נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 31 במאי 2012

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

היום היו 6 תקיפות עם מתקן נאוטרונים נגדינו, כולל אחת מחוץ לבית.
We were been attacked 6 times with neutron radiation devices, including one attack outside of our home.


מי נותן ליגיטימצייה - Who gives legitimation

בחודש האחרון פורסמו בסביבות 120 רשומות בבלוג שמעידות על אכזריות יוצאת דופן של סוכנים סדיסטים ועל כך שמתקפות קרינה ועינויים כל הזמן מחמירים. הזמן עובד והם רואים שבאופן חופשי באין מפריע הרשויות מאפשרות להם לעשות איתנו מה שבא להם, הם צוברים חוצפה וזו התוצאה.
מוסדות המדינה נותנים לגיטימצייה להמשך פעילות רצח ועינויי אזרחים למרות עינין ציבורי גובר שקשור בעינין הזה ולמרות שפעילות הזאת כבר לא חשאית כי יודעים עליה עשרות אלפי אנשים מרחבי העולם על כך שזה קורה גם בארץ. יותר מזה, בנוסף למתקני עינויים קונבנציונליים כאן משתמשים במתקני קרינת נאוטרונים וגאמא.
Last month I posted about 120 blog posts, number o posts increased because perpetrators much worsen their torture activity and radiation attacks. Time is passing and they see that authorities are even not trying to disturb them murdering us.
Responsible authorities are giving legitimation for murdering and torturing citizens, it happens despite public interest and that tens thousands are knowing what is going on in our country. Moreover, here additionally to conventional methods, they use neutron and gamma radiation sources.

אנחנו פטריוטים - We are patriots

אנחנו אוהבים את ארצינו ואכפת לנו מהעתיד שלה ושל העם שלנו. כל בן משפחתינו עושה משהו למען ארצינו האהובה. הבלוג הזה הוא בלוג של פטריוט, אדם שרוצה להבטיח שלעם שלו יהיה עתיד בארץ הזאת.
השירותים החשאיים משמידים אותנו, הם משמידים פטריוטים אמיתיים, אנשים שעוד אכפל להם מעתיד הארץ הזאת והעם הזה. הבלוג הזה בדיוק משרת את המטרה הזאת, הוא נותן אינפורצמייה לציבור על מנת שמישהו יקום ויפסיקו את תוכנית השמדת האזרחים - זה זה יכול להבטיח המשך קיום ארצינו, ארץ דמוקרטית. השמדת אזרחים זו דרך ישירה למשטר טוטאליטארי. כמו שהיסטוריה מראה לנו, העם סובל תחת משטרים כאלה ובסוף משטרים כאלה נופלים.
We love our country and we love our nation. Each member of our family is doing something for our beloved country. This blog is a blog of patriot, a person who want to ensure a future for his nation on our land.
Secret services are terminating us, they are terminating real patriots, we are people who still care about future of our country and our nation.
This blog serves patriotic cause - we provide here information for the public with a hope that one day somebody will wake up and stop citizens termination program - this will ensure existence of our democratic country and our nation. Terminating secretly citizens is straight ay forward to a totalitarian regime. As history is showing us, people are suffering under such regimes and these regimes are not lasting forever - each one of them collapsed or will collapse.

סוכנים סדיסטים מקומיים מידי יום נעשים אכזריים יותר וצימאון לדם אצלם גובר - Every day blood thirst of local perpetrators is increasing making them more and more cruel

סוכנים סדיסטים מקומיים (שכנים החשודים) בלילה באכזריות ושנאה יוצאי דופן עינו את אבא שלי. הם בישלו לו ראש על מנת לגרום כאב ולמנוע משינה. הם אילצו קשיש נכה אדם חולה במקום לנוח ולישון בלילה, להתפתל מכאבים.
אכזריות שלהם והתמכרות לענות אנשים גורמת לכך שהם סכנה לציבור ולשירותים החשאיים כבר אין שליטה עליהם, אז הם הקריבו את חיי משפחתי כדי להשביע את צמאון הדם שלהם.
היום הם תקפו אותנו במתקן קרינת נאוטרונים בכניסה לבית למטה ומיד אחרי שנכנסנו הביתה תקפו אותנו שוב. במהלך נסיעה פעם אחת תקפו אותנו עם מתקן נאוטרונים מרכב שברולט בצבע שמפנייה.
רדיפה של אנשיםשסומנו כמטרות בכל הארץ.
Local perpetrators (suspected neighbors) tortured last night my father with exceptional  hatred and cruelty. They cooked his head inflicting pain and depriving him from sleep. They forced elderly ill disabled person to twist in pain instead of letting him to sleep at night.
Their cruelty and addiction torturing people making them dangerous for public, secret services cannot control them, so they sacrificed life of our family to satisfy their blood thirst.
Today, they attacked us with neutron radiation device at entrance of our home and right after we entered our apartment.
Also, we were been attacked with neutron radiation device from specially equipped vehicle (champagne colored Chevrolet). Pursuit of targeted individuals are in a whole country.

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים (שכנים החשודים) באכזריות עינו את ההורים שלי, בישלו לשניהם איברים הפנימיים, לאבא בנוסף בישלו ראש ורגליים.
Last night perpetrators (suspected neighbors) tortured my parents with extreme cruelty. They cooked internal organs of both my parents, and additionally my father's head and legs.


יום שלישי, 29 במאי 2012

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

דרך של תוכנית השמדת האזרחים - The way of citizens termination program

אני הזכרתי על תוכנית השמדת אזרחים בארצות רבות. זה קורה כמובן גם בארץ שלנו, אבל ארץ שלנו מיוחדת מבחינה היסטורית וסיבות להקמת המדינה (כדי שהשואה וGENOCIDE לא תקרה בשנית לעם שלנו), כמו כן עם שלנו יודע מי היא שואה כי רבים מאיתנו ניצולי שואה - זה מנוגד לתוכנית השמדת האזרחים בבסיסו.
לכן מי שמוציא אל הפועל תוכנית השמדת האזרחים בארצינו יוצא שלמעשה ממשיכים את דרכו של היטלר.
העם שוב מובל לתנורים, הפעם אלו מתקני נאוטרונים/גאמא.
I wrote that citizens termination program exists in many countries. Of course it happens also in our country, but historically our country is special and the reason why our state established (to ensure that holocaust and genocide will never happen again to our nation), also our knowledge what is the Holocaust because many of us are Holocaust survivors - it is contradictory to citizens termination program.
Therefore, those people who are responsible for execution of citizens termination program in our country are actually continuing Hitler's idea.
Our nation is again transported to the stove, this time neutron/gamma devices.

האם זה יימשך לנצח - Will it last forever

יש שני סוגים של אנשים שמשתתפים בתוכנית השמדת האזרחים. אלה שמקבלים את זה כעבודה ואלה שמכורים באופן מניאקלי לענות אנשים. שני הסוגים של אנשים האלו לחלוטין חסרי כל צלם של מוסר או פרינציפים אנושיים או דתיים. שני הסוגים חושבים שזה יימשך לנצח ושהלא יגיע היום שישפטו אותם על המעשים האלו. כך כניראה גם חשבו הנאצלים במלחמת העולם השנייה. בפועל רבים מהם נשפטו על פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה, אחרי חלקם רדפו בכל רחבי העולם עד שהביאו אותם לדין. בסופו של דבר הצדק יגיע לכל אחד ואחד.
There are two types of people participating in citizens termination program. Ones are doing it as a regular work and other ones are maniacally addicted torturing people. These both types do not have any moral values or moral principles not even human or religious. They probably think it will last forever. Maybe Nazis of WWII also thought like that. But actually many of them were charged for war crimes and crimes against humanity. Some of them were pursued in the entire world bringing them to the court. In the end, justice will reach everyone.

מדוע יש עדיפות השמדה של אנשים מקבוצות ספציפיות - Why they prefer to terminate people from specific groups

יש קבוצות בעלות השפעה פוליטית חזקה. מנהלי תוכנית השמדת אזרחים לא יכולים לגעת בקבוצה כזאת, כי אם הם יגלו את זה, הם עלולים להפיל את השלטון ואפילו משטר כולו. לכן קבוצות שבאופן גורף מסמנים כאזרחים בלתי רצויים ומשמידים, אלה קבוצות בעלי השפעה פיליטית מעטה יחסית, כלומר קשישים ועולים מברית המועצות לשעבר ועוד.
ישנה סטטיסטיקה ליוצאי ברה"מ לשעבר של אירגון הבריאות העולמי על כך שמחלות סרטן ליוצאי ברית המועצות לשעבר הן בשיעור גבוה יותר מאשר לשאר האוכלוסיה המקומית והשיעור גבוה יותר מארץ המוצא.
לקבוצות גילאים שונים הם בוחרים שיטות השמדה שונות, לצעירים יותר מקצרים את החיים (כדי שאלה יספיקו לשלם מיסים ולשרת בצבא אך משך הפנסיה שלהם יהיה קצר יותר), למבוגרים יותר ניסיונות רצח מידיים והשתלת מחלות רוצחות שקטות .

There are groups with strong political influence. Managers of citizens termination program are not touching members of these groups, because if they will discover it, the can collapse the government and even the entire regime. Groups that were chosen for termination and marked as unwanted citizens are people without political influence, therefore elderly persons, immigrants from FSU and etc.
There are statistics that immigrants from FSU have increased tumor rates comparing with other local population and comparing with country of origin.
For different ages they are selecting different termination methods, for younger ones they are shortening life span and for the older ones instant murder attempts and silent killer diseases implantation.

הגישה: זו רק עבודה - Approach: this is only a job

חשוב לציין שמפעילי ציוד ההקרנה ומנהלים שלהם עד לרמה הגבוהה ביותר, כולם בני אדם. אלה הם אנשים שאשמים בפשעי מלחמה, אנשים שמשמידים אזרחים תמימים (החל מתינוקות שלא נולדו ועד לקשישים), אנשים בלתי מוסריים, ללא ייסורי מצפון שמסוגלים מצד אחד לרצוח ומצד השני מסוגלים להתעלם מפשעים שהם עושים בגלל ש"זו רק עבודה".
שום דבר לא יצדיק את המעשים שלהם. יש לשפוט אותם בבית משפט בין לאומי לפשעי מלחמה וניסויים על בני אדם, הפשעים שהם עשו הם בסדר גודל בין לאומי, מכיוון שזה GENOCIDE והשמדה של קרן גנטית של כל האנושות.
Important to mention that radiation device operators and their managers up to the highest level - all are human beings. These people are guilty for war crimes, because they are terminating innocent citizens (starting with not born babies and ending with elderly persons), these people are not moral, they have no pangs of conscience, they are able to murder with one hand, and on the other hand to enjoy their life and and ignore their crimes because "it is only a job".
Nothing can justify these crimes. They need to be judged on an international court for war crimes and human experiments, because their crimes have no borders, it is a genocide and destruction of genetic foundation of the entire humanity.

כל רשומה היא צלקת בבריאות שלנו - Every post is a scar in our health

בלילה האחרון שכנים החשודים חזרו על אותה סכימה של עינויים כמו בלילה הקודם, כלומר בישלו ראש, אירבים הפנימיים ורגליים להורים שלי וגם לי.
לפני שהתחילו העינויים, שמעתי קליק אופייני בתיבה של התריסים, ככל הניראה הם מחדירים חיישן כלשהו כדי לאתר בקלות רבה יותר את מיקום הקורבן. לאחר מכן שמעתי הזזות של רהיטים מעל מקום השינה שלי באמצע הלילה. הם עשו את זה די בשקט, אבל היה אפשר לישמוע את זה בבירור.  ואז כמובן התחילו העינויים, הם התחילו לבשל ראש ואיברים הפנימיים. ניסיונות לברוח לא הועילו להרבה זמן, הם הזיזו מתקני קרינה למקומות חדשים.
סדר יום של החשודים הוא פעילות עינויים במשך כל הלילה ושינה בשעות הצהריים.

ככל הניראה הם רוצים על ידי עינויים האלה בראש וראשונה להשתיק אותנו, בגלל שפרסמנו מידע רגיש. אני רואה בעינויים האלו את הרצון שלהם להראות חוסר סיפוק שלהם לעצם העובדה שהיו מאט מידי עידכוני בלוג בימים האחרונים. אם הם רוצים להשתיק אותנו על ידי העינויים, זה לא יילך להם - התוצאה תמיד תיהיה הפוכה, נפרסם עוד ועוד רשומות כדי לחשוף את האמת לעיני העולם. דרך היחידה שלהם להפסיק את העדכונים של הבלוג זה לרצוח את כולנו או להפסיק לחלוטין את העינויים ותקיפות עם מתקני קרינה. הבלוג לא יירד בכל מקרה, כל רשומה בו היא צלקת בבריאות שלנו מהעינויים שלהם.

Last night suspected neighbors again repeated the same torture scheme like previous night. They cooked head, internal organs and legs to both my parents and also for me.
Before tortures began, I heard click in window shutter box, I always hear it before tortures are starting. Probably they are pushing there some sensor that makes victims detection easier. They moved furniture in the middle of night above my sleeping place, they did it relatively quiet but I heard it. And after that expected tortures began, they started cooking head and internal organs. My attempts to change location did not help for a long time, they moved radiation devices to my new locations.
Day routine of suspected neighbors is activity all the night and then they sleep up to noon.

Probably they want to silence us with these tortures because I posted some sensitive information. But I see in these tortures their demand for more blog posts, I see in that their dissatisfaction about too few blog posts. If they want to silence us with tortures - it will not work for them, result will be exactly inverted - we will post more to reveal the truth to eyes of all over the world. They have only two ways to stop blog posts:
1. to murder us all (what they are actually doing)
2. to stop tortures completely and any kind of attacks.
The blog will not be removed anyway, because every post here is scar on our health.

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summaryיום שני, 28 במאי 2012

מי עומד מאחורי תוכנית השמדת אזרחים גלובאלית - Who is standing behind global citizens termination program

כמו שניתן ליראות, יש עדויות של רדיפה אלקטרונית בארצות רבות בעולם. שיטות ואמצעים אותם כמו שאנחנו רואים כאן בארץ זהים מלבד עובדה שבארץ בנוסף לכך משתמשים במתקן קרינת נאוטרונים/גאמא.

עיניין קצב גידול אוכלוסיה וגידול כמות אנשים מבוגרים רלוונטי בארצות רבות (העיניין העיקרי זה שטח האדמה שלא גודל). בחברה דמוקרטית קשה להשליט רגולצייה על קצב ילודה שהייתה יכולה לאזן את העיניין הזה - זה לא היה מתקבל באופן פופולארי. לכן הפתרון שהשלטון החליט אליו חיסול אזרחים בלתי רצויים, העיקר שמוות יראה טבעי, כלומר השתלת מחלות וקיצור אורך חיים. תוכנית השמדת האזרחים משלמת לשלטון.

מכיוון שכל הארצות השותפות לתוכנית השמדת אזרחים שלהן משתמשות באותן שיטות ומאותן סיבות, סביר להניח שמאחורי כל זה יכול לעמוד גוף מרכזי כלשהו. כלומר קבוצה כלשהי בעלת אינטרסים פוליטיים ושליטה גדולה בכלכלה הבין לאומית. אילומינטי?

As we can see, there is electronic harassment evidence from many countries in the world.
Methods and means are mostly the same, the only difference is that in our country additionally they use neutron/gamma radiation sources.

Issue with population growth and increase in number of elderly persons is relevant in many countries (the main issue is land area that is not increasing). In a democratic society it is very hard to control birth rate which could balance population growth - it would not be popular. Therefore, the solution governments decided to bring is termination of unwanted citizens but death must look natural. They are implanting diseases and shortening life span. This citizens termination program is profitable for the government.

Because countries who are participating in termination of own citizens are doing it from same reasons and with same methods, it is logical to assume that behind all this standing an international organization: a group with political interests in the region who control international economics. Illuminati?

צדים אנשים שסומנו כמטרות בכל הארץ - Perpetrators are hunting targeted individuals in the entire country

תקיפות מרכבים המצויידים במתקני נאוטרונים התחילו היום באופן רשמי שוב. תקפו אותנו באיזור מיגורים מרכב סובארו בצבע אפור מטאליק ופעם נוספת במרכז הארץ. כפי שאפשר להבין בשום מקום בארץ לא ניתן לברוח ממפעילי ציוד ההקרנה. בכל איזור יש קבוצות שפועלות בתוך מבני מיגורים (כמו שכנים החשודים שלנו) וקבוצות ניידות שמפטרלות באיזורים שונים בארץ ועוצרים ליד מקומות בהם אנשים רבים נאספים - כמו מרכזי קניות.
עוקבים אחרי אנשים שסומנו כמטרות ומעבירים את מיקום הקורבן לקבוצה הקרובה ואלה נוסעים על מנת לתקוף אותם עם מתקני קרינה.
למה להשקיע משאבים כאלה? הם רוצים להבטיח שכל קורבן יקבל את מצוא מנות הקרינה שלו כדי שהגוף שלו לא יספיק להחלים.
Today officially again started attacks of specially equipped with neutron radiation sources vehicles. We were been attacked today twice on drive, first time near our living place (attack committed from gray metallic Subaru vehicle) and the second time was in the center of our country.
As you can see targeted individual cannot escape from radiation attacks. They are tracking each targeted individual and transmitting coordinates to relevant teams.
In every region there are teams who specializes on attacks at living places (like our suspected neighbors) and mobile teams in specially equipped vehicles. Vehicles are patrolling in specified areas and hunting targeted individuals, they also parking in shopping centers and attacking there also.
Why to spend such resources? They have to ensure that each targeted individual receives radiation doses in time periods so his body will not able to recover.


שכנים החשודים עינו אותנו באכזריות - Suspected neighbors tortured us with extreme cruelty

במשך כל הלילה שכנים החשודים ניסו לרצוח את אבא שלי. הם ניסו ליגמור את חייו על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו לו ראש, איברים הפנימיים ורגליים. בלילה הם עינו גם אותי, בישלו לי ראש וכל הגוף. במשך כל הזמן שהם עינו אותי שמעתי את הצעדים שלהם מעל מקום השינה שלי והזזות של דברים כבדים.
חשוב שלציין שכבר זמן רב בדירת החשודים לא מתנהל אורך חיים נורמלי, אלא יום ולילה הם צדים את כל בני משפחתי בתורנויות. בפעילות שלהם הם כל פעם מזכירים לנו את המשימה שלנו: לחשוף את האמת מול עיני הציבור.
כאשר הכנתי חומר עבור הרשומה הזאת בבלוג הם תקפו אותי עם מתקן נאוטרונים.
Suspected neighbors all the night attempted to murder my father. They attempted to finish his life with hearth rate disruption device, cooked his head, internal organs and feet. That night they also tortured me, cooked my head and entire body. When they tortured me, I heard all the time movements and footsteps of suspected neighbors above my sleeping place.
Important to mentioned that for a very long time is suspected apartment they don't live a normal life, just perpetrators on duty changing to torture us 24/7. All their activity reminds us our mission: reveal all the truth to the public.
When I prepared material for this post, they attacked me with neutron radiation device.

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

בלילות סוכנים סדיסטים עמלים להשלים את עבודתם - לסיים את חיי ההורים שלי. הם מענים באכזריות את אבא שלי: מבשלים לו ראש ורגליים, מבשלים איברים הפנימיים של אמא שלי. זה בנוסף לתקיפות עם מתקני קרינת נאוטרונים.
At night perpetrators are struggling to complete their job - to finish lives of my parents. They are torturing  my father with extreme cruelty: cooking his head and feet, and torturing my mother: cooking internal organs. It is additionally to neutron radiation attacks.יום ראשון, 27 במאי 2012

גל תקיפות חדש לאחר ביקור החשוד בדירה של סוכנים סדיסטים - New wave of attacks after suspected visited perpetrators apartment

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו את אבא שלי באזריות יוצאת דופן, בישלו לו ראש, איברים הפנמיים ורגליים. כמו כן היו 10 תקיפות עם מתקן נאוטרונים. כמו שהזכרתי בעדכון של אתמול, אתמול ביקר בדירת החשודים חשוד בתקיפות קרינה החמורות ביותר. כפי שאפשר ליראות לאור החרפת הפעילות של סוכנים סדיסטים אחרי הביקור של החשוד, זה ברור שהוא השאיר להם הוראות והנה מתחיל גל תקיפה חדש שמטרתו לרצוח אותנו. ראוי לציין שהחשוד לא ביקר במשך כמה חודשים בדירת החשודים.
Last night perpetrators tortured my father with extreme cruelty, they cooked his head, internal organs and feet. Also we were been attacked 10 times with neutron radiation source.
As I wrote in yesterday's summary, yesterday suspected person in most cruel radiation attacks visited perpetrators apartment. As we see, after his visit attacks against our family got much worse, new wave of attacks started and the goal is to murder us. That suspected person who visited perpetrators, did not visit them for at least few months.יום שבת, 26 במאי 2012

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary

ביום אצל החשודים ביקר חשוד בהקרנות הקשות ביותר. אחרי הביקור שלו הוחרפו תקיפות על ידי מתקן נאוטרונים. ככל הניראה הוא השאיר הוראות לצוות מפעילי ציוד ההקרנה.
בלילה תקפו אותי פעמיים במתקן נאוטרונים, כאשר תקיפה שנייה הייתה כמה עשרות שניות אחרי הראשונה, במהלך שני התקיפות נמדדו סדרות קרינה ארוכות. כאשר התעוררתי היה לי צפצוף חזק מאוד באוזן שמופנית לכיוון דירת החשודים - זה אומר שהם בישלו ראש שלי חזק עם מתקן קרינת נאוטרונים או בנוסף על ידי מתקן מיקרוגל.
Suspected in most cruel radiation attacks visited last day in the suspected apartment. After his visit, neutron radiation attacks got worsen. Probably he gave instructions to local perpetrators team.
They attacked my twice at night time, one attack after another with interval of about 15 seconds. Both attacks were exceptionally long. When I waken up, I had very strong ringing in ear that was pointed to the suspected apartment - it means they cooked my head hard with neutron radiation source or combined with powerful microwave.

יום רביעי, 23 במאי 2012

מבקש באופן מיידי להפסיק את הניסויים - I ask immediately to cease experiments

לפי קוד נורמברג: סובייקט הניסויי רשאי להפסיק את הניסויי אם הגיע למצב גופני או נפשי שלדעתו אינם מאפשרים להמשיך את הניסויי.
אני באופן רשמי מבקש בשמי, בשם משפחתי ובשם כל הקורבנות להפסיק מייד את הניסויים!

According to Nuremberg Code: During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.

Officially in my name and the name of my family and in name of all victims I ask to cease immediately all experiments!

משבעים את צימאון הדם שלהם על חשבון חיינו - They satisfy their blood thirst on expense of our lives

גם בלילה האחרון שכנים החשודים עינו את אבא שלי על ידי בישול ראש ואיברים הפנימייפ וניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב. מכיוון שרוב עינויים שלהם מתמקדים באדם מבוגר, נכה ואנחנו יודעים שהם מכורים לענות אנשים, אנחנו חושבים שרוב העינויים הם יוזמתם הפרטית כדי להשביא את צימאון הדם שלהם.
שירותים החשאיים לקחו אנשים אכזריים במיוחד וניראה שאיבדו עליהם שליטה, לכן נתנו להם יד חופשית להשביע את ההתמכרות שלהם על חשבון חיינו.
Last night suspected neighbors perpetrators tortured my father cooking his head and internal organs, they attempted to murder him with hearth rate disruption. because most of their tortures pointed to an elderly ill disabled person and we know that they are addicted torturing people, we are sure that our recent tortures are their private initiative, they want to satisfy their blood thirst.
Secret services chosen for this job extremely cruel people and it seems they lost control on them. Therefore they gave them freedom to satisfy their addiction in expense of our lives.

סיכום רדיואקטיבי יומי - Daily radioactive summary