נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 30 בינואר 2012

מעקב צמוד אחרי המשפחה שלי - Tight tracking after members of my family

היום כאשר הורים שלי יצאו מהבית, המתין להם רכב כסוף מסוג מזדה. רכב הזה עקב אחרי ההורים שלי ליעד שלהם. זו לא הפעם הראשונה שרכב ספציפי הזה עוקב אחרי המשפחה שלי, ברכב ישבו גבר כבן 60 ואישה כבת 30. כאשר הם ראו שאני עומד למצלם אותם, הרכב הסתלק מהמקום והתחבא כמה מאות מטרים רחוק יותר.
ליד מרכז מסחרי מרכב המצוייד במתקני קרינה תקפו היום את אבא שלי, בישלו לו איברים הפנימיים וניסו לרצוח אותו על ידי שיבוש קצב הלב.
Today when my parents went out oh the home, silver Mazda vehicle was waiting for them. This vehicle tracked my parents to their destination. It is not the first time this vehicle is tracking after my family, in the vehicle there was about 60 years old man and about 30 years old woman. When they spotted that I'm going to photograph them, vehicle moved immediately from the place and hided about hundred meters forward.
Near shopping center my father was attacked from specially equipped with radiation devices vehicle, they cooked his internal organs and attempted to murder with hearth rate disruption device.

ספר הוראות של העינויים - Torture instructions book

שכנים החשודים מדירה שמעלינו - סוכנים סדיסטים הביעו שביעות רצון ממה שרשמתי. בהמשך לזאת הם ניסו הלילה לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב ולא אפשרו לי לישון במהלך כל הלילה. הם התחילו עם מתקן שגורם לתחושת ויברצייה ברגליים ומחזיק את הגוף בסטרס - לא מאפשר להרדם (מתקן אינפרה סאונד). לאחר מיכן הם שילבו מתקן מיקרוגל ובישלו בעזרתו את הראש שלי (התעוררתי עם ראייה מטושטשת). בשלב כלשהו כאשר הם חשבו שהטישו אותי מספיק כדי שאני ירדם, הם כיבו את מתקן האינפרה סאונד והמשיבו לבשל לי את הראש. המטרה שלהם הייתי שקורבן עייף יישן למרות שהם מבשלים אותו. ניסיתי לזוז ולשנות מקומות שינה, מיד שמעתי צעדים של שכנים החשודים מעל מקום השינה שלי והזזות, לאחר זמן קצר התחושה הייתה חוזרת.
אני בטוח ששיטות עינויים שהם השתמשו הלילה לפי הוראות של השירותים החשאיים, היה ברור שהם עובדים לפי סכימה עם שלבים לפי ספר ההוראות של העינויים.
Suspected neighbors from apartment above ours - perpetrators showed their satisfaction for my recent posts. They attempted to murder my father with hearth rate disruption device and deprived me from the sleep for a whole night by tortures. They started with infra sonic device that causes vibration of legs and holds all the body in stress - it does not allow to sleep. Later they added microwave device which they used to cook my head (I waken up with a blurred sight). When they thought I was exhausted enough, they turned off infra sonic device so I'll sleep while they are cooking my head. I tried to change my sleeping place and escape the torture beam, but after short time when changed my location I heard foot steps of suspected neighbors and movement of something heavy, then the cooking feeling was returned.
Also, all the night there was ringing in ears to all my family members.
I'm sure that torture methods they used are according to instructions of secret services, as it was clear torture schema was with many steps and they worked like by torture instructions book.

תעוות בצע - Greed

עוד לילה עינויים אכזי מתקרב. סוכנים סדיסטים (שכנים החשודים) ככל הניראה שוב ינסו לרצוח את אבא שלי או אולי בן משפחה אחר. בדירת החשודים כל הזמן מתחלפים התורנים, אני חושד שאנשים האלה עובדים במספר מקומות ומענים או אפילו גרוע מזה קורבנות נוספים. הם הפכו את הדירה שלנו לתא עינויים, השיטות שהם משתמשים שוות ערך לאותן שהשתמשו לעינויים במחנות ריכוז. כמה עוד דם של אנשים חפים מפשע צריך להשפך, עד שתוכנית השמדת האזרחים תעצור? הרי תוכנית הזאת פועלת מתוך תעוות בצע שמטרה שלה להעביר תקציב מקשישים ונכים למטרות אחרות, למנוע מצב שיהיו יותר מידי קשישים - זה קניבליזים מודרני, בנוסף משמידים אזרחים שלא נוחים מבחינה פוליטית. ניקיון דמוגרפי ופוליטי שנעשים מצבעים על כך שמתחת למראית עין של דמוקרטיה מסתתר משטר טוטאליטרי מודרני.
מה שקורה זה אכזרי מאוד, הם גורמים לשואה עבור שכבות מסויימות של אוכלוסיה.

הרצחת וגם ירשת?
מלכים א' (פרק כ"א פסוק י"ט)

 
Another cruel night is coming. Perpetrators (suspected neighbors) probably will attempt again to murder my father or maybe other member of my family. In the suspected apartment persons on duty changing frequently, I suspect operators of radiation equipment are working in other places also and torturing additional victims or even worse. They made our apartment to be a torture chamber like in concentration camp, they use equivalent methods.
How much blood of innocent people must shed until citizens termination program will stop?
Purpose of this termination program is greed, the goal is to transfer budget from elderly and disabled people to other causes and concern that  there will be too much elderly people - it is modern cannibalism, also they are terminating people basing on some political considerations. Demographic and political cleanup are revealing the real regime that hides below the fake democracy - it behaves like modern totalitarian regime.
What is happening here is extremely cruel, they are causing holocaust and genocide to certain types of population.

Have you killed and also taken possession? 
1 Kings 21:19
יום ראשון, 29 בינואר 2012

סיפור על ניסיון רצח שלא הצליח, סכימה רב שלבית של רצח הקורבן - A story about unsuccessfull murder attept, multiple steps schema to murder a victim

סוכנים סדיסטים שמידי יום ולילה מנסים לרצוח את ההורים שלי, הם שכנים החשודים מדירה שמעלינו. הלילה הם ניסו לגמור את חייו של אבא שלי ופעלו לפי סכימה רבת שלבים כדי להבטיח הצלחה של תוכנית הרצח שלהם. בהתחלה הם השתמשו במתקן המבוסס על מיקרוגל שגורם לרעש בצורת צפצוף חזק באוזניים כדי להטיש אותו, לאחר מכן השתמשו במתקן שמבוסס על גלים אלקטרומגנטיים (מתקן כמו LIDA שמשדר גלים בתדר נמוך ויכול לגרום לקורבן להרגיש עייף ולישון) שגרם לאבא שלי לישון חזק. הם בדקו על ידי מתקן קרינה רדיואקטיבי האם אבא ישן מספיק חזק והוא לא התעורר בזמן שהייתה אזעקה של מונה גייגר. אז הם הבינו שאבא שלי מוכן לקבל מנה קטלנית של מתקן שיבוש קצב הלב (זה יכול להיות אותו מתקן LIDA או מתקן מסוג אחר שיותר מתאים לצרכים). הם הפעילו את המתקן באופן חזק במיוחד, עד כדי כך כמו לא הפעילו את המתקן עד כה מעולם. אבא שלי התעורר ממכת כאב חזקה בחלק השמאלי של החזה. אם לא היה מתעורר,שכנים החשודים מדירה שמעלינו היו בהצלחה רוצחים אותו ובכך ממלאים חלק בתוכנית השמדת האזרחים.
Perpetrators that every night are attempting to murder my parents -  they are suspected neighbors from the apartment above ours. This night they attempted to end my father's life, they used multiple steps scheme to ensure success in their murdering plan. First they used device that is based on microwave which causes severe ringing in ears, its goal to exhaust the victim. Next they used electromagnetic device that caused my father to sleep (something like LIDA machine that transmits low frequency electromagnetic waves which may cause victim to be exhausted and sleep). Then they tested how strong is sleep of my father, they used radioactive attack to rise alarm of Geiger counter, my father didn't wake up and it was a sign for them that he is ready for another murder attempt. They used hearth rate disruption device (it can be same LIDA machine or some other more specialized device) on extremely powerful mode, like they never did before, this dose was intended to be a lethal one for my father, he felt strong pain strike in the left side of a chest. If my father wouldn't wake up, suspected neighbors from the apartment above our would murder him and by this fulfilling part of their plan in citizens termination program.

יום שבת, 28 בינואר 2012

הוראות שימוש במתקן קרינה רדיואקטיבי - Usage instructions for radioactive device

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים לשני ההורים על ידי מתקן מיקרוגל. כמו כן השתמשו במתקן שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים.
הציד היומי נמשך בכל מקום שהקורבנות נמצאים, אחרי כל תקיפה רדיואקטיבית שומעים איך שכנים החשודים מיד מזיזים משהו כבד. ברגע שגילינו תקיפה הם מסלקים את הציוד מהמקום, ככל הניראה מסתירים אותו ברהיטים מחשש שמישהו עלול למצוא את הציוד אצלהם. ניראה ששירותים החשאיים מנחים סוכנים סדיסטים לאחר כל שימוש בציוד להסתיר אותו.
On the last night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device, they cooked his head and internal organs of both my parents with a microwave device. They also used against our family device that causes severe ringing in ears.
Perpetrators are daily hunting members of my family in every possible place, after every attack we hear movements of something heavy above us in suspected neighbors apartment. It seems that perpetrators are hiding after each attack radioactive device, probably in furniture. It looks like instructions of secret services thatasking perpetrators after every usage to hide the equipment.


תקיפות בשירותים - Attacks in water closet

סוכנים סדיסטים צדים אותנו במקומות כאלה כמו שירותים, תוקפים אותנו בזמן האוכל - מנצלים כל הזדמנות כדי לפגוע בנו. אין להם שום מוסריות אנושית.
סוכנים סדיסטים עוברים הכשרה על ידי המדריכים שלהם לעקוב בכל מקום אחרי הקורבנות ובכל הזדמנות לתקוף - הם מאמנים אותם להיות חיות אדם.  מעשים כאלה מבזים את עצמם (מדריכים וסוכנים סדיסטים).
Perpetrators are hunting us in places like water closet, attacking us while we are eating - they use every single moment to harm us. They don't have even basic human morality. Perpetrators are trained by their instructors to track victims in every possible place and attack - they are training them to be animals. With such acts they completely dishonor themselves (instructors and perpetrators).

מנות קרינה מקבלים גם הסובבים - Surrounding people also getting radiation doses

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו את ההורים שלי על ידי מתקן שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים ובישלו לאבא שלי את הראש. בנוסף לכך היו תקיפות רדיואקטיביות. יש לזכור שלא רק מטרות המסומנות להיות הקורבנות מקבלים מנות קרינה, אלא גם שכנים אחרים שנמצאים מתחתינו.
During last night perpetrators tortured my parents with device that causes severe ringing in ears and cooked my father's head. Also, we were attacked using radioactive devices. It is important to understand that not only targeted individuals are victims and getting radiation doses, but also neighbors bellow us.
יום שישי, 27 בינואר 2012

מצלמים את המטרות המסומנות - Taking pictures of targeted individuals

היום בשעה 12:15 במהלך נסיעה שגרתית ברכב מרכב סוזוקי שכור נהג התחיל לצלם אותנו. הוא פתח את החלון שלו, הוציא את המצלמה ודרך מראה צילם מספר תמונות. הוא הסתכל על התמונות שצילם ואז צילם שוב ושוב, ככל הניראה כדי לשפר זוית. ככל הניראה מדובר על יחידת מעקב של השירותים החשאיים שעוקבים אחרי מטרות מסומנות ומכיוון שבזמן האחרון החלפתי את הרכב, הם צילמו אותו כדי שליחידות המצוידות במתקני קרינה רדיואקטיבית יהיה יותר קל לתקוף אותנו. היה אפשר ליראות שנהג שצילם אותנו מאוד מנוסה, הוא נהג בתנועת רכבים כבדה עם יד אחת ובשנייה צילם, רואים שזו לא הפעם הראשונה שהוא עשה דבר כזה. נהג היה בעל שיער שחור, לבוש היטב בסביבות גיל ה-30. ברור שלאותו אדם יש משמעת עצמית גבוהה, כזה אדם מתאים לתיאור של סוכן השירותים החשאיים.
בזמן האחרון שמתי לב שיחלידות כאלה משתמשות ברכבים שכורים.
Today at 12:15PM during a regular drive driver from a rented silver Suzuki car started taking our pictures. He opened his window and took pictures using his side read view mirror. He reviewed pictures and photographed us again and again, probably to improve angle of view.
It is probably tracking unit after targeted individuals, they are taking photos of their targets so for units equipped with radiation equipment it will be easier to attack us. They took our pictures because I recently changed my car. It was clear that driver is very experienced, he drove in a heavy traffic with one hand, while with the other hand he took pictures. For sure it is not the first time he is doing it. Driver had black hair, well dressed, about 30 years old. It is clearly seen that driver is a very disciplined person, such person matches agent of secret services.
Recently I saw that such units using rented cars.

אף אחד לא יודע כיצד תקיפות קרינה בלתי מבוקרות ישפיעו על אנשים אקראיים - Nobody knows how uncontrolled radiation attacks will affect random people

לפחות חלק מתקיפות רדיואקטיביות נגדינו אנחנו צליחים לאתר. אני דואג לכל אותם אנשים שסומנו כמטרות וללא מונה גייגר אינם אפילו מודעים לכך שמבשלים אותם במתקנים רדיואקטיביים. אני דואג לאנשים מהסביבה שבזמן תקיפות רדיואקטיביות גם קבלים מנות בלתי מבוקרות. שימוש כזה חופשי במתקנים רדיואקטיביים שובר את החברה מבפנים. אף אחד לא יודע מתי תצוץ לו מחלה בעיקבות הקרנות כאלה וכיצד זה ישפיע על הילדים.

בלילב האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, הם בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים לשני ההורים שלי. במהלך היום סוכנים סדיסטים הפעילו מתקן שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים.
We are able to detect at least some of radioactive attacks. I worry about targeted individuals who are receiving uncontrolled doses of radiation without their knowledge.  A also worry about all the surrounding people who also get radiation doses when targeted individuals are attacked.Nobody knows which disease it may cause to random people and how it will affect on children.

Last night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device, they cooked his head and internal organs of both my parents.
During the day perpetrators activated device that causes severe ringing in ears.


יום חמישי, 26 בינואר 2012

תקיפות רדיואקטיביות מחוץ לבית - Radioactive attacks outside of our home

היום תקפו אותנו פעמיים מחוץ לבית כאשר היינו ברכב. תקיפה אחת הייתה לא מוצלחת, כניראב בגלל זוית ונמדדו רמות של 37 מיקרו רנטגן לשעה - זה הרבה מעל רמות קרינה סביבתיות. בפעם השניה תקפו אותנו וכבר נמדדו רמות קרינה רגילות, תקיפה התבצעה מרכב מיצובישי כסוף שמיד לאחר מכן הסתלק מהמקום.
Today we were been attacked twice outside of our home in the car. First attack showed rates of 37 micro Roentgen per hour, probably relatively small doses because angle was not good for perpetrators - it is still much higher than normal background radiation. On the second time we were been attacked with usual rates of radiation, attack was from a solver Mitsubishi car that right after that escaped from the place.

יום רביעי, 25 בינואר 2012

לא כל אחד יכול להיות סוכן סדיסט - Not everyone can be a perpetrator

הלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי מתקן שיבוש קצב הלב. בנוסף הם בישלו לו ראש ולאמא איברים הפנימיים. אין יום אחד שסוכנים סדיסטים לא מענים את ההורים שלי באכזריות. ניראה שהם נהנים לבצע את העבודה הזאת ולענות אנשים זו דרך חייהם.
לא כל אחד יכול להיות סוכן סדיסט, השירותים החשאיים בורים אנשים כאלה שיכולים לעבור הכשרה שהופכת אותם לסדיסטים מניאקליים.
Last night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device. They cooked my father's head and mother's internal organs. There is no even one day when perpetrators are not torturing us. It seems that they enjoy their work and torturing people is their way of life.
Not everyone can be a perpetrator, secret services are choosing people that can be trained as maniacal sadists.

הטבח נמשך כאילו לא הייתה שואה מעולם - Massacre is continuing like Holocaust was never happen

טבח אזרחים ממשיך כאילו השואה מעולם לא קרתה או לא למדו שום לקחים ממנה. במהלך היממה שעברה תקפו אותנו במתקני קרינה רדיואקטיביים בסביבות 10 פעמים. סוכנים סדיסטים מבצעים השמדה שלנו במדוייק לפי תוכנית שקיבלו משירותים החשאיים. בלילה האחרון הם עינו באכזריות את שני ההורים שלי, בישלו להם איברים הפנימיים ולאבא בישלו ראש. במהלך כל היממה הם משתמשים במתקן שגורם לצפצוף באוזניים.

מה שקורה עם אזרחים שסומנו כמטרות והסובבים אותם זו שואה שקטה.

Cruel massacre of citizens of continuing like Holocaust never happened or they didn't learn a lesson from it. During the last period of 24 hours we were been attacked about 10 times with radioactive device. Perpetrators are continuing our termination plan precisely as they took instructions from secret services. During the last night they tortured both my parents - cooked them internal organs and cooked my father's head. During all 24 hours period they use device that causes ringing in ears.

For targeted individuals silent holocaust is happening now.

יום שלישי, 24 בינואר 2012

משמידים קרן גנטית של האנושות - Destroying genetic foundation of the human race

כל בני משפחתי בעלי תארים אקדמיים ואנחנו צאצים של אנשים מלומדים עם תארים אקדמיים (עיתונאים, פיזיקאים, רופאים, כלכלנים, מהנדסים ועוד). משמידים אותנו סוכנים סדיסטים ידועים למשטרה שאני לא בטוח שסיימו בית ספר.
השמדת אזרחים זה GENOCIDE ויש לזה לא רק משמעות פנימית בארץ, אלא משמעות מול האנושות כולה: זה מכיוון שהם משמידים אנשים המהווים קרן גנטית עבור האנושות כולה.
All members of my family are educated people, we have academic degrees and we are children of educated people (journalists, physicians, doctors, economists, engineers and etc).
We are being terminated by known to police perpetrators who I'm not sure even finished school.
Termination of citizens is a genocide, it has not only local importance in the country, but also for all human race: genetic foundation of human race is being destroyed.

על ידי טבח אזרחים מנסים לדחות משבר - With massacre of citizens they are trying to postpone a crisis

ביממה האחרונה היו מעל 10 תקיפות רדיואקטיביות נגד בני משפחתינו. סוכנים סדיסטים עושים מאמץ רב כדי ללכוד אותנו במקומות שאנחנו לא מצפים.

כפי שזה ניראה, השירותים החשאיים אינם מתכונים להפסיק את תוכנית השמדת האזרחים. אחרי השקעה כך כך גדולה, בניה של יחידות שמטפלות בכל הטבח הזה, ההשקעה בפיתוח וייצור של אמצעים האלו, הכשרה של סוכנים סדיסטים וחוסר התיחסות של הציבור הם ממשיכים את התוכנית באין מפריע.

הרשומה שלי על הנאום של קנדי עוררה גל מתקפה אינטנסיבי נגד משפחתי מצד סוכנים סדיסטים וכמו שזה ניראה שאת שירותים החשאיים ומי שמנהל אותם לא מעניין עתיד האומה שלנו ולכן הם ממשיכים להשתמש בנשק גרעיני נגד האזרחים. הם לעקב משבר של בעיות קשות לטווח קצר ובפועל לטווח ארוך הם גורמים למשבר דמוגרפי עוד יותר גדול שעלול לעלות בעתיד של כולנו.

In last period of 24 hours we were attacked more than 10 times with radioactive devices. Perpetrators are hunting us in places where we are not expecting.
As it looks secret services are not going to stop citizens termination program. After heavy investment in departments who manage this program, investment in development and manufacturing of radiation devices, training of perpetrators and the fact that this issue is not taken seriously in public - they continue to murder citizens without any obstacles.

My post regarding speech of Kennedy caused more intensive attacks against my family and it seems that secret services and their management do not care about the future of our nation and still using nuclear weapons without control. They are trying to postpone crisis and to solve troubles, but actually causing more severe demographic crisis that can cost for all of us the future.

יום שני, 23 בינואר 2012

הם אוהבים את הרשומות שלי - They like my blog posts

ככל הניראה סוכנים סדיסטים וההנהלה שלהם אהבו את הרשומה האחרונה שפרסמתי.  בעקבות כך עברנו לילה עינויים אכזרי במיוחד וגם עכשיו שכנים - סוכנים סדיסטים צדים ותקופים אותנו עם מתקנים רדיואקטיביים. בלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח באכזריות יתרה את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בנוסף הם בישלו לו את הראש ואיברים הפנימיים לשני ההורים. אותי גם לא שכחו הלילה, בישלו לי את הראש והפעילו מתקן שגורם לויברצייה בכל הגוף.
It seems that perpetrators and their management liked my last post. After this they tortured our family with extreme cruelty: neighbors perpetrators are hunting us and attacking with radioactive devices. Last night they attempted to murder my father with extreme cruelty using hearth rate disruption device, they cooked his head and internal organs of both my parents. They also didn't forget me this time and cooked my head, used device that causes vibration in all the body.

הנאום של ג'ון קנדי על הצורך להפסיק ניסויים גרעיניים רלוונטי גם היום - Speach of John F. Kennedy about necessity to stop nuclear tests is relevant also today

ביוני שנת 1963 נשיא ארה"ב ג'ון קנדי דיבר על הצורך להפסיק ניסויים גרעיניים באטמוספרה:
The number of children and grandchildren
with cancer in their bones, with leukemia in their
blood, or with poison in their lungs might seem
statistically small to some, in comparison with natural
health hazards, but this is not a natural health
hazard—and it is not a statistical issue. The loss of
even one human life or the malformation of even
one baby—who may be born long after we are
gone—should be of concern to us all. Our children
and grandchildren are not merely statistics toward
which we can be indifferent.
בתרגום שלי למה שהוא אמר:
מספר הילדים והנכדים עם סרטן עצמות, לקמיה בדם שלהם או רעל בריאות שלהם יכול להיראות סטטיסטית עבור אנשים מסויימים קטן בהשוואה לסכנות הטבעיות, אבל זו לא סכנה בריאותית טבעית - לכן לא מדובר בנושא סטטיסטי. אובדן חיים או פגם אפילו של אדם אחד או אפילו תינוק - שעשוי להוולד הרחק אחרי שנלך לעולמינו - צריך להדאיג את כולנו. הילדים והנכדים שלנו לא רק סטטיסטיקה שעליה אנחנו יכולים להשאר אדישים.
מקור: http://www.strahlentelex.de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf  (עמוד 326 בספר, עמוד 347 במסמך אלקטרוני, פרק 15.9)

הנאום הזה רלוונטי עבורינו גם היום. במקרה שלנו לא מדובר על ניסויים גרעיניים באטמוספרה, אלא הקרנות רדיואקטיביות מכוונות נגד אנשים, כולל נשים בהריון, ילדים קטנים ותינוקות. לא משנה איך הדבר הזה משפיע על הסטטיסטיקה של תחלואה בסרטן וכד', מה שמשנה שמדובר בפקטור לא טבעי ומסוכן מאוד לבריאות.המתקנים שסוכנים סדיסטים משתמשים נותנים פולסים קצרים מאוד וקשים לגילוי של קרינה רדיואקטיבית רבת עוצמה שגורמת נזק רב לבריאות בפרק זמן מאוד קצר. הם מסוגלים בזמן קצר לגרום לכך שקורבן יקבל מנת קרינה קטלנית.
תקיפות קרינה כאלה נעשות מדירות, רכבים שצויידו לצורך זה וכד', לא רק האנשים שסומנו כמטרות מקבלים את מנות הקרינה, אלא גם הסובבים. למעשה באופן בלתי מבוקר אנשים רבים נחשפים לקרינה רדיואקטיבית מסוכנת - הם משתמשים בנשק גרעיני בלתי מבוקר.

השירותים החשאיים חייבים להפסיק שימוש במתקנים מסוג הזה נגד האזרחים.

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בישלו איברים הפנימיים לשני ההורים שלי. כמו כן הם צדו ותקפו אחרינו עם מתקנים רדיואקטיביים.

בזמן שכתבתי שורות אלו סוכנים סדיסטים תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי בפעם נוספת.At 1963 June, President of the United States John F. Kennedy spoke about necessity to stop nuclear tests in the atmosphere:
The number of children and grandchildren
with cancer in their bones, with leukemia in their
blood, or with poison in their lungs might seem
statistically small to some, in comparison with natural
health hazards, but this is not a natural health
hazard—and it is not a statistical issue. The loss of
even one human life or the malformation of even
one baby—who may be born long after we are
gone—should be of concern to us all. Our children
and grandchildren are not merely statistics toward
which we can be indifferent.
Source: http://www.strahlentelex.de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf (page 326 in the book, 347 in the document, chapter 15.9 Conclusion).
This speech is relevant for us today. In our case it is not nuclear tests in the atmosphere, but directed radiation against people, including pregnant women, children and babies. It is not important how this factor changes the statistics for cancer and etc, what is important that it is not a natural factor and it is extremely dangerous for health. Perpetrators are using high power impulse radiation sources that are very hard for detection and cause a lot of health damage in very short period of time. In short period of time they are able to cause a lethal radiation dose for the victim.
Such devices are used from apartments, specially equipped vehicles and etc, not only targeted individuals receiving radiation doses, but also surrounding people. Actually, many people are exposed to ionizing radiation without a control - they use uncontrolled nuclear weapon.

Secret services must stop use this sort of devices against citizens.

On last night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption device, they cooked internal organs of both my parents. Also, they hunted us with radioactive devices and attacked us.

When I prepared material for this post perpetrators attacked me with a radioactive device.

יום ראשון, 22 בינואר 2012

תקיפות קרינה רדיואקטיביות שלא ניתנות לגילוי - Undetectable radioactive attacks

סוכנים סדיסטים צדים אותנו, מנסים לתפוס אותנו עם מתקן קרינה רדיואקטיבית במקומות שניהיה ללא מונה גייגר. המטרה שלהם באין מפריע ללא עדות לגרום לכך שהקורבנות יקבלו מנות קרינה קטלניות. לצורך מערב אחרינו הם משתמשים במתקנים שמאפשרים לעקוב אחרי הקורבנות דרך קירות. בכל פעם שיש אזעקה של מונה גייגר, הם מזיזים את מתקן ההקרנה הרדיואקטיבי. ככל הניראה הם חוששים כדי שלא יאתרו את המתקן הזה בדירתם.

Perpetrators are hunting us, attempting to catch us with radioactive devices in places where there is a chance that the victim will have no Geiger counter with him. Their goal without evidence to apply a lethal radiation dose on the victim. To track us they are using devices that are able to detect human targets through walls.
Every time when Geiger counter alarms we hear movement of heavy items above us, probably perpetrators are moving radioactive device from one place to other because afraid that there is a chance somebody will detect it in their apartment.
יום שבת, 21 בינואר 2012

הכאב שלנו זו השמחה שלהם - Our pain is their happiness

שיטה בה מכינים פסיכולוגית סוכנים סדיסטים - מפעילי ציוד ההקרנה היא לגרום לכך שכאב הקורבנות יהפוך לדבר שגורם להם שמחה וסיפוק. בשיטה הזאת מייצרים מניאקים סדיסטים שדרך החיים שלהם לגרום כאב לאנשים וזו כבר אבחנה פסיכיאטרית. כלומר מכינים אנשים להיות מסוכנים לציבור ונותנים להם באופן חופשי להסתובב בינינו כאשר הכאב שלנו הוא זה שגורם להם לשמוח.

סוכנים סדיסטים עוקבים אחרי בני משפחתינו, תוקפים עם מתקנים רדיואקטיביים. אתמול את שכנים החשודים ביקר אבא שלהם, הוא חשוד בתקיפות קרינה האכזריות ביותר שהיו אי פעם.
לפני זמן קצר הם תקפו את אבא שלי במתקן קרינה רדיואקטיבי בשירותים. לפני זמן מה הם תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי.

Secret services are using method for psychological training of perpetrators: they are making so pain of victims will cause satisfaction and happiness for perpetrators.
In this way they are preparing people with sadistic maniacal syndrome that their way of life is to cause others pain. This is a psychiatric diagnosis. They are letting these people to live among us despite the fact that they are dangerous for society and our pain is their satisfaction.
Perpetrators are tracking after members of our family ad attacking us with radioactive devices. Yesterday father of the suspected neighbors has returned, he is suspected for the most cruel radioactive attacks we ever had.
Short time ago they attacked my father with radioactive device in water closet. Some time ago they attacked me with a radioactive device.

יום שישי, 20 בינואר 2012

אשה תקפה את אמא שלי בסופר מרקט - Mother was attacked by woman in the supermarket

לפני זמן קצר בסופר מרקט אשה תקפה את אמא שלי, דרכה לה על הרגל וניסתה לדחוף אותה כדי שאמא תפול. כמו כן לאחר שאמא שלי לא נפלה האשה התחילה לצעוק על אמא שלי, לקלל ולהעליב תוך שימוש במושגים גזעניים.
מעגל של הטרדת בני משפחתי מתרחב.
Short time ago woman attacked my mother in the supermarket. She stepped on mother's foot and attempted to push my mother to make her fall on the ground.When mother managed to stay on her feet, that woman started to shout on my mother, to damn her using racist terms.
Harassment circle against my mother has extended.

שוב תקיפה רדיואקטיבית במרכז המסחרי - Again we were been attacked near shopping center

הגענו למרכז מסחרי וחנינו את הרכב. ליד הרכב שלנו נעצר רכב אפור כהה מסוג טויוטה שלא במקום חנייה וזה למרות שהיו הרבה מאוד מקומות חנייה פנויים. אחרי זמן קצר נישמעה אזעקה של מונה גייגר.
רכבים המצויידים במתקני הקרנה צדים אחרי בני משפתחינו כאשר אנחנו מחוץ לבית.
We came to a shopping center and parked our car. Near our car stopped dark gray Toyota car not in a dedicated parking place while there were a lot of free parking places nearby. After short time Geiger counter alarmed.
Special equipped vehicles are hunting members of our family outside of our home.


הסתה נגד משפחתי - Incitement against my family

לאחרונה החלפתי רכב. מיד אחרי שהחלפתי את הרכב בבוקר למחורת מצאתי שריטות ומעירות בפח. בעזרת אבן הם שרטו את הרכב. את האבן עם סימנים אליו מצאתי זרוק ליד הרכב.
יש לי צילומים של הרכב מאתמול ושם אין את פגיעת הפח הזאת.
באותו אופן במשך שנים רבות אותם אנשים עושים נזק לרכב נכה של אבא שלי.
מי אנשים האלה שפוגעים ברכוש שלנו? לפי ניסיון קודם שנאסף ממצלמת אבטחה, לפי כך ששכנים החשודים כמפעילי ציוד ההקרנה שייכים לאותה קהילה, החשד הוא שנזק נעשה על ידי פעילים של הקהילה האתיופית המקומית.
אנחנו חושדים שמפעילי ציוד ההקרנה מסיתים בני הקהילה לשנאה ופעילות ונדליזים נגד משפתחינו. אנחנו גם מצאנו שלאחר ששכנים החשודים היו ליד הרכב של אבא שלי, מספר פעמים מצאנו נזקים חדשים.

חלק מפעילות נגד אנשים המסומנים כמטרות כוללת הטרדה, רדיפה על ידי כנופיה, ונדליזים ועוד.

Recently I changed my car. Right after I did this on the next morning I found dents and scratches on the bodywork. They used a stone to scratch my car, they thrown it near the car and it has worn edge that matches the damage they did.
I have photographs from yesterday, and it is clearly seen that there is no bodywork damage in that place.
In the same way, for many years same people are doing damage and sabotage to my father's car - he is a disabled person.
Who are doing it? According to our previous experience from the material we collected using a CCTV camera, according to the fact that suspected neighbors for operating radiation equipment belong to the same community, we are suspecting that damage is done by activists from the local Ethiopian community.
We suspect that radiation equipment operators inciting members of the community for hatred and vandalism acts against our family. We also found that after suspected neighbors few times were near my father's car we found new damages.

Some of acts against targeted individuals is harassment, it includes gang stalking, vandalism and etc. We experience all this on us.


מענים קשיש נכה חסר אונים - Torturing helpless elredly disabled person

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים עינו את אבא שלי באופן אכזרי במיוחד. הם השתמשו במתקן שיכול לגרום לחנק, בישלו איברים על ידי מתקן רב עוצמה, הפעילו מתקן שגורם לויברצייה בכל הגוף, מתקן שגורם לצפצוף חזק באוזניים. הם שילבו רוב מתקני עינויי שאנחנו מכירים.
הם מענים קשישים, נכה חסר אונים באמצעים שווי ערך לפשיסטיים.
On last night neighbors perpetrators tortured my father with extreme cruelty. They used device that causes asphyxia, cooked internal organs with extremely powerful device used device that causes vibration in a whole body, device that causes severe ringing in ears.
They actually combined most of torture methods that we are familiar with.
They are torturing helpless elderly disabled person using methods that are equivalent to fascistic.

עוד יום רדיואקטיבי - Another radioactive day

בלילה האחרון סוכנים סדיסטים בישלו לאבא שלי את הראש ולשני ההורים שלי בישלו איברים הפנימיים. כמו כן במהלך הלילה וכל היום היו תקיפות רדיואקטיביות, כולל תקיפות מחוץ לבית.
On the last night perpetrators cooked my father's head and internal organs of both my parents. Also during that night and all passed day we were been attacked with radioactive devices, including attacks outside of our home.