדיקים את עצמם מבחינה אידיאולוגית. בפועל זו רמאות עצמית, אנשים שמתעסקים בזה יודעים ברמת התת מודע שלהם שמה שהם עושים זה רשע. זה פוגע באיזון ההורמונלי שלהם והם מקצרים את חייהם וזה לפני הנזקים שהם צוברים ממתקני קרינה שהם משתמשים, הרי קרינה מסוגים האלו בתנאים האלו לא ניתן למסך.
אם לא לעצור את התופעה המדינה שלנו לא תשרוד.

Last few days perpetrators attacked my parents multiple time with neutron radiation device additionally to tens of gamma attacks.

There are scientific researches that showing connection between long life and hormones. For example oxytocin is hormone of high morality and concern for others. People who have large amount of this hormone live longer and healthier life. Anti social people have much less of this hormone and live less.
High levels of this hormone meaning that these people living in a successful society.
Scientific researches of neuro economy showing that there is connection between economic success of the country and levels of oxytocin, in healthy and successful society people have high level of this hormone.

Anti social people who are torturing and murdering other people are implanting death worm into themselves, this worm will eat them from inside. Therefore people who are participating in citizens extermination program are murdering not only their victims but also themselves and their own families even without understanding this.
Secret services that are exterminating citizens probably convince their members that they are doing it for good and justify ideologically themselves. However they understand at least on level of subconscious that they are doing evil and all self fooling actually does not work. It harms their hormonal balance and they are shortening their own lives and it is before health damage caused by radiation equipment they operate, as it is clear that it is impossible completely to mask rays to unwanted directions.
If we will not stop this phenomenon our country will not survive.

יום שני, 11 בפברואר 2013

קורבנות של הדמוקרטייה - Victims of the democracy

מידי יום תוקפים אותנו 10 פעמים עם מתקן קרינה גמא, בימים האחרונים בנוסף לזה תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בכל תקיפה בבית אנחנו שומעים צעדים והזזות של עצמים כבדים מדירת שכנים החשודים.

כאשר מציידים פושעים אכזריים בנשק קרינה ונותנים להם חסינות על מנת שאלה יפעילו את המתקנים ללא הפרעה נגד המטרות קורים כמה דברים:
מפעילי ציוד קרינה משתמשים במתקנים לא רק נגד המטרות שנקבעו על ידי ההנהלה שלהם, אלא גם נגד כל מי שהם רוצים, כולל אנשים תמימים, ילדים ותינוקות. אנשים תמימים האלה הם קורבנות חסרי ישע מכיוון שתלונות שלהם אינן מגיעות לשום מקום, הרי לרשויות לא כדאי שנושאים כאלה יצופו בתקשורת, זה מקלקל את התדמית הדמוקרטית של המדינה. נושאים כאלה מושתקים ואנשים תמימים הופכים לקורבנות, רוצחים אותם על ידי עינויים בלתי אנושיים ומי שעושה את זה לא חושש להתפס כי תדמית דמוקרטית יקרה יותר לשלטון מאשר צדק וחיי אזרחים תמימים.

Every day we are being attacked 10 times with gamma radiation device, last few days additionally we are attacked with neutron radiation device. On each attack committed at our home we hear footsteps and movements of heavy objects from the suspected apartment.

When cruel criminals equipped with radiation devices following things are happening:
they receiving la immunity so they could work with these devices without interference and additionally to designated targets using these devices against innocent people, including children and even babies. Innocent people becoming helpless targets and their complains are not giving any effect - all this is silenced in authorities. Authorities don't want that such stories will go to press and media, it harms to the democratic image of our country. Innocent people are tortured to the death and people who are committing these crimes doing it without a fear the be caught by law authorities. Government has no problem to sacrifice innocent people to save the democratic image of the country.

יום חמישי, 7 בפברואר 2013

מתקן קרינה ניטרונים נמצא אצל שכנים החשודים - Neutron radiation device is in hands of suspected neighbors

בלילה האחרון שכנים החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים ואותי תקפו 4 פעמים עם מתקן קרינה גמא. במהלך היום הם תקפו בפעם נוספת את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Last night suspected neighbors attacked my parents with neutron radiation device, also they attacked me 4 times with gamma radiation device. During the day another neutron attack committed against my parents.


יום שלישי, 5 בפברואר 2013

ויויסקצייה של קורבן חסר ישע - vivisection of helpless victim

בלילה האחרון עינו וודו מניאקים את אבא שלי באכזריות קיצונית באופן יוצא דופן, הם בישלו לו איברים ברמות שאפשר להגיד ביצעו ויויסקצייה (ניתוח ללא הרדמה של קורבן בעודו חיי כמו שעשו פשיסטים במחנות ההשמדה).
כמובן תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן גמא מחוץ לבית ברכב.
Last night voodoo maniacs tortured my father with exceptionally extreme cruelty, they cooked his internal organs in way that is actually vivisection (surgery of victim when he is awake without anesthesia like fascists did in extermination camps).
Of course my parents were attacked with gamma radiation device outside of our home in car.

יום שני, 4 בפברואר 2013

תקיפות אכזריות בלתי פוסקות - Non stopping cruel attacks

בלילה האחרון עינו באכזריות את בני משפחתי - בישלו לנו ראש ואיברים הפנימיים. לפני זמן תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Last night all members of my family were tortured with extreme cruelty - perpetrators cooked internal organs and head. Short time ago my father attacked with neutron radiation device.

יום ראשון, 3 בפברואר 2013

תוכנית השמדה פשיסטית - Fascistic extermination plan

אני הכנתי את הטקסט למטה אתמול למקרה שיענו אותנו כדי שיהיה לי מה לפרסם בתמורה לזה.
בלילה האחרון וודוו מניאקים עינו את כל בני משפחתינו במשך שעות רבות עד שבעצמם לא התעייפו. הם בישלו לי ראש ואיברים הפנימיים, בנוסף לזה היה צפצוף חזק מאוד ממתקן אינפרה סאונד שהם הפעילו באופן קבוע במשך כל הלילה. מעבר לכך שמדובר על עינויי אכזרי מאוד, מטרת העינויי הזה היא להתיש אותי על מנת שאני יהרג בתאונת דרכים. את אבא ניסו לרצוח בנוסף לשיטות המוזכרות מעלה על ידי שיבוש קצב הלב.
בדירת החשודים פעל בחור, לאחרונה כאשר שכנים החשודים לא יכולים לענות אותנו בלילה מגעים מפעילי ציוד קרינה אחרים, ככל הניראה זה בחור מתגבורת שהם קיבלו מדירה סמוכה.

כלכלנים אומרים על איכות חיים שעולה ואיתה גם גיל אליו מגעים אנשים. חלקם מודאגים שבעקבות כך תיהיה עלייה חדשה בכמות האנשים על הכוכב. אפילו בכתבה אחת העלו אפשרות של הרדמה מרצון.
כאן תוכנית ה"הרדמה" כבר מיושמת, אבל לא מרצון אלא מכפייה ועושים את זה לא על ידי שיטות יחסית הומניות ונטולות כאב, אלא שיטות פשיסטיות האכזריות ביותר שגוררות את הקורבן אל תוך המוות בסבל וכאב רב.
הם משתמשים בשיטות האלו על כל אזרחים בלתי רצויים, כל אחד עלול להפוך לאזרח בלתי רצויי אם דעותיו הפוליטיות אינן מתאימות לשלטון, אם הפכתם להיות חולים או זקנים במיוחד את אתם עניים. אפילו תינוקות שלא נולדו נכללים בתוכנית. אנשים נרצחים על ידי עינויים בכל טווח הגילאים.

I prepared the text below yesterday for case if we will be tortured at night so we will have material for publishing. Last night voodoo maniacs tortured all my family until they got tired.
They cooked head and internal organs, used infra sonic device that causes ringing in ears all the night. Additionally to the fact that it is extremely cruel torture they used these methods to murder me by exhaustion, they want me to get killed in traffic accident on the drive. Also they attempted to murder my father using hearth rate disruption device.
In suspected apartment all the night worked guy, probably suspected guy from reinforcement from adjacent apartment.
Economists are talking about rising quality of life which makes people to live longer. Some of them worry that it will cause population increase on  earth. In one topic some of them even stated thoughts about euthanasia from will. Here plan of "euthanasia" already executed, however not from will but from coercion and they are doing it not with relatively humanistic painless method but fascistic methods by tortures.
They execute these methods on all unwanted citizens, every one can become unwanted if his political opinions are not matching government, ill and old people of course added to the list, especially poor. Even unborn babies are included in this. people are killed by tortures in all ages range.

יום שבת, 2 בפברואר 2013

מפה פוליטית ותחלואה בסרטן - Political map and cancer disease rate

בלילה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. מעניין למה וודו מניאקים משתמשים בשיטה הזאת? האם הם עושים את זה מתוך יוזמה אישית שהם נהנים לרצוח בשיטה הזאת או יש להם יועצים רפואיים שבאופן גורף לפי גיל קובעים שכל הקשישים אמורים למות בגלל סיבות לב. אבא שלי רופא ומבין היטב את הסימפטומים ויש גם ראיות מתי בדיוק זה קורה. אבל מי שמשתמש בשיטה הזאת של שיבוש קצב הלב לא מספיק משקיע מאמצים כדי להבין את זה.
בנוסף לכל וודו מניאקים בלילות מפעילים מתקן שגורם לצפצוף חזק באוזניים, ככל הנראה זה מתקן אינפרה סאונד שפוגע בעצב השמיעה.
אחרי הבחירות כאשר התמונה הפוליטית לא השתנתה סוכנים סדיסטים התחילו סיבוב חדש של שימוש כל ארסנל מתקני קרינה נגדינו. מתקנים רבים מסוג הזה נועדו לענות ולרצוח, מתקנים אחרים נועדו לרצוח לטווח ארוך יותר על ידי מחלות רצחניות.
כמו כן בארצינו לאחרונה יש באמצעי התקשורת הרשמיים ניסיונות בכל מיני כתבות להסביר בכל מיני דרכים בלתי הגיוניות סטטיסטיקה למה שכבות מסויימות של אוכלוסיה בעליה של תחלואת הסרטן. יש גם ניסיונות לזייף ולטשטש סטטיסטיקה. אבל בינתיים אתם יכולים ליראות את הסטטיסטיקה באתר של אירגון הבריאות העולמי.
Last night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device. Interesting what is the reason voodoo maniacs are using this method? Are they doing it from their own initiative because they like to murder people this way of medical consultants from secret services advised them to use this method because it seems logical for them that all elderly shall die because of hearth issues. However my father is medical doctor and understands very well what causes these symptoms and we have an evidence for this.
However people that are using these methods did not invest enough study to understand this.
Also, voodoo maniacs every night using infra sonic device that damages hearing nerve and causes ringing in ears.
After elections when political map did not change perpetrators started new iteration of attacks using all radiation devices arsenal, many of these devices intended for torture and murder, other for longer run death from deadly diseases.
Also lately I see many topics in official sources that try to explain in non reasonable ways statistics regarding cancer diseases of certain groups and also there are attempts to forge statistics so it will not drag unwanted attention. However meanwhile you can see statistics from world health organization regarding cancer diseases.

יום שישי, 1 בפברואר 2013

ייצור המוני של מתקני קרינה וגילויי שלהם - Mass production of radiation equipment and detection

בעבר, כאשר תוכנית השמדת האזרחים הייתה עוד בשלבי הבדיקה לא היה מספיק מתקני קרינה לכל מפעילי ציוד קרינה, לכן ציוד הזה טייל הרבה בין דירות שמשמשות בתור מחנה תקיפה ורכבים מיוחדים שמצויידים במתקני קרינה.
מכיוון שבעיני השלטון תוכנית הזאת הוכיחה את היעילות שלה הזרימו הרבה יותר תקציבים, זה כולל לא רק גיוס רחב של מפעילי ציוד קרינה חדשים, אלא גם ייצור המוני של מתקני קרינה כדי שיספיק לכל המפעילים.

מתקני קרינה שנמצאים בשימוש נגד האזרחים הם כלי נשק ברמה צבאית לרצח המוני, סוג זה של נשק גרעיני ניתן לגילויי רק עלידי מכשירי מדידה ברמה צבאית או מדעית, מכשירי מדידה שמיועדים לצרכי שלום לא מסוגלים למדוד את תקיפות הקרינה האלו.

היום תקפו אותנו 12 פעם על ידי מתקן גמא ועל ידי כך מאלצים אותנו לחשוף עוד אמת אודות תוכנית השמדת האזרחים.

In the past when citizens extermination program was on pilot stage they did not have enough radiation devices for all perpetrators, these devices traveled from one apartment to another or from one attack vehicle to another.
This program showed great success in eyes of the government, therefore more budget went for this purpose which allowed mass production of radiation devices and reqruitment of fresh radiation equipment operators.

Nuclear radiation devices that are used for mass murder off citizens are military grade and only military grade detection instruments are able to detect this radiation, instruments used for peaceful applications usually cannot detect this radiation.

Today we were been attacked 12 times with gamma radiation device, in this way they are forcing us to reveal more about citizens extermination program.