נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 30 באוקטובר 2012

תקיפות מחוץ לבית - Attacks outside of our home

שכנים וודו מניאקים מתגעגעים לרשומות שלי בבלוג ומכיוון שלא פרסמתי מספר ימים הם מאוד החריפות את התקיפות. שכנים החשודים באכזריות עינו בלילה האחרון את אבא שלי, תקפו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גאמא/נאוטרונים את ההורים שלי בלילה וביממה האחרונה שעוד לא נגמרה תקפו אותנו 12 פעמים.

אתמול תקפו על ידי מתקן קרינה גאמא/נאוטרונים את ההורים שלי 3 פעמים מחוץ לבית. פעם הראשונה תקיפה נעשתה מרכב חולף שאחרי התקיפה הסתלק ולצורך זה ביצע פרסה במקום אסור.
שני פעמים הבאות נעשו מרכב מסחרי קל, אחרי התקיפה השנייה הוא הסתלק מהמקום.
Voodoo maniacs neighbors are missing my blog posts and because I didn't post for couple days they are punishing my family with cruel attacks. Suspected neighbors tortured my father all last night, attacked my parents at night 4 times with neutron/gamma radiation device, during last 24 hours period that not ended yet they committed 11 attacks against us.

Yesterday my parents were attacked with neutron/gamma radiation device outside of our home 3 times. First attack committed from passing vehicle that after attack ran away and performed U turn in prohibited place to escape lens of our camera, next two attacks committed near shopping center from light commercial vehicle that ran away after the second attack.יום שבת, 27 באוקטובר 2012

חששות לקראת הלילה - Concerns for the night

גם בלילה הקודם שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב ועינו אותו באכזריות על ידי בישול ראש. מתקרב עוד לילה, לאנשים רגילים לילה זה בדרך כלל זמן לנוח ושלווה. אצלינו אנחנו לא יודעים למה לצפות בכל לילה והאם בכלל נתעורר בבוקר למחורת.
מול העיניים שלי שירותים החשאיים מוצאים להורג את ההורים שלי. לא עשינו להם כלום, אנחנו חיים בשקט, לא פעילים פוליטיים ולא קשורים לאף אירגון מכל סוג שהוא ואותנו בכל זאת משמידים. מפחיד לחשוב באיזו אכזריות משמידים פעילים פוליטיים או אנשים שיותר מפרעים לשירותים החשאיים.
List night suspected neighbors attempted to murder my father as well, they used hearth rate disruption device and cooked his head with extreme cruelty. One more night is coming closer, for normal people night is time for rest and piece. We don't know what to expect from the coming night or even if we will wake up alive.
Against my eyes secret services are executing my parents. We did nothing to them, we live quiet life, we are not political activists and not connected to any sort of organization.
Scary even to think how they will exterminate political activists or people we are more disturbing to secret services.

יום חמישי, 25 באוקטובר 2012

סימן לתחילת העינויים - Sign that torture begins

שכנים החשודים ישנים בערב - מתקוננים לתורנות עינויי לילה. הם כבר התעוררו וכמובן מה שסימל את זה תקיפת נאוטרונים/גאמא. כל פעם שאנחנו הולכים לישון, אנחנו שומעים אותם מעל המיטות שלנו מזיזים דברים כבדים, שומעים את הצעדים שלהם ואז מתחילות תקיפות ועינויים.
Suspected neighbors sleeping at evening - preparing themselves for night tortures. They waked up already and of course the sign for it neutron/gamma radiation attack. Every time when we go to sleep, we hear them above our beds, they move heavy objects and then we hear their footsteps, tortures and attacks beginning then.

רדיפות ומלכודות - Track and trap

גם בלילה האחרון וודו מניאקים ניסו לרצוח את אבא שלי בכל האמצעים האפשריים, כולל שיבוש קצב הלב, בישום איברים הפנימיים ועוד.
כמו כן תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה גאמא/נאוטרונים מחוץ לבית מרכב מזדה כסוף. הרכב היגיע למקום בו היו הורים שלי, היה אפשר ליראות שהנהג זיהה את ההורים שלי למרות שהם לא מכירים אותו, הוא דיבר בטלפון עם הממונים שלו ואז תקף פעם אחר פעם. אחרי שתי תקיפות הוא הסתלק מהמקום.
אחת משכנות החשודות הכינה לי מלכודת הבוקר, היא שפכה מים עם סבון על המדרגות כאשר בתוכנית שלה היה לגרום לי להחליק וליפול. פעם היא הצליחה לעשות את זה עם אמא שלי. היא ידעה מתי אני יוצא מהבית ותכננה את המלכודת בדיוק לזמן הזה.
Last night voodoo maniacs attempted to murder my father using all possible methods, including hearth rate disruption, cooking internal organs and more.
Also today my parents were attacked with neutron/gamma radiation outside of our home from silver Mazda. Car arrived to place where my parents were been, they saw that driver recognized them and then he called to his superior. Then he attacked my parents twice and right after drove to other place.
One of suspected neighbors prepared for me trap this morning, she put water with soap on the stairs what according to her plan should cause me slip and fall. She already did it to my mother that felt down because of the trap. She knew when I was about to exit the apartment and prepared the trap exactly at that time.

יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

משטר טרור - Terror regime

שירותים החשאיים ביחד עם שכנים החשודים (משפחת וודו מניאקים) באופן חסר תקדים הגבירו את התקיפה על משפחתי. משמידים אותנו באופן גלויי, דברים כאלה ניתן לימצוא רק במשטרים טוטאליטאריים הכי אכזריים שכל העולם נלחם איתם, למעשה מדובר על משטר טרור.
אז איזה משטר אצלינו כאן בארץ שמרשה לשירותים החשאיים לפעול בצורה כזאת נגד אזרחים תמימים?
בלילה האחרון הם ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב ובישלו לו את הראש. זה בנוסף לתקיפות גאמא/נאוטרונים מרובות המתועדות אצלינו.
Secret services with suspected neighbors (voodoo maniacs family) unprecedentedly increased attacks against members of our family. They are exterminating us overtly, such things you can find only in most cruel totalitarian regimes that all world fighting with them, it is actually terror regime. So what regime do we have in our country that allow secret services to act like that against its own innocent citizens?
Last night they attempted to murder my father with hearth rate disruption and cooked his head. It was additionally to multiple neutron/gamma attacks that are documented.

יום שלישי, 23 באוקטובר 2012

שירותים החשאיים הפכו לאירגון טרור - Secret services became terrorist organization

שירותים החשאיים משקעים מאמצים ומשאבים רבים בתוכנית השמדת האזרחים. אמצעים ומשאבים האלו היו יכולים להיות מושקעים ללוחמה בטרור ולכידת פושעים מסוכנים.
במקום זאת הם מגייסים פושעים מסוכנים תמורת חסינות מפני רשויות החוק, מציידים אותם במכשירי קרינה ומספקים להם בתור מטרות אזרחים תמימים ואלה מענים אותם למוות.
פעילות רצח אזרחים הזאת למעשה טרור, כלומר שירותים החשאיים שפועלים בצורה כזאת הפכו לאירגון טרור ופושעים הפכו לטרוריסטים. הפעילות הזאת מזמן לא חשאית, אלא על ידי כוח נמנעת הפצת מידע הזה במקורות תקשורת רשמיים.
Secret services investing many efforts and resources for citizens extermination program. These resources could be invested for stopping terrorism and catching dangerous criminals.
instead of that they are recruiting dangerous criminals, giving them radiation devices, providing innocent citizens targets and criminals are torturing them to the death, they do so for immunity from law and order system.
Citizens extermination activity is terrorism, secret services that using these methods became terror organization. This activity is not covert anymore, only with force secret services are able to keep it from official press.

הם רוצים לרצוח אותי - They want to murder me

גם הלילה שכנים וודו מניאקים עינו אותי על ידי מניעת שינה. משמעות של לא לתת לי לישון היא טריגר המוות, כלומר למעשה ניסיון לרצוח אותי. שירותים החשאיים השקיעו הרבה משאבים בפיתוח מתקני קרינה מסוגים שלא ניתן לגלות, הראיות הייחודיות שאני נותן בבלוג פוגעות קשה בחשאיות של הפעילות שלהם, אז במקום להפסיק את הפעילות הם רוצים לרצוח את מי שחושף את זה לציבור. אך למעשה האמת כבר נחשפה לכן הפעילות שלהם כבר אינה סודית, הבלוד כולל יותר ממספיק ראיות ועדויות לכך. זה אומר שרצח משפחתי היא פעילות ענישה. הם גזרו עלינו מוות בעינויים על כך שלא היינו מוכנים למות בשקט כפי שהם היו מצפים. כמו בלילה הקודם חצי לילה השכנים עינו אותי ואחרי זה עברו לענות את אבא שלי.
This night also voodoo maniacs neighbors tortured me with sleep deprivation. The meaning of sleep deprivation for me is death trigger, therefore they attempted to murder me. Secret services spent a lot of resources in developing undetectable radiation devices, unique evidence that I provide in the blog damages their citizen extermination program so instead of stopping it they prefer to murder people who are revealing it to the public. However it is already revealed so their operation is not secret anymore and blog contains more than enough evidence and testimony for their activity. It means that murdering of our family is punishment, they are sentenced us to death in tortures for the fact that we were not ready to die silently as they expected.
Like on the previous night neighbors tortured half night me and them switched to torture my father.

יום שני, 22 באוקטובר 2012

ראיות קרינה מסוג חדש - new sort of evidence for radiationהיום שכנים החשודים הופתעו מאוד כאשר אזעקה על קרינה חריגה נשמעה ממכשיר מסוג אחר מזה שהם רגילים אליו.
הם ניסו לתקוף אותנו בקרינה רדיואקטיבית עוצמתית לפרק זמן קצר מאוד בתקווה שמכשירי המדידה שלנו לא יוכלו להגיב. אך מכשיר בעל תגובה מהירה ביותר תפס אותם על חם.

במשך זמן רב בבלוג אני מספק ראיות על תקיפות קרינה רדיואקטיבית/נאוטרונים ממכשיר מדגם מסויים. אנשים סקפטיים עלולים לחשוב שזה כתוצאה מתקלה ממכשיר או אופן פעולה שלו. היום התיאורה של סקפטיות התנפצה על ידי מכשיר מקצועי מדגם אחר ויצרן אחר וכמובן המכשיר בעל תעודת כיול בתוקף.

מכשיר התריע על מנת קרינה חריגה של 1 מיקרו סיוורט (100 מיקרו רנטגן) שהצטבר בפרק זמן של כמה שניות. כדי להבין את משמעות הדבר, על מנת לגרום למנת קרינה של 100 מיקרו רנטגן יש להשתמש במקור קרינה 100 מיקרו רנטגן במשך שעה. כאן מנה כזאת הצטברה במכה תוך מספר שניות.
לשכנים החשודים יש מתקן קרינה גאמא רק עוצמה שמסוגל לרצוח בן אדם תוך פרק זמן קצר.
חשוב לציין שבפיתוח של השירותים החשאיים נמצא ציוד קרינה שמסוגל לחולל מכות קרינה במינון גבוה, המטרה מקסימום נזק בריאותי ועל מנת שלא יהיה ניתן על ידי מרבית המכשירים לגלות אותו.

כמו כן השכנים העבירו ציוד כלשהו דרך כניסה של הבית, על מנת שלא נוכל לתעד זאת על ידי פולס אלקטרומגנטי הם שיתקו את מערכת מצלמה במעגל סגור וגרמו להפסקת חשמל קצרה. מערכת במעגל סגור מגובה על ידי אל פסק שבמקרה של הפסקת חשמל מאפשר למכשיר ליפעול במשך זמן רב.

Today suspected neighbors were very surprised when they heard radiation rates alarm from device that they were not used to.
They attempted attack us with powerful ionizing radiation device that can irradiate severe doses in very short times. Attack was short as they had hope that we will never capture it. However we caught them hot.

For very long time I show evidence in the blog from one sort of radiation dosimeter, skeptic people may think that it is glitch of specific equipment, however today these theory crushed when we provided evidence from other sort of radiation dosimeter, it is manufactured by other company and of course it has calibration certificate like all devices that we use.

Dosimeter alarmed radiation rates that exceeding normal, dose that accumulated during that short radiation event is 1 micro Sievert (100 micro Roentgen). To accumulate 100 micro Roentgen need to use radiation source of 100 micro Roentgen for an hour, however they have radiation source that can accumulate such doses in very short time.
Suspected neighbors have powerful Gamma radiation source that is able to murder a victim in short time.
Important to understand that secret services developing radiation sources that are able to produce radiation strikes with high dosages in short time, the goal to be virtually undetectable by regular radiation meters while making severe health damage.

Also, suspected neighbors transported some equipment via house entrance, for that time they disabled my CCTV with electromagnetic shock that caused electrical cut down for some time. My CCTV is backed up with UPS that supplies electricity for long time when electrical current goes off in normal condition.

עינויי לילה אכזריים - Cruel night tortures

שכנים החשודים וודו מניאקים עינו בלילה האחרון אותי על ידי מניעת שינה במשך חצי לילה, הם השתמשו במתקן שגורם לויברצייה וכיוונו אותו על הראש ורגליים. כמו כן הם השתמשו במתקן שמחזיק את הקורבן במצב של סטרס ומעלה דופק הלב. במשך כל הזמן הזה שמעתי צעדים שלהם מעל מקום השינה שלי. מניעת שינה ממני היא טריגר המוות שמטרתו לרצוח אותי. הם עינו אותי בגלל ששירותים החשאיים הוראו להם.
לאחר מיכן במשך חצי השני של הלילה שכנים וודו מניאקים עינו את אבא שלי, הם בישלו לו ראש באכזריות.

כמו כן חברי הקהילה הזאת שגם משתתפים בפעילות עינויים על ידי מתקני קרינה ניסו להוריד לוחית רישוי מרכב חברה בו אני נוהג. במיוחד לצורך זה הם החנו רכב בצורה כזאת כדי שאני לא יוכל להחנות את הרכב במקום בו מצלמת האבטחה שלי רואה.

Suspected neighbors voodoo maniacs tortured me last night, they deprived me from sleep half night. They used device that causes vibration and pointed it to my legs and head. Also they used device that holds victim in stress and increases hearth rate. All this time I heard their footsteps above my sleeping place. Every sleep deprivation torture of me can be considered as death trigger with murder attempt.
They tortured me because secret services ordered them to do it.
After that second half of the night voodoo maniacs neighbors tortured my father with extreme cruelty, they cooked his head.

Also members from that community that also participating in perpetrators activity attempted to remove number plate from company car that I'm driving. They planned this from beginning and parked their car so I could not park the car where my CCTV camera can see it.

יום שבת, 20 באוקטובר 2012

הקרבת משפחה שלמה על מנת לפגוע בנו - Sacraficing a whole family to hurt us

שכנים החשודים תוקפים אותנו פעמים מרובות על ידי מתקני קרינה נאוטרונים. כרגע עובדים ילדי המשפחה בני עשרה שהכשירו אותם בני המשפחה המבוגרים יותר. בכל פעם שהם תוקפים, ישר מרוב שמחה הם מתחילים לרוץ מרוב שמחה. לתקוף אותנו גורם להם להרבה התרגשות.
חשוב לציין שהם תוקפים אותנו כאשר בדירה מתחתינו יש הרבה ילדים קטנים שגם מקבלים מנות קרינה האלו. גוף המתפתח של ילדים הם הכי רגיש לקרינה ונזק הפוטנציאלי הוא הגדול ביותר. כך שעל מנת לתקוף אותנו הם מקריבים משפחה שלמה שגרה מתחתינו.
Suspected neighbors attacking us multiple times with neutron radiation devices. Suspected family children are working now, these teenagers were trained by their adult family members. Every time when they attack we hear like they are running from the happiness. They have very much excitement when they are attacking us.
Important to mention that when they are attacking us there are a lot of children in the apartment bellow us who also getting radiation doses. Growing body of children is most affected by radiation doses, therefore potential health damage is much higher than adults. It means that to attack us suspected neighbors sacrificing a whole family of people who are living bellow us.

יום שישי, 19 באוקטובר 2012

בית כלא האכזרי ביותר בעולם - Most cruel prison in the world

בלילה הקודם שכנים החשודים באכזריות התעללו באבא שלי, ניסו לרצוח אותו ולשים קץ לחייו. הם בישלו לו ראש, איברים הפנימיים, מנעו ממנו שינה ושיבשו קצב הלב.
הם עברו את גבולות של תוכנית השמדת האזרחים ומרוצחים הפכו לטרוריסטים - פעילות שלהם היא טרור גלויי.
הם רוצחים את בני משפחתי מול עיני אוהביהם. בכך שהם עברו את הגבול והפכו להיות טרוריסטים, הם הפכו להיות תופעה שכל העולם נלחם איתה. כל זה נעשה בחסות של השירותים החשאיים שמנהלים את תוכנית השמדת האזרחים. כמו בגואנטנמו גם כאן עינויי העיקרי הוא מניעת שינה, כך הם הפכו את ביתינו לאחד מבתי כלא האכזריים ביותר בעולם. בזכות טכנולוגייה מודרנית והכשרה שעברו מפעילי ציוד ההקרנה כל בית יכול להפוך לבית כלא האכזרי ביותר בעולם, העינויים שעוברים הקורבנות שווי ערך לבית כלא האכזרי ביותר או מחנה ההשמדה.
Previous night suspected neighbors abused my father with extreme cruelty, they attempted to murder him and put end to his life. They cooked his head and internal organs, deprived him from sleep and used hearth rate disruption device. They passed borders of citizens extermination program, from murderers they became terrorists - their activity is overt terrorism.
They are murdering members of my family while other members of my family forced to watch their beloved persons dieing. Therefore they are far beyond the border of terrorism, they became something that all world is fighting against it. All this activity done under cover of secret services that managing citizens extermination program. Like in Guantanamo Bay primary torture is sleep deprivation, they converted our home to most cruel prison in the world. With modern torture technology and training radiation equipment operators can convert every home to most cruel prison in the world where people are tortured like in cruel prison or extermination camp.

יום שבת, 13 באוקטובר 2012

תגבורת לשכנים החשודים - Suspected neighbors got reinforcement

גם בלילה הזה שכנים החשודים באכזריות עינו את אבא שלי ולא אפשרו לו לישון. נמדדו רמות גבוהות מאוד של קרינה מגנטית, בישלו לאבא שלי ראש במשך כל הלילה. חותם העינויים שונה מחותם רגיל, ניראה שהגיע תגבורת לשכנים החשודים. הבחור שחשוד כמומחה להפעלת מתקני שיבוש קצב הלב שוב נמצא בשכונה, בבית שהוא גר בו אשה שגרה בדרה מתחתיו התלוננה שסבלה משיבוש קצב הלב, מיד כאשר עברה מקום הלב חזק לפעולה תקינה. הבחור הזה גר בעיר אחרת אך היגיע לכאן בתור תגבורת על מנת לענות אותנו וקורבנות נוספים.
Last night suspected neighbors tortured my father with extreme cruelty and deprived him from sleep all the night. High rates of magnetic fields were measured and they cooked my father's head all the night. Torture signature was different than usual, it seems that reinforcement arrived to suspected neighbors. Suspected guy that is expert in operating of hearth rate disruption device again in the neighborhood, in house that he came to woman that lives in apartment bellow him complaining about hearth rate disruption and when she changes her location it ceases immediately. This guy living in other city but he came here as reinforcement to torture us and more victims.

יום שישי, 12 באוקטובר 2012

איומים ועינויים - Threats and tortures

שכנים החשודים ניסו במהלך כל הלילה לרצוח את אבא שלי ועינו אותו באכזריות יוצאת דופן. במשך כל הלילה הם החליפו אמצעי רצח ועינויי אחד באחר, כך למשל השתמשו במתקן שיבוש קצב הלב, בישלו לאבא שלי ראש, איברים הפנימיים ורגליים במשך שעות ארוכות. המטרה שלהם הייתה לגמור את חייו של אבא שלי.

הסיבה שהם הגבירו את העינויים, זה בעקבות כך שסוכן שירותים החשאיים יצר איתי קשר ולא הצליח להגיע למה שתכנן. בפניות שלו היו איומים על כך שבלוג שלי עלול להפוך למצבה שלי.

Suspected neighbors all the night tried to murder my father and tortured him with extreme cruelty. All the night they switched one murder method to other, started with hearth rate disruption, cooked his head, internal organs and legs. Their goal was to end my father's life.

The reason why they increased rapidly tortures and murder attempts was agent of secret services who communicated with me and did not reach his goals. We warned me so my blog will not become my tombstone.

יום חמישי, 11 באוקטובר 2012

רכבים מצויידים במתקני קרינה מפטרלים בכל הארץ - vehicles equipped with radiation devices patroling in all our country

היום תקפו את ההורים שלי במרכז מסחרי גדול בפעם השנייה באותו מקום שתקפו לפני מספר ימים ושוב פעם מאותו סוג של רכב חשוד. זה היה רכב מסחרי גדול שבתוכו יכולה להיות יחידה שלמה עם ציוד הקרנה.
הנהג התנהג בצורה משונה, הוא הסתובב בצורה כזאת שאי אפשר יהיה ליראות את פניו על מנת שאבא שלי לא יוכל לצלם אותו. בנוסף לכך תקפו את ההורים שלי בפעם נוספת בזמן הנסיעה. רכב חשוד נסע מאחורי הרכב של הורים שלי ומיד אחרי התקיפה עקף והסתלק מהמקום.
Today my parents were attacked in large super market in same place like couple days ago. Again attack committed from same type of large commercial vehicle that can contain group of radiation equipment operators and the equipment itself. Driver behaved very strange, he turned off and hided his face in very non natural position, so my father could not photograph him. My parents were attacked another time, this time during a drive, suspected vehicle tracked my parent's vehicle until the attack and then ran away.


יום רביעי, 10 באוקטובר 2012

זונדרקומנדו מקומי - Local Sonderkommando

לילה האחרון שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי ניסיון גרימת חנק. כמו כן באכזריות במשך כל הלילה הם בישלו לו את הראש. במהלך היממה האחרונה הם תקפו אותנו 12 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים.

כל הסימנים של התנהגות שכנים החשודים מראים מתודולוגיה ברורה שמטרתה להשמיד אותנו. הם לא יכלו להמציא את זה לבד, אנחנו בטוחים ששירותים החשאיים שתלו אותם על מנת לרצוח את משפחתינו וקורבנות נוספים באיזור (מספר שכנים בקרבת מקום נפטרו מאז עם סיפטומים שיכולו להיות תוצאה של שימוש במתקני קרינה נגדם). הם אפילו לא משתמשים בדירה למיגורים אלא רק תורנים נמצאים שם כל הזמן. פעם האחרונה מתי שהם השתמשו בדירה למיגורים היה כאשר אבא שלי היה בבית חולים בעקבות מנה גדולה של קרינה שקיבל. מיד כאשר חזר הביתה שוב בדירה החשודה חזרו למתכונת הרגילה - תורנים עם ציוד ההקרנה.

Last night suspected neighbors attempted to murder my father trying to cause asphyxia. Also all the night they tortured him with extreme cruelty - cooked his head. Last 24 hours period they attacked us 12 times with neutron radiation device.

All signs show that behavior of suspected neighbors are according to methodology that has clear goal to exterminate us. They couldn't think about it themselves, we are sure that secret services trained them and populated them near us to exterminate our family and other victims nearby (few neighbors died from that time with symptoms that could be caused by radiation equipment). They even are not using their apartment for living,  only perpetrators on duty are there all the time. Last time when I remember they really came to live in that apartment was when my father got to the hospital because of heavy radiation dose. Right after he returned from the hospital they returned to their usual methodology - only perpetrators on duty with their radiation equipment.

כיצד פועל זונדרקומנדו מודרני - How Works Modern Sonderkommando

שירותים החשאיים מרכיבים צוותים של מפעילי ציוד ההקרנה מפושעים אכזריים במיוחד שמוכנים לעשות כל דבר. פושעים האלו עוברים הכשרה של שימוש במתקני קרינה ואז מספקים להם מטרות להשמדה.
הלימודים כוללים את החלק התיאורטי שכולל לימוד של אופן שימוש מתקני קרינה, הסבר על אנטומיה ושיטות עינויים בעזרת המתקנים. לאחן מכן עוברים לשלב הפרקטי בו מפעילי ציוד ההקרנה המתלמדים מענים אסירים בבתי כלא. לאחר מכן הם עוברים הכשרה של פעילו בשטח ושיעורים פרקטיים נעשים בהוסטלים בהם הם מענים למוות קשישים חסרי אונים. מבחן סיום כמובן רצח מוצלח של קורבן.
את הפושעים מאכלסים בשכונות בהם חיים אזרחים בלתי רצויים, מעמידים לרשותם מספר דירות באיזור ואלה מפעילים את המתקנים. לכל איזור יש צוות שמנהל את מפעילי ציוד ההקרנה, אלו הם אנשי קשר איתם מתקשרים מפעילי ציוד ההקרנה, מקבלים ציוד, מטרות ומדווחים להם את התוצאות.
מפעילי ציוד ההקרנה עובדים בדירות בתורנויות על מנת לכסות את מרבית שעות היממה על מנת לענות למוות את הקורבנות. הפעילות כוללת מעקב אחרי הקורבנות בתוך הדירה על ידי מכשירים שמאפשרים ליראות דרך קירות, האזנת סתר ועוד, המטרה לאתר את הקורבן ולהבין את מצבו. זה נותן אינדיקצייה עד כמה מוצלחת הפעילות שלהם. בעזרת מכשירי מעקב וידע של מיקום הרהיטים וקורבנות בדירה הם מכוונים מכשירי קרינה מסוגים שונים. מכשירי קרינה מתחלקים למספר סוגים:
1. מכשירים שנועדו לענות את הקורבן, למנוע משינה, להטיש ובהכך לגרום לטריגר המוות (למשל תאונת דרכים כתוצאה מעייפות).
2. מכשירים שמסוגלים לרצוח מיידית כמו שיבוש קצב הלב וגרימה של חנק (הקורבן פשוט מפסיק לנשות ומת).
3. מתקנים שנועדו לשלוט במצב הרוח של הקורבן ולשבור אותו נפשית, כולל מתקנים שיכולים לשדר קולות אל תוך הראש ולגרום לבן אדם לחשוב שהוא איבד את שפיותו ואפילו לבצע מעשים שונים (יש אנשים שחושבים שכוח על מדבר איתם).
4. מתקנים שפוגעים במערכת החיסונית, בDNA, גורמים לסרטן, מומים לתינוקות, יכולים לגרום גם למוות מיידי על ידי מנת יתר של קרינה. מדובר על מתקני קרינה נאוטרונים וגאמא עוצמתיים.

לרוב מפעילי ציוד ההקרנה משלבים מספר אמצעים על מנת לגרום למקסימום נזק ולהבטיח שהקורבן ימות. לשירותים החשאיים יש יועצים רפואיים שמכינים תוכנית השמדה אישית לקורבנות התאם לתיק הרפואי שלהם.
Secret services assembling teams of radiation equipment operators from extremely cruel criminals who are ready to do anything. These criminals getting training that includes all aspects of radiation equipment usage and then they are getting targets for extermination.
Education divided into theoretical part which includes anatomy, usage and effects of various types of radiation equipment and torture methods using these devices. And then comes the practical part during which criminals exercising radiation equipment usage on prisoners, after that they exercise on murdering helpless elderly people in hostels. The final exam is to murder somebody.
Secret services populating neighborhoods with many targets for extermination with these trained criminals, they are providing them few apartments in strategic places and these criminals operate there radiation devices. Every area has team of managers who are supervising criminals, providing them equipment, directives, targets for extermination and these criminals reporting them their results of work.
Radiation equipment operators (trained criminals) working in apartments on duties and torturing to the death victims. Activity consists of tracing after the victim using various devices, starting with wire tapping, devices that are able to see location of victim thru wall radar and etc, it allows operators to understand condition of the victim and target radiation devices precisely. Radiation devices are divided into few categories:
1. Torture devices causing sleep deprivation, exhausting the victim and creating death triggers (for example: victim can be killed in traffic accident because of fatigue).
2. Devices that can murder instantly: hearth rate disruption, asphyxia (victim can cease breathing) and etc.
3. Devices that can control mood of the victim and break him mentally, including devices that transmit voices into the brain, victim can think he lost his mind and it even can make him do things (there are people that believe it is god talking with them).
4. Devices that break the DNA, causing cancer, babies born defects, degrade immunity system and can kill instantly from radiation dose over dosage. These devices are neutron radiation sources and powerful gamma radiation sources.

Usually radiation equipment operators combine all methods to ensure that something of these will work to murder the victim. Secret services have medical consultants that for every victim making torture and murder plan based on his medical file.

יום שני, 8 באוקטובר 2012

בני ערובה - Hostages

בלילה האחרון שכנים החשודים עינו באכזריות את שני ההורים שלי, הם השתמשו במתקן שיבוש קצב הלב, בישלו לאבא שלי את הראש ועוד. המטרה שלהם הייתה לייצר טריגר המוות על מנת לפגוע בגוף החולה של ההורים שלי על מנת בהזדמנות שהם ירצו לרצוח אותם - זו שיטה בה הם רוצחים אנשים.
הם מחזיקים כמו טרוריסטים את בני משפחתי כבני ערובה ונוקמים מצד אחד באכזריות על מה שאני כותב בבלוג ומצד השני אם אני לא כותב ממשיכים לרצוח אותנו.
שירותים החשאיים סיפקו להם הכשרה, מתקנים ומטרות להשמדה והפכו אותם לסדיסטים מניאקליים שלא יכולים לחיות מבלי לענות אנשים תמימים. אין לילה שהם לפחות באמצעי כלשהו לא מענים מישהו מבני משפחתי.
Last night suspected neighbors tortured my both parents with extreme cruelty, they used hearth rate disruption device and also cooked my father's head. The goal was to create death trigger to make harm to ill body of my parents so when they will want they could complete their job and end my parent's life - this is the method they are using to murder people.
They hold my family like terrorists holding hostages and revenging us cruel for blog posts, from the other side when we don't post they are continuing to murder us.
Secret services supplied them training, devices and targets for extermination and made them to be maniacal sadists who cannot live without torturing innocent people. There is no night when they are not torturing somebody from my family.

יום ראשון, 7 באוקטובר 2012

כל משפחת החשודים משתתפים ברצח משפחתי - All suspected family participating in murdering our faily

כמו שהיה צפוי בחג ובסוף שסוע כאשר שכנים החשודים חוזרים לדירה שלהם העינויים וכמות תקיפות מתרבים. הם כל פעם מחדש מוכיחים כי הם אלו שתוקפים ורוצחים אותנו.
למה מומחי עינויים מגעים בעיקר בסופי שבוע וחגים? בגלל שהם עובדים בערים אחרות, מענים אזרחים תמימים בדירות אחרות, בבתי כלא ועוד. רובם גם גרים במקום אחר ובאים לכאן רק לבצע תורנות סופי שבוע וחגים ומבאים גם קולגות שמתמחים בסוגי עינויים וכלי רצח נוספים.
כך בשתי יממות האחרונות כמות תקיפות ואכזריות היו קיצוניים, כל יממה הם תוקפים אותנו מעל 10 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים.
אז מי מענה אותנו בשבוע העבודה? משפחת שכנים החשודים גדולה מאוד, ביום אחרי שעות בין הספר באים בני עשרה שקיבלו הכשרה להפעיל את המתקנים ובלילה עוד מישהו מהמשפחה.
As expected in holidays and end of week suspected neighbors returning to their apartment and number of attacks increasing rapidly.
Why torture experts come mostly on end of week and holiday? Because they are working in other cities, torturing and murdering people in prisons and their apartments. Most of them live elsewhere and come here only for tortures duty on holidays and end of weeks, also they bring their colleagues who specializing on other sorts of torture and murder device.
On two last 24 hour period tortures were extreme, more than 10 neutron attacks every period.
So who is torturing us during work week? Suspected neighbors are very large family, on day time after school teenagers who got training from adult members how to use radiation devices from that family and on night time somebody else from that family who comes to the torture duty.

יום שישי, 5 באוקטובר 2012

שינאה עיוורת - Blind hatred

ליד מרכז מסחרי שתקפו בו את אבא שלי אתמול על ידי מתקן קרינה נאוטרונים (ראוי לציין שתקפו את אבא שלי ממש מול מרכז מסחרי וקרינת נאוטרונים נכנסה לתוך החנות ואנשים שבפנים קיבלו מנת קרינה כולל נשים בהיריון), אבא שלי גילה מעשה ונדליזים שנעשה לרכבו (אבא שלי נכה והרכב שלו ישן כי אינו יכול להרשות לעצמו רכב חדש). נוספה שריטה עמוקה על פח הרכב. מדובר על רכב של נכה שחונה בחנייה של נכים ומישהו היה מספיק מרושע ואכזרי כדי לפגוע ברכב הזה שמשמש את אבא שלי בתור רגליים.
מי שעשה את השריטה הזאת עיוור מרוב השינאה ואכזריות שלו, כועס על כך שלמרות כל העינויים שלו אבא שלי אדם חולה נכה עדיין חיי. לא נישארה אנושיות באנשים שמענים אנשים חסרי ישע.
מצורף סרטון של תקיפת קרינת נאוטרונים ליד מרכז מסחרי. אפשר ליראות שמדובר על קרן ממוקדת שפוגעת בקורבן אבל לא במכשיר מדידת קרינה נוסף שנמצא ליד. עוצמת חדירה של קרינת נאוטרונים חזקה מאוד, לכן היא המשיכה את דרכה לתוך הסופר מרקט איפה אנשים קיבלו מנות קרינה בלתי מבוקרות.
Near shopping center where my father was attacked with neutron radiation device my father found new deep scratch in his cars bodywork (important to mention that when they attacked my father he parked near the shop and radiation entered to the shop so people inside got radiation doses, including pregnant women). This vandalism act against his car which serves as legs for disabled person (this car is quite old because my father disabled person cannot afford a new car) done on parking place dedicated for disabled persons, somebody was evil and cruel enough to do it to disabled person.
The person who scratched the car is blind from all his hatred, he is angry that despite all his murder attempts and tortures my father sick disabled person is still alive. There is no humanity in those who are able to torture helpless people.
 Movie is attacked where you can see that neutron radiation attack, beam is focused to the victim while other radiation meter nearby does not reacts. Penetration power of neutron beam is very powerful, therefore it continued its way to the supermarket where people got uncontrolled doses.

שירותים החשאיים אומרים תודה - Secret services say thanks

שכנים החשודים עינו את אבא שלי בלילה האחרון, הם בישלו לו רגליים וניסו מספר פעמים לרצוח על ידי שיבוש קצב הלב. הם תקפו אותי 4 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים ופעם אחת את ההורים שלי.
ככל הניראה מאוד נמצא בעיני שירותים החשאיים מה שפרסמתי אתמול, במיוחד הפטנטים על מתקנים שהם משתמשים ודימיון בין הסיפטומים שלנו לסימפטומים שפורסמו בעיתונות לעיתונאית ידועה.
מצורפות תמונות של תקיפות קרינה נאוטרונים, כך זה ניראה מידי יום בתקיפות הליליות.
על ידי עינויים שירותים החשאיים למעשה מתקשרים אותנו כי אנחנו רואים בעינויים וניסיונות רצח האלו בקשה להמשיך לחשוף את האמת לכל העולם הרי הם יודעים שאנחנו מפרסמים רק בעבור תקיפות.
Suspected neighbors tortured my father last night, they cooked his legs and attempted to murder couple times using hearth rate disruption. They attacked me 4 times with neutron radiation device and 1 time my parents.
It looks like secret services really liked what I published yesterday, especially patents for devices that they are using and similarity in symptoms with known journalist from paper publication.
Adding pictures of latest neutron radiation attacks, it looks like that every day on night attacks.
Secret services are communicating with us with attacks, with tortures and murder attempts they are asking us to keep posting and revealing truth to all over the world, while they know very well that we post only for attacks.

יום חמישי, 4 באוקטובר 2012

תופעות שרופאים לא יכולים להסביר - Symptoms that doctors cannot find reasons

בלילה שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא ואמא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בנוסף במהלך כל הלילה הם עינו את אבא שלי ובישלו לו ראש ואיברים הפנימיים, השתמשו במתקן שגורם לויברצייה של כל הגוף.
במהלך היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית על ידי מתקן קרינה נאוטרונים, תקינה נעשתה מרכב הונדה בצבע שמפנייה שמיד הסתלק מהמקום אחרי התקיפה. כמו כן ביום ובלילה הם ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי מתקן שגורם לחנק.
שוב אותו בחור היה כל הלילה בדירה החשודה, הוא מתמחה ברצח אנשים על ידי שיבוש קצב הלב.

הסימפטומים של עינויים האלה וניסיונות רצח של בני משפחתי מאוד מזכירים את התופעות שמתוארות בעיתונות לעיתונאית ידועה אחת שרופאים לא מצאו הסבר לתופעות. ניתן ליקרוא על כך במסוף 7 ימים של ידיעות אחרונות 7/9/2012 עמודים 59-66. במקרה שלנו הסימפטומים שמופעים אצלינו הם לא בגלל סיבות רפואיות, ישנה טכנולוגיה שמסוגלת לחולל סימפטומים כאלה קיימת כמה עשרות שנים ועל רובה רשומים פטנטים. פיתוח טכנולוגיה מודרנית לעינויים ורצח לא עצרה אז והיום יש פרוייקטים שפיתוח שלהם ממשיך, חלק מפרוייקטים כוללים ניסויים על בני אדם.
כאן ניתן ליקרוא על טכנולוגיות שקיבלו פטנט המסוגלות לשבש קצב הלב: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2012/02/patents-for-equipment-that-is-able-to.html.
Suspected neighbors attempted to murder my father and mother at night with hearth rate disruption device, also they tortured my father all the night cooked his head and internal organs, used device that causes vibration of a whole body.
Again same guy was all the night at the suspected apartment, he is the one who specializes in murdering with hearth rate disruption device.
Also at day and night they attempted to murder my father with device that causes chocking.

These tortures and murder attempts of my family causing symptoms that remind very much symptoms that had known journalist from topic in "Yadioth Aharonot" paper, 7 days add on from 7-Sept-2012 at pages 59-66. In that case doctor did not have explanations for symptoms. In our case symptoms have not medical origin and there is technology that causes symptoms like this exist for couple decades and most of it is patented. However development of advanced silent murder and torture technology is not stopped, there are many projects actively developed and tested on human subjects.
Here you can read about patented technology that is capable to cause hearth rate disruption: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2012/02/patents-for-equipment-that-is-able-to.html.

יום רביעי, 3 באוקטובר 2012

מי היה המפעיל בלילה בו ניסו לרצוח אותנו - Who was operator at night when he attempted to murder us

לאחד הבתים הסמוכים מגיע מידי כמה זמן חשוד שגר בעיר אחרת. הוא מגיע לכמה ימים, בדירתה מתחתיו יש זוג אנשים מבוגרים וכל פעם שהוא מגיע האשה מתלוננת שתוקפים את הלב שלה ומספר פעמים היא אפילו הגיע לבית החולים. מי שעוקב בתקשורת, המקרה שאני מתאר יזכיר לו מקרה אחר וגם במקרה הזה וגם במקרה האחר רופאים לא מצאו סיבה לשיבוש קצב הלב.
בלילה האחרון החשוד היגיע לדירת החשודים שמעלינו וביחד עם אחת מבנות משפחת החשודים עם עינו וניסו לרצוח אותנו במהלך כל הלילה. אנחנו הגרשנו בלילה הזה חותם עינויים מסוג שונה מהרגיל, לכל סדיסט שמענה אותנו יש חותם ייחודי - הדרך שהוא או היא מענים אותנו.
החשוד מתמחה בשימוש מתקן שיבוש קצב הלב. כמה אנשים הוא רצח?
There is suspected guy who lives in other city, he arrives to apartment at one of adjacent houses from time to time. Bellow him there are elderly couple and every time when he arrives woman suffers from hearth rate problems, few times she had to visit hospital. Some of you who track media might find some case similar to one that I'm telling about and in both cases doctors did not find reason for hearth rate disruption.
Last night that suspected guy came to the suspected apartment above our and together with one of suspected family members they tortured us all the night and attempted to murder us. We also clearly felt different torture signature than usual, every torturer has unique torture signature - the way as he or she are torturing us.
Suspected guy specializes in hearty rate disruption device. How much people did he murder?

החשאיות של תוכנית השמדת האזרחים כשלה - Secrecy of covert citizens extermination program failed

משיטות השמדה חשאיות עברו לענות ולרצוח אותנו על ידי שיטות פשיסטיות גלויות של מחנות ההשמדה. לכל מילה שלנו בבלוג אנחנו זוכים לפעילות נקמה אכזרית שבמסגרתה מנסים לרצוח אותנו.
אנחנו לא נמות בשקט, כל העינויים כולל ראיות מועלות באופן פומבי לבלוג ויש כבר מספיק חומר גלאוי לעיני ציבור העולמי כדי לקבל אתה תמונה המלאה של שיטות, אמצעים וסיבות של השמדת האזרחים. מפעילות השמדה חשאית הפעילות הזאת זכתה לחשיפה מול עיני העולם, לכן פעילות הזאת כשלה ביסודה ואינה מהווה יותר פעילות חשאית אלא פעילות השמדה גלוייה. איפה משמידים אזרחי תמימים באופן גלויי? רק במשטר טוטאליטארי עיוור מרוב שינאה ואכזריות.
From silent extermination methods they switched murdering and torturing us using over fascistic methods like used in extermination camps. For every our word in the blog they revenge us by extreme cruel torture and murder attempts.
We will not die silently, all tortures and evidence is published to eyes of all over the world that discovers methods of torture and extermination of citizens. From covert extermination activity it turned to be overt extermination that all the world can see, therefore citizens extermination program failed as it is not secret anymore and everybody can see how citizens are being exterminated overtly. Where can you see overt extermination of innocent citizens? Only in blind from hatred and cruelty totalitarian regime.

קדוש מעונה - Martyr

אם מישהו מבני משפחתי ימות בכל נסיבות שהם, אני רוצה להכריז על כך שהסיבה הבלעדית לכך היא רצח. כלומר השירותים החשאיים רצחו אותנו בידיהם של מפעילי ציוד ההקרנה כגון השכנים החשודים שלנו שלקחו חלק גדול מאוד ברצח שלנו.
כל מחלה שתיהיה לנו היא תוצאה של הקרנות בלתי פוסקות, כל תאונה שתיהיה לנו היא תוצאה של טריגר המוות שתכנתו לנו על ידי עינויים ושיטות מיוחדות. כל השיטות האלו מטרתם לגרום למוות בהשהייה.
גם אחרי שהם יחסלו את כולנו, הבלוג הזה ישאר וכל העדות על העינויים ורצח אזרחים תישאר ביחד עם ראיות שפרסמנו בבלוג. מוות מכל סיבה שהיא של מישהו מבני משפחתי רק מחזקת את הבלוג הזה כי מראה תוצאות של הפעילות המתוארת כאן לכל העולם. אנחנו מאבדים את הבריאות וכוח החיים שלנו במאבק כדי להפסיק שימוש של מתקני קרינה נגד האנשים כדי שזה לא יקרה לאנשים אחרים. כל רשומה מפורסמת כאן היא בעקבות עינויים שמשפחתי עברה והבריאות שאיבדנו, כל רשומה חתומה בבריאותינו ובסבלינו. אנחנו מאמינים שאין סיבה שיכולה להצדיק השמדת אנשים.

מתוך ויקיפדיה (http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A8):
קדוש מעונה או מַרְטִיריוונית μάρτυς, מילולית: עֵד, בבחינת "אדם אשר מעשיו מעידים על אמונתו") הוא אדם שמת למען אמונתו הדתית. לעתים, נוהגים להרחיב את ההגדרה כדי לכלול בה אנשים ששילמו מחיר כבד למען מטרה הנחשבת נאצלת.

If somebody of my family will dies I want to declare here officially that the reason is murder. Therefore, secret services murdered us with hands of radiation equipment operators like suspected neighbors who took large part in murdering of us.
Every disease is direct result of non stop irradiation if members of our family, every accident is result of death triggers because of torture or special methods that creating specific triggers. All these methods causing delayed death.
Even after they will exterminate us all this blog will remain with our testimony and evidence that published here. Death of any reason of members of my family just gives more weight to evidence published in the blog and shows these results to the entire world. We are loosing  our health and life force for stopping usage of radiation devices against people so it will never happen to other people. Every blog post here is because of tortures that they passed us trough and health that we loosed, every post is signed with our pain and health. We believe that no reason can justify extermination of people.

From Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Martyr):
A martyr (Greek: μάρτυς, mártys, "witness"; stem μάρτυρ-, mártyr-) is somebody who suffers persecution and death for refusing to renounce, or accept, a belief or cause, usually religious.

נקמה: שחיטה של כל משפחתי - Revenge: slaughtering of all my family

בלילה האחרון שכנים החשודים ניסו לרצוח את כל בני משפחתי. הם השתמשו נגדי ונגד ההורים שלי במתקן אינפרא סאונד רב עוצמה שגורם לויברצייה בכל הגוף ומשבש קצב הלב. מדובר על ניסיון רצח ממשי שמטרטו הייתה לרצוח את כל בני משפחתי. בשיטה הזאת השתמשו נגד פעילים חברתיים שהתעסקו בנושאים ששירותים החשאיים אל היו רוצים שהם יתעסקו. בשיטה הזאת נרצחו אנשים רבים.
הפעילות הזאת מהווה נקמה על הפרסומים האחרונים בבלוג, לא מוצא חן בעיני השירותים החשאיים שעבור כך שהם מענים אותנו למוות אנחנו מפרסמים רשומות - הם רוצים לרצוח אותנו בשקט שאף אחד לא ידע על כך.
הם עינו אותנו במהלך כל הלילה, במהלך כל הלילה הם ניסו לרצוח אותנו.
Last night suspected neighbors attempted to murder all my family. They used against me and my parents infra sonic device that causes vibration of a whole time and disruption of hearth rate. It was actual murder attempt of all my family, they wanted that we will never wake up. This method was used also against some public activists who were dealing with issues that secret services would not want them to deal with. Many people were murdered with this method.
This activity is revenge for my latest blog posts, secret services don't like that we are refusing to die silently and when they are torturing us to the death we are posting in the blog, they want us to die silently so nobody will know about it.
We were tortured all the night with this device, all the night they attempted to murder us.

יום שני, 1 באוקטובר 2012

מה גורם לשכנים החשודים לקנא - What causes susected neighbors to be jealous

כאשר אבא שלי מתיישב ליקרוא עיתון שכנים החשודים לא יכולים לסבול את זה, מתחילים חזק להכות ברצפה ולהקרין בצורה פראית על הראש של אבא שלי. הם מאוד מתעצבנים מכך שאדם שהוא מטרה להשמדה שלהם יכול ללמוד ולהתקדם מבחינה אישית למרות הכל בעוד שהם יכולים רק לרצוח ולענות אנשים. זה גורם להם לקינאה ומאוד להתעצבן. זה מראה על השאיפה החד משמעית שלהם ושל המנהלים שלהם לגמור אותנו ולא להפסיק פעילות כלשהי שלנו.
Suspected neighbors cannot suffer when my father takes a seat and reading paper, they are striking on the floor and starting attacking my father with exceptional cruelty. They getting very angry when their target for extermination is able despite everything to learn and advance when they can only torture and murder people. It makes them jealous and very angry. It shows clearly that they and their managers are actually trying to finish us and not just stop some kind of our activity.

שירותים החשאיים מייצרים סדיסטים מניאקליים - Secret services creating maniacal sadists

שכנים  החשודים צמאי דם לא יכולים לחיות מבלי לענות אנשים תמימים למוות, הם נהנים לעשות את זה וסובלים כאשר אין להם אפשרות כזאת.
שירותים החשאיים לקחו פושעים אכזריים במיוחד שעסקו בסמים והפנו אכזריות יוצאת דופן שלהם מחיות בית כגון חתולים שהם שחטו לכיוון שחיטה של אנשים. השירותים החשאיים מנצלים את האכזריות המובנית שלהם בשביל תוכנית השמדת האזרחים.
שכנים החשודים הפכו לסדיסטים מניאקליים ועל מנת לחלוק את שמחתם עם קרובי המשפחה וילדים שלהם הם גם אותם מכשירים מיוזמנתם להפעיל מתקני קרינה ולענות אזרחים תמימים. גם אם שירותים החשאיים לא יספקו להם מטרות, הם לבד מיוזמתם יבחרו לעצמם אנשים אותם הם יענו אל תוך המוות, כאשר הם יסיימו את המלאכה הם יברו לקורבן אחר כלשהו, לכן שירותים החשאיים אפילו לא מסוגלים לשלוט עליהם, הם יצרו מפלצת בלתי נשלטת שמהווה סכנה לציבור.
Suspected neighbors are blood thirsty sadists who cannot live without torturing innocent people to the death, they enjoy it and suffering when they cannot torture.
Secret services took extremely cruel drugs dealing criminals who pointed their exceptional cruelty on animals, like slaughtered cats and pointed their cruelty against people. Secret services are using their extreme build in cruelty for citizens extermination program.
Suspected neighbors became maniacal sadists and to share their happiness with their relatives and children they are teaching them to torture using radiation devices from their own initiative. If secret services will not provide them targets they will find who to torture from their own initiative and when they will kill the victim they will find somebody else. Therefore, secret services cannot even control them, they created not controllable monster who are actually endanger the public.

מומים לתינוקות שנולדים כתוצאה מקרינה - Defects from radiation in babies born

מחקר מדעי רפואי שחוקר את תוצאות של תקריות קרינה (מנהל מעבדת מרכז אונקולוגי ברוסיה פרופסור א.ויינסון), כגון צ'רנוביל, הירשימה ונגסקי מראה ששני דורות ההמשך של אנשים שנחשפו לקרינה אין מומים או פגמים גנטיים.
לכן אנחנו סבורים שמומים ופגמים גנטיים שנמצאים אצל תינוקות הם תוצאה של הקרנה ישירה על העובר וניסויים מראים את זה על בעלי חיים שעוברים שלהם נחשפו לקרינה. לעוברים אין עדיין מנגנון שיכול לתקן את הDNA שלהם, לכן הם נולדים עם מומים ופגמים גנטיים שלפעמים לא ניתן לחיות איתם.
מכך ניתן להסיק שבין תינוקות שבארץ נולדו עם מומים, לפחות לחלקם מקור המום הקרנה של העוברים ברחם האם. כלומר מפעילי ציוד ההקרנה מקרינים בקרינת גאמא ונאוטרונים לא רק ילדים, אנשים מבוגרים אלא גם ילדים שלא נולדו וזה גורם להם למומים. יש לנו ראיות רבות שמראות בבירות תקיפות קרינה נגד ההורים שלי במקומות ציבוריים כאשר הרבה אנשים סובבים אותנו, חלק מאנשים האלו יכולות להיות נשים בהיריון (בשלבי היריון הראשונים לא רואים שהאשה בהריון).
זה מראה את חוסר האנושיות ורוחב היקף של התופעה שאם הציבור לא יילחם סיכוי גדול שכל אם בהיריון תיחשף לקרינה רצחנית עבור העובר שלה גדול מאוד.
יותר מזה, בטווח ארוך השמדת אזרחים על ידי כל סוג של מתקני קרינה תפגע בקרן גנטית של האנושות כולה. לכן כל האנושות צריכה להצטרף למאבק שמטרתו להפסיק שימוש במתקני קרינה נגד האנשים.
Scientific medical research (lead by Professor A. Wineson Director of laboratory in oncology center in Russia) that learns influence of radiation incidents on next generations like in Chernobyl, Hiroshima and Nagasaki shows: that children in next two generations of people who were exposed to radiation doses do not have genetic abnormalities or defects.
We are sure that children born with defects are result of direct irradiation of embryo in the womb. Embryos still have no mechanism that can fix their DNA, therefore they born with defects and genetic abnormalities, sometimes incompatible with life.
This demonstrates that children born with defects, cancer or genetic abnormalities in our country, at least part of them received radiation doses in the womb. It means that radiation equipment operators who are irradiating children, adults and even embryos in the womb are causing it. We have many evidence that clearly shows radiation attacks against my parents in public places, including situations when many people are around who also receive these radiation doses, some of them maybe pregnant women (on first months it is not possible to see that woman is pregnant).
It is unprecedented inhumanity of managers of citizens extermination program and shows how wide spread this program is. If publicity will not fight this phenomenon there will be very high chance that every pregnant woman will receive deadly radiation dose for her embryo.
Moreover, in the long run citizens extermination program using radiation devices of any kind will contaminate genetic foundation of the entire humanity. Therefore, entire humanity shall join the battle to stop usage of radiation devices against humans.

שיטה חדשה של רצח חשאי על ידי תכנות הקורבן לטריגר המוות - New method of secret murdering by programming victim for death trigger

בארץ מפתחים שיטה חדשה שנועדה לקודד אנשים ברמה של רפלקסים. על ידי תופעה של שמיעת מיקרוגל הם מתכנתים את הבן אדם לבצע פעולה כלשהי שהוא לא יכול לשלוט עליה ולא מודע עליה. הם משדרים אות מיקרוגל לראש הקורבן בזמן השינה ואחרי זה משדרים אות לשרירים שגורם לכאב והתכווצות. למעשה מקודדים טריגר שניתן להשתמש בו למטרות שונות, למשל על מנת לסובב את ההגה הצידה בנסיעה על הכביש ולההרג. על פניו מוות כזה יראה טבעי וזה מה ששירותים החשאיים רוצים להשיג: לרצוח אנשים מבלי שמישהו יחשוד בהם. ניסויים כאלה מבצעים כאלה אפילו על תינוקות ואני בטוח שכבר משתמשים בזה בפרקטיקה.
In our country new method of programming people is being developed it works on reflex level. Using microwave hearing effect they are programming person while he is sleeping to do some simple action that he cannot control and even not aware of. After they transmitting the microwave signal to the head of victim while he sleeps, they transmit pain signal to muscles that they want to control and it causes series of wanted movements. They are actually encoding a person with trigger that they can use whenever they want, for example to make victim to turn steering wheel during drive in way that he could get killed. Such death will look like an accident and nobody will think that it caused by some factor and this is exactly the goal that secret services want to achieve: kill people without signs so nobody could suspect them in murder. They even do these experiments on babies and I'm sure that already started using it practically.

שכנים החשודים מכינים את דור העתיד של מפעילי ציוד ההקרנה - Suspected neighbors preparing next generation of radiation equipment operators

בלילה האחרון שכנים החשודים תקפו אותי 6 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים. אני רואה בזה בקשה שלהם לכך שאני ימשיך לפרסם שומות על הפשעים שלהם וכיצד השירותים החשאיים מעורבים בכך.
הקרינה עוברת גם לדירה שמתחתינו ובאותו חדר ישן תינוק שנולד השנה, נזק קרינה הוא הכי גדול לתינוקות וילדים קטנים.
חשוב מאוד להבין שבביתינו מי שתוקף אותנו זה אותם שכנים החשודים, הם תוקפים אותנו באופן אינטנסיבי יותר בחגים מכיוון שאז הם חוזרים הביתה ולילדים שלהם יש חופש מבית הספר והם מלמדים אותם להשתמש במתקני קרינה ולרצוח אזרחים תמימים. לכן בחגים הם יכולים לכסות יותר שעות היממה בשביל תקיפת הקורבנות כמו עכשיו ביום חג.
הנה רשומה שמוכיחה ששכנים החשודים הם אלו שתוקפים אותנו בבית: קישור.
Suspected neighbors attacked me last night 6 times with neutron radiation device. I see in this their personal request to keep posting in the blog and tell the world about their crimes and how secret services are involved in all this. They keep attacking us with radiation devices and even fact that bellow us there is baby that born this year who also receives radiation doses does not stop them, radiation doses most dangerous for babies and children.
Important to understand that in our home only these suspected neighbors are attacking us, on holidays attacks are much more intensive because their children return from school and they teach them to operate radiation devices and to murder innocent victims. Therefore on holidays they can cover more hours from 24 hours period for attacks (like today on holiday), as there are more operators.
Here is blog post contains proof that suspected neighbors are who are attacking us at home: link.