נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 29 בפברואר 2012

צוותים עם מתקנים רדיואקטיביים - Teams equipped with radioactive device

היום (28/2) תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי בחנייה של מרכז מסחרי, מפעילי הציוד היו אנשים צעירים בגיל מעל 20 עם רכב קטן בצבע לבן. מיד אחרי תקיפה רדיואקטיבית הם הסתלקו. כמו כן תקפו אותנו עם מתקן רדיואקטיבי בחדר מדרגות של ביתינו, במקום הזה היו גם הרבה ילדים קטנים שגם קיבלו מנת קרינה רדיואקטיבית. הערב תקפו אותי מספר פעמים עם מתקן רדיואקטיבי במקום שלא הייתה מצלמה. בתמונות המצורפות ניתן ליראות שמונה גייגר השני לא מזעיק, זה מעיד על אלומה צרה של מתקן רדיואקטיבי.
זה ברור שבנוסף לסוכנים סדיסטים המצויידים במתקנים רדיואקטיביים בדירתם, במתקנים כאלה מצויידים צוותים ניידים שמפטרלים כל היום במקומות ציבוריים ומקרינים על אנשים המסומנים כמטרות.
בלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו באכזריות לרצוח את אבא שלי, בנוסף בישלו לו איברים הפנימיים וראש.
Today (2/28) my parents were been attacked with radioactive device in parking lot of big commercial center, attack was committed by 20+ years old operators that right after the event escaped with their white small car. We also were been attacked with radioactive device in staircase of our home, nearby there were a lot of small children who also received radiative dose. This evening perpetrators attacked me couple times with radioactive device in place where we didn't have a camera, I attached picture where you can see my Geiger counter alarming while the second one that was located in 1 meter distance was not.
It is clear that not only perpetrators have radioactive devices in their apartment, there are also mobile teams who patrolling all their working day in public places and irradiating targeted individuals.
During last night perpetrators attempted to murder my father with extreme cruelty, also they tortured him by cooking his internal organs and head.


יום שלישי, 28 בפברואר 2012

מה אנחנו חשים לקראת כל ליל העינויים - What do we feel before every tortures night

עוד לילה של עינויים מתקרב וכמו לקראת כל לילה יש לבני משפחתי חששות: מה מצפה לנו בלילה הקרוב? את מי סוכנים סדיסטים הולכים לנסות לרצוח הלילה? אילו עינויים מצפים לנו? כמו במחנה השמדה נאצי אנחנו ממתינים עד שנשמע את הצעדים הגורליים או במקרה שלנו הזזות של משהו כבד מעלינו - עוד מתקן עינויי ורצח ועינינו מביטות לכיוון ממנו באה סכנת החיים שלנו.
מידי בור אנחנו סופרים את הנזקים, בודקים אם כל בני משפחתינו עדיין בחיים.
Another tortures night is coming and like before every night members of my family are afraid: what is going on to happen this night? Who will be attempted to be murdered by perpetrators? Which tortures are awaiting us? Like in Nazi extermination camp we are waiting for crucial foot steps or in our case for movement of something heavy above us - another tortures murdering device and our eyes are looking to the direction from where comes danger to our life.
Every morning we are counting our damage and checking if all members of our family are still alive.
 

יום שני, 27 בפברואר 2012

האם נשק אנרגייה ממוקדת זה דבר חדש - Is direct energy weapon something new

מאט אנשים מכירים את המושג נשק אנרגייה ממוקדת. למעשה לא מדובר על משהו חדש, פיתוח התחיל לכל המאוחר החל מאמצע המאה הקודמת, מדובר על טכנולוגיות בשלות בנות 40 שנה ויותר. מכיוון שמדובר על נשק אולטימטיבי שבעזרתו ניתן לענות ולרצוח ללא ראיות הדבר שמור כסוד ברוב הסוכנויות של השירותים החשאיים. המתקנים האלה נמצאים בשימוש נגד פעילים פוליטיים לא נוחים לשלטון, אזרחים בלתי רצויים כמו קשישים ונכים לצורך ניקוי דמוגרפי, אסירים ועוד.
בקישור הזה אפשר לקרוא על סוגי נשק אנרגייה ממוקדת שונים.
Not many people are familiar with a term direct energy weapon. It is not something new actually, development started not later than first half of the previous century. It is an ultimate weapon because it does not leave evidence or traces, therefore this information is kept well in secret by agencies of secret services. These devices are being used against political activists with not convenient to the regime opinions, unwanted citizens as elderly and disabled persons - demographic cleaning, prisoners and etc.
At the following link you can read about various types of direct energy weapons.

פטנטים לציוד שמסוגל לגרום להתקף לב - Patents for equipment that is able to cause hearth attacks

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים (שכנים החשודים) ניסו באכזריות יוצאת דופן לרצוח את אבא שלי, גם הלילה המטרה שלהם הייתה לגמור את חייו של אבא שלי וגם הפעם מתקן שהם השתמשו זה מתקן שיבוש קצב הלב.
אני רוצה להזכיר לכם שקיימים פטנטים רשמיים לציוד שמסוגל לחולל תופעות כאלה, אפשר ליקרוא על זה למשל כאן בעמוד 5.
During last night perpetrators (suspected neighbors) attempted with exceptional cruelty to murder my father, their goal was to finish him using device that can cause hearth rate disruption. I want to remind that there are official patents for equipment that is able to generate such symptoms, you can read about it here at page 5.

תקיפות רדיואקטיבית נגד ילדים ונשים בהיריון - Radioactive attacks against pregnant women and children

בלילה של היום הקודם סוכנים סדיסטים באכזריות ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים. בזמן האחרון הם חוטרים לרצוח את אבא שלי ועושים כל מאמץ לגמור את חייו. לאחר כל תקיפה רדיואקטיבית אנחנו שומעים שכנים החשודים מזיזים משהו כבד מעל המקום זה קורה גם ביום וגם בלילה. טרור רדיואקטיבי הזה בחסות השירותים החשאיים נגד אזרחים בלתי רצויים גורם לכך שלא רק המטרות המסומנות נפגעים אלא גם אנשים מסביב, כולל ילדים, נשים בהיריון ועוד.
At night of a previous day perpetrators attempted cruelty to murder my father with hearth rate disruption, cooked his head and internal organs. On the last time perpetrators are trying very hard to finish my father's life. After each radioactive attack we her suspected neighbors moving something heavy above the place where we are sitting - it is consistent at daytime and nighttime. This radioactive terror managed by secret services is not only against targeted individuals but also other people are getting radiation doses, including children and pregnant women.


יום ראשון, 26 בפברואר 2012

למה הם רוצחים אותנו - Why they are murdering us

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי. המטרה שלהם הייתה שהוא לא יתעורר. הם השתמשו במתקן שיבוש קצב הלב על מנת לגמור את חייו. ברור לנו מי מבצע את הפעילות הזאת, ברור לנו מי עומד מאחורי זה וברור למה עושים את זה: זה ניקיון דמוגרפי של חיסול אזרחים בלתי רצויים. פעילות דומה נעשית בהוסטלים וסימפטומים דומים יש לאנשים רבים.
During the last night perpetrators attempted to murder my father, they used hearth rate disruption device in a mode that was intended to make that my father will never wake up again. It is clear to us who is murdering us, we know who is standing behind this and we know why: it is demographic cleaning of unwanted citizens. Same activity is done in hostels and there are many people who feel same symptoms.יום שבת, 25 בפברואר 2012

רק אבא שלי הלך לישון וכבר מענים אותו - My father just went to sleep and they already torturing him

בערב התעוררו שכנים החשודים והיה אפשר לשמוע את הצעדים שלהם. אבא שלי התחיל להרגיש שמשתמשים נגדו בתקנים אלקטרומגנטיים. כאשר אבא שלי הלך לישון הם התחילו לבשל לו רגליים על ידי שדות חשמליים, מדדתי ומצאתי 195 וולט על מטר ויותר כרשא במצב רגלי נמדדים ערכים קטנים יותר מ10 וולט על מטר. התחושות של אבא שלי תואמות לערכים הנמדדים.
At evening time suspected neighbors waken up and we could hear their footsteps. My father started to feel that he is being attacked with electromagnetic devices. When he went to sleep they cooked his legs and he complained about it, I measured high rates of electric fields, it was 195 V/m and even more, when normally we measure less than 10 V/m. Complaints and feelings of my father fully matching to values I've measured.

הפעלת מתקן קרינה מרחוק גם ברכב - Operating radiation devices remotly in vehicles

ביום האחרון תקפו אותנו עם מתקן קרינה רדיואקטיבי מחוץ לבית, נמדדו ערכים של 300 מיקרו רנטגן לשעה שמצבעים שהקרינו בזווית ישירה. זה היה במקום ציבורי. ברור לנו שזה היה מרכב המצוייד במתקן קרינה, מפעיל היה במרחק של כמה מטרים מהרכב כדי לא לעורר חשד והפעלת המתקן נעשית על שלט.
בלילה בישלו לאבא שלי את הראש והיה צפצוף מאוד חזק באוזניים.
During last day we were been attacked with radioactive device outside of our home, we measured 300 micro Roentgen per hour  - it means attack was from the close distance without obstacles. It is clear to us that attack was from the specially equipped vehicle, operator was on distance of couple meters from the car and activated device with remote control.
At that night perpetrators cooked my father's head and there was very strong ringing sound in ears.


יום שישי, 24 בפברואר 2012

עינויים אכזריים נגד אזרחים בלתי רצויים - Cruel mass tortures

ביום האחרון תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן רדיואקטיבי מחוץ לבית, מדובר על רדיפה.
בלילה האחרון סוכנים סדיסטים (שכנים החשודים) ניסו לגמור את חייו של אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. המטרה שלהם הייתה לא רק לענות אותו אלא ממש לרצוח. כמו כן הם בישלו לאבא שלי את הראש והשתמשו במתקן שגורם לצפצוף חזק באוזניים. סוכנים סדיסטים לא מפסיקים לרגע לנסות לרצוח את בני משפחתי, הם משנים אמצעים כל הזמן ומשלבים אותם כדי להגביר את הנזק. עינויים בלתי אנושיים שעוברים הורים שלי - אנשים מבוגרים וחולים מראים עד כמה חסרי רגשות סוכנים סדיסטים ושירותים החשאיים שמנהלים את התוכנית. כמו כן בהוסטלים על ידי אותם אמצעים מענים למוות קשישים, כולל ניצולי שואה. למעשה הם מחזירים את האנשים האלו חזרה למחנות ההשמדה ואמצעי עינוי נועדו לאותה מטרה כמו אז לפני כ70 שנה, רק הטכנולוגיות המודרניות של היום מאפשרות למחנה השמדה להפוך כל מקום מיגורים. לכן אפשר להשוות את מה שעושים עם הקורבנות לפשיזים.
During the last day my parents were attacked with radioactive device outside of our home, they are pursuing us.
During the last night perpetrators (suspected neighbors) attempted to finish my father's life using hearth rate disruption device. Their foal was not only to torture, but this time actually to murder. Also they cooked my father's head and used device that causes ringing sound in ears. Perpetrators are not stopping even for a moment torturing our family, all the time they are changing method and combining them to increase the damage. Inhuman tortures that done to my old ill parents are showing heartless are perpetrators and secret services who manage this program. Using same methods in hostels where live elderly persons, including survivors of holocaust are tortured to the death. Actually they are returning these people back to concentration camps as 70 years ago, but now technology allows to make every living place to such camp. Therefore tortures that they are inflicting can be compared with fascism.

יום חמישי, 23 בפברואר 2012

סדיסטים חסרי מנוחה: פרופיל של סוכן סדיסט - Restless torturer: perpetrator's profile

ביממה האחרונה סוכנים סדיסטים תקפו את בני משפחתי באופן פנטי עם מתקני קרינה רדיואקטיבית.
בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו את אבא שלי על ידי מתקן ויברצייה על הרגליים, ניסו לרצוח על ידי שיבוש קצב הלב ובמחצית השניה של הלילה ניסו לירצוח על ידי בישול ראש. במהלך כל הלילה סוכנים סדיסטים בישלו איברים הפנימיים של שני ההורים שלי.
דרך החיים של סוכנים סדיסטים לגרום כאב וסבל לאנשים אחרים. זה גורם להם אושר והם מכורים בלגרום כאב לאנשים. השירותים החשאיים בחרו פושעים אכזריים והעבירו להם הכשרה של שימוש במתקני קרינה וטכניקות עינויים. בבתי כלא העבירו להם את החלק הפרקטי של העינויים ונתנו להם לצורך זה לענות אסירים. הם הכשירו אותם בצורה כזאת שלענות אנשים יהיה חלק מחייהם, סוג של התמכרות. למעשה שירותים החשאיים לקחו אנשים שמתאימים להיות סדיסטים מניאקליים והכשירו אותם לצורך זה.
סוכנים סדיסטים ישנים ונחים בזמן שאנחנו בחלק הפעיל של היום וכאשר אנחנו נחים או ישנים הם במשמרות מענים אותנו, כלומר נבחרו אנשים עם ביוריתמוס מתאים - אנשים שיותר פעילים בלילה.
In last 24 hours period perpetrators attacked members of my family fanatically with radioactive devices.
During the last night perpetrators tortured my father with device that causes vibration, they pointed it at his legs. Perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device and by cooking very hard his head. During all the night they tortured both my parents by cooking their internal organs.
Way of perpetrators life is causing people suffering and pain. It makes them happy and they are addicted torturing people. Secret services chosen extremely cruel criminals and trained them usage of radiation devices and torture technique. As practical lessons in prisons they gave them prisoners for tortures. They trained them in way that torturing people is part of their life, sort of addiction. Actually secret services took people who are suitable to become maniacal sadists and trained them for this.
Perpetrators are getting rest and sleeping when we are on active part of the day and when we rest or sleep shifting persons on duty are torturing us, therefore for this duty were chosen people with suitable biorhythm - people who are more active at night time.

יום רביעי, 22 בפברואר 2012

אנחנו יודעים מי תוקף אותנו - We know who are attacking us

עוד תקיפה רדיואקטיבית נגדי, זה היה 300 מיקרו רנטגן לשעה. מיד אחרי התקיפה שמעתי איך שכנים החשודים מעל מקום שאני יושב מזיזים משהו כבד. אחרי כימעט כל תקיפה רדיואקטיבית שומעים הזזות של משהו כבד מעל המקום ולפני זה תמיד שקט מופתי. בדירת החשודים חושך, הם רוצים שאנשים יחשבו שאין שם אף אחד. אבל עברתי לחדר העבודה שלי עכשיו והאני שומע צעדים שלהם מעל המקום שאני יושב והם מזיזים משהו כבד - מבאים מתקן הקרנה.
זה ברור לבני משפחתי מי תוקף אותנו. ברור גם מטעם מי הפעילות הזאת: השירותים החשאיים.
אם משהו יקרה לאחד מבני משפחתי, כלומר מישהו ימות או יחלה במחלה סופנית אנחנו יודעים מי גרם לכך.
Another radioactive attack against me, it was 300 micro Roentgen per hour. Right after the attack I heard suspected neighbors moving something heavy above my sitting place. Almost after every radioactive attack we hear suspected neighbors moving something heavy and before the attack it is always quiet there. Now in the suspected apartment darkness, they want that surrounding people will think that there is nobody in. However, when I went to my working room I heard footsteps of suspected neighbors above me and movement of something heavy - they are probably bringing radiation device.
It it clear to members of our family who are constantly attacking us. It is also clear who is managing this activity: secret services.
If anything will happen to members of our family, somebody will sick with killer disease or die because of some reason - we know who did it to us.

עד כה 13 תקיפות רדיואקטיביות - So far 13 radioactive attacks

לפני כמה דקות סוכנים סדיסטים תקפו אותנו בפעם נוספת על ידי מתקן קרינה רדיואקטיבי. במהלך היום הם תוקפים אותנו באופן אינטנסיבי במיוחד, ככל הניראה רוצים להביע אי סיפוק מכך שאני מפרסם מאט מידי רשומות בבלוג, פחות ממה שדרוש להם כדי לקבל שכר מהשירותים החשאיים. לכן מרוב שמחה הם תקפו אותי תוך דקות ספורות עוד פעמיים בזמן שאני כותב את הרשומה הזאת (תמונות יפורסמו הלילה מאוחר יותר).
ביממה שעוד לא נגמרה שכנים החשודים סוכנים סדיסטים תקפו אותנו עם מתקן רדיואקטיבי 13 פעמים.
Couple minutes ago perpetrators attacked us again with radioactive device. During they day they are attacking us with extreme and exceptional intensity, probably they want to show us that they are not satisfied that I publish less posts than they need to get their salary from secret services. Therefore while I was writing this blog post they attacked me two more times with radioactive device (pictures will be published tonight).
During 24 hours period that didn't end yet suspected neighbors perpetrators attacked us 13 times with radioactive device.

מענים אדם מבוגר - Torturing old men

כאשר ישבנו והסתכלנו טלויזיה סוכנים סדיסטים תקפו את אבא שלי על ידי מתקן שגורם לשדות חשמליים עוצמתיים. כאשר עברתי לחדר העבודה שלי כדי לדווח על התקרית שמעתי איך שכנים החשודים מזיזים מעל המקום שאני יושב משהו כבד. בזמן שאני כותב שורות אלו הם תקפו את אבא שלי על ידי מתקן רדיואקטיבי.
תקיפות אכזריות בלתי פוסקות האלו נחשפות לעיני כל העולם בבלוג שלי. חשאיות הייתה המטרה העיקרי של שיטות השמדה האלו - כאן סוכנים סדיסטים הפסידו כמה נקודות חשובות.
When we watched TV this evening perpetrators attacked my father with device which generates powerful electric fields. When I went to my working room to report about this event I heard suspected neighbors moving something heavy above me. When I wrote these lines perpetrators attacked my father with a radioactive device.
These non stopping violent attacks are revealed by my blog to all over the world. Secrecy was the main goal of these termination methods - here perpetrators lost couple points.

שיטת עינויי ייחודית על ידי מניעת שינה - Unique method of sleep deprivation torture

שכנים החשודים סוכנים סדיסטים משתמשים בשיטת עינויי מניעת שינה ייחודית. אני מניח שבשום מקום אחר בעולם לא משתמשים במתקן קרינה ריודאקיטבי כדי למנוע מאנשים לישון. כך אני שמעתי כאשר הלכתי לישון הזזות של משהו כבד מעל המקום שאני יושן. במהלך שישנתי סוכנים סדיסטים תקפו אותי 5 פעמים עם מתקן רדיואקטיבי. כאשר הלכתי לישון סוכנים סדיסטים שמו את מתקן קרינה רדיואקטיבי קבוע מעל מקום השינה שלי והפעילו אותו כל פרק זמן מסוים.
מעבר לכך שזה עינויי מניעת שינה אכזרי שנעשה מידי לילה, מדובר על נזק כבד לבריאות לטווח ארוך. הם משתמשים בשיטות פשיסטיות כדי לענות אנשים שסומנו כמטרות. מעבר לשיטות אלו הם עינו אותי על ידי מניעת שינה בעזרת מתקן שגורם לתחושת ויברצציה. הם כיוונו אותו על איזור המפשעה ויש אחת מבני משפחת החשודים שאוהבת במיוחד לנקוט בשיטה הזאת.

סוכנים סדיסטים מענים אותנו מידי לילה עם מתקני קרינה רדיואקטיבית מכמה סיבות. אחת המטרות שלהם שנכבה את מד קרינה רדיואקטיבית על מנת שהם יוכלו להקרין עלינו מנות קרינה קטלניות כפי שעשו לפני מספר שנים וכל הסימפומים האופייניים תועדו אצל מספר רופאים. הם מנסים להתיש אותנו עם תקיפות שאתם רואים מידי יום על מנת שאנחנו עייפים מעינויי חוסר שינה נאפשר להם על ידי כיבוי המכשיר לרצוח אותנו.

Suspected neighbors perpetrators using unique method of sleep deprivation torture. I think that there is no other place in the world where radioactive device is being used for sleep deprivation. When I went to sleep, I heard suspected neighbors moving something heavy above my sleeping place. During my sleep they attacked me 5 times with radioactive device.
They put it constantly above my sleeping place and operated it with some time intervals. It is not only cruel sleep deprivation torture that is done every single night,  it is heavy health damage for the long run. They use fascistic methods against targeted individuals.
Also during the last night perpetrators tortured me with device that causes vibration feeling, they pointed it on my groin. There is specific members of a suspected family who likes to attack this place more than others, and we know who is it.

Perpetrators are torturing us every night with radioactive devices because of couple reasons. One of their goals is to make us turning dosimeters so they could irradiate us with lethal dose as they did couple years ago - these facts documented by few doctors with all specific symptoms. They are trying to exhaust us with sleep deprivation torture every night so we are extremely tired because lack of sleep will turn off our dosimeters and will let to murder ourselves.ציד אכזרי של משפחתי - Cruel hunt of my family

סוכנים סדיסטים עינו בלילה האחרון את אבא שלי על ידי בישול ראש, איברים פנימיים ומתקן שגורם לויברצייה כיוונו על הרגליים. כמו כן עינו את שני ההורים שלי על ידי מתקן שגורם לרעש צפצוף חזק מאוד באוזניים.
במהלך היום הם צדו אותי עם מתקן רדיואקטיבי אותי תקיפות מבין אלו שהיו נמדדו עם 300 מיקרו רנטגן לשעה. כמובן אחרי כל תקיפה כזאת שומעים הזזות וצעדים של שכנים החשודים מעל המקום שאני יושב.
סוכנים סדיסטים עינו את אבא שלי עם מתקן שמחולל שדות חשמליים חזקים אשר נמדדו במקום שהוא יושב.
היום אצל החשודים ביקר חשוד בתקיפות קרינה רדיואקטיביות החזקות ביותר.
Last night perpetrators tortured my father combining couple methods: they cooked his head and internal organs, used device that causes vibration feeling and pointed it to my father's legs. Also they tortured my both parents by device that causes severe ringing in ears.
During the day perpetrators hunted me with radioactive device, two of these attacks were more powerful than usual, we measured rate of 300 micro Roentgen per hour. After each attach I heard footsteps of suspected neighbors above my place while they moved something heavy.
Perpetrators also tortured my father with electric fields and we measured high rates in place where my father is sitting.
Today suspected person for most powerful radioactive attacks visited suspected apartment.יום שלישי, 21 בפברואר 2012

טרור רדיואקטיבי אכזרי נגד משפחתי - Cruel radioactive terror against my family

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו באכזריות את שני ההורים שלי, בישלו לאבא ראש ואיברים הפנימיים והפעילו מתקן שגורם לרעש צפצוף חזק מאוד. כמו כן אינטנסיביות של תקיפות רדיואקטיביות עלתה, בכל פעם הם מנסים לתקוף במקום שאין בו מצלמה המתעדת את התקיפה. היום תקפו את ההורים שלי עם מתקן רדיואקטיבי מחוץ לבית - זה קרה במרכז מסחרי שבדרך כלל תוקפים אותנו שם, התקיפה נעשתה מרכב מסחרי קל בצבע לבן. בשתי תמונות האחרונות רואים אירוע הקרהב אחד כאשר סוכנים סדיסטים תקפו אותי עם מתקן קרינה רדיואקטיבי במקום שלא היה מצלמה. כמו שאפשר ליראות רק מכשיר גייגר אחד הזעיק. בתמונה אחת שיפרתי עם תוכנת עריכה את התאורה של מסך מכשיר גייגר כדי שיהיה לכם יותר קל לקרוא את הנתונים.
בזמן שכתבתי שורות אלו סוכנים סדיסטים תקפו אותי עם מתקן קרינה רדיואקטיבי. זו התמונה התחתונה בעמוד הזה.
During the last night perpetrators tortured my parents with extreme cruelty, they cooked my father's head and internal organs and used device that makes very strong ringing noise.
Also intensity of radioactive attacks has increased, every time perpetrators are trying to irradiate us in places where we don't have camera that documents an evidence of these facts.
Today my parents were attacked with radioactive device outside of our home from a light white commercial vehicle. It was near shopping center where we usually are attacked.
In the end of this blog post there are two pictures that represent the same event. Here perpetrators attacked me as I described above, I moved Geiger counter to the camera to show the attack, as you can see only one of Geiger counters alarms. One picture is the original and the second with improved lightning so you could more easily to see the results.
While I was writing these lines perpetrators attacked me again with a radioactive device. It is the picture in the bottom of this page.