נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 31 ביולי 2012

מנסים לרצוח את אבא שלי מידי לילה - Perpetrators attempting to murder my father every night

בלילה האחרון שכנים החשודים (וודוו מניאקים) ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, כמו כן עינו אותו על ידי בישול ראש. בלילה הם תקפו 4 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים את ההורים שלי.
Last night suspected neighbors (voodoo maniacs) attempted to murder my father with hearth rate disruption device, they also tortured him cooking his head. At that night they attacked my parents 4 times with neutron radiation device.

יום שני, 30 ביולי 2012

3 תקיפות נאוטרונים בזמן נסיעה - Three neutron radiation attacks on drive

הלילה שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי כח ידי שיבוש קצב הלב, כמו כן הם עינו אותו על ידי בישול ראש.

במהלך היום תקפו את ההורים שלי בזמן נסיעה על ידי מתקן קרינת נאוטרונים. בפעם הראשונה תקפו את ההורים שלי מתוך רכב מסוג פולקסווגן שחורה ובפעם השניה מתוך מיצובישי בעלת מיסוך על חלונות צד אחוריים על יד מרכז מסחרי. בשני המקרים אחרי התקיפה הרכבים הסתלקו מהמקום. כמו כן הייתה תקיפה שלישית שכניראה נעשתה על ידי רכב תוקף מספר 2.
Last night suspected neighbors attempted to murder my father with hearth rate disruption device also they tortured him cooking his head all the night.

During the day my parents were attacked twice during drive, first time attack committed from black volkswagen vehicle and on the second time from Mitsubishi with masked rear side windows, second time was near shopping center. After the attack vehicles ran away. Also there was another attack, it was probably committed from attack vehicle number 2.


יום ראשון, 29 ביולי 2012

מקור של אכזריות יוצאת דופן - Origin of extreme cruelty

בלילה האחרון וודו מניאקים עינו את כל בני משפחתי באכזריות. הם עינו אותי על ידי הקרנות רבות עוצמה על הראש והרגליים, המטרה שלהם יצור טריגר המוות. כמו כן הם בישלו ראש ורגליים לאבא שלי, תקפו 5 פעמים על ידי מתקן קרינה נאוטרונים את ההורים שלי ופעמיים אותי במהלך הלילה.

ללא הכשרה פסיכולוגית מוקדמת לא יתכן שאנשים מיד יתחילו בצורה כל כך אכזרית לענות אנשים אחרים.
אנחנו חושדים שאב משפחת וודוו מניאקים עבר הכשרה במחנה לאימון טרוריסטים בארץ המוצא שלו. הוא העביר את הידע לשאר בני משפחתו ולכן יצא כן שהם היו מוכנים מראש לענות למוות אנשים תמימים. מחנה שהוא עבר בו הכשרה שייך לאירגון כמו אל קעידה בו לימדו אותו את האידיאולוגיה, אכזריות ומוכנות לרצוח אנשים תמימים. אנחנו יודעים שבמשפחת החשודים הם מלמדים אחד את השני להשתמש במתקני קרינה כדי לענות אותנו, כך גם אב שלהם העביר להם את הידע. כמו כן, מאותו מקור יש להם את הכשרה קונסיפירטיבית.

Last night voodoo maniacs tortured all members of my family with extreme cruelty. They tortured me irradiating my head and legs with some very powerful device, their cause was creating death trigger for me. Also, they cooked head and legs of my father, attacked 5 times with neutron radiation my parents and two times they attacked me - all was at the same night.

Without psychological training people cannot just start torture other people so cruel.
We suspect that father from voodoo maniacs family gained his education in terrorist training camp in country of his origin. He transferred his knowledge to members of his family and this is why they were been prepared from the beginning to torture innocent people. He was trained in camp that belongs to terror organization like al qaeda. They trained him for ideology and extreme cruelty that allows him to murder innocent people. We know that suspected family members train eachother to operate radiation devices and we are sure that their father transferred them his knowledge from terrorist training camp. Also, from same origin comes their conspiracy education.

יום שבת, 28 ביולי 2012

מי הם שכנים החשודים - Who are suspected neighbors

לאחרונה שכנים החשודים (וודו מניאקים) התחילו לתקוף אותי באופן אינטנסיבי מאוד על ידי מתקני קרינת נאוטרונים. בכל פעם שהם תוקפים אותי אני שומע הזזות וצעדים מעל המקום. חשוב לציין שהם עושים את זה ביום שבת ובאותו אופן הם גם תוקפים ביום כיפור ומועדים חשובים אחרים. אין להם מוסר או כל קשר ליהדות. אנחנו חושדים שהם הסתננו ביחד על עלייה ושייכים לאירגוני טרור מארץ המוצא שלהם.
Lately suspected neighbors (voodoo maniacs) started attacking me with neutron radiation devices very intensively. Every time when they attack I hear movements and their footsteps above place of the attack. They are doing it on Saturday and in same way they are attacking us on Yom Kippur and other important days. They have no morality and no connection to Jewish people. We suspect that they infiltrated with aliyah and belong to terror organizations from their country of origin.

עינויים בלתי פוסקים - Non stop tortures

וודו מניאקים עינו בלילה האחרון את אבא שלי על ידי בישול רגליים וראש. אותי הם תקפו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה נאוטרונים.
בלילה הקרוב כניראה הם ינסו להתנקש בחיי בני משפחתי ויענו אותנו באכזריות יוצאת דופן בגלל שעומד להתחיל שבוע העבודה.
Voodoo maniacs tortured last night my father, they cooked his head and feet. Also, they attacked me 3 times with neutron radiation device.
At the coming night we expect extremely cruel tortures and murder attempts because working week is about to start.

יום שישי, 27 ביולי 2012

מתקני קרינה בכל בית בישראל - Radiation device in every house in Israel

בלילה האחרון וודוו מניאקים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, במהלך היו ניסיונות התנקשות רבים בחייו.
היום תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה נאוטרונים במהלך נסיעה בדירה של בן משפחה.
יוצא שמפעילי ציוד הקרנה עם מתקני קרינה נמצאים בבתים רבים בישראל. אם תוכנית השמדת האזרחים תמשיך להצליח בסופו של דבר מתקני קרינה יהיו בכל בית בישרל וכמות אנשים שסומנו כמטרות תגדל מאוד.
Last night voodoo maniacs attempted to murder my father multiple times using hearth rate disruption device.
Today we were been attacked with neutron radiation device on drive and in apartment of family relative.
It comes that radiation devices are currently held in many houses in Israel. Citizens extermination program shows great success, it means that more and more houses will have perpetrators with radiation devices who will murder innocent people. In the perspective  radiation devices will be in every home and number of targeted individuals will constantly increase.

יום שלישי, 24 ביולי 2012

יום אכזרי במיוחד - Extremely cruel day

בלילה האחרון שכנים החשודים (וודו מניאקים) ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב.
הורים שלי הותקפו על ידי מתקן קרינה נאוטרונים בתוך מרכז מסחרי פעמיים. חשוב לציין שמסביב היו הרבה אנשים תמימים שגם קיבלו מנות קרינה.
במהלך היום נמדדו 600~700 מילי גאוס של שדות מגנטיים ביום ממכשיר שמפעילים שכנים החשודים. עכשיו שדות ממכשיר הזה כ300 מילי גאוס, ראויי לציין שלא מומלץ לשהות בשדות מעל 2 מילי גאוס לאורך זמן.
כאשר שכניםה חשודים הפעילו מתקן שדות מגנטיים הם עזבו את דירתם.
Last night suspected neighbors (voodoo maniacs) attempted to murder my father using hearth rate disruption device.
My parents were attacked twice with neutron radiation device in large shopping center, important to mention that many innocent people were around, they also received that radiation dose.
During the day my parents measured 600-700 milli Gauss low frequency mangetic fields from devices that suspected neighbors used against us. Now we measure about 300 milli Gauss on same frequencies. It is recommended not to stay for a long time in magnetic fields exceeding 2 milli Gauss.
When suspected neighbors turned on magnetic fields device they left their apartment.

יום שני, 23 ביולי 2012

שכנה החשודה ניסתה לשים קץ לחיי אבא שלי - Suspected neighbor attempted to end my father's life

בלילה האחרון שכנה החשודה ניסתה לירצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב 3 פעמים. בנוסף היא תקפה את ההורים שלי 3 פעמים עם מתקן קרינה נאוטרונים בלילה. מדובר היה על ניסיונות רצח ממשיים שמטרה שלהם לשים קץ לחיי אבא שלי.
Last night suspected neighbor attempted to murder my father three times using hearth rate disruption device. Also she attacked my parents three times with neutron radiation device at night. Murder attempts were made for one purpose - to finish my father's life.

יום שבת, 21 ביולי 2012

לילה אכזרי במיוחד מתקרב - Extremely cruel night is comming

יש להם הוראות משירותים החשאיים, אבל אינטנסיביות של תקיפות ופגיעות זו יוזמה פרטית של משפחת וודו מניאקים שכל בני משפחותיה משתתפים בעינויי יום ולילה של משפחתי, ניסיונות רצח וכד'. הסיבה שבדירת החשודים רק עד מספר של בני משפחת החשודים נמצאים היא ששאר בני משפחה עובדים במקומות אחרים ומענים אנשים תמימים למוות.
כרגע בדירת החשודים נמצאת סוכנת סדיסטים האכזרית ביותר ואת זה אנחנו רואים במרץ יוצא דופן של תקיפת בני משפחתי ואני בטוח שניראה את זה בלילה כניסיונות רצח של בני משפחתי, עינויים ועוד.
They have orders from secret services, but intensity of attacks and damage of our health is their hands job and their private initiative.Voodoo maniacs family are responsible for our health damage, all members of their family are participating in our daily and nightly tortures and murder attempts. The reason why in suspected apartment there are only up to few members of the suspected family is because rest of them are working in different places and torturing innocent people to the death.
Now in the suspected apartment there is one one perpetrator, she is known as the most cruel of their family, and we know it also because of intensity and cruelty of recent attacks. I'm sure that she will attempt to murder members of my family this night, she will torture us extremely.

וודו מניאקים שוברים שיא חדש - Voodoo maniacs breaking a new record

היום וודו מניאקים שברו שיא חדש של כמות תקיפות קרינת נאוטרונים ביום. הם תקפו אותנו 15 פעם, כל התקיפות בביתינו נעשו על ידי השכנה החשודה שבאה לסוף שבוע.
Today voodoo maniacs break a record number of neutron attacks per day, the already attacked us 15 times. All attacks at our home committed by suspected neighbors who came for the weekend to torture us.

סוכנת סדיסטית אכזרית במיוחד בדירת החשודים - Extremely cruel perpetrator in the suspected apartment

במהלך היום היו תקיפות קרינת נאוטרונים מרובות בתוך הבית, כבר מעל 10 במספר. שכנה החשודה שידועה כאכזרית במיוחד תוקפת אותנו ללא הרף במטרה לרצוח אותנו. היא במיוחד חזרה לביתה לסוף שבוע על מנת לענות אותנו אל תוך המוות. בינתיים אחותה נסעה לעבוד עם מתקני קרינה מקום אחר, כניראה לרצוח קשישים בהוסטל או דירה אחרת. אני בטוח שממתין לנו לילה אכזרי במיוחד.
During the day suspected neighbor who is known for her extreme cruelty attacks us rapidly, we were been attacked more than 10 times with neutron radiation devices. She is attacking us non stop with a goal to murder all members of my family. Meanwhile her sister when to work with radiation devices to some other place, probably to murder elderly persons in hostel or in other apartment, and this one came to weekend to try make one us us not to wake up an morning. I'm sure that extremely cruel night is waiting for us.

שירותים החשאיים מקריבים את חייהם של אנשים אקראיים - Secret services are sacrificing lives of random people

היום תקפו אותנו על ידי מתקן קרינת נאוטרונים מתוך רכב מסוג קרוסובר שחור של הונדה. התקיפה התבצעה בצומת, כאשר הרמזור התחלף לירוק הם תקפו אותנו והסתלקו מהמקום במהירות. לפני התקיפה בישלו לנו מתוך רכב הזה את הראש: בצורה כזאת הם מסוגלים להוציא מאיזון נהג ולגרום לתאונות, אני בטוח שלפחות חלק מתאונות נגרמו כתוצאה מפעילות של השירותים החשאיים שהקרינו על אנשים שמסומנים כמטרות, הם מוכנים להקריב חייהם של אנשים אקראיים על מנת לרצוח את המטרה.
Today we were been attacked with neutron radiation device on drive from a specially equipped black Honda crossover. When light changed to green they committed the attack and rapidly escaped the place. Also, they cooked heads of my father and mine - in this way they can disrupt driver who will cause an accident, I'm sure that at least some of accidents happened like that. Secret services ready to sacrifice lives of random people for murdering targeted individuals.

הכל כפי שאנחנו ציפינו - Everything like we expected

כמו שהיה ניתן לצפות, עם חזרת שכנה החשודה חזרו תקיפות אכזריות במיוחד, בלילה האחרון היא התנקשה בחייו של אבא שלי - ניסתה לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב. כמו כן תקפה אותי עם מתקן קרינה נאוטרונים 5 פעמים ואת ההורים שלי 3 פעמים בזמן השינה.
בלילה הקרוב אני מאמין שהיא לא תאפשר לי לישון ותענה אותי במשך כל הלילה על מנת להכין אותי לשבוע העבודה.
As we could expect, after returned suspected neighbor that is known as extremely cruel, she attempted to murder my father with hearth rate disruption device. Also she attacked me 5 times with neutron radiation device and 3 times my parents - all these attacks were when we slept. At the next night I expect that she will not let me sleep, she will torture me all the night to prepare me for a working week.


יום שישי, 20 ביולי 2012

שימוש מאסיבי במתקני קרינה נגד האזרחים - Mass usage of radiation devices against citizens

אתמול תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינת נאוטרונים בתוך מרכז מסחרי. כל פעם יש חזרה על אותו תסריט. זו הוכחה לשימוש מאסיבי במתקני קרינה נגד ציבור הרחב. לא משנה מה המטרה של תקיפות האלו, זה טרור פשיסטי.
חזרה לדירת החשודים חשודה בהפעלת מתקני קרינה הידועה כאכזרית במיותר מבין משפחת החשודים. לפי כך בימים ולילות הקרובים אנחנו מצפים לתקיפות ועינויים אכזריים במיוחד.
Yesterday my parents were been attacked with neutron radiation device inside shopping center. Every time radiation equipment operators are using the same scenario.This is a proof for mass usage of radiation devices against public. Therefore, no matter what is the reason for these attacks, it is fascistic terror.
One of must cruel suspected perpetrators returned to the suspected apartment. She is known for extremely cruel tortures. We suspect that in next days and night we will be extremely tortured.

יום שלישי, 17 ביולי 2012

ראיות של תקיפה על ידי מתקן קרינת נאוטרונים בתוך מרכז מסחרי - Evidence for neutron radiation attack inside shopping center

לפניכם סרטון ייחודי שמראה בזמן אמת תקיפה על ידי מתקן קרינה נאוטרונים בתוך מרכז מסחרי. אפשר ליראות שמסביב לקורבן יש אנשים אקראיים, הם גם קיבלו מנת קרינה.
בלילה האחרון שכנים החשודים עינו באכזריות את אבא שלי, בישלו לו את כל הגוף והשתמשו במתקן רב עוצה שגורם לויברצייה.
Here is an unique movie that shows real time attack inside shopping center, many random people are around the victim - they also got radiation dose.
Last night suspected neighbors tortured my father with extreme cruelty, they cooked him and used powerful device that causes vibration.

יום ראשון, 15 ביולי 2012

הם רוצים שאני אחשוף את האמת מול עיני כל העולם - They want me to discover the truth to all over the world

שירותים החשאיים יודעים שעל כל תקיפה נגד בני משפחתי אני מפרסם רשומות בבלוג. רשומות האלו קוראים אנשים מכל העולם. ובכל זאת ממשיכים לענות אותנו אל תוך המוות. המסכנה ברורה: הם רוצים שאני אפרסם עדות על מה שבני משפחתי עוברים. גם כאשר יחסלו את כולנו, הרשומות שלנו והעדות שלנו ישארו בכל רחבי האינטרנט ויקראו על זה בכל העולם. יבוא יום, הציבור יתעורר ויבין אילו מפלצות כאן בארץ משמידים אנשים תמימים. הם משמידים פטריוטים אמיתיים, אנשים כאלה כמונו שאכפת להם מעתיד ארצינו ועושים כל מה שביכולתם כדי לקדם את ארצינו למרות הכל.
Secret services know very well that for each attack against my family I post in the blog. People from all over the world are reading these blog posts. And despite this we are tortured to the death. The conclusion is clear: they want me to post our testimony about everything that our family are passing through. Even when they will exterminate us all, these posts and our testimony will remain in all over the world and many people will read it. I believe that will come a day when public will wake up and will understand crimes against humanity that monsters are committing against innocent people. They exterminate  truly patriots, people like us who care about future of our country and despite everything doing everything for the country.

איזה סוג אזרחים רוצים כאן בארץ - What kind of citizens are wanted in our country

הם (סוכנים סדיסטים) לא מייצרים כלום' הם לא משלמים מיסים, לא מבצעים שום דבר פרודוקטיבי שיכול לקדם את המדינה אלא מתוחזקים ממיסים, מקבלים חסינות מפני רשויות החוק תמורת פעילות עינויים ורצח של אזרחים בלתי רצויים, מייצרים סמים ששוברים חיים להרבה אנשים טובים.
אנחנו עובדים, משלמים מיסים, מייצרים תוצרם שמקדמים את המדינה, חיים על פי החוקים ובכל זאת משמידים אותנו, את ההורים והילדים שלנו מטעם השירותים החשאיים כי סימנו אותנו כאזרחים בלתי רצויים.

המסכנה שבארץ הזאת רוצים סוכנים סדיסטים ולא רוצים אזרחים נורמטיביים שמייצרים תוצרים. העתיד ברור, יהיו יותר ויותר פרזיטים ופחות אנשים שמייצרים תוצרים ומשלמים מיסים. בפוליטיקת השמדת אנשים כאלה כמונו  שירותים החשאיים חרצו את גורלה של ארצינו, כלומר למעשה משמידים את ארצינו מבפנים - מי שיכול יברח מכאן, מי שלא יכול יהיה קורבן ויירצח בייסורים קשים. מכיוון שעם הזמן יהיו פחות אנשים שמשלמים מיסים ויותר פרזיטים, יותר אנשים ייבחרו להיות מטרות לחיסולים.

They (perpetrators) are not manufacturing anything, they are not paying taxes, they are nod doing anything what advances our country. They are being held on taxes, getting immunity from law and order for their murdering and torture activity, making drugs that are ruining life for many good people.
We are working, paying taxes, making product that advances our country, living according to law and order and still we, our parents and children being terminated.

Conclusion: in this country wanted citizens are perpetrators and unwanted citizens are these people who are manufacturing something that advances our country. The future is clear: more and more parasites who live on taxes and less people who manufacture anything and paying taxes. Politics of citizens like us extermination that secret services are doing, they are setting fate of our country, therefore destroying our country from inside - anybody who can will flee from here, others will die in pain and tortures. Because with time there will be more parasites and less people who are paying taxes - more people will be selected for extermination.

למה אנחנו לא מחליפים מקום מיגורים - Why we are not changing living place

יש לנו עדות על תקיפות נגדינו בכל חלקי הארץ, צדים אותנו בזמן נהיגה ברכבים המצויידים במתקני קרינה, תוקפים אותנו במרכזים מסחריים וגם בדירות שכורות (ניסינו ביישוב עם שמירה וגדר גם). לכן במקום וודו מניאקים שמענים אותנו כאן בבית, במקום החדש יהיה מישהו אחר שיעשה את העבודה הזאת או ישלחו כמה בני משפחת וודו מניאקים לענות אותנו במקום החדש, הרי זה ידוע שהם עובדים בכל רחבי הארץ, אפילו בבתי כלא והוסטלים.
We have evidence of attacks in a whole country, we are being hunted by mobile radiation teams who are attacking us on drive, in shopping centers and even in rented apartments (we tried even in well guarded settlement). Therefore, instead of voodoo maniacs who are torturing us here at home there will be somebody else who will do this job in other place or even they will send members of suspected family to continue their job, we know that they are traveling in a whole country and working even at prisons and hostels.

חוקים נועדו לא לכולם - Laws are not for everybody

במהלך היממה שלא נגמרה שכנים החשודים (וודו מניאקים) תקפו אותנו במתקן קרינה נאוטרונים 11 פעם. במהלך היממה האחרונה הם תוקפים אותנו באופן אכזרי במיוחד במטרה ברורה לרצוח אותנו באופן מיידי, יצירת טריגרי המוות ולטווח ארוך. הם משלבים את כל האמצעים האפשריים כדי להגיע לתוצאה במהרה - כלומר לרצוח את כל בני משפחתי. שירותים החשאיים שאהכשירו אותם, סיפקו להם אמצעים ובחרו בנו כמטרה גזרו עלינו גזר דין מוות ללא משפט הוגן או כתב אישום - זו ענישה חוץ משפטית עבור אזרחים בלתי רצויים.
Period of 24 hours has not been ended yet and suspected neighbors (voodoo maniacs) attacked us 11 times with neutron radiation device. During last 24 hours period they became extremely cruel and attacking to murder us instantly, creating death triggers and for a long term. They are combining all possible methods to get fast result - to murder all members of my family. Secret services who trained them and set us to be a target sanctioned us for death without a fair trial and charge sheet - this is extrajudicial punishment for unwanted citizens.

Voodo Maniacs - וודו מניאקים

בלילה האחרון שכנים החשודים סוכנים סדיסטים (משפחת וודו מניאקים)  עינו אותי באכזריות. הם הכינו אותי לשבוע העבודה בידיעה שאני הולך לבלות הרבה זמן מאחורי הגה בתנאים קשיםת הם למעשה הכינו טריגר המוות על מנת לרצוח אותי ואנשים תמימים אקראיים על הדרך. גם השבוע הם לקחו על עצמם אחריות מלאה על כל מה שקורה איתי ואנשים אקראיים על הדרך.

הם עינו אותי באכזריות במשך כל הלילה עם מתקן שגורם לויברצייה של כל הגוף, הם הפעילו את המתקן בעוצמה גבוהה ובסוף לפני שהם כיבו אותו הם הפעילו אותו בעוצמה גבוהה מאוד. במשך כל זמן העינויים שמעתי את הצעשים שלהם מעל מקום השינה שלי. כמו כן הם תקפו אותי 4 פעמים עם מתקן קרינת נאוטרונים. הם גם עינו באכזריות על ידי אותם אמצעים את אבא שלי.

שכנים החשודים מכורים לענות ולגרום כאב לאנשים, זה גורם להם שמחה. הם סובלים כאשר לא ניתנת להם אפשרות כזאת, לכן גם אם לא תיהיה להם מטרה הם ימצאו לעצמם מטרות לעינויים ויענו אותם אל תוך המוות. הם המאתנו על חתולים ועכשיו כדי להשביע את צימאון הדם שלהם הם מענים אנשים.

האם זאת יוזמה פרטית או הוראה של השירותים החשאיים שרוצים שאני יהגר על הכביש וייקח איתי חיים של אנשים תמימים בתאונה?
הם הרי יודעים שאין לי ברירה חוץ מלנסוע לעבודה. עבודה בה אני עובד ומשלם מיסים שהולכים למימון של פעילות של השירותים החשאיים ותחזוקה של משפחות כמו זאת שמענה ורוצחת את בני משפחתי.

Last night suspected neighbors perpetrators (Voodoo Maniacs family) tortured me extremely. They did this to prepare me to a working week, knowing that I'll have to sit a lot behind the steering wheel they prepared kill trigger for me and for some innocent random people on the road. This week like the previous week that are holding full responsibility for anything that will happen to me and any random people on the road.

They tortured me badly all the night using device that makes severe vibration of a whole body. They set torture device of high power and before they stopped they switched it on extreme power. All the time when they tortured me I heard their footsteps above my sleeping place. Also they attacked me 4 times with neutron radiation device to murder me for a long run. They also tortured badly my father using same devices.

Suspected members are maniacally addicted torturing people, it gives them happiness to make somebody pain. When they cannot do it, they suffer. Therefore even if they will have no targets they will find a target for them and will torture to the death. They trained their blood thirst on cats and now they are satisfying it on people.

Is it their private initiative or secret services want that I'll die on the road and will take with me lives of some innocent people during the accident?
They know that I don't have any other choice than driving to the work, I work and pay taxes, taxes which go for financing of secret services activity and families like perpetrators who are murdering us.

יום שבת, 14 ביולי 2012

ערכי קרינה גבוהים מאוד - Very high radiation rates

אתמול באחת מתקיפות נאוטרונים נמדדו 360 מיקרו רנטגן לשעה לאומת ערכים רגילים שהם בסביבות ה240 מיקרו רנטגן. באותו זמן שכנים החשודים תקפו אותנו פעמיים, כאשר תקיפה השנייה הייתה 10 קדות אחרי הראשונה.
Yesterday we measured 360 micro Roentgen per hour at one of neutron radiation attacks. Usual values are around 240 micro Roentgen per hour. At that time suspected neighbors attacked us twice, second time was 10 minutes after the first time.

יום שישי, 13 ביולי 2012

רוצחים מושלמים - Perfect killers

אתמול תקפו את ההורים שלי עם מתקן קרינה נאוטרונים בתוך מרכז מסחרי כאשר מסביב היו הרבה אנשים שגם הם קיבלו מנות קרינה בלתי מבוקרות. אבא שלי ראה רכב מסחרי מגיע לכניסה של מרכז מסחרי ממנו נעשתה התקיפה. אחרי תקיפה הרכב הסתלק מהמקום. בתוך הרכב היו שני אנשים מאותה קהילה כמו שכנים החשודים. מאוחר יותר כאשר אבא שלינסע ברכבו וחלף ליד רכב בו ישבו מפעילי ציוד ההקרנה, הנהג סובב את ראשו לאבא שלי וצחק לו בפנים. הם אפילו לא מסתירים את המעורבות שלהם.

שירותים החשאיים מגייסים יותר ויותר מפעילי ציוד ההקרנה מתוך הקהילה הזאת, מכיוון שהם הוכיחו את עצמם כאכזריים במיוחד ויש ערך מוסף: הם מלמדים את בני המשפחה שלהם לעבוד עם מתקני קרינה כך שתפוקת העבודה שלהם עולה.

Yesterday my parents were been attacked with neutron radiation device inside shopping center when many people were around who got also uncontrolled radiation doses. My father saw commercial vehicle from where was committed the attack approaching near the shopping center. After attack vehicle drove away. Inside the vehicle two people from same community like suspected neighbors. Later when my father passed near their vehicle, driver turned his head at my father and laughed in his face. They are even not trying to hide their involvement in this.

Secret services are recruiting more and more people from that community to work as radiation devices operators because these people proven themselves as extremely cruel. Also, they have added value: they teach all members of their families to operate these devices and throughput of their work is much higher than others.

יום רביעי, 11 ביולי 2012

ניסיונות רצח גלויים - Overt murder attempts

בשתי לילות האחרונים שכנים החשודים מנסים לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. כמו כן בישלו לו איברים הפנימיים וראש. הבוקר כאשר שכנים החשודים תקפו אותי עם מתקן קרינה נאוטרונים, לאחר תקיפה שמעתי הזזות של משהו מתכתי כבד מעל מקום התקיפה. הם אפילו לא מנסים להסתיר את העובדה שהם אלו שתוקפים ורוצחים אותנו אלא פועלים בגלויי.
To last nights suspected neighbors attempted to murder my father with hearth rate disruption device. Also they cooked his internal organs and head.
This morning after they attacked me with neutron radiation device I heard movement of heavy metal object above place of the attack. They even not trying to make their operation covert, murdering us is an overt operation.

יום שני, 9 ביולי 2012

צדים אחרי אנשים מסומנים כמטרות - Hunting targeted individuals

במהלך היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינת נאוטרונים מחוץ לבית פעמים רבות.זה קרה ליד כמה מרכזים מסחריים. ליד מרכז מסחרי גדול היה רכב פנאי/שטח שחור של טויוטה המדוייק מתקני קרינה מסוגים שונים, בתוך הרכב היה נהג שהפעיל את המכשירים וניסה לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב ובישול ראש. כאשר אבא שלי יצא מהרכב, יצר איתו קשר עיין וסימן לו בידיים להפסיק - הוא הפסיק. מדובר על סוכן של השירותים החשאיים שצד אחרי אנשים שמסומנים כמטרות.
Today my parents were attacked multiple times with neutron radiation devices outside of our home. Attacks were committed near few shopping centers. Near large shopping center there was specially equipped black Toyota SUV with driver who operated radiation devices, he attempted to murder my father with hearth rate disruption device and cooking my father's head. When my father exited the car and looked at the operator, he made signs with his hands asking him to cease attacks - operator stopped attacks. It is secret services agent who is hunting targeted individuals.

יום ראשון, 8 ביולי 2012

שכנים החשודים לקחו על עצמם אחריות בלעדית על כל מה שקורה איתנו - Suspected neighbors took on themselves exclusive responsibility for anything happens to us

כאשר הלכתי לישון שמעתי צעדים והזזות של משהו כבד מעל מקום השינה שלי, שכנים החשודים הכינו תשתית עינויים אכזרית במיוחד.
הם תקפו אותי עם מתקן שמבוסס על גלי קול - אינפרט סאונד רב עוצמה, מדובר על מתקן ADS - ACTIVE DENIAL SYSTEM שמשתק את הקורבן. המתקן משדר רעש חזק מאוד בלתי נסבל לאוזן מעל סף כאב, כאשר הרעש מפסיק במשך שעות רבות נשאר צפצוף באוזניים. הם השתמשו במתקן הזה בלילה של יום ראשון כדי להכין אותי לשבוע עבודה. המטרה שלהם לייצר טריגר המוות על מנת שאני יעלה על הכביש עייף. למעשה מדובר על ניסיון רצח תוך כדי סיכון ציבור מכיוון שהם לא יכולים לדעת במקרה של תאונה מי עוד יהיה קורבן. על מנת לרצוח אותי ובני משפחתי הם מוכנים לסכן את הציבור.
המתקן הזה ששכנים החשודים השתמשובנוסף ליכולת המתוארת מעלה מסוגל ללרצוב על ידי שיבוש קצב הלב. שכנים החשודים ניסו בעזרת מתקן הזה מספר רב של פעמים לרצוח את אבא שלי בלילה האחרון.
בהמשך הלילה הם בישלו את הגב שלי למשך זמן רב באופן קבוע והשתמשו במתקנים נוספים כדי לענות אותי על ידי מניעת שינה. הם לסירוגין עינו אותי וניסו לרצוח את ההורים שלי במשך כל הלילה.
When I went to sleep I heard movements and footsteps above my sleeping place - suspected neighbors prepared devices for extreme tortures night.
They attacked me with high power infra sound device, it is active denial system - ADS which is capable to paralyze the victim. This device transmits to the ear extremely powerful sound above pain threshold, after that for long time ringing in ears remain.
They used this device on Sunday night to prepare me for a working week to make sure that I'll be tired when driving. It is murder attempt than endangers other people and in this case neighbors cannot know who else will be also a victim of car accident on the road. To murder our family they are ready to endanger the public.
This device suspected neighbors used last night is also capable to cause heath rate disruption. Last night multiple times attempted to murder my father last night using this device. Next they cooked my back for a long time that night and used other torture methods alternating murder attempts of my father and my tortures.

יום שבת, 7 ביולי 2012

מה סוכן סדיסט צריך להיות כדי לענות קשישים חולים חסרי אונים - What perpetrator needs to be to be able torture ill helpless elderly persons

בלילה האחרון שכנים החשודים סוכנים סדיסטים עינו באכזריות את אבא שלי, בישלו לו ראש בצורה קשה מאוד במהלך כל הלילה. פשוט לא יואמן כמה אכזריות ושנאה יש בהם שהם מסוגלים לענות ככה קשיש חולה חסר אונים. מדובר על רמת אכזריות וחוסר אנושיות ברמות כאלה שמי שמענה ככה קשישים מסוגל גם לרצוח ילדים קטנים ותנוקות. כמו שהם עושים את זה בבינתינו, כך הם יכולים לעשות את זה בכל מקום אחר, למשל בבתי חולים.
Last night suspected neighbors perpetrators tortured my father with extreme cruelty, they badly cooked his head all the night. It is unbelievable how much cruelty and hatred there is in perpetrators. If they are able to torture ill helpless elderly persons, they have so much of this, that they are able to murder children an babies. Exactly same way like they are doing it in our home, they can do it in almost every place, for example in the hospital.

יום חמישי, 5 ביולי 2012

סדיסטים הם סכנה לציבור - Sadists are public hazard

בלילה האחרון שכנים החשודים באכזריות עינו והתעללו מהורים שלי. במשך שעה אחת תקפו אותם 3 פעמים עם מתקן קרינת נאוטרונים ובמהלך כל הלילה עינו את אבא שלי במגוון רחב של אמצעים: בישלו לו ראש, איברים פנימיים, ויברצייה ואמצעים רבים נוספים.
מידי יום שכנים החשודים נעשים יותר ויותר אכזריים, צימאון שלהם לדם שלנו עולה והם משקעים מאמצים רבים על מנת לרצוח אותנו. כאשר הם ייסימו את חיינו הם יעברו לענות אנשים אחרים אפילו אם לא יקבלו הוראה לכך הם יעשו את זה מיוזמנת האישית מכיוון שהם מכורים לענות אנשים ומהווים סכנה לציבור.
Last night suspected neighbors tortured my parents and abused them all the night with extreme cruelty. During one hour they attacked them 3 times with neutron radiation device and during all the night tortured my father with various methods: cooked his head and internal organs, severe vibration of a whole body and much more.
Every day that passing suspected neighbors are becoming more and more thirsty for our blood and making more efforts to murder us. When they will finish our lives they will choose other targets for torture, even if not by order from their managers, then from they private initiative because they are addicted torturing people and they are public hazard.

יום שלישי, 3 ביולי 2012

מענים ללא הרף - Non stop tortures

בלילה האחרון שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. בנוסף לכך עינו אותו במהלך כל הלילה ולא אפשרו לו לישון.
מיד כאשר הלכתי לישון שמעתי צעדים והזזות מעל מקום השינה שלי - שכנים החשודים הביאו ציוד עינויים. עכשיו בזמן שאני יושב וכותב את הרשומה הזאת מעל הראש הם שוב מזיזים משהו כבד ומתכוונים לענות ולתקוף אותי.
Last night suspected neighbors attempted to murder my father with hearth rate disruption device. Additionally they  tortured him all the night with device that causes vibration feeling.
When I went to sleep I heard footsteps and movements of heavy object above my bed.
Now while I', writing this post suspected neighbors already started moving heavy objects above my sitting place.

יום ראשון, 1 ביולי 2012

הפסיכולוגייה של סוכן סדיסט - Perpetrator's psychology

לפני זמן קצר סוכנים סדיסטים תקפו את אבא שלי בזמן שהוא אוכל. לאחר התקיפה החשודה יצאה מהבית.
סוכנים סדיסטים אוהבים לתקוף אותנו כאשר אנחנו אוכלים, עושים את הצרכים בשירותים, ישנים ועוד. איזו פסיכולוגייה צריך על מנת לתקוף בצורה כזאת חסרת רחמים אנשים תמימים חסרי אונים? מדובר על שנאה ואכזריות ממדרגה ראשונה ביחד צימאון לדם של סדיסטים בלתי אנושיים.
Short time ago perpetrators attacked my father while he was eating. After attack suspected left the house.
Perpetrators like to attack us while we are eating, doing needs in the toilet or sleeping. What kind of psychology is required to be able to do such things to innocent helpless people? It is extreme hatred and cruelty leaded by blood thirst of inhuman addicted sadists.

סדיסטים אכזריים מענים קשישים - Cruel sadists are torturing elderly persons

אתמול שכנים החשודים תקפו את משפחתי באופן מאוד אינטנסיבי עם מתקני קרינת נאוטרונים. רוב התקיפות היו נגד ההורים שלי ולא מאטות מתקיפות אלו היו עם רמות קרינה גבוהות מהרגיל של 305 מיקרו רנטגן לשעה לאומת 244 בתקיפות ה"רגילות". ככל הניראה הם קיבלו איזוטופ טרי עבור מכשיר קרינה שלהם. בזמן שהכנתי חומר לרשומה הזאת שמעתי הזזות וצעדים מעל מקום שאני יושב, מיד לאחר מכן הייתה תקיפת קרינת נאוטרונים. בדירת החשודים לא מתנהלים חיים נורמטיביים אלא נמצאים של תורנים שתורפים אותנו יום ולילה.
כפי שאפשר ליראות בתמונות, תקיפות קרינה נגד ההורים שלי היו אחד האחרי השנייה בהפרשי זמן קצרים. כך הם תקפו את ההורים שלי - אנשים מבוגרים וחולים. באותו אופן רוצחים אלפי קשישים מידי שנה בהוסטלים, בתי אבות ועוד.
Yesterday suspected neighbors attacked us with neutron radiation devices with extreme intensity. Most of attacks were against my parents and some of them were more powerful than usual, it was 305 micro Roentgen per hour instead of "usual" 244. Probably they received fresh isotope for their radiation device. When I prepared material for this post, I heard above my sitting place movements of heavy objects and footsteps, right after that was neutron radiation attack. In suspected apartment they even don't try to show sign of normative life, they are working on duty cycles to tortures members of our family to the death.
As you can see in pictures, radiation attacks against my parents were one after another with short times, they attacked in this way ill elderly persons - my parents. Exactly in same ways thousands elderly persons are murdered every year in hostels and retirement houses.