נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 30 בספטמבר 2012

מעקב צמוד אחרי הקורבנות - Close tracking of victims

שכנים ממשיכים לתקוף אותנו על ידי מתקן קרינה נאוטרונים כרגיל. כמו כן במהלך היום נמדדו שדות מגנטיים רבי עוצמה בבית.
הם ושירותים החשאיים לא משאירים לנו ברירה אלא להמשיך לפרסם רשומות בבלוג.

סוכנים של השירותים החשאיים עוקבים אחרי הקורבנות בעזרת מכשירי מעקב ומעקב ויזואלי. בבתי הקורבנות מותקנות מערכות האזנת סתר, ציטוט לטלפונים, סניפינג של קו אינטרנט והתגנת רוגלות על מחשבי הקורבנות. למעשה עוקבים בצורה הדוקה מאוד, עוקבים אחרי הקורבנות בעודם עושים סקס, מאוננים ואפילו צרכים טבעיים בשירותים. למעשה סוכנים שעוסקים במעקב חיים את החיים של הקורבנות.
לצורך זה משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ומה שמפריע לי אישית זה לא המעקב הזה אלא שימוש במעקב על מנת לתקוף באמצעי קרינה ושימוש באמצעים יקרים ומשאבים של משלמי המיסים כדי לרגל אחרי קשישים, נכים וילדים במקום שאמצעים האלו יושקעו כדי להעלות את רמת הביטחון או בפרוייקטים שבאמת יקדמו את המדינה.
הסוכנים האלו שעוקבים אחרי הקורבנות, הם מפעילי ציוד ההקרנה כמו שכנים החשודים שלנו, לרוב פושעים אכזריים במיוחד שנותנים להם לרצוח אנשים במקום לשבת בכלא.

Neighbors continuing attacking us with neutron radiation device as usual. Also today we measured high power magnetic fields.
Suspected neighbors and secret services are not leaving us choice only to continue posting in the blog.

Agents of secret services are tracking the victims using visual methods and tracking devices. In victim's homes many types of tracking devices are installed, including listening to phone, internet line sniffing, installation of spyware on computers and listening to conversations at home. They are tracking very closely, looking how victims are masturbating, making sex and even doing their natural needs in the toilet. Actually these agents living life of victims. To do all this very advanced technology is used and the thing which mostly disturbs me that they are not only tracking but using this tracking to hunt and attack victims. They use a lot of resources and money from tax payers to track and attack elderly and disabled persons, children instead of using these resources to increase security or projects that can advance our country.
These agents who are tracking victims are radiation equipment operators like our suspected neighbors - mostly cruel criminals who are doing it instead of sitting in prison.

יום רביעי, 26 בספטמבר 2012

הוכחה שתקיפות נעשות בבינתינו על ידי השכנים - Proof that neighbors attacking us at our home

שכנים החשודים המשיכו לתקוף אותנו גם ביום כיפור. ביום הזה לא נוסעים רכבים ואני בטוח שסוכנים של יחידות ניידות נמצאים בבתיהם.
תקיפות בביתינו ממשיכות כרגיל, זה אומר שבשכנות שלנו נמצאת יחידה של מפעילי ציוד ההקרנה.
כמו כן ברוב החגים תקיפות נעשות הרבה יותר אינטנסיביות, הסיבה לכך שמפעילי ציוד ההקרנה שגרים קרוב עלינו מתאספים במקום מיגוריהם - דירה החשודה. חשוב גם לציין שמתקן המחולל שדות מגנטיים חזקים גדול למדי וצריך להיות ממוקם קרוב לקורבנות על מנת שהשפעה שלו תיהיה יעילה. בכל תקיפה אנחנו שומעים הזזות מעל מקום התקיפה, זה תמיד תואם למדידות על ידי המכשירם שלנו סוג כזה או אחר של קרינה.
אנחנו יודעים שאלו הם שכנים החשודים - פושעים אכזריים במיוחד שקיבלו תמורת הפעילות שלהם חסות לעיסקי הסמים שלהם בתמורה לכך שהסכימו לרצוח אנשים עבור השירותים החשאיים.
שכנים החשודים אפילו לא מנסים להסתיר את הפעילות שלהם גם כאשר היא לגמרי ברורה.
למעשה, בדירת החשודים נמצאים רק מפעילי ציוד ההקרנה התורנים, רק כאשר אבא שלי היה בבית חולים בגלל מנת קרינה גדולה שקיבל הם הביאו את הילדים שלהם,  אך מיד כאשר הוא חזר לביתינו הם עזבו את הבית ושוב חזרו לסכימה הרגילה.
Suspected neighbors continued to attack us at Yom Kippur. On this day cars are not driving and I'm sure that mobile units of radiation equipment operators are in their homes.
Attacks in our home continuing as usual. It means that near us are neighboring radiation equipment operators. Also, in most holidays attacks are much more intensive at our home, it means people who are operating radiation devices assembling nearby in their living place - suspected apartment. Important to mention that magnetic powerful fields generator is quite large and shall be located near victims to be efficient. On every attack we hear movements above attacking place and it always matched with measurements of our instruments that showing high radiation from one or other type.
We know that these are suspected neighbors - cruel criminals who got immunity for their drugs dealing because they agreed murdering people for secret services.
Suspected neighbors even not trying to hide their activity even when it is completely obvious.
In fact that there are only perpetrators on duty in the suspected apartment, only when my father was in the hospital because of radiation does he received they brought their children to the apartment and when my father returned they returned to the usual scheme.

יום שלישי, 25 בספטמבר 2012

שכנים החשודים אוהבים את הרשומות שלי - Suspected neighbors like my posts

על מנת להראות את השמחה הרבה מהפרסומים שלי שכנים החשודים תקפו אותי הלילה 4 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים. בנוסף הם עינו את אבא שלי, בישלו לו ראש, איברים הפנימיים ורגליים.
To show satisfaction from my post suspected neighbors attached me 4 times with neutron radiation device during the night. Also, they cooked head, internal organs and legs to my father.

יום שני, 24 בספטמבר 2012

תקיפות קרינה במקומות ציבוריים - Radiation attacks in public places

היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית צוותים מפעילים של ציוד ההקרנה 4 פעמים. כל התקיפות היו ליד/בתוך מרכז מסחרי גדול מלא באנשים ותקיפות נעשו כאשר סביב ההורים שלי היו אנשים אחרים שגם קיבלו מנות קרינה.
חשוב לציין שאחת התקיפות הייתה עוצמתית במיוחד, מדדנו 338 מיקרו רנטגן לשעה, שאר תקיפות היו ארוכות במיוחד.
Today my parents were attacked with neutron radiation device outside of our home 4 times. ll attacks were near/inside big super marked where many people were around who also received radiation doses.
Important to mention that one of attacks was extremely powerful and we measured 338 micro Roentgen per hour, while other attacks were extremely long.


נקמת השטן - Revenge of the satan

שירותים החשאיים בחרו במתקן קרינה נאוטרונים על מנת לרצוח אזרחים תמימים בחשאיות. היתרונות של מתקן כזה הוא נזק בריאותי גדול ורוב מכשירי מדידת קרינה לא מסוגלים למדוד אותו.
לאחרונה שירותים החשאיים נתנו הוראה לשכנים החשודים לתקוף אותנו באכזריות יתרה, הסיבה לכך היא שאנחנו חושפים את האמת בפומבי, הם השקיעו מאמצים ומשאבים רבים על מנת להשמיש מתקנים מסוג הזה לשימוש נגד האזרחים.
כך בלילה האחרון שכנים החשודים באכזריות עינו את אבא שלי במהלך כל הלילה, תקפו אותי 4 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים.
Secret services chose neutron radiation device as primary method of secret citizens extermination. This device has many advantages, one of them is is severe health damage and most of radiation detectors are not able to detect it.
Lately secret services ordered suspected neighbors to increase tortures of our family, the reason is that we are discovering publicly method of extermination that they put s many efforts and spent a lot of resource for using it.
This way, last night suspected neighbors tortured my father with exceptional cruelty, deprived him from sleep all the night and attacked me 4 times with neutron radiation device.

יום שבת, 22 בספטמבר 2012

שיטת רצח בהדרגה - Method of step by step murdering

שכנים החשודים עזבו את דירתם והשאירו מתקן שמחולל שדות מגנטיים רבי עוצמה על תדר נמוך.
הם קיבלו הוראות בכל מחיר 24/7 לגרום לנו נזק בריאותי במגוון דרכים, הם לעולם לא מפסיקים, אלא רק מחליפים אמצעים.
בשיטה כזאת שירותים החשאיים על ידי פושעים אכזריים במיוחד משמידים עשרות אלפי אזרחים שלא מבינים למה בריאותם מתדרדרת ובסוף הם קורסים. שיטה של שלב אחרי שלב לרצוח את הקורבן נועדה להסוות שימוש באמצעים על מנת שהסובבים יחשבו שהמוות היה טבעי.
Suspected neighbors left their apartment and left magnetic fields generator in their apartment working. They have orders that in all costs to continue murdering us non stop 24/7, they are never stopping, just changing methods.
Using these methods secret services with hands of extremely cruel criminals are murdering tens of thousands of innocent victims, citizens who even not aware that being exterminating, not understand why their health degrading and they finally collapse. Murder step by step intended to make surrounding people think that victim died naturally.

אסיפה של מבשלי אנשים - Summit of people cookers

שכנים מידי יום ולילה ממשיכים לצוד אותנו עם מתקן קרינה נאוטרונים ושיטות נוספות. במהלך היום הם צדים את אבא שלי וכאשר הוא מתיישב לנוח מבשלים לא את הראש. בדירת החשודים נמצאים רק תורנים מפעילי ציוד ההקרנה. ראוי לציין שאינטנסיביות של תקיפות עלתה כאשר היגיע לבית סמוך חשוד קרוב משפחת החשודים למרות שיש לו משפחה בעיר אחרת ואז גם היגיעו שכנים החשודים מדירה שמעלינו והתחילה מתקפה עם מרץ חדש.
שכנים החשודים עינו את אבא שלי בלילה האחרון באכזריות קיצונית, הם בישלו לו ראש ורגליים ומנעו ממנו משינה במשך כל הלילה.
Neighbors attacking us every day and night with neutron radiation device and more methods.  During the day they are hunting my father and every time when he sits to rest cooking his head. In the suspected apartment only perpetrators on duty. Important to mention that when suspected neighbors relative arrived to apartment in one of close houses intensity of attacks risen greatly. Suspected relative from the apartment near our home has family in other city but now sitting in that apartment. When he came there was a summit also of suspected neighbors from apartment above ours.
Suspected neighbors tortured my father with extreme cruelty last night, they cooked his head and legs, deprived him from sleep all the night.

יום חמישי, 20 בספטמבר 2012

שיטה חדשה של מפעילי ציוד ההקרנה - New method of radiation device operators

היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית. צוות עם מתקן קרינה נייד ניסו למצוא רף תחתון אליו פועלת אזעקה של מונה גייגר, המטרה שלהם להקרין במשך זמן רב ברמות קרינה נמוכות יותר כי הנזק אותו נזק במצטבר.
מפעילי ציוד ההקרנה מנסים לגרום כמה שיותר נזק עד יום כיפור, הם כניראה חושבים שהם יוכלו איך שהוא לכפר על המעשים שלהם ואז אחרי יום כיפור להמשיך. בצורה כזאת הם יכולים לרמות רק את עצמם, מחילה לא יקבלו לא הם ולא דורות העתיד שלהם.
Today my parents were attacked outside of our home. Team of radiation equipment operators attempted to find out alarm threshold and to tune their device, their goal to radiate for long time and keep unnoticed because accumulated dose damage is the same.
Radiation equipment operators trying to do as much damage as possible before Yom Kippur, they probably think that they can fool somebody and receive forgiveness and then continue doing the same, however they only fooling themselves, forgiveness they will never get as well as their next generations.

כמה אנשים הם רצחו - How much did they murder

גם בלילה האחרון שכנים החשודים עינו באכזריות את אבא שלי במהלך כל הלילה, בישלו לו ראש בצורה קיצונית על ידי מתקן מיקרוגל. בנוסף הם בישלו לו איברים הפנימיים, השתמשו במתקן שגורם לויברצייה.
יש ליראות בכך ניסיונות רצח ממשיים, אני בטוח שבשיטות האלו הם רצחו עשרות אנשים לפחות.
Last night suspected neighbors again tortured my father with extreme cruelty, they cooked his head extremely with microwave device. Also, they cooked internal organs and used device that causes vibration.
They clearly attempt murder my father every night, I'm sure that using these methods they murdered at least ten people.

יום רביעי, 19 בספטמבר 2012

עינויים אכזריים בלילה - Cruel tortures at night

בלילה האחרון שכנים החשודים ריכזו מאמצים בניסיונות לרצוח את אבא שלי, הם בישלו לו ראש עם מתקן מיקרוגל וניסו להרתיח לו את העיניים. הם פעלו במהלך כל הלילה.
Last night suspected neighbors put most of their efforts for murdering of my father, they cooked his head with microwave device and attempted to boil his eyes. They tortured my father all the night.

יום שלישי, 18 בספטמבר 2012

לא תיהיה להם חתימה טובה - They will have no successfull signature

אחד הדברים הבסיסיים שהאנושות מבוססת אליו זה "לא תרצח". מעשים של השירותים החשאיים ומפעילי ציוד ההקרנה נוגדים את כל העקרונות הבסיסיים ביותר של האנושות. שום כפרה לא תכסה את זה, זה ילווה אותם עד הסוף גם אם הם לא מרגישים נקיפות מצפון על כך.
שום אידיאולוגיה ושום סיבה לא מצדיקה רצח בעינויים של אנשים תמימים, כולל ילדים, קשישים, נשים בהיריון ועוד.
זה לא משנה מה הם יעשו ביום כיפור, אך לחתימה טובה לא יזכו לא הם ולא כל הדורות ההמשך שלהם.
זה ילווה אותם במשך כל הדורות קדימה והם לא ידעו אושר לעולם.
מילה של קורבן סובל בעלת השפעה חזקה מאוד במקומות איפה הם יחפשו מחילה.

הם לא יצליחו לשטוף את ידיהם המגואלות בדם של תמימים, החטא תכלא את הנשמות שלהם לעד ולא ימצאו שלווה.

One of the most basic things humanity is basing on is "you shall not murder". Acts of secret services and radiation equipment operators are against all basic principles of humanity.
Nothing can bring forgiveness for this, it will lead them all the way to the end even if they don't have pangs of conscience.
There is no any ideology that can justify murdering of innocent people, including children, babies and pregnant women.
It does not matter what they will do on Yom Kippur, but they will have no successful signature for this, not they and not their next generations. It will lead them all next generations and they will never know real happiness.
The word of suffering victim has very strong influence in places where they will seek forgiveness.

They will never wash their hands from blood of innocent, the sin will imprison their souls forever and they will never rest in piece.

רצח בשביל השעשוע - Murder for fun

היממה עוד לא נגמרה, אבל השכנים החשודים תקפו אותנו לפחות  15 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים. הם תוקפים אותנו בפנאטיות יוצאת דופן, ככל הניראה בגלל שהם נותנים להפעיל את המכשירים לילדים שלהם ובשבילם לרצוח אנשים תמימים זה שעשוע בחג. אחרי זה הם גודלים בתור פושעים אכזריים ביותר שבשירות שלהם בשמחה רבה ישתמשו השירותים החשאיים כדי לרצוח עוד ועוד קורבנות.
24 hours period not ended yet, however suspected neighbors already attacked us at least 15 times with neutron radiation device. They are attacking us with extreme fanaticism, probably they gave to operate radiation devices to their children - it is holidays fun for them to murder innocent people. These children will grow up as extremely cruel criminals and secret services will happily use them to murder more and more victims.

חשאיות לא חשובה לשירותים החשאיים - Secrecy is not important to secret services

שירותים החשאיים יודעים שעבור כל תקיפה אנחנו מפרסמים רשומות בבלוג שקוראים אנשים מכל העולם. גם אחרי שהם ירצחו אותנו הבלוג ישאר ורשומות האלו ימשיכו ליקרוא אנשים בכל העולם.
זאת עדות של משפחתי על טבח ועינויים שאנחנו עוברים מידי יום, אנחנו גם מספקים ראיות ייחודיות ואוביקטיביות לכך.
חשוב להבין שלא משנה מאיזה סיבה ימותו בני משפחתי, הסיבה האמיתית לכך היא שירותים החשאיים ותוכנית השמדת האזרחים. אם לא הם, היינו חיים הרבה יותר זמן ולא היינו מתים בנסיבות כאלה. חשוב גם להבין שהם מנסים כדי שהמוות יראה טבעי על מנת לא לערר חשד.
יחד עם זאת הם נתנו יד חופשית לשכנים החשודים שמענים אותנו מידי יום ולילה, זה היגיע למצב כזה ששכנים אפילו לא מנסים להסתיר את הפעילות שלהם ובאופן גלוי משמידים אותנו. הם עושים את זה גם במחיר שהפעילות הזאת נעשית גלוייה לכל העולם, הרי שירותים החשאיים יודעים שאנחנו מפרסמים רשומות בעבור עינויים וניסיונות רצח.
Secret services know that for every attack we post in the blog, this material reading people from the entire world.
Even when they will murder us, blog will remain and these post will continue to read people from all over the world.
This is testimony of my family about the massacre and murdering of us every day, the unique objective evidence that we supply are the proof for all what is happening.
Important to understand that for any reason if any of my family will die, the real reason for that are secret services with citizens extermination program. If not they, we wouldn't die in circumstances and would live much longer. Important also to understand that they will try to make death reason to look like natural so nobody will suspect.
They are giving free will to suspected neighbors who are torturing us days and nights, even neighbors are no longer trying to cover their activity and exterminating us overtly. They are doing it even in cost of that their activity is overt to all over the world, because secret services know very well that we publish in the blog only for tortures and murder attempts that we are getting.

גנטיקה נקייה ושואה גרעינית - Clean genetics and nuclear holocaust

התוצאות של השמדת האזרחים בנשק קרינה יהיו כמו תוצאות של שואה גרעינית. יותר ויותר אנשים נעשים קורבנות של אמצעים האלה, שימוש באמצעי קרינה נגד האזרחים כל שנה עולה בסדרי גודל כי מול השלטון יש הוכחות שהשיטה הזאת עובדת וזה פתרון אולטימטיבי לכל הבעיות.
יוולדו ילדים עם מומים, אנשים ימותו בכמות גדולה מסרטן, מחלות דם וכד'. בסוף תישאר רק קבוצה קטנה של אנשים עם גנטיקה נקייה, זה אותה קבוצה של אנשים שיזמה שימוש במתקנים האלה נגד האזרחים ופלסה את דרכה על סובל דם, בשר וסבל של מאות אלפי אזרחים תמימים.
Results of radiation devices usage against citizens will be equivalent to nuclear holocaust. More and more people becoming victims of these methods, every year usage of radiation devices rising exponentially as it proved its efficiency for the government. There is roof that this method is working and they are using it as ultimate solution for all problems.
Children will born with defects, people will die from cancer, blood diseases and etc. Only one small group of people will remain with clean genetics, it is the same group that initiated citizens extermination program and pushed their way on blood, flesh and pain of hundreds of thousands of people.

השפעה גלובאלית של השמדת אזרחים מקומית - global impact of local citizens extermination

עם פוליטיקה הנוכחית את ארצינו מצפה עתיד לא מזהיר. שירותים החשאיים משמידים מהנדסים ומשפחות שלהם, אנשים עובדים ומשלמים מיסים שמקדמים את המדינה בכל הענפים. הם משמידים אותנו לטובת אנשים שלא עובדים, לא משלמים מיסים ולא מקדמים את המדינה אלא מושכים אותה אחורה.
כמות הילודה בקרב השכבות של אוכלוסיה ששירותים משמידים קטנה מאוד לאומת הקבוצות ששירותים החשאיים לא משמידים. יוצא שעל כמות קטנה יותר של משלמי מיסים תיהיה כמות גדולה יותר של מי שחיי מהמיסים האלו.
שירותים החשאיים משמידים את מי שהם יכולים, הם לא יכולים להשמיד את הקבוצה הגדולה שחייה על המיסים מכיוון שיש להם השפעה פוליטית חזקה.
השמדת משלמי מיסים  תביא בסופו של דבר הכלכלה תקרוס ובמקום מדינה מתקדמת ומשגשגת כלכלית נהפוך להיות מדינה חשוכה, פרימיטיבית ורעבה.
יוצא שמי שמשמיד אזרחים למעשה אוייבי המדינה והעם שלנו. יוצא שהם לא רק מעררים יציבות של המדינה שלנו, אלא של מזרח התיכון ולמעשה של העולם כולו. האם זאת פוליטיקה גלובאלית או תעוות בצע מקומית?
ואני עוד לא דברתי על כ שזו פגיעה בקרן גנטית של כל האנושות שמדמידים אותה כאן.
Current politics will not bring our country to bight future. Secret services are exterminating engineers and their families, working and paying taxes, advancing this country in many ways. Thy are are exterminating us for people who are not working and not paying taxes and not advancing our country but degrading it.
Number of children in working and paying taxes families are relatively small to number of children in families that are not paying taxes. Therefore it comes that on small quantity of people who are paying taxes holding big quantity of people who are not paying taxes.
Secret services are exterminating people that they can, they are not exterminating people from groups with high political influence despite the fact that they live on taxes.
Extermination of paying taxes people will collapse the economy and instead of advanced country with stable economy it will become another dark, primitive and hungry country.
It comes that those who exterminating citizens are actually enemies of our nation and country. They are not only destabilizing our country but middle east and a whole world. Is it global politics of local greed? And I'm not even talking about genetic foundation of humanity that also being destroyed.

למה בחגים כמות העינויים עולה - Why we are being more tortured at holidays

בחגים ילדים של משפחת החשודים לא בבית ספר, הם ביחד עם בני משפחה מבוגרים יותר מענים אותנו, שכנים החשודים מכשירים את הילדים שלהם לענות בני אדם.

משפחת החשודים הופכת את כל בני משפחתם לסדיסטים מניאקליים שבשבילם זה אושר לענות אנשים וסבל כאשר הם לא יכולים לענות. לכן אשר נוצר מצב כזה שאין להם את מי לענות, הם בעצמם בוחרים מטרות לעינויים. זאת ההתמכרות שלהם ולכן הם מהווים סכנה לציבור.

In holidays children of suspected family are not going to school. They are together with adults are torturing us because adults are training them to use radiation devices and torture people.

Suspected family makes all their family members to be maniacal sadists who are happy to torture people and suffering when then cannot torture. Therefore even if they have o target for tortures, they will choose targets for themselves as they are addicted torturing people. Therefore they are danger for public and society.

תחזית לשנה הבאה - forecast for next year

הנה שנה חדשה הגיע ושירותים החשאיים ממשיכים לרצוח אותנו על ידי שכנים רוצחים. זה אומר שהשלטון לא יפסיק גם השנה את תוכנית השמדת האזרחים, מכיוון שהתוכנית ממשיכה זה ברור שהיא רק תתרחב ויותר אנשים יהפכו להיות קורבנות של מתקני קרינה. השלטון רואה שתוכנית הזאת מצליחה מאוד ומצדיקה את ההשקעה הגדולה של כסף מהמיסים. כל אדם שמסיבה כל שהיא לא מוצא חן בעיני השלטון או מישהו ממקורבי התוכנית, הוא ומשפחתו אוטומטית הופכים להיות קורבנות ומתחילה השמדה גנטית.
מה שזה אומר השנה יהיו יותר חולי סרטן, יותר אנשים שימותו מדום לב וסיבות בלתי מוסברות.
יותר אנשים אקראיים יקבלו מנות קרינה במקומות ציבוריים כמו סופר מרקט בהם מפעילי ציוד ההקרנה צדים אחרי אנשים שסומנו כמטרות וכחלק מזה הם מוכנים להקריב אנשים אקראיים מסביב כולל נשים בהריון וילדים.
הלשטון הופך להיות מטוטאליטארי סודי במסווה של דמוקרטייה שטוטאליטארי גלויי וכל האזרחים שמבינים את זה יושמדו בשיטות אכזריות ביותר.
New year has arrived and secret services continue murdering us with hands of neighbors murderers. It means that government will not stop this year citizens extermination program, it is because this program proven itself very well - this program will only to be extended and more  citizens will be victims of radiation equipment. Government see in this program great success that justifies resources that were spent, including money from taxes. Every person who will seem to be not good for the government will join the program, he and his family will be tortured and exterminated with radiation devices - it is genocide.
It means this year there will be more cancerous patients, more people will die from unexplained reasons, cardiac arrest and etc.
More random people (including children and pregnant women) will receive radiation doses when perpetrators will hunt targeted individuals with radiation devices in public places.
Government becomes from covert totalitarian under cover of democracy to overt totalitarian regime and all citizens who will understand that will be exterminated using extremely cruel methods.

הם לא חלק מהחברה שלנו - They are not part of our society

שכנים החשודים משתייכים לקבוצה של אנשים אכזריים במיוחד מלידה, הם לא מרגישים בתור חלק מהחברה שלנו ולכן מוכנים לבצע כל דבר ללא נקיפות מצפון. שירותים החשאיים יודעים זאת לכן יש להם עדיפות לקחת מפעילי ציוד ההקרנה מקבוצה הזאת, הרי לא כל אחד יסכים לענות למוות ולרצוח אפילו תינוקות.
שכנים החשודים בלילה האחרון עינו באכזריות את אבא שלי, בישלו לו איברים הפנימיים. הם חיכו עד שהוא ילך לישון ואז התחילו לבשל איברים הפנימיים במטרה לגרום נזק ולרצוח.
Suspected neighbors belong to group of extremely cruel people from their born, they don't feel as part of our society, therefore they are ready to do anything without pangs of conscience. Secret services prioritizes taking radiation equipment operators from that group because not everyone will be ready to murder and torture even babies.

ניצול אכזריות יוצאת דופן על ידי השירותים החשאיים - Secret services using extreme cruelty

שכנים החשודים וודו מניאקים תקפו את ההורים שלי בלילה 4 פעמים עם מתקן קרינה נאטורונים ואותי 7 פעמים. הם בכוח מאלצים אותנו לפרסם רשומות ולחשוף את האמת אודות המהות שלהם.
מטרת התקיפות המרובות ליצור טריגר המוות, כלומר למעשה מדובר על ניסיון רצח עם השהייה.

להבדיל ממפעילי ציוד ההקרנה האחרים, שכנים החשודים מכשירים את כל בני משפחתם לשימוש במתקני קרינה על מנת שאלה יוכלו גם להצטרף לחגיגה ולהנות מרצח ועינויים של אנשים. זה ערך מוסף בעיני השירותים החשאיים שמכשירים רק מספר בני משפחה ואלה מכשירים את כל שאר בני משפחתם על מנת לענות ולרצוח.

את האידיאולוגיה שכנים החשודים היביאו איתם מארץ המוצא כאשר הסתננו ביחד עם העלייה. בהתחלה  הם שחטו חתולים ושאר חיות הבית, כאשר שירותים החשאיים ראו את זה, הם החליטו לכוון את האכזריות שלך שתשרת אותם והכשירו אותם להשתמש במתקני קרינה. הם לימדו אותם על אסירים בבתי כלא ועל ידי רצח של קשישים בהוסטלים בתור פרוייקט סוף הקורס.

Voodoo maniacs suspected neighbors attacked this night my parents 4 times with neutron radiation devices and attacked me 7 times. They are forcing us do discover truth about their family.
The goal of these attacks is to create death trigger, actually murder attempt with delay.

What distinguishing these neighbors from other radiation device operators is that they teach using radiation devices all their family members. They teach them to join the fun of torturing and murdering people. This is added value in eyes of secret services who chosen them for this work of murdering and killing.

Suspected neighbors brought this ideology from their country of origin when infiltrated to our country with aliyah. In the beginning they slaughtered cats and other domestic animals, and when secret services saw this, they decided to shift their cruelty for their service and teach suspected neighbors to use torture and murder devices, they trained them on prisoners and by murdering elderly persons in hostels as final course project.

יום ראשון, 16 בספטמבר 2012

שנה חדשה - New Year

היגיע שנה חדשה ועדיין אנחנו סובלים מעינויים ישנים. אין שום דבר קדוש עבור אנשים שמענים אותנו והמנהלים שלהם. אנשים האלה נהנים מכל יום שהם עוברים וניזונים מדם שלנו שהם שופכים אותו, זה הופך אותם להיות מאושרים.
נישאר רק לקוות שכל מי שמעורב בתוכנית השמדת האזרחים יחווה על בשרו ועל קרוביו את אותו דבר שאנחנו חווים. אני בטוח שזה יקרה ביום שמנהלי תוכנית השמדת האזרחים ירצו להחליף את האנשים שמבצעים את העבודה המלוכלכת כי בנוסף לכך שהם רוצחים, הם גם עדים. מגיע זמן שמפעילי ציוד ההקרנה הופכים לסדיסטים מניאקליים, הם סובלים כאשר אינם יכולים לענות מישהו כי עינויים זה האושר שלהם.
New year arrived and we are still in pain of old tortures. There is nothing holly for people who are torturing us and their managers. These people enjoy from every passing day, they are feeding with our pain and our blood that they shed - it makes them happy.
We hope that all who are involved in citizens extermination program will fill on his flesh and on his relatives same tortures like we do. I'm sure that it will happen, because managers of citizens extermination program will replace them with new agents who are doing the dirty job, because together with fact that they are murderers, they are also witness. Coming moment when radiation equipment operators become maniacal sadists and they are suffering when have no targets to torture as torture is their happiness.

סוג חדש של פשיזים - New sort of fascism

שימוש במתקני קרינה נגד האזרחים הוא פשעים נגד האנושות, רצח עם ופשיזים. זו פגיעה בקרן גנטית של האנושות.
תוכנית השמדת האזרחים פועלת מטעמי תעוות בצע, הם משמידים אנשים כדי לפנות תקציבים ובגלל סיבות פוליטיות. הם משמידים לא רק אנשים מבוגרים, אלא גם תינוקות, נשים וילדים.
יש להם אידיאולוגיה שמצדיקה מול עיניהם סוג רצח כזה, אך לא ניתן בשום אידיולוגיה להצדיק דבר כזה.
כל התכונות של תוכנית השמדת האזרחים הן של פשיזים.
Usage of radiation devices against citizens is crime against humanity, genocide, massacre and fascism. They are destroying genetic foundation of the entire human race.
Citizen extermination program is committed because of greed, they are exterminating people to release the budget and because of political considerations. They are not only exterminating adults, but also unborn babies, children and woman.
They have internal ideology to justify their acts, however nothing can rally justify these crimes.
Extermination program has all properties of fascism.

תגבורת בדירת החשודים - Reinforcement in the suspected appartment

לדירת החשודים היגיע תגבורת בצורת עוד מפעילי ציוד ההקרנה ממשפחת החשודים (וודוו מניאקים). בזמן קצר כמות תקיפות קרינה נאוטרונים עלו משמעותית, הם צדים בני משפחתי בכל פינה אפשרית.
כמו כן על ידי שני רכבים הם חסמו את החנייה שאני בדרך כלל חונה במשך מספר שנים האחרונות, הם חנו בצורה כזאת שאי אפשר יהיה להחנות עוד רכב למרות שיש מקום אילו היו חונים באופן מתחשב.
Reinforcement arrived to the suspected apartment - more radiation equipment operators from the suspected family (voodoo maniacs). In short time number of neutron radiation attacks rise extremely, they hunt member of our family in all possible places.
Also, they blocked my usual parking place where I park during last couple years, they parked in way that another car will not be able to park despite the fact that there is enough place.

יום שבת, 15 בספטמבר 2012

תקיפות במקומות ציבוריים - Attacks in public places

היום יום שבת, תקפו אותנו פעמיים על ידי מתקן קרינה נאוטרונים באותו מרכז מסחרי. שתי התקיפות נעשו בהפרש זמים קצר ביניהן. בתוך מרכז מסחרי היה אדם עם מתקן קרינה נייד.
כאשר חזרנו הביתה, שכנים החשודים תקפו אותי עם מתקן קרינה נאוטרונים בחדר העבודה, לפני התקיפה שמעתי הזזות של משהו כבד מעל מקום הישיבה שלי ומיד לאחר מיכן תקיפה ושוב הזזות. הם תקפו וסילקו את המתקן מהמקום.
Today Saturday, we were been attacked two times in shopping center with neutron radiation device. Both attacks were in the same shop with short time between them, they were committed from the shop by person who had mobile radiation device.
When we returned home, suspected neighbors attacked me in my working root: I heard movements of heavy objects above my sitting place and then neutron attack. Right after the attack they moved radiation device away.

וודו מניאקים קניבלים - Cannibal voodoo maniacs

בלילה האחרון וודוו מניאקים באכזריות עינו את אבא שלי, בישלו לו ראש והשתמשו במתקן שגורם לויברצייה של הרגליים. אפשר למעשה לומר שהם אוכלים את הבשר שלנו בעודינו חיים.
Last night voodoo maniacs tortured my father with extreme cruelty, they cooked his head and used device that causes vibration of legs. We can say that they are eating our meats when we still alive.

יום שישי, 14 בספטמבר 2012

מפגש מפעילי ציוד ההקרנה וציוד חדש בדירת החשודים - Meeting of radiation equipment operators and new equipment in the suspected apartment

היגיע שכנה החשודה כאכזרית ביותר, היא הביאה איתה משהו כבד, ככל הניראה מתקן קרינה בעזרתו היא הולכת לנסות לרצוח אותנו.
כמו כן, היגיעו בני משפחת החשודים נוספים, הם הלכו לאחד הבתים הקרובים בהם נימצא מקום נוסף החשוד כמרכז של סוכנים סדיסטים.
ניראה שיש אסיפה של מפעילי ציוד ההקרנה באיזור שלנו.

בערב נודע מה הביאה שכנה החשודה. היא הביאה מתקן קרינה תדר נמוך מאוד המסוגל לשבש קצב הלב ובאותו זמן להרדים.
אני ואבא שלי שתינו קפה אספרסו אבל ביחד באותו זמן הרגשנו עייפות, בנוסף אבא שלי הרגיש שמנסים לשבש קצב הלב שלו. לקחנו מכשיר מדידת שדות אלקטרומגנטיים ונמדדו ערכים גבוהים בתדר נמוך. בדקנו בעזרת סורק תדרים זה לא 50 הרץ של רשת חשמל, אלא רמות קרינה הגבוהות ביותר על תדר נמוך מאוד של 1 הרץ, זה בדיוק התדר שגורם לתופעות שאני ואבא שלי הרגשנו.
בשיטות כאלה נרצחו אנשים מבוגרים רבים.

Most cruel suspected neighbor arrived, she brought something heavy with her, probably radiation device that she will use to attempt murdering us.
Also, more members of suspected family arrived, they went to one of houses nearby where another suspected center of perpetrators located.
It seems that there is meeting of radiation equipment operators in our area.

This evening it became known to us what kind of device brought suspected neighbor. It is extremely low frequency magnetic fields device that can cause hearth rate disruption and it is able to disrupt brain waves and cause extreme fatigue.
Myself and my father, we both had espresso coffee drink, however at the same time we felt fatigue, also my father felt that there was attempt to disrupt hearth rate. We took magnetic fields measurement device and it showed high rates, so with spectrum analyzer we saw that it is not 50 Hz caused by electrical fields, the maximum was on extremely low frequency 1Hz, this is exactly the frequency that causes what we felt with my father.
Using this method many elderly persons were murdered.


תדר 1 הרץ רמת קרינה 236 מילי גאוס שזה מעל 100 פעם יותר מרמת מקסימות מומלצת.
1Hz frequency with rates of 236 milli Gauss, it is more than 100 times more than recommended maximum.


רמות גבוהות של קרינה בתדרים נמוכים אבל לא תדר של רשת החשמל בו נמדדו רמות נמוכות.
High rates of magnetic fields on low frequency, but it is not frequency of electrical power where we measured low rates.

השפעה של שימוש נגד האזרחים במתקני קרינה היא על כולנו - Impact of radiation device usage against citizens is on all of us

בימים האחרונים תקיפות ממשיכות כרגיל. שכנים החשודים מענים באכזריות את אבא שלי, לא מאפשרים לא לישון, מבשלים לו ראש, רגליים ואיברים הפנימיים, מתקן שגורם לויברצייה.
לאחרונה הם הביאו מתקן כבד כלשהו לדירתם, ככל הניראה עם מתקן עינויים או רצח.
בדירת החשודים לא מתנהלים חיים נורמטיביים, רק תורנים שמתחלפים ומענים את בני משפחתינו למוות.
שירותים החשאיים רוצים לגמור את חיינו ולצורך זה הם משתמשים בפושעים אכזריים במיוחד שמוכנים לעשות כל דבר תמורת חסינות.
לאחרונה מידי יום יש מספר תאונות דרכים בצירים המרכזיים, מדובר על נהגים עייפים שלא שמו לב ולא הגיבו נכון לסיטואצייה. עינויי מניעת שינה כרוניים המטישים קורבנות קורבמים בדיוק לזה. כך שלמרות כל המאמצים להפחית את כמות תאונות הדרכים, על ידי שימוש מתמשך וגובר באמצעי קרינה נגד האזרחים מספר התאונות רק יגדל. רוב הקורבנות אפילו לא מודעים לכך שהם קורבנות ולא מבינים למה בריאותם קורסת, לא יכולים להעריך את מצבם נכון עד שביום בהיר אחד הם קורסים.
ההשפעה של שימוש באמצעי קרינה נגד האזרחים היא על כל האזרחים, גם אלו שלא תוקפים אותם ישירות.
כלומר זה לא רק פשע נגד האנושות, אלא גם פשע נגד האומה שלנו ונגד העם שלנו.
Last few days attacks against members of my family as usual. Suspected neighbors torturing my father with extreme cruelty, depriving him from sleep, cooking his head, legs and internal organs, using device that causes vibration.
Recently they brought some heavy device to their apartment, probably another murder and torture device.
There are no signs of normative life from the suspected apartment, just perpetrators on duty changing all the time.
Secret services want end our lives, they are using extreme cruel criminal for that who are ready to murder people for them. Criminals are doing it for law immunity.
Recently there are a lot of traffic accidents including main road branches, mostly exhausted drives did not react correctly to the situation. Chronic sleep deprivation torture causing exactly this.  Extended usage of radiation devices against victims exhausting them, therefore, despite all efforts number of traffic accidents will only rise. Most of victims even don't know that they are victims of radiation devices, they don't understand the reason of health degradation, they cannot do correct assessment for their health situation until one day they collapse.
Impact of radiation device usage against citizen is on all citizens, including those who are not irradiated directly. So it is not only crime against humanity, but also crime against our people and nation.

יום שני, 10 בספטמבר 2012

מניאקים צמאי דם פועלים במלוא המרץ - Blood thirsy maniacs torturing us with extreme intensity

בנוסף לכך שבלילה האחרון שכנים החשודים ניסו לרצוח אותי בלילה האחרון, הם עינו באכזריות את אבא שלי במשך כל הלילה, הם הפעילו מתקן אינפרא סאונד שגורם לויברצייה חזקה מאוד, את זה ניתן להחשיב גם בתור ניסיונות רצח של ממש.
חשוב לציין שבן משפחת החשודים היגיע בימים האחרונים לשכונה ובבתים השכנים איפה הוא גר, בדיוק באותן לילות קשישה התלוננה שניסו לרצוח אותה על ידי שיבוש קצב הלב. בדירת החשודים שמעלינו היגיע שכנה החשודה כאכזרית ביותר מבין משפחת החשודים.
ככל הניראה הם עבדו בבתים אחרים ועינו שם באכזריות קורבנות אחרים ואולי אף הצליחו לרצוח מישהו.
Additionally to murder attempts of my self that were committed by suspected neighbors, these neighbors tortured my father with extreme cruelty, all they night they deprived him from sleep. They used device that caused severe vibration, it is probably based on infra sonic waves, it shall be counted as actual murder attempt.
Important to mention that son of suspected family arrived to the neighborhood couple houses from ours, elderly woman complained about hearth rate disruption, we think he attempted to murder her. In the suspected apartment above ours neighbors on duty changed, arrived there member of their family (she suspected to be the most cruel one of them).

את מי משמידים - Who is being exterminated

משמידים קשישים בהוסטלים בגלל שיקולים כלכליים ותקציבים של ניצולי שואה, משמידים אנשים אינטלגנטיים ממגזרים של אנשים נורמטיביים שעובדים ומשלמים מיסים.
למה זה דומה? סטאלין רצה להיות הכי חכם בארצו ואת כל האינטליגנצייה ומתנגדי משטר שלח לגולאג והשמיד. כניראה מי שרוצה לשמור על השלטון לעצמו, לא רוצה שיהיו אנשים שיכולו לגלות את המחדלים ואת הרמאות של העם. יותר ויותר אנשים מבינים מה קורה, יותר אנשים הופכים להיות מטרות להשמדה.
שירותים החשאיים משתמשים באמצעי השמדה שקטים שלא ניתן לגלות אך מאוד אכזריים, כגון מכשירי קרינה גאמא,נאוטרונים, אלקטרומגנטי וגלי קול. אנשים מתים מדום לב, הפסקת נשימה, סרטן ועוד.
מפעילי ציוד ההקרנה אפילו רוצחים תינוקות ברחם האם.
Elderly persons are being exterminated in hostels because of budget considerations and budget of holocaust survivors, intelligent normative people who  pay taxes are being exterminated.
How it looks like? Stalin wanted to be the smartest person in his country, so he send all intelligent people and opposition to gulag and exterminated most of them. Probably somebody who wants to keep the seat of government for themselves doesn't want to have citizens who understand what is really happening, who understands severe failures of the government and all the cheating of people.
Secret services using silent but extremely cruel extermination methods using gamma, neutron, electromagnetic and sonic devices. People are dieing because of cardiac arrests, cessation of breathing, cancer and much more.
Radiation device operators even murdering babies in a womb.

ניסיונות רצח על ידי מתקן קרינת נאוטרונים - Murder attempts with neutron radiation device

שכנים וודוו מניאקים תקפו אותי 6 פעמים במתקן קרינה נאוטרונים בלילה האחרון. ככל הניראה הם רצו להראות לי שהם ושירותים החשאיים לא מרוצים מכך שאני פרסמתי מאט מידי רשומות על העינויים שלהם. הם יודעים שעבור עינויים וניסיונות רצח אני מפרסם רשומות, לכן זה הסבר יחיד.
הם השתמשו במתקן קרינה נאוטרונים על מנת לרצוח אותי לטווח ארוך ממחלות כמו סרטן, אבל גם לטווח קצר כי הם השתמשו במתקן הזה לצורך עינויי מניעת שינה שזה גם ניסיון רצח מכיוון שהם יודעים שיש לי נסיעה ארוכה.
מדובר על ניסיונות רצח באמצעים פשיסטיים וגם אידיאולוגיה של מי שעושה את זה בהתאם.
Voodoo maniacs neighbors attacked me last night 6 times with neutron radiation device. It seems that they wanted to show me that they and secret services are not satisfied from my latest blog posts and that they want to see more blog posts from me. They know that I posts only for tortures and murder attempts, so it is the only explanation.
They used neutron radiation device to murder me for a long run from cancer disease and etc but also for short run because they know that I have today a long drive.
We are talking here about fascistic murder attempt, also who is doing it has matching ideology.

בישראל אחת מ5 משפחות עושות הפרייה מלאכותית - One of 5 families in Israel are doing artificial insemination

אחת מכל 5 משפחות בישראל עושות הפרייה מלאכותית. בארץ יחסית אחוז גדול מאוד של אזרחים ביחס לעולם (אחד המקומות הראשונים) זקוקים להפרייה מלאכותית כדי ללדת ילדת לעולם. למה?
סיבה שכיחה היא כמות זרע קטנה לגבר, כידוע הקרנות על ידי גאמא/נאוטרונים/אלקטרומגנטי גורמות לזה. בעייה כזאת קוראת גם לגברים שהצליחו להביא לעולם מספר ילדים בדרכים טבעיות כאשר הם מתערבים במשהו שהשלטונות לא רוצים.
אנשים הופכים בקלות למטרות בידי השירותים החשאיים שמשתמשים נגדם במתקני קרינה על מנת לרצוח, לחסל אותם ואת הילדים שלהם, להשמיד את עתידם בעזרת מתקני קרינה.
כמה אנשים שסומנו כמטרות יש בישראל? אני מעריך שלפחות 1 מכל 10.
One of 5 families in Israel are doing artificial insemination. In our country there is relatively to other countries big percent of people who need artificial insemination to bring children to the world (one of first places). But why?
One of common reasons is that a man has small amount of semen, and it is well known that gamma/neutron/electromagnetic radiation maybe the reason for that.
This may occur even to men who already brought to the world couple children in natural way, it usually happens then a particular person does something that government doesn't want him to do.
People are becoming targeted individuals easily, secret services are murdering them, their families and their future using radiation devices.
How much targeted individuals are in Israel? I believe that at least one from every 10.

יום ראשון, 9 בספטמבר 2012

JEDEM DAS SEIN

JEDEM DAS SEIN - כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. זה מה שהיה כתוב על שערי מחנה ההשמדה בוחנוולד.
ניראה ששירותים החשאיים בחרו במוטו הזה עבור העם שלנו, כל עבור אנשים מסויימים הם בוחרים גורל של כבשים לשחיטה - אזרחים בלתי רצויים שמשמידים אותם באמצעים פשיסטיים אכזריים ביותר, כולל מתקני קרינת גאמא ונאוטרונים ועבור אזרחים אחרים גורל רגיל. אבל כאשר אזרחים מתחילים לעשות משהו ששירותים החשאיים לא רוצים, משנים להם את הגורל ומוסיפים אותם בתור מטרות לחיסול.
הטכנולוגיות המודרניות מאפשרות לחשל אנשים בצורה חשאית בביתם ובכלמקום, אין צורך להחזיק יותר מחנה השמדה יעודי.
JEDEM DAS SEIN - to each his own. It was on the gate of Buchenwald, German extermination camp.
It seems that secret services adopted this phrase with the destiny that they chosen for our people. There are people for which they are choosing to be sheep for slaughtering - unwanted citizens who are exterminated with extremely cruel fascistic methods, including gamma and neutron radiation devices and people with a regular destiny.
However, when people with regular destiny starting doing something tha secret services don't want them to do, the also become targeted individuals and being exterminated, their destiny switches to sheep for slaughtering.
Modern technology allows exterminating people in every place, in their houses, there is no need to build dedicated extermination camps anymore.

מאלצים אותנו לפרסם - Forcing us to post

בלילה האחרון שכנים החשודים באכזריות עינו את אבא שלי, ניסו לרצוח אותו ומנעו ממנו שינה. כמו כן הם תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה נאוטרונים.
אנחנו רואים בכך דרישה של השירותים החשאיים לחשוף אמת עודות הפעילות שלהם נגד הארחים.
Last night suspected neighbors tortured my father with extreme cruelty, they attempted to murder him and deprived him from sleep. Also,  they attacked me 3 times with neutron radiation device.
We see in these attacks demand from secret services to publish blog posts about their activity of citizens extermination.

יום שלישי, 4 בספטמבר 2012

הגברת עינויים תמורת אמת - More fortures for truth

בלילה האחרון שכנים החשודים באכזריות עינו את אבא שלי, בישלו לו ראש ורגליים. כמו כן במהלך כל היום הם תקפו עם מתקן נאוטרונים בצורה פנאטית, כולל פעמים מרובות בשירותים.
מעבר לכך תקפו עם מתקן נאוטרונים את ההורים שלי בסופר מרקט גדול, שוב מסביב היו הרבה אנשים - השירותים החשאיים מוכנים להקריב חיי אדם על מנת לפגוע באזרחים בלתי רצויים.
ככל הניראה שירותים החשאיים הגבירו תקיפות ועינויים בגלל מה שכתבתי אמת על אופן התמודדות של השירותים החשאיים עם אזרחים בלתי רצויים, כולל עיונאים ופעילים פוליטיים.
Last night suspected neighbors tortured my father with extreme cruelty, they cooked his head and legs. During all day they fanatically attacked with neutron radiation device, including multiple attacks even in the toilet.
Also, my parents were attacked in large supermarket with neutron radiation device, again around there were a lot of people who also got radiation dose - secret services are sacrificing many lives to murder one targeted individual.
It looks like secret services increased tortures and attacks because I wrote truth about how secret services dealing with unwanted citizens, including journalists and political activists.


יום שני, 3 בספטמבר 2012

השמדת אזרחים בלתי רצויים (כולל ראיות) - Extermination of unwanted citizens Including evidence

כמו שהיה צפוי בלילה בין שבת ליום ראשון החשודים בישלו לי ראש ובלילה האחרון לא אפשרו לי לישון בעזרת מתקן שמונע משינה מחזיק את הקורבן במצב של סטרס.
בינתיים כמובן הקורבנות גדלה, כל אזרח לא נוח לשלטון, בין אם זה אזרח קטן, עיתונאי ופעיל פוליטי כלשהו בסופו של דבר הופך לקורבן של אמצעי פגיעה שמתוארים כאן לאורך הבלוג. זה יכול להיות דום לב פתאומי או ניסיונות רצח על ידי שיבוש קצב הלב, זה יכול להיות סרטן או עשרות דברים אחרים.
אירוע לב כזה לא יהיה דומה לאירוע לב אמיתי, אלא יותר כמו שוק חשמלי בלב, שיבוש קצב הלב על ידי מתקנים אלקטרומטניים או מבוססים על גלי קול.
שירותים החשאיים והשלטון רואים בשיטות האלו אמצעים לגיטימיים על מנת לפגוע באזרחים בלתי רצויים, הסיבה שרוב הקורבנות כמו עדר של כבשים שותקים ואז  מובילים אותם להורג.
מקרים כאלה מתוארים יותר ויותר בשנים האחרונות בעיתונות, כולל אנשים יודעים.

כאן אפשר ליקרוא וליראות ראיות על שימוש באמצעי שיבוש קצב הלב נגד אבא שלי:
http://thesilentholocaustinisrael.blogspot.co.il/2011/04/tortured-to-death-people-and-their.html

As we expected night between Saturday and Sunday, suspected neighbors cooked my head and last night they deprived me from sleep using device that holds victim in stress.
Meanwhile number of victims is rising, every citizen who is not convenient for the government, even if it is somebody not significant, moreover if it is a journalist or some political activist, in the end will be come a victim of methods that I'm describing in my blog. It can be cardiac arrest, murder attempts with hearth rate disruption device, cancer or many other methods.
Hearth incident like this will not be like a real one, it is more like electric shock to the hearth or rate disruption using electromagnetic or sonic devices.
Secret services and government see in this methods legitimized for exterminating inconvenient people, the reason that most of victims like flock of sheep brought to execution.
More incidents like that are described in the press, sometimes victims are well known people.

Here you can read and see evidence of usage hearth rate disruption devices against my father:
http://thesilentholocaustinisrael.blogspot.co.il/2011/04/tortured-to-death-people-and-their.html

יום שבת, 1 בספטמבר 2012

מנוחה לקראת לילה העינויים - Rest before torture night

במשך כל הערב היה שקט בדירת החשודים. עכשיו הם התעוררו, אנחנו שומעים אותם צועדים מעל ראשינו וכמובן גם הייתה אזעקת קרינה. הם נחו לקראת לילה בה הם עומדים לענות אותנו ולנסות לרצוח.
All the evening there was silence in the suspected apartment. Now when they waken up, we hear their footsteps and they attacked us with neutron radiation device. They got some rest before torture night, they will torture us and will attempt murder us.

שירותים החשאיים מאפשרים טרור - Secret services allowing terrorism

שכנים החשודים ממשיכים לתקוף אותנו על ידי מתקן קרינת נאוטרונים באכזריות, לפני כל תקיפה שומעים הזזות של משהו כבד מעל מקום הקורבן, לאחר מכן אזעקה וריצה של מפעילת ציוד ההקרנה. ניראה שהם מפעילים את המתקן ובורחים מהמקום, ממש כמו מחבלים. המנטליות שלהם היא מנטליות של טרוריסטים, זו ההכשרה והאידיאולוגיה שהם קיבלו מארץ המוצא ושירותים החשאיים משתמשים בכך על מנת לפגוע באזרחים בלתי רצויים. למעשה הם נותנים אישור לטרוריסטים לבצע טרור נגד מטרות נבחרות.
Suspected neighbors continue cruelly attacking us with neutron radiation device, before every attack we hear movement of something heavy above the victim and then radiation meter alarms and we hear their footsteps as they are running, they actuate radiation device and run away, exactly like terrorists. They have mentality of terrorists and this is a way that they were trained and their ideology that they brought from their country of origin. Secret services are using it to harm unwanted citizens, they allow terrorists do their work against selected targets.