נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 31 בדצמבר 2011

חפירה בפצעים פתוחים - Digging in open wounds

טרור רדיואקטיבי ממשיך לרדוף אחרינו גם לשנה החדשה. במהלך שנה האחרונה סוכנים סדיסטים מידי לילה מענים באכזריות את בני משפחתי, מבשלים איברים הפנימיים ומקרינים במתקנים רדיואקטיביים. כתוצאה מהקרנות של איברים הפנימיים ורגליים של אבא שלי, יש לו נפיחות בגפה התחתונה.

סוכנים סדיסטים חופרים באכזריות בפצעים של אנשים חולים, מדובר על פעילות פשיסטית ובלתי אנושית של רצח באמצעות עינויים, כל אזרח עלול למצוא יום אחד את עצמו ברשימת החיסול של השירותים החשאיים.
מאוד מצער אותי לדעת שבארץ האזרחים לא מודעים עדיין מספיק לתופעה ויש קורבנות שאפילו לא מבינים שהם קורבנות ולא מכירים את הסיבה האמיתית למה בריאותם קורסת.
Radioactive terror is chasing after our family to a new coming year. During year perpetrators every night are torturing members of our family with extreme violence, cooking internal organs and irradiating with radioactive devices. As result of cooking internal organs and legs of my father foot swelling.
Perpetrators with extreme cruelty digging in open wounds of ill tortured victims, these are fascistic non human acts of murdering by tortures.
It is very sad knowing that in our country citizens are still not aware enough for termination program of unwanted citizens and that every one can become a victim listed by secret services. Many citizens who are victims of these cruel methods of termination even not aware that they are terminated, their health is degrading and they don't know why.
יום חמישי, 29 בדצמבר 2011

אפילו מנות קרינה קטנות אסור לזלזל בהן - Even small radiation doses cannot be ignored

היום היו שני תקיפות רדיואקטיביות מחוץ לבית. תקיפה אחת הייתה ליד מרכז מסחרי מרכב מסוג סובארו אימפרזה עם חלונות מושחרים בצבע כסוף, מיד לאחר התקיפה הרכב נסע מהמקום ותקיפה שניה הייתה ליד ביתינו, ככל הניראה מחלונות של שכנים החשודים.
תקיפות קרינה אכזריות נגד אזרחים תמימים נעשות 24/7. רוב האזרחים אינם מודעים לכך שהם קורבנות של אמצעים האלו, הבריאות שלהם פשוט קורסת. חשוב להבין שמנות קרינה מצטברות, אי אפשר לזלזל אפילו במנות קטנות כי מדובר על מקור מלאכותי שמטרה שלו לגרום נזק.
Today we were been attacked twice with radioactive devices outside of our home. First attack was near shopping center from silver Subaru Impreza car with tinted black windows, right after the attack this car drove away. Another attack was near our house, most likely that it was from window if the suspected neighbors family.
Cruel radioactive attacks are happening on daily basis 24/7 against citizens who mostly even do not realize that are being victims of this sort f attack, their health just degrading without an explanation. Even small doses of radiation cannot be ignored, important to understand that doses are accumulating and it is from artificial source that intended to make a health damage.

יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

מי מטרות העיקריות בתוכנית השמדת האזרחים - Who are the main targets of citizens termination program

מי מטרות העיקריות בתוכנית השמדת האזרחים? קשישים, נכים ואנשים שמתוחזקים מקצבאות.
מדוע? ככל הניראה בגלל שהם מכבידים על התקציב לדעת מנהלי התוכנית ואלה מצאו דרך לקצר את חייהם.
היום בביקור בהוסטל מצאנו תקיפה רדיואקטיבית. במהלך הנסיעה היום תקפו אותנו במתקן רדיואקטיבי מרכב מזדה דמיו שחלונות צד האחוריים שלו היו מושחרים.
Who are the main targets of citizens termination program? Elderly, disabled and persons who are living from pensions. Why? It seems that management of citizens termination program found way to shorten life of such persons.
Today while we were visiting in a hostel we measured a radioactive attack. During the drive on a road we were been attacked with radioactive device from Mazda Demio vehicle with tinted black side rear windows.
יום שלישי, 27 בדצמבר 2011

טבח רדיואקטיבי אכזרי - Cruel radioacrive massacre

אתמול היו תקיפות קרינה מרובות. סוכנים סדיסטים כימעט כל שעה תקפו אותנו על ידי מתקנים רדיואקטיביים. גם היום הם לא שכחו אותנו וממשיכים לתקפוף במתקנים רדיואקטיביים.
Yesterday we had multiple radioactive attacks. Perpetrators almost every hour attacked us with radioactive devices. Today perpetrators also do not forget us, they continue to attack us with radioactive devices.

יום שני, 26 בדצמבר 2011

שדות מגנטיים חזקים כאשר אין חשמל - High magnetic fields when no electrical power

נמדדו שדות מגנטיים חזקים מאוד בזמן שהייתה הפסקת חשמל.
We measured very high magnetic fields when there was electrical power outage.

במה הם יותר טובים מפשיסטים - Are they better than fascists

בזמן מלחמת העולם השנייה הורסט שומן באושוויץ השתמש במתקנים רדיואקטיביים נגד האנשים. במתקנים כאלה השתמשו בשטאזי.

כאן בארץ אלה שמנהלים תוכנית השמדת האזרחים בשיטות האלו יכולים להתגאות בכך שהם לא יותר טובים מפשיסטים של מלחמת העולם השנייה, מכיוון שהפעילות שלהם זה GENOCIDE ופשיזים.

During the Second World War Horst Schumann used in Auschwitz radioactive devices against people. These devices were also used in Stasi prison.

Here in our country these people who manage citizens termination plan using radioactive devices can be proud for the fact that they are not better than fascists, because their activity is a genocide and fascism.עינויים נמשכים 24/7 - Tortures are lasting 24/7

הלילה סוכנים סדיסטים עינו את כל בני משפחתינו באכזריות על ידי מניעת שינה, בישול איברים הפנימיים וניסיונות רצח. כאשר הלכתי לישון שמעתי איך סוכנים סדיסטים צועדים מעל מקום השינה שלי ומזיזים דברים כבדים. הם השתמשו נגדי במתקן הקרנה שגורם לויברצייה בכל הגוף.
לאבא הם בישלו את הראש וניסו לרצוח על ידי שיבוש קצב הלב.
ראוי לציין שאצלינו בבית אין ראדון, אבל רמות קרינה רדיואקטיבית חריגות ביחד לרמות בסביבה. רמות האלו לרוב נמדדות מעל מקומות בהם נמצאים הקורבנות ובשירותים. ככל הניראה סוכנים סדיסטים מחזיקים מתקן הקרנה רדיואקטיבי בשירותים.
הייתה הפסקת חשמל בכל הרחוב, גם באותו זמן נמדדו רמות חריגות של שדות מגנטיים במקומות שונים בדירתינו והייתה תקיפה רדיואקטיבית. ככל הניראה לסוכנים סדיסטים מתקנים עובדים על מצברים.
במהלך כל היום סוכנים סדיסטים משתמשים נגדינו במתקן שיוצר שדות שגורמים לעייפות הגוף.

Last night perpetrators tortured violently all members of our family, they cooked us and attempted to murder. When I went to sleep I heard above my bed foot steps of suspected neighbors - they moved something heavy. Perpetrators used against me device that causes vibration in all the body.
They cooked my father's head and attempted to murder him with hearth rate disruption device.
Important to note that in our apartment there is no radon, but we measure high levels of ionizing radiation, much higher than ambient levels outside of our home. These levels are measured in places where victims are sitting and in the toilet. It seems that perpetrators hold radioactive device mostly in the toilet.
We had today electrical power outage in all the street, but in that time we were still able to measure high rates of magnetic fields and we had a radioactive attack. It looks like perpetrators are using radiation devices that are powered by accumulators.
During daytime they are using device that generates fields which causes fatigue of a whole body.

יום ראשון, 25 בדצמבר 2011

ניסיונות רצח אכזריים - Cruel murder attempts

הלילה סוכנים סדיסטים עינו באכזריות את אבא שלי. בישלו לו ראש על ידי מתקן רב עוצמה. במהלך היום הם המשיכו לצוד אחריו כדי לבשל לו את הראש. במהלך הלילה היו ניסיונת של ממש לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, המטרה שלהם הייתה שאבא שלי לא יתעורר. אם הוא היה ממשיך לשכב במיטה כאשר הם תקפו אותו כמו שעושים אלפי קורבנות אחרים, הם היו מצליחים לרצוח אותו כפי שמצליחים לרצוח אזרחים חסרי אונים רבים.

ניראה שסוכננת סדיסטית חזרה כדי לסיים את עבודתם לאחר שבהצלחה רבה עשתה זאת עם קורבנות אחרים.

Last night perpetrators tortured my father with extreme violence. They cooked his head with a very powerful device. During the day they continued to hunt him and cook his head.
During the night there was an actual murder attempt of my father, perpetrators attempted to murder him with hearth rate disruption device, their goal was to make that my father will never wake up again. If my father would do as thousands of victims are doing, to be in the bed while they attempting to murder him, perpetrators might succeed as they have murder success of many innocent citizens.

It seems that suspected perpetrator returned home to complete their job after success with some other victims.

יום שבת, 24 בדצמבר 2011

סוכן סדיסט האכזרי ביותר - The most cruel perpetrator

ביממה הזאת היו מעל 10 תקיפות קרינה רדיואקטיביות. סוכנים סדיסטים צדים אותנו בכל פינה על מנת לגרום לנו נזק מירבי. בפעילות הזאת מרגישים חותם של מפעילת ציוד הקרנה ספציפית, היא מבין האכזריות ביותר מבין החשודים.
In this period of 24 hours we had more than 10 radioactive attacks. Perpetrators are hunting us in all corners to maximize the damage. In all this activity we feel a signature of a specific perpetrators, she is one of the most cruel from the suspected.
תקיפות עם אכזריות קיצונית - Attacks with extreme violence

בזמן שהיינו בחוץ קרוב לבית, אבא שלי חש שמבשלים לו את הראש. זוית שהוא חש את זה הייתה תואמת לחלון של שכנים החשודים. כמו כן באותו זמן הייתה תקיפת קרינה רדיואקטיבית בביתינו.
לאחר שחזרה אתמול שכנה החשודה הביתה, תקיפות התחזקו.
When we were outside of our home, my father feel that perpetrators are cooking his head. The angle he was feeling it is matching window of suspected neighbors. On the same time there was a radioactive attack in out home.
When suspected neighbor returned home, attacks against us were increased with extreme violence.

כפי שצפוי, זה היה לילה אכזרי במיוחד - As expected it was extremely cruel night

כפי שציפינו מסוכנת סדיסטים שהייתה בלילה, הפעם היו עינויים אכזריים במיוחד. במהלך כל הלילה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב, בנוסף בישלו לו ראש. במהלך שעות הבוקר המוקדמות סוכנים סדיסטים הפעילו מתקן שגורם לרעש בצורת צפצוף חזק במיוחד ואי אפשר היה לישון.
As expected from an extremely cruel perpetrator who worked last night, we had extremely violent tortures. During all the night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption and also cooked his head.During the early morning perpetrators used device that causes severe ringing in ears which deprives from the sleep.


יום שישי, 23 בדצמבר 2011

הולך להיות לילה עינויים אכזרי - It is going to be a cruel torture night

לפני זמן קצר חזרה הביתה שכנה החשודה כסוכנת סדיסטית - אחת מאכזריות ביותר. זמן קצר לאחר מכן אבא שלי חש שמבשלים לו את הראש.
בלילה האחרון גם בישלו לאבא שלי את הראש. בנוסף לכך היו תקיפות רדיואקטיביות. היום בערב בתוך זמן קצר סוכנים סדיסטים תקפו אותי פעמיים במתקן רדיואקטיבי.
Short time ago suspected neighbor as one of the most cruel perpetrators returned home. Short time after she returned my father started to feel as perpetrators cooking his head,.
On the last night perpetrators cooked my father's head. Also, we had radioactive attacks. This evening perpetrators attacked me with radioactive device one attack after another with very short period of time.


רכבים מצויידים במתקני קרינה צדים אחרי הקורבנות - Vehicles equipped with radioactive devices are hunting victims

היום במהלך הנסיעה תקפו אותנו עם מתקן רדיואקטיבי. זמן ממושך עקב אחרינו רכב חשוד מסוג ניסאן בצבע אפור, לאחר תקיפת קרינה הרכב עבר לנתיב הימני והתחיל לעקוף. כאשר נהג הרכב החשוד שם לב שמצלמים אותו, הוא התרחק מהרכב והפסיק את העקיפה, התחיל לשמור מרחק.
During a drive today we were been attacked with a radioactive device. Before the attack suspected vehicle gray Nissan was tracking after our vehicle for couple miles, right after the attack he switched to the right lane and started passing us, but when noticed we are taking pictures he decreased his speed and started to keep a distance after us.


יום חמישי, 22 בדצמבר 2011

תקיפה אלקטרומגנטית מרכב - Electromagnetic atatck from an equipped vehicle

היום מחוץ לבית במקום חניית נכים ניידת המצויידת במתקן במתקן אלקטרומגנטי תקפו אותנו ליד מרכז המסחרי. כאשר אני ואבא שלי הרגשנו כאב ראש חריף עשיתי סיור לכיוון שממנו הרגשנו שתוקפים אותנו וראיתי שם רכב מזדה לבן עם בן אדם. לאחר שהוא ראה שאני ראיתי אותו הסתלק מהמקום במהרה וכאב הראש הפסיק. אדם חשוד היה בשנות ה-50-60 לחייו.
בזמן שהתקרבתי לרכב החשוד שמתי לב לתופעה מעניינת, הטלפון הסלולארי שלי התחיל להתנהג בצורה לא נכונה, זה ככל הניראה נובע משדה אלקטרומגנטי חזק מאוד שיוצר הפרעות לרכיבים אלקטרוניים. זה פעם הראשונה שנתקלתי בתופעה כזאת.
Today we were been attacked from a vehicle equipped with electromagnetic radiation device. It happened in a parking lot near shopping center, while our car was parked on a dedicated parking for disabled persons.
Myself and my father, we both were feeling headache from a specific direction. I started patrolling in a parking lot looking for a suspected vehicle in that direction and found there white Mazda car, driver was sitting in his place and looked at me. Suspected person has about 50-60 years old. I saw a very interesting phenomenon in place near the suspected car, my cellular phone didn't work correctly, it probably caused by strong interference  of an electromagnetic radiation device, it is the first time when I had an issue with my cellular phone.. When suspected person understood that I saw him, he left the place with his car and headache also stopped.

בשביל מה סוכנים סדיסטים מענים אותנו - Why perpetrators are torturing us

סוכנים סדיסטים מבצעים פעולת טרור והשמדה נגד האזרחים לא כדי לשרוד. הם מקבלים תמיכה כלכלית שכניראה לא מספקת אותם, לכן מייצרים סמים להשלמת הכנסה. על מנת באין מפריע לייצר סמים הם צריכים חסינות מפני רשויות החוק, את זה הם מקבלים תמורת פעילות עינויים של עינויים ורצח של אזרים על ידי מתקני אנרגייה ממוקדת שהם עושים עבור השירותים החשאיים.
הלילה עינו אותי על ידי מניעת שינה בעזרת בישול ראש ומתקן שגורם לויברצייה בכל הגוף, כאשר ניסיתי לזוז ולברוח מקרן, אחרי זמן קצר הם מצאו אותי במקום החדש והתחושה חזרה.
רק אנשים אכזריים במיוחד מסוגלים לבצע פעילות עינויים ורצח של אזרחים תמימים. שימוש באמצעים כאלה נגד האזרחים נועד כדי לקיים שלטון טוטאליטארי, לכן משמידים אזרחים לא נוחים בחשאיות.

Perpetrators are terrorizing and terminating citizens not in order to survive. They have economic support, but it is probably not satisfying them, so they make drugs to increase the profit. They need immunity from law and order to make drugs without that somebody will disturb them, for this they are participating in citizens torture and termination program using direct energy weapons managed by secret services.
Last night they tortured me by cooking my head, using device that causes vibration in a whole body which is causing sever sleep deprivation. Tried to move from one place to another in order to escape the torture beam, after short time the feeling was returning when perpetrators moved device to a new place.
Only extremely cruel people are able torturing to the death innocent citizens. Using these methods is done n order to keep the totality regime by terminating unwanted citizens. 

יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

הלקח מהשואה - The lesson they took from the Holocaust

סוכנים סדיסטים דורשים שנעדכן את הבלוג. במהלך שתי דקות האחרונות הם תקו אותנו במיתקן רדיואקטיבי 3 פעמים. במהלך היממה היו 12 תקיפות רדיואקטיביות.
במהלך הלילה סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. הפעם ניסיונות רצח היו ארוכים במיוחד.

שיטות פשיסטיות של רצח אזרחים על ידי עינוייםמראים עד כמה סוכנים סדיסטים ושירותים החשאיים שמנהלים את תוכנית השמדת האזרחים אכזריים. ניראה שלקחים אשר הופקו מהשואה שקרתה במהלך מלחמת העולם השנייה זה שיטות רצח ועינויים ממחנות ההשמדה.

המטרה העיקרית של שליטות השמדה האלו זו חשאיות, אבל במקרה שלנו מדובר על הוצאה להורג פומבית על ידי עינויים.

Perpetrators are demanding from us to add blog posts by multiple cruel radioactive attacks. Few minutes ago during 2 minutes period they attacked us with radioactive device 3 times. During 24 hours period that didn't end yet they attacked us 12 times.
During the last night perpetrators attempted to murder my father with hearth rate disruption, this time attacks were extremely long.

These fascistic methods of murdering by tortures showing how cruel are perpetrators and secret services who are managing this citizens termination program. It seems that the only lesson they took from the holocaust during the Second World War are only murdering and torture methods from concentration camps. 

The main goal of using these termination methods is secrecy, but in our case it is a public execution by tortures.


יום שלישי, 20 בדצמבר 2011

עינויים אכזריים - Cruel tortures

בזמן האחרון תקיפות קרינה רדיואקטיביות נעשו אינטנסיביות במיוחד ועינויים של בני המשפחה  גם התגברו.
הלילה באכזריות יוצאת דופן סוכנים סדיסטים עינו את אבא שלי, בישלו לו ראש על ידי מתקן חזק במיוחד שיוצר שדות חשמליים.
היום תקפו אותנו עם מתקנים רדיואקטיביים יותר מעשרה פעמים. כרגע, בזמן שאני כותב שורות אלו, סוכנים סדיסטים מבלים לי את הראש. מתי שהלכתי אתמול לישון, שמעתי איך שכנים החשודים מזיזים משהו כבד מעל מקום השינה שלי, זה בדרך כלל קורה לפני שמתחילים העינויים.
ככל הניראה סדרת הרשומות האחרונות שלי משמחת אותם.

On the last time radioactive attacks become very intensive and night tortures became much more cruel. Last night perpetrators tortured my father depriving him from the sleep, they cooked his head with extremely powerful device that creates electric fields.
We were attacked today with radioactive devices more than 10 times and now when I'm writing these lines perpetrators are cooking my head. When I went to sleep I heard suspected neighbors moving something heavy above my bed, it is usually happens before night tortures begin.
It seems that they really like my recent posts.