נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 31 במרץ 2012

מה הם רוצים מאיתנו - What do they want from us

סוכנים סדיסטים לא רוצים שננהל חיים רגילים. על ידי תקיפות ועינויים אכזריים הם לא משאירים לנו ברירה, כלומר הם רוצים שנפרסם לעולם הרחב את הזוועות שהם עושים. כאשר אנחנו מפרסמים מאט הם מחריפים את העינויים וניסיונות רצח של משפחתי, כאשר אנחנו מפרסמים הרבה הם שוב מחריפים. כלומר לא משנה להם מעצם הפרסום, אלא דבר היחיד שהם רוצים זה לרצוח אותנו בעינויים.
perpetrators don't want us to live a normal life. They are torturing us with extreme cruelty and by this leaving us no choice, just publish to all over the world the terrible massacre they are doing. When we post a little they increase tortures and murder attempts, when we post a lot they also increase. Therefore, it is not important to them the fact we are posting an evidence and testimony of this massacre, the only thing that they want is to torture us to the death.

סוכנים סדיסטים "מסופקים" - "Perpetrators are "satisfied

סוכנים סדיסטים ככל הניראה רוצים להביע שמחה וסיפוק מכמות הרשומות שפרסמתי היום, לכן כדי להביטח שאני ימשיך באותו הקצב הם ממשיכים לתקוף אותנו במתקנים רדיואקטיביים בקצב מאוד אינטנסיבי. כך לפני מספר דקות שוב תקפו אותי ועכשיו אני שומע שהם מזיזים משהו כבד מעל המקום שאני יושב.
Perpetrators what to show to us their happiness and satisfactions for my recent blog posts, therefore to ensure that I'll continue to post more they are attacking us with radioactive devices with high intensity. In this way couple minutes ago perpetrators attacked me again and now I hear movements of heavy objects above my sitting place.

החשודים חזרו ותקיפות קרינה התחילו - Supected returned and radioactive attacks were began

לפני זמן קצר חזרו לדירת החשודים שני חשודות. מיד עם החזרה שלהן לדירתן התחילו תקיפות קרינה רדיואקטיביות. כמו כן נשמע חותם אופייני להן, הכולל הזזה של משהו כבד וצעדים.
Short time ago two suspected neighbors (females) returned to the suspected apartment. Right after they returned radiation attacks started. Also we hear a typical signature of these specific suspected neighbors - movement of heavy objects and footsteps.

סינון פניות של אנשים שסומנו כמטרות - Filtering applications of targeted individuals

לרוב כאשר תקופים אותנו, תוקפים אותנו בכל החזיתות. החל מעינויים בלתי אנושיים עם מתקני קרינה בבית ומחוץ לבית. אם אנחנו פונים לאירגון כלשהו, הפנייה שלנו מגיעה לדרג ביניים שדוחה אותה וזה בדרך כלל לא מגיע למומחים או למיש שפנינו. ככל הניראה ברוב ארגוני המפתח בדרג ביניים יושבים אנשים שקשורים לשירותים החשאיים ומסננים אנשים שסומנו כמטרות. ככל הניראה הם גם מסננים מכתבי דוא"ל שלנו פקסים שנשלחים מהקו שלנו ברמת הקו עצמו ורמת ספק השירות. זה מראה עד כמה תוכנית הזאת רחבת היקף.
When we are being attacked, usually they attack us on all fronts. Starting with inhuman tortures with radiation devices at home and outside. If we apply to authority, our application goes up to intermediate level who rejects it and usually application does not rise up to experts or persons to whom we applied. It seems that intermediate level is connected to secret services and they are filtering all applications of targeted individuals. Probably also they filter emails and faxes that we send from our phone line or ISP. It proves how this program is wide spread.

האם סוכנים סדיסטים מקבלים משכורת על הפרסומים שלי בבלוג - Do perpetrators get a salary for my blog posts

ניראה שלסוכנים סדיסטים וההנהלה שלהם יש אינטרס גדול בכך שאני יפרסם את הפרשה לעיני כל העולם. הם הרי יודעים שאני מפרסם בבלוג רק עבור עינויים ותקיפות נגד בני משפחתי. כמה שיש יותר פרסומים, הם בוודאי יודעים שיש גם יותר קוראים. כאשר אני מפרסם מאט רשומות בבלוג תקיפות נגד משפחתי נעשות הרבה יותר אינטנסיביות ואז אני מפרסם יותר רשומות. הם יודעים שזו התוצאה בכל פעם ובכל זאת מענים אותנו למוות. המסכנה - הם רוצים את הפרסומים האלה. אבל יבוא יום שיטות השמדה כאלה לא יהיו מבורכות ואנשים שמעורבים בעינויי ורצח אזרחים ייחשבו כשווי ערך לפושעי מלחמה והמשפט שלהם יהיה בהתאם. ניראה שכל התוכנית הזאת ללא מחשבה ארוכת לכת.
It seems that perpetrators and their management want me to post in this blog, they want that readers from all over the world will read my testimony and see the evidence. They know that I post only for tortures and attacks against my family. They also probably understand that if there are more posts, there are more readers. When I post not much in the blog, intensity of attacks against my family rises and as result I post more. They know that it is the result but anyway torture us the the death. Conclusion - they want my blog posts. One day will come and these methods will no longer be welcome by people and anybody who is involved in these extermination actions will be considered as equivalent to war criminals. They will be judged for this. It seems that citizens termination program made without thought to the long run.

מפתחים שיטות להחליף פיצוץ גרעיני - Method to substitute nuclear explosion is developed

פיצוץ גרעיני גורם לרמות גבוהות מאוד של קרינה רדיאוקטיבית, אבל באותו מקום לא ניתן לחיות והמקום נשאר מזוהם לדורות רבים. מפתחים שיטה שמסוגלת מקומית לחולל את אותן התופעות הבריאותיות בחשאיות בכל מקום תוך שימוש בניידות המצויידות במתקן רדיואקטיבי. השיטה מסוכנת מאוד כי הקורבנות לא מרגישים השפעה מידית של קרינה רדיואקטיבית, אבל מנת קרינה מצטברת וזה גורם לסרטן, מוות מהרעלה רדיואקטיבית ותופעות דומות. כימעט בכל פעם שאנחנו יוצאים מהבית, אנחנו חוזרים הביתה עם ראיות לתקיפות רדיאוקטיביות מחוץ לבית, זה יכול להיות בנסיעה, במקום ציבורי כמו מרכז מסחרי או בכל מקום אחר. מה שאלומת הקרינה לא תיהיה ממוקדת, עדיין מקבלים מנות קרינה בלתי מבוקרות לא רק אנשים שסומנו כמטרות אבל גם עוברי אורך. למעשה מדובר בטרור רדיולוגי מסוג חדש. השיטה שקטה לחלוטין ולא משאירה כימעט ראיות. מי שמפתח שיטות האלה עושה ניסויים על בני אדם מבלי שרובם ידעו שעושים להם את זה, אנחנו קורבנות של הניסויים האלה אבל לפחות יודעים את זה בעזרת מונה גייגר.
Nuclear explosion causes very high rates of radioactive radiation but as the result in that place it is impossible to live for many decades because of radiation contamination. New method is developed to cause same health effects silently in every possible place using  a vehicle equipped with radioactive device. Such method is very dangerous as victims don't feel the effect of radiation immediately, but dose accumulates and causes cancer diseases, death from radioactive poisoning and etc. Almost every time when we get out of our home we bring back an evidence for radioactive attack outside of our home, it can be on road during a drive, it can be in shopping or other public center or any other place.
No matter how focused radiation beam is, but not only targeted individual receive radiation doses, but also people surrounding them receive uncontrolled radiation doses. It is actually new type of radiological terror. This method is completely silent and almost does not leave any evidence. Developers of these methods do experiments on people who even doesn't know it, we arevictims of these cruel experiments, but at least we know it using Geiger counter.

שיטות ממחנות ההשמדה של הנאצים - Methods from Nazi extermination camps

אני רוצה לתת לכם מספר קישורים כדי להראות שיש אתרים עם תוכן דומה מארצות שונות. עינויי ורצח אזרחים נעשה בכל מיני ארצות, אבל אזכור והוכחה של שימוש במתקנים רדיואקטיביים ייחודית לארצינו כי בשום מקום אחר בינתיים אין עדויות כאלה על שימוש פעיל במתקנים רדיואקטיביים. שיטות שהשתמשו במחנות השמדה של הנאצים עדיין נמצאים בשימוש אצלינו בארץ ואני מספק לכך עדות וראיות יומומיות. אנשים רבים מקבלים מנות רדיואקטיביות בלתי מבוקרות.
I want to show you few links to sites with similar content from other countries. Torture and murder of citizens is common to many countries, but usage of radioactive devices is unique to our country as in any other place no evidence for active usage of radioactive devices. Methods that were used in Nazi extermination camps are still used in our country and every day I provide an evidence for it. Many people get uncontrolled radioactive doses.

הטקטיקה השקטה - Silent tactics

בלילה האחרון שכנים החשודים עשו את הפעולות הרגילות שלם (עינויי של בני משפחתינו) בשקט. הפעם הצעדים שלהם היו שקטים מאוד, חשבו שלא נשמע איך הם צועדים ומזיזים מתקני קרינה, אבל שמענו. משום מה הם רצו לשחק משחק ולהעמיד פנים שהם לא קשורים לזה, כניראה בעקבות קריאת הבלוג הזה הם ניסו לשנות את הטקטיקה שלהם. אבל בכל פעם שניסיתי לברוח ממקור קרינה ושיניתי מקום השינה שלי שמעתי צעדים שקטים והזזות של מתקן קרינה ואחרי זמן קצר ההרגשה חזרה לפי הסכימה הרגילה. ככל הניראה התחלפה משמרת בדירת החשודים והפעם יושב שם בחור שיותר חזק מבנות משפחת החשודים והוא מסוגל להרים מכשירי קרינה בכלות ואין לו צורך להזיז אותם.
During last night suspected neighbors did their usual torture activity but this time silently. Their footsteps were silent, they probably thought that we cannot hear it but we heard. They wanted to play game and pretend that they are not connected to nightly tortures. Probably after reading this blog they tried to change their tactics. But every time when I tried to escape from torture beam, I heard silent footsteps and movements, and in new place after short time the feeling was returned - their usual tactics. Probably person on duty changed in the suspected apartment, this time it is guy and not a lady from the suspected family, he has more strength and able to lift up radiation devices.

אם נמות אנחנו יודעים מי אחראי על כך - If we will die we know who is responsible for this

בלילה האחרון שכנים החשודים ניסו לגמור את חייו של אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. באותו זמן הם עינו אותי על ידי מניעת שינה בעזרת מתקן שגורם לסטרס, הרגשתי ויברצייה ברגליים וראש.
אם מישהו מבני משפחתי ימות מכל סיבה שהיא, כלומר מחלה או במיטה או כל סיבה אחרת מדובר על רצח מתוכנן ואנחנו יודעים את מי להאשים (הסיבה האמיתית אלה עינויים בלתי פוסקים ותקיפות רדיואקטיביות שמקצרים את חיינו, גורמים למחלות והטשה), אלה סוכנים סדיסטים שמענים אותנו והשירותים החשאיים שמנהלים תוכנית השמדת האזרחים.
אם מישהו ממשפחתי ימות יש לכך רק סיבה אחת והיא רצח, לפחות מהסיבה שהם קיצרו את חיינו.
During last night suspected neighbors attempted to end my father's life using hearth rate disruption. At the same time they tortured me with sleep deprivation, they used device that causes stress, I felt vibration on my head and legs.
If anybody from members of my family will die and does not matter what is the reason and how it will happen (the actual reason are constant tortures and radiation attacks which shorten our life, makes us ill and exhausted), we know who to blame: perpetrators and management of secret services who are running citizens termination program.
If anybody from my family dies, there is only one reason - murder, at least because they shortened our lives.

סיכום רדיואקטיבי - Radioactive summary

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו באכזריות את שני ההורים שלי, בישלו להם איברים הפנייים. בנוסף לכך היו תקיפות רדיואקטיביות אכזריות. במהלך כל הזמן הזה נשמעו צעדים של השכנים החשודים.
גם הלילה ננסה לישון, אך אנחנו מצפים לעינויים אכזריים וניסיונות רצח.
During last night perpetrators tortured my parents by cooking their internal organs. Also there were cruel radioactive attacks. During all the torture time we heard footsteps of suspected neighbors.
We will try to sleep this night too, but we expect as always cruel tortures and murder attempts.

יום שישי, 30 במרץ 2012

למה הם לא אוהבים כאשר אנחנו כותבים על שיטות תקיפה בנסיעה - Why they don't like when we describe methods of attacks during drive

כל פעם שאני מפרסם על שיטות תקיפה שמשתמשים בהן תוך כדי נסיעה, פעילות העינויים נגד משפחתי מחריפה. ככל הניראה ברכבים האלו נוהגים סוכנים של השירותים החשאיים ממחלקה שאחראית על השמדת האזרחים ולא על ידי פושעים רגילים שפועלים בדירות.
Every time when I post about methods of attack during drive, torture activity against my family gets worsen. Probably in these vehicles secret services agents are driving from the department of citizens termination program and usual criminals who are torturing at home.

שכנים החשודים מכשירים את הילדים - Suspected neighbors training their kids

בחגים פעילות העינויים מחריפה גם בשעות היום, כאשר  בני משפחת החשודים שהם לומדים בבית ספר נמצאים בבית. ככל הנריאה הם עוברים הכשרה של שימוש במתקני קרינה וכבר מילדות (גילאים 12+ בערך) מתחילים לענות ולרצוח בני אדם.
On holidays torture activity increases also during daytime, when member of suspected family who are learning in school are at home. It seems that they are trained by their senior members of the family to operate radiation devices (at ages 12+) and also joining torture and murder activity.

מחנה אימון של סוכנים סדיסטים - Training ground for perpetrators

אנחנו חושדים בבנוסף לכך שדירת החשודים משמשת כמחנה השמדה נגד משפחתי, בדירה הזאת מעבירים הדרכות לסוכנים סדיסטים פוטנציאליים (מפעילי ציוד ההקרנה) ומלמדים אותם שיטות עינויי ורצח, שימוש במתקני קרינה.
We suspect that apartment of suspected neighbors is used not only as our extermination camp, but they also do there trainings for additional perpetrators (radiation device operators), they teach them torture and murder techniques, usage of radiation devices.

מועמדים אידיאליים לתוכנית השמדה - Ideal candidates for termination program

מי שמנהל תוכנית השמדת האזרחים רוצה לשמור על ידיו כביכול נקיות, לכן הם משתמשים בפושעים אכזריים במיוחד שמוכנים לעשות כל דבר. בתמורה הפושעים האלה מקבלים חסינות לפעילות שלהם וניקוי תיק פלילי שלהם. הפושעים עוברים הדרכות של שימוש במתקנים קרינה, מלמדים אותם לענות אנשים (את התרגישים המעשיים הם עוברים בבתי כלא כאשר מענים למוות אסירים).
שכנים החשודים משתיכים לקבוצה שידוע באכזריות יוצאת דופן שלהם והם נהנים לענות ולרצוח אנשים. הם בעצמם מכשירים את שאר בני משפחתם להשתתף בפעילות העינויים. אלה מועמדים אידיאליים עבור מי שמנהל את תוכנית השמדת האזרחים.
management of citizens termination program want to keep their hands clean, therefore they use cruel criminals that ready for anything to do the dirty job. As payment these criminals get immunity from law to their activity, amnesty and cleanup of their personal file. These criminals got trained to use radiation devices, they are trained to torture people (practical drills they perform on prisoners).
Suspected neighbors belong to a group who are known for they extreme cruelty, they enjoy murdering people. Moreover, they train members of their family to torture people and participating in murdering activity. These candidates are ideal instrument for management of citizens termination program.

השמדת שכבות אוכלוסיה בחשאיות - Secrecy termination of social groups

למרות שאנחנו יודעים מי אחראי על פעילות עינויים יומיומית ויודעים מי מנהל את כל העסק כזה ולמרות שאנחנו מפרסמים נותנים האלה לציבור הרחב, הם ממשיכים לרצוח אותנו מידי יום. הם רוצים להפוך אותנו למעונים קדושים? אין כבר שום סודיות בפעילות הזאת, אלא מדבור על הוצאה פומבית להורג על ידי עינויים. השיטות שהם משתמשים שקולות לשיטות פשיסטיות מהשואה הקודמת ולפעילות הזאת ניתן ליקרוא השואה השקטה כי מה שהם עושים זה השמדה גנטית ופיזית של שכבות שלמות באוכלוסיה בחשאיות. בחשאיות? כבר לא, כל הפעילות הזאת מתוארת בבלוג שלי וכוללת ראיות נדירות וייחודיות, מכיוון שכאן בארץ מעבר לשימוש בממתקנים אלקטרומגנטיים משתמשים במתקנים רדיואקטיביים.
Despite our knowledge of who is responsible for daily torture activity, we know who is managing all this, and despite the fact that we reveal all this to the public, they continue to murder us every day. They want to make us holly martyrs? There is no any secrecy in this activity, but public executing by tortures. They use genocide methods (destroying genetically and physically) to murder complete social groups with total secrecy. Secrecy? Not anymore, all this activity is displayed in my blog including unique evidence, because in this country they are additionally to electromagnetic devices use radioactive devices.

אחרי ביקור שכנים החשודים החריפו פעילות עינויים - After a visit suspected neighbors worsen tortures activity

בלילה האחרון שכנים החשודים תקפו אותי עם מתקן רדיואקטיבי 5 פעמים. בכל תקיפה שמעתי את הצעדים שלהם מעל מקום השינה שלי. במהלך כל שעות העינויים בלילה הם היו ערים ובמהלך היום הם ישנים. באותו לילה הם בישלו איברים הפנימיים של שני ההורים שלי ועינו אותם על ידי מניעת שינה. השכנים החריפו את פעילות העינויים וההקרנות לאחר שביקר אצלם אתמול בן משפחה החשוד בתקיפות רדיואקטיביות האכרכזריות ביותר.
During last night suspected neighbors attacked me with radioactive device 5 times. After each attack I heard footsteps of suspected neighbors above my sleeping place. During all torture hours neighbors are awake, and during the day they are sleeping. After yesterday visited member of their family who is suspected from most cruel radioactive attacks suspected neighbors worsen radioactive tortures.

טקטיקה של תקיפה רדיואקטיבית בנסיעה - Tactics of radioactive attack on drive

סוכנים סדיסטים כבר התעוררו כדי לענות אותנו הלילה. במהלך היום האחרון תקפו אותנו עם מתקן רדיואקטיבי פעמיים בנסיעה. בפעם השניה זה היה רכב מסחרי קל בצבע לבן. הטקטיקה שלהם לתקוף מרכב מספר שניות לפני שהם מסתלקים - הם תמיד נוהגים כך.
Perpetrators already waken up to torture us this night. During last day we were been attacked two times on drive. On the second time it was while light commercial vehicle. Their tactics to attack few seconds before they escape - they always do it like this.

יום חמישי, 29 במרץ 2012

שכנים חסרי מנוחה - Restless neighbors

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לגמור את החיים של אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, המטרה שלהם הייתה ממש לרצוח אותו ולא סתם לעות. מעבר לכך שעות ארוכות הם עינו אותו על ידי מניעת שינה. חותם פעילות הזה אופיני לאחת שכנות החשודות אחת מסדיסטיות האכזריות ביותר ממשפחת החשודים.
במהלך כל הלילה שמעתי צעדים של שכנים החשודים, הם הזיזו עצמים כבדים ועינו גם אותי.
During last night perpetrators attempted to end my father's life with hearth rate disruption device. This time their goal was not only to torture him, but actually to murder. Also, for long nigh hours they tortured my father with sleep deprivation. This torture signature matches one of suspected neighbors (female) who is one of the most cruel sadists from the suspected family.
During all the night I heard footsteps of suspected neighbors, they moved heavy objects and also tortured me too.

סוכנים סדיסטים ממתינים שנלך למיטות שלנו - Pepretrators are waiting for us go to our beds


בנוסף לעינויים על ידי מתקנים אלקטרומגנטיים סוכנים סדיסטים תקפו אותנו פעמים רבות עם מתקן רדיואקטיבי, כמו למשל לפני מספר דקות.
לילה עינויים אכזרי נוסף מתקרב, סוכנים סדיסטים כבר ערים וממתינים עד שנלך למיטות שלנו כדי להתחיל לענות אותנו.
Additionally to electromagnetic tortures, perpetrators attacked us multiple times with radioactive device, as they did couple minutes ago.
Another cruel torture night is coming, we know that perpetrators already awake, they are waiting for us to go to our beds and then they will start night tortures.

יום רביעי, 28 במרץ 2012

עינויי לילה אכזריים, שדות מגנטיים - Cruel night tortures with magentic fields

גם בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו באכזריות את שני ההורים שלי ולא אפשרו לישון במשך כל הלילה. נמדדו רמות קרינה מגנטית מאוד גבוהים במקומות השינה שלהם בלילה, רמות של מעל 400 מילי גאוס (רצוי לא לשהות זמן רב בשדות מגנטיי מעל 2 מילי גאוס).
Also during last night perpetrators tortured my parents with extreme cruelty and deprived them from sleep all the night. We measured very high magnetic fields above 400 milli Gauss (it is not recommended to stay for a long time in fields that exceed 2 milli Gauss).


אכזריות קיצונית של סוכנים סדיסטים - Extreme cruelty of perpetrators

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים (שכנים החשודים) תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי 5 פעמים, זה בנוסף לכל שאר סוגי עינויים שמנעו מהורים שלי (אנשים מבוגרים וחולים) לישון כל הלילה, כל זה מתואר כאן.
חשוב לציין שתקיפות רדיואקטיביות כולן היו בזמנים התואמים את לוח הזמנים של השכנים החשודים כאשר הם בדרך כלל ערים. עינויים אכזריים האלו של אנשים חולים שגם ככה סובלים מראים על חוסר אנושיות מלא של הסדיסטים ואת האכזריות היוצאת דופן שלהם שעלולה להיות מופנית נגד כל אחד, כולל נגד ילדים ותינוקות.
Last night perpetrators (suspected neighbors) attacked my parents 5 times with a radioactive device, it is additionally to other tortures that deprived my parents (old ill persons) from sleep all the night, these tortures described here.
Important to mention that all radioactive attacks matching schedule of suspected neighbors then they are usually awake.
These extremely cruel tortures against ill people who are suffering from their diseases shows how inhuman are perpetrators, their extreme cruelty can be pointed even at children and babies.


יום שלישי, 27 במרץ 2012

השירותים החשאיים בונים על כך שהציבור לא מאמין באפשרות של שימוש במתקני קרינה נגדם - Secret services build on the fact that crowd doesn't belive about usage of radiation devices against them

הדברים שאני כותב בבלוג יכולים להשמע בלתי הגיוניים לאזרח הרגיל. הרי קשה להניח ששירותים החשאיים שאמורים לשמור על הבטחון שלנו למעשה גוזלים מאיתנו את החיים שלנו. שימוש במתקני קרינה נגד האזרחים דורש משאבים רבים, יש הרבה מאוד דרגים שמעורבים בזב החל מדרג המנהל את התוכנית, יועצים ועד לאלו שמבצעים את העבודה המלוכלכת בפועל. הרי מי עוד יכול לקבל גישה בלתי מוגבלת למתקני קרינה רדיואקטיבית שנמצאים בפיקוח כל כך הדוק? מישהו יושב שם במשרד ומחליט למי עוד מותר לחיות ואת מי צריך לחסל.
שימוש בתקני קרינה כימעט ולא משאיר עקבות, הרי לרוב האזרחים אין מונה גייגר, מתקני מדידה של RF ושדות מגנטיים. הבריאות של האנשים קורסת מבלי בכלל להבין מדוע זה קורה ואין הסבר רפואי לתופעה כי מתקשים כאן לגלות דברים כאלה כמו ACUTE RADIATION SYNDROME בבתי החולים (כמו שקרה עם אבא שלי שהיו לו את כל הסימפטומים והוא אושפז בבית החולים ויצא משם ללא איבחון).
אני יודע שיש קוראים שעדיין לא מאמינים לי וחושבים מה שאני כותב זה שטויות. אומנם על מנת להגיע לאמת אני משתמש הרבה בדדוקצייה, בהשארות ובחוות צעת מקצועית של רופא מומחה, אבל יש בדברים שאני כותב עובדות חד משעיות: רמות חריגות של קרינה רדיואקטיבית ולאלקטרומגנטית - דברים האלו נמדדים על ידי מכשירים מקצועיים ובלי קשר למה שאני מספק מהווים עובדות. אפילו להניח שאם אני טועה מה הוא מקור קרינה, הרי קרינה הזאת קיימת, היא חריגה ולא צריכה להיות. במיוחד מקור קרינה רדיואקטיבי שהוא לא מאנטנות סלולאריות וכד', אלא בהכרח מקור מלאכותי רב עוצמה שמסוגל לחולל פולסים קצרים ועוצמתיים של קרינת גאמא. ממוצע ארצי של קרינה מייננת הוא 6 מיקרו רנטגן לשעה וזוהי גם קרינת רקע במקום שאני גר בו. אצלינו נממדו בבית, ברחוב וברכב רמות של 240, 300 ויותר מיקרו רנטגן לשעה. מדובר על קרינה מסוכנת מאוד, מכיוון שגוף לא מסוגל להתרגל לפולסים כאלה ולכן נזק הבריאותי גדול בהרבה אילו היה מקור קרינה חריג אבל קבוע. את מנות הקרינה האלו מקבלים לא רק אנחנו, גם אנשים מסביבה כולל ילדים, פעוטות ונשים בהיריון. פשוט לרוב האנשים אין מונה גייגר שמסוגל למדוד את זה ואינם יודעים מדוע פתאום הם חולים בסרטן או מחלות סופניות אחרות. לא פלא שבארץ סיבת מוות אחת העיקריות זה מחלת הסרטן.
אני בטוח שאתם שומעים על הרבה מקרים שאנשים בגילאים שונים נפטרים מדום לב. אנחנו יודעים שלסוכנים סדיסטים יש מתקנים שמסוגלים לשבש את קצב הלב ואף לעצור אותו, מדדנו אפילו קרינה מגנטית אופיינית על תדר נמוך שיכולה להיות שייכץ למכשיר הזה.
מי שאחראי על תוכנית השמדת האזרחים משתמש בכך שאדם רגיל מהשורה לא יאמין לסיפורים כאלה ויתעלם מראיות בסיסיות כמו רמות קרינה חריגות שהוא לא מבין אותם. זה מאפשר להמשיך את התוכנית וחפים מפשע ממשיכים להרצח.

I write in blogs content that might seem not logical to an usual citizen. It is hard to believe that secret services who should ensure our safety actually taking our life. Usage of radiation devices against citizens requires many resources, many levels of people are involved in this, starting with management of citizens termination program, professional consultants and ending by people who actually does the dirty work. Who else could have unlimited access to radiation devices that are under strict control? Somebody sits there in the office and decided who shall live and who shall not.
Usage of radiation device almost dos not leave traces, most of citizens don't have Geiger counters, RF and magnetic fields meters. Health of targeted individual is degrading without a medical explanation and in hospitals they are not ready to diagnose acute radiation syndrome (as it was with my father who had all the symptoms, he was released without a diagnosis).
I know that many readers of my blog still don't believe me and think that what I'm writing here is nonsense. I use a lot of relatedness, deduction and professional opinion of an expert doctor to reveal the truth, but there are also proven facts: levels of radiation we measure (radioactive and electromagnetic) - this is measured using professional measurement instruments and are actually facts despite what I write (in case you don't believe my theory). Radioactive sources are not cellular antennas or any natural source, in our country average levels are 6 micro Roentgen per hour, there rates are also correct for the place where we live. However, we measured high rates of 240, 300 and even more micro Roentgen per hour in our home, in street and in car during drive. It is very dangerous radiation because it is for short period of time and human body is not able to adopt to it to so short pulses. 
We are not the only one who receives these radiation doses, many surrounding people also do, including children, babies and pregnant women. Most of people do not have measurement instruments capable to measure this kind of radiation, ans some of these people may become ill with cancer or other killing disease. It is not surprising that in our country one of main reasons of death is cancer.
Also, I'm sure that you hear about many people who dies from cardiac arrest. We know that perpetrators have devices that are able to disrupt hearth rate and even stop it, we measured magnetic radiation on a frequency that may be the possible reason for that.

Management of citizens termination program builds on a fact that most of citizens do not believe in such things and even if you show them measurement results they will ignore it. It allows to continue citizens termination program and innocent people keep murdered.

לילה אכזרי במיוחד, עינו את ההורים שלי - Extremely cruel night, my parents were tortured

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים (שכנים החושדים) באכזריות חסרת תקדים עינו את שני ההורים שלי, היו 5 תקיפות רדיואקטיביות (יפורסם בהמשך) והם השתמשו במתקנים שלא מאפשרים להרדם במשך כל הלילה, לאבא בישלו ראש עד לתחושת כאב. ככל הניראה סוכנים סדיסטים על ידי עינוי בלתי אנושי של אנשים מבוגרים וחולים שגם ככה סובלים רצו להביע חוסר סיפוק מכך שיש מאט מידי רשומות בבלוג. חשב לציין שדירה של סוכנים סדיסטים לא משמשת לחיים הרגילים, רק תורן יושב שם ומענה אותנו.
During last night perpetrators (suspected neighbors) tortured my parents with extreme cruelty, they attacked 5 times with radioactive device (pictures will be posted later) and used devices that deprived my parents from sleep all the night, cooked my parents head inflicting sharp pain.
Probably perpetrators wanted to show us using tortures against old ill people who are suffering that they are not satisfied to read to few of my blog posts. Important to say that perpetrators apartment is not used for a normal life, only person on duty who is torturing us stays there and tortures us.

הם משתמשים בכלי רכב מהשכרה - They use rent vehicles

במהלך היום האחרון אחרי רכב של ההורים שלי עקב רכב ותקף במתקן קרינה רדיואקטיבית. מיד לאחר התקיפה הרכב הסתלק במהירות. חשוב לציין שזה רכב השכרה, ככל הניראה זו הדרך המהירה ביותר להחליף רכבים של מפעילי ציוד ההקרנה. זה גם אומר שמתקן קרינה רדיואקטיבי נייד וניתן להתקין אותו מהר מאוד בכל רכב, כלומר לא דרושה הסבה של רכב למטרה הזאת.
במהלך הלילה סוכנים סדיסטים בישלו לשני ההורים שלי איברים הפנימיים ולאבא השתמשו במתקן שגורם לויברצייה של רגליים. כמו כן היה ציד יומי עם מתקני קרינה שונים.
During last day my parents were been attacked wit radioactive device from a vehicle while they were driving. That vehicle tracked my parents and after attack increased speed and escaped from the place. They used rent car, it means radioactive devices are portable and can be easily installed in any vehicle so no special adoption or rebuilt of car is required.
During last night perpetrators cooked internal organs of my both parents, they also used vibration device on my father's legs and during the day attacked with various radiation devices.


יום שני, 26 במרץ 2012

המטרה של תקיפות רדיואקטיביות - Purpose of radioactive attacks

כמו בימים האחרונים שזה אופייני למפעילי ציוד ההקרנה ממשפחת החשודים תקיפות רדיואקטיביות מאוד אינטנסיביות. היו ביממה האחרונה 11 תקיפות רדיואקטיביות שמטרתן לרצוח אותנו באיטיות ובייסורים.
As in previous days, radioactive attacks were very intensive, signature of this kind of torture belongs to members of the suspected family. During last 24 hours period were were been attacked 11 times with radioactive devices, every attack has the purpose to murder us slowly with a lot of pain.

יום ראשון, 25 במרץ 2012

ציד אכזרי של משפחתי - Cruel hunt of my family

במהלך כל היום סוכנים סדיסטים צדים אחרי משפחתינו ומבשלים לנו ראש ואיברים הפנימיים. כל הזמן שומעים צעדים של החשודים והזזות של שכנים החשודים מעל מקומות בהם תוקפים אותנו. בזמן שאבא שלי התישב לנוח מאט הם התחילו לבשל לו ראש ונמדדו רמות מאוד גבוהות של שדות מגנטיים, כלומר 350 מילי גאוס ויותר כאשר לא מומלץ לשהות למשך זמן רב בשדות מגנטיים על מעל 2 מילי גאוס.
All the day perpetrators are hunting us and cooking internal organs and head to members of our family. All the time we hear movements and footsteps of suspected neighbors above attack places. When my father wanted to take some rest they started  cooking his had and we measured very high rates of magnetic fields,350 miili Gauss and more measured where my father is sitting, while it is not recommended to stay for a long time where magnetic fields are above 2 milli Gauss.

איום ממשי על חיינו - Actual threat on our lives

לשכנים החשודים סיפקו מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה המסוגל לשתק מכשירי אלקטרוניקה. מכשיר הזה איום ממשי על חיינו מכיוון שעם עוצמתו הגדולה הם יכולים לבשל בזמן קצר את הקורבנות ובכך לרצוח אותנו.
Suspected neighbors got high power electromagnetic device that is able to paralyze electronic devices. This device is actual threat to our lives because of its high power - it is able to cook internal organs of victims very fast, therefore murder us.

לא אכפת להם מחשאיות - They don't care about secrecy

בלילה האחרון סכונים סדיסטים בישלו לאבא שלי ראש בצורה אכזרית במיוחד. לאחר כל תקיפה רדיואקטיבית אנחנו שומעים ריצה מעל המקום, אנחנו מזהים חותם עינויים ייחודי של אחת ממשפחת החשודים. דירת החשודים כרגע משמשת רק כדי לתקוף אותנו, הם אפילו לא מנסים להראות סימנים של חיים רגילים שם.
ניראה שלסוכנים סדיסטים לא אכפת משום דבר חוץ ממשימה שלהם, זה מראה על התמכרות חזקה לפעילות שלהם ועל שלשירותים החשאיים לא משנה שפעילות החיסול אינה סודית כבר מזמן.
ניראה שתוכנית חיסול אזרחים הפכה להיות פנטית גם למי שמנהל את התוכנית וגם עבור סוכנים סדיסטים שמבצעים את העבודה המלוכלכת.
During last night perpetrators cooked my father's head with extreme cruelty. After every radioactive attack we hear footsteps above the place, it is unique signature of perpetrator from the suspected family. Suspected apartment is used solely for attacking us, they are even not trying to show signs of normal life there.
It shows that perpetrators do not care about anything else than their addiction to torture work and that secret services do not care that termination program is no longer secret. It seems that termination program gained fanatic levels of addiction for management of the program and perpetrators who are doing the dirty work.