נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 30 ביוני 2012

תלמידים ממשפחת החשודים לוקחים חלק בתקיפות משפחתי - Pupils from suspected family participating in attacks on our family

בלילה האחרון שכנים החשודים עינו באכזריות את אבא שלי, בישלו לו ראש וניסו לגרום לחנק על ידי הקרנות על הצוור. כמו הם הם בישלו לי את הראש. עכשיו יש חופש הגדול של התלמידים, כך שבימים האחרונים עובדים בתורנויות גם תלמידים ממשפחת החשודים. היום באופן מאוד אינטנסיבי תוקפים את ההורים שלי במתקן קרינה נאוטרונים.
למטה תמונות של תקיפות נאוטרונים מיומיים האחרונים ( 28 ו29 לחודש).
Last night suspected neighbors tortured my father with extreme cruelty, they cooked his head and attempted to murder with strangulation irradiating his throat. Also they cooked my head. Now students have freedom of studies for couple months so pupils from suspected family are also taking place on torture duty.
Today they are attacking my parents with extreme intensity using neutron radiation device.
Here are pictures of neutron radiation events from past two days.

6/28

6/29
יום שישי, 29 ביוני 2012

המשחק החדש של השירותים החשאיים - New game of secret services

שירותים החשאיים שמו על קו האינטרנט שלי ציוד סניפר שמנטר את כל תעבורת הרשת. ציוד הזה פוגע בתקשורת וגורם לניתוקים באינטרנט, לא מאפשר להוריד קבצים גדולים (כניראה כאשר עוברת כמות מידע גדולה הציוד שלהם ניתקע). המטרה שלהם לגרום לכך שלא יוכל לקבל שירותים באינטרנט. אבל התוצאה של פעילות שלהם היא שאני משקיע יותר זמן בכתיבה של עדויות שלי על המעשים שלהם.
ככל הניראה הציוד של השירותים החשאיים נמצא ברמת ספק אינטרנט. מצד אחד הם רוצים לבקשר תעבורת אינטרנט ומצד השני משתמשים בציוד מיושן שלא מסוגל להתמודד עם קצב המידע באינטרנט המהיר.
Secret services put on my internet line sniffer equipment that tracks all traffic on my internet.
This equipment causes connection problems and disconnects the internet, it does not allow to download large files (probably because of very fast data streaming their equipment jams).
Their cause is to make that I'll not get normal internet service. But the result is that I spend more time writing my testimonies about their activity.
Probably equipment of secret services is installed on level of ISP.
From one side they want to control the traffic, but from the other side they use outdated equipment that cannot coupe with fast internet connections.

יום חמישי, 28 ביוני 2012

עדות השואה - Testomony for the holocaust

הם יודעים שעל כל פעילות שלהם נגדינו אנחנו מפרסמים את העדות שלנו ועובדות בבלוג. כמה שתקיפות קשות יותר, ככה אנחנו מפרסמים יותר פרטים שחושפים את האמת והזוועות שקורות כאן בארצינו.
הם יודעים שפרסומים בבלוג הם אך ורק תוצאה בלעדית של הפעילות שלהם נגדינו והם ממשיכים לרצוח אותנו. זה אומר שהם רוצים שאנחנו נפרסם את כל זה בבלוג כדי שכל העולם יראה את הטבח האכזרי שקורה כאן בארץ.
הבלוג הזה ישאר גם אחרי שהם ירצחו אותנו ובמשך דורות יהווה עדות של השואה שאנחנו ואזרחים רבים אחרים עוברים.
They know that for every activity against us we post our testimony and facts in the blog. As harder attacks then more blog posts revealing the hard truth. They know that blog posts are result only of their inhuman acts against us and they continuing murdering us. It means they want us to post in the blog so all over the world will know the truth about cruel massacre happening here in our country.
This blog will stay for decades even after they will murder us all and will be a testimony for the holocaust against citizens.

תקיפות נאוטרונים עולות שלב: תקיפה ממתקנים נישאים ביד - Nutron attacks level up: attacks using hand held devices

היום הורים שלי הותקפו בפעם הראשונה במתקן נאוטרונים בתוך מרכז מסחרי. מסביב היו הרבה אנשים כאשר הזעיק מד קרינה. תקיפה נעשתה על ידי מפעיל ציוד הקרנה שהיה לו מתקן נייד שהסתיר אותו בתיק. חשוב לציין שבנוסף להורים שלי מנת קרינת נאוטרונים בלתי מבוקרת קיבלו אנשים רבים אחרים, כולל נשים בהיריון וילדים.
מדובר על טרור ולא משנה על ידי מי ולמה זה נעשה.
Today first time my parents were attacked by neutron radiation device inside commercial center. There were many people around them when attack was committed. Attack done by radiation devices operator who had hand held neutron radiation device hidden in his bag.
Important to say that additionally to my parents, uncontrolled radiation dose received many other people, including children and pregnant women.
This is actually terrorism and no matter by whom and why it is done.

מבקרים על תעבורת האינטרנט שלנו - Controlling our internet traffic

בזמן שכתבתי את הרשומה רוצחים ניתקו לנו אינטרנט זמנית בדיוק כאשר לאינטרנט נשלח טקסט. זה אומר ששירותים החשאיים מבקרים את תעבורת הרשת שלנו וכאשר אנחנו שולחים משהו שהם לא רוצים הם חוסמים את חיבור האינטרנט. אפילו כאשר החיבור חזר, הייתה לי גישה רק לאתרים שלא קשורים לבלוג.
When I wrote Murderers blog post our internet connection was blocked, it happen when I sent text. Therefore. Secret services  are controlling our internet traffic and when we send something what they don't want they block our internet connection. Even when connection came back, I had access only to non related to blog sites.

מאזינים לשיחות שלנו - Listening to our conversations

בזמן שכתבתי את הרשומה רוצחים, סוכנים סדיסטים תקפו אותי על ידי מתקן קרינת נאוטרונים. אני התחלתי לגנות אותם בכל רם (כל החלונות בבית היו סגורים והם לא יכלו לשמוע את זה בחוץ). הסברתי שפעילות שלהם בלתי אנושית. מיד אחרי זה יצאה בריצה שכנה החשודה מדירת החשודים ורצה לדירה אחרת שלהם. כניראה להתלונן על מה שאמרתי.
המסכנה ברורה - הם שומעים על מה שאנחנו מדברים בבית.
When I wrote Murderers blog post perpetrators attacked me with neutron radiation device. Then i began loudly condemn their acts (windows were closed nobody could hear it from outside). I explained that this activity inhuman. Right after this suspected neighbor ran away from their apartment to their other apartment base. Probably she went to complain.
The conclusion is clear - they hear what we say in our apartment.

רוצחים - Murderers

אתם יכולים ליראות כאן תקיפות קרינת נאוטרונים מאתמול. כפי שאפשר ליראות מרבית התקיפות היו בהרפשי זמנים מאוד קטנים. כמה שינאה ואכזריות דרושים על מנת לתקופה ככה אנשים מבוגרים חולים חסרי אונים? האם מי שעושה את זה ראויי להקרא אחרי זה בן אדם? אין שום סיבה בעולם שיכולה להצדיק את האכזריות הזאת. מי שעושה את זה הם רוצחים של תינוקות, ילדים, נשים בהיריון ואנשים חסרי אונים אחרים.

בזמן שכתבתי את הרשומה הזאת,תקפו אותי במתקן קרינת נאוטרונים. באותו זמן שמעתי הזזות של עצמים כבדים מעל המקום שאני יושב.
כמו כן בזמן שכתבתי את הרשומה הזאת חיבלו לי בחיבור אינטרנט וגם במהלך כל הזמן שכתבתי אותה שכנים החשודים בישלו לי ראש ועל ידי כך מוכיחים את כל מה שרשמתי.
תקיפה על אינטרנט מסוג מאוד מעניין, השירותים החשאיים חסמו לי רק את אותם אתרים שקשורים לבלוג כך שאני לא יוכל לפרסם את הרשומה הזאת ובסוף חסמו לגמרי את החיבור שוב.You can see pictures from yesterday's neutron radiation attacks. As you can see, most of attacks were committed short time one after another. How much hatred and cruelty is required to torture like that ill helpless elderly persons? Perpetrators who doing this can be called humans after that? There is no reason in the world that can justify this cruel massacre. people who are doing it are murderers of toddlers, children, pregnant women and other helpless people.

When I prepared material for this post, I was attacked by neutron radiation device. In the same time I heard movements of heavy objects above my sitting place.
Also, when I wrote this post my internet connection was sabotaged and also suspected neighbors cooked my head all the time I wrote it proofing all the above.
Attack on the internet was very interesting, they blocked my access to sites related to blog, so I couldn't post this and in the end blocked completely my connection.
יום רביעי, 27 ביוני 2012

מחנה השמדה מודרני - Modern extermination camp

בעבר תחת משטרים טוטאליטריים בנו בתי כלא עבור אזרחים בלתי רצויים ושם עינו והשמידו אותם. כאשר היו הרבה אזרחים בלתי רצויים כמו למשל במלחמת העולם השנייה בנו ממש מפעלים להשמדה סדרתית של אנשים - מחנות ההשמדה.
היום אין צורך לבנות מחנה השמדה יעודי. הטכנולוגיות מאפשרות לרצוח אנשים ולענות אותם אל תוך המוות בבתיהם. כל מקום מיגורים היום יכול להיות תא השמדה.
Under totalitarian regimes they built in past prisons for unwanted citizens, tortured and murdered them there. When were many unwanted citizens during WWII they built extermination camps - facilities for serial murdering.
Today no need to build a dedicated extermination camp. Modern technologies allow to murder and torture to the death victims in their home. Every living place can become an extermination chamber.

פשיזים מודרני - Modern fascism

פעילות השמדת אזרחים על ידי רצח בעינויים היא פשיזים ולא משנה מה הנסיבות בהן זה נעשה. בזמן מלחמת העולם השנייה תחת היטלר הושמדו 6 מיליון אנשי העם שלנו. היו להם כל מיני סיבות שהם שטפו מוח לחיילים שלהם למה צריך להשמיד אותנו, הם המציאו אידיאולוגיה שמצדיקה את זה.
יוצא שכאן בארץ יש ממשיכים לדרכו של היטלר שפועלים בדיוק באופן שיטות ומשמידים אזרחים חסרי אונים חפים מפשע. גם כאן המציאו אידיאולוגיה כלשהי כדי להצדיק את זה. אידיאולוגיה הזאת מנוגדת לעקרונות הקמת המדינה הזאת ועקרונות התורה המאחדת את העם שלנו.
Activity of citizens extermination by torture to the death is fascism and no matter what are the circumstances. During WWII Hitler's people exterminated 6 million of our people. They probably had some reasons for doing that and brain washed their soldiers with some ideology to justify it.
It comes that in our country there are Hitler's followers for continue his plan and using his methods exterminating helpless innocent citizens. They also have some ideology to justify this massacre. This ideology is against principles of this county establishment and principles of torah that uniting our people to one nation.

למה שכנים החשודים החריפו פעילות רצח של בני משפחתי - Why suspected neighbors increased attempts of murdering members of my family

שכנים החשודים סוכנים סדיסטים שייכים לסוג אנשים שרואים באי תגובה חולשה של הקורבן. זה משמח אותם והם מחריפים את פעילות הרצח כי מריחים דם של קורבן שלדעתם נחלש.
ככל הניראה באינטרסים שלהם פעילות שלנו שמתעסקת בהם ובמנהלים שלהם. הם מראים דרישה ברורה לכך שהם רוצים שנקדיש יותר זמן למאבק ולחשיפת האמת לעיני כל העולם. הדרישה שלהם לפעילות מצידינו היא פרסומים בבלוג שחושפים את האמת וגם במדיה אחרת.

אם מישהו מבני משפחתי ימות, בלי קשר לנסיבות, אנחנו יודעים מי אחראי לזה באופן ישיר ואנחנו ידועים למה הם עושים את זה.

Suspected neighbors perpetrators belong to people who see weakness when victim is not responding. It makes them happy because they smell blood and then they worsening their activity.
As it looks like, they want us to spend more time in battle and discovering the truth to all over the world. They demand an action from our side. This action from our side is discovering truth in blog posts and in other sources of media.

If anybody from my family dies, we know who is responsible directly for this despite any circumstances, and we know why they are doing it.

נקמה על האמת - Revenge for truth

שכנים החשודים נוקמים על כך שרשמתי בבלוג מי ניסה לרצוח את אבא שלי בלילה וכניראה גם זועמים המנהלים של השכנים החשודים על כך שחשפתי אמת על השמדת עולים מברה"מ לשעבר. בהתאם לכך הם מידי חצי שעה תוקפים את ההורים שלי במתקן קרינת נאוטרונים (תמונות יפורסמו בהמשך).
Suspected neighbors revenging us for blog posts because I wrote who attempted to murder my father last night and also managers of suspected neighbors probably angry because I discovered truth about extermination of repatriates from FSU. Following this suspected neighbors attacking my parents with neutron radiation device every 30 minutes (pictures will be posted later).

הסטטיסטיקה הדמוגרפית האבודה - Lost demographic statistics

מתוך מוסף קזנצ'י עיתון וסטי 14/6/2012 עמוד 6,8.
מבוגרים שהיגעיו ארצה בשנות ה-90 במרה"מ לשעבר בגיל 62 ומעלה נפטרו בכמויות גדולות. בשנת 2000 נותרו 93,000 ובעוד 10 שנים נשארו 64,000. ובעוד שנתיים נפטרו עוד 8,000.
אחרי שנת 2006 מסטטיסטיקה דמוגרפית של האוכלוסיה נעלמו נתונים על עולים מברה"מ לשעבר. היו גם סטטיסטיקות נפרדות על אוכלוסיית עולים מברה"מ לשעבר שגם הן נעלמו.
הנתונים שנעלמו הם תקופת עלייה וגילאים - שיעור תמותה. מידע הזה לא זמין אפילו למומחים בתחום.

יש סטטיסטיקה של אירגון הבריאות העולמי על תחלואה בסרטן לעולים מבריאת המועצות לשעבר שמראה שכמות חולי סרטן מקרב עולים מברה"מ לשעבר גדולה יותר יחסית לאוכלוסיה המקומית ויחסית לארץ מוצא.

אנחנו יודעים על שימוש מאסיבי במתקן שיבוש קצב הלב נגד קשישים עולים מברה"מ לשעבר בהוסטלים.

אז מה למעשה קורה כאן? מישהו מעלים נתוני תמותה מסטטיסטיקה של עולים מבר"מ לשעבר כדי הסטטיסטיקה של אורך חיים תיראה טוב. באותו זמן אנחנו יודעים שמבצועת השמדת אזרחים בלתי רצויים (קשישים - בעדיפות עולים מברה"מ לשעבר ומסתבר שגם את הצאצאים שלהם משמידים ואנחנו העדות לכך). תוכנית השמדת אזרחים משתלמת לכן טבח אזרחים נמשך באכזריות. רוב עולים מברה"מ לשעבר אזרחים נורמטיביים שעובדים, משלמים מיסים ומשרתים בצבא, חלק לא קטן משכילים שעובדים בתור מהנדסים. ודווקא אותנו משמידים. את פעילות ההשמדה בפועל שירותים החשאיים נתנו לפושעים אכזריים ובלתי משכילים. כלומר יוצא שבארצינו עדיפות לאזרחים בלתי משכילים שלא עובדים מאשר לאזרחים נורמטיביים שתורמים לקידום המדינה? יוצא למעשה שמנהלי תוכנית השמדת האזרחים משמידים את המדינה שלנו. שיעור לידה לאנשים בלתי משכילים שהם נותנים להם עדיפות גבוה בהרבה מלאנשים משכילים, בנוסף לכך הם משמידים אותנו באופן ייזום. בסוך לא ישארו אנשים שיכולים לקדם את המדינה הזאת, ניהיה עוד מדינה רעבה כמו באפריקה.

From "Kaznachey" add-on in "Vesty" paper pages 6,8 6/14/2012.
Adults that came to Israel from FSU in nineties in ages 62 and over, many of them died.
At 2000 there were 93,000 of them and after 10 years 64,000 remained. After another two years 8,000 more died.
After 2006 demographic statistics data of FSU repatriates was lost.  Separate statiscics for FSU repatriates also lost. The lost data is time of immigration and ages - mortality rates. Lost data is unavailable also for professionals.

There are statistics of WHO about tumor rates among repatriates from FSU that showing that tumor rates among of repatriates from FSU is higher in Israel and higher than was in country of origin.

We know about mass usage of hearth rate disruption devices against elderly repatriates from FSU in hostels.

So what is happening here? Somebody hides statistics data of FSU repatriates so life span statistics will look better. We know that citizens extermination program is being executed (elderly persons from FSU are the priority and it comes that also their children are exterminated we are the proof for that). Citizens extermination program is profitable therefore citizens extermination continues. Most of FSU repatriates are normative citizens serving in the army, working and paying taxes. Many of them are educated people working as engineers and their activity advances the country. And we are being exterminated! Moreover, dirty work work is done by cruel uneducated criminals. It comes that our country prefers uneducated people over educated ones, they prefer people who are not working and cannot advance our country? Managers of citizens extermination program actually ruining our country, because they are making a crisis that they will not be able to handle. Born rates of people who getting priority here is much higher than educated persons and moreover we are also being exterminated. In the end here will not stay any people who can advance this country, it will be another starving country like in Africa.

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

להלן תקיפות קרינת נאוטרונים מאתמול.
Here are neutron attacks from yesterday.
ניסיונות רצח אכזריים של אבא שלי - Cruel murder attempts of my father

בלילה האחרון שכנים החשודים ניסו לגמור את חייו של אבא שלי על ידי שילוב של מספר אמצעים בו זמנית. הם ניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב, באותו זמן הקרינו על הצוור על מנת לחנוק ועל הרגליים עם מתקן שגורם לויברצייה. במשך כל הזמן הזה אבא שלי שמע הזזות של עצמים כבדים וצעדים מעל מקום השינה שלו.
בדירת החשודים בלילה היה בחור תורן שביצע את הרשום מעלה, היו מספר ניסיונות רצח כאלה. בדירת החשודים בימים האחרונים לא מבקרים בני משפחת החשודים, הדירה משמשת לתקיפות משפחתי בלבד.
אני רואה בתקיפות מאסיביות האלו דרישה לחשוף אמת מרה על פעילות של השירותים החשאיים בהשמדת אזרחים מבוגרים עולים מברה"מ לשעבר.
Last night suspected neighbors attempted to end my father's life combining few methods in the same time. They attempted to murder him using hearth rate disruption device and combined it with irradiation of throat to cause asphyxia, also they used device that caused vibration of his feet. During all the attacks my father heard movements and footsteps above his sleeping place.
There was a guy on duty in the suspected apartment, he attempted to murder my father couple times. In the suspected apartment members of suspected family are not visiting in last couple days, this apartment is udes only for attacks against my family.
In these massive attacks and murder attempts I see request to discover some hard truth about activity of secret services murdering elderly persons repatriates from FSU.

יום שלישי, 26 ביוני 2012

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

להלן אירועי תקיפה עם מתקן קרינת נאוטרונים מאתמול.
Here are neutron radiation attacks from yesterday.


יום ראשון, 24 ביוני 2012

תקיפות במרכזים רפואיים - Attacks in medical centers

היום תקפו את ההורים שלי פעמיים מחוץ לבית על ידי מתקן קרינת נאוטרונים. אחת הפעמים הייתה ליד מרכז רפואי ומקום השני היה ליד חנות למוצרי מזון.
Today my parents were attacked with neutron radiation devices outside of our home. First time was in parking of medical center and the second time was near grocery store.


סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary
יום שבת, 23 ביוני 2012

תקיפות וניסיונות חדירה דרך המחשב - Attacks and attempts to hack the computer

לפני זמן קצר הנתב שלי הראה ניסיון תקיפה על הרשת הפנימית שלי עם ניסיון להפיל אותה. בדקתי את הכתובת ממנה זה נעשה וניראה שזה אחת מכתובות של ספק האינטרנט. זה ידוע ששירותים החשאיים עובדים בשיתוף פעולה עם ספקי האינטרנט ובודקים את תעבורת הרשת.
התקיפה נעשתה בשני שלבים: בשלב הראשון הפילו את תקשורת האינטרנט היום באותה שעה בדיוק כמו אתמול, הפעם זה קרה כאשר באחת הרשתות החסברתיות התיחסתי לנושא אבטחת המידע. לאחר שהרשת חזרה, הנתב זיהה ניסיונות תקיפה נוספים.
Short time ago my router showed attack on my network, they attempted to cause denial of service (DOS attack). I checked address from where the attack was committed and it is one of addresses used by ISP. It is well known that secret services working in cooperation with ISP and controlling network traffic.
Attack on my network was done in two steps: first step is when they caused fail of internet communication in exactly same hour like yesterday and on the second time they attacked when network connection came back (detected by router).

שיטות תקיפה בזמן הנסיעה - Methods of attacks while driving

לעיתים קרובות תוקפים אותנו בזמן הנהיגה במתקן קרינת נאוטרונים מחוץ לבית. זה נעשה על ידי סוכנים שמפטרלים ברכבים המצויידים במתקני קרינה שונים. השיטה היא כזאת: הרכב מתקרב לקורבן תוקף ואז מסתלק מהמקום או מתרחק על ידי הורדת מהירות נסיעה תלוי מתנאי הדרך.
לפעמים בזמן נסיעה אנחנו מודדים רמות גבוהות של קרינה או מרגישים שמבשלים אותנו, כאשר אנחנו עוברים נתיב או מתרחקים מרכב החשוד זה מפסיק מייד.
We are being attacked many times while driving with neutron radiation devices. It is committed by agents who are patrolling in the area with specially equipped vehicles. Their method is as the following: specially equipped vehicle approaching the victim and then attacking. After attack completed he drives away or starting to keep very big distance - depends on road conditions. Sometimes when we measure high radiation level of feeling cooking, we move to other lane and it ceases immediately.

שכנים החשודים מענים אותנו באכזריות - Suspected neighbors torturing us with extreme cruelty

בלילה האחרון שכנים החשודים סוכנים סדיסטים לא אפשרו לי לישון במשך כל הלילה. הם הפעילו מתקן שמחזיק את הקורבן בסטרס ולא מאפשר להרדם, משהו בסגנון מכונת LIDA. כאשר הלכתי לישון והייתי עייף, שמעתי צעדים מעל מקום השינה שלי ואז הכל התחיל. כמו כן הרגשתי בלילה חום קיצוני, כניראה בנוסף גם בישלו לי רגליים.
באותו לילה הם ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, הם עשו את זה לפני שהם עברו לענות אותי בחדר השינה שלי.
Last night suspected neighbors perpetrators deprived me from sleep all the night. They used device that keeps the victim in stress and does not allow to sleep, something like LIDA machine. When I went to sleep I heard footsteps above my sleeping place, and then all this started. Also they extremely heated me that night - cooked my legs.
That night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device, they did it just before they went to my room and started torturing me.

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

לפני זמן קצר סוכנים סדיסטים תקפו אותי בשירותים על ידי מתקן נאוטרונים, בזמן האחרון לעיתים קרובות יותר אנחנו מוצאים אותם בהתעסקות בצואה.
Short time ago perpetrators attacked me in the toilet with neutron radiation devices, they are becoming involved in shit more and more frequently.